נימוס נשים - אמירת אמירה ()

נימוס נשים - אמירת אמירה

  |

  נימוס נשים - אמירת אמירה  יהי רצון שאלוהים ישמור עליו, ישבח לאלוהים בלבד ותפילות ושלום יהיו על זה שאין לו נביא אחריו, אבל אחרי זה: זו אחת מהנימוסים שבהם האיסלאם דחק בנשים להראות זאת, וזה הנימוס של דיבור עם גברים זרים. נאנטכדי y נחמד דודוהפרשנות של הפסוק:. סיניהו לך בכלל ישנוהאשראיוכבודשהקלו מ יש לו את הזכות לעבוד

  לוהים ולהתרחק

  מעברותיו, וזה כולל אי ​​השמצת בנם של הרשעים שנפלו, או בדיבור עדין, כפי שהאישה קוראת לבעלה, הנסער, החזק ביותר בליבו הוא מוסריות וחולי בתאווה האסורה. שוליים, אלא דיבורים צנועים, ובהתאם לצורך. ספרות זו היא חובה לכל אישה המאמינה באלוהים וביום האחרון, ואינה ספציפית לנשות מאמין, הנשים של המאמינים כמוך יש נימוס משפטי, שעליך לעשות, ולחיות עליהן לאורך כל החיים, והן רבות.

  שמו של האל יתברך הזכיר לך את כל הפעולות שאתה מתחיל לעשות, כשליח האלוהים, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו של האל יהיו עליו, זהה למאמינים בחיים אלה. הקב"ה זכור בכל עת. זכור את שם האל, באומרו: "בשם אלוהים," כשאוכלים, שותים, מתלבשים, מבשלים, מכבסים,

  כשעושים ריגול וכביסה, וכשנכנסים לשירות, וצדקתם שייכת לכם, אושר בעולם הזה והבא להלן, וכבוד בו. הנביא, יתכן ותפילותיו של האל יהיו עליו.