Stubovi (ruknovi) vjerovanja ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Ovaj članak predstavlja uvod u serijal članaka na temu tevhida i imana. On ukratko spominje imanske ruknove i ukazujući na čvrstinu imanske veze koja treba postojati među vjernicima.

  |

  Stubovi vjerovanja

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod: Senad Muhić

  Revizija:

  Mr. Hakija Kanurić

  Ersan Grahovac

  2013 - 1434

  ﴿ أركان الإيمان ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة: سناد موهيتش

  مراجعة:

  م. هاكيا كانوريتش

  أرسان غراهوفاتس

  2013 - 1434

  Stubovi (ruknovi) vjerovanja

  Imanskih stubova ima šest, i oni su spomenuti u predaji koja je poznata kao Hadis Džibrila, a u kojoj se navodi da je Džibril pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, o imanu (vjerovanju), pa mu je Poslanik odgovorio: „Da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ da se sve odvija Njegovim određenjem.“ (Muslim)[1]

  - Snaga veze zasnovane na vjerovanju:

  Imanska veza je apsolutno najveća i najjača veza. Zbog njene jačine ona vezuje stvorenja sa Stvoriteljem, nebesa sa Zemljom, ummet i njegovog velikog Poslanika, ljude na Zemlji, ljude i meleke, ljude i džinne, i na kraju ona vezuje i spaja ovaj svijet sa budućim.

  Zbog ove imanske veze, Allah Uzvišeni je stvorio nebesa i Zemlju i sve što je između njih i zbog te veze stvorio je Džennet i Džehennem.

  Zbog te veze Allah je zaštitnik vjernika, zbog nje je slao poslanike, objavljivao knjige, te propisao borbu na Njegovom putu.

  Uzvišeni veli: A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. - Allah je doista silan i mudar. (Et-Tevba, 71.)

  I veli: Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju - zaštitnici su šejtani i oni ih odvode sa svjetla na tmine; oni će biti stanovnici Džehennema, oni će u njemu vječno ostati. (El-Bekare, 257.)

  Sada slijedi detaljno pojašnjenje šest stubova vjerovanja.

  [1] Hadis bilježi Muslim (8.)