فقه آسان در پرتو كتاب و سنت به صورت سؤال و جواب ()

جماعة من العلماء

بیان احکام فقهی اسلامی در قالب پرسش و پاسخ است. این کتاب با هدف آشنا کردن مسلمانان و یا علاقه‌مندان به پژوهش‌های اسلامی با احکام شرعی و عملی این دین مبین تهیه شده است. بدین منظور مباحث عمومی و خواندنی مفیدی با موضوعات مختلف فقهی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی در قالب 471 پرسشِ سه گزینه‌ای ارائه و از خواننده درخواست شده است که درباره آنها بیندیشد یا با دیگران همفکری کند؛ آنگاه، پاسخ آنها در پایان کتاب ارائه شده است. در طرح این پرسش‌ها دقت شده است تا مباحث عمومی و گسترده‌ای پوشش داده شود و تقریباً به همه موضوعات روزمره و مورد نیاز جامعه پرداخته شود.

|

بسم الله الرحمن الرحيم

 فقه آسان در پرتو كتاب و سنت به صورت سؤال و جواب

ملاحظه: جواب درست سؤال‌ها در پايان صفحه ذكر شده‌اند

سوالات

 1- طهارت یعنی چه  ؟

بدن و لباس خود را پاک کردن برای نماز

وضوء گرفتن.

هر دو مورد.

 2- با کدام مورد از موارد زیر نمی‌شود وضوء گرفت  ؟

آب دریا

برف

گلاب.

 3- آبی که برگ درخت در آن ریخه شود چه حکمی دارد  ؟

پاک است

نجس است

مکروه است.

 4- در زمان نبود آب برای وضوء گرفتن چه باید کرد  ؟

با مایعات دیگر وضوء می‌گیریم.

با خاک تیمم می‌کنیم.

لازم نیست وضوء بگیریم.

 5- استنجاء چیست  ؟

پاک کردن خود بعد از قضای حاجت.

پاک کردن دست و صورت.

حمام کردن.

 6- آداب داخل شدن به دستشویی کدام است  ؟

با پای چپ داخل توالت می‌شویم و بسم الله اللهم إني أعوذ بک من الخبث والخبائث می‌گوییم

با پای راست داخل می‌شویم.

اعوذ بالله می‌گوییم.

 7- در کجا قضای حاجت کردن حرام است  ؟

در آب ایستاده، در زیر درخت ثمر دار و یا سایه آن استفاده می‌شود.

جای گذر آب، در راه.

هر دو مورد.

 8- کدام مورد جزء آداب قضای حاجت نیست  ؟

با دست راست خود را تمیز نمودن.

رو و پشت به قبله، بدون حائل نمی‌شینیم.

اسم و صفت‌های الله همراه خود نداشته باشیم.

 9- دعای خروج از توالت چیست  ؟

غفرانک

الحمدلله

اللهم إني أعوذ بک من الخبث والخبائث.

 10- حکم مسواک زدن چیست  ؟

مسواک زدن هر حال سنت است

مسواک زدن واجب است.

فقط موقع خوابیدن سنت است.

 11- در چه مواردی مسواک زدن سنت موکد می‌شود  ؟

موقع وضوء گرفتن، بعد از خواب بیدار شدن.

موقع خواندن قرآ ن و نماز، موقع تغییر بوی دهان.

هر دو مورد.

 12- وضوء گرفتن برای چه کارهایی واجب است  ؟

نماز و طواف کعبه.

برای زوزه گرفتن.

برای زکات دادن.

 13- فرض وضوء چند تا است  ؟

سه

پنج

شش.

 14- کدام گزینه جزء فرائض وضوء می‌باشد  ؟

مسح سر

سه بار شستن اعضاء

دعای بعد از وضوء.

 15- کدام گزینه جزء سنت وضوء است  ؟

شستن صورت

سشتن دست تا آرنج

شستن مچ دست.

 16- چه چیزی وضوء را باطل نمی‌کند  ؟

ادرار و مدفوع

عمیق خواب رفتن

نوشیدن آب.

 17- کدام گزینه وضوء را باطل می‌کند  ؟

بی‌هوش شدن

نجس بودن لباس

نگاه به نامحرم نمودن.

 18- وضوی چه کسانی درست نیست  ؟

کافر و دیوانه.

کودکی که به سن تشخیص نرسیده.

هر دو مورد.

 19- کدام گزینه غسل واجب است  ؟

غسل روز جمعه

غسل روز عید قربان

غسل احتلام و عادت ماهیانه.

 20- تیمم چیست  ؟

مسح دو دست و صورت با خاک پاک.

اسم دیگر وضوء است.

اسم دیگر غسل، تیمم است.

 21- حیض چیست  ؟

خونی است که از زن خارج می‌شود و نشانه بلوغ و سلامتی زن می‌باشد.

خونی است که بر اثر بیماری از انسان خارج می‌شود.

خون بعد از زایمان.

 22- در شبانه روز چند رکعت نماز واجب است  ؟

10 رکعت

12 رکعت

17 رکعت.

 23- هنگام شنیدن اذان چه کاری سنت است  ؟

مثل موذن تکرار کردن

ساکت شدن

 قرآن خواند.

 24- طبق حدیث پیامبر از چند سالگی، کودک بر نمازتشویق می‌شود  ؟

از 7 سالگی تشویق و در 10 سالگی تنیه می‌شود

11 سالکی

15 سالگی.

 25- در شبانه روز چند وعده نماز فرض وجود دارد  ؟

5 بار

7 بار

3 بار.

 26- وقت نماز صبح کدام است  ؟

بعد از طلوع فجر دوم و قبل از طلوع خورشید.

هنگام طلوع خورشید.

بعد از طلوع خورشید.

 27- کدام نماز، نماز سنت نیست  ؟

نماز میت

نماز وتر

نماز ضحی.

 28- موقعی که امام در نماز بلند قرآن می‌خواند ما چه باید بکنیم  ؟

ساکت باشیم و به قرائت امام گوش دهیم.

همراه او می‌خوانیم.

دعا می‌کنیم.

 29- نماز کسوف چه نمازی است  ؟

هنگام خورشید گرفتگی می‌خوانند.

بعد از نماز فرض ظهر خوانده می‌شود.

برای طلب باران خوانده می‌شود.

 30- کدام گزینه صحیح است  ؟

نماز صبح دو رکعت است

نماز ظهر سه رکعت است.

نماز مغرب چهار رکعت است.

 31- اگر شخص در نماز برای یک لحظه عورتش بیرون شود و فوراً بپوشاند حکم نماز او چیست  ؟

درست است.

باطل است.

مکروه است.

 32- کدام گزینه صحیح است  ؟

اگر در خواب نماز بخوانیم نماز باطل است

اگر در نماز وضویمان باطل شود نماز صحیح است.

خواب وضوء را باطل نمی‌کند فقط نماز را باطل می‌کند.

 33- در اذان چند بار (الله اکبر) تکرار می‌شود  ؟

6 بار

4 بار

2بار.

 34- نماز با چه چیزی شروع می‌شود  ؟

نیت

الله اکبر

حمد.

 35- در چه مکانی قضای حاجت جایز است  ؟

جای دور دست که محل رفت و آمد نیست.

قبرستان

در کوچه.

 36- مسواک زدن در چه جایی بیشتر تاکید شده است  ؟

هنگام نماز

قبل از غذا

قبل از میهمانی.

 37- کوتاه کردن ناخن چه حکمی دارد  ؟

واجب است.

سنت است.

مکروه است.

 38- سنت چیست  ؟

کارهایی که پیامبر انجام داده و انجام دادن آن‌ها ثواب دارد.

کارهایی که صحابه انجام داده‌اند.

هیچکدام.

 39- اعضای وضوء به ترتیب کدام هستند  ؟

صورت، دست، مسح سر، شستن پا.

صورت، مسح سر، شستن دست و پا.

صورت، مسح گوش، شستن دست و پا.

 40- چه چیزی وضوء را باطل می‌کند  ؟

خارج شدن ادرار و مدفوع

چرت زدن در حال متمکن

خوردن غذا.

 41- غسل روز جمعه چه نوع غسلی است  ؟

سنت

واجب

مکروه.

 42- انواع غسل کدامند  ؟

غسل سنت و غسل واجب

فقط سنت

فقط واجب.

 43- کدام حیوان نجس است  ؟

خوک

الاغ

گور خر.

 44- زکات چندمین رکن اسلام است  ؟

پنجمین رکن

اولین رکن

سومین رکن.

 45- روزه چه ماهی واجب است  ؟

رمضان

محرم

شعبان.

 46- با چه چیزی سنت است افطار کنیم  ؟

رطب و آب

شیر

نمک.

 47- حج چیست  ؟

رفتن به مکه در زمان مخصوص و در جاهای مخصوص اعمال مخصوصی را انجام دادن.

سفر به مکه حج گویند.

سفر به مدینه حج گویند.

 48- عید اضحی کدام عید است  ؟

عید قربان

عید فطر

روز جمعه.

 49- کدام یک از حقوق همسایه نمی‌باشد  ؟

بدون اجازه همسایه میهمان دعوت نکنیم.

پنجره یا درب خانه ما به داخل حیاط همسایه نباشد.

همسایه را از کاشتن چوب در دیوار خانه خودمان منع نکنیم.

 50- صلح یعنی چه  ؟

برطرف کردن دشمنی و اختلاف از میان دو طرف صلح گویند.

حق را به مظلوم دادن صلح گویند.

حق را از ظالم گرفتن صلح گویند.

 51- حکم وفای به نذر کودک غیر بالغ چیست  ؟

واجب نیست وفا کند.

واجب است که وفا کند.

مکروه است وفا کند.

 52- آداب غذا چیست  ؟

بسم الله گفتن، با دست راست خوردن، از جلو خود خوردن.

اعوذ بالله گفتن و با دست غذا خوردن

حرف نزدن در هنگام خوردن.

 53- واجب در شریعت به چه چیزی گفته می‌شود  ؟

کارهایی که مکلف باید انجام دهد و ترگ آن گناه، و انجام آن ثواب دارد.

اعمالی که اگر یک نفر و یا تعدادی انجام دهند از دیگران ساقط می‌شود.

اعمالی که انجام آن ثواب و ترک آن گناهی ندارد.

 54- حرام در شریعت به چه چیزی گفته می‌شود  ؟

کارهایی که انجام آن گناه و ترک آن ثواب دارد.

کارهایی که انجام ثواب و ترک آن گناه دارد.

کارهایی که ترک یا انجام آن هیچ مانعی ندارد.

 55- مباح در شریعت به چه چیزی گفته می‌شود  ؟

به اعمالی که ترک آن مانعی ندارد و انجام آن ثواب ندارد.

اعمالی انجام آن واجب است.

انجام آن ثواب و ترک آن گناه دارد.

 56- موضوع علم فقه چیست  ؟

افعال مربوط به بندگان مکلف در مسایل اجتماعی، عبادی، شخصی.

افعال مربوط به مسایل سیاسی.

افعال مربوط به مسایل شخصی.

 57- کدام آیه و یا حدیث زیر فضیلت فقه را می‌رساند  ؟

﴿فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ١٢٢﴾ [التوبة: 122]

(من یرد الله به خیرا یفقهه في الدین)

هر دو مورد.

 58- طهارت در لغت به چه معنا می‌باشد  ؟

نظافت و پاکی از نجاست

شستن دست و صورت

دوش گرفتن.

 59- طهارت شرعی یعنی چه  ؟

تمیز کردن بدن و مکان نماز.

وضوء گرفتن.

هر دو مورد.

 60- حدث اصغر و حدث اکبر چیست  ؟

حدث اصغر نداشتن وضوء حدث اکبر واجب بودن غسل گویند.

حدث اصغر تیمم بجای ضوء و حدث اکبر تیمم بجای غسل

هیچکدام.

 61- وضوء گرفتن با کدام گزینه صحیح نیست  ؟

آب دریا.

آب چشمه معدنی.

آبی که رنگ یا بو و یا مزه‌ی آن تغییر کرده باشد.

 62- استفاده از چه ظرف‌هایی حرام است  ؟

طلا ونقره و یا قسمتی از آن طلا و نقره باشد.

ظرفی که از پوست حیوانات مرده حرام گوشت دباغی شده، باشد.

هر دو مورد.

 63- کدام گزینه جزء آداب قضای حاجت نیست  ؟

بسم الله و دعا مخصوص خواندن.

رو به قبله بودن.

در محل عبور و راه نباشد.

 64- کدام عمل در استنجاء منع شده است  ؟

استفاده از استخوان و مدفوع خشک.

با دست راست استنجاء کردن.

هر دو مورد.

 65- از این حدیث چه حکمی گرفته می‌شود  ؟ «ان النبي کان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه»

هنگام قضای حاجت زیور آلات نپوشیم.

در هنگام قضای حاجت اسم‌های متبرکه با خود نداشته باشیم.

موقع قضای حاجت انگشتر پوشیدن مکروه است.

 66- مسواک زدن چه حکمی دارد  ؟

سنت موکد

واجب

مباح.

 67- مسواک زدن برای روزه دار چه حکمی دارد  ؟

مکروه است.

در هر زمانی سنت است.

اول روز سنت است.

 68- کوتاه نمودن ناخن چه حکمی دارد  ؟

واجب

سنت

مباح.

 69- حدود عورت مرد و زن در نماز چیست  ؟

مرد پوشیدن شرمگاه - زن همه جا جز سر

مرد پوشیدن بین ناف تا زانو - زن تمام بدن بجز دست و صورت

مرد پوشیدن شرمگاه - زن فقط پوشیدن سر.

 70- کدام گزینه جزء فرض‌های وضوء می‌باشد  ؟

شستن صورت

مزمزه و استنشاق

تقدیم راست بر چپ.

 71- کدام گزینه وضوء را باطل نمی‌کند  ؟

خروج چیزی از جلو عقب آدمی

خواب عمیق در حالت غیر متمکن

خواب در حالت متمکن.

 72- مسح بر خف چگونه است  ؟

فقط روی آن را مسح می‌کنیم.

کف و پایین آن مسح می‌کنیم.

باید بالاو پایین آن را مسح نمود.

 73- مدت مسح بر خف برای مسافر چند روز است  ؟

یک شبانه روز

سه شبانه روز

یک هفته.

 74- مدت مسح بر خف برای شخص مقیم چند روز است  ؟

یک شبانه روز

تا زمانی که وضوء باطل نشده باشد.

سه شبانه روز.

 75- کدام یک از گزینه‌ها مسح برخف را باطل می‌کند  ؟

نمایان شدن قسمتی از محل شستن پا برای وضوء

خیس شدن آن

بی‌وضوء شدن

 76- غسل چیست  ؟

رساندن آب به تمام بدن به علت‌های مختلف طبق فرامین الله

شستن بدن و حمام کردن.

شستن قسمتی از بدن.

 77- غسل شخص کافر و یا مرتد، هنگام مسلمان شدنش چه حکمی دارد  ؟

واجب است.

سنت است.

مکروه است.

 78- کدام گزینه غسل زدن را واجب می‌کند  ؟

خروج منی و اتمام دوران عادت ماهیانه

گرد وخاکی بودن بدن

دست زدن به نامحرم

 79- انجام کدام اعمال قبل از غسل واجب، حرام است  ؟

خواندن قرآن و نماز

خواندن اذکار

گوش دادن به قرآن

 80- خونی که در گوشت حیوان ذبح شده وجود دارد چه حکمی دارد  ؟

پاک است.

نجس است.

مکروه است.

 81- ادرار و مدفوع حیواناتی که گوشت آن‌ها خورده می‌شود چه حکمی دارد  ؟

پاک است.

نجس است.

مکروه است.

 82- ادراری که بر روی زمین خاکی ریخته شده چگونه پاک می‌شود  ؟

با ریختن آب بر روی محل.

باید خاک محل کنده شود.

با خشک شدن آن محل.

 83- کدام گزینه جزء شروط تیمم می‌باشد  ؟

رو به قبله بودن

پاک بودن خاک

بسم الله گفتن

 84- حیض چیست  ؟

خون طبیعی است که در زمان معین از زن خارج می‌شود و نشانه سلامتی اوست.

خونی است که بعد از زایمان خارج می‌شود.

خونی است که براثر مریضی خارج می‌شود.

 85- چه کارهایی بر شخص حایض حرام است  ؟

طواف کردن

دعا خواندن

حمام رفتن

 86- هنگام شنیدن اذان چه کاری سنت است  ؟

قرآن خواندن

تکرار بعد از موذن

دعا نمودن

 87- هنگام شنیدن «حي علی الصلاة» و «حي علی الفلاح» گفتن چه چیزی سنت است  ؟

لاحول ولا قوة إلا بالله

مثل خودش تکرار نمودن

ساکت شدن

 88- نماز بر چه کسی واجب است  ؟

مسلمان بالغ و عاقل

هر مسلمانی واجب است.

بر هر عاقلی واجب است.

 89- نشانه بلوغ در پسران چیست  ؟

احتلام

رسیدن به سن 18 سالگی

هیچکدام

 90- نشانه بلوغ در دختران چیست  ؟

حیض

رسیدن به سن 14 سالگی

هر دو مورد.

 91- حکم اذان چیست  ؟

فرض کفایی است.

سنت موکد است.

فرض عین است.

 92- کدام گزینه جزء شروط اذان است  ؟

زن نباشد

بلوغ

مقیم‌بودن.

 93- کدام وقت، وقت نماز مغرب می‌باشد  ؟

بعد از غروب کامل خورشید تا تاریک شدن کامل هوا.

هنگام غروب تا کامل شدن غروب خورشید.

بعد از تاریک شدن هوا تا یک ساعت.

 94- شروع وقت نماز ظهر از چه موقعی است  ؟

زمانی که خورشید به طرف مغرب مایل شود.

سایه هر چیزی دو برابر شود.

زمانی که خورشید در وسط آسمان باشد.

 95- طبق حدیث پیامبر، ترک کدام نماز برابر با ازبین رفتن اعمال صالح انسان است  ؟

نماز عصر

نماز صبح

نماز سنت قبل از صبح

 96- کدام گزینه از شروط و جوب نماز می‌باشد  ؟

اسلام، بلوغ، عقل.

برده نبودن.

سالم بودن.

 97- ارکان نماز چیست  ؟

چیزی که ترک آن چه به عمد و یا غیر عمد و چه به علت نادانی موجب بطلان نماز می‌شود.

چیزی که ترک آن به عمد باعث بطلان نماز نمی‌شود.

ترک آن به عمد موجب بطلان نماز می‌شود.

 98- کدامیک از موارد جزء مبطلات نماز نیست  ؟

خواب رفتن در هنگام سجده.

نا خواسته در نماز حرفی بزنیم.

خندیدن با صدای بلند.

 99- محل سجده سهو کجاست  ؟

قبل از سلام

بعد از سلام

هر دو مورد جایز است.

 100- سجده سهو چه حکمی دارد  ؟

سنت

واجب

واجب کفایی

 101- در چه زمانی نماز قصر خوانده می‌شود  ؟

در سفر

در مریضی

هیچکدام

 102- نماز خوف چه نمازی است  ؟

هنگام ترس از دشمن و یا در معرکه جنگ خوانده می‌شود.

نمازی است که هنگام مریضی خوانده می‌شود.

نمازی است که هنگام خورشید گرفتگی خوانده می‌شود.

 103- حکم نماز عید چیست  ؟

فرض کفایی

سنت

فرض عین

 104- نماز استسقاء چیست  ؟

برای طلب باران خوانده می‌شود.

هنگام ترس از دشمن خوانده می‌شود.

هنگام ماه گرفتگی خوانده می‌شود.

 105- چه کسی اولی‌تر است که شهید را غسل بزند  ؟

شهید معرکه جنگ با کفار غسل نمی‌زنند.

امیر و بزرگ شهر.

خویشاوندان درجه یک او.

 106- سجده تلاوت چه حکمی دارد  ؟

سنت موکد است.

واجب است.

فرض کفایی است.

 107- کیفیت انجام سجده تلاوت چونه است  ؟

در حال نشسته تکبیر می‌گوید و سجده می‌کند و در سجده خود تسبیح و دعا می‌خواند و ازسجده بلند می‌شود.

بلند می‌شود و تکبیر می‌گوید و به سجده می‌رود.

در حال نشسته تکبیر می‌گوید و به سجده می‌رود وبعد از سجده اول دوباره برای سجده دوم تکبیر می‌گوید.

 108- زکات در لغت به چه معنا می‌باشد  ؟

رشد و نمو

فدا نمودن

بیرون دادن

 109- زکات فطر چه موقعی پرداخت می‌شود  ؟

 آخرهای رمضان تا شب عید فطر

بعد از نماز عید فطر

سه روز بعد از عید فطر.

 110- تعریف زکات در اصطلاح شرع چیست  ؟

پرداخت قسمت معین از مال با شرایط معین برای اشخاص معین.

پرداخت یک پنجم مال را زکات گویند.

پرداخت مالیات به حکومت و دولت زکات گویند.

 111- پرداخت زکات اموال چه حکمی دارد  ؟

واجب است.

مکروه است.

مستحب است.

 112- زکات فطر بر چه کسی واجب است  ؟

بر همه کس کوچک و بزرگ و فقیر و ثروتمند.

فقط بر بزرگسالان واجب است.

فقط بر مردان واجب است.

 113- مستحقین دریافت زکات در قرآن، چند گروه معرفی شده است  ؟

8 گروه

16 گروه

12 گروه

 114- ادای کدام روزه واجب است  ؟

رمضان و کفاره

نذر.

هر دو مورد.

 115- کدام گزینه جزء مبطلات روزه نیست  ؟

احتلام و خروج بدون اختیار منی

حیض

استفراغ عمد.

 116- کفاره و قضای روزه بر چه کسی واجب است  ؟

زن حامله‌ای که از ترس سلامتی خود روزه نگرفته است.

زن حامله‌ای که به خاطر بچه اش افطار نموده.

زنی که استحاضه باشد.

117- پیامبر می‌گویند: (روزه روز...... کفاره‌ای برای گناهان آن سال و سال گذشته آن می‌باشد.)

روز عاشورا

عرفه

تاسوعا

 118- ایام بیض به چه روزهایی گفته می‌شود  ؟

روزهای 13 و 14 و 15 هر ماه

سه روز بعد از عرفه

6 روز شوال

 119- اعتکاف چیست  ؟

به قصد عبادت در مسجد ماندن را اعتکاف گویند.

به قصد عبادت در گوشه خانه خود ماندن گویند.

خوابیدن در مسجد اعتکاف گویند.

 120- چند بار حج نمودن واجب است  ؟

در طول عمر فقط یکبار

دو بار واجب است

واجب نیست.

 121- عید اضحی در چه ماهی واقع شده است  ؟

10 ذی الحجه

10 ذی القعده

10 شوال

 122- ایام حج در چه ماه‌هایی قرار دارد  ؟

ذی القعده و ذی الحجه

در ماه رمضان

هر زمان از سال می‌شود حج انجام داد.

 123- چه نوع حیوانی برای قربانی، استفاده می‌شود  ؟

گوسفند، گاو، شتر.

هر نوع حیوان حلال گوشت باشد.

فقط گوسفند و گاو.

 124- حکم قربانی روز عید چیست  ؟

سنت موکد

واجب

مباح.

 125- شتر و گاو در قربانی برای چند نفر کفایت می‌کند  ؟

7 نفر

5 نفر

9 نفر

 126- وقت قربانی چه موقعی می‌باشد  ؟

بعد از نماز عید تا غروب روز سیزدهم.

شب عید تا شب روز بعد

سه روز قبل از عید تا شب روز عید.

 127- عقیقه چیست  ؟

قربانی که در روز هفتم برای کودک انجام می‌شود.

قربانی که در روز تولد کودک ذبح می‌شود.

قربانی که در روز عید ذبح می‌شود.

 128- حکم عقیقه چیست  ؟

سنت موکده

واجب

مباح

 129- برای عقیقه شخص چند حیوان لازم است  ؟

پسر دو گوسفند - دختر یک گوسفند.

پسر و دختر هر کدام یک گوسفند.

دو گوسفند برای دختر - یک گوسفند برای پسر.

 130- سنتی که در رابطه با موی نوزاد در روز هفتم وجود دارد چیست  ؟

در روزهفتم موی نوزاد تراشیده و هم وزن آن نقره، صدقه می‌شود.

در روزهفتم موی نوزاد تراشیده و هم وزن آن طلا، صدقه می‌شود.

در ماه هفتم موی نوزاد تراشیده و هم وزن آن نقره، صدقه می‌شود.

 131- حکم معامله بعد از اذان دوم جمعه چیست  ؟

حرام است.

مانعی ندارد.

مکروه است.

 132- شاهد گرفتن در معاملات بزرگ چه حکمی دارد  ؟

سنت است

واجب است

مباح است

 133- کدام معامله نهی شده است  ؟

معامله بر معامله دیگران.

پیش خرید

مشارکت

 134- فروش میوه قبل از رسیدن آن چه حکمی دارد  ؟

نهی شده

جایز است

هیچکدام

 135- حکم ربا در اسلام چیست  ؟

حرام است.

حلال است.

مکروه است.

 136- این حدیث تشویق به چه کاری می‌نماید  ؟ «ما من مسلم یقرض مسلما قرضا إلا کان کصدقتها مرة»

قرض دادن

قرض گرفتن

صدقه دادن

 137- وکالت چیست  ؟

واگذاری مسئولیت‌های قابل واگذاری به شخص دیگر.

شریک شدن در کاری.

هیچکدام

 138- امانت یعنی چه  ؟

نگهداری از اموال دیگران بدون دریافت اجرت.

نگهداری از اموال دیگران بشرط شراکت در تجارت.

نگهداری اموال دیگران در قبال دریافت اجرت.

 139- اجاره کدام موارد زیر صحیح است  ؟

اجاره گرفتن شتر جهت مسافرت.

اجاره گرفتن شخصی برای تعلیم قرآن

اجاره مغازه برای فروشنده وسایل موزیک و ترانه.

 140- در معامله مساقاة و مزارعه اصلاح و نگهداری درختان به عهده چه کسی است  ؟

کشاورز

صاحب زمین

از درآمد هزینه می‌شود.

 141- آیا همسایه برای خرید زمین یا خانه کنار خود، حق اولویت دارد  ؟

همسایه حق شفعه دارد.

همسایه حق شفعه ندارد.

اگر فروشنده راضی با معامله کردن با باشد.

 142- مال امانت بدون سهل انگاری نزد کسی از بین برود جریمه آن چه کسی متحمل می‌شود  ؟

بر صاحب مال است.

بر امانت گیرنده است.

دربین صاحب مال و امانت گیرنده تقسیم می‌شود.

 143- اگر حیوان شخصی در شب مزرعه کسی را خراب نماید چه کسی ضرر را متحمل می‌شود  ؟

صاحب حیوان

صاحب مزرعه

ضرر بین صاحب حیوان و صاحب مزرعه تقسیم می‌شود.

 144- اگر حیوانی در روز مزرعه کسی را خراب نماید چه کسی ضرر را متحمل می‌شود  ؟

صاحب مزرعه

صاحب حیوان

بین صاحب حیوان و صاحب مزرعه تقسیم می‌شود.

 145- شخصی برای دفاع از اموال خود با سارقی درگیر می‌شود که منجر به قتل سارق می‌گردد قاتل چه حکمی برای او صادر می‌شود  ؟

هیچ ضمانتی بر او نیست و گناهی مرتکب نشده است.

خونبها پرداخت می‌کند.

اعدام می‌شود.

 146- کدام شخص جریمه‌ای بر او تعلق نمی‌گیرد  ؟

کسی که صلیب و یا ظرف مشروبی را خورد نماید.

کسی که با گوسفندی تصاف کند.

کسی که مرغ همسایه اشتباه ذبح کند.

 147- کدام گزینه جزء حقوق راه نمی‌باشد  ؟

رد نشدن از کوچه همسایه.

گذاشتن زباله در راه.

ساختن گاراژ در قسمتی از راه.

 148- آیه ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ مشروعیت چه حکمی را می‌رساند  ؟

عاریه دادن.

نماز خواندن.

هدیه دادن.

 149- عاریه دادن کدام مورد درست است  ؟

عاریه دادن چیزی که اصل آن باقی بماند و صاحب آن باشیم.

عاریه دادن ظروف طلا و نقره جهت خوردن و نوشیدن.

عاریه دادن وسایل امانت.

 150- احیا کردن زمین به چه صورتی صحیح نیست  ؟

کافری در زمینی در نزدیکی مسلمانان برای مالک شدن زمین چاه حفر نماید.

کشیدن دیوار دور زمین.

حفر چاه و کاشتن درخت.

 151- کدام مورد مژدگانی درست نیست  ؟

کسی ماشین من را تا یک هفته پیدا کند 100000 تومان مژدگانی دارد.

کسی ماشین من را پیدا کند 100000 تومان مژدگانی دارد.

کسی که گوسفند مرا پیدا کند نصف آن را به او می‌دهم.

 152- کدام وقف جایز نیست  ؟

وقف بر کلیسا و بارگاه‌ها و حسینیه‌ها.

وقف برای فقراء و مساکین.

وقف برای چاپ کتاب‌های دعوی.

 153- هدیه دادن کدام مورد درست می‌باشد  ؟

هدیه کردن لباس به شخص تاجر.

خنزیر و خوک هدیه دادن.

بچه 6 سال مقدار مال زیادی به شخصی ببخشد.

 154- شخصی که در بیماری مرگ می‌باشد چقدر از اموال خود را می‌تواند وقف نماید  ؟

یک سوم

همه اموال

نمی‌تواند ببخشد.

 155- کدام گزینه راه آزاد شدن برده نیست  ؟

کفاره زنا.

کفاره قسم.

کفاره قتل.

 156- مانع میراث بردن چیست  ؟

قتل - بردگی - مختلف بودن دین.

دشمنی و عداوت.

محروم ساختن توسط میت در وصیت نامه.

 157- حکم قبول کردن دعوت عروسی شرعی چیست  ؟

واجب

سنت

مباح

 158- ازدواج با کدام گزینه درست نیست  ؟

زن پسر

دختر پسر عمه

دختر عموی پدر

 159- عقوبت شراب خور چیست  ؟

بین 40 تا 80 ضربه شلاق

100 ضربه شلاق

زندان

 160- حکم خرید و فروش مواد مخدر چیست  ؟

حرام

مکروه

مباح

 161- حد سارق چیست  ؟

قطع دست

100 ضربه شلاق

زندان

 162- چه کسی می‌تواند حکم حدود شرعی را اجرا کند  ؟

امیر و رهبر جامعه.

هر کسی می‌تواند.

هرمسلمان می‌تواند حدود را اجرا کند.

 163- کدام عمل جزء اعمال مرتدین محسوب می‌شود  ؟

انکار نماز

سستی در خواندن نماز

یاد نگرفتن قرائت قرآن.

 164- چه نوع قسمی درست می‌باشد  ؟

قسم به عمر تو

به جان مادرم قسم

بخاطر الله.

 165- کدام گمشده به حال خود رها می‌شود  ؟

شتر وگاو بزرگ

نان و میوه

طلا و نقره و مبلغ بالای پول.

 166- غذا خوردن در کدام حالت نهی شده است  ؟

نشسته

تکیه زده

هیچکدام

 167- کدام گزینه جزء آداب غذا خوردن می‌باشد  ؟

با دست راست خوردن

خوردن لقمه‌ای که در اثنا غذا خوردن افتاده

هر دو مورد.

 168- کدام گزینه خلاف آداب ذبح می‌باشد  ؟

خواباندن حیوان به دست چپ

برنده نبودن چاقو - ذبح حیوان در جلو حیوان دیگر.

هر دو مورد

 169- قضاوت چیست  ؟

روشن کردن حکم شرعی و خاموش کردن خصومت و جلوگیری ز ظلم قضاوت گویند.

حق را با زور از دیگرام گرفتن.

هیچ کدام

 170- واجب کفایی در شریعت به چه چیزی گفته می‌شود  ؟

اعمالی که اگر یک نفر و یا تعدادی انجام دهند از دیگران ساقط می‌شود.

کارهایی که مکلف باید انجام دهد و ترگ آن گناه، و انجام آن ثواب دارد.

اعمالی که انجام آن ثواب و ترک آن گناهی ندارد.

 171- به چه اعمالی سنت و مستحب اطلاق می‌شود  ؟

عملی که ترک آن از روی غیر غرض باشد گناهی ندارد و انجام آن دارای اجر وثواب می‌باشد.

ترک آن گناه و عمل به آن ثواب دارد.

ترک و یا عمل به آن حکمی در بر ندارد.

 172- مکروه در اصطلاح شریعت به چه معناست  ؟

عملی که ترک آن اجر دارد و انجام آن گناهی ندارد.

عملی که انجام آن گناه و ترک آن ثواب دارد.

هیچکدام

 173- فقه در لغت چیست  ؟

فهم و درک نمودن

زکاوت

مهارت

 174- تعریف فقه در اصطلاح شرع چیست  ؟

گرفتن احکام شرعی از دلایل شرعی، فقه گویند.

گفتن حکم شرعی به مردم فقه گویند.

طلب حکم شرعی از عالم فقه گویند.

 175- احکام فقهی از چه چیزی گرفته می‌شود  ؟

قرآن و حدیث

اجماع و قیاس

هر دو مورد

 176- چه موضوعاتی در علم فقه دنبال می‌شود  ؟

افعالی که مکلفین در رابطه خود با الله، رابطه خود با اجتماع و احوال شخصی خود به آن نیاز دارند و از طرف الله بر پیامبر نازل شده است.

فقط اعمال عبادی و رابطه بین بنده و الله دنبال می‌کند

فقط مسایل اجتماعی و شخصی را دنبال می‌کند.

 177- کدام آیه فضیلت علم فقه را می‌رساند  ؟

- ﴿قَالُواْ يَٰشُعَيۡبُ مَا نَفۡقَهُ كَثِيرٗا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفٗاۖ وَلَوۡلَا رَهۡطُكَ لَرَجَمۡنَٰكَۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡنَا بِعَزِيزٖ ٩١﴾ [هود: 91].

- ﴿تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورٗا ٤٤﴾ [الإسراء: 44].

- هیچکدام.

 178- طهارت در اصطلاح شرع چیست  ؟

از بین بردن علت‌های بازدارنده نماز که شامل رفع حدث و نجاست می‌باشد.

یعنی پاک بودن بدن

نظافت عمومی

 179- طهارت معنوی چیست  ؟

پاک بودن قلب از شرک و گناه ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ﴾.

پاک بودن بدن از نجاست‌هایی که دیده نمی‌شود و حجمی ندارند مثل ادرار.

هیچکدام

 180- حدث در اصطلاح فقه چیست  ؟

موانع خواندن نماز را حدث گویند

سخن گفتن

چیز جدیدی ابداع نمودن.

 181- با کدامیک از آب‌های زیر رفع حدث درست نمی‌باشد  ؟

آبی که بیشتز دو قله باشد و رنگ و بو و طعم آن تغییر کرده باشد.

آب دریا

آب برف ذوب شده

 182- کدام آب پاک نیست  ؟

آبی که گربه یا گوسفند از آن خورده باشد.

آبی که زن حایض یا شخص جنب از آن خورده باشد.

آبی که سگ و یا خنزیر از آن خورده باشد.

 183- برای پاک شدن ظرفی که سگ در آن دهان برده چه باید گرد  ؟

با آب و صابون شسته می‌شود.

هفت بار با آب و خاک شسته می‌شود.

یکبار با خاک شسته می‌شود.

 184- دباغی چیست  ؟

پاک کردن پوست حیوانات حلال گوشت ازچربی و گوشت و مو برای استفاده کردن از آن.

پاک کردن پوست حیوانات ازچربی و گوشت و مو برای استفاده کردن از آن.

ساختن ظرف‌هایی از پوست حیوانات دباغی گویند.

 185- از کدام ظرف‌ها می‌توان استفاده نمود  ؟

ظرف طلا و نقره

ظرفی که از پوست دباغی شده حیوانات حلال گوشت درست شده.

ظرفی که از پوست دباغی شده حیوانات حرام گوشت درست شده.

 186- از این حدیث چه حکمی گرفته می‌شود  ؟ (ستر بین الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، ان یقول بسم اله) رواه البخاری و مسلم

- بسم الله گفتن قبل از قضای حاجت

بسم الله گفتن هنگام قضای حاجت

بسم الله گفتن هنگام خوابیدن.

 187- در چه موقع مسواک زدن مکروه است  ؟

در آخر روز، برای روزه دار.

در اول روز برای روزه دار.

هیچ کدام.

 188- کدام گزینه جزء فطرت اسلامی است  ؟

غسل زدن، ازدواج

کوتاه نمودن موهای زاید بدن، ختنه کردن، کوتاه کردن سبیل، کوتاه کردن ناخن.

حج رفتن

 189- حکم ختنه برای زن و مرد چیست  ؟

برای مرد واجب - برای زن سنت است.

برای مرد و زن واجب است.

برای مرد و زن سنت است.

 190- از این حدیث چه حکمی گرفته می‌شود  ؟ «خالفوا المشرکین، وفروا اللحی واحفوا الشوارب»

تحریم تراشیدن ریش و تحریم بلند بودن سبیل

مباح بودن تراشیدن ریش و سبیل.

هیچکدام

 191- تعریف وضوء در شریعت چیست  ؟

شستن چهار اعضای مشخص بدن با آب با شرایط خاص که عملی عبادی محسوب می‌گردد.

شستن دست و صورت و پا وضوء گویند.

شستن دست و صورت و پا بخاطر نطافت و بهداشت و سلامتی وضء گویند.

 192- کدام گزینه جزء فرض وضوء نیست  ؟

مسح سر

ترتیب در شستن اعضای وضوء

سه بار شستن.

 193- کدام گزینه جزء سنت‌های وضوء نیست  ؟

بسم الله گفتن در ابتداء وضوء.

اشاره با انگشت سبابه هنگام دعای بعد از وضوء.

راست را بر چپ مقدم کردن.

 194- کدام گزینه وضوء را باطل نمی‌کند  ؟

دست زدن به شرمگاه با حایل.

بیهوش شدن.

خوردن گوشت شتر

 195- در چه مواقعی وضوء گرفتن سنت است  ؟

موقع خوابیدن، قبل ازغسل زدن.

موقع خواندن قرآن، تجدید وضوء برای هر نماز فرض.

هر دو مورد.

 196- شروط مسح خف چیست  ؟

بر طهارت پوشیده شود و محل فرض را بپوشاند و تمیز باشد.

در حال سفر باشد.

در حال ضرورت باشد.

 197- کدامیک از گزینه‌ها مسح بر خفین را باطل نمی‌کند  ؟

بیرون آوردن خف

واجب شدن غسل

گذشت یک شبانه روز برای مسافر

 198- حکم مسح بر عمامه چیست  ؟

جایز است

جایز نیست

واجب است

 199- کدام گزینه غسل را واجب می‌کند  ؟

خروج منی و اتمام دوره ماهیانه زنان

اتمام نفاس

هردو گزینه

 200- کدام غسل‌ها، غسل سنت است  ؟

غسل جمعه و دو عید قربان وفطر، غسل قبل از احرام حج و عمره.

غسل بعد از غسل میت، غسل بین دو یا چند جماع.

هر دو گزینه.

 201- غسل زدن میت چه نوع حکمی بر ما دارد  ؟

واجب کفایی است.

واجب عینی است.

سنت موکد است.

 202- تیمم چیست  ؟

مسح دو دست و صورت با خاک پاک به طریق خاص.

مسح دو دست و صورت و پا با خاک پاک.

مسح دو دست و پا با خاک پاک.

 203- مبطلات تیمم چیست  ؟

برطرف شدن عذر

مبطلات وضوء

هر دو مورد.

 204- آیه ﴿... فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ...﴾ مشروعیت چه حکمی را می‌رساند  ؟

جواز تیمم

جواز وضوء

جواز غسل

 205- نجاسات چیست  ؟

چیزهای پلیدی که شریعت به دوری نمودن از آن‌ها دستور می‌دهد.

هر چیزی که انسان از آن متنفر باشد.

هر چیز غیر بهداشتی نجاست گویند.

 206- نجاست عینی چیست  ؟

نجاستی که ذاتا نجس هستند و پاک نمی‌شوند.

نجاستی که اول پاک بوده بعد نجس شده.

نجاستی که با تغییر دادن پاک می‌شوند.

 207- ادرار بچه کوچک که غذایی جز شیر نمی‌خورد چه حکمی دارد  ؟

اگر پسر باشد با پاشیدن آب بر روی محل، تمیز می‌شود.

اگر دختر باشد با پاشیدن آب بر روی محل، تمیز می‌شود.

اگر دختریا پسر باشد با پاشیدن آب بر روی محل، تمیز می‌شود.

 208- مذی چیست  ؟ و حکم شرعی آن بگویید.

آب سفید و رقیق و لزجی است که قبل از جماع بدون شهوت خارج می‌شود و نجس است.

آب سفید و رقیقی است که بعد از جماع خارج می‌شود و نجس است.

آب سفید و غلیظ و لزجی است که قبل از ادراربا شهوت خارج می‌شود و نجس است.

 209- ودی چیست  ؟ و حکم شرعی آن بگویید.

آب سفید و غلیظی است که بعد از ادرارخارج می‌شود نجس است.

آب سفید و غلیظی است که قبل از ادرارخارج می‌شود نجس است.

آب سفید و غلیظی است که قبل از جماع خارج می‌شود نجس است.

 210- بعد از خروج ودی چه کاری باید انجام داد  ؟

نجس است، محل را پاک شسته و غسل واجب نمی‌شود.

نجس است، محل را پاک شسته و غسل واجب می‌شود.

نجس نیست ولی سنت است غسل شود.

 211- کمترین و بیشترین مدت حیض چقدر است  ؟

برای کمتر و بیشتر آن حدی معینی وجود ندارد.

کمترین یک شبانه روز و بیشترین آن یک هفته است.

کمترین آن سه شبانه روز و بیشترین آن 15 روز است.

 212- نفاس چیست  ؟

به خون بعد از زایمان گویند.

به خون مریضی گویند.

به هر خونی غیر از حیض گویند.

 213- چه کارهایی بر حایض و نفسا حرام است  ؟

جماع، طلاق، تلاوت قرآن

دعا خواندن و رمی جمرات

غذا خوردن با دیگران، اذکار واوراد خواندن.

 214- استحاضه چیست  ؟

اسم دیگر نفاس است

خون بعد از زایمان گویند

هیچکدام

 215- در زمان استحاضه چه کارهایی بر زن حرام است  ؟

نماز خواندن.

جماع حرام است.

هیچکدام

 216- صلاة در لغت یعنی چه  ؟

دعا

ذکر خاص

سجده

 217- ارکان نماز را نام ببرید  ؟

14 رکن

12 رکن

10 رکن

 218- کدام مورد جزء مبطلات نماز است  ؟

زن بالغ، الاغ و سگ سیاه از جلو نمازدر صورتی که ستره نباشد.

نا خود آگاه سخنی بگوییم.

عطسه زدن.

 219- اوقات ممنوعه نماز کدام هستند  ؟

هنگام طلوع و غروب خورشید.

بین مغرب و عشاء

بین ظهر تا عصر

 220- نماز جماعت برای مردان چه حکمی دارد  ؟

واجب

سنت

فرض کفایی

 221- سجده شکرچه حکمی دارد  ؟

سنت

بدعت

واجب

 222- حکم نماز جمعه چیست  ؟

فرض عین

فرض کفایی

مستحب

 223- موقع استماع خطبه جمعه در مسجد، چه چیزی ممنوع می‌باشد  ؟

حرف زدن

نمازخواندن

نوشیدن

 224- برای میت، غسل چه حکمی دارد  ؟

واجب

سنت

سنت موکد

 225- چه کسانی غسل و کفن ندارند  ؟

شهید معرکه جنگ

بچه زیر 7 سال

نوزاد زیر یک سال

 226- کسی که پشت سر جماعت خودش به تنهایی برای نماز جماعت بایستد حکم نماز او چیست  ؟

نمازش درست نیست

ثواب نماز جماعت ندارد

نمازش درست است.

 227- اجر شرکت در نماز جناره چیست  ؟

به اندازه کوه احد

100 حسنه

ثواب شهید

 228- حد نصاب زکات طلا چیست  ؟

20 مثقال (85 گرم)

19 مثقال

200 مثقال

 229- حد نصاب زکات نقره چیست  ؟

200 درهم

40 درهم

20 درهم

 230- میزان پرداخت زکات طلا چقدر است  ؟

دو نیم درصد

10 درصد

5 درصد

 231- حد نصاب زکات گاو چقدر است  ؟

30 راس

40 راس

20 راس

 232- حد نصاب زکات گوسفند چه مقدار می‌باشد  ؟

40 راس

30 راس

50 راس

 233- حد نصاب زکات شتر چقدر می‌باشد  ؟

5 نفر

10 نفر

15 نفر

234- طبق حدیث پیامبر دعای چه اشخاصی قبول می‌شود.

روزه دار تا اینکه افطار نماید، امام عادل، مظلوم.

مسافر، دعای پدر ومادر.

هر دو مورد.

 235- وقت فضیلت برای پرداخت زکات فطر چه موقعی است  ؟

بعد از فجر روز عید تا قبل از نماز عید.

اواسط رمضان.

دو روز قبل از عید.

 236- گدام گزینه جزء مستحقین زکات می‌باشند  ؟

فقرا - مساکین - جنگجویان اسلام - عاملین زکات.

همسایه گان - خویشاوندان - دوستان

هیچ کدام

 237- زکات بر چه کسانی جایز نیست  ؟

کسانی که خرج و نفقه آن‌ها بر شخص واجب باشد مثل پدر و مادر.

شخص کافر

هر دو مورد.

 238- کدام گزینه حزء مبطلات روزه است  ؟

جماع در روز رمضان.

احتلام و خروج منی بدون اختیار.

استفراغ غیر عمد.

 239- اعتکاف در چه روزهایی بیشتر تاکید شده است  ؟

10 شب آخر رمضان

شب‌های رمضان

شب تاسوعا

 240- مبطلات اعتکاف کدامند  ؟

خروج بی‌مورد از مسجد، از بین رفتن عقل.

جماع در مدت اعتکاف

هر دو گزینه.

 241- حج در لغت یعنی چه  ؟

قصد نمودن

سفر

عبادت

 242- روزه روز شک چیست و حکم آن چیست  ؟

30 شعبان اگر رویت ماه مشکوک باشد و روزه آن روز حرام است.

30 رمضان اگر رویت ماه مشکوک باشد و روزه آن واجب است.

13 هر ماه و روزه آن سنت است.

 243- ایام تشریق به چه روزهایی می‌گویند  ؟

روز 11 و 12 و 13 ماه ذی الحجه.

6 روز اول شوال.

3 روز از هر ماه.

 244- حکم روزه روزهای تشریق چیست  ؟

حرام است

مکروه است

سنت است.

 245- پیامبر می‌فرمایند: (بهترین روزه بعد از رمضان روزه ماه......... است)  ؟

محرم

شوال

شعبان

 246- پیامبر می‌فرمایند: (روزه روز........... کفاره برای سال گذشته است)  ؟

عاشورا

تاسوعا

عرفه

 247- پیامبر روزه کدام روزها را برابر با روزه یکسال دانسته‌اند  ؟

6 روز شوال

6 روز شعبان

6 روز محرم

 248- حکم غسل احرام بستن به حج و عمره چیست  ؟

سنت است

واجب است

رکن است

 249- سعی در بین صفا و مروه چه حکمی دارد  ؟

رکن است

سنت است

سنت موکد

 250- حکم استفاده عطر برای شخص محرم چیست  ؟

حرام

سنت است

مکروه است.

 251- بر شخصی که قصد قربانی نمودن دارد چه چیزی بر او لازم است  ؟

در دهه اول ذی الحجه ناخن و موی خود را کوتاه نکند تا اینکه قربانی خود را انجام دهد.

در دهه اول ذی الحجه روزه بگیرد تا اینکه قربانی خود را انجام دهد.

در دهه اول ذی الحجه ناخن و موی خود را کوتاه کند تا اینکه قربانی خود را انجام دهد.

 252- شتر در چه سنی مناسب قربانی است  ؟

5 سال کامل داشته باشد

4 سال کامل داشته باشد.

3 سال کامل داشته باشد.

 253- گاو در چه سنی مناسب قربانی می‌شود  ؟

3 سال تمام

5 سال تمام

2 سال تمام

 254- گوسفند در چه سالی مناسب قربانی می‌شود  ؟

یک سال کامل داشته باشد.

دو سال کامل داشته باشد.

3 سال کامل داشته باشد.

 255- در بدو تولد چه چیزهایی برای نوزاد سنت است  ؟

اذان گفتن در گوش راست و اقامه در گوش چپ ـ تحنیک نمودن.

اذان در گوش چپ و اقانه در گوش راست

تحنیک کردن.

 256- تحنیک چیست  ؟ و حکم آن چیست  ؟

خوراندن مزه خرما در بدو تولد به نوزاد تحنیک گویند سنت است.

خوراندن مزه انگور در بدو تولد به نوزاد تحنیک گویند سنت است.

خوراند شیر مادر در بدو تولد تحنیک گویند. مباح است.

 257- سنت‌های روز هفتم نوزاد چیست  ؟

انتخاب اسم، تراشیدن سر و به وزن موی او، نقره صدقه دادن.

عقیقه دادن

هر دو گزینه.

 258- جهاد چیست  ؟

به کار بردن نهایت توان و قدرت در جنگ با دشمن بخاطر رضای الله.

به کار بردن نهایت توان و قدرت در جنگ با دشمن.

قهرمان شدن در جنگ با دشمن.

 259- حکم جهاد چیست  ؟

رکنی ازدین است.

سنت است.

سنت موکد است.

 260- غنیمت چیست  ؟

اموالی که از کفار و مشرکین در جنگ بدست می‌آید.

اموالی که از مشرکین به عنوان مالیات گرفته می‌شود.

اموالی که از زمین کفار کشف می‌شود.

 261- غنیمت بر چه کسانی تقسیم می‌شود  ؟

به پنج قسمت تقسیم می‌شود.

به سه قسمت تقسیم می‌شود.

به دو قسمت تقسیم می‌شود.

 262- کدام اشخاص غنیمت به آن‌ها نمی‌رسد  ؟

تازه مسلمان شده.

یتیم.

مسافر درمانده.

 263- فیء چیست  ؟

اموالیکه از کفار بدون جنگ بدست می‌آید.

اموالی که در جنگ با کفار بدست می‌آید.

اموال کسیکه میراث بری نداشته باشد.

 264- عقد ذمه چیست  ؟

امان دادن به کافر اسیر شده بشرط پرداخت جزیه و پایبند بودن به قوانین اسلامی.

امان دادن به کافر اسیر شده بشرط پایبند بودن به قوانین اسلامی.

امان دادن به کافر اسیر شده بشرط پرداخت جزیه.

 265- «البیعان بالخیار ما لم یتفرقا» این حدیث گویای چه حکمی است  ؟

حق خیار مجلس یعنی تا زمانی که خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند اختیار فسخ معامله دارند.

زمانی که خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند اختیار فسخ معامله ندارند.

زمانی که قرار داد بسته شد معامله قطعی می‌شود.

 266- در صورتی که عیبی در جنس مورد معامله باشد آیا خریدار حق فسخ دارد  ؟

اگر اهل خبره رای دادند به اینکه با وجود عیب از ارزش کالا کاسته شده، حق فسخ دارد.

در صورتی که فروشنده از عیب کالا خبر داشته باشد می‌تواند خریدار معامله را فسخ نماید.

هیچکدام

 267- بیع عینه چیست و چه حکمی دارد  ؟

فروشنده کالایی به قیمت معلوم وبا مدت معلوم بفروشد و بعد با قیمت پایین تر از خریدار بخرد ـ حرام

خرید کالا قبل از دیدن آن ـ حرام

فروش کالا قبل ازتملیک ـ حرام

 268- ربا یعنی چه  ؟

عوض کردن دو کالای همجنسی که در وزن متفاوت هستند بدون عوض.

فروش کالا بالاتر از قیمت آن.

عوض کردن دو جنس مختلف بدون عوض.

 269- رهن یعنی چه  ؟

وثیقه قرار دادن مالی در برابر قرض تا اینکه قرض را بر بگرداند.

امانت دادن مالی به دیگری.

قرض گرفتن.

 270- کدام گزینه جزء شرایط رهن نیست  ؟

رهن هم قیمت قرض باشد.

چیزیکه فروشش درست نیست رهنش هم درست نیست مثل مال وقف.

بدون اجازه نمی‌تواند از رهن استفاده یا در آن تصرف کند.

 271- بیع سلم چیست و چه حکمی دارد  ؟

پرداخت قیمت کالا با اوصاف معین قبل از دریافتش (پیش فروش) ـ جایزاست با شرایط خاص.

پرداخت قیمت کالا قبل از دریافتش ـ جایز نیست.

فروش کالا قبل از دیدن آن.

 272- کفالت یعنی چه  ؟

به عهده گرفتن حاضر نمودن شخص مدیون به مجلس حکم برای صاحب حق.

سرپرستی کسی را به عهده گرفتن.

واگذار نمودن مسولیت خود به دیگری.

 273- ضمانت چیست  ؟

بر عهده گرفتن چیزی که بر دیگری واجب است، مثل پرداخت دین.

انجام مسولیت دیگری در هر کاری حتی قصاص.

شخص مدیون را به مجلس حکم بردن.

 274- چه کسی را محجور علیه می‌نامند  ؟

 کسیکه از تصرف در مالش به مصلحت خودش (بچه) یا دیگران (بدهکار) منع شده است.

شخصی که در زندان است.

شخصی که مریض و زمینگیر است.

 275- بیع مضاربه چیست و چه حکمی دارد  ؟

پرداخت سرمایه به شخص ماهر برای تجارت با تعیین سود بین طرفین ـ جایز.

همان پیش فروش است ـ جایز.

شریک شدن در کاری بدون تعیین سود و ضرربین طرفین ـ غیر جایز.

 276- اجاره چیست  ؟

عقد و پیمان برای استفاده از منفعت مباح با مدت و مبلغ معین.

عقد و پیمان خریدن میوه باغ بدون درخت‌های آن.

عقد و پیمان آبیاری درختان درمقابل تقسیم ثمره آن.

 277- کدام گزینه جزء شرایط اجاره محسوب نمی‌شود  ؟

باید صاحب زمین یا شئ مسلمان باشد.

اجرت و مبلغ تعیین گردد.

منفعت شئ معلوم باشد.

 278- کدام علت باعث فسخ قرار داد اجاره می‌گردد  ؟

ازبین رفتن مال اجاره داده شده

وفات اجاره دهنده.

عدم رضایت صاحب کالا قبل از اتمام قرارداد.

 279- حکم اجاره گرفتن شخص، برای اذان و امامت و حج و تعلیم قرآن چیست  ؟

به هیچ وجه جایز نیست ومی توان از بیت المال برای آن‌ها حقوقی تعیین کرد.

مباح است.

مکروه است.

 280- مزارعه چیست  ؟

دادن زمین یا بذر به کسی که با آن کشت نماید با تعیین درصد سود در بین طرفین.

دادن زمین برای آبیاری.

خریدن زمین برای کشاورزی.

 281- مساقات چیست  ؟

قرار داد آبیاری و نگهداری درخت ثمر دار به شرط تعیین قسمتی از ثمره آن برای آبیاری کننده.

قرار داد جمع آوری میوه‌های درخت بشرط تقسیم میوه‌ها.

قرار داد نگهداری درختان در برابر حقوق معین.

 282- کدام گزینه جزء شروط مساقات و مزارعه نمی‌باشد  ؟

طرف قرار داد باید مسلمان باشد.

درخت باید ثمر دهنده باشد.

برای ساقی قسمتی از محصول تعیین می‌شود.

 283- در قرار داد مزارعه و مساقات، خرید وسایل کشاورزی به عهده چه کسی است  ؟

بر عهده صاحب زمین.

بر عهده کشاورز.

از سود بدست آمده کسر می‌شود.

 284- اگر در قرار داد مساقاة و مزارعه، محصولی بدست نیاید حقوق کشاورز عامل به عهده چه کسی است  ؟

حقوقی ندارد.

صاحب زمین به او اجرت می‌دهد.

به ارزش نصف سهم خود دریافت می‌کند.

 285- شفعه چیست  ؟

حق اولویت در خرید سهم شریک شفعه گویند.

حق واگذاری سهم شراکت به دیگران.

به فروش سهم در شراکت شفعه گویند.

 286- آیا صاحب شفعه (شریک) حق انتخاب قسمتی از مال مورد معامله (مال شریکی که فروشنده سهم خودش است)دارد  ؟

خیر باید کل مال مورد فروش را بخرد.

بله می‌تواند قسمتی بخرد و قسمتی را نخرد.

می‌تواند بیشتر آن را بخرد.

 287- غصب در لغت به چه معنا می‌باشد  ؟

چیزی را با زور گرفتن.

چیزی را با زور دادن.

در یافت چیزی در برابر کاری.

 288- تعریف غصب در شریعت چیست  ؟

مسلط شدن بر حق دیگران بدون اینکه حقی در آن داشته باشد.

پرداخت مالی را بازور به کسی که هیچ حقی ندارد.

گرفتن حق، با زور و قدرت.

 289- کدام مورد از صلح‌های زیر جایز نیست  ؟

صلح در برابر قطع نکردن دست سارق.

صلح در برابر نگرفتن دیه.

صلح بخاطر بخشیدن مالی که در بین دو نفر مجهول است.

 290- کدام گزینه مسابقه غیر شرعی محسوب می‌شود  ؟

مسابقه‌ای که جایزه آن از میان تمام شرکت کننده گان جمع‌آوری شده باشد.

مسابقه‌ای که جایزه آن شخص سوم به عهده گرفته باشد.

مسابقه‌ای که یکی از شرکت کنندگان تهیه کرده باشد.

 291- اگر مال عاریه ازبین برود چه کسی متحمل خسارت می‌شود  ؟

شخص عاریه گیرنده.

شخص عاریه دهنده.

بین دو طرف تقسیم می‌شود.

 292- کدام گزینه باعث اتمام زمان عاریه نمی‌شود  ؟

در صورت عدم استفاده عاریه دهنده.

طلب کردن شخص عاریه دهنده.

در صورتی که برای عاریه وقت تعیین شده باشد، اتمام وقت عاریه.

 293- به چه زمینی، زمین مرده می‌گویند  ؟

زمینی که اصلاً صاحبی نداشته و ندارد.

زمینی که صاحب آن فوت کرده باشد.

زمینی که آب و درختی نداشته باشد.

 294- زمین مرده آباد شده متعلق به چه کسی می‌باشد  ؟

متعلق به شخص آباد کننده.

متعلق به دولت است.

نصف آن به دولت و نصف دیگر به آباد کننده تعلق می‌گیرد.

 295- جعاله چیست  ؟

جایزه عمومی گذاشتن برای انجام کاری.

پرداخت امال بخاطر در امان ماندن از دشمن.

برای مسابقه جایزه گذاشتن.

 296- آیه ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢﴾ [یوسف: 72] مشروعیت چه چیزی را می‌رساند  ؟

جعاله

مسابقه

مضاربه

 297- لقطه چیست  ؟

مال با ارزشی که در راه پیدا شود.

برداشتن مال را لقطه گویند.

حفظ امانت را لقطه گویند.

 298- شیء گم شده چگونه به صاحب آن تحویل داده می‌شود  ؟

بعد از بازگو کردن نشانه و علامت آن، به او برگردانده می‌شود.

با قسم خوردن و احظار شاهد.

فقط قسم می‌خورد.

 299- لقیط چیست  ؟

بچه کوچکی که اصل و نسب او معلوم نباشد و از سر راه پیدا شود.

بچه‌ای که گم شده باشد.

بچه‌ای که سر راه گذاشته شده باشد.

 300- شروط کسی که بچه لقیط به او تحویل می‌دهند چیست  ؟

عاقل، بالغ، آزاد، مسلمان، عادل، رشید.

هر شخص بالغ، عادل می‌تواند سرپرستی او را به عهده بگیرد.

هر شخص مسلمانی می‌تواند سرپرست بچه لقیط بشود.

 301- وقف چیست  ؟

نگه داشتن مالی برای اینکه نفع آن هزینه اعمال عبادی گردد.

هزینه نمودن در راه الله.

توزیع پول بین فقرا.

 302- درصورتی که اموال وقفی امکان انتفاع از آن نباشد بهتر است چه نوع تصرفی در آن صورت گیرد  ؟

فروخته شود و مثل آن در جای دیگری خریداری شود.

فروخته شود و چیز دیگری خریداری شود.

به هیچ عنوان نباید فروخته شود.

 303- کدام گزینه در مسئله وقف درست نیست  ؟

وقف برای فرزندان دختر و پسر بطور مساوی تقسیم می‌شود.

موقعی که مالی وقف شد شخص وقف کننده نمی‌تواند آن را پس بگیرد.

وقف شیء مجهول اشکالی ندارد.

 304- عطیه و هبه چیست  ؟

بخشیدن مال، توسط شخص جائزالتصرف به دیگری را هبه گویند.

تخفیف دادن در قیمت چیزی

پرداخت مالی در برابر انجام دادن کاری.

 305- کدام گزینه در هبه درست نیست  ؟

فرزند هدیه خود را از پدر پس بگیرد.

پدر هدیه خود را از فرزند پس بگیرد.

پدر به فرزندان دختر و پسر خود به یک اندازه هدیه دهد.

 306- وصیت چیست  ؟

بخشیدن اموال بعد از مرگ وصیت گویند.

بخشیدن طلب و حقوق را وصیت گویند.

سفارش کردن به اعمال نیک وصیت گویند.

 307- کدام وصیت باطل است  ؟

بخشیدن همه مال در بیماری مرگ.

بخشیدن یک سوم مال در بیماری مرگ.

شخصی که بیماری قند دارد تمام اموالش را وقف می‌کند.

 308- کدام گزینه بروصیت اولویت دارد  ؟

پرداخت بدیهی و کفاره‌ها‌ی میت.

صدقه دادن به فقراء

تقسیم میراث

 309- کدام وصیت باطل نیست  ؟

وصیت برای ساخت مرکز دعوی خاص جوانان.

ساخت کلیسا برای جوانان نصاری.

وصیت برده.

 310- عتق رقبه چیست  ؟

آزاد کردن برده و از بین رفتن مالکیت بر آن.

خرید برده راعتق رقبه گویند.

هدیه دادن برده را عتق رقبه گویند

 311- تدبیر چیست  ؟

برده را مشروط به مرگ خود آزاد کردن.

برده را مشروط به پرداخت مبلغی آزاد کردن.

خرید برده به قصد آزاد نمودن.

 312- کدام گزینه در مورد برده مدبر درست نیست  ؟

همبستر شدن با کنیز مدبر.

فروختن برده مدبر جایز است.

هدیه کردن برده مدبر جایز است.

 313- مکاتبه در قانون برده داری اسلام چیست  ؟

قرار داد پرداخت قیمت برده، توسط برده به آقایش مکاتبه گویند.

قرار داد کار کردن برده را مکاتبه گویند.

برده‌ای که طبق قرار دادی مکتوب از کسی خریداری شو د.

 314- کدام گزینه در مورد مکاتبه برده درست نمی‌باشد  ؟

اگر شخص دیگری پول مکاتبه را به آقای او بدهد ولای برده برای خودش می‌باشد.

برده مکاتب بدون اجازه آقایش حق ازدواج ندارد.

برده مکاتب تا زمانی که آخرین مبلغ قیمت خود را پرداخت نکند آزاد نمی‌شود.

 315- ترکه چیست  ؟

اموال نقدی و غیر نقدی که میت از خود بجای می‌گذارد.

بدهی‌های میت را ترکه گویند.

نقدینگی‌های میت را ترکه گویند.

 316- کدام گزینه از ترکه میت هزینه نمی‌شود  ؟

هزینه مراسم عزاداری.

هزینه کفن و دفن.

پرداخت بدیهی‌های میت.

 317- در کدامیک از موارد زیر ازدواج واجب می‌شود  ؟

کسی که استطاعت مالی دارد و می‌ترسد دچار زنا شود.

کسی که استطاعت مالی ندارد و می‌تواند خود را کنترل و حفظ کند.

شخصی که سن او بالا باشد.

 318- از چه کسی نمی‌توان صراحتاً خواستگاری نمود  ؟

زنی که در عده باشد.

دختری که به سن بلوغ نرسیده باشد.

زنی که سن بالا داشته باشد.

 319- کدامیک از موارد زیر جزء شروط ازدواج نیست  ؟

حضور داماد هنگام عقد.

وجود ولی زن هنگام عقد.

حضور 2 شاهد برای عقد.

 320- ازدواج با کدام زن درست است  ؟

دختر همسر قبل از همبستر شدن با همسر.

دختر همسر بعد از همبستر شدن با همسر.

همسر پسر پسر.

 321- صداق چیست  ؟

مالی که شوهر بخاطر ازدواج به زن می‌دهد.

مالی که زن به شوهر می‌دهد.

مالی است که مرد به پدر زن خود می‌دهد.

 322- حکم مهریه چیست  ؟

واجب است.

سنت است.

مباح است.

 323- ولیمه چیست  ؟

غذایی که به مناسبت عروسی می‌دهند.

غذایی که به مناسبت تلو بچه می‌دهند.

هیچکدام

 324- حکم ولیمه دادن چیست  ؟

سنت موکد است

واجب است.

مباح است.

 325- در چه صورت استجابت دعوت ولیمه واجب می‌شود  ؟

در صورتی دعوت کننده مسلمان باشد و منکراتی در مراسم او نباشد.

در صورتی که ازدواج اولی داماد باشد.

در صورتی که صاحب عروسی از روی ترس یا طمع او را دعوت کرده باشد.

 326- خلع چیست  ؟

طلاقی که به پیشنهاد زن و با مبلغی که زن پرداخت می‌کند صورت گیرد خلع گویند.

قبل از همبستر شدن زن را طلاق دادن.

هیچکدام.

 327- طلاق چه اشخاصی صحصح نیست  ؟

طلاق بچه، دیوانه، مست و کسی که شدیداً عصبانی باشد.

وکالت دادن برای طلاق.

هیچکدام

 328- طلاق بدعی چیست  ؟

زمانی که سه طلاق را در زمان حیض یا نفاس و یا پاکی که همبستر شده صورت گیرد.

طلاقی که به اجبار رخ دهد.

زمانی که زن درخواست طلاق نماید.

 329- نکاح در شرع به چه معنا می‌باشد  ؟

عقد و پیمانی است که مرد و زن را با همدیگر محرم می‌کند و شرعا می‌توانند با هم همبستر شوند.

عقد و پیمانی است که دو مزد و زن با همدیگر باری مدت معینی محرم می‌شوند.

عقد و پیمانی است که دو مزد و زن با همدیگر نا محرم می‌شوند.

 330- پیامبر، ازدواج با چه زنی تشویق نموده  ؟

زنی که بسیار بچه دار شود.

زنی که بچه دار نشود.

زنی که قبلا بچه داشته باشد.

 331- کدام گزینه جزء حکمت ازدواج نیست  ؟

کنترل ازدیاد نسل.

حفظ ناموس.

ایجاد انس و محبت و آرامش.

 332- در چه صورتی ازدواج مکروه می‌شود  ؟

در صورتی که توانایی جنسی نداشته باشد.

در صورتی که قبلا ازدواج نموده.

در صورتی که مسکین باشد.

 333- در انتخاب همسر کدام گزینه از اهمیت بالاتری برخوردار است  ؟

دینداری.

زیبایی.

پولداری.

 334- چه نوع خواستگاری تحریم شده است  ؟

خواستگاری بر خواستگاری برادر مسلمان.

خواستگاری مرد زن دار از دختر.

خواستگاری پسرجوان از بیوه زن.

 335- با خواستگاری چه نوع محرمیتی ایجاد می‌شود  ؟

مجرد وعده ازدواج است و هیچ نوع محرمیتی ایجاد نمی‌شود.

وعده به ازدواج است و زن و مرد می‌توانند با همدیگر خلوت کنند.

همان عقد ازدواج محسوب می‌شود.

 336- حکم و حدود نگاه کردن به قصد ازدواج چیست  ؟

سنت است و می‌تواند به دست و صورت دختر نگاه کند.

مباح است و فقط می‌تواند به صورت او نگاه کند.

حرام است و نمی‌توان به دختر نا محرم نگاه کرد.

 337- کدام گزینه شامل شروط ازدواج نیست  ؟

زن و مرد باید آشنایی قبلی با هم داشته باشند.

رضایت ولی دختر

وجود 2 شاهد برای عقد ازدواج.

 338- کدام گروه زنان برای همیشه نمی‌شود با آن‌ها ازدواج نمود  ؟

دختر دختر.

خاله همسر.

خواهر همسر.

 339- از این حدیث چه حکمی گرفته می‌شود  ؟ «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»

بوجود آمدن محرمیت با شیر دادن.

شیر به بچه دیگران بدون اجازه شوهر جایز نیست.

تشویق به شیر دادن به بچه دیگران.

 340- ازدواج با کدام زنان حرام نمی‌باشد  ؟

ازدواج شخصی که حج می‌کند بعد از اتمام مراسم حج.

ازدواج با زنی که در عده باشد ـ ازدواج زن مسلمان با مرد کافر.

ازدواج زن آزاد با مردی که برده او باشد.

 341- ازدواج نمودن با زنی به قصد اینکه مهریه او پرداخت نکند چه حکمی دارد  ؟

حرام وباطل است.

درست است.

مکروه است.

 342- حکم تعیین مهریه در زمان عقد چیست  ؟

سنت است.

واجب است.

حرام است.

 343- گدام گزینه شامل شروط مهریه نیست  ؟

باید طلا یا نقره باشد.

مالی باشد که معین و غیر مجهول.

دارای ارزش باشد و غصب شده نباشد.

 344- این حدیث به چه چیزی تشویق می‌کند  ؟ «من یمن المراة تسهیل أمرها وقلة صداقها»

کم بودن مهریه.

مهریه نباشد.

مهریه زیاد موجب عزت زن است.

 345- کدام مورد جزء حقوق واجب زن نیست  ؟

آخرین مدل و بهترین غذا باید در اختیار زن گذاشته شود.

مهریه ـ پرداخت هزینه غذا و لباس و مسکن زن.

حسن معارشرت و عدالت بین زنان.

 346- کدام مورد جزء حقوق واجب مرد نیست  ؟

حفظ اسرار شوهر و اطاعت او در کارهای نیک.

تمکین برای همبستر شدن.

شیر دادن به بچه.

 347- زنی که خلع کند آیا رجو ع می‌شود  ؟

خیر

بله

بله مشروط به عدم خلع مجدد.

 348- در چه صورت خلع برای زن مکروه نیست  ؟

در صورتی که حقوق او از طرف شوهر ضایع می‌شود.

در هر صورت مباح است.

در صورتی که مرد زن دیگری داشته باشد.

 349- چه عملی باعث می‌شود وجوبا زن را طلاق داد  ؟

زن مسلمانی که تارک الصلاة شود و اصلاح نگردد.

در تربیت بچه‌ها نقشی نداشته باشد.

به غذا‌ی بچه‌ها نرسد.

 350- طلاق در شرع به چه معنا می‌باشد  ؟

باز کردن پیمان و عقد ازدواج را طلاق گوین.

بازگشت مجدد به ازدواج را طلاق گویند.

تنبیه نمودن زن را طلاق گویند.

 351- چرا طلاق دادن به دست مرد است  ؟

چون الله این حکم را نموده و مرد مسئول پرداخت هزینه‌های زندگی می‌باشد.

چون قدرت مرد بیشتر است.

طلاق بدست زن است نه مرد.

 352- کدام الفاظ جزء الفاظ صریح طلاق نمی‌باشند  ؟

طلاق داده شده‌ای

تو طلاق هستی

برو خانه پدرت.

 353- طلاق سنی چیست  ؟

طلاقی که شرایط آن طبق سنت و شریعت اسلام باشدو در پاکی بدون همخوابی صوررت گیرد.

طلاقی که اسلام به آن تشویق کند.

طلاقی که در روز جعه صورت گیرد.

 354- حکم طلاق بدعی چیست  ؟

حرام.

مکروه.

مباح.

 355- رجعه چیست  ؟

برگشت مرد از طلاق قبل از اتمام سه پاکی زن و بشرط اینکه زن سه طلاقه نشده باشد بدون عقد جدید.

برگشت مرد بعد از طلاق سوم.

برگشت بعد از مسافرت.

 356- حکمت از وجود رجعت چیست  ؟

فرصت دادن به مرد در انصراف از طلاق و جلو گیری از متلاشی شدن خانواده.

فرصت دادن به مرد برای طلاق دوباره.

فرصتی برای زن برای طلاق گرفتن.

 357- در چه ازدواجی رجعت وجود دارد  ؟

زنی که درعده طلاق اول یا دوم باشد.

زنی که سه طلاقه شده باشد.

زنی که عقد شده و دخول صورت نگرفته.

 358- رجعت با چه چیزی صورت می‌گیرد  ؟

 با همخوابی.

با گفتن: زن خود را نگه می‌دارم.

هر دو گزینه.

 359- کدام گزینه جزء شرایط رجعت نیست  ؟

رضایت زن و ولی او.

در زمان عده طلاق غیر بائن زن ومرد از همدیگر ارث می‌برند.

مهلت رجعت با تمام شدن سه پاکی تمام می‌شود.

 360- ایلاء چیست  ؟

قسم خوردن مرد برای خود داری از همخوابی با همسرش برای بیشتر از مدت چهار ماه.

قسم خوردن برای ازدواج با شخصی.

سه طلاق را به یک مرتبه گفتن.

 361- حکم ایلاء در شرع چیست  ؟

حرام،و اگر بعد از چهار ماه رجوع نکرد دیگر حق رجوع ندارد.

جایز

مکروه

 362- کدام مورد جزء شروط ایلاء نیست  ؟

قسم به ازدواج دوم یاد نماید.

مرد قادر به همخوابی باشد و عذری نداشته باشد.

قسم به ترک همبستر شدن برای بیشتر از چهار ماه یاد نماید.

 363- ایلاء چه کسانی باطل است  ؟

مجنون و کسی که به هوش نباشد.

برده

هیچکدام

 364- ظهار چیست  ؟

تشبیه کردن زن به یکی از محارم خود                                            

قسم یاد نمودن به همبستر نشدن با همسر.

هردو مورد.

 365- حکم شرعی ظهار چیست  ؟

حرام

مکروه

مباح.

 366- به ترتیب کفاره ظهار چیست  ؟

آزاد کردن برده ـ روزه دوماه پشت سر هم ـ 60 مسکین غذا دادن.

دو ماه روزه پشت سر هم ـ آزادی برده ـ 60 مسکین غذا دادن.

60 مسکین غذا دادن ـ دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن ـ آزاد کردن برده.

 367- لعان چیست  ؟

گواهی همراه با لعنت از طرف شوهر و غضب از طرف زن که جایگزین حد تهمت و حد زنا می‌شود.

گواهی همراه با لعن برای تبرئه شدن از حد سرقت.

گواهی همراه با لعن برای تبرئه شدن از حد راه‌زنی.

 368- کدام گزینه شامل شروط لعان نمی‌باشد  ؟

زن، مرد را در ادعایش تکذیب نکند.

لعان در بین دو مرد و زن بالغ صورت می‌گیرد.

لعان باید در برابر قاضی و حاکم صورت بگیرد.

 369- کدام مورد بعد از لعان صورت نمی‌گیرد  ؟

بچه به مرد تعلق می‌گیرد.

حد تهمت از مرد ساقط می‌شود.

زن اگر لعان نکند حد زنا بر او واجب می‌شود.

 370- در چه زمانی زن در عده می‌نشیند  ؟

بعد از وفات شوهر

بعد از طلاق شوهر.

هر دو مورد.

 371- عده چیست  ؟

مدت زمان معین که زن برای پاک شدن رحم و به خاطر فرمان الله ازازدواج و مقدمات ازدواج خود داری می‌کند.

مدت زمانی است زن فقط با اذن ولی می‌تواند شوهر کند.

هیچکدام.

 372- کدام گزینه نمی‌تواند جزء حکمت عده باشد  ؟

فرصتی است که زن می‌تواند به شوهر خود بر نگردد.

فرصتی است که مرد می‌تواند به همسر خود بد.ن عقد مجدد بر بگردد.

پاک شدن رحم بخاطر نسل‌ها مختلط نشود.

 373- کدام گزینه درست نیست  ؟

زنی که حیض نمی‌شود عده‌ای ندارد.

عده زن حامله با وضع حمل او می‌باشد.

زنی که قبل از همبستر شدن شوهرش فوت کند چهار وماه و ده روز می‌باشد.

 374- کدام گزینه برای زن عده دار درست نیست  ؟

خود را به خواستگار عرضه کند.

در زمان عده ماندن او در خانه همسر واجب است.

در زمان عده هزینه زندگی زن به عهده شوهر است.

 375- کدام گزینه در مورد زن حامله مطلقه بائن صدق نمی‌کند  ؟

می تواند در انظار مردم بیگانه هویدا شود.

باید در خانه شوهر خود سکنی گزیند.

نفقه او بر شوهر است.

 376- طلاق بائن چیست  ؟

طلاقی است که شوهر نمی‌تواند به زن خود رجعت بکند.

طلاقی است که شوهر می‌تواند به زن خود رجعت بکند.

طلاقی است که بعد از دخول صورت می‌گیرد.

 377- چند نوع طلاق بائن وجود دارد  ؟

دو نوع: صغری و کبری

یک نوع

هیچکدام

 378- طلاق بائن صغری چیست  ؟

طلاقی اول و یا دومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت نمی‌شود و می‌شود مجددا عقد کرد.

 طلاق سومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت نمی‌شود.

طلاق سومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت می‌شود.

 379- طلاق بائن کبری چیست  ؟

طلاقی است که مرد بعد از آن نمی‌تواند با زن ازدواج نماید مگر بعد از شوهر گرفتن زن.

طلاقی اول و یا دومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت نمی‌شود و باید مجددا عقد شود.

 طلاق سومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت می‌شود.

 380- حکم زینت و آرایش نمودن برای زن عده دار چیست  ؟

حرام است.

مباح است.

مکروه است.

 381- رضاع چیست  ؟

به هر نحوی بچه در سن زیر دو سال ازشیری که به علت حاملگی درست شده بخورد رضاع گفته می‌شود.

بچه ازشیری که به علت حاملگی درست شده در سن بالای دو سال بخورد رضاع گفته می‌شود.

سن شیر خوارگی بچه رضاع است.

 382- با رضاع چه مسئله‌ای پدید می‌آید  ؟

محرمیت.

قطع نسب.

هیچکدام.

 383- کدام گزینه جزء شروط رضاع است  ؟

در سن 2 سالگی به پایین تر باشد.

با رضایت مادر نوزاد باشد.

هر دو مورد.

 384- نسب از شیرخواری چگونه ثابت می‌شود  ؟

با گواهی یک زن غیر از زن شیر دهنده.

با گواهی دو مرد.

با گواهی زن شیر دهنده که به صداقت معروف باشد.

 385- حضانت چیست  ؟

سرپرستی و حفظ و تربیت بچه ای که به سن بلوغ نرسیده باشد.

امانتداری از اموال یتیم.

شیر دادن به بچه دیگران.

 386- در صورت جدایی پدر و مادر، اولویت برای حضانت با چه کسی می‌باشد  ؟

مادر تا زمانی که ازدواج نکند.

انتخاب با فرزند است.

پدر.

 387- سرپرست باید چه شرایطی داشته باشد  ؟

مسلمان، عاقل، امانتدار، و پاکدامن، دچار بیماری مسری نباشد.

بستگان درجه اول باشد.

فقط عاقل باشد.

 388- بعد از تمام شدن دوره حضانت فرزند به چه کسی واگذار می‌شود  ؟

به پسر اختیار داده می‌شود و دختر به پدر واگذار می‌شود.

به پدرواگذار می‌شود.

به مادر واگذار می‌شود.

 389- درچه سنی دوره حضانت تمام می‌شود  ؟

7 سالگی

5 سالگی

9 سالگی

 390- هزینه سرپرستی فرزند به عهده چه کسی است  ؟

اگر فرزند مال و ثروت داشته باشد از اموال او هزینه می‌شود و در غیر اینصورت ولی او پرداخت می‌کند.

به عهده کسی که حضانت او را دارد.

برعهده پدر.

 391- نفقه بر چه کسانی واجب است  ؟

نفقه پدر مستطیع بر فرزند

نفقه فرزند مستطیع بر پدر و نفقه زن بر شوهر.

هر دو مورد.

 392- جنایت در اصطلاح فقهی چیست  ؟

تعدی و تجاوز بر بدن

مرتکب خطا شدن.

تعدی بر اموال.

 393- قتل عمد چه نوع قتلی است  ؟

کشتن شخص بیگناه با نیت قبلی و آلت کشنده.

کشتن شخص گنهکار بدون اذن قاضی

کشتن کسی بدون نیت.

 394- جزای قتل عمد چیست  ؟

صاحبان خون بین قصاص و گرفتن دیه و بخشیدن مخیر هستند.

قصاص شود.

پرداخت دیه.

 395- حکم اخروی قتل عمد چیست  ؟

اگر توبه نکند در عذاب دردناکی بسر خواهد برد. (آیه 93 نساء)

در جهنم ماندگار می‌شود.

هیچکدام

 396- از چه کسانی قصاص گرفته نمی‌شود  ؟

غیر بالغ ـ حامله ـ دیوانه

زن ـ مست

کافر ذمی.

 397- قتل چه اشخاصی موجب قصاص نمی‌شود  ؟

کافر، زنا کار متاهل، قتل فرزند توسط پدر.

دیوانه، زناکار غیر محصن،

شخصی که در حال جان دادن است.

 398- حکم قصاص چگونه اجرا می‌شود  ؟

ولی مقتول اختیار دارد بین اینکه قاتل بطریق کشته شدن مقتول، و یا به رای حاکم، قصاص شود.

حلق آویز می‌شود.

رای حاکم اجرا می‌شود.

 399- قتل شبه عمد چه نوع قتلی است  ؟

ضربه زدن شخص با نیت قبلی بدون آلت کشنده.

ضربه زدن بدون نیت قبلی و با آلت کشنده.

کشتن برای دفاع از حق

 400- چه احکامی بر قاتل شبه عمد مترتب می‌شود  ؟

کفاره و دیه مغلظه

قصاص

دیه

 401- کفاره قتل شبه عمد چیست  ؟

آزاد کردن برده و در صورت عدم استطاعت روزه دو ماه پی در پی.

دو ماه روزه پی در پی و یا غذای 60 مسکین

دوماه روزه بدون ترتیب.

 402- دیه مغلظه چیست  ؟

پرداخت 100 شتر و برعهده بستگان قاتل در مدت سه سال.

پرداخت 100 شتر به عهده خود قاتل در مدت چهار سال.

پرداخت 30 شتر در مدت چهار سال و برعهده خویشاوندان قاتل است.

 403- قتل خطا به چه نوع قتلی می‌گویند  ؟

بدون نیت اما با آلت کشنده

کشتن شخصی با نیت قبلی

هر دو مورد

 404- کدا م مورد قتل خطا محسوب می‌شود  ؟

در موقع شکار یا تمرین تیر اندازی گلوله‌ای به شخصی اصابت کند.

قرار دادن شخصی در محل حیوانات درنده و سمی.

به قصد مزاح شخصی در آب هل دادن.

 405- جریمه قتل خطا چیست  ؟

پرداخت کفاره و دیه

فقط پرداخت دیه

کفاره

 406- کفاره قتل خطا چیست  ؟

آزاد نمودن برده و اگر نتوانست روزه دوماه پشت سرهم

آزاد نمودن برده

روزه دوماه پشت سرهم

 407- دیه قتل خطا چیست  ؟

پرداخت 5 شتر

پرداخت 100 شتر

پرداخت 10 شتر

 408- دیه چیست  ؟

مالی که از مجرم برای شخص مجروح و یا صاحبان خون گرفته می‌شود.

مالی که از مجرم گرفته می‌شود و به بیت المال واریز می‌گردد.

مالی است که در برابر آزادی، مجرم  پرداخت می‌کند.

 409- حکم دیه چیست  ؟

واجب

سنت

مباح

 410- دیه زن آزاد چیست  ؟

نصف مرد آزاد.

مثل دیه مرد آزاد.

ربع دیه مرد آزاد.

 411- اگر کسی در ازدحام جمعیت کشته شود دیه او بر چه کسی است  ؟

بر عهده حکومت و بیت المال

بر تمام جمعیت حاضر تقیم می‌شود.

دیه‌ای ندارد.

 412- حد چیست  ؟

عقوبت معین، برای جرم معین، که حکم الله است و برای جلو گیری از فساد اجرا می‌شود.

عقوبتی است برای تنبیه مجرمین زیر سن تکلیف.

عقوبتی است بجای پرداخت دیه.

 413- کدام گزینه نمی‌تواند جزء حکمت مشروعیت حدود باشد  ؟

اجرای حکم موجب طرد مجرم از جامعه می‌گردد.

اجرای حدود موجب کفاره گناه مجرمین می‌شود.

اجرای حد موجب آرامش و امنیت جامعه می‌گردد.

 414- حکم اجرای حدود چیست و آیا می‌شود حدود را بخشید  ؟

اجرای حدود واجب است و عفو آن حرام است.

اجرای حدود سنت است و عفو آن مکروه است.

اجرای حدود واجب است و عفو ان مکروه می‌باشد.

 415- حدود در چه مکانی و توسط چه کسی اجرا می‌شود  ؟

در هر مکانی جز مسجد و توسط ولی امر مسلمین یا نائب او اجرا می‌گردد.

در مسجد توسط امیر یا نایب او اجرا می‌شود.

در هر مکانی توسط مسلمان عادل اجرا می‌شود.

 416- زنا چیست  ؟

همبستر شدن با زن نامحرم وغیر مملوک زنا گویند.

خلوت با زن بیگانه زنا گویند.

همبستر شدن بازن در دوران عقد.

 417- به چه کسی محصن می‌گویند  ؟

شخصی که با همسر شرعی و بالغ و عاقل ازدواج و همبستر شده باشد.

ازدواج کرده باشد.

دارای همسر باشد.

 418- حد زناکار محصن چیست  ؟

سنگ سار می‌شود تا اینکه کشته شود یا اینکه فرار کند.

برای چند لحظه سنگ سار می‌شود.

100 ضربه شلاق.

 419- حد زناکار غیر محصن چیست  ؟

100 ضربه شلاق و یکسال تبعید.

سنگ سار می‌شود.

تبعید می‌شود.

 420- حد زنا برای برده چیست  ؟

برده زن و یا مرد باشد محصن و غیر محصن باشد، 50 ضربه شلاق است

100 ضربه شلاق

یکسال تبعید.

 421- چگونه زنا ثابت می‌شود  ؟

چهار بار اقرار صریح فاعل یا مفعول و یا چهار شاهد مرد

دو بار اقرار صریح و یا دو شاهد ورد

هیچکدام.

 422- کدام گزینه جزء شرایط شاهد ین زنا نیست  ؟

شاهد کافر و یا مسلمان بودن او مهم نیست.

شاهدین باید دخول آلت مرد را در آلت زن ببینند.

شاهد باید حتما مرد باشد.

 423- قذف چیست  ؟

به ناحق تهمت زنا و لواط به شخص زدن بدون شاهد و دلیل.

کتک زدن و ناسزا گویی.

ازبین بردن اموال و دارایی مردم.

 424- قذف چه کسی واجب است  ؟

قذف زن بتوسط شوهر در صورتی که زن خود را در حال زنا کردن ببیند و از او فرزندی متولد شود.

هر شخصی که عمل فحشایی را ببیند اگر هم شاهدی ندارد.

یکی از طرف فحشا که خو اعتراف می‌کند طرف مقابل خود را هم معرفی کند.

 425- قذف چه حکمی دارد  ؟

حرام است.

مکروه است.

مباح است.

 426- حد تعمت ناروا چیست  ؟

80 ضربه شلاق و عدم قبولی شهادت و گواهی آن شخص

40 ضربه شلاق.

تبعید برای مدت دو سال.

 427- حد قذف بر چه کسانی اجرا نمی‌شود  ؟

پدر ومادر - کسی که از عقوبت آن خبر ندارد.

بچه و دیوانه.

هر دو گزینه.

 428- تهمت زدن به چه کسانی موجب اجرای حد نمی‌شود  ؟

تهمت به برده و دیوانه و غیر بالغ و شخص مجرد

تهمت به پدر ومادر.

تهمت به شخص بیگانه و نا شناس.

 429- خمر چیست  ؟

هر چیزی که مست کننده و مخل عقل باشد خمر گویند.

مواد مخدر.

چیزی که با خودن زیاد آن مست کننده باشد.

 430- حد نوشیدن خمر چیست  ؟

بنا به تشخیص قاضی بین 40 تا 80 ضربه شلاق

40 ضربه

80 ضربه

 431- شروط کسی که بر او حد نوشیدن خمر اجرا می‌شود چیست  ؟

مسلمان،بالغ و غیر مکره.

کافر، بالغ و غیر مکره.

مرد باشد، بالغ، غیر مکره.

 432- حد جرم راه زنی چیست  ؟

برحسب نوع راهزنی: اعدام و به دارآویختن راه زن یا قطع یکدست و یک پا بصورت خلاف همدیگر و یا تبعید می‌باشد.

اعدام می‌شود.

تبعید می‌شود.

 433- توبه چه راه زنی پذیرفته می‌شود  ؟

راهزنی که قتل مرتکب نشده یا صاحب خون او را ببخشد قبل از دستگیری.

راهزنی که قتل مرتکب نشده یا صاحب خون او را ببخشد بعد از دستگیری.

راهزنی که اگر هم مرتکب قتل شده باشد قبل از دستگیری توبه کند بخشیده می‌شود.

 434- به چه کسی مرتد می‌گویند  ؟

شخصی که به اختیار خود در عمل یا عقیده و گفتار، از اسلام بربگردد.

شخصی که به اختیار خود فقط در عمل، از اسلام بربگردد.

شخصی که قبلا کافر بوده و مسلمان شده مرتد گویند.

 435- حد و حکم شخص مرتد چیست  ؟

بعد ازینکه از او توبه خواستند و او بر عمل خود ماند کشته می‌شود.

حبس می‌شود تا زمانی که از عقیده خود بر بگردد.

فورا کشته می‌شود.

 436- مجری حد مرتد چه کسی است  ؟

امام یا جانشین امام برای اینکه حقوق الله است و باید ولی امر مسلمین آن حد را اجرا کند.

امام مسجد می‌تواند این حد را اجرا کند.

هر مسلمانی می‌تواند این حد را اجرا کند.

 437- نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده، فکر و عمل مرتدین دادر چه حکمی بر او اجرا می‌شود  ؟

تا زمانی که بالغ نشده است کشته نمی‌شود.

100 ضربه شلاق

تبعید می‌شود.

 438- کدام عمل جزء اعمال مرتدین محسوب نمی‌شود  ؟

خروج از شریعت اسلام مثل غلاة صوفی‌ها که نماز و زوره و عبادت را کنار می‌گذارند.

مسخره و توهین به الله (العیاذ بالله).

مسخره نمودن امام و رهبر مملکت.

 439- مرتدین بعد از مرگ چه حکمی بر آن‌ها مترتب می‌شود  ؟

غسل داده نمی‌شوند و بر آن‌ها نماز خوانده نمی‌شود

در قبرستام مسلمانان دفن نمی‌شود.

هر دو مورد.

 440- قسم (أیمان) چیست  ؟

تاکید کردن بر چیزی با یاد اسم یا صفت الله، قسم گویند.

تاکید کردن بر چیزی با یاد اسم شخصیت بزرگی، قسم گویند.

تاکید کردن بر چیزی با گفتن لفظ قسم می‌خورم، قسم گویند.

 441- قسم لغو چیست  ؟

قسمی که عادتا در کلام اشخاص وجود دارد.

قسمی که به دروغ یاد می‌شود.

قسمی که برای بدست آوردن چیزهای حرام یاد می‌شود.

 442- قسم غموس چیست و حکم و کفاره آن کدام است  ؟

قسم دروغ برای گرفتن حق دیگران. کفاره‌ای ندارد، از گناهان کبیره است و باید توبه شود.

قسمی که مردم عادتا در کلام خود دارند.

قسم واقعی و حق را قسم غموس گویند.

 443- کدام غذا حرام است  ؟

ذبحی که برای غیر الله شده

حیوانی که در تصادف کشته شده

هردو مورد.

 444- کدام حیوانات حرام گوشت نبیستند  ؟

حیواناتی که با چنگال خود شکار می‌کنند.

پرندگانی که با چنگال خود شکار می‌کنند.

الاغ وحشی (گور خر)

 445- کدام حیوان گوشت ان حرام است  ؟

سوسمار

اسب

الاغ اهلی

 446- اصل در طعام و خوراک بر حلال یا حرام است  ؟

اصل همه غذاها حلال است مگر طعامی که با دلیل شرعی حرام شود

اصل بر حرام بودن همه غذاها ست مگر طعامی که با دلیل شرعی حلال شده باشد.

همه نوع خوراکی‌ها حلال است مگر چیزی که سم داشته باشد.

 447- صید دریایی که کافر آن را صید کرده چه حکمی دارد  ؟

حرام است

حلال است

مکروه است

 448- از این حدیث چه حکمی گرفته می‌شود  ؟ «هو الطهور ماوءه والحل میتته» دریا

آب دریا پاک و پاک کننده است و مردار آن حلال است.

آب دریا پاک و پاک کننده است و صید آن حلال است.

آب دریا پاک و پاک کننده است و مردار آن حرام است.

 449- مردار کدام حیوان حلال است  ؟

ملخ و ماهی

بچه گوسفند

بچه شتر.

 450- حیوانی که توسط مشرکی ذبح شود چه حکمی دارد  ؟

حلال است.

حرام است

مکروه است

 451- حیوانی که به خاطر احترام قبر شیخ و یا سید ویا امامی ذبح شود چه حکمی دارد  ؟

خوردن آن اجر دارد.

حرام است

مکروه است.

 452- منخنقه چه نوع حیوانی است  ؟ و حکم آن چیست  ؟

حیوانی که بر اثر خفگی کشته شده باشد. حرام است.

حیوانی که بر اثر پرت شدن کشته شده باشد. مکروه است.

حیوانی که مسموم شده باشد و مرده باشد. حرام است.

 453- به چه نوع حیوانی موقوذه می‌گویند  ؟ و حکم آن چیست  ؟

حیوانی که بر اثر ضربه سنگین مرده باشد. حرام است.

حیوانی که بر اثر پرت شدن کشته شده باشد. مکروه است.

حیوانی که مسموم شده باشد و مرده باشد. حرام است.

 454- متردیه به چه نوع حیوانی گفته می‌شود  ؟ حکم آن چیست  ؟

حیوانی که از مکان بلندی پرت شود و بمیرد. حرام است.

حیوانی که بر اثر پرت شدن کشته شده باشد. مکروه است.

حیوانی که مسموم شده باشد و مرده باشد. حرام است.

 455- نطیحه به چه نوع حیوانی گفته می‌شود و حکم آن چیست  ؟

حیوانی که توسط حیوان دیگری کشته شده باشد و حرام است.

حیوانی که در آب غرق شده باشد. حرام است.

حیوانی که مسموم شده باشد و مرده باشد. حرام است.

 456- گوشت حیوان زنده‌ای که از آن جدا شده چه حکمی دارد  ؟

حرام است.

حلال است.

مکروه است.

 457- صید در چه حالتی حرام است  ؟

در حال احرام

شخصی که غذا دارد و صید کند.

هر دو مورد

 458- صید و شکار سگ شکار چه حمکی دارد  ؟

حلال است.

حرام است.

مکروه است

 459- در چه صورتی شکار حیوان درنده درست است  ؟

تعلیم داده شود

قسمتی از شکار را نخورد

هردو مورد

 460- حیوانی صید شده درحالی که زخمی باشد آیا ذبح می‌شود یا نه  ؟

ذبح می‌شود و حلال است.

نیازی به ذبح آن نیست حلال است.

حرام است.

 461- اگر قاضی در حکم دادن مرتکب اشتباه شود چه حکمی براو اجرا می‌شود  ؟

اگر سهل انگاری نکند گناهی بر او مترتب نمی‌شود.

از منصبش عزل می‌شود.

گناه کار می‌شود.

 462- چه کارهایی در هنگام قضاوت حرام است  ؟

حکم دادن در حال عصبانیت و قبول هدیه قبل از صدور حکم.

نگاه نکردن به طرفین دعوا.

به طور خصوصی با طرفین دعوا صحبت کردن.

 463- گواهی دادن در فقه به چه معناست  ؟

شهادت دادن بر وجود حقی برای کسی در مجلس قضاوت.

اقرار نمودن به گناه.

هیچکدام.

 464- حکم شهادت چیست  ؟

فرض کفایه

فرض عین

سنت موکد

 465- زمانی که ادای شهادت قبول کنیم گواهی دادن ما چه حکمی را به خود می‌گیرد  ؟

فرض عیتن می‌شود.

سنت موکد می‌شود.

مکروه است.

 466- شروط شاهد و گواه چیست  ؟

لال نباشد

 ازحافظه خوبی برخوردار باشد.

هر دو گزینه

 467- شهادت چه کسانی مورد قبول نیست  ؟

شهادت پدر به نفع فرزند و یا برعکس

شهادت دشمن بر ضد دشمن

هر دو گزینه

 468- حکم اجرت گرفتن برای شهادت دان چیست  ؟

جایز نیست

سنت است.

مباح است.

 469- برای اثبات زناو لواط وجود چند شاهد لازم است  ؟

چهار مرد

چهار مرد یا زن

دو مرد

 470- برای اثبات سرقت و تهمت و طلاق و ازدواج چند نفر گواه لازم است  ؟

دو شاهد مرد

دو شاهد زن

چهار شاهد مرد

 471- برای معامله اجاره و رهن چند شاهد لازم دارد  ؟

دو مرد یا یک مرد و دو زن

چهار زن

یک مرد و یک زن


جوابات

 1- طهارت یعنی چه  ؟

بدن و لباس خود را پاک کردن برای نماز

 2- با کدام مورد از موارد زیر نمی‌شود وضوء گرفت  ؟

گلاب

 3- آبی که برگ درخت در آن ریخه شود چه حکمی دارد  ؟

پاک است

 4- در زمان نبود آب برای وضوء گرفتن چه باید کرد  ؟

با خاک تیمم می‌کنیم.

 5- استنجاء چیست  ؟

پاک کردن خود بعد از قضای حاجت.

 6- آداب داخل شدن به دستشویی کدام است  ؟

با پای چپ داخل توالت می‌شویم و بسم الله اللهم إني أعوذبک من الخبث والخبائث می‌گوییم

 7- در کجا قضای حاجت کردن حرام است  ؟

هر دو مورد.

 8- کدام مورد جزء آداب قضای حاجت نیست  ؟

با دست راست خود را تمیز نمودن.

 9- دعای خروج از توالت چیست  ؟

غفرانک

 10- حکم مسواک زدن چیست  ؟

مسواک زدن هر حال سنت است

 11- در چه مواردی مسواک زدن سنت موکد می‌شود  ؟

هر دو مورد.

 12- وضوء گرفتن برای چه کارهایی واجب است  ؟

نماز و طواف کعبه.

 13- فرض وضوء چند تا است  ؟

شش

 14- کدام گزینه جزء فرائض وضوء می‌باشد  ؟

مسح سر

 15- کدام گزینه جزء سنت وضوء است  ؟

شستن مچ دست

 16- چه چیزی وضوء را باطل نمی‌کند  ؟

نوشیدن آب

 17- کدام گزینه وضوء را باطل می‌کند  ؟

بی‌هوش شدن

 18- وضوی چه کسانی درست نیست  ؟

هر دو مورد.

 19- کدام گزینه غسل واجب است  ؟

غسل احتلام و عادت ماهیانه

 20- تیمم چیست  ؟

مسح دو دست و صورت با خاک پاک.

 21- حیض چیست  ؟

خونی است که از زن خارج می‌شود و نشانه بلوغ و سلامتی زن می‌باشد.

 22- در شبانه روز چند رکعت نماز واجب است  ؟

17 رکعت

 23- هنگام شنیدن اذان چه کاری سنت است  ؟

مثل موذن تکرار کردن

 24- طبق حدیث پیامبر از چند سالگی، کودک بر نمازتشویق می‌شود  ؟

از 7 سالگی تشویق و در 10 سالگی تنیه می‌شود

 25- در شبانه روز چند وعده نماز فرض وجود دارد  ؟

5 بار

 26- وقت نماز صبح کدام است  ؟

بعد از طلوع فجر دوم و قبل از طلوع خورشید.

 27- کدام نماز، نماز سنت نیست  ؟

نماز میت

 28- موقعی که امام در نماز بلند قرآن می‌خواند ما چه باید بکنیم  ؟

ساکت باشیم و به قرائت امام گوش دهیم.

 29- نماز کسوف چه نمازی است  ؟

هنگام خورشید گرفتگی می‌خوانند.

 30- کدام گزینه صحیح است  ؟

نماز صبح دو رکعت است

 31- اگر شخص در نماز برای یک لحظه عورتش بیرون شود و فوراً بپوشاند حکم نماز او چیست  ؟

درست است.

 32- کدام گزینه صحیح است  ؟

اگر در خواب نماز بخوانیم نماز باطل است

 33- در اذان چند بار (الله اکبر) تکرار می‌شود  ؟

6 بار

 34- نماز با چه چیزی شروع می‌شود  ؟

نیت

 35- در چه مکانی قضای حاجت جایز است  ؟

جای دور دست که محل رفت و آمد نیست

 36- مسواک زدن در چه جایی بیشتر تاکید شده است  ؟

هنگام نماز

 37- کوتاه کردن ناخن چه حکمی دارد  ؟

واجب است.

 38- سنت چیست  ؟

کارهایی که پیامبر انجام داده و انجام دادن آن‌ها ثواب دارد.

 39- اعضای وضوء به ترتیب کدام هستند  ؟

صورت، دست، مسح سر، شستن پا.

 40- چه چیزی وضوء را باطل می‌کند  ؟

خارج شدن ادرار و مدفوع

 41- غسل روز جمعه چه نوع غسلی است  ؟

سنت

 42- انواع غسل کدامند  ؟

غسل سنت و غسل واجب

 43- کدام حیوان نجس است  ؟

خوک

 44- زکات چندمین رکن اسلام است  ؟

سومین رکن

 45- روزه چه ماهی واجب است  ؟

رمضان

 46- با چه چیزی سنت است افطار کنیم  ؟

رطب و آب

 47- حج چیست  ؟

رفتن به مکه در زمان مخصوص و در جاهای مخصوص اعمال مخصوصی را انجام دادن.

 48- عید اضحی کدام عید است  ؟

عید قربان

 49- کدام یک از حقوق همسایه نمی‌باشد  ؟

بدون اجازه همسایه میهمان دعوت نکنیم.

 50- صلح یعنی چه  ؟

برطرف کردن دشمنی و اختلاف از میان دو طرف صلح گویند.

 51- حکم وفای به نذر کودک غیر بالغ چیست  ؟

واجب نیست وفا کند.

 52- آداب غذا چیست  ؟

بسم الله گفتن، با دست راست خوردن، از جلو خود خورد ن.

 53- واجب در شریعت به چه چیزی گفته می‌شود  ؟

کارهایی که مکلف باید انجام دهد و ترگ آن گناه، و انجام آن ثواب دارد.

 54- حرام در شریعت به چه چیزی گفته می‌شود  ؟

کارهایی که انجام آن گناه و ترک آن ثواب دارد.

 55- مباح در شریعت به چه چیزی گفته می‌شود  ؟

به اعمالی که ترک آن مانعی ندارد و انجام آن ثواب ندارد.

 56- موضوع علم فقه چیست  ؟

افعال مربوط به بندگان مکلف در مسایل اجتماعی، عبادی، شخصی.

 57- کدام آیه و یا حدیث زیر فضیلت فقه را می‌رساند  ؟

هر دو مورد.

 58- طهارت در لغت به چه معنا می‌باشد  ؟

نظافت و پاکی از نجاست

 59- طهارت شرعی یعنی چه  ؟

تمیز کردن بدن و مکان نماز.

 60- حدث اصغر و حدث اکبر چیست  ؟

حدث اصغر نداشتن وضوء حدث اکبر واجب بودن غسل گویند.

 61- وضوء گرفتن با کدام گزینه صحیح نیست  ؟

آبی که رنگ یا بو و یا مزه‌ی آن تغییر کرده باشد.

 62- استفاده از چه ظرف‌هایی حرام است  ؟

هر دو مورد.

 63- کدام گزینه جزء آداب قضای حاجت نیست  ؟

رو به قبله بودن.

 64- کدام عمل در استنجاء منع شده است  ؟

هر دو مورد.

 65- از این حدیث چه حکمی گرفته می‌شود  ؟ «ان النبي کان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه»

در هنگام قضای حاجت اسم‌های متبرکه با خود نداشته باشیم.

 66- مسواک زدن چه حکمی دارد  ؟

سنت موکد

 67- مسواک زدن برای روزه دار چه حکمی دارد  ؟

در هر زمانی سنت است.

 68- کوتاه نمودن ناخن چه حکمی دارد  ؟

واجب

 69- حدود عورت مرد و زن در نماز چیست  ؟

مرد پوشیدن بین ناف تا زانو - زن تمام بدن بجز دست و صورت

 70- کدام گزینه جزء فرض‌های وضوء می‌باشد  ؟

شستن صورت

 71- کدام گزینه وضوء را باطل نمی‌کند  ؟

خروج چیزی از جلو عقب آدمی

 72- مسح بر خف چگونه است  ؟

فقط روی آن را مسح می‌کنیم.

 73- مدت مسح بر خف برای مسافر چند روز است  ؟

سه شبانه روز

 74- مدت مسح بر خف برای شخص مقیم چند روز است  ؟

یک شبانه روز

 75- کدام یک از گزینه‌ها مسح برخف را باطل می‌کند  ؟

نمایان شدن قسمتی از محل شستن پا برای وضوء

 76- غسل چیست  ؟

رساندن آب به تمام بدن به علت‌های مختلف طبق فرامین الله

 77- غسل شخص کافر و یا مرتد، هنگام مسلمان شدنش چه حکمی دارد  ؟

واجب است.

 78- کدام گزینه غسل زدن را واجب می‌کند  ؟

خروج منی و اتمام دوران عادت ماهیانه

 79- انجام کدام اعمال قبل از غسل واجب، حرام است  ؟

خواندن قرآن و نماز

 80- خونی که در گوشت حیوان ذبح شده وجود دارد چه حکمی دارد  ؟

پاک است.

 81- ادرار و مدفوع حیواناتی که گوشت آن‌ها خورده می‌شود چه حکمی دارد  ؟

پاک است.

 82- ادراری که بر روی زمین خاکی ریخته شده چگونه پاک می‌شود  ؟

با ریختن آب بر روی محل.

 83- کدام گزینه جزء شروط تیمم می‌باشد  ؟

پاک بودن خاک

 84- حیض چیست  ؟

خون طبیعی است که در زمان معین از زن خارج می‌شود و نشانه سلامتی اوست.

 85- چه کارهایی بر شخص حایض حرام است  ؟

طواف کردن

 86- هنگام شنیدن اذان چه کاری سنت است  ؟

تکرار بعد از موذن

 87- هنگام شنیدن «حي علی الصلاة» و «حي علی الفلاح» گفتن چه چیزی سنت است  ؟

لاحول ولا قوة إلا بالله

 88- نماز بر چه کسی واجب است  ؟

مسلمان بالغ و عاقل

 89- نشانه بلوغ در پسران چیست  ؟

احتلام

 90- نشانه بلوغ در دختران چیست  ؟

حیض

 91- حکم اذان چیست  ؟

فرض کفایی است.

 92- کدام گزینه جزء شروط اذان است  ؟

زن نباشد

 93- کدام وقت، وقت نماز مغرب می‌باشد  ؟

بعد از غروب کامل خورشید تا تاریک شدن کامل هوا.

 94- شروع وقت نماز ظهر از چه موقعی است  ؟

زمانی که خورشید به طرف مغرب مایل شود.

 95- طبق حدیث پیامبر، ترک کدام نماز برابر با ازبین رفتن اعمال صالح انسان است  ؟

نماز عصر

 96- کدام گزینه از شروط و جوب نماز می‌باشد  ؟

اسلام، بلوغ، عقل.

 97- ارکان نماز چیست  ؟

چیزی که ترک آن چه به عمد و یا غیر عمد و چه به علت نادانی موجب بطلان نماز می‌شود.

 98- کدامیک از موارد جزء مبطلات نماز نیست  ؟

نا خواسته در نماز حرفی بزنیم.

 99- محل سجده سهو کجاست  ؟

هر دو مورد جایز است.

 100- سجده سهو چه حکمی دارد  ؟

سنت

 101- در چه زمانی نماز قصر خوانده می‌شود  ؟

در سفر

 102- نماز خوف چه نمازی است  ؟

هنگام ترس از دشمن و یا در معرکه جنگ خوانده می‌شود.

 103- حکم نماز عید چیست  ؟

فرض کفایی

 104- نماز استسقاء چیست  ؟

برای طلب باران خوانده می‌شود.

 105- چه کسی اولی تر است که شهید را غسل بزند  ؟

شهید معرکه جنگ با کفار غسل نمی‌زنند.

 106- سجده تلاوت چه حکمی دارد  ؟

سنت موکد است.

 107- کیفیت انجام سجده تلاوت چونه است  ؟

در حال نشسته تکبیر می‌گوید و سجده می‌کند و در سجده خود تسبیح و دعا می‌خواند و ازسجده بلند می‌شود.

 108- زکات در لغت به چه معنا می‌باشد  ؟

رشد و نمو

 109- زکات فطر چه موقعی پرداخت می‌شود  ؟

 آخرهای رمضان تا شب عید فطر

 110- تعریف زکات در اصطلاح شرع چیست  ؟

پرداخت قسمت معین از مال با شرایط معین برای اشخاص معین.

 111- پرداخت زکات اموال چه حکمی دارد  ؟

واجب است.

 112- زکات فطر بر چه کسی واجب است  ؟

بر همه کس کوچک و بزرگ و فقیر و ثروتمند.

 113- مستحقین دریافت زکات در قرآن، چند گروه معرفی شده است  ؟

8 گروه

 114- ادای کدام روزه واجب است  ؟

هر دو مورد.

 115- کدام گزینه جزء مبطلات روزه نیست  ؟

احتلام و خروج بدون اختیار منی

 116- کفاره و قضای روزه بر چه کسی واجب است  ؟

زن حامله‌ای که از ترس سلامتی خود روزه نگرفته است.

117- پیامبر می‌گویند: (روزه روز...... کفاره‌ای برای گناهان آن سال و سال گذشته آن می‌باشد.)

عرفه

 118- ایام بیض به چه روزهایی گفته می‌شود  ؟

روزهای 13 و 14 و 15 هر ماه

 119- اعتکاف چیست  ؟

به قصد عبادت در مسجد ماندن را اعتکاف گویند.

 120- چند بار حج نمودن واجب است  ؟

در طول عمر فقط یکبار

 121- عید اضحی در چه ماهی واقع شده است  ؟

10 ذی الحجه

 122- ایام حج در چه ماه‌هایی قرار دارد  ؟

ذی القعده و ذی الحجه

 123- چه نوع حیوانی برای قربانی، استفاده می‌شود  ؟

گوسفند، گاو، شتر.

 124- حکم قربانی روز عید چیست  ؟

سنت موکد

 125- شتر و گاو در قربانی برای چند نفر کفایت می‌کند  ؟

7 نفر

 126- وقت قربانی چه موقعی می‌باشد  ؟

بعد از نماز عید تا غروب روز سیزدهم.

 127- عقیقه چیست  ؟

قربانی که در روز هفتم برای کودک انجام می‌شود.

 128- حکم عقیقه چیست  ؟

سنت موکده

 129- برای عقیقه شخص چند حیوان لازم است  ؟

پسر دو گوسفند - دختر یک گوسفند.

 130- سنتی که در رابطه با موی نوزاد در روز هفتم وجود دارد چیست  ؟

در روزهفتم موی نوزاد تراشیده و هم وزن آن نقره، صدقه می‌شود.

 131- حکم معامله بعد از اذان دوم جمعه چیست  ؟

حرام است.

 132- شاهد گرفتن در معاملات بزرگ چه حکمی دارد  ؟

سنت است

 133- کدام معامله نهی شده است  ؟

معامله بر معامله دیگران.

 134- فروش میوه قبل از رسیدن آن چه حکمی دارد  ؟

نهی شده

 135- حکم ربا در اسلام چیست  ؟

حرام است.

 136- این حدیث تشویق به چه کاری می‌نماید  ؟ «ما من مسلم یقرض مسلما قرضا إلا کان کصدقتها مرة»

قرض دادن

 137- وکالت چیست  ؟

واگذاری مسئولیت‌های قابل واگذاری به شخص دیگر.

 138- امانت یعنی چه  ؟

نگهداری از اموال دیگران بدون دریافت اجرت.

 139- اجاره کدام موارد زیر صحیح است  ؟

اجاره گرفتن شتر جهت مسافرت.

 140- در معامله مساقاة و مزارعه اصلاح و نگهداری درختان به عهده چه کسی است  ؟

کشاورز

 141- آیا همسایه برای خرید زمین یا خانه کنار خود، حق اولویت دارد  ؟

همسایه حق شفعه دارد.

 142- مال امانت بدون سهل انگاری نزد کسی از بین برود جریمه آن چه کسی متحمل می‌شود  ؟

بر صاحب مال است.

 143- اگر حیوان شخصی در شب مزرعه کسی را خراب نماید چه کسی ضرر را متحمل می‌شود  ؟

صاحب حیوان

 144- اگر حیوانی در روز مزرعه کسی را خراب نماید چه کسی ضرر را متحمل می‌شود  ؟

صاحب مزرعه

 145- شخصی برای دفاع از اموال خود با سارقی درگیر می‌شود که منجر به قتل سارق می‌گردد قاتل چه حکمی برای او صادر می‌شود  ؟

هیچ ضمانتی بر او نیست و گناهی مرتکب نشده است.

 146- کدام شخص جریمه‌ای بر او تعلق نمی‌گیرد  ؟

کسی که صلیب و یا ظرف مشروبی را خورد نماید.

 147- کدام گزینه جزء حقوق راه نمی‌باشد  ؟

رد نشدن از کوچه همسایه.

 148- آیه ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ مشروعیت چه حکمی را می‌رساند  ؟

عاریه دادن.

 149- عاریه دادن کدام مورد درست است  ؟

عاریه دادن چیزی که اصل آن باقی بماند و صاحب آن باشیم.

 150- احیا کردن زمین به چه صورتی صحیح نیست  ؟

کافری در زمینی در نزدیکی مسلمانان برای مالک شدن زمین چاه حفر نماید.

 151- کدام مورد مژدگانی درست نیست  ؟

کسی ماشین من را تا یک هفته پیدا کند 100000 تومان مژدگانی دارد.

 152- کدام وقف جایز نیست  ؟

وقف بر کلیسا و بارگاه‌ها و حسینیه‌ها.

 153- هدیه دادن کدام مورد درست می‌باشد  ؟

هدیه کردن لباس به شخص تاجر.

 154- شخصی که در بیماری مرگ می‌باشد چقدر از اموال خود را می‌تواند وقف نماید  ؟

یک سوم

 155- کدام گزینه راه آزاد شدن برده نیست  ؟

کفاره زنا.

 156- مانع میراث بردن چیست  ؟

قتل - بردگی - مختلف بودن دین.

 157- حکم قبول کردن دعوت عروسی شرعی چیست  ؟

واجب

 158- ازدواج با کدام گزینه درست نیست  ؟

زن پسر

 159- عقوبت شراب خور چیست  ؟

بین 40 تا 80 ضربه شلاق

 160- حکم خرید و فروش مواد مخدر چیست  ؟

حرام

 161- حد سارق چیست  ؟

قطع دست

 162- چه کسی می‌تواند حکم حدود شرعی را اجرا کند  ؟

امیر و رهبر جامعه.

 163- کدام عمل جزء اعمال مرتدین محسوب می‌شود  ؟

انکار نماز

 164- چه نوع قسمی درست می‌باشد  ؟

بخاطر الله.

 165- کدام گمشده به حال خود رها می‌شود  ؟

شتر وگاو بزرگ

 166- غذا خوردن در کدام حالت نهی شده است  ؟

تکیه زده

 167- کدام گزینه جزء آداب غذا خوردن می‌باشد  ؟

هر دو مورد.

 168- کدام گزینه خلاف آداب ذبح می‌باشد  ؟

هر دو مورد

 169- قضاوت چیست  ؟

روشن کردن حکم شرعی و خاموش کردن خصومت و جلوگیری ز ظلم قضاوت گویند.

 170- واجب کفایی در شریعت به چه چیزی گفته می‌شود  ؟

اعمالی که اگر یک نفر و یا تعدادی انجام دهند از دیگران ساقط می‌شود.

 171- به چه اعمالی سنت و مستحب اطلاق می‌شود  ؟

عملی که ترک آن از روی غیر غرض باشد گناهی ندارد و انجام آن دارای اجر وثواب می‌باشد.

 172- مکروه در اصطلاح شریعت به چه معناست  ؟

عملی که ترک آن اجر دارد و انجام آن گناهی ندارد.

 173- فقه در لغت چیست  ؟

فهم و درک نمودن

 174- تعریف فقه در اصطلاح شرع چیست  ؟

گرفتن احکام شرعی از دلایل شرعی، فقه گویند.

 175- احکام فقهی از چه چیزی گرفته می‌شود  ؟

هر دو مورد

 176- چه موضوعاتی در علم فقه دنبال می‌شود  ؟

افعالی که مکلفین در رابطه خود با الله، رابطه خود با اجتماع و احوال شخصی خود به آن نیاز دارند و از طرف الله بر پیامبر نازل شده است.

 177- کدام آیه فضیلت علم فقه را می‌رساند  ؟

هیچکدام.

 178- طهارت در اصطلاح شرع چیست  ؟

از بین بردن علت‌های بازدارنده نماز که شامل رفع حدث و نجاست می‌باشد.

 179- طهارت معنوی چیست  ؟

پاک بودن قلب از شرک و گناه ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ﴾.

 180- حدث در اصطلاح فقه چیست  ؟

موانع خواندن نماز را حدث گویند

 181- با کدامیک از آب‌های زیر رفع حدث درست نمی‌باشد  ؟

آبی که بیشتز دو قله باشد و رنگ و بو و طعم آن تغییر کرده باشد.

 182- کدام آب پاک نیست  ؟

آبی که سگ و یا خنزیر از آن خورده باشد.

 183- برای پاک شدن ظرفی که سگ در آن دهان برده چه باید گرد  ؟

هفت بار با آب و خاک شسته می‌شود.

 184- دباغی چیست  ؟

پاک کردن پوست حیوانات حلال گوشت ازچربی و گوشت و مو برای استفاده کردن از آن.

 185- از کدام ظرف‌ها می‌توان استفاده نمود  ؟

ظرفی که از پوست دباغی شده حیوانات حلال گوشت درست شده.

 186- از این حدیث چه حکمی گرفته می‌شود  ؟ «ستر بین الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء، ان یقول بسم اله» رواه البخاری و مسلم

- بسم الله گفتن قبل از قضای حاجت

 187- در چه موقع مسواک زدن مکروه است  ؟

هیچ کدام.

 188- کدام گزینه جزء فطرت اسلامی است  ؟

کوتاه نمودن موهای زاید بدن، ختنه کردن، کوتاه کردن سبیل، کوتاه کردن ناخن.

 189- حکم ختنه برای زن و مرد چیست  ؟

برای مرد واجب - برای زن سنت است.

 190- از این حدیث چه حکمی گرفته می‌شود  ؟ «خالفوا المشرکین، وفروا اللحی واحفوا الشوارب»

تحریم تراشیدن ریش و تحریم بلند بودن سبیل

 191- تعریف وضوء در شریعت چیست  ؟

شستن چهار اعضای مشخص بدن با آب با شرایط خاص که عملی عبادی محسوب می‌گردد.

 192- کدام گزینه جزء فرض وضوء نیست  ؟

سه بار شستن.

 193- کدام گزینه جزء سنت‌های وضوء نیست  ؟

اشاره با انگشت سبابه هنگام دعای بعد از وضوء.

 194- کدام گزینه وضوء را باطل نمی‌کند  ؟

دست زدن به شرمگاه با حایل.

 195- در چه مواقعی وضوء گرفتن سنت است  ؟

هر دو مورد.

 196- شروط مسح خف چیست  ؟

بر طهارت پوشیده شود و محل فرض را بپوشاند و تمیز باشد.

 197- کدامیک از گزینه‌ها مسح بر خفین را باطل نمی‌کند  ؟

گذشت یک شبانه روز برای مسافر

 198- حکم مسح بر عمامه چیست  ؟

جایز است

 199- کدام گزینه غسل را واجب می‌کند  ؟

هردو گزینه

 200- کدام غسل‌ها، غسل سنت است  ؟

هر دو گزینه.

 201- غسل زدن میت چه نوع حکمی بر ما دارد  ؟

واجب کفایی است.

 202- تیمم چیست  ؟

مسح دو دست و صورت با خاک پاک به طریق خاص.

 203- مبطلات تیمم چیست  ؟

هر دو مورد

 204- آیه ﴿... فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ...﴾ مشروعیت چه حکمی را می‌رساند  ؟

جواز تیمم

 205- نجاسات چیست  ؟

چیزهای پلیدی که شریعت به دوری نمودن از آن‌ها دستور می‌دهد.

 206- نجاست عینی چیست  ؟

نجاستی که ذاتا نجس هستند و پاک نمی‌شوند.

 207- ادرار بچه کوچک که غذایی جز شیر نمی‌خورد چه حکمی دارد  ؟

اگر پسر باشد با پاشیدن آب بر روی محل، تمیز می‌شود.

 208- مذی چیست  ؟ و حکم شرعی آن بگویید.

آب سفید و رقیق و لزجی است که قبل از جماع بدون شهوت خارج می‌شود و نجس است.

 209- ودی چیست  ؟ و حکم شرعی آن بگویید.

آب سفید و غلیظی است که بعد از ادرارخارج می‌شود نجس است.

 210- بعد از خروج ودی چه کاری باید انجام داد  ؟

نجس است، محل را پاک شسته و غسل واجب نمی‌شود.

 211- کمترین و بیشترین مدت حیض چقدر است  ؟

برای کمتر و بیشتر آن حدی معینی وجود ندارد.

 212- نفاس چیست  ؟

به خون بعد از زایمان گویند.

 213- چه کارهایی بر حایض و نفسا حرام است  ؟

جماع، طلاق، تلاوت قرآن

 214- استحاضه چیست  ؟

هیچکدام

 215- در زمان استحاضه چه کارهایی بر زن حرام است  ؟

هیچکدام

 216- صلاة در لغت یعنی چه  ؟

دعا

 217- ارکان نماز را نام ببرید  ؟

14 رکن

 218- کدام مورد جزء مبطلات نماز است  ؟

زن بالغ، الاغ و سگ سیاه از جلو نمازدر صورتی که ستره نباشد.

 219- اوقات ممنوعه نماز کدام هستند  ؟

هنگام طلوع و غروب خورشید.

 220- نماز جماعت برای مردان چه حکمی دارد  ؟

واجب

 221- سجده شکرچه حکمی دارد  ؟

سنت

 222- حکم نماز جمعه چیست  ؟

فرض عین

 223- موقع استماع خطبه جمعه در مسجد، چه چیزی ممنوع می‌باشد  ؟

حرف زدن

 224- برای میت، غسل چه حکمی دارد  ؟

واجب

 225- چه کسانی غسل و کفن ندارند  ؟

شهید معرکه جنگ

 226- کسی که پشت سر جماعت خودش به تنهایی برای نماز جماعت بایستد حکم نماز او چیست  ؟

نمازش درست نیست

 227- اجر شرکت در نماز جناره چیست  ؟

به اندازه کوه احد

 228- حد نصاب زکات طلا چیست  ؟

20 مثقال (85 گرم)

 229- حد نصاب زکات نقره چیست  ؟

200 درهم

 230- میزان پرداخت زکات طلا چقدر است  ؟

دو نیم درصد

 231- حد نصاب زکات گاو چقدر است  ؟

30 راس

 232- حد نصاب زکات گوسفند چه مقدار می‌باشد  ؟

40 راس

 233- حد نصاب زکات شتر چقدر می‌باشد  ؟

5 نفر

234- طبق حدیث پیامبر دعای چه اشخاصی قبول می‌شود.

هر دو مورد.

 235- وقت فضیلت برای پرداخت زکات فطر چه موقعی است  ؟

بعد از فجر روز عید تا قبل از نماز عید.

 236- گدام گزینه جزء مستحقین زکات می‌باشند  ؟

فقرا - مساکین - جنگجویان اسلام - عاملین زکات.

 237- زکات بر چه کسانی جایز نیست  ؟

هر دو مورد.

 238- کدام گزینه حزء مبطلات روزه است  ؟

جماع در روز رمضان.

 239- اعتکاف در چه روزهایی بیشتر تاکید شده است  ؟

10 شب آخر رمضان

 240- مبطلات اعتکاف کدامند  ؟

هر دو گزینه.

 241- حج در لغت یعنی چه  ؟

قصد نمودن

 242- روزه روز شک چیست و حکم آن چیست  ؟

30 شعبان اگر رویت ماه مشکوک باشد و روزه آن روز حرام است.

 243- ایام تشریق به چه روزهایی می‌گویند  ؟

روز 11 و 12 و 13 ماه ذی الحجه.

 244- حکم روزه روزهای تشریق چیست  ؟

حرام است

 245- پیامبر می‌فرمایند: (بهترین روزه بعد از رمضان روزه ماه......... است)  ؟

محرم

 246- پیامبر می‌فرمایند: (روزه روز........... کفاره برای سال گذشته است)  ؟

عاشورا

 247- پیامبر روزه کدام روزها را برابر با روزه یکسال دانسته‌اند  ؟

6 روز شوال

 248- حکم غسل احرام بستن به حج و عمره چیست  ؟

سنت است

 249- سعی در بین صفا و مروه چه حکمی دارد  ؟

رکن است

 250- حکم استفاده عطر برای شخص محرم چیست  ؟

حرام

 251- بر شخصی که قصد قربانی نمودن دارد چه چیزی بر او لازم است  ؟

در دهه اول ذی الحجه ناخن و موی خود را کوتاه نکند تا اینکه قربانی خود را انجام دهد.

 252- شتر در چه سنی مناسب قربانی است  ؟

5 سال کامل داشته باشد

 253- گاو در چه سنی مناسب قربانی می‌شود  ؟

3 سال تمام

 254- گوسفند در چه سالی مناسب قربانی می‌شود  ؟

یک سال کامل داشته باشد.

 255- در بدو تولد چه چیزهایی برای نوزاد سنت است  ؟

اذان گفتن در گوش راست و اقامه در گوش چپ ـ تحنیک نمودن.

 256- تحنیک چیست  ؟ و حکم آن چیست  ؟

خوراندن مزه خرما در بدو تولد به نوزاد تحنیک گویند سنت است.

 257- سنت‌های روز هفتم نوزاد چیست  ؟

هر دو گزینه.

 258- جهاد چیست  ؟

به کار بردن نهایت توان و قدرت در جنگ با دشمن بخاطر رضای الله.

 259- حکم جهاد چیست  ؟

رکنی ازدین است.

 260- غنیمت چیست  ؟

اموالی که از کفار و مشرکین در جنگ بدست می‌آید.

 261- غنیمت بر چه کسانی تقسیم می‌شود  ؟

به پنج قسمت تقسیم می‌شود.

 262- کدام اشخاص غنیمت به آن‌ها نمی‌رسد  ؟

تازه مسلمان شده.

 263- فیء چیست  ؟

اموالیکه از کفار بدون جنگ بدست می‌آید.

 264- عقد ذمه چیست  ؟

امان دادن به کافر اسیر شده بشرط پرداخت جزیه و پایبند بودن به قوانین اسلامی.

 265- «البیعان بالخیار ما لم یتفرقا» این حدیث گویای چه حکمی است  ؟

حق خیار مجلس یعنی تا زمانی که خریدار و فروشنده از هم جدا نشده‌اند اختیار فسخ معامله دارند.

 266- در صورتی که عیبی در جنس مورد معامله باشد آیا خریدار حق فسخ دارد  ؟

اگر اهل خبره رای دادند به اینکه با وجود عیب از ارزش کالا کاسته شده، حق فسخ دارد.

 267- بیع عینه چیست و چه حکمی دارد  ؟

فروشنده کالایی به قیمت معلوم وبا مدت معلوم بفروشد و بعد با قیمت پایین تر از خریدار بخرد ـ حرام

 268- ربا یعنی چه  ؟

عوض کردن دو کالای همجنسی که در وزن متفاوت هستند بدون عوض.

 269- رهن یعنی چه  ؟

وثیقه قرار دادن مالی در برابر قرض تا اینکه قرض را بر بگرداند.

 270- کدام گزینه جزء شرایط رهن نیست  ؟

رهن هم قیمت قرض باشد.

 271- بیع سلم چیست و چه حکمی دارد  ؟

پرداخت قیمت کالا با اوصاف معین قبل از دریافتش (پیش فروش) ـ جایزاست با شرایط خاص.

 272- کفالت یعنی چه  ؟

به عهده گرفتن حاضر نمودن شخص مدیون به مجلس حکم برای صاحب حق.

 273- ضمانت چیست  ؟

بر عهده گرفتن چیزی که بر دیگری واجب است، مثل پرداخت دین.

 274- چه کسی را محجور علیه می‌نامند  ؟

 کسیکه از تصرف در مالش به مصلحت خودش (بچه) یا دیگران (بدهکار) منع شده است.

 275- بیع مضاربه چیست و چه حکمی دارد  ؟

پرداخت سرمایه به شخص ماهر برای تجارت با تعیین سود بین طرفین ـ جایز.

 276- اجاره چیست  ؟

عقد و پیمان برای استفاده از منفعت مباح با مدت و مبلغ معین.

 277- کدام گزینه جزء شرایط اجاره محسوب نمی‌شود  ؟

باید صاحب زمین یا شئ مسلمان باشد.

 278- کدام علت باعث فسخ قرار داد اجاره می‌گردد  ؟

ازبین رفتن مال اجاره داده شده

 279- حکم اجاره گرفتن شخص، برای اذان و امامت و حج و تعلیم قرآن چیست  ؟

به هیچ وجه جایز نیست ومی توان از بیت المال برای آن‌ها حقوقی تعیین کرد.

 280- مزارعه چیست  ؟

دادن زمین یا بذر به کسی که با آن کشت نماید با تعیین درصد سود در بین طرفین.

 281- مساقات چیست  ؟

قرار داد آبیاری و نگهداری درخت ثمر دار به شرط تعیین قسمتی از ثمره آن برای آبیاری کننده.

 282- کدام گزینه جزء شروط مساقات و مزارعه نمی‌باشد  ؟

طرف قرار داد باید مسلمان باشد.

 283- در قرار داد مزارعه و مساقات، خرید وسایل کشاورزی به عهده چه کسی است  ؟

بر عهده صاحب زمین.

 284- اگر در قرار داد مساقاة و مزارعه، محصولی بدست نیاید حقوق کشاورز عامل به عهده چه کسی است  ؟

حقوقی ندارد.

 285- شفعه چیست  ؟

حق اولویت در خرید سهم شریک شفعه گویند.

 286- آیا صاحب شفعه (شریک) حق انتخاب قسمتی از مال مورد معامله (مال شریکی که فروشنده سهم خودش است)دارد  ؟

خیر باید کل مال مورد فروش را بخرد.

 287- غصب در لغت به چه معنا می‌باشد  ؟

چیزی را با زور گرفتن.

 288- تعریف غصب در شریعت چیست  ؟

مسلط شدن بر حق دیگران بدون اینکه حقی در آن داشته باشد.

 289- کدام مورد از صلح‌های زیر جایز نیست  ؟

صلح در برابر قطع نکردن دست سارق.

 290- کدام گزینه مسابقه غیر شرعی محسوب می‌شود  ؟

مسابقه‌ای که جایزه آن از میان تمام شرکت کننده گان جمع آوری شده باشد.

 291- اگر مال عاریه ازبین برود چه کسی متحمل خسارت می‌شود  ؟

شخص عاریه گیرنده.

 292- کدام گزینه باعث اتمام زمان عاریه نمی‌شود  ؟

در صورت عدم استفاده عاریه دهنده.

 293- به چه زمینی، زمین مرده می‌گویند  ؟

زمینی که اصلاً صاحبی نداشته و ندارد.

 294- زمین مرده آباد شده متعلق به چه کسی می‌باشد  ؟

متعلق به شخص آباد کننده.

 295- جعاله چیست  ؟

جایزه عمومی گذاشتن برای انجام کاری.

 296- آیه ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢﴾ [یوسف: 72] مشروعیت چه چیزی را می‌رساند  ؟

جعاله

 297- لقطه چیست  ؟

مال با ارزشی که در راه پیدا شود.

 298- شیء گم شده چگونه به صاحب آن تحویل داده می‌شود  ؟

بعد از بازگو کردن نشانه و علامت آن، به او برگردانده می‌شود.

 299- لقیط چیست  ؟

بچه کوچکی که اصل و نسب او معلوم نباشد و از سر راه پیدا شود.

 300- شروط کسی که بچه لقیط به او تحویل می‌دهند چیست  ؟

عاقل، بالغ، آزاد، مسلمان، عادل، رشید.

 301- وقف چیست  ؟

نگه داشتن مالی برای اینکه نفع آن هزینه اعمال عبادی گردد.

 302- درصورتی که اموال وقفی امکان انتفاع از آن نباشد بهتر است چه نوع تصرفی در آن صورت گیرد  ؟

فروخته شود و مثل آن در جای دیگری خریداری شود.

 303- کدام گزینه در مسئله وقف درست نیست  ؟

وقف شیء مجهول اشکالی ندارد.

 304- عطیه و هبه چیست  ؟

بخشیدن مال، توسط شخص جائزالتصرف به دیگری را هبه گویند.

 305- کدام گزینه در هبه درست نیست  ؟

فرزند هدیه خود را از پدر پس بگیرد.

 306- وصیت چیست  ؟

بخشیدن اموال بعد از مرگ وصیت گویند.

 307- کدام وصیت باطل است  ؟

بخشیدن همه مال در بیماری مرگ.

 308- کدام گزینه بروصیت اولویت دارد  ؟

پرداخت بدیهی و کفاره‌ها‌ی میت.

 309- کدام وصیت باطل نیست  ؟

وصیت برای ساخت مرکز دعوی خاص جوانان.

 310- عتق رقبه چیست  ؟

آزاد کردن برده و از بین رفتن مالکیت بر آن.

 311- تدبیر چیست  ؟

برده را مشروط به مرگ خود آزاد کردن.

 312- کدام گزینه در مورد برده مدبر درست نیست  ؟

همبستر شدن با کنیز مدبر.

 313- مکاتبه در قانون برده داری اسلام چیست  ؟

قرار داد پرداخت قیمت برده، توسط برده به آقایش مکاتبه گویند.

 314- کدام گزینه در مورد مکاتبه برده درست نمی‌باشد  ؟

اگر شخص دیگری پول مکاتبه را به آقای او بدهد ولای برده برای خودش می‌باشد.

 315- ترکه چیست  ؟

اموال نقدی و غیر نقدی که میت از خود بجای می‌گذارد.

 316- کدام گزینه از ترکه میت هزینه نمی‌شود  ؟

هزینه مراسم عزاداری.

 317- در کدامیک از موارد زیر ازدواج واجب می‌شود  ؟

کسی که استطاعت مالی دارد و می‌ترسد دچار زنا شود.

 318- از چه کسی نمی‌توان صراحتاً خواستگاری نمود  ؟

زنی که در عده باشد.

 319- کدامیک از موارد زیر جزء شروط ازدواج نیست  ؟

حضور داماد هنگام عقد.

 320- ازدواج با کدام زن درست است  ؟

دختر همسر قبل از همبستر شدن با همسر.

 321- صداق چیست  ؟

مالی که شوهر بخاطر ازدواج به زن می‌دهد.

 322- حکم مهریه چیست  ؟

واجب است.

 323- ولیمه چیست  ؟

غذایی که به مناسبت عروسی می‌دهند.

 324- حکم ولیمه دادن چیست  ؟

سنت موکد است

 325- در چه صورت استجابت دعوت ولیمه واجب می‌شود  ؟

در صورتی دعوت کننده مسلمان باشد و منکراتی در مراسم او نباشد.

 326- خلع چیست  ؟

طلاقی که به پیشنهاد زن و با مبلغی که زن پرداخت می‌کند صورت گیرد خلع گویند.

 327- طلاق چه اشخاصی صحصح نیست  ؟

طلاق بچه، دیوانه، مست و کسی که شدیداً عصبانی باشد.

 328- طلاق بدعی چیست  ؟

زمانی که سه طلاق را در زمان حیض یا نفاس و یا پاکی که همبستر شده صورت گیرد.

 329- نکاح در شرع به چه معنا می‌باشد  ؟

عقد و پیمانی است که مرد و زن را با همدیگر محرم می‌کند و شرعا می‌توانند با هم همبستر شوند.

 330- پیامبر، ازدواج با چه زنی تشویق نموده  ؟

زنی که بسیار بچه دار شود.

 331- کدام گزینه جزء حکمت ازدواج نیست  ؟

کنترل ازدیاد نسل.

 332- در چه صورتی ازدواج مکروه می‌شود  ؟

در صورتی که توانایی جنسی نداشته باشد.

 333- در انتخاب همسر کدام گزینه از اهمیت بالاتری برخوردار است  ؟

دینداری.

 334- چه نوع خواستگاری تحریم شده است  ؟

خواستگاری بر خواستگاری برادر مسلمان.

 335- با خواستگاری چه نوع محرمیتی ایجاد می‌شود  ؟

مجرد وعده ازدواج است و هیچ نوع محرمیتی ایجاد نمی‌شود.

 336- حکم و حدود نگاه کردن به قصد ازدواج چیست  ؟

سنت است و می‌تواند به دست و صورت دختر نگاه کند.

 337- کدام گزینه شامل شروط ازدواج نیست  ؟

زن و مرد باید آشنایی قبلی با هم داشته باشند.

 338- کدام گروه زنان برای همیشه نمی‌شود با آن‌ها ازدواج نمود  ؟

دختر دختر.

 339- از این حدیث چه حکمی گرفته می‌شود  ؟ «ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»

بوجود آمدن محرمیت با شیر دادن.

 340- ازدواج با کدام زنان حرام نمی‌باشد  ؟

ازدواج شخصی که حج می‌کند بعد از اتمام مراسم حج.

 341- ازدواج نمودن با زنی به قصد اینکه مهریه او پرداخت نکند چه حکمی دارد  ؟

حرام وباطل است.

 342- حکم تعیین مهریه در زمان عقد چیست  ؟

سنت است.

 343- گدام گزینه شامل شروط مهریه نیست  ؟

باید طلا یا نقره باشد.

 344- این حدیث به چه چیزی تشویق می‌کند  ؟ «من یمن المراة تسهیل أمرها وقلة صداقها»

کم بودن مهریه.

 345- کدام مورد جزء حقوق واجب زن نیست  ؟

آخرین مدل و بهترین غذا باید در اختیار زن گذاشته شود.

 346- کدام مورد جزء حقوق واجب مرد نیست  ؟

شیر دادن به بچه.

 347- زنی که خلع کند آیا رجو ع می‌شود  ؟

خیر

 348- در چه صورت خلع برای زن مکروه نیست  ؟

در صورتی که حقوق او از طرف شوهر ضایع می‌شود.

 349- چه عملی باعث می‌شود وجوبا زن را طلاق داد  ؟

زن مسلمانی که تارک الصلاة شود و اصلاح نگردد.

 350- طلاق در شرع به چه معنا می‌باشد  ؟

باز کردن پیمان و عقد ازدواج را طلاق گوین.

 351- چرا طلاق دادن به دست مرد است  ؟

چون الله این حکم را نموده و مرد مسئول پرداخت هزینه‌های زندگی می‌باشد.

 352- کدام الفاظ جزء الفاظ صریح طلاق نمی‌باشند  ؟

برو خانه پدرت.

 353- طلاق سنی چیست  ؟

طلاقی که شرایط آن طبق سنت و شریعت اسلام باشدو در پاکی بدون همخوابی صوررت گیرد.

 354- حکم طلاق بدعی چیست  ؟

حرام.

 355- رجعه چیست  ؟

برگشت مرد از طلاق قبل از اتمام سه پاکی زن و بشرط اینکه زن سه طلاقه نشده باشد بدون عقد جدید.

 356- حکمت از وجود رجعت چیست  ؟

فرصت دادن به مرد در انصراف از طلاق و جلو گیری از متلاشی شدن خانواده.

 357- در چه ازدواجی رجعت وجود دارد  ؟

زنی که درعده طلاق اول یا دوم باشد.

 358- رجعت با چه چیزی صورت می‌گیرد  ؟

هر دو گزینه.

 359- کدام گزینه جزء شرایط رجعت نیست  ؟

رضایت زن و ولی او.

 360- ایلاء چیست  ؟

قسم خوردن مرد برای خود داری از همخوابی با همسرش برای بیشتر از مدت چهار ماه.

 361- حکم ایلاء در شرع چیست  ؟

حرام،و اگر بعد از چهار ماه رجوع نکرد دیگر حق رجوع ندارد.

 362- کدام مورد جزء شروط ایلاء نیست  ؟

قسم به ازدواج دوم یاد نماید.

 363- ایلاء چه کسانی باطل است  ؟

مجنون و کسی که به هوش نباشد.

 364- ظهار چیست  ؟

تشبیه کردن زن به یکی از محارم خود                                            

 365- حکم شرعی ظهار چیست  ؟

حرام

 366- به ترتیب کفاره ظهار چیست  ؟

آزاد کردن برده - روزه دوماه پشت سر هم - 60 مسکین غذا دادن.

 367- لعان چیست  ؟

گواهی همراه با لعنت از طرف شوهر و غضب از طرف زن که جایگزین حد تهمت و حد زنا می‌شود.

 368- کدام گزینه شامل شروط لعان نمی‌باشد  ؟

زن، مرد را در ادعایش تکذیب نکند.

 369- کدام مورد بعد از لعان صورت نمی‌گیرد  ؟

بچه به مرد تعلق می‌گیرد.

 370- در چه زمانی زن در عده می‌نشیند  ؟

هر دو مورد.

 371- عده چیست  ؟

مدت زمان معین که زن برای پاک شدن رحم و به خاطر فرمان الله ازازدواج و مقدمات ازدواج خود داری می‌کند.

 372- کدام گزینه نمی‌تواند جزء حکمت عده باشد  ؟

فرصتی است که زن می‌تواند به شوهر خود بر نگردد.

 373- کدام گزینه درست نیست  ؟

زنی که حیض نمی‌شود عده‌ای ندارد.

 374- کدام گزینه برای زن عده دار درست نیست  ؟

خود را به خواستگار عرضه کند.

 375- کدام گزینه در مورد زن حامله مطلقه بائن صدق نمی‌کند  ؟

می تواند در انظار مردم بیگانه هویدا شود.

 376- طلاق بائن چیست  ؟

طلاقی است که شوهر نمی‌تواند به زن خود رجعت بکند.

 377- چند نوع طلاق بائن وجود دارد  ؟

دو نوع: صغری و کبری

 378- طلاق بائن صغری چیست  ؟

طلاقی اول و یا دومی که از سه پاکی زن گذشته باشد و رجعت نمی‌شود و می‌شود مجددا عقد کرد.

 379- طلاق بائن کبری چیست  ؟

طلاقی است که مرد بعد از آن نمی‌تواند با زن ازدواج نماید مگر بعد از شوهر گرفتن زن.

 380- حکم زینت و آرایش نمودن برای زن عده دار چیست  ؟

حرام است.

 381- رضاع چیست  ؟

به هر نحوی بچه در سن زیر دو سال ازشیری که به علت حاملگی درست شده بخورد رضاع گفته می‌شود.

 382- با رضاع چه مسئله‌ای پدید می‌آید  ؟

محرمیت.

 383- کدام گزینه جزء شروط رضاع است  ؟

در سن 2 سالگی به پایین تر باشد.

 384- نسب از شیرخواری چگونه ثابت می‌شود  ؟

با گواهی زن شیر دهنده که به صداقت معروف باشد.

 385- حضانت چیست  ؟

سرپرستی و حفظ و تربیت بچه ای که به سن بلوغ نرسیده باشد.

 386- در صورت جدایی پدر و مادر، اولویت برای حضانت با چه کسی می‌باشد  ؟

مادر تا زمانی که ازدواج نکند.

 387- سرپرست باید چه شرایطی داشته باشد  ؟

مسلمان، عاقل، امانتدار، و پاکدامن، دچار بیماری مسری نباشد.

 388- بعد از تمام شدن دوره حضانت فرزند به چه کسی واگذار می‌شود  ؟

به پسر اختیار داده می‌شود و دختر به پدر واگذار می‌شود.

 389- درچه سنی دوره حضانت تمام می‌شود  ؟

7 سالگی

 390- هزینه سرپرستی فرزند به عهده چه کسی است  ؟

اگر فرزند مال و ثروت داشته باشد از اموال او هزینه می‌شود و در غیر اینصورت ولی او پرداخت می‌کند.

 391- نفقه بر چه کسانی واجب است  ؟

هر دو مورد.

 392- جنایت در اصطلاح فقهی چیست  ؟

تعدی و تجاوز بر بدن

 393- قتل عمد چه نوع قتلی است  ؟

کشتن شخص بیگناه با نیت قبلی و آلت کشنده.

 394- جزای قتل عمد چیست  ؟

صاحبان خون بین قصاص و گرفتن دیه و بخشیدن مخیر هستند.

 395- حکم اخروی قتل عمد چیست  ؟

اگر توبه نکند در عذاب دردناکی بسر خواهد برد. (آیه 93 نساء)

 396- از چه کسانی قصاص گرفته نمی‌شود  ؟

غیر بالغ ـ حامله ـ دیوانه

 397- قتل چه اشخاصی موجب قصاص نمی‌شود  ؟

کافر، زنا کار متاهل، قتل فرزند توسط پدر.

 398- حکم قصاص چگونه اجرا می‌شود  ؟

ولی مقتول اختیار دارد بین اینکه قاتل بطریق کشته شدن مقتول، و یا به رای حاکم، قصاص شود.

 399- قتل شبه عمد چه نوع قتلی است  ؟

ضربه زدن شخص با نیت قبلی بدون آلت کشنده.

 400- چه احکامی بر قاتل شبه عمد مترتب می‌شود  ؟

کفاره و دیه مغلظه

 401- کفاره قتل شبه عمد چیست  ؟

آزاد کردن برده و در صورت عدم استطاعت روزه دو ماه پی در پی.

 402- دیه مغلظه چیست  ؟

پرداخت 100 شتر و برعهده بستگان قاتل در مدت سه سال.

 403- قتل خطا به چه نوع قتلی می‌گویند  ؟

بدون نیت اما با آلت کشنده

 404- کدا م مورد قتل خطا محسوب می‌شود  ؟

در موقع شکار یا تمرین تیر اندازی گلوله‌ای به شخصی اصابت کند.

 405- جریمه قتل خطا چیست  ؟

پرداخت کفاره و دیه

 406- کفاره قتل خطا چیست  ؟

آزاد نمودن برده و اگر نتوانست روزه دوماه پشت سرهم

 407- دیه قتل خطا چیست  ؟

پرداخت 5 شتر

 408- دیه چیست  ؟

مالی که از مجرم برای شخص مجروح و یا صاحبان خون گرفته می‌شود.

 409- حکم دیه چیست  ؟

واجب

 410- دیه زن آزاد چیست  ؟

نصف مرد آزاد.

 411- اگر کسی در ازدحام جمعیت کشته شود دیه او بر چه کسی است  ؟

بر عهده حکومت و بیت المال

 412- حد چیست  ؟

عقوبت معین، برای جرم معین، که حکم الله است و برای جلو گیری از فساد اجرا می‌شود.

 413- کدام گزینه نمی‌تواند جزء حکمت مشروعیت حدود باشد  ؟

اجرای حکم موجب طرد مجرم از جامعه می‌گردد.

 414- حکم اجرای حدود چیست و آیا می‌شود حدود را بخشید  ؟

اجرای حدود واجب است و عفو آن حرام است.

 415- حدود در چه مکانی و توسط چه کسی اجرا می‌شود  ؟

در هر مکانی جز مسجد و توسط ولی امر مسلمین یا نائب او اجرا می‌گردد.

 416- زنا چیست  ؟

همبستر شدن با زن نامحرم وغیر مملوک زنا گویند.

 417- به چه کسی محصن می‌گویند  ؟

شخصی که با همسر شرعی و بالغ و عاقل ازدواج و همبستر شده باشد.

 418- حد زناکار محصن چیست  ؟

سنگ سار می‌شود تا اینکه کشته شود یا اینکه فرار کند.

 419- حد زناکار غیر محصن چیست  ؟

100 ضربه شلاق و یکسال تبعید.

 420- حد زنا برای برده چیست  ؟

برده زن و یا مرد باشد محصن و غیر محصن باشد، 50 ضربه شلاق است

 421- چگونه زنا ثابت می‌شود  ؟

چهار بار اقرار صریح فاعل یا مفعول و یا چهار شاهد مرد

 422- کدام گزینه جزء شرایط شاهد ین زنا نیست  ؟

شاهد کافر و یا مسلمان بودن او مهم نیست.

 423- قذف چیست  ؟

به ناحق تهمت زنا و لواط به شخص زدن بدون شاهد و دلیل.

 424- قذف چه کسی واجب است  ؟

قذف زن بتوسط شوهر در صورتی که زن خود را در حال زنا کردن ببیند و از او فرزندی متولد شود.

 425- قذف چه حکمی دارد  ؟

حرام است.

 426- حد تعمت ناروا چیست  ؟

80 ضربه شلاق و عدم قبولی شهادت و گواهی آن شخص

 427- حد قذف بر چه کسانی اجرا نمی‌شود  ؟

پدر ومادر - کسی که از عقوبت آن خبر ندارد.

 428- تهمت زدن به چه کسانی موجب اجرای حد نمی‌شود  ؟

تهمت به برده و دیوانه و غیر بالغ و شخص مجرد

 429- خمر چیست  ؟

هر چیزی که مست کننده و مخل عقل باشد خمر گویند.

 430- حد نوشیدن خمر چیست  ؟

بنا به تشخیص قاضی بین 40 تا 80 ضربه شلاق

 431- شروط کسی که بر او حد نوشیدن خمر اجرا می‌شود چیست  ؟

مسلمان،بالغ و غیر مکره.

 432- حد جرم راه زنی چیست  ؟

برحسب نوع راهزنی: اعدام و به دارآویختن راه زن یا قطع یکدست و یک پا بصورت خلاف همدیگر و یا تبعید می‌باشد.

 433- توبه چه راه زنی پذیرفته می‌شود  ؟

راهزنی که قتل مرتکب نشده یا صاحب خون او را ببخشد قبل از دستگیری.

 434- به چه کسی مرتد می‌گویند  ؟

شخصی که به اختیار خود در عمل یا عقیده و گفتار، از اسلام بربگردد.

 435- حد و حکم شخص مرتد چیست  ؟

بعد ازینکه از او توبه خواستند و او بر عمل خود ماند کشته می‌شود.

 436- مجری حد مرتد چه کسی است  ؟

امام یا جانشین امام برای اینکه حقوق الله است و باید ولی امر مسلمین آن حد را اجرا کند.

 437- نوجوانی که به سن بلوغ نرسیده، فکر و عمل مرتدین دادر چه حکمی بر او اجرا می‌شود  ؟

تا زمانی که بالغ نشده است کشته نمی‌شود.

 438- کدام عمل جزء اعمال مرتدین محسوب نمی‌شود  ؟

مسخره نمودن امام و رهبر مملکت.

 439- مرتدین بعد از مرگ چه حکمی بر آن‌ها مترتب می‌شود  ؟

هر دو مورد.

 440- قسم (أیمان) چیست  ؟

تاکید کردن بر چیزی با یاد اسم یا صفت الله، قسم گویند.

 441- قسم لغو چیست  ؟

قسمی که عادتا در کلام اشخاص وجود دارد.

 442- قسم غموس چیست و حکم و کفاره آن کدام است  ؟

قسم دروغ برای گرفتن حق دیگران. کفاره‌ای ندارد، از گناهان کبیره است و باید توبه شود.

 443- کدام غذا حرام است  ؟

هردو مورد.

 444- کدام حیوانات حرام گوشت نبیستند  ؟

الاغ وحشی (گور خر)

 445- کدام حیوان گوشت ان حرام است  ؟

الاغ اهلی

 446- اصل در طعام و خوراک بر حلال یا حرام است  ؟

اصل همه غذاها حلال است مگر طعامی که با دلیل شرعی حرام شود

 447- صید دریایی که کافر آن را صید کرده چه حکمی دارد  ؟

حلال است

 448- از این حدیث چه حکمی گرفته می‌شود  ؟ «هو الطهور ماوءه والحل میتته» دریا

آب دریا پاک و پاک کننده است و مردار آن حلال است.

 449- مردار کدام حیوان حلال است  ؟

ملخ و ماهی

 450- حیوانی که توسط مشرکی ذبح شود چه حکمی دارد  ؟

حرام است

 451- حیوانی که به خاطر احترام قبر شیخ و یا سید ویا امامی ذبح شود چه حکمی دارد  ؟

حرام است

 452- منخنقه چه نوع حیوانی است  ؟ و حکم آن چیست  ؟

حیوانی که بر اثر خفگی کشته شده باشد. حرام است.

 453- به چه نوع حیوانی موقوذه می‌گویند  ؟ و حکم آن چیست  ؟

حیوانی که بر اثر ضربه سنگین مرده باشد. حرام است.

 454- متردیه به چه نوع حیوانی گفته می‌شود  ؟ حکم آن چیست  ؟

حیوانی که از مکان بلندی پرت شود و بمیرد. حرام است.

 455- نطیحه به چه نوع حیوانی گفته می‌شود و حکم آن چیست  ؟

حیوانی که توسط حیوان دیگری کشته شده باشد و حرام است.

 456- گوشت حیوان زنده‌ای که از آن جدا شده چه حکمی دارد  ؟

حرام است.

 457- صید در چه حالتی حرام است  ؟

در حالت حرام

 458- صید و شکار سگ شکار چه حمکی دارد  ؟

حلال است.

 459- در چه صورتی شکار حیوان درنده درست است  ؟

هردو مورد

 460- حیوانی صید شده درحالی که زخمی باشد آیا ذبح می‌شود یا نه  ؟

ذبح می‌شود و حلال است.

 461- اگر قاضی در حکم دادن مرتکب اشتباه شود چه حکمی براو اجرا می‌شود  ؟

اگر سهل انگاری نکند گناهی بر او مترتب نمی‌شود.

 462- چه کارهایی در هنگام قضاوت حرام است  ؟

حکم دادن در حال عصبانیت و قبول هدیه قبل از صدور حکم.

 463- گواهی دادن در فقه به چه معناست  ؟

شهادت دادن بر وجود حقی برای کسی در مجلس قضاوت.

 464- حکم شهادت چیست  ؟

فرض کفایه

 465- زمانی که ادای شهادت قبول کنیم گواهی دادن ما چه حکمی را به خود می‌گیرد  ؟

فرض عیتن می‌شود.

 466- شروط شاهد و گواه چیست  ؟

هر دو گزینه

 467- شهادت چه کسانی مورد قبول نیست  ؟

هر دو گزینه

 468- حکم اجرت گرفتن برای شهادت دان چیست  ؟

جایز نیست

 469- برای اثبات زناو لواط وجود چند شاهد لازم است  ؟

چهار مرد

 470- برای اثبات سرقت و تهمت و طلاق و ازدواج چند نفر گواه لازم است  ؟

دو شاهد مرد

 471- برای معامله اجاره و رهن چند شاهد لازم دارد  ؟

دو مرد یا یک مرد و دو زن.


 تذکر:

چاپ، پخش، توزيع، و استفاده‌ى تجارتى و غير تجارتى از اين كتاب  جائز  است.

هدف از پخش اين كتاب فقط دعوى است لا غير، لذا چه از طريق تجارى و چه غير تجارى شما مي‌توانيد اين كتاب را پخش كنيد.

براى هر گونه استفسار و توضيح، و همچنين عيب و نقص موجود در كتاب مانند غلط‌هاى املائى و غيره، لطفا ملاحظه‌ى خودتان را به ايميل زير ارسال فرماييد: