תפילות של מוסלמי אם הוא חושש מעם ()

תפילות של מוסלמי אם הוא חושש מעם

  |

  תפילות של מוסלמי אם הוא חושש מעם

  ששליח שליח האל, יתפלל עליו תפילותיו ושלוםו, היה אם הוא ירא מאנשים, הוא אמר: הו אלוהים, אנו מכניסים אותך לצירים שלהם, ואנחנו מחפשים בך מקלט מההשבח לאלוהים בלבד, ותפילות ושלום יהיו על זה שלא יהיה נביא, לגבי הבא: בין אלוהים לאלוהים, יהי רצון שאלוהים

  יברך אותו ויעניק לו שלום, אזכור לאלוהים בכל תנאיו, בשגשוג ובמצוקה, עושר ועוני, ביטחון ואחווה וכו ', וזו הסיבה שבא אדם ואמרהסיבה לכך היא שהנביא, יתכן שתפילותיו ושלוםו של אלוהים היו עליו, היה אם הוא חושש מאנשים מסוימים, הוא אמר:

  הו אלוהים, אנו מכניסים אותך לצירים שלהם, ואנחנו מחפשים בך מקלט מהרע שלהם. (המלץ לי) שלו לשונך עדיין רטובה על ידי אזכור האלרע שלהם. מסופר על ידי אבו דווד ונשים

  ואם מעריכים שהוא ניסה להגיע אליך: הזכר לו את האל יתברך, ואם זה נגמר, אז תאיים עליו בכך שתגיד לאפוטרופוס שלך