אדהקר של השתטחות ()

אדהקר של השתטחות

  |

  אדהקר של השתטחות

  השבח לאללה בלבד, והשלום והברכות יהיו על מי שאין לו נביא אחריו, אבל אחרי: הנביא מוחמד (שלום וברכותיו של אללה עליו) אמר: המללואה כפי שראית אותי מתפלל. אבו חוריירה יהי רצון שאללה יהיה עליו ששליח של אללה עליו אמר: זהו מגוון של דיקר שנאמר על ידי הנביא מוח

  מד שלנו (שלום וברכה של אללה עליו) בהשתטחותו.הודהייפה אבן אל-ימאן (יתברך שאללה תהיה מרוצה ממנו) אמר ששמע את הנביא (שלום וברכותיו של אללה עליו) אומר אם הוא השתטח: (כבוד ה ') שלוש פעמים, ולפעמים הוא חוזר על כך יותר מזה. אבו הוריירה (יתברך שאללה יהיה מ

  רוצה ממנו) אמר כי שליח אללה (שלום וברכת אללה עליו) אומר בהשתטחותוהקדוש, הטהור והטהור מכל פגם, נפיכה וחוסר שלמות, הקפוא הראוותני, מכיוון שהקדוש מסמל את סליחתו של כל חוסר השלמות, ואת האדרת ה 'בתיאוריו ובהודו: והרוח באה בשתי משמעויות; השני הוא רוח האדם, שה

  וא חומר חייו. הוא פילוסוף, ארכיאולוג, ארכיאולוג, אלוהים מברך אותנו ואלוהים יברך את אדוננוועאיישה, אללה יהיה מרוצה מבעלה הנביא, עליו השלום: אלנביסלה שלום עליו לילה של מיטה, וחתם את ידי על בטנו של כף רגלו בזמן המסגד והם עומדים והוא א

  ומר: הו אלוהים, אני מבקש את הסכמתך להתמרמרות שלך, אתה מבקש מהעונש שלך אני לא סופר את שבחיך כמו ששיבחת את עצמך. ועיישה, אללה יהיה מרוצה ממנה אמר: התגעגעתי לר 'סול אלוהים, על

  יו השלום לילה אחד, חשבתי שהוא הלך לאקרואף,ושל עוף בן מליק, אללה יהיה מרוצה ממנו שהשלום עליו הנביא אמר בכריעתו: הללויה עם העוצמה, הממלכה, הגאווה והגדולה.ועלי בן אבי טאליב, אללה יהי רצון ממנ

  ו שהשלום הנביא יהיה עליו אם סג'דיפול בהשתטחותו: הו אלוהים, אתה השתטח, והאמנת, והתגיירת לאסלאם, ואתה אדוני, וסוח'וקהכיהליהודייזר, התמונות הטובות ביותר שלו, והמוניטין והחזון שלו, טבר ק ועבדאללה בן עבאס, אללה יהיה מרוצה מהם אמרו: שליחו של אללה עליו השלום אומר בהשתטחותו: הו אלוהים יעשה בלבי אור, ועשה באור שלי אור, ויהפוך באור שלי

  אור, ויעשה אור מתחתי, ועשה נורה מעלי, ובימינתי נורהאלוהים עליו השלום אומר בהשתטחותו: הו אלוהים יעשה בלבי אור, ועשה באור שלי אור, ויהפוך באור שלי אור, ויעשה אור מתחתי, ויעשה אור מעלי, וזכותי אור, ובשמאלי נורה, ותעשי את נורה האור שלי, ותעשי את גבי נורה, וארוני, ובשמאלי נורה, ותעשי מולי נורה, ותעשי את גבי נורה, ואהרוןילמז..אינו נוגע לסטודנט אלא בנוי ללא תשלום