עובדים על אלוהים והדברים שהיה עליו למלא ()

עובדים על אלוהים והדברים שהיה עליו למלא

  |

  עובדים על אלוהים והדברים שהיה עליו למלא

  הממצא המכוון של יצירה לצורך יצירת, וידע מדריך של דברי אלוהים - הקב"ה אלוהים שברא שבעה שמים ואת הארץ כמו ירד הסדר ביניהם לדעת שאלוהים מעל כל הדברים וכי אלוהים לקח פתק של דבר ומדריך לסגוד דברי אלוהים - הקב" יצרו את השדים אנושים אלא פולחןאלוהים - הקב"ה - יצירת שני גזעים; להכיר אותו הסימנים שלו השמות והתכונות שלו, פאר וההדר ושלמות, וכי הוא יוצר המוח והלורד הגדול שמוצא את היצורים הללו, ובעל כל היצורים, ולכן הוא מאמין בכל ההכרה, במונותאיזם, באמונה ובהוכחה ובמונותאיזם בפולחן על ידי העברת פולחן לאלוהים, ומייחד לבדו - את התהילה שלו - ציות, כך שהוא לא סוגד אלא אלוהים, ולא מוציא שום דבר מהסגידה לאף אחד א

  הפולחן שאלוהים יצר את הבריאה עבורו ויצר להגשמתו הוא: שם כולל לכל מה שאלוהים אוהב ומתענג עליו, מתוך המילים והמעשים הנראים והנסתרים, וסגידה להם היא מה שנמצא בלב, כמו תקווה, פחד, רכש, אמון וכו ', כולל מה שנמצא בלשון, כמו זיכרון האל - תהילה ומעלה - ודקלום הקוראן, נהנה מטוב ואוסר על מה לא בסדר, וכל אמירה טובה שאלוהים אוהב, כולל מה שיש בדעות קדומות, מביצוע מעשי ציות, ביצוע מעשי פולחן, ומימוש החטאים שאלוהים ציווה - ברוך והתרומם - משרתיו, ומזמין

  אותם לעשות אותם, ממש כמו פולחן - עבדי ה '- הוא עוסק בהתנהלות הסוהרת, הוא עוסק גם ביציאת הטאבו, עזיבת המשחרר הוא מת ונמנע ממנו, והימנע ממנו מהפולחן שאלוהים יתברך - יתברך ונעלה - בפיקוד משרתיו, ועל כך אמר - יהי רצון שתפילותיו ושלוםו של אלוהים עליומהאיסלאם הטוב של האדם, הוא יישאר בלי מה שלא אכפת לובחדית 'אמר - שלום עליו הוא לא מבצע ניאוף כשהוא מבצע ניאוף בזמן שהוא מאמין, והגנב לא גונב כשהוא גונב כשהוא מאמין, והוא לא שותה אלכוהול כשהוא שותה בזמן

  פולחן האל אינו מקובל על המתפלל אלא להגדיר על ידי שני תנאים עם עילה מצוין ושת; מסירות לאל, ומעקב של הנביא, כמו אלוהים אמר - הקב"הזה קיווה לפגוש לורד שלו ועדיין לשמור על עבודה תקינה ואין לערב את הפולחן של כל אדם לורד שלו (מערה:ואלוהים - הגדול והגדול - לא מקבל פולחן מהפועל אם זה לא בלעדי לו, ובחדית 'הקדושה אומר אלוהים - הגדול והגדולאני הכי עשיר בשותפים

  בנושא הפוליתאיזם, מי שעושה עבודה שכוללת אותי, אחרים, והשאיר אותו ואת החברה שוהוא - הכי אולה - לא מקבל פולחן אם לא את אישורו של הנביא הקדוש, ואת גישתו של המסנג'ר הגדול - תפילות האל ושלום מאה, עליו - וסגידה שאינה מאשרת את הנחייתו של הנביא - עליו השלום והברכות - שהוחזר לבעליו אינה מקובלת עליו, ובשתי הסהיות שהנביא - יהי רצון עליו תפילתו ושלום - אמר: "מי שיעשה מלאכה שאינה פקודה שלנו, אז זו תגובה". הקב"ה - אומרכדי לבחון אותך בעבודה הטובה,- אלוהים של רחמים - במשמעות של הפסוק:, אמר: "העבודה אם טהור, וזה לא היה נכון, זה לא התקבל, ואם זה היה נכון ולא טהור, זה לא התקבל, והכנה לא היה אלוהים ומה שנכון לא

  פולחן הוא מסוגים רבים וסוגים רבים, זה הוסבר בספר אלוהים ובסוננה של שליח האל - יהי רצון שתפילותיו ושלוםו יתברך עליו - והפולחן הגדול ביותר הוא רומן והוא המקום הבולט ביותר מבין חמשת מבני האיסלאם המוצגים בדברי הנביא - יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום האיסלאם בנוי על חמשה; עדות אין אלוהים מלבד אלוהים , וכי מוחמד הוא שליח האלוהים, כינון תפילה, תשלום זאקט, צום רמדאן, ועליית חג'ג 'לבית הקודש של אלוהיםיתרה מזאת, כל פולחן שמקרב את העובד לאלוהים, כולל תפילה, צום, עלייה לרגל וכדומה, צריך להתבצע על שלושת עמודי התווך הגדולים, שהם אהבת ה ', תקוות שכרו, ופחד מעונשו, על כל פולחן שאנו מקרבים אליו וכל ציות שאנו מתקרבים לאלוהים חייבים להיות אנו מבוססים על שלושת העמודים הללו: אהבה, תקווה ופחד, שכן אנו סוגדים לאלוהים לאהבת אלוהים והתקווה לשכרו ולפחד מעונשו, אנו מתפללים לאהבת ה 'ותקוות שכרו ופחד מעונשו, אנו צמים לאהבת ה'

  ותקוות שכרו ופחד מעונשו, וכן הלאה בכל המעשים, וכל מעשי הפולחן, וזה מה שהוא ציין. אלוהים - הקב"ה - באומרו - הקב"ה הטוענים לאדונם האמצעי, מי מהם קרוב יותר, והם מקווים לרחמיו וחוששים ייסורו, מכיוון שעינוי אדונכם אסור