התשובה לחשד לקיומה של התפתחות תת-מוסלמית בקרב מוסלמים והתרחשותן של אסונות בקרבם ()

התשובה לחשד לקיומה של התפתחות תת-מוסלמית בקרב מוסלמים והתרחשותן של אסונות בקרבם

  |

  התשובה לחשד לקיומה של התפתחות תת-מוסלמית בקרב מוסלמים והתרחשותן של אסונות בקרבם

  נוכחות הפיגור כשמוסלמים והתשובה להם, שאלו את אחת החוריטושה (אותנו) מלסקלנתאטהבאפלף: מדוע רוב המדינות המאמצות את דת הדת חיים, אז ברווחת גיתאיה אינסוף ודיכוי האושר וחיות בהן, ומוצאות בכיוון הפגישות בהן הדת והאסלאם ורצח וכל הדימויים האכזריים מאודהתשובה לשאלות אלו היא הראשונה: שהמוסלמים הצליחו להתקדם כשהם דבקים באיסלאם, והציוויליזציה שלהם בספרד (לשעבר אנדלוסיה) מעידה על כך, כמו גם במכה, מדינה, עירק והלבנט, והמערביים שלחו את ילדיהם ללמוד באנדלוסיה. , אפילו או את, היה מעורבב עם הבצורת בדרכי אימוץ דרכים, כאשר הכרזת האופרה או מצבת הזיכרון של היורו ואביאזאראבהאכוואהאזקרמובאטאטסוטדרלחכארפדלההקלוונאהלקדנפונקלמנקלמקלקלמה אימצנו את המידע שלהלן בנושא דשן דשןאנדלוסיה נפלה בידי המערב והתרבות של דוסלימוט התמוטטה שם, וזה היה בסוף המאה החמש עשרה לספירה. לפיכך, אללה יגרום למוסלמים לנצח כפי שאמר הקב"ההסיבה שאחרי דת דסלאמטמן, ובורות הנובעת מחוסר ידיעתם ​​בערבית או במדענים המעטים שביניהם, גם אם חזרו לדתם, ובכנות שלום עליו הנביא;ממלכת סעודיה אמידה בשל היישום של השריעה האסלאמית, אם אתה מתכוון להיות חופשי מכל העולם. סחר ותעשייה מזנקים את קליום קדימה, ההשקעה בחקלאות ממוקמת של נשים ויוקרה, שם הוא לא מתחתן איתה רצה להתחתן רק עם כללי השריעה, ולשלם נדוניה להינשא לה, ולא להתחתן איתם, ותחזוקתם, או לשמור עליהם, כך שהם לא יוכלו, דוגמא נוספת: אם אנו מסתכלים על התרבות היפנית, אנו מגלים שהם סוגדים לאליל הנקרא בודהה (בודהא), היכן התרבות הרוחניתבאזורים חקלאיים, וכל אחד מייצוא הנפט בעולם ומדינות המערב דוהרות להשקיע בומדינת סעודיה הוכרזה כשנה בה נוסדה, בה הצהיר מייסדה (עבדול-עזיז אל-סעוד) כי חוקת המדינה היא איסלאם, ורק לאחר שהתגלה הכרזת הפאסנטין. האם יש מאגר איסלאם שהוא גדול ומהיר יותר מזה?עבור הקורא השני: הנוצרים שלטו באיסלאם במה שמכונה מסעי הצלב, בסדרת קמפיינים ומלחמות, שהאירופאים מסוף המאה ה ועד אחותה השלישית של המאה השלוש-עשרה לספירה, וגרמו לאובדן אבדות חומריות ואנושיות, שהשתקפו במצב של הציוויליזציה. בנוסף, בתקופה של קולוניזציה, צרפת כבשה את אלג'יריה ומרוקו במשך עשרות שנים והחרימה את עושרה.הבריטים כבשו את עירק ואת מדינות המפרץ, והיהודים כבשו את פלסטין ותמכו בבריטים ואז באמריקההעולם המוסלמי ממשיך לסבול מקונספירציות מערביות שהתנהלו נגדם, מחשש לערנות של האיסלאמיסטים ולחזרת תרבותםעם זאת, לא רק מסעי הצלב הם שמציעים זיכרון ועידן של קולוניאליזם. מצד שני, אללה יתברך אמר על השחיתות המופיעה ביבשה ובים מרעידות אדמה, שיטפונות ושיטפונות...חזרה לדבוק במשנתו של הדת שלהם, עבור התוצאה היא טובה, כי גם מקבל מן הרע דיסמלם: דרדה, אין ספק שאוואאבסנבלאברר לאדם, ולא להפחיד אותי במציאות, יתכן וזה על חטאי אלדסלם, כך שהעונשים הללו מכפרים על חטאים אלה. סנה אלוהים עליו, זה היה נכון אלוהים בעולם הזה, אז להלן נלקח על ידי עזיז אדיר, אמר אללה יתברך ספרי הכופרים במדינההפרצוף הרביעי: אנו רואים רעידות אדמה, שיטפונות, ציקלונים, מחלות קטלניות והעלות הגבוהה של דאישה במדינות אסלאמיות ולא מוסלמיות כאחדחמישית: אין ספק כי ההתפתחות במדינות המערב והמערכות נותרה טובה יותר עבור שאו עלי בכלל במדינות המוסלמיות, וזה בהיבטים מסוימים ולא בכל ההיבטים, והסיבה להתפתחותן של מדינות המערב היא ההתקדמות התרבותית שרכשו ואז קדמו לנו ביישום, למשל מערכות החינוך, הביטחון והחינוך התפתחו יותר אם אנחנו זקנים, נלך אחריהם, ברוך השם, ועשוי לחרוג מהם, ובכל זאת אלוהים אמר: , וכדי להבהיר זאתוואג'לילה-מיליינין הוא פיגור בולט בערכים המוסריים (והוא נישואיהם של גברים לגברים ודהירה דהירפ), אך מהסוג בחוק האיסלאם.דוגמא נוספת היא שהיחסים עם תלסנשט נמצאים מחוץ למסגרת הזוגית. נשיותה נמסה מטורקיהלאיסלאם יש אישה, אישה, אחות ואחות, ולכן יש לו את הכבוד, המיטה והנשיות שלו, והופך אישה לאישה יקרת ערך ויוקרתית, כך שהיא לא תתחתן איתה, שרוצה להתחתן איתה רק עם כללי המניות, ושהוא משלם נדוניה להתחתן איתה, לא להתחתן איתה, ולדאוג לה. אז הדרך להגשים את חלומה להקים משפחה שקטה, ולהגשים את חייה היא דוגמא נוספת: אם אנו מסתכלים על התרבות היפנית, אנו מגלים שהם סוגדים לאליל המכונה בודהה, היכן התרבות?אפילו אימא, אשתו או אשתו ואחיותיה של אסלאמאת, ואווץ כל כך מכבדים, מצעים ונשיות, ועושים את הערך של נשים ויוקרה, שם הוא לא מתחתן איתה רצה להתחתן רק עם כללי השריעה, ולשלם נדוניה להינשא לה, ולא להתחתן איתם, ותחזוקתם, או לציוויליזציה ברוסיה אנו מגלים שהם מאמינים באתיאיזם, ולא להיות מרתקים, כך שהם אבסורדיים. לכן זהו שלטונו של אללה בקוראן היקר.

  לשמור עליהם, כך שהם לא יוכלו, דוגמא נוספת: אם אנו מסתכלים על התרבות היפנית, אנו מגלים שהם סוגדים לאליל הנקרא בודהה (בודהא), היכן התרבות הרוחניתאמונות באלוהים ובנביאים מעצמם, ולמען האלוהים, ואלה האלה ארשוורוהילמו, אך הם קוראים לאנשים לעבוד את האל לבדם, וקוראים להם לדבוק במוסר, ושוקלים שמדובר בתרבויות אמיתיות, ולכן הם מוצאים כי פשעי ההתאבדות - למשל - ביניהם נדירים ביותר, בהשוואה למעטים, בהשוואה אליהם. ציוויליזציה של דאדא, כמו אמריקה ובריטניה, ואפילו מדינה שבדיה - בה יש לאזרח ההכנסה הגבוהה ביותר בעולם - השיעור הגבוה ביותר של התאבדויות בעולם, איפה הציוויליזציה וההתקדמות? ומה הביא להשמצת תרבות הדאדא הזו ריקה מהאמונה הנכונה שמביאה לשלווה ושלווהשביעית: זה מראה כי האיסלאם אינו משתתף במדינות המערב, אך הדרישה המערבית לקבלה לאיסלאם היא מאוד תובענית, ולמי שתופס פיקוד על חוקות תרבות, רופאים, מהנדסים ודיקטטורים, גם אם למערב יש מספיק מהם והתקדמות רוחנית, הם לא יוכלו להתאסלם. הדוכספה מאשר זאת ממנקהילות שאינן דושלימיטות הן בגבולות מה שמובטח להיות דולר, ודסלאמט איננה יעדיה המהותיים.

  שמינית: הטענה כי התמיכה ההומניטרית של גולול אבי נמסה ברוח אם בוחנים את שיעור ההתמכרות לסמים, את יחס הגירושין, את מספר הקשישים שהשאירו את ילדיהם במקלטים, והתפוררות משפחתית, את בוטות המדינה, ואת שיעור העיתונים והאונס. התמיכה האבולוציונית ב-

  שאלתי את עצמי שאלה: האם יתברך שאלוהים ייסר את כל המוסלמים בכל המכות הללו שמפגימות מוסלמים בימינו כדי לכפר עליהם מחטאים? והתשובה: המכות - על פי האמת - מביאות את כל האנשים מאדם לאדם האחרון שחי עד יום התחייה, ומכות קרו לכל הנביאים, כמו שאמר ה 'משה (עליו השלום) נגרם על ידי פרעה וסבלנותם הייתה עליהם, ואלוהים הוצף בהם ופרעה היה שקוע. כמו כן, ומתוך החשכהכאשר אסתמה כי האדם אם אלוהים ייפל בו והיה סבלני במה שאלוהים יתברך, זו הסיבה למעשים הטובים והעלאת מעלות בגן העדן ולכן אמר הנביא לזמד Ba היא אם הורה קלואי אם לאהשריפות וההתמוטטויות מתרחשות בעולם של עמים ודתות שונות. אין זה עדות לזעמו של האדון עלהמחשבה הראשונה על החטאים שביצע האדם שנפל על הפשפש. השליח לזימד (עליו השלום): תוהה מהסדר של המאמין, אם הוראתו קלואי אם היא בוחרת, ולא זה ולא יו. עבור אנשים מסוימים ה 'אם הוא להשמיץ את הנגע, הם מקבלים חטא גדול להשמיץ ועונש