Vrijednosti tevhida ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti tevhida u svjetlu ajeta i vjerodostojnih hadisa.

  |

  Vrijednosti tevhida

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فضائل التوحيد﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراءهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vrijednost tevhida

  Allah Uzvišeni veli:

  1. I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio: Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji! – odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu, milošću Našom, čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju. (El-Enbija, 83-84.)

  2. I Zunnunu (Junusu) se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti – pa poslije u tminama zavapi: Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!" – odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjernike. (El-Enbija, 87-88.)

  3. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. Oni su, zbilja, pravi vjernici - njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju. (El-Enfal, 2-4.)

  4. Onima koji govore: Gospodar naš je Allah – pa poslije ostanu pri tome – dolaze meleki: „Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete, bićete počašćeni od Onoga koji prašta i koji je milostiv.“ (Fussilet, 30-32.)

  Ubade b. Samit prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko bude svjedočio da je Allah bog Koji nema sudruga i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, i ko bude svjedočio da je Isa Allahov rob i poslanik i Njegova riječ koju je On udahnuo u Merjem, te da su Džennet i Vatra istina, Allah će ga uvesti u Džennet, bez obzira na njegova djela.“[1]

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejh ve sellem, upitan o najsretnijim ljudima koji će zaslušiti njegovo zagovaranje, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nisam ni mislio, o Ebu Hurejre, da će me neko drugi, osim tebe pitati za ovaj hadis, jer ja znam da se ti mnogo trudiš, a najsretniji koji će zaslužiti moje zauzimanje je onaj ko iskreno iz srca kaže la ilahe illellah.“[2]

  [1] Bilježe Buharija, br. 3435., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 28.

  [2] Bilježi Buharija, br. 6570.