תחושת התמודדות עם מי שעשה לך טובה ()

תחושת התמודדות עם מי שעשה לך טובה

  |

  תחושת התמודדות עם מי שעשה לך טובה

  נימוסי ההתמודדות עם זה שעשה לך טובהברור-דת. הוא היה קל, ואם הוא לא רצה שהוא יבצע את התחינה, אז בסמכותו של אוסאמה בן זייד, יהי רצון שאלוהים ירצה אותו, הוא אמר: שליח האל, יהא תפילותיו ושלום עליו, אמר: תפסיק את העבודה בשבילנו. אדמת אדמה, ספרי טמיליה, מג'יד בן סולימאן אל-ריזי בספר ספאר המקביל לספירההטריק הוא לגמול לו במתנה, או עזרה בעבודה,

  או מתן שירות לו וכן הלאה, אין לו פחות מאשר תחנונים, והתחינה הזו עשויה להיות אחת הסיבות לאושרו בעולם הזה והבא להלן.

  בין הנוסחאות הטובות ביותר לתחנונים עבור מישהו שהוביל אותך לדעת מה הביאה הסאננה:

  בסמכותו של אוסאמה בן זייד, יהי רצון שאלוהים יהיה בהם, הוא אמר: שליח האל, יהא תפילותיו ושלוםו של אלוהים עליו, אמר: "מי שידוע לו, אז הוא אמר למי שעשה זאת: שכרו של אלוהים."