מדוע האיסלאם לא היה מההתחלה ()

שאלת החוכמה שאלוהים הפכה את דת האיסלאם לחותם של הדתות לא הייתה הראשונה

  |

  שאלת החוכמה שאלוהים הפכה את דת האיסלאם לחותם של הדתות לא הייתה הראשונה

  השבח לאללה, ריבון העולמות, והשלום והברכות יהיו על כל הנביאים והשליחים, לאחר מכן קיבלתי שאלה הנקראת כך: גווילאמזמד אדון האיסלאם מההתחלה - ראשית הבריאה שלוש פרצופים: הפנים הראשונות: יש לקלל שאלוהים עשה לכל האנשים את מה שמתאים להם לפי הזמן והמקום ואופי העם, כפי שאמר לנו אללה יתברךראשית

  , עלינו לקלל כי אלוהים עשה את כל החוקים המתאימים להם בהתאם לזמן, למקום ולאופי האנשים, כפי שאמר לנו אללה יתברך. אך המטרה והתורה הם זהים, היינו לסגוד לאללה בלבד, ולעזוב את עבודתם של אחרים. הוא קילל אותם, ציווה על אנשיו לעבוד את אלוהים לבדו והשאיר משרתיםהוא נשמע נכנס לגן העדן, והמקל שלו נכנס לאשלקמחרבה יתאים להם, והורה לעמו לעבוד את אלוהים לבדו, ועזב את עבודתם של אחרים, הוא מציית נכנס לגן העדן, והמקל שלו נכנס לאשאללה הנביא אברהםעליו השלום לקאימשרשארה יתאים להם, והורה לעמו לעבוד את אלוהים לבדו, והשאיר לעבוד את מה עוד, הוא מציית נכנס לגן העדן, והמקל שלו נכנס לאש.

  ואז שלח אללה את הנביא משה עליו השלום לתחייתם של בני ישראל, חוק שמתאים להם, קרי התורה, והורה לעמו לעבוד את ה 'לבדו, ולעזוב את הפולחן למה שציית, הוא נכנס לגן העדן, ומוטו נכנס לאש. זו התורה והתנ"ך. בניתוח התנ"כי של כמה ממה שאלוהים אוסר בתורה, הוא מציית נכנס לגן העדן, והמקל שלו נכנס לאש.ואז אללה שלח את הנביא מוחמד עליו השלוםלכל האנשים, לבן ושחור, ג'ין ואנושות, שלח לו חוק המתאים לכל האנשים, שהוא חוק האיסלאם, והורה לאנשים לעבוד את אלוהים לבדו, והשאיר פולחן לאחרים, שצייתו לו נכנס לגן העדן, ומקלו נכנס לאש. הנביא הנוכחי הוא מוחמד (עליו השלום)אתה ואני, הקורא, שבאמריקה, סין, הודו, רוסיה, ילדי ישראל, ילדי ישמעאל ואחרים, כולנו חייבים לעקוב אחריו ולהיכנס לדת האסלאם, כי אלוהים אמר לאבהוהמנבלקלפנלמדימנגהירבגטאבחר של המפסידים. נביאים לפניו, ולא סותריםואז אלוהים שלח את הנביא משה עליו השלוםלתחייתם של בני ישראל, חוק שמתאים להם, קרי התורה, והורה לעמו לעבוד את ה 'לבדו, והשאיר את הפולחן למה שהוא

  ציית, שציית לו נכנס לגן העדן, ומוטו נכנס לאש. זו התורה והבשורה, ובניתוח המקראי של כמה ממה שאלוהים אוסר בתורה, שהציית לו נכנס לגן העדן, והמוט שלו נכנס לאש. חוק האיסלאם, והורה לאנשים לעבוד את אלוהים לבדו, ולהשאיר את הפולחן של מה עוד, הוא מצייתשלוש מאות וחמש עשרה מהם הוזכרו בקוראן ובחדיותיו של הנביא מוחמדעליו השלום.שלוש מאות חמש עשרה, בראיון העיר הלוסריי: לקלאג'רנה אחנלהדרמה מאמבה. מלמקמלם, מעאן לקקל: כמה בינו לבין נח? אמר: עשר מאות שנים. הוא אמר: כמה היה בין נוח לאברהם? אמר: עשר מאות שנים. הם אמרו: הו שליח של אלוהים, כמה היו השליחים?הנביא מוחמד עליו השלום אבל אנחנו מאמינים להם עבור כל, אלוהים אמרשאלה: מדוע לא מצא האדון את ספר הקוראן מאז ראשית הבריאה כספר השמימי הר

  אשון, ובדרך זו כל בני האדם מימשו אותו מתחילת הבריאה והיו אמפתיים לאב הקדוש? בני ישראל הנביא משה והתורה שלחו את דוד ואת הזאבור וישוע שלח את ישוע ואת הבשורה.מדוע אנו שולחים את ילדינו הקטנים לגן, אחר כך ליסודי, אחר כך לחטיבת הביניים ואז לתיכון ולאוניברסיטה, שם האב מבלה רבע מאה בלימודים ולמידההתשובה לכך היא שזה לא אפשרי. אללה יתברך גילה את הקוראן מההתחלה כאשר האנושות ספגה אותו. נאמר בבשורת יוחנן פרק טבמילותיו של ישוע המשיח, בנו של מרים שלום, שאמר: יש לי הרבה דברים גם אומרים לך, אבל לא מביניםאבל כשזה מגיע, רוח האמת, הוא מנחה אותך לכל האמת, מכיוון שהוא לא מדבר על עצמו, אבל כל מה שהוא שומע מדבר ואומר התשובה לכך היא שזה בלתי אפשרי, האלף לא י

  כול לקלוט את במת האוניברסיטה מבלי לעבור את השלבים הקודמים, שהם תואמים את הגיל, התפיסה וההטמעה של האלף, ולכן האל יתברך שלח את שליחיו לאנשים שלהם עם מסרים מקומיים המתאימים לו. ברמה הנפשית והתרבותית של אותם אנשים, אם האל יתברך יגלה את הקוראן מראשית האנושות לא היה קולט. נאמר בבשורת יוחנן פרק ט"ז פסקאות במילותיו של ישו הנוצרי בן מרי שלום עליו שאמר: "יש לי אםלך את הדברים הבאים.