זיכרון ביציאה והכניסה לבית ()

זיכרון ביציאה והכניסה לבית

  |

  זיכרון ביציאה והכניסה לבית

  זיכרונות ביציאה וכניסה לבית בסמכותו של אנאס בן מליקרי, יהי רצון שאלוהים ירצה אותו, הוא אמר שליח האל, יהא עליו תפילות ושלום, אמר: מי שאומר אם הוא ייצא מביתובשם אלוהים, אני סומך על אלוהים, אין כוח או כוח אלא בה 'יתברך בואו ונמצא את זה בחייך אתה רגוע ומודע היטב. לסת תן למשרתים שלך לבזבז פחות ותוכל לתת לך כוח שלום, האל המוסלמיהי רצון שאלוהים יברך

  אותו ויעניק לו שלום, אמר: מי לא אמר אלוהים הו אלוהים, אני מחפש בך מקלט מאא, הו, אני, הו, הו, הו, עלינו, או, לרצות, על סמכותו של אנאס בן מליקרי, יהי רצון שאלוהים יהיה עליו, שליח האלוהים, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, אמר לי: אז אתה צריך לבוא לי. ג'ביר בן עבדאללה אל-אנסארי, רצון שאלוהים ירצה אותו, אמר: שמעתי את הנביא, יהי רצון שאלוהים יברך אותו יהוה עליו

  השלום אומר אם אדם נכנס לביתו, אז הקב"ה אומר כשהוא נכנס ובאוכלו, השטן אמר אין לך שום דבר ואין ארוחת ערב על הנביא מוחמד שלנו, ועל משפחתו וחבריו,תפילת הכניסה והיציאה מהבית כשנכנסים לבית אנו אומרים בשם אלוהים והוועדה שלנו ובשם אלוהים יצאנו ועל אדוננו סומכים עלינו

  וכאשר אנו עוזבים אנו אומרים: (הו אלוהים, אני מחפש בך מקלט שאני מסיר או מסיר או מחשיך או כהה יותר או בורה או בורה)