Vjerovjesnici su braća

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed

Prijevod:

Senad Muhić

Revizija:

Ersan Grahovac

2013 - 1434

﴿الأنبياء إخوة﴾

« باللغة البوسنية »

د. أحمد بن عثمان المزيد

ترجمة:

سناد موهيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2013 - 1434

 Vjerovjesnici su braća

Svi vjerovjesnici su braća i njih je Allah poslao kako bi ljudima ukazali na pravi put i izveli ih iz tame na svjetlo. Zbog toga je Uzvišeni Allah vjerovanje u njih učinio uslovom i temeljom imana. Uzvišeni kaže: Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što je objavljeno nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i u ono što je dato Musau i Isau i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gosopodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima i mi se samo Njemu pokoravamo. (Al-Bekara, 136.)

Zato onaj koji porekne jednog vjerovjesnika postao je nevjernik u Allaha i porekao je sve poslanike, te zbog toga musliman se ne može zvati muslimanom osim ukoliko ne vjeruje u sve poslanike i vjerovjesnike.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ja sam najpreči čovjek Isau sinu Merjeminom, na ovom i na onom svijetu, a svi vjerovjesnici su braća po ocu, majke su im različite, a vjera im je jedna.“[1]

Islamski učenjaci kažu: „Djeca 'allata su braća po ocu, a majke su im različite, a značenje hadisa jeste da su im temelji vjerovanja isti, a to je vjerovanje u akidu tevhida, a propisi i zakoni su im različiti, tako da su oni složni na temeljima tevhida, a kada su u pitanju ogranci šerijata u tome se razlikuju.“ [2]

Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, poštivanje i veličanje ostalih vjerovjesnika se ogledalo u tome da nije smatrao jedne boljim od drugih. Tako se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je rekao: „Jedne prilike je neki židov izlagao svoju robu pa mu je dato za nju nešto što je mrzio, na šta je rekao: 'Ne, tako mi Onoga Koji je Musaa odlikovao nad ostalim ljudima!' To je čuo jedan ensarija, te je ustao i ošamario ga, a onda rekao: 'Govoriš to, a Poslanik Muhammed je među nama.' Nakon toga je ovaj židov otišao do Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'O Ebu-l- Kasime, ja imam ugovor i zaštićen sam, pa kakvo je stanje onoga koji me je udario?' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao ensariju: 'Zašto si ga udario?', pa mu je ovaj spomenuo razlog. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se tada naljutio tako da se to vidjelo na njegovu licu, a zatim je rekao: 'Nemojte jedne vjerovjesnike smatrati boljim od drugih.'“[3]

A od Enesa b. Malika se prenosi da je rekao: „Došao je jedan čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'O najbolje stvorenje.', a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je rekao: 'To je Ibrahim, alejhi-s-selam.'“[4]

Također je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ne priliči robu da kaže: 'Ja sam bolji od Junusa b. Meta.'"[5]

 Rečeno je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „O Poslaniče, ko je najplemenitiji čovjek?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Najplemenitiji je onaj koji je najbogobojazniji.“ Prisutni rekoše: „Nismo te o tome pitali!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Onda Jusuf, sin Allahovog poslanika, koji je isto tako sin Allahovog poslanika, koji je sin Allahovog prijatelja (halila).“ Prisutni ponovo rekoše: „Nismo te o tome pitali!“ On tada reče: „Onda me pitate o porijeklu Arapa i njihovim rodovima. Oni koji su bili najbolji ljudi u džahilijetu, oni su najbolji i u islamu, samo ako se poduče vjerskim propisima.“[6]

[1] Hadis bilježi Buharija (3187) i Muslim (4362).

[2] Imam Nevevi, komentar Muslimove zbirke hadisa (119/15).

[3] Hadis bilježi Buharija (3162).

[4] Hadis bilježi Muslim (4367).

[5] Hadis bilježi Buharija (3144) i Muslim (4381).

[6] Hadis bilježi Buharija (3144) i Muslim (4383).