התאסלמות האיש היהודי ()

התאסלמות האיש היהודי

  |

  إسلام الصحابي الجليل عبد الله بن سلام

  رضي الله عنه

  התאסלמות האיש היהודי

  עבדאללה בן סלאם

  קוראים לו עבדאללה בן סלאם בן אלחארת והוא צחאבי [1] נערץ וכינויו : אבו יוסף מצאצאי יוסף עליו השלום. אמר מפיו אלדהבי בחיבור אלסיר : "האמאם המלומד, אשר מועד לו גן עדן, בעל הברית עם האנצאר [2] מסגולת חברי הנביא תפילת אללה עליו וברכתו לשלום. והיה יהודי מיהודי בני קינקאע.

  إسلامه

  התאסלמותו

  מפי אנס: אכן עבדאללה בן סלאם בא לשליח אללה עליו תפילת אללה וברכתו לשלון למדינה, ואמר: אני רוצה לשאול אותך לגבי שלושה דברים שלא מכיר אותם מלבד נביא: מה הראשון מסמני יום תחיית המתים? ומה הדבר הראשון שאוכלים אנשי גן עדן? וומאיפה דומה הילד לאביו ואמו? ואמר עליו תפילת אללה וברכתו לשלום : "ספר לי אודותן לפני כן". אמר: זה הוא אויב היהודים מהמלאכים.

  אמר: בנוגע לסמני יום תחיית המתיםתצא אש מהמזרח ותקבץ את האנשים בכיוון המערב. ולגבי הדבר הראשון אשר יאכלו אנשי גן עדן, זה תוספת כבד הלויתן. ולגבי הדמיון, אם הנוזל של הגבר קדם את הנוזל של האישה, תהייה לילוד נטייה להיות כמו אביו, ואם הנוזל של האישה קדם לנוזל של הגבר, תהיה לילוד נטייה להיות כמו אמו.

  אמר: אני נשבע שהינך שליח אללה.

  ואמר: הוי שליח אללה, היהודים הם עם שקרן: והרי אם ידעו לגבי התאסלמותי יוציאו אותי לשקרן, ושלח להם ושאל אותם לגביי. ושלח אליהם.

  ואמר: "איזה מין איש אבן סלאם בקרבתכם?"

  אמרו: חכמנו ובן חכמנו, ומלומדנו ובן מלומדנו.

  אמר: לפי דעתכם אם יתאסלם תתאסלמו? אמרו: שאללה ישמור עליו מזה!
  אמר: ויצא עבדאללה, ואמר: אני נשבע שאין אל זולת אללה: והרי מוחמד שליח אללה.

  ואמרו: רענו, ובן הרע אצלנו:וטפשנו ובן הטפש אצלנו.

  אמרו:אוי לכם! תזהרו מאללה, בחיי אללה שהינכם יודעים שהוא באמת שליח אללה.

  אמרו: אתה שקרן

  ואמר: הוי שליח אללה, הלוא אמרתי לך שהם עם שקר?!

  והוציא אותם שליח אללה עליו השלום {2}


  השפעת שליח אללה עליו תפילת אללה וברכתו לשלום בחינוכו

  היה הצחאבי הנערץ עבדאללה בן סלאם ממי שהתאסלמו בתקופה מוקדמת, וסיפורו התחיל עם הגעת הנביא תפילת אללה עליו וברכתו לשלום למדינה, וכאשר הוא שמע אודות הגעת הנביא תפילת אללה עליו וברכתו לשלום למדינה, וידע שהאנשים כבר התאספו לקבל אותו הוא יצא איתם, כשהוא נושא את הפרי שקוטף מאדמתו, וכשהביט בו הוא הבין שפניו הם אינם פני שקרן, ונתן לאדוננו עבדאללה בן סלאם שיספר אודות פגישתו עם הנביא תפילת אללה עליו וברכתו לשלום. כפי שבא בחדית' אשר מסר אלתרמדי: כאשר הגיע הנביא תפילת אללה עליו וברכתו לשלום למדינה נחרדו האנשים לפני שהגיע, ונאמר: כבר הגיע שליח אללה תפילת אללה עליו וברכתו לשלום, כבר הגיע שליח אללה, כבר הגיע שליח אללה, שלוש פעמים, והגעתי לאנשים להסתכל, וכאשר גליתי את פניו הבנתי שפניו אינם פני שקרן. והדבר הראשון אשר שמעתי אותו אומר אותו הוא: "הוי אנשים תפיצו את השלום, ותחלקו את האוכל, ועשו חסד עם בני המשפחה, ותתפללו בלילה בזמן שהאנשים יושנים. כך תכנסו לגן עדן בשלום", והתקרבתי אליו ונשבעתי שאין אל זולת אללה, ומוחמד שליח אללה, ופנה הנביא עליו התפילה והשלום ואמר: "איך קוראים לך?"" אמרתי: אלחצין בן סלאם, אמר עליו התפילה והשלום אלא עבד אללה בן סלאם", ואמרתי: כן, עבדאללה בן סלאם, בחיי מי ששלח אותך במשלחת אמת איני אוהב שיהיה לי שם אחר אחרי היום הזה... המסורת.

  חסדו

  מפי אבן עבאס שהפסוק הזה ירד לגבי בן סלאם, ות'עלבה בן סעייה, ואסד בן עובייד: (אינם שווים מאנשי הספר (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ} الآيتين [آل عمران: 113، 114][3]. )

  מפי אבן עבאס: הפסוק הזה אכן ירד לגבי בן סלאם, ותעלבה בן סיע, ואסד בן עובייד:

  ומפי עאמר בן סעד, מפי אביו, אמר: לא שמעתי את שליח אללה תפילת אללה עליו וברכתו לשלום אומר למישהו: שהוא מאנשי גן עדן, זולת לעבד אללה בו סלאם, ולגביו ירד הפסוק: (והיה עד מבני ישראל על כמוהו)[الأحقاف: 10][4].
  ומפי מוצעב בן סעד, מפי אביו, ששליח אללה תפילת אללה עליו וברכתו לשלום אמר: "يدخل من هذا الفَجِّ رجلٌ من أهل الجنة"، فجاء ابن سلام[5].


  והפסוק (מי שיש לו בקיאות בספר), אמר מוז'אהד: זה עבדאללה בן סלאם {6}

  והוא ממי שמקבלים את שכריהם פעמים: עד לאמירתו והוא זה ממי שמקבלים את שכרם פעמים: עד לאמירתו תפילת אללה עליו וברכתו לשלום: "שלושה שיש להם שכק כפליים: איש מאנשי הספר אשר האמין בנביא שלו, והאמין במוחמד עליו תפילת אללה וברכתו לשלום, והעבד הממלוכ במידה ומילא את חובתו כלפי אללה וחובתו כלפי אדונו, ואיש שיש לו שפחה أَمَةٌ يطؤها וחנך אותה והטיב בחינוכה، ולמד אותה והטיב בלימודה, ולאחר מכן שחרר אותה והתחתן איתה: ולא שכר כפול {7}

  וממדותיו הטובות רצון אללה עליו שהוא תמך בעות'מן יום أنه نصر عثمان يوم الدار.

  פטירתו

  נפטר רצון אללה עליו במדינה בשנת ארבעים ושלוש {8} מההגירה.

  [1] מבני דורו של הנביא מוחמד-עליו תפילת אללה וברכתו לשלום

  [2] האנצאר: תּוֹמְכֵי מֻחַמַּד הַמֻּסְלְמִים בָּעִיר מֶדִינָה