תפילות ונפילים של נפיל ()

תפילות ונפילים של נפיל

  |

  תפילות ונפילים של נפיל

  הוכן על ידי: מג'יד בן סולימאן רבי אל ת'אני,המקביל לינואר לספירה.

  המונח תפילת נאפיל נקרא לכל התפילות שאינן מוטלות על מוסלמי, אותו הוא מבצע במטרה להשיג את הנאת

  האל יתברך ולהתקרב אליו. הנביא מוחמד, עליו השלום והברכות, על ביצועו. השם נפילה ניתן לתפילות אלה בגלל נוכחותה של המילה (נפפיל) בשפה הערבית, המתייחסת לגידול, ובמאמר זה נציין את מספר הנפיל לאחר כל תפילהנאוופיל המוגבלים על ידי זמן ספציפי: זוהי תפילה שנקבעה בזמן

  ספציפי וידוע, דוגמאות לכך הן משכורות סונה, תפילה, קרבן. תפילות נאפילות בלתי מוגבלות: זוהי תפילת הנפילה שאינה קשורה לזמן או זמן מוגדר, אלא היא מתפללת בשעות או באירועים מסוימים, כגון: תפילות לגשם ותפילת ברכת המסגד. תפילות נאפילות מוחלטות: זו התפילה מרצון שמוסלמי מתפלל בזמן שהוא רוצהאחת מתפילות הנפילה החשובות ביותר בחייו של אדם היא סונה של משכורות, מכיוון שמטרת תפילה זו היא לגש

  ר על חוסר האיזון בתפילה המחייבת, בין אם כתוצאה מעצלנות או רשלנות, ולמרות נוכחותן של תפילות נאפיליות לגיטימיות רבות בדת, ההעדפה היא תמיד לסונה מאושרת, וממנה ידוע כי אלוהים אוהב את משרתיו הניגשים אליו

  בתפילה נאפיל והתנדבות, והסאננה שלהלן הם המשכורות הנדרשות ממוסלמי לאחר התפילות המחייבות: שתי רקחות לפני עלות השחר, המהווה את הנפילה הנחשבת לאחת מתפילות הנאפיל החשובות ביותר על פי הסכמתם של מרבית המלומדים המוסלמים, ושל השליח, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, שמר על ביצועיו בחייו. בערך עמ ' סימן, אלוהים ישמח ממנה, אמרהנביא, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו של אלוהים היו עליו, לא היה על אף אחת מהמזרקות, יותר מאשר התחייב על שני עמודי

  השחרסאהיה אל-בוכארי ארבע רקטות לפני תפילת הצהריים. שתי רכא'ות לאחר תפילת דהור. שתי רכא'ות לאחר תפילת מג'ריב. שתי רכא'ות לאחר תפילת ערבית. סגולה של תפילת הנפילהסגולה

  של תפילת הנאפיל הוזכר בהודעה הנבואית האצילית בחדית 'שהוזכרה על ידי אום חביבה, יהי רצון שאלוהים יהיה בה, שם אמרה: שמעתי את שליח אלוהים, יהי רצון שתפילותיו ושלום עליו, באומרו: "אף עבד מוסלמי לא מתפלל לאלוהים

  בכל יום שתים-עשרה ראקים מרצון, לא חובה, למעט ילדי האל בשבילו. בית בשמים. אחרת, ייבנה בית בשמים אמה של חביבה אמרה: עדיין התפללתי עבורם. עמר אמר: עדיין התפללתי אחריהם. ונומר אמר, ככה. בקריינות: שליח האלוהים, יהא תפילותיו ושלוםו של אלוהים עליו, אמר, "אין עבד מוסלמי שביצע תהליכים, ואז הוא עשה אבולוציה ואז התפלל לאלוהים בכל יום." ואז ציין את אותו דבראנו מחלקים את הסאננה במשכורות על פי פסיקתה.

  הכלל של סונה המאושר מגיע מחדית 'שליח האלוהים, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום: "מי שמתפלל ביום ובלילה שתים-עשרה ראקאות בהתנדבות, אלוהים בנה עבורו בית בגן העדן." מסופר על ידי אחמד, מוסלמי וחברי הסאננה למעט אל-תרמידי מאום חביבה.

  מן החדית 'ברור כי מספר הרקעים של משכורות סונה המאושרת הוא שנים עשר, והוא מחולק כדלקמן:

  לבזבז משכורות של סונן

  כל מי שמתגעגע למשהו מביצוע שכר הסאננה בשבילו יכול להמציא, דווח כי המסנג'ר, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, התפלל את הסאננה של תפילת הצהריים לאחר שערך את תפילת אחר הצהריים, והתיר לסאננה לבצע את תפילת השחר לאחר תפילת החובה.

  .תפילות הנפילה וזמני התפילה שהוכן על ידי: מג'יד בן סולימאן רביתפילת נאוופיל היא מונח שניתן לכל התפילות הלא מחייבות על מוסלמי, שהוא מבצע כדי לחפש את תענוג ה 'יתברך, והסונאנים המוכחים הם הטובים ביותר של הנפילה, אותו מוסלמי מבצע בתפילות חובה, והם לפני או אחרי תפילות החובה, וזאת שנה מכיוון שהנביא, השלום וברכות ה' עליו. היא הופיעה באופן קבוע, ושמה, בגלל בשפה הערבית שלנו, שמשמעותה עלייה.

  סוגי יתירות

  תפילות הנפילה שמתקיימות בזמן מסוים: אלה התפילות שקשורות לזמן ספציפי ומוכר, כולל למשל משכורות של סונאן, ויטר והקרבה.

  תפילות הנפילה אינן קשורות לזמן ספציפי: מדובר בתפילות שאינן קשורות לזמן ספציפי, אך הן נערכות בהזדמנויות מסוימות, כגון תפילות לתפילה וברכת המסגד.

  נאפיל מוחלט: זוהי התפילה שמוסלמי יכול לבצע בזמן שהוא רוצה או יבחר.

  מספר תפילות הנפילה לאחר התפילה

  שכר סונה הוא אחד הנפלים החשובים ביותר בחייו של מוסלמי, שמטרתו העיקרית היא לפצות על הכישלון שמתרחש בתפילות החובה, וריבוי הנאפלים הלגיטימיים, למרות זאת העדפה היא לעידן המאושר תמיד, ואלוהים יתברך חייב להיות משרתיו שמנסים לפנות אליו בתפילה ונפילה מרצון, והסוננה. משכורות הקשורות לחמש ההנחות, בין אם לפני או אחרי.

  לפיכך מספר התפילות של תפילות נאפילות הוא

  בשם אללה, רוב אדיביםלאללה, ושלום וברכה להיות על שליח אללה, , או הראשון תפילההשנייה מעמודי התווך של האיסלאם, מסופר מן עבדאללה בן עמר אמר: שמעתי את שליח אללה (שלום וברכות אלהים). לוקי, עדות שאין צורך בבני אדם, סגידה ראשונה ושליח, וכינון תפילה, מסירת זאקת, עלייה לרגל לבית וצום הרמדאן.מי אמר: "כל מי שמתמיד בשניים עשר ראקה של הסונה, אלוהים בנה עבורו בית בגן העדן ארבע רכא'ה לפני הצהריים ושני רכאח אחריו ושני רכאח אחרי מג'ריב ושני רכאח אחרי ארוחת ערב ושני רכאח לפני עלות השחר".

  וכל המריבות הקודמות של תפילות נאפילות, לאחמד.

  ונאפיל למעט תפילות חובה וסוננה של טקסים שבטיים ומרוחקים, כמו תפילת לילה, תפילת דוחא, תפילת חג'ג ', תפילת איסתחארה ... וכו', והם מיותרים, כלומר מעבר לנדרש, שהוא חובה או סונה.

  אבל לפעמים זה יכול להיקרא משכורותובאותה עת הכוונה היא שלא עברה את החובה המחייבת, ולכן הנאפיל כולל אז משכורות ואינן חובה.

  זה גם מכנהמה חובה על מעשי פולחן אחרים שאינם תפילה, כמו צום, עלייה לרגל, צדקה ... ועוד דברים שאינם חובה או חובהשלום בספר, והם ישנו מתפילת שחרית עד שהשמש קמה, אז הם הלכו עד שהשמש קמה, ואז שליח האלוהים, שלום וברכות ה 'יהיו עליו, ירדו וביצעו אבולוציה, ואז בילל אישר את התפילה, ושליח האל, עליו השלום וברכות ה', התפלל שתי רכא, ואז התפלל בבוקר ועשה כמו שהוא עושה בכל יום}.

  מותר לחלק מהנאפים למטייל לעזוב את הסונה, וזה שבוחר בהם הוא שהוא לא מביא אותם במקרה של פחד, ומביא אותם במקרה של החלטה וביטחון.

  בחנולי ניתנת למטייל את הבחירה בין ביצוע המשכורות, והוא עוזב אותם רק בשנת פג'אר וויטאר כך שהוא ימשיך לנסוע ולהשתתף בהם.

  כת אמרה: הוא לא מתפלל המשכורות במהלך נסיעה, שזהו נוף אבן עומר, זה מוכח ממנו בשני הסהחים. חפס בן עסים אמר: ליוויתי את אבן עומר בדרך למכה, והוא התפלל עבורנו שתי רכא'ה, ואז בא והגיע איתנו עד שמסעו הגיע והוא ישב איתו, אז המחווה כלפיו לכיוון ה.