פסיקת שתיית עשן בחוק האסלאמי ()

פסיקת שתיית עשן בחוק האסלאמי

  |

  פסיקת שתיית עשן בחוק האסלאמי

  בשם אלוהים אנו מכריזים על הרחמנים, הרחמנים ביותר, ברוך השם, ותפילות ושלום יהיו על שליח האלוהים, אולם בהמשך: חוק האיסלאם הוא חוק סובלני, שבא עם ניתוח של מה שעוסק ואוסר על מה שמזיק, ובזמן זה נצרך עשן רבים, ומי שידע עשן הסכימו פה אחד שהוא אדם ממאיר ושהוא לא

  מסייע ידוע שזה הגורם למחלות רבות כמו סרטן, שבץ מוחי ותרופות ידועות אחרות שהוזכרו על ידי מדענים והספרות שנכתבה בו, ככל שעשן מלווה, אני עלול לאבד את תחושתו אם זה מאוחר או משכר יותר. כמו כן, שתיית עשן משאירה ריח לא נעים, ולכן מוסלמים נפגעים על ידי הקרובים אליו בתפילה או בשכונה. וגם טט מתמידהזה, העשן וענפיו ונגזרותיו הם כל זדוניים, אסור היה ממאיר החוק של האיסלאם שעסקת הנוסח הפסוק, אללה ישתבח אמר שלום Y אולני מוחמד עליו

  ניתוחים הםזההוא אמר טפילה כל המפוארים: הוא הזניח אותך, אם היית בי בצער, בואו יבואו אלינו, אנו אוהבים אותו, והמוסלמי המהנה: מחפש את האמצעים הספציפיים לחזק את גופו וחוסך ממנו מחלות, כדי שיוכל להשתמש בבריאותו לצייתנותו, וחמשתם אמרו: והעושר שלך לפני עוניך, וריקנותך לפני עבודתך, וחייך לפני מותך. המסקנה היא שעשן ונגזרותיו כמו סמים וחשיש ומה שנקרא צהוב ואיך זה אסור בדת האסלאם כשהוא מופרע על ידי טבעם המפרעה, אז אסור להשתמש בזה. עשן, מכיוון ששתיית עשן היא אחד הדברים שניתנים להבנה, ואלוהים הורה למאמינים בסוראט אל-אסר כי:

  הם ממשיכים לעשות טוב ולהשאיר דברים רעים, אמר הקב"ה לעידן. האדם נמצא אבוד למעט אלה שמאמינים ועושים מעשים צדיקים וממשיכים להיות סבלניים ומפקדים על סבלנותמכמה שנהנים לטוב ואוסרים על הרע ומקימים תפילה ומשלמים זקאט ושמים לב לאללה ולאלה שהם שליחו, ירחמו עליאלוהים, אלוהים יקר ומספר ואלוהים יתברך אמראתה תקרא לאנשים לעשות טוב, ולהצטרף לטוב ולאסור על אלה שהם רעים, ואלה המצליחים."עישון אסור, כי זה רע ואלוהים אדיר אמר: ולהחליף אותם עם דברים טובים ואוסר אותם כרשעים: וכן אסור כי זה מזיק לבריאות סיבת מוות,

  אלוהים אדיר אמר: אל תהרגו את עצמכם, אללה הוא רחום אתה הוא עושה רצון תוקפנות וחוסר צדק זה אנו מתפללים זאת באש והיה קל לאלוקים הנשים ולתועלת רבה יותר בעניין, ראו Fatwa מס . ברצוננו להזהיר את השואל כי לא כל מוהרם הצהיר שאסור בפסוק מהקוראן, ואפילו לא עם חדית' מהסוננה המטוהרת, אז עשן האיסור שלו מגיע לראיות כלליות כגון: איסור זדון, ואיסור על כל דבר הפוגע בבריאותו של אדם ומביא לנזק לעצמו, כמו גם איסור

  בזבוז כסף, ויש דברים שאסורים בהסכמה, באנלוגיה, או בניגוד למטרות החוק הציבורי או אחרת, ומספיק למוסלמי משותף שאין לו את היכולת לדעת את שלטונו של אלוהים בפעולה העניין הוא שהמלומדים שואלים ועושים את מה שהם מרותקים אליו, ואם היו נותנים לו עדות לאיסור או לפיתרון, זה יהיה מיותר ועלייה בטוב. ומי שיודע את פסיקתו של אלוהים בעניין צריך ליזום את ציותו ולא להיות עקשן בחיפוש אחר ראיות מפורטות בכל נושא, ולהגביל את הראיות לקוראן בלבד או לקוראן וסונה בלבד, כך שלחקיקה האיסלאמית יש מקורות אחרים כמו