Vrijednosti vezane za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti Poslanikovog porijekla, zatim o njegovim imenima, njegovoj vrijednosti u odnosu na druge vjerovjesnike, ljude i sva stvorenja, zatim o njegovom Isra’u i Mi’radžu, zatim o vrijednosti donošenja salavata na njega, i o najpotpunijoj verziji salavata.

  |

  Vrijednosti vezane za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فضائل النبي صلى الله عليه وسلم﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vrijednosti vezane za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

  Vrijednost Poslanikovog porijekla

  Vasile b. El-Eska' prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Allah je odabrao Kinanu od potomaka Ismaila, od Kinane je odabrao Kurejš, od Kurejša je odabrao Hašimijje (Benu Hašim), a mene je odabrao od Hašimijja.“[1]

  Imena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

  Džubejr b. Mut'im prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ja imam nekoliko imena. Ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam El-Mahi, onaj sa kojim Allah briše (uništava) nevjerovanje, ja sam El-Hašir, nakon čijeg proživljenja će biti proživljeni (svi ostali) ljudi, Ja sam El-Akib, onaj iza koga nema poslanika.“

  ﷻ‬ drugoj verziji se navode još dva imena: „Vjerovjesnik pokajanja (Nebijju-t-tevbeti) i Vjerovjesnik milosti (Nebijju-ﷺ‬-rahmeti).“[2]

  Vrijednost Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nad dugim vjerovjesnicima

  Allah Uzvišeni veli: Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik - a Allah sve dobro zna. (El-Ahzab, 40.)

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nad ostalim vjerovjesnicima sam odlikovan sa šest stvari: Podaren mi je jezgrovit govor, potpomognutom sam strahom (kojeg nevjernici osjećaju), dozvoljen mi je plijen, zemlja mi je učinjena čistom i mjestom gdje se može obaviti namaz, poslan sam svim ljudima, i ja sam posljednji poslanik.“[3]

  Ebu Hurejre, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Primjer mene i vjerovjesnika prije mene je kao primjer čovjeka, koji je izgradio građevinu, dotjerao je i uljepšao, ali joj fali samo cigla u jednom uglu. Ljudi su je počeli obilaziti, diviti se njenoj ljepoti i govoriti: 'Eh, samo da je stavljena i ova cigla...' Eto, ja sam ta cigla! Ja sam zatvorio kružnicu vjerovjesnika!“[4]

  Vrijednost Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nad ostalim ljudima

  Allah Uzvišeni veli:

  1. On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi, i drugima koji im se još nisu priključili - On je Silni i Mudri. To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće - a u Allaha je milost velika. (El-Džumu'a, 2-4.)

  2. Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. (Et-Tevbe, 128.)

  3. On je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok! (El-Feth, 128.)

  Vrijednost Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nad svim stvorenjima

  Ebu Hureje prenosi da je Poslanik, sallalahu alejhi ve ellem, kazao: „Ja sam prvak ljudskog roda na Sudnjem danu i prvi nad kojim će zemlja raspuknuti, i prvi zagovornik, i prvi čiji će se zagovor uvažiti.“[5]

  Poslanikovo noćno putovanje (el-Isra) i uzdignuće na nebesa (el-mi'radž)

  Allah Uzvišeni veli: Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. - On, uistinu, sve čuje i sve vidi. (El-Isra, 1.)

  Enes ibn Malik prenosi da je Resulullah, ‘alejhis-selam, rekao: „Doveden mi je burak. On je bijel i visok. Veći je od magarca, a manji od mazge. On svoja kopita stavlja dokle dopre pogled. Uzjahao sam ga i brzo smo stigli do Kudsa. Zavezao sam ga za halku za koju vezuju poslanici. Ušao sam u džamiju i klanjao dva rekjata, a zatim izišao. Onda mi je prišao Džibril sa posudom vina i s drugom posudom u kojoj je bilo mlijeko. Ja sam izabrao mlijeko. Džibril mi je rekao: 'Izabrao si prorodno'.

  Zatim smo dignuti na nebesa. Džibril je pokucao na kapiji. Čuo se glas: 'Ko si ti?' Odgovorio je: 'Džibril'. Rečeno je: ‘Ko je stobom?' Rekao je: ‘Muhammed'. Rečeno je: ‘Zar je već poslano njemu?' Džibril je rekao: ‘Da, već je poslano njemu'. Vrata su nam otvorena. Tu smo vidjeli Adema, ‘alejhis-selam. Pozdravio nas je i iskazao dobrodošlicu i proučio hajr-dovu.

  Zatim smo dignuti na drugo nebo. Džibril je i na kapiji drugog neba pokucao. Čuo se glas: ‘Ko si ti?' Odgovorio je: ‘Ja sam Džibril'. Rečeno je: ‘A ko je stobom?' Rekao je: ‘Sa mnom je Muhammed.' Rečeno je: ‘Zar je već njemu poslano?' Rekao je: ‘Da, već mu je poslano'. Otvorena su nam vrata. Kad, tu vidjesmo dva tetića: Isaa, sina Merjeminog, i Jahjaa, sina Zekerijjaa, ‘alejhis-selam. Pozdravili su me. Iskazali mi dobrododšlicu i proučili mi hajr-dovu.

  Zatim smo dignuti na treće nebo. Džibril je opet zakucao na vratima. Rečeno je: ‘Ko si ti?' Odgovorio je: ‘Ja sam Džibril'. 'A ko je stobom?' Rekao je: ‘Sa mnom je Muhammed'. Pitali su: ‘Zar je njemu već poslano?' Džibril je rekao: ‘Da, njemu je već poslano'. Vrata su nam otvorena. Tu sam vidio Jusufa, ‘alejhis-selam. Njemu je dano pola ljepote. Pozdravio me, iskazao dobrodošlicu i proučio mi hajr-dovu.

  Zatim smo dignuti na četvrto nebo. Džibril je pokucao na kapiju. Čulo se pitanje: ‘Ko si ti!' Odgovorio je: ‘Ja sam Džibril!' 'A ko je to stobom?' Džibril je rekao: ‘Sa mnom je Muhammed'. Čulo se pitanje: 'Zar je već njemo poslano?' Odgovorio je: 'Da, njemu je već poslano!' Vrata su nam otvorena. Tu sam vidio Idrisa, ‘alejhis-selam. Pozdravio me, iskazao dobrodošlicu i proučio mi hajr-dovu. Allah je u Kur'anu rekao: 'Mi smo ga (Idrisa) na visoko mjesto podigli'.

  Zatim smo uzdignuti na peto nebo. Džibril je pokucao. Čuo se je glas: 'Ko si ti!' Rekao je: ‘Ja sam Džibril!' 'A ko je to s tobom?', ponovio je isti glas. Džibril je rekao: ‘Sa mnom je Muhammed'. Rečeno je: ‘Zar je njemu već poslano?' Džibril je rekao: 'Da, njemu je već poslano'. Tu sam sreo Haruna, ‘alejhis-selam. Pozdravio me, iskazao dobrodošlicu i proučio mi hajr-dovu.

  Zatim smo podignuti na šesto nebo. Džibril je pokucao na kapiji. Čuo se je glas: 'Ko je to?' Odgovorio je: ‘Džibril!' 'A ko je s tobom?' Džibril je rekao: ‘Sa mnom je Muhammed'. Rečeno je: ‘Zar je njemu već poslano?' Odgovorio je: ‘Da, njemu je već poslano!' Vrata su se otvorila. Tu sam vidio Musaa, ‘alejhis-selam. Pozdravio me, iskazao dobrodošlicu i proučio mi hajr-dovu.

  Zatim smo uzdignuti na sedmo nebo. Džibril je pokucao na vratima. Rečeno je: ‘Ko je to?' Odgovorio je: ‘Ja sam Džibril!' 'A ko je s tobom?', čuo se isti glas. Džibril je odgovorio: ‘Sa mnom je Muhammed'. Rečeno je: ‘Zar je njemu već poslano?' Džibril je odgovorio: ‘Da, njemu je već poslano!' Vrata su se otvorila. Tu sam vidio Ibrahima, ‘alejhis-selam. Leđima je bio oslonjen na Bejti-l-Ma'mur. ﷻ‬ Bejti-l-Ma'mur svaki dan ulazi sedamdeset hiljada meleka i isti se više nikad ne vrate ponovo. Zatim sam odveden do Sidretu-l-Munteha. Vidio sam da su listovi Sidretu-l-Munteha kao slonove uši, a plodovi kao jabuke. Kad bi Sidretu-l-Munteha pokrilo nešto od Alalhovog emra, niko od Allahovih stvorenja ne bi mogao tu ljepotu opisati. Tada mi je Allah, dželle še'nuhu, objavio što je objavio. Propisao mi je pedeset namaza u danu i noći. Spustio sam se do Musaa, ‘alejhis-selam. On me je upitao:

  ‘Šta ti je tvoj Gospodar propisao tvom ummetu?' Rekao sam mu: ‘Pedeset namaza'. Rekao mi je: ‘Vrati se svome Gospodaru i moli olakšanje, jer tvoj ummet to neće moći izdržati. Ja sam iskušavao i ispitivao Izraelićane'. Vratio sam se do Svog Gospodara. Rekao sam Mu: ‘Moj Gospodaru, olakšaj mome ummetu'. Skinuo mi je pet namaza. Ponovo sam se vratio Musau, ‘alejhis-selam. Rekao sam mu da mi je Gospodar umanjio pet namaza. Musa, ‘alejhis-selam, rekao mi je: ‘Tvoj ummet neće moći podnijeti, vrati se i moli olakšanje.' Ja sam se neprestano vraćao između Moga Gospodara i Musa, ‘alejhis-selam, dok mi nije rekao Gospodar: ‘Muahmmede, pet namaza u toku dana i noći, a nagrada za svaki namaz je deseterostruka. To je kao pedeset namaza. Ko naumi uraditi dobro djelo (haseneh) pa ga ne uradi, upisat će mu se jedna nagrada. A ako ga uradi, upisat će mu se deset puta. A ko naumi uraditi loše djelo (sejjieh) pa ga ne uradi, neće mu se ništa upisati. Ako ga uradi, upisat će mu se jedno loše djelo.' Spustio sam se i kad sam došao do Musaa, ‘alejhis-selam, i obavijestio ga šta je bilo, on mi je opet rekao: ‘Vrati se svome Gospodaru i moli olakšanje'. Rekao sam mu: ‘Vraćao sam se kod Svoga Gospodara dok se nisam zastidio od Njega.'“[6]

  Vrijednost salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

  Uzvišeni veli: Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav! (El-Ahzab, 56.)

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko na mene donese jedan salavat, Allah na njega donese deset.“[7]

  Abdullah b. Mes'ud prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Uistinu Allah ima meleke koji putuju po Zemlji i prenose mi selame od moga ummeta.“[8]

  Najpotpunija verzija salavata na Poslanika, salallahu alejhi ve sellem

  Allahumme salli 'ala Muhammedin ve 'ala ali Muhammed, kema sallejte 'ala Ibrahime ve 'ala ali Ibrahim, inneke hamidun medžid. Allahumme barik 'ala Muhammedin ve 'ala ali Muhammed, kema barekte 'ala Ibrahime ve 'ala ali Ibrahim, inneke hamidun medžid.[9]

  [1] Bilježi Muslim, br. 2276.

  [2] Bilježe Buharija, br. 4896., i Muslim,br. 2354., i 2355., i ovo je njegova verzija.

  [3] Bilježi Muslim, br. 523.

  [4] Bilježe Buharija, br. 3535., i Muslim,br. 2286., i ovo je njegova verzija.

  [5] Bilježi Muslim, br. 2278.

  [6] Bilježe Buharija, br. 7517., i Muslim,br. 162., i ovo je njegova verzija.

  [7] Bilježi Muslim, br. 408.

  [8] Hadis je ispravan, a bilježi g Ahmed, br. 3666., i Nesai, br. 1282.

  [9] Bilježe Buharija, br. 3370., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 406.