Silazak Isaa sina Merjemina ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Ovaj članak nam ukratko izlaže jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana – silazak Isaa sina Merjeminog, alejhisselam.

  |

  Silazak Isaa sina Merjemina

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿نزول عيسى بن مريم﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Silazak Isaa, sina Merjemina

  Nakon što se pojavi Dedždžal i svoj nered raširi po Zemlji, Uzvišeni Allah će poslati Isaa, sina Merjeminog. Sići će na zemlju kod Bijele munare u istočnom Damasku, stavljenih dlanova na dva krila meleka. Ubiće Dedždžala, uvesti islamsku vlast, slomiti krst, ubiti svinju, odrediti džizju (porez). ﷻ‬ to doba će imetka biti na pretek, nestaće mržnje i zavisti. Ostaće među ljudima sedam godina, neprijateljstva neće biti, potom će umrijeti i muslimani će mu dženazu klanjati.

  Nakon toga će Allah Uzvišeni iz pravca Šama poslati udoban i svjež povjetarac nakon kojeg će svi oni koji u svome srcu imaju i trun vjerovanja umrijeti. Ostaće pokvarenjaci koji će svoje strasti zadovoljavati brzinom ptica, među njima će vladati neprijateljstvo poput neprijateljstva zvijeri i javno će, poput magaraca, općiti. Šejtan će im narediti da obožavaju kumire i njih će zadesiti Smak svijeta.

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, veoma je malo ostalo da se među vama pojavi Isa sin Merjemin kao pravedni sudija koji će slomiti krst, ubiti svinju. ﷻ‬ to doba će biti izobilje imetka tako da ga neće htjeti uzeti niko i tada će jedna sedžda biti vrijednija od ovog svijeta i svega što je na njemu.“ Ebu Hurejre veli: „Pročitajte ako želite riječi Uzvišenog: I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neće u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.'“[1]

  [1] Bilježe Buharija, br. 3448., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 155.