הנביא (שלום וברכותיו של אללה יהיה עליו) העדיף וצריך ללכת בעקבותיו ()

הנביא (שלום וברכותיו של אללה יהיה עליו) העדיף וצריך ללכת בעקבותיו

  |

  הנביא (שלום וברכותיו של אללה יהיה עליו) העדיף וצריך ללכת בעקבותיו

  בשם האל הרחמן הצורך של אנשי כדור הארבשם האל הרחמן

  הצורך של אנשי כדור הארץ אינו דומה לצורך בשמש, ברוח, באדמה, בירח, ולא בצורך האנושי בחייו, וגם לא בצורך באור העין ובגוף באוכל ושתייה. ובין עבדיו הם קוראים להם לדת האל ומודיעים להם על המסר של אלוהים

  ומדריכים אותם מסקנת אדונם וכיבד אותם על אדונו מוחמד בן עבדאללה עליו השלום אומר, הו אנשים, אבל אני רחמנא ליצלן

  הקב"ה אמר ושלח רחמים רק לעולמות

  אלוהים שלח רחמים לעולמות ותואנה לאלו שהולכים ותואנה לכל היצורים ואני מניח למתפללים ציות ואהבה וקידום ויראת כבוד ולבצע את זכויותיו וחסם אותו כל הדרכים לא נפתחו בפני אף אחד אלא את דרכו ולקח את

  הבריתות והמגבלות על ידי האמונה בו ואת חסידיו לכל הנביאים והשליחים ופיקד עליהם לקחת אותם על חסידיהם

  אלוהים שלח אותו עם הדרכה ודת הימין בידי השעה ואזהרה וקריאה לאלוהים, מנורתו סירג 'האירה את חותם בהודעה והדרכה מהטעות מוטעות ומודעת לבורות ופתחה את הודעתו עיניים עיניים ואוזניים חרשות ובלבבות מעטפות

  לאז המסר שלו הבריק לאחר חשכת האדמה, והלבבות נפגעו מפזורתם.

  אלוהים שלח אותו במהלך תקופה של השליחים והלקחים מהספרים כמו שהקב"ה אמר שאלוהים הביט באנשי הארץערבים והייסורים שלהם. רק שרידי אנשי הספר שנשלחו כשמכתב הנאום ושינה את החוקים והתבסס על כל האפלים של השקפותיהם וגזר את אלוהים ובין עבדיו ומאמריו המושח

  תים ו"פהידי אלוהים ". אללה יתברך אמר: "אללה שלף אליך שליח גברי אשר יאמר לך את סימני אללה כדי להראות למי שמאמין ועושה צדקות מחושך לאור. הוא יראה אותו מעיוורון וינחה אותו מביטול גן העדן והגיהנום."

  דרך הישרץ אינו כנדרשההבדל בין צדיק ללא רשע ועושה הדרכה ואיכר בחסידיו ובאישורו וההסתה והסבל שבחטאו והפרתו ובחן את היצורים בקבריהם המובנים בקברים על ידיו פקידים ובוחנים, כי אנאס, אללה יכול להיות

  מרוצה ממנו, עליו השלום אמר לו העבד לשמוע את הדלעת של נעלי ביתם, באו אליו שני מלכים. אני לא יודע שאתה אומר מה ה אנשים אמרו שזה לא דריט ולא נקרא ואז פגעו בפטיש מכה ברזל בין אוזניו צועקים צועקים שנשמעו מהמשוב ה

  בא הכבד ואבו הורירה יכול שאללה יהיה מרוצה מאם קברו של המנוח או אחד מכם אמר ששני מלאכים שחורים כחולים נאמרים לאחד מהם הוא רע והשני נקיר אמר את מה שאתה אומר באיש הזה ואמור מה שהוא אמר זה עבדאללה ומסנגורו מעידים שאין אלוהים מלבד אלוהים בקברו שבעים אמות בש

  בעים ואז להאיר אותו בו ואז אמר לו לישון ואומר חזור למשפחתי תגיד להם ותגדי לישון כמו הכלה שלא מעירה אותו אבל אוהבת אותו את משפחתו עד שאלוהים שלח אותו מהמיטה, ואם הוא צבוע הוא אמר אנו יודעים שאתה אומר זאת, ונאמר לאדמה זה נרפא; זה עדיין מיוסר עד שאלוהים ישלח אותו מהמיטה

  שאלוהים ציית לשלוחו של מוחמד עליו השלום ביותר משלושים מקומות בקוראן וצייתנותומנו אמר שליח האלאבן עבאס (יהי רצון שאללה יהיה מרוצה ממנו) אמר בפסוק,

  אני לא זוכר אלא שהוזכרו איתי, כמו תשחוד, דרשות ואוזניים, נאמר שאני מעיד כי אין אלוהים מלבד אללה ואני מעיד על מוחמד שליח אללה.

  אלוהים הזהיר מפני הפרת האזהרה החזקה ביותר, הוא אמר שיתן לו להזהיר את מי שמפר את הוראתו שייפגעו על ידי נגע או ייפגעו מסבל הימין, כמו גם לא את ההשפלה הקב"ה והצעיר שהפר את ציוויו.

  נאמר מאבן עומר כי שליח אללה (עליו השלום וברכות אללה) שלח בידי השעון בחרב, כך שאללה יכול היה רק ​​לעבוד אותו ולא להפוך אותו לשותף.כמי שהפר וקשה וחזר הוא הרשע המרושע כך גם שהציג אותו ואת מה שהגיע אליו והרגיע אותו לאחרים והשביע אותו במקום זה גם הוא נעלם ומוטעה בסימפטומים שלו ובהכחשה והדרכה ואיכר בדרישה למה שהגיע והוצג לכל השאר

  הקטעים הם שלושה

  המבוטח הוא כפיפותו לאהובתו הניתנת לאחרים

  ושני הקטעים האחרים עוינים אותו חנויות בשבילו והתערוכה של מה שהוא אמר, הראשון שמח, שני האחרים נספים

  ספירת מעלותיו של הנביא, עליו השלום והזכיר את המעלות והמאפיינים והגדולים ומאהנה הוא כרוך על ידי לבבות המאמינים ושמחת לבבות כנים ומבושמים על ידי מועצות טובות איך הוא לא נולד אדם ומול הבריאה את כולם ואני אוהבת את עבדי ה 'אליו הוא השליח שלו מוסטפה וחליל מוג'טבה באם הוא השלום של התפילה זה

  ואני מודע לחלוטין לדור הראשון

  מהעם הזה, בני לוויה, אללה יהיה מרוצה מהם וארצם העדיפה ששלום הנביא הזה יהיה עליו ועל מקומו ופדו אבותיהם ואמהותיהם ובעצמם והעניקו את אהבתם לנפש ויקרים והפעילו את שיטתם ואת זמנם וכספם לטובת ניצחונו ועזרו וקרגו הגישה שלו

  עבדאללה בן עומר (יהי רצון שאללה יהיה מרוצה ממנו) אמר כי אין להתלונן על מי שלא היה מרוצה על אלה שמתו. עליו השלום קאנו הכוונה ישר ובאמצע מוזרות הדת וחוסר הידע והידע המונחה על ידי הנביאים והשליחים צמח

  בקרב כמה מוסלמים דברים מוזרים ואירועים נפלאים שבאמצעותם היו שרצו להביע את אהבתו לשלום הנביא עליו השלום ולקחו את יום הולדתם עיד ואת יום עלייתו לעיר חגגה וליל עונת ישרא וכך מהימים שנפגשים. בו לשיר שירים

  ולדקלם שבחים ולקרוא את אלרג'ז ואלו, למרות שכוונתו להראות את אהבת הנביא עליו השלום, זו כוונה טובה, אך להראות את אהבתו אליו שלום וברכה אינה תקפה רק לעוקבים והצורך בגישתו ולצייר את צעדיו וזה לא הועבר לאחד המלווים או העוקבים האימאמים חשבו שמשהו מהדברים הללו עודכן

  הפייס שהלך בדרכם ונזקק לגישתם ופנה דרכם להבנת מתנת אומת שלום מוחמד יהיה עליו דרךאלוהים ושר הכעבהאללה נתן לנו ולכם, ואנחנו הלכנו אחריהם והלכנו אחריהם והפכנו את כולנו למשרתיו הצדיקים

  אנו מבקשים מכול יכולתו לגרום לנו לחסידיו של מאמניו ולברך אותנו על סאננה שלו ולמות עליהם ולהגביל אותנו ביום התחייה בקבוצתו ותחת חסותו.