Vrijednosti dove ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti dove kroz ajete i vjerodostojne hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

  |

  Vrijednosti dove

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فضائل الدعاء﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراءهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vrijednost dove

  Allah Uzvišeni kaže:

  1. A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu. (El-Bekare, 186.)

  2. Gospodar vaš je rekao: Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi. (El-Mu'min, 60.)

  3. ﷻ‬ Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole. Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. (Es-Sedžda, 15-17.)

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allah Uzvišeni kaže: 'Ja se prema robu odnosim onako kako me smatra i Ja sam uz njega kada god Me pozove.'“[1]

  Vrijednost dove za oprost grijeha i za ustrajnost i pomoć nad neprijateljima

  Allah Uzvišeni kaže: i samo su govorili: Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje! I Allah im je dao nagradu na ovome svijetu, a na onom svijetu daće im nagradu veću nego što su zaslužili - a Allah voli one koji dobra djela čine. (Alu Imran, 147-148.)

  Tarik b. Ešjem prenosi da je neki čovjek došao i kazao: „O Poslaniče, šta da kažem kada se obraćam Allahu?“

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: „Reci: 'Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, sačuvaj me i opskrbi me.' Zatim je skupio svoje prste osim palca. Sa ovim ćeš obezbjediti i dunjaluk i Ahiret.“[2]

  [1] Bilježe Buharija, br. 7405., i ovo je je njegova verzija, i Muslim, br. 2675.

  [2] Bilježi Muslim, br. 2697.