השפעת הפולחן על חייו של מוסלמ ()

 

השפעת הפולחן על חייו של מוסלמי - שייח אל-עבבד

|

 השפעת הפולחן על חייו של מוסלמ

יהשבח לאלוהים, אנו משבחים אותו, מבקשים את עזרתו ומחפשים סליחה, ומחפשים מקלט באלוהים מרעות עצמנו וממעשיו הרעים של מעשינו, מי שמנחה את אלוהים לא מוביל אותו שולל, והוא המוטעה לא מכוון אותו, ואני מעיד שאין אלוהים אלא אלוהים בלבד שאין לו בן זוג, ואני מעיד שמוחמד הוא משרתו וההדרכה להראות אותו והדבר נשלח אליו. על כל הדת, הוא העביר את המסר וביצע את האמון, וייעץ לאומה, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, ועל משפחתו וחבריו, ומי שהלך בדרכו והדריך אותו להדריך אותו ליום הדין.

ועכשיו: שלום עליכם, אחים מוסלמים יקרים, אשר מקשיבים באמריקה, וחסדיו וברכותיו של אלוהים, ואני מבקש מאלוהים יתברך מכם ואתכם לעזור ולשלם, ולהעניק לכולנו הצלחה במה שמספק אותו.

והדיבורים שלי איתך על הנושא שרצית לדבר עליו, שהוא ההשפעה של מעשי פולחן על חייו של מוסלמי, אז אני אומר: פולחן הוא שם אוניברסאלי לכל מה שאלוהים אוהב ומענג עם המילים והמעשים הנראים לעין ופנימיים, וזה הטוב ביותר שנאמר בהגדרת הפולחן, והפולחן הוא בעל חשיבות רבה, וזה אלוהים יתברך. יצירת היצירה ושלח את שליחיו וגילה הספרים הורה לסגוד לו האוסר על פולחן של אחרים, אמר הקדוש ברוך הוא:) OMA יצר את השדים האנושות אלאכלומר: אלוהים ברא אותם והורו להם לסגוד לו ושדד עבור עבירה שלו, ואת הקב"ה אמרשלחנו בכל אומה שליח מגישים אלוהים והימנע מהרודן, ואלוהים אמר: "לא שלחנו מכם שליח לפניך, אלא אם כן אנו מתייחסים אליו כיוון שאין אלוהים מלבד אמונה."

וסגידה היא מסוגים רבים, כולל פחד, תקווה, אמון, תשוקה, אימה, שילוב, עזרה, מצוקה, שחיטה, נדר וסוגים אחרים של פולבין מעשי הפולחן ניתן למנות את עמודי האסלאם, שנכללו בחדית 'המפורסם של גבריאל, שם ביקש מהנביא, עליו השלום וברכות, על האיסלאם, והוא אמר: "אתה מעיד כי אין אלוהים מלבד אלוהים, וכי מוחמד הוא שליח האלוהים, והתפילה הוקמה, זכאט משולם, ואתה מהר רמדאן ומבצע את חג'ג' בבית הצלחתי למצוא דרך. "מוסלמי סיפר את זה בסהיה שלו מהדידית אומאר, אלוהים ישמח אותו, שהוא החדית 'הראשון שלובספר האמונה).

זה בא בחדית 'של עבדאללה בן עומר, יהי רצון שאלוהים יהיה איתם, שם אמר עליו שלום וברכות: "האיסלאם נבנה על חמש; עדות שאין אלוהים מלבד אלוהים ומוחמד הוא שליח האלוהים, והוא עשה את התפילה, את התשלום של זאקת, את העלייה לרגל לבית, ואת הצום של רמדאן". בספר האמונה  שנמצא בסהיה מוסלמי

יתרה מזאת, יש לקבל את הפולחן משני תנאים: האחד: כנות העבודה למען האל, והשני: הפשטת המעקב אחר שליח האל, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו ייאללו עליו, חייבים להיפטר מהתמסרות לאלוהים בלבד, כך שהוא אינו משותף לאלוהים מלבדו, ושום דבר של פולחן לא מוזמן מלבד אלוהים. הקב"ה, והמעקב אחר המסנג'ר, שיהיו עליו תפילותיו ושלוםו, צריך להפשיט אותו, כך שאלוהים יעבוד רק על פי מה שהמסר הקדוש, יתכן ותפילותיו של הקב"ה, שלום וברכות עליו, הובאו, וזו הדרישה לעדות שאין אלוהים מלבד אלוהים ועדות לכך שמוחמד הוא שליח האלוהים, מכיוון שמוקטדה מעידה כי שום הוכחה היא אין אלוהים מלבד אלוהים, כנות העבודה מיועדת לאלוהים בלבד, ושום סוג מהסגידה לא יבוזבז על אחרים כל מעשי הפולחן הם בלעדיים לאלוהים יתברך, ועל פי העדות שמוחמד הוא שליח האלוהים, כי הפולחן צריך להיות בהתאם למה שהגיע מהמסר האצילי, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, כך שאלוהים לא יעבד עם החידושים, החידושים וההכחשות שאלוהים יתברך הוריד מהסמכות, אך הפולחן הוא לפי הסונה, ומתי זה הובא על ידי הנביא הקדוש, יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום.

המסקנה היא שעלי להעיד כי אין אלוהים מלבד אלוהים כנות העבודה למען האל, והדרישה שאעיד שמוחמד הוא שליח האלוהים מפשט את המעקב אחר שליח האל, עליו השלום וברכות, ולכן יש צורך בכל אחת מהעבודות שאלוהים יהיה טהור וכי הסאננה של נביא מוחמד שלו, השלום והברכות עליו. אם אחד משני התנאים הללו מפר כי כנות הולכת לאיבוד, או שהמעקב אבד, או אבוד יחד, אז העבודה מוחזרת לבעליה, והיא אינה מקובלת על הקב"ה. הקב"ה אמר בהצהרה על תגובת הפעולה בגלל חוסר כנותהלכנו למה שהם עשו, והם עשו מה שהם עשואמר קדוש הנביא התפלל אלוהים, עליו השלום וברכות, בהצהרת התגובה ליצירה אם היא מבוססת על כפירה: "מי שיוצר משהו בעניין זה משלנו, זה לא תגובה." מסופר על ידי אל-בוכארי והמוסלמי  מהחרדת עאישה, יתברך שאלוהים יהיה מרוצה ממנה, ובמילה למוסלמי: "מי שעושה עבודה הוא לא צריך לעשות שום דבר כי הוא תגובה.

והוא, עליו השלום, אמר: "כי מי שגר אחריך יראה הרבה הבדל, אז אתה צריך לדבוק בשנה שלי ושנת הח'ליפות המודרכות בצדק, ולדבוק בה ולנשוך אותה לחלונות, לך ולדברים שקורים, עבור כל עדכון הוא חידוש, וכל חידוש מטעה." מסופר על ידי אבו דוד מתוך החדית 'של אל-ארבאד אבן סרייה, ואל-טירמידי אמר: "חדית' טובה ואותנטית."

ועליו עליו השלום והברכות, בחדית 'שבעים ושלוש הכתות, מתוכם שבעים ושתיים כתות נכנסות לאש, וקבוצה אחת ששרדה, הוא הראה כי הקבוצה שנותרה בחיים היא אלה שהיו על מה שהיה שליח האלוהים, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו יתברך עליו, וחבריו המוערכים, יתברך שאלוהים יתברך ישמח אותם וישביע אותם. .

האמאם מליק בן אנאס, יתברך שאלוהים ירחם עליו, אמר: "סוף אוממה זה יתוקן רק על ידי מה שמשפחתו הראשונה התפייסה אליו. והוא, אלוהים ירחם עליו, אמר:" הוא שהמציא באיסלאם הוא כפירה שהוא רואה כטוב. הוא טען שמוחמד בגד בהודעה, מכיוון שאלוהים אומר: "היום אני אשלים את החוב שלךאלא אם כן

לא די באדם לומר שאני עושה את העבודה הזו ואם הוא לא בא מהנביא, יתכן ותפילותיו ושלוםו של האל יהיו עליו, מכיוון שתכליתי טובה וכוונתי טובה, והראיה לכך היא שהנביא, השלום והברכות עליו, כאשר הודיעו לו שאחד מחבריו הנכבדים הקריב את קורבנו לפני תפילת עיד, ברוך הוא עליו השלום. פירוש "כבש בשר כבשה" פירושו שאינו קרבן, מכיוון שהוא לא התרחש על פי הסונה, שכן הסונה מתחילה לטבוח את הקרבנות לאחר תפילת עיד, אלא השחיטה לפני התפילה

הרצאה טלפונית שנשא עבדול מוחסן בן חמאד אל-עבד אל-באדר בחברה אסלאמית באמריקה

בשם האל הרחמן ביותאנו משבחים אותו, מבקשים את עזרתו, מבקשים את סליחתו ומחפשים מקלט באללה מהרעים של עצמנו ומהמעשים הרעים שבמעשינו.

מטעה אותו, והוא המטעה אינו מכוון אותו, ואני מעיד כי אין אלוהים אלא אלוהים בלבד שאין לו בן זוג, ואני מעיד שמוחמד הוא משרתו.

והמסנג'ר שלו, שלח אותו עם ההדרכה ודת האמת, כדי להראות את זה על כל זה.

 המסר, האמין והעצה של האומה,

יהי רצון שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, ועל משפחתו וחבריו, וכל מי שעושה את דרכו ומנחה את הדרכתו עד יום החולעשלום עליכם, אחיי המוסלמים היקרים, אשר מקשיבים לאמריקה ולחסדיו וברכותיו של אלוהים, ואני מבקש את אלוהים יתברך עבורינכון, ושכולנו מגשימים את מה שמספולחן הוא שם כולל לכל מה שאלוהים אוהב ומשמח עם מילים ומעשים הנראים ונסתרים, וזה הטוב ביותר מ

 זה נאמר בהגדרת הסגידה,

לסגידה יש ​​משמעות רבה, מכיוון שאלוהים יתברך ברא את הבריאה ושלח שליחים

הלהזמנת פולחן ואיסור פולחן לאחרים, כך אמר הקב"ומה שנוצר בג'ונגל ובאנשים, למעממעשי פולחן;

עמודי האיסלאם כללו בחדית 'המפורסם של גבריאל, שם ביקש מהנביא, עליו השלום

הכרה ושלום מאיסלאם,חוץ מאלוהים, ומוחמד הוא שליח האלוהים, ותפילה מתבססת והיא מבוצעת

זאקט, צם את רמדאן, ומבצע את החאג 'אם אתה יכולמוסר על ידי מוסלמי בסהיה שלו מהדידית של עומר

יהי רצון שאלוהים ישמח אותו, והוא החדית 'הראשון בספר האמונזה הגיע בחדית 'של עבד אללה בן עומר, יהי רצון שאלוהים יהיה איתם, שם הוא אמר את זה

תפילה ושלוםחמש; עדות שאין אלוהים מלבד אלוהים, וכי מוחמד הוא שליח האלוהים, הקים תפילה, שלם לזכאת, מבצע את חג'ג 'בבית, ומהאחד מהתהיי לו, ויש להפשיט את המעקב אחר המסנג'ר, כך שאלוהים סוגד רק לפי מתפילותיו של שלום, שלום וברכות עליו, וזו דרישת העדות שאין אלוהים מלבד אלוהים ועדות לכך שמוחמד הוא

א, מכיוון שנדרש שאעיד כי אין אלוהים מלבד כנות האל בעבודה בלבד, ושאין סוג של פולחן מבזבזה 'יתברך ומוקטדה אני מעיד כי מוחמד הוא שליח האל

הסגידה היא על פי מה שהגיע מהנביא הקדוש, יתכן שתפילותיו ושלוםו של האל יהיו עליו, כך שאלוהים לא נערץזה מסולטאן, אבל הפולחן הוא לפי הסונה, ולפי מה שהביא אותו הנביא הקדוש

הוא התפלל לאלוהיעהמסקנה היא שאני צריך להעיד שאין אלוהים מלבד כנות העבודה של אלוהים וזה דורש שאעיד שמוחמד הוא שליח האל.זה הוצג על ידו, עליו השלום והברכות, בחאדית של שבעים ושלוש הכתות מהן

שבעים ושתיים קבוצות, וקבוצה אחת, שורד עליו בשלום וברכות שזהומה ששליח של אלוהים, יהי רצון שתפילותיו ושלוםו של אלוהים עליו ועל חבריו, יהי רצון שאלוהים יתברך ישמחי

לא די באדם לומר "אני עושה את העבודה הזו, ואם הם לא באים מהנביא הוא מתפלל"

 עליו השלום, כי אני מתכוון

אוקיי, והכוונה שלי טובה. העדויות לכך הן שהנביא, יתכן ותפילותיו של אלוהים עליו, הודיעו לו שהוא אחד מחבריו

כבד שחטף קרבן לפני תפילת עיד, אמר, עליו השלום.