הוא העדיף להזכיר את אלוהים ואת ההוכחות לכך שהוא חובה ()

הוא העדיף להזכיר את אלוהים ואת ההוכחות לכך שהוא חובה

  |

  והים ואת ההוכחות לכך

  אללה, אנו משבחים אותו ולחפש העזרה והסליחה שלו, ואנחנו מחפשים מקלט אצל אללה מפני הרעות החולות של עצמנו ואת העוולות שלנו, מאלוהים האדי לא, ואני להעיד כי אין אללה לבד ללא בן זוג, ואני להעיד אחרי הכל, אחד הדברים הטובי

  ם ביותר שיצר האדם ונאמר בלשון הוא להזכיר הרבה אללה יתברך, לשבח ולשבח אותו ולדקלם את ספרו הגדול, ותפילות ושלום יהיו על שליחו מוחמד. זה, עם הרבה תפילות של אללה יתברך, ומבקשים ממנו את כל הדחיפות נתונים דתייםהמאמין סוגד לאלוהים בלבו, בלשונו ובטרפו. ה 'י

  תברך ובואיש סגידה לשמיעה, ראיה, יד ואדם. זה מחייב את הפחד ואת האדרת ה 'ולהגביר את האמונה בה' יתברהתפילה לנביא מוחמד היא תפילה בשבילו לשבח אותו בציבור הגבוה ביותר והם מלאכים, וזה כבוד ושבח בשבילו, וכדאי שזה יהיה, מכיוון שאלוהים הדריך אותו לדת הנכונה. המשמעות המוחלטת של גזר הדין שלום עליו), כלומר: על הנביא השחור של המזיקים. הוא נטול תפילה עבורו וכמו שהוא מדבר על בן אנוש רגיל פוט עליו השלום כאשר להזכיר את שמו של כל נביא הנביאים, עליהם השלום

  ך.כולל היד, האיש וחבריו האחרים, תפילות, צום,והרבה אזכור של אלוהים יתברך והתפלל ה 'יתברך רצוי בכל עת ובכל אירועים, ובבוקר סגולה להזכיר את חסידי אללהמן של הנביא מוחמד (עליו השלום וברכותיו של אללה) על שליח אללה (עליו השלום וברכותיו של אללה). הנביא (שלום וברכותיו של אללה עליו) נהג להזכיר את אללה בכל עת, להלן רשימה של האדהכאר ששוכנה בספרים על

  שליח אללה, עליו השלום.ובערב וכששנים ומתעוררים ונכנסים לבית ומחוצה לו, וכשנכנסים למסגד ומתוכו, לפסוקי הנזכרים לעיהם אמרו: "הו שליח של אללה, מי לבד?" שלום עליו: לא אחאבקם בסדר המעשים שלך, קילמננאזקוקם, והגדלהוא אמר: הזיכרון של אללה. אבו סעיד אל-חודאיר ואבו חורירה (יתכן שאללה יהיה מרוצה ממנו) ממסר שליח אללה (שלום וברכות אללה עליו) אמרו: `` מה לא בסדר איתו?תם בציונים שלך, וטוב לך לבזבז זהב וכסף, וטוב לך לקבל את אויביך ווטבואק את

  צווארם ​​ולהכות את צווארךל, זקעהאלוהים דקלם את ספר אלהים וטדרסון ביניהם, לא נפל להם שלווה, והמוםם ברחמים פסוקים וההדית'ים שבזכות דהיקר, תחינה

  וסליחה ידועה רב, ויכול שאללה יברך את הנביא מוחמד שהגוף כולו עבד לאלוהים, כולל היד, האדם וחברים אחרים, על ידי תפילה, צום, זאקה,

  חג'ג ', עלייה לרגל ומעשים טובים אחרים שדחפו את האיסלאם. יש להם הרבה פסוקים וחדית'ים אותנטיים אודות שליח אללה (שלום וברכות אללה עליו).לנו, משפחתו וחבריו, ארתקאמילמסמסוקטפ, מג'ד בן סולימאן אל-ראסי ב- בספר, א"ה, בהתאמה, עלייה לרגל לבית האלוהים, ההורים, וכן הלאה, הם המעשים הטאין לך חבילה שאתה יכול לחפש כמו גם מן האדון שלך אם ערפאת אלוהים, לזכור כאילו היקום בחפתים וספר האלוקים בחפתים, אלוהים יתברך ברא את היקום והאור בקוראן, זהו האור של האל יתברך.

  אחים יקרים, מעלתו של דבר אלוהים על פני דברי בריאתו כסגולה של אלוהים על בריאתו, הקוראן הוא השיטה שלנו, זו החוקה שלנו, זה ספרנו בבחינתנו, מפסוקי הקוראן:

  הו מאמין! זכרו את אללה הרבה מאוד.

  אחים יקרים, אינני יודע כיצד המוסלמים הבינו בתקופתם המאוחרת כי הצום, התפילות, העלייה לרגל וזכאת החובה אינו אלא כל פקודה בקוראן דורשת חובה אלא אם כן חזקה אחרת, כשאתה קורא את ספר אללה יתברך וקורכלומר, אלה שמאמינים באלוהים, אלה המאמינים בקיומו, אלה המאמינים באחדותו, אלה המאמינים בשלמותו, אלה המאמינים בידע שלו, אלה המאמינים בכוחו, אלה המאמינים בשלמותו, ה אלה המאמינים בניסיונו, הו אלה המאמינים בכוחו, ה אלה המאמינים בעושרו, זהו חוזה אמונה בינך לבין אללה. זה חובה. כל דבר בקוראן דורש חובה אלא אם כן אתה מניח אחרת. אללה עזא ווה

  אם אני מבקש סליחה, הזכרת אותו, אם אתה משבח אותו, הזכרת שאם קראת את ספרו, הזכרת אותו, אם אתה חושב על בריאת השמים והארץ שציינת אותה, כל פעילות שמקרבת אותך לאללה היא מדהיקר, וכל פעילוטארון' איאוחא אלוקוחאט 'אנא קאלימאת דהאקאר טאני' אנא חנאק מאריפאת סאביכאת, הדה הו אליימאן אלפתאריו, לאקאד ג'אלי אללה הדהה אלקוראן טדקרטאן לילמוטאקין, ליאנה אל'לאמאן מרקוז פי.

  אם אני מבקש סליחה, הזכרתי אותו, אם אתה משבח אותו, הזכרה שאם קראתי את ספריו, הזכרתי אותו, אם אתה חושב על בריאת השמים והארץ שציין אותה, כל פעילות שמקרב אותך לאללה היא מדהיקר, וכל פעילות שמרחיק אותך מאללה יתברך הוא חוסר תשומת לב אתה לא רואה אחים שהמילה זכר פירושה שיש ידע קודם, האמונה מולדת, אלוהים עשה הקוראן היהוה

  ת שמרחיקה אותך מאללאדונם, מהרהר בסוד קיומם, ובמטרת נוכחותם, השתתף במועצות המדע, חיפש ידע, זה שאהב את עולמו פגע בהמשך שלו, זה שאיפשר לעבודתו לקלוט את כל זמנו וסבל אבדן גדול, שכח את סוד קיומו ואת מטרת קיומו.

  זה היה שלום וברכות היו לו אם הוא נכנס למסגד אומר: "הו אלוהים פותח את דלתות רחמיך" הו אדוני הרשה לי להתקשר אליך בביתך, הרשה לי להתענג בתפילותיי, הרשה לי להבין את ספרך הקדוש, קבל את צייתנותי, אדוני, היה אם הוא נכנס לשיחות המסגד הוא אומר: "הו אלוהים, פתח לי את דלתות הרחמים" אם הוא עזב את המסגד היה אומר: "אלוהים, פתח לי דלתות בבקשה."ה יתברך היא חוסר תשומת לב, אתה לא רואה אחים שהמילה זכר פירושה שיש ידע קודם, זו אמונה מולדת, אלוהים עשה הקוראן הזה הוא תזכורת לצדיקים, כי האמונה היא בשורש האינסטינקט. ג'אלה אומרא את הפסוק:כאשר הקדושכאילו אתם מודרכים על ידו עבור התועים

  ואם עשיתם את טקסיכם, זכרו את אללה כזכרם של אבותיכם, או באופן חמור יותר מגברים,

  ובים שדחף האיסלאם. , אלוהים