Vrijednosti zekata ()

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

 

Autor u ovom članku ukratko govori o vrijednosti davanja zekata kroz ajete i vjerodostojne hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

  |

  Vrijednosti zekata

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

  Prijevod:

  Senad Muhić

  Revizija:

  Ersan Grahovac

  2014 - 1435

  ﴿فضائل الزكاة﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد بن إبراءهيم التويجري

  ترجمة:

  سناد موهيتش

  مراجعة:

  أرسان غراهوفاتس

  2014 - 1435

  Vrijednosti zekata

  Vrijednost davanja zekata

  Allah Uzvišeni kaže:

  1. One koje vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (El-Bekare, 277.)

  2. A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a za milostinju koju udijelite da biste se Allahu umilili – takvi će dobra djela svoja umnogostručiti. (Er-Rum, 39.)

  3. Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati. (El-Bekare, 274.)

  4. Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. A Allah sve čuje i sve zna. (Et-Tevbe, 103.)

  Ebu Hurejre prenosi da je neki beduin došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i kazao: „Kaži mi djelo koje će me uvesti u Džennet.“ Tada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Obožavaj Allaha ne prispisujući Mu druga, obavljaj obavezne namaze, daji propisani zekat i posti mjesec ramazana.' Beduin je nakon toga kazao: 'Tako mi Allaha, na ovo ništa neću dodati, niti ću od ovog nešto oduzeti.' Kada je beduin otišao, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: 'Ko želi da gleda džennetliju neka gleda ovog čovjeka.'“[1]

  Vrijednost udjeljivanja imetka koji je stečen na lijep način

  Allah Uzvišeni kaže: O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stječete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo, ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili - kada ni vi sami ne biste to primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve. (El-Bekare, 267-268.)

  Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko udijeli iz lijepo stečenog imetka koliko jednu hurmu, a Allah ne prima osim ono što je lijepo, Allah će mu primiti svojom desnom rukom, a zatim će ta sadaka rasti i razvijati se kao što neko od vas odgaja i razvija svoje ždrijebe, tako da će postati kao brdo.“[2]

  [1] Bilježi Buharija, br. 1397., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 14.

  [2] Bilježi Buharija, br. 1410., i ovo je njegova verzija, i Muslim, br. 1014.