הכשרון בקריאת הקוראן ()

הכשרון בקריאת הקוראן

    |

    הכשרון בקריאת הקוראן

    השבח לאלוהים בלבד, והשלום והברכות יהיו על מי שאין לו נביא אחריו, אבל אחרי: הנביא מוחמד, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, דחק בקריאת הקוראן האצילי, כיוון שיש הרבה קריאה טובה בעולם והבא להלן, כך שקריאת הקוראן היא סיבה להדרכה לדת האמיתית, שהיא דת האסלאם, החזה, סיבה להגברת ידיעותיו של אלוהים ודתו, וסיבה נהדרת לשפע מעשים טובים, וסיבה לכניסה לגן-העדן להלן. כמה חדית'ים התקבלו מהנביא, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו של אלוהים יתנו לו, בדחיפתו לקרוא את הקוראן ולסדר את השכר על כך, כולל החדית 'המסופר על ידי עות'מאן בן-אפאן הנביא, יהא עליו תפילותיו ושלוםו של

    אלוהים, אמר: בסמכותו של עבדאללה בן מסעוד, אלוהים יהיה מרוצה ממנו, הוא אמר: שמעתי את שליח האל, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, אמר שמעתי מילוילולה, שלושתם נסוגים, ואנחנו מושכים אותה בפלפל לליבנו, אנו שמחים ארמן, מ ופארח מולה וחרף אלוהים יברך את הנביא מוחמד שלנו, את משפחתו ואת חבריו.הקוראן האצילי הוא דבר אלוהים יתברך על הנביא שלו מוחמד –

    יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום - נס מילתו, שעובדת על ידי אמירתו, המועברת לעיתים קרובות, נכתבת בקוראן, מראשית סור אל-פתאח ועד סוף סוראט אל-נס, ומלומדים ניתחו את ההגדרה הקודמת; מההגדרה, הספרים שנחשפו לנביאים אחרים כמו תהילים ועיתוני התורה והתנ"ך, ואמירת הנס בדבריו שסגדו על ידי אמירתו, הוא יוצא מההגדרה של חסידי אלוהים מתוך דעה שהוא אומר שמילתו היא מאלוהים יתברך, מכיוון שזה לא נס ולא מתפלל על פי אמירתו, ואמירת המשדר לעתים קרובות הגדרת יציאות מ- ההגדרה היא כל מה שבוטל הקוראן הקדוש