דואא קשה לו מצווה ()

דואא קשה לו מצווה

    |

    דואא קשה לו מצווה

    השבח לאלוהים בלבד, ותפילות ושלום יהיו עהשבח לאללה בלבד, והשלום והברכות יהיו על מי שאין לו נביא אחריו, אבל אחרי: הנביא מוחמד (שלו

    ם וברכותיו של אללה עליו) נהג להזכיר את אללה בכל נסיבותיו.ל זה שאחריו אין נביא, באשר לנביא: מוחמד, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו של אלוהים עליו, נהג לזכור את האל בכל תנאיו, ובמקרים אלה, את מצוקת המצב והקושי שבעניין. עליו השלום אמר: הו אלוהים, ז

    לא קל חוץ מזה שהקל עליו. בהתאמה ל בדצמבר לספי