תחינה לפני שמתחילים אוכל ומרוקנים אותו ()

תחינה לפני שמתחילים אוכל ומרוקנים אותו

  |

  התחנונים שנאמרים בתחילת הבוקר עלות השחר ועם רדת

  הלילהאחר הצהריים הנביא, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו של הקב"ה יהיו עליו. אם הוא היה: הוא הפך להיות נחלתו של אלוהים, שבח לאלוהים. אין אלוהים אלא אלוהים בלבד. אין לו בן זוג. יש לו את המלך ויש לו שבחים בזמן שהוא

  עוזב את הבכור, טוב לך בבוקר, ועדיף לך לעזוב אחרי מעשיך כאובייקט, או, מה יש בבוקר הזה, אחרי המעשה של קלוזו, עבור תושבי חפץ, צלב, סוג של חפץ, צלב, סאביב, עבריין, עם זעם, ולא, אבל הוא אומר: "הו אלוהים ורק לאלוהים. האם אתה אוהב את זה בזרועותיך או? לך אל אחי הלמה בשוחד למשך הלילה, כיוון שהם זהים לאובייקט גדול יותר, המטרה היא לאנשי העולם, לעבר, למען העבר.

  איתך התחלנו לחיות ואנחנו מתים ומתים. ואתה גורל. מרוצה אל תושפל, כששמו יהיה משהו עלי אדמות או בשמיים, והוא היודע. שלוש פעמים בערךהשבח לאלוהים בלבד, והשלום והברכות יהיו על זה שאחריו אין נביא, לגבי הבא: זו קבוצה של דיקר שהנביא מוחמד שלנו, שלום וברכות יהיו עליו, אמרו כשמתחילים אוכל וכשהוא ריק, אז המוסלמי צריך לומר את זה, בהתבסס על הנביא, עליו השלום והברכות

  . בסמכותו של עומר בן אבי סלמה, יהי רצון שאלוהים ירצה אותו, הוא אמר: שליח האל, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו עליו, אמר לי: וכמו קנמבלקו, עבור הלוחש, מלגליקאל באה מהבאים. אנו מלאים בצבעים, בכדי לתת לך תחושת נוחות. Li אלוהים עליו, אמר: לאכול מזון, אמר: