אזהרת מוסלמים מפני התנוונות מהדת ()

אזהרת מוסלמים מפני התנוונות מהדת

    |

    אזהרת מוסלמים מפני התנוונות מהדת

    בשם האל הרחמן

    מים מפני הפיכה מהדת

    הזהירו מוסלמים מפני התנוונות מדת, שבחים לאללה, אדון העולמות, ותפילות ושלום על הנביאים והמסרים הנאצלים, הנביא מוחמד ומשפחתו ובן זוגו, אך אחרי: אלוהים אדירים שלח את הנביאים, שלום וברכות יהיו להם להראות לאנשים את דתו, שהיא סגידה בלבד אין לו בן זוג, המסנגר שלח אותנו רק כדי להציע כי אין איש מלבד לעבוד, והקב"ה אמר (ויצר את הג'ין והאנושות פרט לסגוד). אלוהים שלח את כל שליחיו להעביר את המסר הזה, מאדם ועד שלום מוחמד עליהם, כולל אברהם, משה, ישוע ונביאים אחריםאז טקסט מפורש הקוראן הקדוש בארבעה מקומות הבאים, הוא אומרהם צמו את הקריירה שלהם, לא בשבילם, הדיירים שלהם, כדי לגרום למצבשליחיו של פאטאווה אל-דינאלאסבאקה, ראבהם, פלאיוד קלווה אל-אזירבלה, וול-אנסארי קלווה אל-מסיה א-אללה, וואקלאווה אל-אלוהו אלוק(א עלא-עלא עלא-עלא עלא-עלאהבשורות מן הבשורה לבד) שמות הסלפים, אל-עזאן אל-נוסארי, יוסטגלון, קיום אל-ג'עפר-אל-וואפק אל-בעאד, אל-קאעיר אל-קאיר אל-קאעיר אל-עזאם, דת טורקית, אסלאם ואבותיהם.מי שאינו מפר את דת האיסלאם ומחבק את דתם של אחרים, לא יקבל את אותה דת, אותה חיבק להלן, יהיו הנסיבות וההצדקות אשר יהיו, מכיוון שאללה מקבל רק את דת האסלאם, אמר הק(ב"ה: בעקבות המפסידים אמר הקב"ה: "הדת היא עם אללה, האיסלאם." את פניהם בתוך האש הם אומרים אה הלוואיומנסה נוצרים להגיב המ)וסלמים מהדת שלהם מוזכרת בקוראן לפני 41 מאות שנים, ההיסטוריה עדה לכך במשך מאות שנים, הוא אומראמר אלוהים בהורדה אטומכאשר החיסול מהאסלאם היה פשע גדול, הנביא (שלום וברכת אללה עליו) ציווה להרוג את הנביא (פבו)יהיו הפיתויים אשר יהיו, הם סבלניים לפגיעתם בכדי להישאר על דתם, והם תמיד מבקשים מאלוהים שירחיב אותם בפרנסתם, מכיוון שהם בטוחים שכניסתם תהיה לכל כאבם, אולם כניסת האש הנובעת מפיחות מדת האל אינה מועילה לעולם ומה יש בה. מוסלמים הנתונים לפיתויים של אוונגליסטים שקוראים לעצמם מיסיונרים לא לשים לב אליהם, ומגרשים אותם אותם נשמות חלשות. אלוהים יתוגמל ב, כפי שהוא אומר (וסבלני אנושי * מי, כאשר לקה פורענות.ההם אמרו שאנחנו לאלוהים ואלו נחזור * את אלה שיש להם תפילות מהורדים שלהם ורחמים ואת אלה שהם המתגיירים.) והנביאים אמרו, מלוחוהלהלהדמדהברבר היה טוב בשבילו, ואם סבל סבלנות רעה היה טוב עבורו, אלוהים היה בשבילו וזה היה עבור מוחמד. הוא היה עני, כך שנשאר חודשיים, לא שרף אש בביתו לבשל אוכל, ורק תמרים, מים וכן הלאה, ואז אלוהים העשיר אותו אחר כך, אלוהים יברך את כולם על מה שהוא אוהב ומתחשק, וסיפק לנו תחום משפטי בדת ואיתנות עד המוות, ואלוהים יברך את מוחמד ובני משפחתו הוא מסר בכבדות..