Tevhid ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Članak koji u kratkim crtama predstavlja tevhid, njegovo razumijevanje i značenje.

  |

  Tevhid

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim b. Abdullah Et-Tuvejdžiri

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ التوحيد ﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Tevhid

  • Tevhid:

  Tevhid je jedinstvo Allaha Uzvišenog u onom što se samo Njemu pripisuje i onom što je obaveza na nama da radimo. Na robu je da bude ubjeđen da je Allah jedan, nema sudruga u Svom gospodarstvu (rububijjetu), niti u božanstvenosti (uluhijjetu) niti u lijepim imenima i savršenim svojstvima.

  Značenje pomenutog: Na robu je da prizna i bude ubjeđen da je Allah jedan, Gospodar i Vlasnik svega što postoji, da je jedino On stvoritelj, jedino On upravlja svim, i samo On zaslužuje da Mu se vrši ibadet, nema sudruga i samo se On obožava a sve što se obožava mimo Njega je zabluda (batil), te da je On opisan svojstvima savršenosti, daleko od bilo kakve manjkavosti i nedostatka, te posjeduje najljepša imena i savršena svojstva.

  Rekao je Allah Uzvišeni: „Allah, pored kojeg nema drugog istinskog božanstva; On posjeduje najljepša imena.“ (Ta-Ha, 8)

  • Fikh (razumjevanje) tevhida:

  Allah Uzvišeni je Jedan, nema sudruga, Jedan kome niko nije jednak u biću, niti u imenima, niti u svojstvima niti u djelima, Njemu pripada vlast, stvaranje i naredba, samo Njemu koji nema sudruga.

  On je vladar, a sve mimo Njega je podređeno, On je Gospodar a sve mimo Njega je rob Njemu, On je stvoritelj a sve mimo Njega je stvorenje:

  „Reci: „On je Allah, Jedan. On je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije.““ (El-Ihlas, 1 - 4)

  On je snažan, a sve mimo Njega je slabo i nejako, On je moćan a sve mimo Njega je nemoćno, On je najveći, a sve mimo Njega je maleno, On je bogat, a sve mimo Njega je siromašno, On je ponosan, a sve mimo Njega je ponizno, On je istina a sve što se obožava mimo Njega je zabluda:

  „To zato što je Allah - Istina, a oni kojima se, pored Njega, oni mole, - neistina, i što je Allah uzvišen i velik.“ (Lukman, 30)

  On je Veličanstveni i nema veličanstvenijeg od Njega, On je Uzvišeni i nema uzvišenijeg od Njega, on je Najveći i nema većeg od Njega, On je Milostivi i nema milostivijeg od Njega.

  On je Jaki, stvorio je snagu u svakom jakom, Moćni koji je stvorio moć u svemu moćnom, Milostivi koji je stvorio milost u svakom milostivom, Sveznajući koji je podučio svako stvorenje, Opskrbitelj koji je stvorio svaku opskrbu i one kojima je potrebna:

  „To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato Njemu ibadet činite; On nad svim bdi! Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upućen u sve.“ (El-En'am, 102 - 103)

  On je istinito božanstvo koje zaslužuje da se obožava, samo On mimo svega drugog, zbog svoga bića, veličine, ljepote, dobročinstva, i On je vlasnik prelijepih imena i savršenih svojstava:

  „Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.“ (Eš-Šura, 11)

  On je Mudri Sveznajući koji radi šta hoće i presuđuje kako hoće:

  „Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!“ (El-A'raf, 54)

  On je Prvi, prije svakog, Posljednji, poslije svakog, Vanjski (Ez-Zahir), iznad svega i Nutarnji (El-Batin), koji sve pa čak i najsitnije čestice u detalje poznaje, jedino je On Sveznajući, koji nema sudruga:

  „On je Prvi i Posljednji, i Vanjski i Nutarnji; i On zna sve!“ (El-Hadid, 3)

  On, Uzvišeni, je istinski Vladar u čijoj je ruci sve, a sve mimo Njega u svojoj ruci nema ništa; zato se samo Njemu obraćaj, Jedinom koji sudruga nema: „Reci: "O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro - Ti, uistinu, sve možeš!“ (Alu Imran, 26)

  On je jedini Vlasnik svega, koji sve može, koji sve zna i koji svaku blagodat daje.

  Jedino On obuhvata sve što obuhvata, Moćan je nad svim moćnim, Jači je od svega jakog, Jedan, Vladar svakom: „Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast - On sve može!“ (El-Mulk, 1)