Vrijednosti imana ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti imana u svjetlu ajeta i vjerodostojnih hadisa.

  |

  Vrijednosti imana

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فضائل الإيمان﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراءهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vrijednosti imana

  Allah Uzvišeni kaže:

  1. Nedmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i Džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome On hoće; a u Allaha je blagodat velika. (El-Hadid, 21.)

  2. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti! (Et-Tevbe, 72.)

  3. One koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju - a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju! Onima koji vjeruju i čine dobra djela - blago njima, njih čeka divno prebivalište! (Er-Ra'ad, 28-29.)

  4. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili - džennetske bašče će prebivalište biti, vječno će u njima boraviti i neće poželjeti da ih nečim drugim zamijene. (El-Kehf, 107-108.)

  5. Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (En-Nahl, 97.)

  6. Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju; oni će biti na Pravome putu. (El-En'am, 82.)

  7. ﷻ‬ Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole. Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. (Es-Sedžda, 15-17.)

  8. Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, upitan o najboljem djelu, pa je odgovorio: „Vjerovanje u Allaha i Njegova Poslanika.“ Zatim je upitan o najboljem djelu nakon vjerovanja, pa je odgovorio: „Džihad na Allahovom putu.“ Potom je upitan o najboljem djelu nakon ova dva, pa je kazao: „Primljeni hadždž.“[1]

  Osman prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kazao: „Ko umre, a zna da nema božanstva koje istinski zaslužuje da bude obožavano osim Allaha, ući će u Džennet.“[2]

  [1] Bilježe Buharija, br. 26., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 83.

  [2] Bilježi Muslim, br. 26.