הסיבות הלגיטימיות לתשובה לדואעא ()

הסיבות הלגיטימיות לתשובה לדואעא

  |

  הסיבות הלגיטימיות לתשובה לדואעא

  בשם האל הרחמן

  לגיטימיות לתשובה לדועאא בספרותם של הסיבות הללו וחבריהם, כך שהקורא על תובנת הזכות וכנגדו, אם אנו יודעים את הסיבות לוויטנבה הכפירה ונלמד אותנו את הסיבות הלגיטימיות, התעקשנו על התובנה של סדרנו, ברוך השם. הסיבות הנוגעות לסגידה לדאעש מספר תשע סיבות הקשורותהסוג הראשון: סיבה שקשורה לאותו דאעי ה

  יא סיבה אחת, והיא שהדאי מבוסס על מה שהאלוהה פקד על עבדיו מהפקודות, התנמאיימה אלוהים אסר עליו את האיסורים, כויג'אבה יתברך מי שמאמין ועושה טוב ומגדיל את שפע שלהם, הוא השיב כאן את התשובה באמונה ובמעשים טובים.אחד מסוגי הציות להורים, זה היה בתקופ

  ת חסידיו של אדם טוב הצדיק לאמו, אמר נירקלסיו ואהל, והנביא היה החשוב ביותר בלשונות הדיוק המדויק ביותר, נאום רמן ארביינבירנננפ, אללה יכול להיות מרוצה ממנו, אמרתי: המכתב אם מדובר באספקת אנשי תימן שאל אותם: אביק אוויס בן עמר? אז הוא הגיע לאויס ואמר לו: (בקש סליחה בשבילי), בקש סליחה בשבילו. הוסבר כי אבו הוריירה (יהי רצון שאללה יהיה מרוצה ממנו) אמר: שליח אללה אמר: שלושה אינם עונים לתפילתם: זכרונו של אללה הוא יותר מדי, וקריאתם של המדוכאים, והאימאם קשהבהדתה זו, זיכרון אללה נקרא מאוד לענות, מכיוון שהוא מבוסס על פיקודו של אללה. הנביא הוא הכי צדיקמהסוג השני: סיבות הקשורות לפולחן שנערך על ידי הדאע'י, מספ

  ר תשע. התחנונים לפני מסירת התפילה, נכתב כי אבו עימאמה אל-בחלי (יתכן שאללה מרוצה ממנו) אמר: נאמר: הו אללה, איזו תפילה אני שומע? התפילה האחרונה לפני המסירה, מכיוון שהוא סידר ממנו משהו, מצביעה על כך שהחרדת אבן מסוד (יהי רצון שאללה יהיה מרוצה ממנו) אמרה: התפללתי, והנביא אבו בכר ועומר איתו, תסלמגולף התחלתי לשבח את אלוהים, ואז התפללתי לנביא ואז קראתי לעצמי, הנביא קתוליות: אבן אל-קיים רחימאהוללה אמר: (הוא היה השייח 'שלנו בדקתי את זה, הוא אמר: תזמר הכל ממנו כחיה) עבד דואא ישן והוכחהתפילתו של הצום. הסיבות לתשובה לדואעה מסופרות אף הן, אולם

  החאדה מסופר על ידי אל-טירמידי ועל ידי אל-נסאעי באל-קוברה ומסווג כחזן על ידי אל-אלבאני. מוסר על ידי מוסלמים ואחרימוסר על ידי מוסלמים ואחרים מאבן עבאס, אללה יכול להיות מרוצה מהם, ועבדאללה בן אחמד סיפר על נספחיו בנתון של אביו (מעלי, יהי רצון שאללה יהיה מרוצה ממנו, והחוקרים אמרו "מוסנד:" טוב לאחרים. מסופר על ידי מוסלמ אל-באחאקי מאנאש בן מליק, ואל-אלבאני ביים אותו בא-סשהאח

  זו החאדה של עבד-אללה בן עמר, שאמרה: הנביא (שלום וברכותיו של אללה עליו) אמר: אם האדם הצום צום, עליו להגיב לזה. דועא חג'ג 'ואומרה, לומר הנביא : פולש בדרכו של האל, והרגל והאלוהודרמטם, קראו להם ואג'ובה, ושאל אותו ונתן להם.. דואא כשהוא מחויב, שהוא חלק מהקאבה בין האבן השחורה לדלת הכעבה, ם מאבן עבאס, אללה יהיה מרוצה מהם ומסופר על ידי עבדאללה בן אחמד בנספחים שלו לקשישיםחובה לעשות זאת

  לפני טאיף הפרידה, חובה זו איננה הבדל בין היותה פרידה או אחרת, לבין הסאהאבה. הם עשו זאת כשנכנסו למכה ... ואם הוא עמד בדלת והתקשר לשם בלי התחייבות לבית זה היה בסדר. '' למסופר על ידי אבן מעג'אה ומסווג על ידי אל-אלבאני כמו בא-סשהאח (מסופר על ידי אבו דווד), אבן), ואל-באחאקי (מאמר אבן שועייב מאביו מסבו, הגבירו את אבן מג'ה (ולחייו), ושיפרו את הדיבורים וההשפעה האלבניים שהוזכרו אחריו כ"נכון " מסופר על ידי אבו דאווד (מסופר על ידי עבד אל-רזאזק (המכונה סאהה על ידי אל-אלבאני בהפניה הנ"ל. 'מג'מו אל-פטהאווה (מסופר על ידי אחמד (ואבן מג'ה. בעריכת מחלבהאחד המעשים הטובים שקבע אללה למתן תשובה לדואעא הוא להתחנן לאללה בשמותיו היפים והמאפיינים הגבוהים ביותר, כמו שאללה אומר את השמות היפים ביותר של אללה. מעשים טובים שאללה קבע לענות על התפילה; זו אחת הסיבות לענות לדואע

  ה, וזו הסיבה שהסאהאבה מי יכול להיות שאללה מרוצה מהם הגיעה. הנביא אותם אם קיבלתי אותםזה מוזכר גם על ידי חלק מההתקדמות. העדות ללגיטימיות להתחנן למעשים טובים את מה שאלוהים אמר בקוראן של המאמינים המתחננים בעינוי ייסורי האש כמו בפסוק: התחנן בפני שלושה שנפגשו הפה של המערה מעשים טובים שלהם, התחננתי הוריו עבור צדקתו, והתחננו ניאוף השני, והתחנן השלישי בעסקאות יושר, נחשפו

  סורה אל-ערעף: סורה אל-עמרן: מסופר על ידי אל-בוכארי

  סוג III: הסיבות הקשורות למעמד הדאעש, המספר חמש. אמירת הנביא: שלוש הזמנות אינן נענות: הזמנת האב, קריאתו של הצום וקריאת המטייל. קריאתו של האח לאחיו המוסלמי בגב הבלתי נראה, לחאדה של אבו אל-דרדאא אמרה: סול אלוהים: כדהתפילה הטובה ביותר בירידה של גית 'דווחה בחסד אבו דווד וההגייה עליו וביהאקי ואבן אבי אסים ממוסא אבן יעקב זמאיי מאבו חאסם סאל בן סעד רשאי שאללה יהיה מרוצה ממ

  נו אמר: שליח אללה פתלנטנט: לקדארן - או: לעיתים רחוקות להגיב: להתפלל כשמתקשר שחקהמסופר על ידי אבו דווד וטירמידי מאבו הורירה, יכול להיות שאללה יהיה מרוצה ממנו, והשתפר על ידי אלבני. מסופר על ידי המוסלמים (והגיג אותו, וראה את הסיפור באורך ב"מוסנאד מסופר על ידי אחמד באל-מוסנד,

  השייח 'סונה אל-אלבאני (יתכן ואללה ירחם עליו) תיקן את החאדה הזו, מכיוון שאללה יודע מה הוא ראש העיר שלו, ראו «סאהי אבי דווד אל-כביר». הם עשויים להסתמך על סכום הערבות שחלשים בפרק זה, כמו דבריו של אבן תימיה (יתכן ואללה ירחמו עליו): הדואעא רצוי כשירד גשם.ואל-באחאקי ואבן אבי אסים בספר "ג'יהאד" (מס ' חקרו את מוסאד אל-ראאש, מו"ל: ספריית המדע והמשל - מדינה ראו "סה"הערה: הוא הודיע ​​לי על היתרונות האחרונים שהוזכרו בהתראה זו, שהתקבלה על ידי השייח 'אחמד בן עלי אל-רדאי, תימני.

  הקלד ארבע: סיבות הקשורות לזמן התחינה, המספר חמש. שעה שאינה מאושרת על ידי מוסלמי שמתפלל, אלוהים שואל משהו; רק הוא נתן לו את זה. דרשה ולומר את זה. 1 ואמירת (אחלאקי) היא התייחסות לחוסר הזמן והתנועההנביא (שלום וברכה של אללה עליו) אמר: ביום שישי, ישנן שתים עשרה שעות בהן אין שעה שעבד מוסלמי לא מבקש מאלוהים דבר מלבדו. הטענה השנייה היא שאחרי 'אשר', זה סביר יותר מהשניים, שזה השקפתם של עבד-אללה בן א-סלאם, אביהיירה, אימאם אחמד והיצירה, והטיעון לאמירה זו הוא הדת של אבו סעד ואבו הוריירה. מסופר על ידי אחמד ב"מוסנאדה וג'אביר חאדת '. אמר בן מנצור מסופר ב"סונאנה" נובאמרלד.מסופר על ידי אל-בוכארי ומוסלמי מסופר על ידי מוסלמים לגבי דרקוטני, חקירה ומחקר: מוקבל בן האדי אל-וודי, ועיין בספר "בין האימאמים המוסלמים לדרקוטני" עמ '.ואז אמר אבן אל-קיים: זו השקפתם של מרבית הסלאף, והאהאדה ביותר, ואחריהם אומרים שזו שעת התפילה, ושאר האמרות אינן עדות לכך. יש לי ששעת

  התפילה היא שעה בה ניתן לענות גם, שתי שעות התשובה, אם כי השעה היא השעה האחרונה שאחרי אחר הצהריים. זו שעה מסוימת במהלך היום, אל תתקדמו או תתעכבו, אך שעת התפילה המשיכה להתפלל, התקדמה או התעכבה, כי ישיבת מוסלמים ותפילותיהם ותחנונים ותפילות לאלוקים יתברך בתשובה, שעת ישיבת אנא ענו, וזו כל השיחות והנביא הוא הפציר באומה להתפלל ולהתפלל לאלוהים בשניים אלה 1. שעות זה

  אמור (על ידי האמירה קיימתאבו חוריירה (יתברך שאללה יהיה מרוצה ממנו) אמר כי שליח אללה אמר: 'אדוננו ברוך ונעלה יורד כל לילה לגן עדן כששליש מהלילה האחר נשאר.' אני מקווה שהשעה לשעה מבורכת זו היא השליש האחרון של הלילה.

  פרטנר, כדי לשבח אותו ואת הוא מעל כל הדברים, לאלוהים הוא נהדר, ואין כוח אלא אללה, ולאחר מכן אמר: אוי אלוהים, סלח לי או בשם; זה עושה "והתפלל; . אללה עשוי להיות מרוצה ממנו אמר: שמעתי שליח אללה (אומר: "מי שנמצא למיטתו הטהורה מזכיר את אללה (עד שהוא מנומנם)"; וליל 4, עבור כל עבד קוראים להם תגובה . אני לא יודעמסופר על ידי אבו דווד אל-טירמידי ואל-נסאעי באל-קוברה, שנקבעו כסאאה על ידי אל-אלבאני. (254), וחוקרי אל-מוסנאד אמרו כי האיסנאד שלו הוא סח'ח על פי מצבם של שני השייחים. אל-אלבאני, בן 7, הוגדר כ"סאהה "ומסופר על ידי אבו דווד,הסוג השישי: סיבות הקשורות לנימוס התחינה, וראשיה שלוש עשרה. תחנונו הוא תחינה טהורה, קלמקלף ועבדי טרף. כנות ועניות רוח סוד התשובה, על פי הקב"ה. קרא קורא לורדך ומוסתר

  עבדאללה בן מסעוד אללה עשוי להיות מרוצה ממנו, אמר: שליח אללהעל ליבך להיות נוכח ואתה מתקשר, מבין את מה שאתה אומר, מג'אווה וזלבר, זה לא מתאים לך ואתה משרת משרת לפנות למולאק שלא מודע לזה, או.) הוא אוהב את התוקפנים * ולא מקלקלים את הארץ לאחר הרפורמה בה וקוראים לו מחשש ותאוות בצע. הוא לא אוהב את התוקפנים, כלומר את אלה שעוברים את הגבול

  בכל העניינים, ומתוקפנות שהעבד שואל את אלוהים שאלות שאינן מתאימות לו,כל זה נכלל בתקיפה שאסורה עליו. אנשים, והצייתנות טובה למוסר, לעסקים, לפרנסה ולתנאי האב5 והבא להלן, קרא לו מתוך פחד ותאוות בצע, כלומר מחשש לעונשו ונחשק בשכרו, נחשק לקבלם ומפחד מתגובתם, נערץ על אדונו אשר מצא חן בעיניו, ואלוהים. אמונה באלוהים בלבד, מכיוון שזה כולל נסתר והסתרה וסודות, ושהלב מפחד חמדן, לא מתעלם ולא בטוח ואדיש לענות, וזו צדקה של תפילה, צדקה בכל פולחן המופץ מאמץ וביצוע במלואו לא חסר בפנים זה נימוס של דועאא להראות לו עוני על ידי הרמת ידיים לגן עדן, שבה הוא מראה השפלה וחוסר אללה יתברך, אללה יהיה מרוצה ממנו מהנביא

  זה הנימוס של הדועא 'להודות באשמה אם הדואעא' קשור לבקשת הסליחה, ומי שמקווה לחפש את סליחת הנביאים מבהיר זאת, אמר אדם: בצהריים, כאשר התרגז, הוא חשב שלא נוכל לקרוא לו בחושך שאינו הללה חוץ מכם תהילה שהייתי אחד המדכאים4 ואבו בכר, אללה יהי רצון ממנו שהוא אמר לשליח אללה למד אותי תפילה אני מתפלל בו. הוא אמר: תגיד: הו אלוהים, טעיתי לעצמי הרבה עוול ואל תסלח לחטאים חוץ ממך, סלח לי מחילה ממך והרחם עלי, אתה סולח

  וגם, כולל תפילה של זכריה מרים סורה הראשון, עצם חולשה שאני ממני וראש מתרחבים צ'יבה ואני לא לורד Hqia2, רחמים וחמלה מזקנה, ואת החולשה של המקרה, אז התחנן התגובה של אלוהים אליו בעבר, אמר משה אמר כאשר הושקה בשתי הנשים, '' כשירדתי אליי לטובת העניים, '' 3 תן שבח לה 'והתפלל הנביא בין ידי התפילה, ועדויות לכך שחשליח אללה אמר: "מי יש את עצמי בידו, הוא שאל את אללה בשמו הגדול, מי ייתן לו את זה?" ואז הוא התקשר ואמר: הו אללה, אני מבקש מכם שיש לך שבחים,מסופר

  על ידי אבו עימאמה (יהי רצון שאללה יהיה מרוצה ממנו) כי הוא אמר: שמו של אללה הוא הגדול ביותר בשלוש סורות של הקוראן: אל-בקארה, אל-אימראן ואני. המכל אל-קסים ואבן עבאס, יהי רצון שאללה יהיה מרוצה מהם, ששליח אללה יברך אותו אלא: ברקלדן, אלאקינק, אל-עזים אל-חלים, מיזלאר אל-אבראללה, אל-אהללה, דרלברוואט, וסלבאראללה, אל-אהלול אל-כרים. השבח הגדול לאללה, אדון העולמות. 4 וסעד בן אבי וואקס, אללה יהיה מרוצה ממנו הנביא קורא נון, כפי שהוזכר א)משהו שמעולם לא נענה אלא על ידי אלוהים לשבח אללה, האל של עולמות הבעלים של ה

  תפילה השנייה ביום דין (.ומקווים שזה שאר סורה) נתיב ישר * נתיב מי העניק להם על אותם * לא זעם, ולא תהיה השבח לאל ידי להזכיר את הלורד של מה מערכות לעשות על שבחי אלוהים, קורא שאומר: הו אלוהים, אני שואל אותך כך וכך, כל כך הרבה תפילות הקוראני להתחיל בציון אדוננו לא לקח אותנו אם שכחנו או חטאנו, `` ו ``

  אדוננו לא מסיח את ליבנו לאחר שלקח את המתנה שלנו``, ורבים אחרים שומעים את שליחו של אללה פלסיגלר, וסביבו. בקריינות שהנביא ז'אלז ': לג'רלאק, ואז הזמין אותו, הוא אמר לו או לאחרים: אם אחד מכם התפלל, תן לו להתחיל לשבח את אלוהים ולשבח אותו, ואז להגיע לנביא ואז מספרו של עומר. אבן אל-חטאב עשוי שאללה יהיה מרוצה ממנו אמר: התחנונים מושעים בין שמיים וארץ, שום דבר לא עולה ממנה עד שתתפלל לנביא שלךועלי בן אבי טאלב, אללה עשוי להיות מרוצה ממנו: סיבות עלי מוחמד עלי מוחמד לתשובה להתפלל לא מיהר לענות, בגלל had

  של אבו, אללה עשוי להיות מרוצה ממנו, כי שליחו של אללה נכנעים למה אחד מכם לא המשקע, נשבע: כדי לי . לממדבאללבייצילאזילה: אנו נעבוד עבור המג'אבי.הנביא אמר: אין מוסלמי שדוגל בקריאה ללא חטא או קרע אלא שאללה נתן לו את אחד משלושת הבאים: ואז לעכב את התשובה עשויה להיות חוכמה שאללה יתברך מלמד. מומחה באבאדהושליח אללה קרא לו לאלוהים, היא אמרה: הוא נהג לומר: רישמנקבואה אני אמהלרכןמוטמאמאאם לא עבדתי. הם סולחים לי על מה שעשיתי ועל מה שעיכבתי, ועל מה שהייתי מרוצה וממה שהכרזתי, אתה המגיש ואתה מפגר, ואתה עוסק בכל הדברים. להלן טוב, וקאנה מייסר אתעימאד א-דין אבן קת'ר 1 (יהי רצון שאללה ירחמו עליו) אמר: "הטוב בעולם הזה כולל את כל המבוקשים בעולם, מבריאות, דר רחבה, רעיה טובה, פרנסה רחבה, מדע שימושי, עבודה טובה, סירה טובה, שבח. ג'מיל, מלבד מה שנכלל בהצהרות המתורגמנים, ואין סתירה ביניהם, כולם כלולים בטוב בעולם. כדי לשרוד את

  השריפה, יש צורך להקל על הגורמים לה בעולם הזה, להימנע מגילוי עריות ומעשים רעים ולהשאיר חשדות והחרם. »ציטוט סיום. כלולים בספר ובסאננה הם מסגדי התפילה, ושגיאה בלתי ב

  רורה, וברכה, מחויבותה טובה יותר ממחויבותם של אחרים, ממילוי דיבור חסר תועלת, ויהיר והנביא אמר: "יהיו בעם הזה אנשים שיותקפו בטוהר ותחנונים. כמו כן, הוא אמר: הו בן, שמעתי את שליח אללה אומר: (יהיו אנשים המותקפים בתפילה), אז אתה אמור ל

  היות מהם, אם אתה נותן גן עדן נתתי את זה ומה שטוב, ואם אני פוגע מהאש נלקחתי מהם ומה הרע בהם. , בירושה, עם השם, נידלדמו, לשפישי מישקי, נולדאבן עבאס (יהי רצון שאללה יהיה מרוצה מהם) אמר: "והתבונן באומץ התחינה ולהימנע מכך, כי הנחתי את שליח אללה וחבריו לעשות רק את זה" 1, מה שאומר: הם לא עושים זאת

  כדי להימנע מכך. אבן תימיה (יתברך שאללה ירחמו עליו): אין ספק שהאדהכאר וההזמנות הן בין מיטב פעולות הפולחן, והפולחן מבוסס על מעצר ומעקב, לא על מהודר ויצירתיות. ואף אחד לא מוקף אותו, ודיקר אחר עלול להיות חרם ויכול להיות שנוא, לרוב האנשים, משפט ארוך ומפורט

  אלוהים מסמיך אותו, בניגוד למה שאדם מכנה לפעמים בלי לעשות את זה לאנשי סונה, זאת אם הוא לא יודע שהוא מרהטז'לג'ז'מילג'מג'מג'מג'מנממתמטי, אבל יכול להיות בזה והאדם לא מרגיש את זה, וזה גם כשהשיחה האנושית כאשר התפילות נפתחות אליו באותו הזמן, זה ודומיו סוגרים אותו עם זאת, בתחינות הלגיטימיות והדהר של הדרישות הנכונות מאוד, וסיום מטרות הגג, הכינו אחנאלאוואם ואלוה'לג'ה למוצרי הצדפות והסיבות להיעדרו. גאם אחד מכם קרא

  ו בגיליון: אוי אלוהים, אם אתה תיתן לי, ליד הדלת של אבו אללה עשוי להיות מרוצה ממנו 4. מרגיש בהעדר אילוצים התשובה, ולכן אסור היה לו, ואת שייקבע ולאאחת הסיבות לתשובת הדועאא היא דועאא שלוש פעמים, והראיות שלו הן החאדה של אבן מסעוד (יתכן שאללה יהיה מרוצה ממנו): אם הוא התקשר, הוא התקשר לשלוש, ואם הוא שאל, הוא שאל שלוש פעמים. זו הסיבה לענות על דועאא שלו במקרה של מצוקה. אבו חוריירה (יהי רצון שאללה יהיה מרוצה ממנו) אמר: שליח אללה אמר:

  והראיות לחאדאת אבו הוריירה זו אמרו: שליח אללה הו אנשים, שאלוהים לא מקבל רק טוב, וכי אלוהים הורה למאמינים, כולל מפקדי השליחים. אפונה אמרה, הו המאמינים, תאכלו מהדברים הטובים של פרנסתנו.