הפיתוי של הנשים והפגיעה בערבוב ()

הפיתוי של הנשים והפגיעה בערבוב

  |

  הפיתוי של הנשים והפגיעה בערבוב

  השבח לאלוהים, היודע, החכם, שלטון היכולת, והוא החל והקל, הגבוה ביותר, המפואר והנעלה הוא, שיבח את מי שהיה מרוצה ממנו כאלור ועל ידי האיסלאם כדת ועל ידי מוחמד, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום. שותף בשבילו, ואני מעיד כי מוחמד הוא משרתו ומסרחו, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ואת כל בני משפחתו וחבריפחד מאלוהים יתברך, כי פחד אלוהים יתברך הוא יסוד האושר ודרך השגשוג והניצחון בעולם הזה והעולם הבא, אז דע את חסד אלוהיך כי הדת האסלאמית האמיתית, עם הנחיותיה הטובות והדרכתה הטובה, שמרה על האישה המוסלמית ושמרה על כבודה וכבודה, והבטיחה לה בכבוד ובאושר, והכינה אותה לסיבות לחיים נוחים מאזרח צלע, פיתויים, רוע ושחיתות, וכל זה הם משרתי אלוהים, רחמי

  ה 'יתברך ומשרתיו, לשם שלח אליהם את חוקו המייעץ להם ובאינטרס השחיתות שלהם והצביע על סקרנותם ונותן חסות לאושרם, ומתוך כך עבדי ה' את אשר ברך הקב"ה וה 'יתברך באמצעים הגדולים ובנהלים החזקים T לחתוך גזע הסכסוך בין גברים לנשים, והיה צריך למנוע חטאים מן המוסריות של אומוסלמי מסופר מן החדית 'של אוסאמה בן זייד, יהי רצון שאלוהים יהיה בה, שהנביא, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, אמר: הוא פגע בנשים בקרב גברים. "וסיפר ושלום בסהיה שלו בסמכותו של אבו סעד אל-חודרי, יהי רצון שאלוהים ישמור עליו, שהנביא, יתפלל עליו תפילתו ושלום, אמר:" פחד מהעולם ופחד מהנשים, כי ההפוגה הראשונה של ילדי ישראל הייתה בנשים. "

  ומי שמתבונן בהיסטוריה בממדיה מגלה שאחד הגורמים הגדולים ביותר להתמוטטות התרבויות, פיצול חברות, התפלגות מוסר, שחיתות ערכים והתפשטות פשע, הוא מבט האישה, התערבותה עם גברים, הגזמה שלה בקישוט, ערבוב, בולטותה בזרים, גישה שלה לפורומים ציבוריים ומועצות בזמן שהיא מושלמת והכי מושלמת בהוהאסלאם לא כפה את האישה על הרעלה ולא מנע ממנה את העניינים האלה אלא כדי להגן עליה מפני וולגריות ולהגן עליה מפני חשד וגסות לב, ולמנוע ממנה ליפול לפשע ושחיתות, ולכסות אותה במצב של אדיקות, טוהר וצניעות, ובכך חוסם כל עילה שמובילה לגסויות, אלוהים אומר: לא להציג בורות והשמלה עצמכם הראשון מפלגות יתברךהמיטלטלין מאחורי הצעיף, כלומר טהור עבור לבבות לבבות שלך מפלגותאומר ה ו לומר את מבטם להאמין נמוך ולשמר נציג נרתיקית ולא לחשוף קישוט שלהם

  למעט מה שנראה להם ומכים צווארם ​​נור, אלוהים בכבודו ובעצמו אומרהנביא, לספר את הנשים והבנות שלך ואת הנשים להאמין, לשאול אותם מאחורי מסך לדעת אז נא לא להפריע, ואללה סולח, והרחמן מפלגות:אלוהים אדירים אמרמסופר סונן שלובסאננה שלו על סמכות הנביא עליו השלום וברכות, שאמר: "האישה ערומה. אם היא תצא, השטן יחפש אותה", כלומר, מה שהופך אותה למטרה עבורו לעצבן את השחיתות והתאווה, "השטן יחפש אותה עבורה והיא תהיה בקרבת רוח אדוניה בזמן שהיא נמצאת בתחתית ביתה." בנוגע שהיא הגיעה אל שליח אלוהים, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, ואמרה: הו שליח של אלוהים, אני אוהב להתפלל אתך, כך הוא אמר: "למדתי שאתה אוהב להתפלל איתי, והתפילה שלך בבית שלך טובה לך יותר מהתפיל בשווקים, במקומות ציבוריים ובפורומים והם בעיטורם המלא ובקישוטים היפים ביותר ובושם הריחני ביותר

  אנחנו אומרים מזל טוב עבור אישה מוסלמית אם היא חיה את חייה, בהתאם להדרכה והכוונה נדיבה זו היא אמיתית היאלאנשיםשוחרי מוסריות המרדה אלוהים בכבודו ובעצמו אומראלוהים רוצה לחזור בתשובה אליך מי שעוקב אחר הרצונות שלהם

  יתרה מזו, האיסלאם אוסר על אותה אישה ומונע ממנה להגן עליה ועל החברה כולה לפרק את מוסריותו ולפרק את ערוותו ולהפיץ בו פשע ושחיתות רבה יותר. המלומד אבן אל-קיים, יהי רצון שאלוהים ירחם עליו, אמר: אין ספק שהעצמת נשים להתערבב עם גברים היא מקור כל הרע והרע, והיא אחת הגדולות ביותר. הסיבות לירידת העונשים הציבוריים, מכיוון שהוא אחד הגורמים הגדולים ביותר לשחיתות בעניינים ציבוריים ופרטיים, עירוב גברים עם נשיםשים הוא גורם לשפע של חוסר מוסר וניאוף, שהוא אחד הגורמים למוות כללי ולמגמות הקשורות אליו, ובמלים נגמרות, שבמלים יש, שבמלים יש, שבמלים יש, שבמלים יש, שבמילים אלה.