Vrijednosti namaza ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti pješačenja do džamije, smirenog i staloženog odlaska u džamiju, vrijednost obavljanja namaza u njegovom vremenu i u džematu, posebnoj vrijednosti određenih namaza, i drugim stvarima vezanim za namaz, u svjetlu Kur’ana i Sunneta.

  |

  Vrijednosti namaza

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فضائل الصلاة﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراءهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vrijednosti namaza

  Vrijednost pješačenja do džamije i namaza u džematu

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Namaz u džematu je dvadeset pet puta vrijedniji od namaza u kući ili na pijaci (radnom mjestu). Kada neko od vas lijepo upotpuni abdest i krene prema džamiji, samo s ciljem da klanja namaz, sa svakim korakom mu se podiže jedan stepen i briše jedan grijeh, sve dok ne uđe u džamiju. Kada uđe u džamiju računa mu se da je u namazu sve dok radi namaza boravi u njoj, a meleki ga blagosiljaju sve dok se nalazi na mjestu na kojem je obavio namaz. Sve dok ne izgubi abdest[1] meleki govore: 'Allahu naš, oprosti mu, i smiluj mu se.'“[2]

  Ibn Omer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Zajednički namaz u odnosu na pojedinačni je vrijedniji dvadeset sedam puta.“[3]

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Svaki put kada neko porani u džamiju, Allah mu pripremi mjesto u Džennetu.“[4]

  Vrijednost smirenog i staloženog odlaska u džamiju radi namaza

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada zauči ikamet, ne ustajte na namaz žureći, nego smireno krenite da obavite namaz. Klanjajte ono što stignete, a ono što vas prođe nadoknadite. Svaki od vas je u namazu sve dok je namazom zauzet.“[5]

  Vrijednost izgovaranja amin

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Allah će oprostiti grijehe onome čije aminanje bude u isto vrijeme kao i aminanje meleka.“[6]

  Vrijednost obavljanja namaza u njegovom vremenu

  Prenosi se da je Abdullah b. Mesud upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o Allahu najdražem djelu, pa mu je Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, kazao da je to namaz u njegovom vremenu. Zatim ga je upitao o najboljem djelu nakon spomenutog, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao da je to dobročinstvo prema roditeljima. Potom ga je upitao i djelu koje je Allahu najmilije nakon ova dva, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao da je to džihad na Allahovom putu. Zatim je Ibn Mesud kazao: „Ovo mi je pričao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a da sam ga pitao o drugim djelima, on bi mi i na ta pitanja odgovorio.“[7]

  Vrijednost sabaha i ikindije

  Ebu Musa El-Eš'ari prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko klanja sabah i ikindiju, ući će u Džennet.“[8]

  Ebu Basra kazuje: „Klanjao nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ikindiju u Muhammesu i kazao: 'Ovim namazom su bili zaduženi i oni prije vas, pa su bili nemarni prema njemu. Zato onaj ko bude vodio brigu o ovome namazu imat će dvije nagrade.'“[9]

  Vrijednost jacije i sabaha

  Osman prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko klanja jaciju namaz u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja sabah u džematu kao da je klanjao cijelu noć.“[10]

  Vrijednost isčekivanja namaza nakon namaza

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Hoćete li da vam ukažem na ono čime Allah briše grijehe i podiže stepene (u Džennetu)?' Oni rekoše: 'Svakako da hoćemo, Allahov Poslaniče!' On reče: 'Upotpunjavanje abdesta u teškim uvjetima, mnogo koraka do džamije, iščekivanje novog namaza nakon namaza (onog tek obavljenog), a to vam je ribat – bdijenje na granicama (na Allahovom putu).'“[11]

  Vrijednost sjedenja na mjestu na kojem se klanjao sabah

  Semak b. Harb je jedne prilike upitao Džabira b. Semuru: „Jesi li ikada sjedio sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem? On mu odgovori: 'Da, sjedio sam mnogo puta, a on nikada ne bi ustajao sa mjesta na kojem je klanjao sabah sve dok Sunce ne bi izašlo.'“[12]

  Vrijednost petka

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Najbolji dan u kojem je Sunce granulo je petak, u njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden u Džennet, u njemu je izveden iz njega, a Sudnji dan neće nastupiti osim tog dana.“[13]

  Vrijednost kupanja na dan džume, slušanja hutbe i klanjanja

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko se okupa, a potom ode na džumu i klanja onoliko koliko je određeno, a zatim pomno sluša hutbu i klanja džumu, biće mu oprošteni grijesi učinjeni između dvije džume i još tri dana.“[14]

  Vrijednost sata koji bude petkom nakon ikindije

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o petku, kazao: „ﷻ‬ njemu se nalazi vrijeme u kojem, ako rob bude klanjao i molio Allaha, dova će mu biti uslišana.“[15]

  Vrijednost noćnog namaza

  Allah Uzvšeni kaže: ﷻ‬ Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole. Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. (Es-Sedžda, 15-17.)

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nakon ramazana, najbolje je postiti u mjesecu muharremu, a nakon obaveznih namaza najbolji je noćni namaz.“[16]

  Vrijednost vitr namaza u posljednjem djelu noći

  Džabir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko se boji da će prespavati vitr namaz ukoliko ga odgodi za posljednji dio noći, neka onda klanja u prvom dijelu, a ako može neka vitr klanja u posljednjem dijelu noći, bolje mu je, jer tada mnogi (od meleka) prisustvuju.“[17]

  Vrijednost namaza i dove u posljednjem dijelu noći

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Naš Uzvišeni Gospodar svake se večeri spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i govori: 'Ko Me moli, pa da mu se odazovem, ko nešto traži pa da mu dam, ko od Mene oprosta traži, pa da mu oprostim.'“[18]

  Vrijednost dove u noći

  Džabir kazuje da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: „Svake noći postoji jedan period u kojem ako rob musliman bude molio ono što mu treba na ovome i na budućem svijetu, biće mu molba uslišana.“[19]

  Ummu Habiba prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Koji god musliman svakog dana bude klanjao dvanaest rekata dobrovoljnog namaza, biće mu sagrađena kuća u Džennetu.“ Ummu Habib veli: „Nakon toga nikada nisam propustila tih dvanaest rekata.“[20]

  Vrijednost duha namaza i najbolji period za njegovo klanjanje

  Ebu Zerr prenosi da je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, kazao: „Svako jutro na svaki zglob se treba dati sadaka; svaki tesbih (izgovoreno SubanAllah) je sadaka, svako izgovoreno Elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, svaki izgovoreni tekbir – Allahu ekber je sadaka, naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od zla je sadaka, a sve to zamjenjuju dva rekata duha namaza.“[21]

  Zejd b. Erkam prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Namaz pokajnika (salatu-l-evvabin ili duha namaz) je najbolji u jutarnjim satima kada je toplina Sunca žestoka.“[22]

  Vrijednost učestalog činjenja sedžde

  Rebi'a b. Ka'b El-Eslemi veli: „Ostao sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem na konaku, pa sam mu donio posudu sa vodom kako bi abdestio, a on me je upitao o mojoj želji, na što sam ja odgovorio: 'Moja želja je da budem u tvome društvu u Džennetu.' On reče: 'Pomozi me u pogledu sebe mnoštvom sedždi.'“[23]

  Sevban prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Čini sedždu često, jer kad god to učiniš budeš uzdignut za jedan stepen i oprosti ti se jedna pogreška.“[24]

  Vrijednost obavljanja dobrovoljnog namaza u kući

  Zejd b.Sabit prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Obavljajte (dobrovoljni) namaz u svojim kućama, jer najbolji namaz kojeg čovjek može obaviti jeste onaj koji obavi u svojoj kući, osim obaveznih namaza.“[25]

  Vrijednost obavljanja obaveznih i dobrovoljnih namaza

  Od Ebu Hurejre, Allah sa njim bio zadovoljan, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kazao: „Kaže Uzvišeni: ‘Ko se neprijateljski ponese prema mojem štićeniku (evliji), Ja mu objavljujem rat. Ničim mi se Moj rob ne može približiti dražim Meni od farzova. Zatim, Moj rob Mi se neprestano približava nafilama dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, Ja postajem njegov sluh kojim sluša, i njegov vid kojim gleda, i njegova ruka kojom dohvaća i njegova noga kojom hodi. Ako zatraži nešto od Mene – dam mu, a ako se utječe Meni od nečeg – Ja ga zaštitim.“[26]

  Vrijednost zikra nakon obaveznog namaza

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejh ve sellem, rekao: „Ko nakon klanjanja namaza kaže po trideset i tri puta subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, te nakon toga prouči: la ilahe illellahu vahdehu la šerike leh, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir, biće mu oprošteni grijesi pa makar ih bilo kao morske pjene.“[27]

  Vrijednost obavljanja dženaze

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko vjerujući i nadajući se nagradi prati dženazu, klanja je i ostane sve dok se ne završi sa ukopom ima nagradu kao dva kirata[28], a svaki kirat je veličine brda Uhud. Ko samo klanja, i ne sačeka dok se ne završi sa ukopom, ima nagradu jednog kirata.“[29]

  Vrijednost onoga na čijoj dženazi bude mnogo klanjača

  Aiša prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada umre neki musliman, pa mu dženazu klanja stotinu muslimana i mole se za njega, njihova dova ce biti primljena.“[30]

  Ibn Abbas prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kojem god muslimanu klanja dženazu četrdeset ljudi koji Allahi ne pripisuju druga, Allah će im dozvoliti da se zauzimaju za njega.“[31]

  Vrijednost osobe kojoj umre draga osoba, pa se na strpi

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Allah Uzvišeni kaže: 'Džennet je nagrada onome kome uzmem dragu osobu, a on se tražeći nagradu, strpi.'“[32]

  Vrijednost namaza u mekkanskom i medinskom haremu

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Džabir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: 'Namaz u mom mesdžidu je vrijedniji od hiljadu namaza u drugim (mesdžidima) osim u el-mesdžidu el-haramu, a namaz u mekkanskm haremu je vrijedniji od hiljadu namaza u nekom drugom mesdžidu.'“[33]

  Vrijednost namaza u Bejtu-l-makdisu u Palestini

  Ebu Zerr kazuje: „Bili smo kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i diskutovali smo o tome da li je bolji namaz u medinskom haremu ili u el-bejtu-l-makdisu, pa je Poslanik, kazao: 'Namaz u mojoj džamiji je četiri puta bolji od namaza u bejtu-l-makdisu, a divno li je to mjesto za klanjanje.'“[34]

  Vrijednost namaza u mesžidu Kuba

  Sehl b. Hanif prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko se u svojoj kući očisti, a nakon toga dođe u mesdžid Kuba i klanja, ima nagradu kao da je obavio umru.“[35]

  [1] ﷻ‬ drugom značenju navodi se: sve dok nekoga ne uznemiri svojim riječima ili djelima, u šta ulazi i gubljenje abdesta.

  [2] Bilježe Buharija, br. 477., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 649.

  [3] Bilježe Buharija, br. 645., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 650.

  [4] Bilježe Buharija, br. 662., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 669.

  [5] Bilježe Buharija, br. 636., i Muslim, br. 602., i ovo je njegova verzija.

  [6] Bilježe Buharija, br. 781., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 410.

  [7] Bilježe Buharija, br. 527., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 85.

  [8] Bilježe Buharija, br. 574., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 635.

  [9] Bilježi Muslim, br. 830. Muhammes je naziv puta kojim si išli, a pod riječima: imat će dvije nagrade se podrazumijeva nagrada za vođenje brige o ovom namazu i razlikovanje od onih koji su prije nas bili nemarni prema njemu i nagrada za klanjanje namaza koja se dobiva kao i za svaki namaz.

  [10] Bilježi Muslim, br. 656.

  [11] Bilježi Muslim, br. 251.

  [12] Bilježi Muslim, br. 670.

  [13] Bilježi Muslim, br. 854.

  [14] Bilježi Muslim. Br. 857.

  [15] Bilježe Buharija, br. 935., i Muslim, br. 852., i ovo je njegova verzija.

  [16] Bilježi Muslim, br. 1163.

  [17] Bilježi Muslim, br. 755.

  [18] Bilježe Buharija, br. 1145., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 758.

  [19] Bilježi Muslim, br. 757.

  [20] Bilježi Muslim, br. 728.

  [21] Bilježi Muslim, br. 720.

  [22] Bilježi Muslim, br. 748.

  [23] Bilježi Muslim, br. 489.

  [24] Bilježi Muslim, br. 488.

  [25] Bilježe Buharija, br. 731., i Muslim, br. 781., i ovo je njegova verzija.

  [26] Bilježi Buhari, br. 6502.

  [27] Bilježi Muslim, br. 597.

  [28] Mjera za količinu. (op. rev.)

  [29] Bilježe Buahrija, br. 47., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 945.

  [30] Bilježi Muslim, br. 947.

  [31] Bilježi Muslim, br. 948.

  [32] Bilježi Buharija, br. 6424.

  [33] Hadis je ispravan, a bilježi ga Ahmed, br. 14750., i Ibn Madžeh, br. 1406., i ovo je njegova verzija.

  [34] Hadis je ispravan, a bilježi ga Hakim, br. 8553. Pogledaj: El-silsiletu-s-sahiha, br. 2902.

  [35] Hadis je ispravan, a bilježi ga Nesai, br. 699., i Ibn Madžeh, br. 1412., i ovo je njegova verzija.