הראו משהו מסוגי הדהיקר והשבחות ()

הראו משהו מסוגי הדהיקר והשבחות

  |

  הראו משהו מסוגי הדהיקר והשבחות

  השבח לאלוהים בלבד, והתפילות והשלום יהיו על זה שאין לו נביא אחריו, אבל אחרי: אנחנו כואבים, כואבים, מקווים, להיות מסוגלים לחכות, כמו גם לאנשי הקהילה הזו. אלה שדברבד אלוהים בלבד, אין לו בן זוג, יש לו את "אין אלוהים מלבד אלוהים בלבד, אין לו בן זוג, יש לו את המלך ושבח לו, והוא מסוגל לעשות את כל הדברים." מאה פעמים ביום, הוא צדק עשרה צנזורי מה שהנביא, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו של אלוהים עליו, הנחו אלוהים מלבד אלוהים בלבד, אין לו בן זוג, יש לו את "אין אלוהים מלבד אלוהים

  בלבד, אין לו בן זוג, יש לו את המלך ושבח לו, והוא מסוגל לעשות את כל הדברים." מאה פעמים

  ביום, הוא צדק עשרה צנזורים. יותר מכך, ומי שאמר: חה, רוממה אלמומי בתדלול על זה, הוא סיפק את חטאיו גם אם זה כמו קצף הים.המלך ושבח לו, והוא מסוגל לעשות את כל הדברים." מאה פעמים ביום, הוא צדק עשרה צנזורים. יותר מכך, ומי שאמר: חה, רוממה אלמומי בתדלול על זה, הוא סיפק את חטאיו גם אם זה כמו קצף הים.בנוגע ל"מי שהאדיר את אללה ואת שבחו, תהא ל

  אלוהים הגדול ", אמר מאה פעמים, כל חטאיו נסלחים. שאלתי האם חשבון זה נכון או לא ואם זה נכון, האם זה כולל חטאים עיקריים כמו זנות ופגע ואם אדם אומר זאת מאה פעמים בכל יום, האם זה מחריג אותו מתפילת התשובה האם הוא יכול רק לומר "תהילה לאלוהים ושבחו" רק בלי "תהילה לאלוהים הגדול" נהגתי לומר זאת לאחר תפילת זוהר רק מכיוון שזה הזמן שיש לי זמן פנוי, אז

  יש זמן רצוי לתחינה זו או שמותר בכל עתדיבוריםהתייחס אב, אללה עשוי להיות מרוצה ממנו אמר: שליח אללה - עליו השלוםשתי מילים הם אור על כבד לשון המאזנייםרחמן הללויה לשבח שבח הבורא יתברך מסופר על ידי אל

  בסמכותו, יהי רצון שאלוהים ישמח ממנו, מהנביא - יהא עליו תפילותיו ושלוםו - אמר: "מי שישבח את אלוהים ויהלללוהים מאה פעם ביום, חטאיו יימחקו, ואם זה כמו אדון זבר,"

  בקריינותו של מוסלמי מאבו חורירה, הוא אמר, "שליח האל, מי ייתן ותפילותיו של שלום ושלום" אמר: "מי שאומר כשהוא הופך לבוקר והוא מנגב את פיומותר רק לומר: "תהילה לאלוהים ושבחו." מותר, שכן החדית 'שהזכרנו נכונה.

  ואם הוא אמר: "תהילה לאלוהים ושבחיו, תהילה לאלוהים הגדול." זו גם תזכורת נוספת, שכן יש לה סגולה גדולה, כמו בעבר.

  ואם הוא אדיב ביניהם, או שילב ביניהם, אז הוא אמר את זה בחלק מהמקרים, וזה בחלק מהם טוב יותר ויותר.

  למידע נוסף על עומס העבודה השוקל את הסולם, עיין בתשובה לשאלה מספר

  שלישיהבית שלי: הוא אמר: אמור: כל עוד אנו אדיבים, סלחו, בבקשה, אל תסיימו את הירושה שלך, הקב"ה, נחכה לך ורחמים אותי. אתה הסליחה, הרחמן ביותר. שליח האלוהים, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו של אלוהים עליו, אומר: "ג'אנב כבר לאהו אלוהים, סלח לי על הטעויות וה

  בורות שלי, ואת הפזרנות שלי בעניין שלי, ואת מה שאתה יודע עלי ממני, אלוהים, סלח לי, הוא נרגע, מתרפה ודמעות, הוא מושך בכתפיים, הוא מסרב לעשות את זה, הוא קורע אותי, הוא מאשים, התבלבלתי, ומה שאני יודע ממני, ואתה יודע מה ממני יהי רצון שאלוהים יהיה מרוצה ממנו, הוא אמר: שליח האל, יהא עליו תפילותיו ושלוםו, נהג לומר: הו אלוהים, עזור לי במה שלימדת אותי.

  עדיף מי שרוצה לשמור על האזכור שהוזכר: תהילה לאלוהים וישבח אותו, מאה פעם, להביא אותו לאחר תפילת שחרית, או לפני תפילת מג'ריב, כי הוא אמר, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויענומאה פעמים: אתה מגלם את טוארלפגבר, אתה החוזר בתשובה הסליחה, יהי רצון שאלוהים יברך את הנביא מוחמד שלנו, משפחתו וחבריו, , שביקש את כתביו, מג'יד בן סולימאן אל-ראסי יק לו שלום בחדית מי שאומר