Vrijednost posjete bolesnika ()

Usama b. Gurm el-Gamidi

 

Tri hadisa Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja govore o vrijednosti posjete bolesnika.

  |

  Vrijednost posjete bolesnika

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Usama b. Gurm El-Gamidi

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ فضل عيادة المريض ﴾

  « باللغة البوسنية »

  أسامة بن غرم الغامدي

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Vrijednost posjete bolesnika

  1. Bilježi Buharija od Ebu-Musa El-Eš’arija, radijellahu anhu, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Nahranite gladnog, posjetite bolesnog i oslobađajte iz robstva.“[1]
  2. Bilježe Buharija i Muslim od Ebu-Hurejre, radijellahu anhu, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Prava koja ima musliman kod drugog muslimana su šest.“ Rečeno je: „Koja su to prava, Allahov Poslaniče?“ Rekao je: „Kada ga sretneš da ga poselamiš, kada te pozove (na gozbu) da mu se odazoveš, kada zatraži savjet da ga posavjetuješ, kada kihne i Allahu zahvali da mu odgovoriš sa – jerhamukellah -, kada se razboli da ga posjetiš i kada umre da mu dženazu ispratiš.“[2]
  3. Bilježi Ebu-Davud, Tirmizi i Ahmed od Alije, radijellahu anhu da je rekao: „Čuo sam Resula, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori: „Svaki musliman neće jutrom posjetiti svoga bolesnog brata muslimana a da za njega neće doviti sedamdeset hiljada meleka sve dok ne omrkne, a ako ga posjeti navečer, sedamdeset hiljada meleka za njega dovi sve dok ne osvane i imat će bašču u Džennetu.““[3]

  [1] Hadis bilježi Buharija, Knjiga o bolesnicima, Poglavlje o posjeti bolesnika, br. 5649, kao i u Knjizi o dženazi, Poglavlje o dovi za ozdravljenje kod posjete bolesnika, br. 3105, kao i Knjizi o ishrani, Poglavlje o riječima Allaha Uzvišenog: (Jedite od lijepih dobara...), br. 5373.

  [2] Hadis bilježi Muslim, Knjiga o nazivanju selama, Poglavlje: „Od prava muslimana kod drugih muslimana je odvraćanje na selam“, br. 2162. A i kod Buharije se nalazi sličan ovom izrazu pod rednim brojem 1240, a glasi: „Prava koja ima musliman kod drugog muslimana su pet“, i nije spomenuo savjetovanje.

  [3] Hadis bilježi Ahmed, br. 7599, i Tirmizi čiji je tekst hadisa o govoru Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o dženazama, Poglavlje o onom što je došlo po pitanju posjete bolesnika, br. 969. Ebu-Davud ga je spomenuo u govoru o dženazama, poglavlje o vrijednosti posjete bolesnika dok se ima abdest, br. 3098, i rekao je Ebu-Davud: „Pripisuje se ovo Aliji da je prenio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a to je greška“. Hakim je ocijenio jedan od lanaca ispravnim, 3/341, a tako je uradio i Zehebi.