מדוע הציל האדון את הקוראן מעיוותים ושינוי, ולא שינן את התנך ()

מדוע הציל האדון את הקוראן מעיוותים ושינוי, ולא שינן את התנך

  |

  מדע: מדוע שינן האדון את הקוראן מעיוות ושינוי

  ולא שינן את התנ"ךכל ממנו תשובהl המקורי «התנ"ך דבר אלוהים» מי היה, לעומת זאת, ישוע המשיח בן מרים והשליחים לאעבור סכום כולל של ספרים עשרים ושבעה כתיבת ארבעת הבשורות החלה משנת לספירה עד לספירה, וארבעת האנשים האלה אשריש בסך הכל שבעים ושלושה פרוטסטנטים, שישים ושש מהם פרוטסטנטים, ושאר האורתודוקסים והקתולים מאמינים בהםמומחים אלה מגלים שלדבריהם הם מגלים שיש קשר עם זכות מסוימת, והם מתוקנים מאותם ביטויים שהם מצאו הוכנסו לטקסט, כמו שאומר

  חוקר המקרא, או על פי תלמיד חוקר שאומר, לומר שזה - או אחד מהם - למקוראם יוחלט על כך, הנוצרים מאמינים שארבעת הבשורות והמכתבים המצורפים אליהם הם הבשורה המקורית (דבר האל). כמו ספרי ההיסטוריה וכן הלאה,

  א ספר אלוהים הקדוש הבשורה המקורית שאותו גילה אלוהים למשיח ישוע בן מריה,למי שקרא את ההיסטוריה, לאחר שהמשטרה הרומית נכנסה למשיח ועם היהודים להרוג אותו, התפזרו השליחים, כולם רצו לשרוד בעורו, הם לא שמרו על הבשורה ולא הפיצו את המסר של ישו, כיוון שהם הפכו לחשש גדול מאויביו של ישו, והבשורה

  אבדה. אחר כך עשרות שנים אחר כך באו ג'ון, מתיו ומארק. לוק כתב את מה ששמעו מהאנשים, שכל אחד מהם קרא לספרו בשורה, וקרא לו הבשורה של ג'ון, הבשורה של מתיו, הבשורה של מארק, הבשורה של לוק והבחין שאיש מהם מעולם לא אמר כי מי שכתב אותו היה אותה הבשורה שנמצאת בידי ישו. עדויות היסטוריות מראות שהתנ"ך המקורי דבר האלהיה בידי ישו תלמידיו וסיפר דורות, זה לא נכון בניית כי תיאר את

  האגועליו השלוםבעל פה, ומועבר על ידי דורות של מוסלמים, ושיננו אותו בשני אופנים: הדרך הראשונה: כי העותק המקורי של

  הקוראן נשמר מהמאה האסלאמית מהמאה הראשונה, ונמצא במוזיאון בטורקיה באיסטנבול. בליבם הם קראו את זה בתפילות שמירתם, ומספרם במיליונים, במאות האחרונות, והתלמידים בבתי הספר משננים את זה, חלקם משננים את הכל, חלקם משננים את זה חצי, חלק משננים רבע, וכן הלאה. התנ"ך לא שיננאין אחריו נביא, גם אם הקוראן מעוות ומעוות

  אנשים יאבדו מהדרכה ודרך גן העדן, כי לא יהיה נביא שיגיע אליהם עם ספר שינחה אותם לדת האמיתית. זו הסיבה שאללה יתברך התחייב לשנן את הקוראן על ידי הפקודה האוניברסלית שלו על מעבר, עי

  וות ואובדן. הוא אמר,עבור האדם, הוא יודע את דרך הדת שמובילה לשמיים והולכת אחריו, וגם יודע את דרך ההיגיון המובילה לאש ונמנעת ממנה. זה היה רק ​​זמני ופג תוקפו גם אם זה לא היה מעוות על ידי שליחותו של הנביא מוחמד עליו השלום זה המקרה בתורה, זבור ואחרים, בעוד שהקוראן הוא פה המאפיינים הגדולים שאלוהים עובד על הוראותיו אל הקוראן שימרה את דת האסלאם ונשתמרו וחזק, כי הקוראן הוא החוקה של האיסלאם

  וזההידיעה גם שבבשורות המופצות על ידי נוצרים משהו הרבה יותר בטוח מהאמת, ישנן עדויות לכך שהמשיח הטיף שליח, לא רבא בן האדון, הנבלבאו, אחלהאלה, ושם שמונה ועשר ומדריך לנבואתו של מוחמד, נביא האיסלאם ועוד עובדות מועילות אחרות. הנוצרים בעניין זה מתחלקים לשני חלקים: ראשית, ה

  ם יודעים את האמת הזו בצורה מושלמת, והאפיפיורים וגברים ונשים אחרים באמונה הנוצרית עולים לקדמת הבמה, אך הם מכחישים אותה, מכיוון שהכרתם באמת פירושה להחזיר את האמת לכל הנוצרים. עיסא א. אבן מרים, והמסר שלו, ולהוכיח את נבואתו של מוחמד, נביא האיסהשני הוא האנשים החפים מפשע המאמינים בקדחתיות שלהם, באמהות שלהם, בלימודים ובאכזריותם, ללא בדיקה, דיון ומימוש התבונה, המונעים על ידי מסורת החברה. רא

  ו גם את הספר "תהיות הבשורה בעיתוני אנשי הספר עדויות לנוכחותו של הנביא בתורה ובבשורה, מאת ד. סלאח אל-ראאש, מו"ל: דר אבן חזם לאם, אם זה יקרה הם מאבדים את הדומיננטיות שלהם על הקהילה, מכיוון שהאסלבאשר לגילוי שאללה יתברך גילה למשרתו ולמסר מוחמד (על

  יו השלום וברכות אללה אללה הבטיח שהוא יישמר, כפי שהתחייב אללה יתברך בקוראן, אנו ניתן אותו לאללה, זה מראה את הכבוד של ספר הקוראן מארבע פנים ראשית: שאלוהים הציל אותו מעיוות ושינוי.שלישית: הפוך את זה לכל האנשים, הערבים ועג'ם ואחרים.רביעי הפוך את זה לספר להאמין בו ולעבוד כולל עד סוף העולם אם