פרשנות אל - איכאלאס ()

פרשנות אל - איכאלאס

    |

    פרשנות אל - איכאלאס

    הפרשנות של סוראט אל-איכאלאס היא שאללה הוא אחד מ * שאלוהים יעמוד * הוא לא נולד ולא נולד. אף אחד: אלוהים המיוחד באלוהות ודהיות, בשמות ובתכונות, אף אחד לא משתף בזה. תכונות היצורים, אך אלוהים אינואין לו כמוהו, והוא מכיר את עצמו מאחרים. במובן שלהם, להגיב לשלושה ערכים: ראשית: הפוליתאיסטים שהיו בעידן הנביא מוחמד שלום היו עליו שאמרו שמלאכים הם בנות האל, שנית: יהודים שאמרו: עוזיר בן אלוהיםשלישית: נוצרים נוצרים שאמרו כי ישו בן האלוהים.

    אלוהים הכחיש לעצמו אמרו: אללה הוא אחד, אללה הוא האחד, האדם האיתן, המונגי הוא זה, האיתן, זה שאין לו אישה, אין ילד, אין בן זוג במלך, הוא אחד על כס המלוכה, ואלוהים אחד, ואלוהים אחד. את התכונות הללו לידה ומלטיההכחיש מכל וכל.אללה עצמו הכחיש מכל וכל את התכונות הללולידה ולאתיזם. הנביא מוחמד עליו השלום וברכותיו של אללה אמר:

    הפרשנות של סוראט אל-איכאלאס מדת הקוראן- ברור- בנו של דדק לא היה לו ולא העליב אותו ולא היה צריך. ואני ביום ראשון סמד, שלא ילדה ולא נולד, אופקינקלמואני מבקש מאלוהים שיעשה אותי ואתכם שקוראים את הגורדון, והוא הונחה על ידיו אל החקלאי והדרכתו, והבא הבא להוביל אותו לגן עדן.