נזק לאלכוהול וסמים ()

נזק לאלכוהול וסמים

  |

  יינות ותרופות ונזקיהם

  כן, אלוהים אדירים על אינספור האנושית, אלוהים אדירים אמר אבל אם סופרים את החסד של אלוהים ירחם על אדם להישאר הכופרים אחת הברכות הללו לכבוד ה 'יתברך על בני אדם, אלוהים בכבודו ובעצמו אומר אנו כיבדנו בני אדם ונשא אותם ביבשה ובים וסיפקו להם דברים טוביםרבים מאלה שיצרו העדפה פסוק רחמי האל: "העדפה אמר, אבל זה היה המוח כי הוא ראש העיר של המזמין". אלוהים כיבד את האדם בהיגיון, עשה אותו לחובת ההזמנה, והקיף אותו ברטוריקה ואזהרה בקוראן וחדית '. לאפיין את המוח האנושי וכיבודים, ושהם גרים ולומדים, להפוך אותו לרחוב חכם הכרח גדול, והמשיך לשמור על ימין ועל גבול ואני מכבד בני אדם מבדיל Mind אדם בין הטוב לרע ואת התועלת ואת הניזק, וכבר ראה הזמנות שרעות ויודע את הנאום ואת התשובה היא בקשה אינטרסים דתיים גשמיים, אם האיש הסיר את דעתו לא היי

  תה בינו לבין ההבדל החי, אבל הוא הטעתה אותם או מחושבת כי רובם לשמוע או להבין? אם הם רק כמו בקר, אך הם טובים יותר. במקום זאת, הדבר עשוי להועיל לבהמה, אך האדם אינו מרוויח מכך לאחר היעלמות מוחו, אלא הוא תלוי באחרים, חששו מרועו ואין תקווה לטובו. מכאן שהחוק המטוהר בא על ידי שמירת התודעה, אך זו הייתה אחת התכליות הגדולות ביותר שלה בנוסף לשמירה על דת, נפש, כסף ושושלת, ואיסרה על החוק האמיתי ומנעה להפריע לתודעה, אך סידרה את העונש על כך, מכיוון

  שאדם חסר שכל הוא נושא בתאוותיו, מה שמוביל אותו ימינה וצפונה, ומוביל אותך ימינה ושמאלה. ובחזרה, וזרקו אותו לפירים של ראדה. להתעסק ולקלקל את הנפש זה פשע גדול. אחד האמצעים הגדולים ביותר המשחית את הנפש ושינויו הוא צריכת חומרים משכרים או סמים, ולכן צריכתו מכסה את הנפש ומטשטשת אותה מביצוע חובתה שנוצרה עבורה, כך שהיא לא יודעת מה זה בחיים האלה, ואינה מממשת את תפקידה בה, ולכן היא הייתה מוגזמת בשמירה על אחד הצרכים שהוא הורה לשמור ולדאוג להם ולא לתקוף אותה. אויבי האומה האסלאמית, ממזרח, מערבה ובכל מקום, ביקשו לקלקל את העם הזה, להרוס את ישותה, לשתק את תנועתה, לחסל אותה

  ולהכות אותה ממקום שהם לא חשים, ולקלקל את הנוער של האומה הזו, ולקלקל את גופם ומוחם. ניסיון לקלקל אותם לנוער מוסלמי עלה על ידי פגיעה בכל תחום ומתקן, עם פלישה פעילה ואינטנסיבית מכל הכיוונים, מכל ההיבטים התרבותיים, המוסריים והאינטלקטואליים. אולי נשקם של החומרים המשכרים והסמים שייצאו לכל החברות האיסלאמיות, והם שלטו בהעברתם בצורות שונות ובשמות שונים, הוא אחת הסכנות הגדולות ביותר העומדות בפני העם העומד בפני עמי האסלאם, ניסיון של אויביו להשמיד את דתה, מוסריותה ומשאביה.

  אנו מדברים על משכרים ותרופות בתקופה בה הבתים היו מלאים בתלונות ומוטים באש מצריכתם ועשיריהם, והם הפכו את חייהם לגיהינום בלתי נסבל, שכן אב מתלונן, אם בוכה, אשה מבולבלת וילדים שאבודים באחוזה גדולה, ומי שיסלח לי, ישבח את האל. תרופות מקלקלות את הנפש, מנותקות צאצאים, יורשות טירוף, מביאות אובססיות ודאגות, מחלות נפשיות ואורגניות שאין להן תרופה, והופכות את בעליהן לחיה משתוללת שאין לה בעלים, ומחמירה אותה בבתי הגידול הגרועים ביותר, עם חוסר הקנאה התורשתי שלה והיעלמות הדיאטה עד שמשתמשיה נכים ומומים. המשפחות התפרקו רק מההשפעה שלהן, והפשעים התפשטו רק בזכותן, ועם מחירן הגבוה, המקדם שלהן הוא אחד העניים והמאומנים ביותר בבת אחת. באשר למתעללים בה, היא עדיין מרוקנת את כספה עד שהיא מצטמצמת בהוצאה הנובעת ממשפחתה, ילדיה, ועצמה, ועד שמשפחתה תיעשה, אנשים יכולים להתמודד, ואולי מכרו את משפחתה ומציעים אותה בתמורה למנת משקה הרדמה או משכר, אז האם יש לך לבבות בסופו של דבר, או המוחות של הסוף הזה עם אובדן הדת ואובדן האמונה, בשתי הסהיאים הוא הנביא, יהי רצון עליו תפילתו ושלום, אמר "הוא לא שותה יין כשהוא שותה אותו בזמן שהוא מאמין." ואות'מן אבן אפן, אלוהים יהיה מרוצה ממנו, אמר: "זה - ואלוהים - אמונה ויי

  ן אינם נפגשים בלבו של אדם אלא האחד עומד ללכת עם השני מסופר על ידי אל-נסאעי ואבן היבבן בסהיה שלו. יין הוא שם לכל מה שחולל את הנפש, כלומר הכיסוי שלו, בין שהוא רטוב, יבש, נאכל או משקה. בחדית 'כל היין השיכור וכל היין אסור. מוסלמי אמר, יתכן ותפילותיו של הקב"ה ושלום עליו, "אני לא שותה יותר מדי, אז טיפת זה אסורה.