Reenugol julde farilla ()

Maintenir les prières obligatoires: le Liban est une preuve du Coran sur l’importance du maintien de la prière, une déclaration de l’année est une preuve de l’importance du maintien de la prière

  |

  المحافظة على الصلوات المفروضة:

  Reenugol julde farilla

  قال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) سورة البقرة، الآية 238

  وقال أيضا: (وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون) سورة النور، الآية 56

  وقال عليه الصلاة والسلام: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني.

  Allah subhaanohuu wata aalaa wii: (reenee dhee juldhe e ndee julde hakkundeere (alansara) imma nodhon Allah hara hidhon yankinii)

  O wii kadi: ( ngninnee julde nden, itton jakka on, dhoftodhon nulaadho on, belajoo Allah hino yurmee on)

  Nulaadho Mouhammad (PSL) maaki: "aadi wondho hakkundhe men e bhee heeferaabhe ko julde nden, kala on tertiidho ndee julde haray o wonii keefeero)

  Ndee julde hino waddhi kala juldho hellifaadho, nde o juulata kala wakhtu e saa'yi makko happaadho on, eno nelaadho on tindiniri non, si tawii ko gorko hino waddhiimo nde o tottata wakhtou on ka juulirde, siko suddidho ko ka suudu makko waddhimo juulugol.

  Kala on juulirdho wano Allah on yamiri non, Allah newna naymo no o wadhira dewe hedditii dhedhen, o hiwamo e wadhugol ko boni, e kala pankareeji dhin, Allah wii:

  (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) سورة العنكبوت، الآية 45

  Hino waddhii kadi juldho on nde o yamirta bheyguure makko nden fow ndhebhe reenata ndee julde, hara o yejjitaali kawtal makko ngal, e musibbhe makko bhen fow, Allah wii ka Al- Coraan:

  (وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب)

  Ndee julde hino himmi fota bhaa ko kayre neddanke attetee landheede niande jango, kosi julde nden mojji golle makko heddi dhedhen ndaaree, Nelaadho maaki:

  " أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح العمل كله..."

  Yo Allah newnan en reenugol ndee julde o newnana kala juldho

  هذا وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.