Stepenovanje vjernika ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Ovaj članak sažeto govori o različitim stepenima imana stvorenja: meleka, vjerovjesnika, ashaba, dobrih ljudi i širih masa, o onome od čega zavisi jačina imana u srcu, te plodovima kojeg taj iman daje.

  |

  Stepenovanje vjernika

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod: Senad Muhić

  Revizija:

  Mr. Hakija Kanurić

  Ersan Grahovac

  2013 - 1434

  ﴿ تفاضل أهل الإيمان ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة: سناد موهيتش

  مراجعة:

  م. هاكيا كانوريتش

  أرسان غراهوفاتس

  2013 - 1434

  Stepenovanje vjernika

  1. Stvorenja su po pitanju vjerovanja razlikuju:

  a) Vjerovanje meleka koje je stabilno, niti se povećava, a niti smanjuje. Oni Allahu nisu neposlušni i sve što im On naredi urade.

  b) Vjerovanje vjerovjesnika koje se samo povećava, a nikako se ne smanjuje zbog njihove potpune spoznaje Allaha, a i oni imaju svoje stepene.

  c) Vjerovanje ostalih Allahu predanih stvorenja koje se povećava činjenjem pokornosti, a smanjuje griješenjem, a i oni također imaju različite stepene u vjerovanju.

  Prvi stepen vjerovanja kod muslimana proizvodi ljubav i veličanje Allaha, a nakon toga robovanje u kojem uživa i kojeg čuva. Za lijepo ophođenje sa onim ko se nalazi na većem stepenu ili kao on, potrebno je jako vjerovanje koje će ga zaštiti od nepravde prema sebi, a i prema drugome. A za lijepo ophođenje sa onim ko je na manjem stepenu, kao što je ophođenje vladara sa podanicima, potreban je jak iman koji će ga štititi od nepravde prema onome ko je na nižem stepenu.

  Kada god se vjerovanje povećava, u istom momentu se poveća i uvjerenje, a dobra djela postanu učestalija, pa rob počinje da izvršava svoje obaveze prema Allahu, i prema stvorenjima. ﷻ‬ tom slučaju on je lijepog ponašanja i prema Stvoritelju i prema stvorenjima, a to su najveći stepeni na ovome svijetu.

  Stanje svakog roba se mjenja i nije statično, i svaki rob ili napreduje prema visokim stepenima ili nazaduje, ili ide naprijed ili nazad, ili lijevo ili desno, a niti je u prirodnim zakonima, a niti u šerijatu poznata ustajalost.

  Čovjek je kao drvo, sve dok je živo daje slatke ili gorke plodove.

  Svaki rob svojim djelima ili ide ka Džennetu ili ka Džehennemu, pa je neko brži, a neko sporiji, neko napreduje, a neko kasni. Niko na tom putu ne stoji u mjestu, nego se ljudi razlikuju u pravcu kretanja. Ima onih koji idu brže, dok drugi idu sporije, i ima onih koji idu prema uspjehu, dok neki idu prema propasti.

  Ko svojim dobrim djelima ne hodi prema Džennetu, takav, bez imalo sumnje, svojim nevjerovanjem i lošim djelima, ide prema Džehennemu, a vjera je svim: ...ljudima opomena, onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi! (El-Muddessir, 36-37.)

  Vjernici se u imanu puno razlikuju. Iman vjerovjesnika nije kao iman ostalih ljudi, iman ashaba nije kao iman onih koji nisu ashabi, a iman dobrih vjernika nije kao iman grešnika.

  Razlika u imanu zavisi od onoga što je u srcu čovjeka: od spoznaje Allaha, Njegovih imena, svojstava i djela, i onoga što je On propisao, poput ibadeta, pobožnosti i straha od Njega.

  Razliku jačine svjetlosti riječi la ilahe illellah u srcima vjernika ne poznaje niko osim Allah.

  Najznaniji o Allahu najviše Ga vole, a ljubav prema Allahu zbog veličanstva Njegovog Bića, dobročinstva prema stvorenjima, Njegove ljepote i uzvišenosti je temelj svakog ibadeta.

  Kada god se ljubav poveća, pokornost bude potpunija, veličanje izraženije, a sreća savršenija.

  Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite. (Muhammed, 19.)