שלושת הנכסים ()

 

ספר קצר זה מסביר את שלושת העקרונות שכל גבר ואישה מוסלמים צריכים ללמוד ולעבוד איתם, והוא מראה מיהו האדון, הדרכים להכיר אותו, סוגי הפולחן, הגדרת האיסלאם, הצהרת עמודי התווך שלו, הגדרה של כל פינה, ובה הגדרה של חותם הנביאים, נביא האסלאם, שהוא מוחמד עליו השלום וברכות ה'. והיא כוללת הגדרה של הראשון בנביאים נח , עליו השלום, והגדרה של תגהות על חמשת סוגיה. זהו מסר שימושי מאוד בהסבר העקרונות שצריך לדעת כדי להבין את דת האסלאם; הדת הנכונה, השמורה והנותרת היא מאלוהים, תהילה לו

|

 שלושת הנכסים

ספר קצר זה מסביר את שלושת העקרונות שכל גבר ואישה מוסלמים צריכים ללמוד ולעבוד איתם, והוא מראה מיהו האדון, הדרכים להכיר אותו, סוגי הפולחן, הגדרת האיסלאם, הצהרת עמודי התווך שלו, הגדרה של כל פינה, ובה הגדרה של חותם הנביאים, נביא האסלאם, שהוא מוחמד עליו השלום וברכות ה'. והיא כוללת הגדרה של הראשון בנביאים נח , עליו השלום, והגדרה של תגהות על חמשת סוגיה. זהו מסר שימושי מאוד בהסבר העקרונות שצריך לדעת כדי להבין את דת האסלאם; הדת הנכונה, השמורה והנותרת היא מאלוהים, תהילה לו

 הודעה

שלושה נכסי

מאת השייח 'מוחמד בן עבדול ווהאב

שאלוהים ירחם עלי

שאלוהים ירחם עליו

תאסוף ותטפל בזה

מג'יד בן סולימאן אל-רא

אמונה חשובה, שנכתבה

 על ידי השייח 'אבו עבדאללה אימאם מוחמ

ד בן עבד אל-ווהאב בן סולימאן בן עלי אל-תמימי אל-חנבלי, האימאם

הספר: הסבר לשלושה עקרונות מחבר: מוחמד בן סאלח בן מוחמד אל-אוטאמין (נפטר: אה) הוצאה

לאור: הוצאת תוראיה מהדורה: מהדורה רביעית אה - לסה"כ מספר חלקים: [מספור הספר תואם

לפרסום ומצורף להערות השוליים]

דף המחבר: אינדקס נושאים תרגום של מחבר הספר (שלושה מקורות), השייח 'של האיסלאם מוחמד בן עבדול ווהאב, שאלוהים

אדירים ירחם עליו  תרגום של הפרשן, השייח 'מוחמד בין סאלח אל-אוטאימין, אלוהים אדירים ירחם עליו  הסבר לבסמלה מדע ודרגות התפיסה

ההבדל בין רחמים לסליחות

 המפורסם, חידוש מה שנחקר מתוך ציוני האסלאם במחצית השני

יה של המאה השתים עשרה , שאלוהים ירחם עליו ועל מקום מנוחתו המכובד.

ארבע הגיליונות

הנושא הראשון: ידע, שהוא: הכרת המשרת את אדונו, נביאו ודתו     הנושא השני הוא לעבוד איתו

הגיליון השלישההזמ

הנושא הרביעי: סבלנות לפגיעה

מדורי סבלנו

פרשנות לסוראט אל-אס 

משמעות המילים של האימאם אל-שאפי אם אלוהים היה שולח 

שלושת הנושאים שכל מוסלמי צריך ללמוד 

הנושא הראשון: אלוהים ברא וסיפק אותנו, אלא שלח לנו שליח   הנושא השני: אלוהים אינו מסכים לחלוק עמו איש בפולחן   הנושא השלישי: מי שמציית לשליח ולאחדות האל אינו מורשה לו להיות נאמן לאלו המסורים לאלוהים

ולשליחו.משמעות חניפיאה הדבר הגדול ביותר שאלוהים ציווה הוא מונותאיזם  הגדול ממה שאלוהים אסר על פוליתאיזם

שלושת העקרונות שעל האדם להכיהעיקרון הראשון: הכרת המשרת אדונו העיקרון השני: הכרת דתו של עבד הגדרת האיסלאם מדרגות החוב משמעות העד שאין אלוהים מלבד אלוהים ושמוחמד הוא שליח האל, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו

 שלוםהכוונה של שהאדה, שמוחמד הוא שליח האל

המשמעות של אלוהים והראיות ל

אייתוללות אלוהים הוא האלוהות, הראיה לכך ופרשנותו

סוגי פולחן באופ   -כְּנִיסָה הסוג הראשון: תחנון וסוגיו הסוג השני: פחד משלושה סוגים  סוג שלישי: בבקשה   הסוג הרביעי: טאוואקול, שהוא מארבעה סוגיםסוג חמישי: רצון סוג שש: פחד הסוג השביעי: יראת שמים הסוג השמיני: הפחד, שהוא מחמישה סוגי  סוג עשירי: פנייה- הסוג האחד-עשר:

 חיפוש מקלט  הסוג השתים עשרה: מצוקה, והם מארבעה סוגים  הסוג השלוש עשרה: שחיטה, שהיא משלושה סוגיםמדריך לתפילה, לזכאת ולפרשנות למונותאיזםמדריך לצום וחאג 'הדרגה השנייה: אמונה שימושיות לשלב את העובדה שיש לאמונה שבעים ענפים וששת העמודים שלה

הוא, שאלוהים ירחם עליו, נהג ללמד את התלמידים ואת הציבור הרחב את העקרונות הללו; ללמוד ולשנן אותו, וליישב אותו בליבם; כי זה הבסיס לאמונה.

מותו היה בשנה אלף מאתיים ושש מהג'הרה, ולידתו בשנת מאה וחמישה עשר אלף מהג'הרה, והוא היה בן תשעים ואחת. האי, וקריאתו התפשטה לשאר מהאי לבנט, מצרים, עיראק, הודו ואחרים, בגלל המטיפים שנשאו ממנו ידע, ועברו לאותן מדינות ומדינות,

ובגלל האותיות והספרים שהתפשטו ממנו, שאלוהים ירחם עליו. , וחסידיו, תומכיו והמטיפים העוקבים אחריו בקריאה לאלוהים.

הוא אומר, שאלוהים ירחם עליו: דע לך שחובה עלינו להיות מוסלמים. כל גבר ואישה מוסלמים מכירים את ארבע הנושאים הללו: כלומר ידע, השני: פעולה, השלישית: דאווה והרביעית : סבלנות, ארבעה סוגיות שלומדים מאמינה ואישה מאמינה, צעירים ומבוגרים.

הראשון: ידע: אדם צריך ללמוד ותובנה כך שהוא הופך להיות מודע ומכיר את דת האל שלשמה הוא נברא, וידע זה הוא ידע על אלוהים, הכרת נביאו וידיעת דת האסלאם עם עֵדוּת. אז הוא יודע כי אדוננו, הבורא, שברא אותו, סיפק לו, העניק לו ברכות, ברא לפניו ויוצ

ר אחריו, הוא ריבונו של עולם, וכי הוא האל האמיתי שסוגד לעולם שאינו ראוי לו. לסגוד לו: אין מלאך קרוב, אין נביא שנשלח, אין ג'ין, אין בן אנוש. אין אליל, ואין שום דבר אחר, אבל הפולחן הוא זכותו של אלוהים בלבד, כי הוא באמת סוגד, והוא ראוי לסגידה, והוא ריבונו של עולם, והוא אדונכם, בוראכם ואלוהיכם האמיתי.

זהו הנושא הראשון, כך שאתה מכיר את אדונך, הנביא שלך ואת דתך עם עדויות, אמר אלוהים, והשליח אמר, לא על פי דעה, ולא על ידי אמירת פלוני, אלא על ידי

 עדויות מפסוקים וחדיתות. , וזוהי דת האסלאם שאתה מצווה להיכנס אליה ולציית לה, וזוהי עבודת האל שבה אמר  אני יצרתי את הג'ין ואת הגברים רק כדי לעבוד אותי אל-דהרייאת:הפולחן הזה הוא האיסלאם, שהוא ציות לאלוהים ולשליחו, עושה את פקודת אלוהים וזונח את איסוריו. זוהי הפולחן שלשמו אנשים נוצרו

, ואלוהים ציווה על כך אנשים באמירתו: אנשים, סגידו לאדונכם אל-בקארה:כלומר תעבדו אותו על ידי ציות לפקודותיו, הימנעות מאיסוריו, הכנסת הפנים ל אותו, ומציין אותו לפולחן.

אחת מהן היא להכיר את הנביא שלך, שהוא מוחמד בן עבדאללה בן עבדול מוטאליב, אל-חשימי, אל-קוראשי, אל-מאקי, ולאחר מכן אל-מדאני, עליו השלום וברכות,

 כך שתדע שהוא שלך הנביא, וכי אלוהים שלח אותו אליך עם דת האמת, הוא מלמד אותך ומנחה אותך, כך שאתה מאמין שהוא באמת שליח האל, ושהאל שלח אותו לעולמות. כל הג'ין והאנושות, וכי חובה ללכת אחריו, וללכת בדרכו

זה יפורט בשלישית מתוך שלושת הנכסים

השנייה: פעולה על דת זו - דת האיסלאם - של תפילה, צום, ג'יהאד, עלייה לרגל, אמונה ואדיקות, כך שאתה עובד עם האיסלאם; מכיוון שאתה יצור של אלוהים, ואתה נברא כדי לעבוד את אלוהים, כך שאתה צריך לדעת ולפעול כלפיו, כך שאתה

 סוגד לאלוהים לבד, מקים תפילה, משלם זאקאט, צום את הרמדאן, מבצע את חג'ג 'לבית, מאמין באלוהים. , מלאכיו, שליחיו, ספריו, והיום האחרון, ויעוד קדום, טוב ורע, מצווים על מה שנכון, אוסרים את הטעות והיו צדיקים. אתה עושה מה שאלוהים ציווה עליך ועוצר את מה שאלוהים אסר עליך.

זהו העניין השני: לפעול על פי הדת שאתה באמת חובה עליה, להשאיר את החטאים שאסור לך לעשות ולבצע את החובות שאתה מורה עליהם.

השלישית: הקריאה לדת זו: היא קוראת לדת זו; היא מייעצת לאנשים לדבוק בה, מנחה אותם, מצווה עליהם לעשות טוב, ואוסרת עליהם את הרע. זוהי הק

ריאה לדת האסלאם. כל אדם קורא לאלוהים על פי יכולתו וידיעתו. לכל אחד - גבר או אישה - יש חלק מחובה זו: מהטפה, קריאה, הדרכה וייעוץ. ולזאקאט וזו תשלום, לצום הרמדאן, עלייה לרגל לבית כאשר האדם מסוגל, לכבד את הוריו, לשמור על קשרי הדירוג ולנטוש את כל החטאים. כל אחד מתקשר לפי יכולתו.

רביעית: סבלנות: כלומר, להתאזר בסבלנות מהפגיעה בדברים אלה. אדם עלול להיפגע: הוא עלול להתעייף, אנשים מסוימים עלולים לפגוע בו, סבלנות היא הכרחית, סבלנות באמונתך באלוהים ובשליחו, סבלנות ב לעשות מה שאלוהים ציווה עליו, ולעזוב את מה שאלוהים אסר. סבלנות נדרשת בקריאה לאלוהים, מלמדת, מצווה על טוב ואוסרת את הרע.

סבלנות היא הכרחית בכל העניינים הללו, שכן כל הדת דורשת סבלנות: סבלנות בכך שאתה סוגד לאלוהים לבד, סבלנות בתפילה, מתן טיהור, צום וביצוע חג'ג 'וסבלנות בהוראת מה שנכון ואסור על הטעות, וקריאה לאלוהים, וסבלנות כלפי מה שאסור. ודברים רעים, אז היזהרו מקרבתם, נדרשת סבלנות.

אם אדם אינו סבלני, הוא נופל במה שאלוהים אסר עליו, ומשאיר את מה שאלוהים ציווה עליו, אז יש צורך בסבלנות; זהו אמר הקב"ה לשליחו: היו סבלניים

 כסבלנות קביעת השליחים באולו [אחקף: והקב"ה אמר: היו סבלניים לשלוט באדונכם בעיניכם [טור: והקב"ה אמרסבלנות וסבלנותך היא רק באלוהים [דבורים, והקב''ה אמר: אבל מי שיסבול ישלם שכרם בלי לחשבעז-זומר

: והקב''ה אמר: והיה סבלני. אכן, אלוהים נמצא עם הסבלנים אל-אנפאל: כלומר: היו סבלניים, והיזהרו מלציית לו, לא לציית לו ולציית לו.

והראיה לארבע אלה היא: אמירת הקב"ה: עד הגיל, באמת, האדם אובד, למעט אלה המאמינים ועושים מעשים צדיקים, ומייעצים להם יחד, כי כל זה גדולתה של הדת.

כל הדת היא אמונה, פעולה, תחינה, סבלנות וידענכון, והעבודה שנעשתה, והזמנתו, וסבלנות הפגיעה בה, והאנשים באובדן והרס: למעט אלה המאמינים ועושים מעשים טובים, אלא אם כן אלוהים אסטנחם, פירושו: בני אדם ב אובדן, ועל דרך ההרס: רק מי שמאמין ופועל במעשים צדיקים, ומעיר זה את זה לאמת ומעיר זה את זה לחולה, אלה המנצחים, והם המאושרים.

וה 'נשבע על כך באומר: ואל-אסר נשבע, והוא האמת, גם אם לא נשבע, אך נשבע לאשר את התחנה. התעלפות, התעלפות וכו'; מכיוון שהיצורים מעידים על גדולתו, וכי הוא, תהילה לו, ראוי לסגידה.

באשר ליצור, אין הוא נשבע אלא על ידי אדוננו, הוא אינו נשבע או נשבע אלא על ידי אלוהים, ואסור לו להישבע על ידי נביאים, או על ידי אלילים, או על ידי הצדיקים, ולא על ידי אמון, לא על ידי הכעבה, ולא על ידי שום דבר אחר. זוהי חובתו של מוסלמי; הנביא עליו השלום וברכתו אמר: מי שנשבע במשהו חוץ מאלוהים ביצע פוליתאיזם.

חובתם של כל גבר ואישה מוסלמים להיזהר משבועה מלבד אלוהים, ושכל שבועתם תהיה עם אלוהים בלבד.

אלשאפי, שאלוהים ירחם עליו, אמר, והוא האימאם המפורסם, אחד מגדולי החוקרים, ואחד מארבעת האימאמים, והוא מוחמד אבן אידריס אלשפי אל מוטליב, נולד בשנה מאה וחמישים, והוא מת בשנת מאתיים וארבע, היה בן חמישים וארבע, שאלוהים ירחם עליו.

הוא, שאלוהים ירחם עליו, אומר: "אם אלוהים לא היה שולח הוכחה נגד בריאתו חוץ מהסורה הזו, זה היה מספיק להם." ובסיפור: "אם אנשים היו חושבים על הסורה הזו, זה היה קורה הספיק להם. " כלומר, אם היו בוחנים את זה ומחשבים על זה, היה מספיק לחייב אותם לאמת

, לעשות מה שאלוהים ציווה עליהם ולהשאיר להם את מה שאסר עליהם. כי אלוהים הבהיר כי מי שמאמין ועושה מעשים צדיקים ומייעץ אחד לשני לאמת ומייעץ אחד לשני לסבלנות הם המנצחים, ומי שעוד הוא המפסיד. צדקנות, מצווה על האמת ומחייבת סבלנות.

אל-בוכרי אמר, הוא אבו עבדאללה מוחמד בן איסמעיל בן איברהים אל-בוכרי, מבוכרה במזרח הרחוק, הוא נולד בשנה מאה ותשעים וארבע, בסוף המאה השנייה, ומת ב שנה מאתיים חמישים ושש, באמצע המאה השלישית, הוא היה בן שישים ושתיים, והוא הבעלים

 של הזכות ויש לו ספרים מועילים גדולים אחרים, שאלוהים ירחם עליו.

הוא אומר: "הפרק על ידע לפני דיבור ופעולה, כי אלוהים הכל יכול אומר: אז דעו שאין אל מלבד אלוהים [מוחמד: אז הוא התחיל בידע לפני דיבור ומעשה.

 אלוהים יברך את כולם.

השנייה: שאלוהים אינו מקבל את העובדה שמישהו צריך להיות קשור אליו בפולחן שלו: לא מלאך ולא נביא שנשלח.

והראיה היא אמירתו של העליון והמסגדים שייכים לאלוהים, לכן אל תזעיק איש עם אלוהים אל-ג'ין

השלישי: שמי שציית לשליח ומאחד את אלוהים, אסור לו להיות נאמן למי שמתנגד לאלוהים ולשליחו, גם אם הוא קרוב המשפחה הקרוב ביותר.

המדריך אומר: אל תמצא אנשים שמאמינים באללה וביום שבו איוואדון חד את אללה ושליחו, גם אם הם היו אבותיהם, או בניהם או אחיהם או שבטם ספרים אלה בליבם אמונה ותמכו בהם ברוח. של זה והביאו אותם לגנים שמתחתיהם נהרות זורמים יהי רצון שאללה

יהנה מהם והם איתו את אלה שחיזבאללה לא אכן, מפלגת האל היא המצליחהאל-מוג'דילה

שלושת הנושאים הללו הם בין הנושאים החשובים ביותר הקשורים למונותאיזם ולזכויותיו, ואלוהים הכול יכול ברא אנשים לעבוד אותו, והוא לא ברא אותם לשווא

, לשווא או לשווא, אלא הוא יצר אותם לעניין גדול, ועל חוכמה גדולה בה הם מאושרים, ובה ישועתם, שהם שהם סוגדים לאלוהים לבד ללא שותף, כדבריו. הקב"ה ברא את הג'ין ואת האנושות למעט לעבוד [אלמריאאת]

, וה עבודת אלוהים הורתה להם באמירתו: אנשים, סגידו לאדונכם [אל-בקארהואמרו: תעבדו את אללה ואל תצטרפו נשים:, ובדבריו: והם לא נצטוו אלא לעבוד. אלוהים בכנות אליו בדת [אל-ביינה: פחד, תפילה, צום וכו '. הוא ראוי לסגידה, נשגב הוא, בלי כל השאר.

לכך מצטרפים ביצוע הפקודות, עזיבת האיסורים, ביצוע הפקודות שאלוהים והשליח ציוו והשארת האיסורים שאלוהים והשליח אסרו, כל זה נכלל בפולחן, וזה האיסלאם. העניין הזה: לעבוד את אלוהים לבד, להיכנע לו, להיכנע לו, להאדיר את מצוותיו ואיסוריו, לציית לפקודותיו,

 להימנע מאיסוריו ולייחד אותו לסגידה ללא כל דבר אחר: אל תתפלל אלא לאלוהים, ו אין להקריב אלא לו, ואין אנו נשבעים אלא לאלוהים, ולא אנו סומכים רק עליו, ועל מעשי פולחן אחרים, אותם אנו מייחדים לו,

 למעט היצור החי הנוכחי; אין שום פסול בכך שהוא משמש במה שהאדם החי, הנוכחי והמסוגל מסוגל לעשות, זה לא מעשה פולחן. כפי שהוא, תהילה לו, אמר

 בסיפורו של משה: אז אחד שלו חסידים התחננו בפניו למי שהיה אויבו אל-קאסאס:שכן משה מסוגל לעזור לו, וכשם שאנשים משתפים פעולה בענייני העולם והדתי שלהם, אין בכך כל רע.

אשר לתחינת המתים, ותחינת הנעדרים שאינם שומעיםדבריך, או תחינת אליל, ג'ין, עצים וכדומה; זוהי מלכודת הכופרים, שהיא המלכודת הגדולה ביותר שאמר אלוהים: העוול הגדול להתנער לוקמן: והקב"ה אמר: אם אלילים למעשים טובים מה הם עשו בקרוהקב''ה אמר

 אלוהים אינו סולח לו ועסוק במחילה מלבד זה שהוא רוצה ען-ניסה  והוא, תהילה לו, אומר: ואכן נתגלה לך ולאלו לפניכם, שאם אודה לכם, הוא גילה לכם.

אלוהים ברא אותנו ופרנס אותנו ולא הותיר אותנו מזניחים, אלא ציווה עלינו לאחד אותו, לציית לו ולהשאיר את אי ציותו, והוא אסר עלינו מכל מה שהוא אסר, ושלח לנו שליח עם זה, הוא שלח את מוחמד.

עליו השלום וברכות עם זה, והקוראן נחשף בפניו בכך, הוא גילה את הקוראן כדי שנהיה יפים על מה שיש בו בהנחיה, ואנו עובדים עם הפקודות שהוא מכיל , והאיסורים בו, מידי

 מוחמד שליח האל, עליו השלום, חותם הנביאים, והוא גרם לנביא הזה להסביר לאנשים את דתם, להסביר להם את דתם וללמד אותם מה הם לא ידעו,

 והוא חותם הנביאים, האימאם שלהם, והטובים שבהם, עליו השלום והברכות, כך שמי שציית לשליח הזה וישר לדתו יש גן עדן, וזה לא ציית לנביא וחריף עבור דתו הוא רשאי לירות, כדבריו: שלחנו לך עד שליח נגדך מתכוון: עד לעבודתך

 ראית כששלחנו לפרעה שליח מוצאמילהוא שולח השלום עליו: מרד בפרעה השליח, אז תפסנו אותו בחורבן ובייסורים אל-מוזמיל כלומר: אלוהים תפס את פרעה בהרס מוחלט ומלקה בעולם הזה על ידי טביעה, ולאחר מכן באש

הגיליון הראשון הזה: אתה יודע בוודאות שאלוהים הוא הבורא, הספק, וכי הוא האדון והאלוהים האמיתי שלך, וכי הוא, תהילה לו, מסוגל לעשות את כל הדברים, והוא יודע הכל על הכל , וכי הוא לא הזניח אנשים, אלא הוא שלח אליהם שליחים, וגילה להם את הספרים; כדי להראות להם את זכותו.

הסוגיה השנייה היא הגשמה של הסוגיה הראשונה: שאתה יודע שאלוהים אינו מסכים לקשר עמו איש בפולחן שלו, בדיוק כפי שהוא הבורא, הספק, נותן החיים

, הקטלני, שיצר אותך ואת נתן לך ברכות, ולכן הוא, כבודו, לא שמח לקשר עמו אף אחד מהעם, לא נביא שנשלח, לא מלאך קרוב, ולא אחרים; כי הפולחן הוא זכותו של אלוהים לבדו, כפי שאמר הוא, הגבוה ביותר: ויהיך ציווה שלא תעבוד אף אחד מלבדו אל-ישרא: כגוכפי שאמר הקב"ה: אתה אתה אנו סוגדים, ואתה אנו מחפשים עזרה, הגיליון השנ

 עליך לדעת שאלוהים אף פעם לא מקבל לשייך אליו מישהו בפולחן שלו: לא מלאך קרוב, וגם נביא שנשלח, אלא הוא אסר זאת, וזה נחשב לגדול החטאים: קישור אחרים לאלוהים, כשנשאל : איזה חטא גדול יותר

 הוא אמר: להפוך את אלוהים לנדה והוא הבריאה שלך, זה החטא הגדול ביותר, והוא אומר: אל תתנו לאף אחד יחד עם אללהג'ין: ובילו את אדונכם לא רק הוא ישרא: היזהרו של פולחן ואתה אנו משתמשים אור: בפסוקים רבים שבהם הפקודה לעבוד את אלוהים

 לבד, והאיסור לסגוד לשום דבר אחר, אז אתה משלב שני דברים: אז אתה מאמין שאלוהים הוא הבורא, הספק, הספק, הספק, נותן החיים, המתים, ואתה מאמין שהוא, תהילה לו, הוא זה הראוי לו לעבוד, וכי הוא אינו ראוי לסגידה. לעשות אותו עם המשרתים:

 אין מלאך קרוב, וגם נביא לא נשלח, אך הפולחן חייב להיות רק לו: משחיטה, תפילה וצום, כל פולחן הוא לאלוהים בלבד, אין לו שותף: ואלוהיכם הוא אל אחד, אין אל מלבד הוא, הרחמן ביותר אל-בקארה:

הנושא השלישי - וזו אחת החובות החשובות ביותר עבורך - שכל זכר ונקבה מוסלמים יידעו שאסור לו להיות נאמן לפוליתאיסטים או לאהוב אותם,

כך שכל מי שציית לאלוהים ושליחו. ומאחד את האל הכול יכול, כל מוסלמי צריך להיות עוין כלפי הכופרים ולשנוא למען השם, ואסור לו להיות נאמן לאהוב אותם; כי הוא, הגבוה ביותר, אומר לא תמצא עם שמאמין באלוהים וביום האחרון בעל חיבה כלפי המתנגדים לאלוהים ושליחו [אל-מוג'דילהכלומר: לא תמצא אנשים אדוקים מאמינים. , הו מוחמד.

הוא אומר: אתם המאמינים! אל תיקחו את היהודים והנוצרים, כמה הורים לחלקכם, הופך אותם שאלוהים אינו מנחה אנשים רעים טבלה

אמר הקב''ה: היית דוגמא טובה לאברהם ולבני עמו, כשאמרו לאנשיך אליך, ואין לך מה לסגוד מלבד שאללה דחה אותך, והופיעה בינינו לבינך איבה ושנאה אפילו לא מאמינים באלוהים. לבד מומתחינה

אז חייבת להיות שנאה ואיבה כלפי אויבי האלוהים, חיבת המאמינים ואהבת המאמינים. כך הוא המאמין: הוא אוהב את חברי אלוהים ואוהב אותם ומשתף איתם פעולה בטוב, ושונא את אלוהים. אויבים ושונא אותם ואיבה איתם למען האלוהים, ואם הוא קורא

להם לאלוהים, ואם הוא לוקח מהם את המחווה, אבל לא אוהב אותם, אלא שונא אותם באלוהים, אפילו אם אישר אותם אצלם מדינה, ולקח את המחווה כאפוטרופוס; מכיוון לקח את המחווה מן היהודים, הנוצרים, ואת האמגושים;

כי לקיחת הג'יזיה מהם היא עזרה למוסלמים, לא אהבה כלפיהם, עזרה למוסלמים ועזרה למוסלמים בענייניהם ... הג'יזיה, אלא אם כן הם מאמצים את האיסלאם,

את היהודים והנוצרים בפרט, ואת המאגי, אם הם משלמים ג'יזיא, אל תילחם. הם נלחמו ביכולת להתאסלם או לחלוק כבוד. באשר לשאר הכופרים המחווה לא מתקבלת מהם, אך הם נלחמים עד שהם מאמצים את האיסלאם: כמו הפגאנים, קומוניסטים ודומיהם.

הכוונה היא שלמוסלמי אין איבה כלפי אויבי האלוהים, אלא עליו לנהל איבה איתם, ולשנוא למען האל, ואסור להיות נאמן להם, ולא לאהוב אותם; כי הם אויבי האלוהים, מתנגדיו; לכן אלוהים אמר: הו מוחמד, לא תמצא עם שמאמין באלוהים והיום האחרון יתיידד עם המתנגדים לאלוהים ושליחו, כלומר: אל תעשהדבריך, או תחינת אליל, ג'ין, עצים וכדומה; זוהי מלכודת הכופרים, שהיא המלכודת הגדולה ביותר שאמר אלוהים: העוול הגדול להתנער לוקמן והקב"ה אמר: אם אלילים למעשים טובים מה הם עשו [בקר

 והקב''ה אמר: אלוהים אינו סולח לו ועסוק במחילה מלבד זה שהוא רוצה ען-ניסה והוא, תהילה לו, אומר: ואכן נתגלה לך ולאלו לפניכם, שאם אודה לכם, הוא גילה לכם

אלוהים ברא אותנו ופרנס אותנו ולא הותיר אותנו מזניחים, אלא ציווה עלינו לאחד אותו, לציית לו ולהשאיר את אי ציותו, והוא אסר עלינו מכל מה שהוא אסר and, ושלח לנו שליח עם זה, הוא שלח את מוחמד. עליו השלום וברכות עם זה, והקוראן נחשף בפניו בכך, הוא גילה את הקוראן כדי שנהיה יפים על מה שיש בו בהנחיה, ואנו עובדים עם הפקודות שהוא מכיל , והאיסורים בו, מידי

מוחמד שליח האל, עליו השלום, חותם הנביאים, והוא גרם לנביא הזה להסביר לאנשים את דתם, להסביר להם את דתם וללמד אותם מה הם לא ידעו, והוא חותם הנביאים, האימאם שלהם, והטובים שבהם, עליו השלום והברכות, כך שמי שציית לשליח הזה וישר לדתו יש גן עדן, וזה לא ציית לנביא וחריף עבור דתו הוא רשאי לירות, כדבריו: שלחנו לך עד שליח נגדך מתכוון

: עד לעבודתך ראית כששלחנו לפרעה שליח מוצאמיל הוא שולח השלום עליו: מרד בפרעה השליח, אז תפסנו אותו בחורבן ובייסורים אל-מוזמיל כלומר: אלוהים תפס את פרעה בהרס מוחלט ומלקה בעולם הזה על ידי טביעה, ולאחר מכן באש.

הגיליון הראשון הזה: אתה יודע בוודאות שאלוהים הוא הבורא, הספק, וכי הוא האדון והאלוהים האמיתי שלך, וכי הוא, תהילה לו, מסוגל לעשות את כל הדברים, והוא יודע הכל על הכל , וכי הוא לא הזניח אנשים, אלא הוא שלח אליהם שליחים, וגילה להם את הספרים; כדי להראות להם את זכותו.

הסוגיה השנייה היא הגשמה של הסוגיה הראשונה: שאתה יודע שאלוהים אינו מסכים לקשר עמו איש בפולחן שלו, בדיוק כפי שהוא הבורא, הספק, נותן החיים, הקטלני, שיצר אותך ואת נתן לך ברכות, ולכן הוא, כבודו, לא שמח לקשר עמו אף אחד מהעם, לא נביא שנשלח, לא מלאך קרוב, ולא אחרים; כי הפולחן הוא זכותו של אלוהים לבדו, כפי שאמר הוא, הגבוה ביותר:

 ויהיך ציווה שלא תעבוד אף אחד מלבדו אל-ישרא: כגוכפי שאמר הקב"ה: אתה אתה אנו סוגדים, ואתה אנו מחפשים עזרה, [הגיליון השני:] עליך לדעת שאלוהים אף פעם לא מקבל לשייך אליו מישהו בפולחן שלו: לא מלאך קרוב, וגם נביא שנשלח, אלא הוא אסר זאת, וזה נחשב לגדול החטאים: קישור אחרים לאלוהים, כשנשאל :

איזה חטא גדול יותרהוא אמר: להפוך את אלוהים לנדה והוא הבריאה שלך, זה החטא הגדול ביותר, והוא אומר: אל תתנו לאף אחד יחד עם אללה ובילו את אדונכם לא רק הוא ישרא היזהרו של פולחן ואתה אנו משתמשים אור כך ששרת את אלוהים כנה לו בכבודו בדת בפסוקים רבים שבהם הפקודה לעבוד את אלוהים לבד, והאיסור לסגוד לשום דבר אחר, אז אתה משלב שני דברים:

 אז אתה מאמין שאלוהים הוא הבורא, הספק, הספק, הספק, נותן החיים, המתים, ואתה מאמין שהוא, תהילה לו, הוא זה הראוי לו לעבוד, וכי הוא אינו ראוי לסגידה. לעשות אותו עם המשרתים: אין מלאך קרוב, וגם נביא לא נשלח, אך הפולחן חייב להיות רק לו: משחיטה, תפילה וצום, כל פולחן הוא לאלוהים בלבד, אין לו שותף ואלוהיכם הוא אל אחד, אין אל מלבד הוא, הרחמן ביותר אל-בקארה:]]. אנשי האמונה של הישר, אבל מצאו אותם במחסור באמונה שלהם, ובחולשת האמונה שלהם:

 אם הם היו אבותיהם, או בניהם או אחיהם או שבטם ספרים אלה בליבם ספרי אמונה פירושו: הוכיחו אמונה: ותמכו בהם בכוחם ברוח הרוח פירושה: חזק ממנה והביאם לגנים שתחתיהם זורמים נהרות שאללה יהנה מהם והם איתו אותם חיזבאללה לא חיזבאללה הם המצליחים טענה

 חיזבאללה הם אלה ששומרי האל, והחזירו את אויבי האלוהים, ונאמנים לדתו של אללה, אלה הם חיזבאללה, אך פוגעים בזכות והמשכו הפוליתאיסטים, והחשוב שבהם, הם מהמפלגה. של השטן: אכן, מפלגת השטן היא המפסידה אל-מוג'דאלא:.

אנו מבקשים מאלוהים הצלחה והדרכה לכולם.

אני יודע שאלוהים אומר לך לציית לו: שאלחניפ -מלה איברהים, לסגוד לאללה לבד, מושיע הדת, ושהאל הורה לכל בני האדם וברא אותם אליה, כפי שהוא אומר: יצרתי את הג'ין ואת האנושות למעט פולחן. ומשמעות הפולחן: התאחדו.

והדבר הגדול ביותר שאלוהים ציווה עליו: מונותאיזם, שמייחד את אלוהים בפולחן.

והגדול ביותר ממה שאסר: פוליתאיזם, וזה הזמנת אחרים יחד איתו, והראיה היא אמירתו, הגבוה ביותר: "עבודת אלוהים" ניסה '

שיח ': השייח, שאלוהים ירחם עליו, אומר השייח' אימאם אבו עבדאללה מוחמד בן עבדול-ווהאב בן סולימאן בן עלי אל-תמימי, שאלוהים ירחם עליו, והוא המתחדש של מה שנלמד מהתכונות של האיסלאם בחצי האי ערב הזה במחצית השנייה של המאה השתים עשרה,

 שמת בשנת אחה"ה, שאלוהים ירחם עליו והוא עשה כמיטב יכולתו, ולכן חוקרי האמת שעזרו לו ועזרו לו עשו כמיטב יכולתם לקרוא לאנשים לאיחוד האלוהים, ולהדריך אנשים למה הם נוצרו לשם ציות לאלוהים, לעבודו ולאחד אותו ..... לחדש את האיסלאם, לחדש את תכונותיו ולהסיר עקבות של פוליתאיזם באי זה, אז השיחה התפשטה מהאי הזה למה שמסביב לעיראק, הלבנט, מצרים, הודו וכן הלאה.

הכוונה היא שזוהי קריאה גדולה ומבורכת ביחס לאחדותו של אלוהים ולמסירותו כלפיו, ולנטוש שותפים מקשרים עמו, והפוליתאיזם התפשט על האי הזה עם פולחן קברים, בנייה על קברים, וה סגידה לעצים ואבנים, פרט לאלה שאלוהים מרחם עליהם, אז היו סבלניים, שאלוהים

ירחם עליו, בקריאה לאלוהים, ויעזור לו למי שנעזר על ידי תומכי ההנחיה בהנחיית אנשים לטוב, ו הוא מנחה אותם לאחדות האל ולציות לו, והוא כתב את הספר הזה בשם "שלושה יסודות", שהוא ספר קטן, אך הוא בעל משמעות רבה, בעל עניין רב.

הוא, שאלוהים ירחם עליו, אומר: דע, שאלוהים ידריך אותך לציית לושאלוהים ירחם עליו, ישלב חינוך ותחינה. ההניפייאייה - דת אברהם - כלומר לעבוד את ה 'בכנות בשבילו בדתוהיא זו שבה אמר אלוהים לנביא שלו: אחר כך חשפנו לך לעקוב אחר דת אברהם, החניף א-נהלהחניף הוא זה שפונה לאלוהים, מתרחק מכל דבר אחר וכנה בפולחן כלפיו. כמו אברהם וחסידיו, וכך גם הנביאים וחסידיהם.

הוא אמר: בכך, אלוהים ציווה על כל האנשים ויצר אותם לשם כך. אז הוא ציווה עליהם על מונותאיזם וכנות, ויצר אותם לעבוד אותו, וציווה עליהם לעבוד אותו לבדו בתפילותיהם, בצום, בתחנונים, בפחד, בתקווה, בשחיטה, בנדרים ובסוגים אחרים של פולחן, הכל למען אלוהים, כמו אמר הקב"ה: והוא אמר: את זה אתה סוגדים ואתה אנו מבקשים עזרה אל-פטיחא

זהו אחדותו של אלוהים, ציות לפקודותיו והימנעות מאיסוריו. הקב"ה אמר: יצרתי הג'ין והאנושות רק כדי לסגוד לי אלדראיית. על ידי ביצוע פקודות והפקרת האיסורים, הוא, שאלוהים ירחם עליו, אמר: ובגלל זה הוא יצר אותםכפי שאמר הקב"ה: יצרתי את הג'ין ואת הגברים רק כדי לעבוד אותי. זאת ציות לאלוהים.

הדבר הגדול ביותר שאלוהים ציווה עליו הוא המונותאיזם, הדבר הגדול ביותר שאלוהים ציווה עליו הוא המונותאיזם, שמייחד את אלוהים בפולחן, והדבר הגדול ביותר שאלוהים אסר זו הסיבה לכך עוד בקוראן ... ביחודו של אלוהים: ואלוהיכם הוא אל אחד, אין אל מלבד הוא, הרחמן, הרחמן ביותר [אל-בקארה:].

אנשים, תעבדו את אדונכם אל-בקארה והורו רק לאלוהים לסגוד בכנות לדתו עדות לכן עבדו את אלוהים כדת המושיע [קליקים, וסגדו לאללה ואל תצטרפו לאף אחד במשהו נשים, ל- non זהו אחד הפסוקים שציוו את עבודת האל לבד, ואת המפרט שלה על ידי הקב"ה.

והדבר הגדול ביותר שאלוהים ציווה עליו הוא המונותאיזם: שהוא ייחודו של אלוהים בפולחן, זהו מונותאיזם: ייחודו של אלוהים בפולחן, ייחודו לסגידה ללא כל דבר אחר. אותואל-ישראא, והם לא נצטוו אלא לעבוד את אלוהים בכנות לעבוד אותו. אל-ישראא

ופוליתאיזם: הזמנת מישהו אחר יחד איתו, הפניית פולחן כלשהו לאל. הצטרפתי אליך, כך שעבודתך תהיה חסרת ערך ושתיהיה בין המפסידים עז-זומר

וב"סאהין ": שהנביא, עליו השלום והברכות, נשאל: איזה חטא הוא הגדול ביותרהוא אמר: לעשות שוויון לאלוהים והוא ברא אותך. נאמר: אז מהאמר: להרוג את בנך מחשש שיאכל איתך נאמר: ואז מהאמר: לבצע זנות עם אשת שכנתך.

הנביא הבהיר פּוֹלִיתֵאִיזם כי הוא הגדול ביותר, חמור ביותר והמסוכן ביותר של כול חטאים.

ובחדית 'השנייה הוא, עליו השלום, אומר: האם לא אודיע לך על החטאים הגדולים ביותר"אמרנו: כן, שליח אלוהים. הוא אמר: שותפים לאלוהים התחילו איתו, ולא צייתו להורים. , ושקר.

המונותאיזם מייחד את אלוהים בפולחן.: זה קורא למישהו אחר מאשר אלוהים עם אלוהים. אתה קורא לו, או חושש ממנו, או מקווה עבורו, או מקריב בשבילו, או מבטיח נדר או כל סוג אחר של פולחן. הפוליתאיזם העיקרי הזה, בין אם זה שנקרא הוא נביא, שד, עץ, אבן או כל דבר אחר, הפולחן הוא זכותו של אלוהים בלבד; מסיבה זו אמר הקב"ה: "סגידו לאלוהים ואל תקברו אליו דבר" אן-ניסה '

אז הכל ניצח, והגבוה אמר: וגו 'שלך קבע שאתה לא תעבוד לו אלא לו אל-ישראאוהוא, תהילה לו, אמר: והם לא נצטוו אלא שיעבדו את אללה. , הנעלים, אל-ישראא

 אלוהים יברך את כולם.

אז אם נאמר לכם: מהם שלושת העקרונות שאדם חייב לדעת

אז אמרו: ידיעתו של המשרת על אדוננו, דתו ונביאו מוחמד, עליו השלום.

אז כשאומרים לך: מיהו אדונך

לאחר מכן אמור: אלוהים אלוהים, אשר הביא אותי ואת אדוני כל העולמות ברכות, שהיא אליל שלי, לא אליל אחר, המדריך אומר: השבח לאל, ריבונו של עולם אווהכל מלבד עולמו של אלוהים, ואני אחד מהעולם הזה.

שייח ': דבריו של האימאם השייח' מוחמד בן עבד אל-ווהאב, שאלוהים ירחם עליו, נאמרו בעבר: שהניפיייה היא דת אברהם שהשליחים, יהי רצון ושלום עליהם, הביאו, וזה היא עבודת ה 'בלבד, והתמסרות הפולחן אליו, האדיר והנשגב. ואלוהים, כבודו הוא אלילך בתחינתך, פחד,

 תקווה, תפילה, צום, הקרבה ונדר. דת אברהם, וזה הבסיס של האיסלאם, יסוד הדת, ומקור הדת של כל השליחים הוא שהם סוגדים לאלוהים לבד בלי כל השאר as, כפי שאמר הקב"ה: וקמנו לתחייה. בעבודת אלוהים והתרחקו מהאלילים א-נהלוהעליון אמר: ולא שלחנו לפניכם שום שליח אלא שגילנו לו (אלוהים

בעבר נאמר כי אנשים נוצרו לשם כך, המשקלים נוצרו לשם כך, הם נוצרו לעבוד את אלוהים לבד, לציית לפקודותיו ולאסור את איסוריו, כפי שאמר הקב"ה:

 לא יצרתי את הג'ין והגברים אלא לעבוד את אלוהים, ולעבוד אותו, ולעבוד אותו, ולעבוד אותו לבד, ולעבוד אותו, ולעבוד אותו: פקודותיו, והם אוסרים את איסוריו, ועומדים בגבולותיו, והוא הבטיח להם ניצחון בעולם הזה, והצלחה, הדרכה ואושר בעולם הבא, והצלה מהאש.

האדם אחראי לשלושה עקרונות המאחדים את הדת כולה: מיהו אדונךמהי הדת שלךמי הנביא שלך

עקרונות אלה הם מה שהמשרת נשאל עליו בקברו. הדבר הראשון שמונח בקברו נשאל על שלושת העקרונות הללו: על אדוניו, על דתו ועל נביאו, עליו השלום והברכות. השואל שואל אותך: מיהו אדונךאז אמור: אדוני הוא אלוהים, שגידל אותי וגידל בחייו את כל העולמות, והוא האליל שלי, ואין לי אלוהים מלבדו. זהו אדון הכל, כפי שאמר: השבח לאל, ריבונו של עולם [אור

 ובעל ידע: כל היצורים, כל האימה: ג'ין, בני אדם ובעלי חיים, הרים ועצים בכל העולם, הוא אומר: אלוהים האדון שיצר את השמים והארץ בששה ימים, ואז הדליק את כס המלכות אל-עראף הוא אדון הכל, שלו הוא הבריאה, יש לו את הפיקוד, הוא ראוי לסגידה; לכן אמר: הוא האלוהות שלי, ואין לי אלוהות חוץ ממנו.

הראיה היא אמירתו של העליון: השבח לאל, ריבונו של עולם, כלומר: כל ההלל מגיע לאלוהים, והפולחן בא משבח ומתוך שבח.

 הכל מלבד אלוהים הוא בעל ידע: מהג'ין, מהאנושות, מבעלי חיים ומהרים, כולם עולמות.

ואני אחד מהעולם ההוא: אני, בן אדם, הוא אחד מהעולם הזה שאלוהים ברא, ברא, הזין בחסדו וחייב אותו לציית.

מוטל על כל עולמם של האחראים - מהג'ין ומהאנשים - לציית לאלוהים ולשליחו ולאחד אותו, הנעלה והמפואר, ולעבוד אותו לבדו, וכך צריכים המלאכים לעבוד את אלוהים לבדו. ; לכן הוא אומר על המלאכים לא להמרות את פיו מה שאלוהים ציווה עליהם לעשות את מה שהם מצווה [איסו

ואת הקדוש הברוך הוא אמר: אל באומרו שהם מזמינים עבודת  יודע מה ביניהם לבין מאחוריהם להתערב למעט אלה שאמצו את אשליית הפחד ביראה [נביאים

כך על הכבדים של הג'ין והגברים לעבוד את אלוהים לבד ללא כל דבר אחר, ולדעת שאלוהם הוא אדונם, בוראם ובוראם, וכי הנביא מוחמד, עליו השלום והברכות, שאלוהים שלח איתו דת האמת; אלוהים שלח אותו עם האיסלאם, הפך אותו לחותם הנביאים, והפך את החוק שלו לשלום וכללי לג'ין ולאנושות. אתה צריך להאמין בזה.

ואתה צריך להאמין בעקרון השלישי: האיסלאם, והאסלאם הוא כניעה לאלוהים במונותיאיזם, כניעה אליו בצייתנות והתנערות מפוליתאיזם ואנשיו. הוא בלבד and והכנעה לפקודותיו; אתה עושה מה שמצווה,

 ואתה עוצר את מה שאסור. זהו האיסלאם, מתוך אמונתך ועדותו שמוחמד הוא שליח האל, יהי רצון שתפילותיו ושלום עליו, חותם הנביאים, והוא שליחו של אלוהים. לאנשים הפשוטים: כל הג'ין והאנושות.

אז אתה צריך להאמין בזה, להאמין בזה ולפעול על פי זה: לעבוד את אלוהים לבד, ללכת בעקבות שליחו מוחמד, עליו השלום, ולהאמין שאלוהים הוא הבורא, אדונך והמילוי.

הנושא השלישי - וזו אחת החובות החשובות ביותר עבורך - שכל זכר ונקבה מוסלמים יידעו שאסור לו להיות נאמן לפוליתאיסטים או לאהוב אותם, כך שכל מי

שציית לאלוהים ושליחו. ומאחד את האל הכול יכול, כל מוסלמי צריך להיות עוין כלפי הכופרים ולשנוא למען השם, ואסור לו להיות נאמן לאהוב אותם; כי הוא, הגבוה ביותר, אומר: לא תמצא עם שמאמין באלוהים וביום האחרון בעל חיבה כלפי המתנגדים לאלוהים ושליחו [אל-מוג'דילה

 כלומר: לא תמצא אנשים אדוקים מאמינים. , הו מוחמד.

הוא אומר: אתם המאמינים! אל תיקחו את היהודים והנוצרים, כמה הורים לחלקכם, הופך אותם שאלוהים אינו מנחה אנשים רעים [טבלה

אמר הקב''ה: היית דוגמא טובה לאברהם ולבני עמו, כשאמרו לאנשיך אליך, ואין לך מה לסגוד מלבד שאללה דחה אותך, והופיעה בינינו לבינך איבה ושנאה אפילו לא מאמינים באלוהים. לבד [מומתחינה:].

אז חייבת להיות שנאה ואיבה כלפי אויבי האלוהים, חיבת המאמינים ואהבת המאמינים. כך הוא המאמין: הוא אוהב את חברי אלוהים ואוהב אותם ומשתף איתם פעולה בטוב, ושונא את אלוהים. אויבים ושונא אותם ואיבה איתם למען האלוהים, ואם הוא קורא להם לאלוהים, ואם הוא לוקח מהם את המחווה, אבל לא אוהב אותם, אלא שונא אותם באלוהים, אפילו אם אישר אותם אצלם מדינה, ולקח את המחווה כאפוטרופוס; מכיוון לקח את המחווה מן היהודים, הנוצרים, ואת האמגושים;

 כי לקיחת הג'יזיה מהם היא עזרה למוסלמים, לא אהבה כלפיהם, עזרה למוסלמים ועזרה למוסלמים בענייניהם. הג'יזיה, אלא אם כן הם מאמצים את האיסלאם, את היהודים והנוצרים בפרט, ואת המאגי, אם הם משלמים ג'יזיא, אל תילחם. הם נלחמו ביכולת להתאסלם או

לחלוק כבוד. באשר לשאר הכופרים המחווה לא מתקבלת מהם, אך הם נלחמים עד שהם מאמצים את האיסלאם: כמו הפגאנים, קומוניסטים ודומיהם.

הכוונה היא שלמוסלמי אין איבה כלפי אויבי האלוהים, אלא עליו לנהל איבה איתם, ולשנוא למען האל, ואסור להיות נאמן להם, ולא לאהוב אותם; כי הם אויבי האלוהים, מתנגדיו; לכן אלוהים אמר: הו מוחמד, לא תמצא עם שמאמין באלוהים והיום האחרון יתיידד עם המתנגדים לאלוהים ושליחו, כלומר: אל תעשה

 אתה האמת  ופרטים על כך יגיעו, ברוך השם.

אלוהים יברך את כולם.

התערבות: בשם אלוהים, האדיב, הרחמן ביותר. קיבלנו כמה שאלות:

השאלה הראשונה: השואל אומר: הוד מעלתו השייח ', קבוצה נכנסה למסגד בזמן שנסעה, ומצאה קבוצה נוספת שמתפללת מג'ריב ואישה משולבת ומתקצרת, והיא לא הדביקה אותם מג'ריב, אבל התפסתי. לאחר מכן, אתה מבלה רק'ה שלישי, ואז הם מתפללים את תפילת הערב בקהילה לבד

ת: הדבר הקרוב ביותר הוא שהוא יתפלל איתם את תפילת הערב מאותו סוג כמו מגריב, ואם הם בירכו אותם, הם קמו והביאו מגריב אחד שלם, ואז התפללו את תפילת הערב. האחרים הגיעו עם רק ' אה; מכיוון שהם נכנסו איתם מתוך כוונה של מגריב, אז הם מתפללים את תפילת הערב לאחר מכן.

ש: זאת אומרת: מה ההבדל בכוונות

ת: מה שפוגע, לא, מה פוגע, מה שנכון זה מה שפוגע.

ש: האם מותר לקחת את הקוראן מהמסגד שעליו כתוב: "וואקף לאלוהים הכל יכול" לדקלום בבית

ת: הוא לא לוקח את המושף, ההקדש של המסגד נשאר למסגד, העתקי המסגד נשארים במסגד, הוא קורא אותו במסגד, והוא לא לוקח אותו מהמסגד.

ש: מה הפירוש של אמירתו עליו השלום: מי שיפקיר את תפילת יום שישי שלוש פעמים, בשל רשלנות, אלוהים יטיל חותם על לבוהאם מישהו שמתעכב עד שהאימאם יוצא לקראת הדרשה נכנס לאיום הזהעזרו לנו, שאלוהים יתגמל אתכם.

ת: זה ..... הוא החמיץ תפילת יום שישי שלוש פעמים ללא תירוץ שהטביע על ליבו, ומשתה חמור, ובחדית

'השנייה הוא אומר, עליו השלום: לעצור אנשים מלהיפרד מיום שישי תפילות - כלומר: הם עזבו את תפילות יום שישי - או שאלוהים יאטום את ליבם,

 אז הם יהיו בין חסרי השמעה שסיפר מוסלמי בסאהיה, וכמו בחדית ': מי שישאיר שלוש ריבוי ללא תירוץ, לבו יוטבע על ליבו. זוהי סעודה גדולה, אנו מבקשים מאלוהי

התשובה: השבח לאל, שלושת העקרונות. זהו כותרת ספרו של השייח ': מוחמד בן עבד אל-ווהאב, שאלוהים ירחם עליו, והוא רצה את שלושת העקרונות: הכרת האל, הכרתו נביא, והכרת דת האיסלאם עם עדויות, ואין ספק שמדובר בעקרונות גדולים, שעליהם מהלך הידע המשפטי, שהוא ידיעתו של העבד אדוניו, ששלח את השליחים וחשף את הספרים , ושלח את חותם

 הנביאים, מוחמד, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, שלח את השליחים עם דת האיסלאם, כי דת האיסלאם היא דתם של כל השליחים, אך השריעה שמוחמד, יהי רצון שאלוהים תברך אותו ותעניק לו שלום, הביא הוא החוקים השלמים, המקיפים והקלים ביותר, כי הוא שליח האל לכל האנשים, ושלושת העקרונות הללו הם אלה שאדם נשאל עליהם בקברו, כך

 הוא אמר למתים כשהוא מונח בקברו: מיהו אדונךומה הדת שלךמי הנביא שלךמאמין מסוים אומר: אדוני הוא אלוהים והדת שלי היא האיסלאם והנביא שלי מוחמד, שאלוהים יברך אותו וייתן לו שלום. קבר, ועם ידיעה זו, האדם יודע: השליח, שהוא מוחמד, יהי רצון שתפילותיו ושלום עליו, והשליח שהוא אלוהים, והמסר, שהוא דת האסלאם הכוללת את פסקיו, חוקיו ו האמונות, ספר האלוהים והסונה של שליחו, יהי רצון שתפילותיו ושלו של אלוהים עליו. השייח 'מוחמד בן עבד אל-והאב אמר בספר ההוא: אם נשאלים מהם שלושת העקרונות שעל משרת לדעת? אז אמור: ידיעתו של המשרת על

אדוננו, דתו ונביאו מוחמד, יהי רצון שתפילותיו ושלום עליו, אז אמר: אם נאמר לכם: מאת אדונכם, אמרו: אדוני הוא אלוהים, אשר גידל אותי וטיפח את כל העולמות בחסדו, והוא האליל שלי, אין לי אל מלבדו, ואז הסבר מה הכוונה באיסלאם, וזה: כניעה לאלוהים באמצעות מונותאיזם והכנעה אליו בצייתנות ושחרור מפוליתאיזם ואחר כך הזכיר את העיקרון השלישי: ידיעתו של מוחמד, תפילותיו ושלום עליו, ושהוא מוחמד בן עבדאללה בן עבדול מוטליב בן האשם, האשם הוא מקורייש וקוראש מהערבים, והערבים הם מצאצאי איסמעיל בן איברהים. נביאנו עליו השלום וברכתו, ושתהיה תפילת ה 'ושלום עליו, נולד במכה, וכי הקוראן התגלה בפניו. , והדבר הראשון שהתגלה לו היה סורת איקרא וסורת

 אל-מדאת'יר, לאחר מכן הוא היגרה, יהי רצון שתפילותיו ושלום עליו, לאחר שהוזהר והעביר את מסר אדוניו במכה שלוש עשרה שנים, אז הוא היגר למדינה ואלוהים גילה באמצעותו את דת האיסלאם, כהגשמת אמירת הקב"ה: זה הוא ששלח את שליחו בהדרכה ובדת האמת, להודיע ​​על כל הדת, אפילו אם הפוליתאיסטים מתעבים זאת. אל-תבואה

 ואמרתושליחוזהו מוחמד, יהי רצון שתפילותיו ושלום עליו, ואמירתו: "בהדרכה ובדת האמת." זו הדת של אִסלַאם. פסוק זה כלל את שלושת הנכסים, וכמוהם רבים. השייח 'ציין כי דת האסלאם כוללת את חמשת עמודי האסלאם, שהם העדות לכך שאין אלוהים מלבד אלוהים, וכי מוחמד הוא שליח האלוהים, מקים תפילה, נותן זאקאט, צום רמדאן ועולה לרגל לקדושתו של אלוהים. על ידי ייעוד מראש, טובתו ורעו, והוא כולל גם צדקה, כלומר: לעבוד את אלוהים כאילו אתה

רואה אותו, ואם אתה לא רואה אותו, אז הוא רואה אותךגם מהחדית 'של אבו., יהי רצון שאלוהים יהיה מרוצה ממנו, שמכיר את אדוניו בשמותיו ותכונותיו, וכי הוא האל האמיתי שאינו ראוי לסגידה אלא הוא, ומכיר את מוחמד, יהי רצון שתפילותיו ושלום עליו, וכי הוא שליחו של אלוהים לכל האנשים, ויודע מה הוא הביא, ומאמין בכל זה, וישר בצייתנות. אלוהים ומת על כך.

 הוא היה אחד המאושרים והמשגשגים, ולכן אנו מבקשים מאלוהים הכל יכול. להעניק לנו ידע מועיל, מעשים צודקים, ועקביות על דתו, כי הוא הכל יכול על כל הדברים. באשר לקריאה לאלוהים, העיקרון הבסיסי הוא שזוהי חובת הספיקה, ואם מי שמספק אותה מבצע אותה, החטא מוותר על השאר. המוסלמי צריך להתאמץ לקרוא לאלוהים בהתאם למצבו, ובכל פעם שיש לו הזדמנות לעשות מעשה צדיק זה להיות אחד מחסידיו של השליח, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, שעליו אמר אלוהים:

אמור: זו הדרך שלי. פוליתאיסטיםיוסוף, וכמו שאמר הקב"ה: ומי טוב יותר בדיבור מאשר הקורא לאלוהים ועושה מעשים צדיקים, והוא אומר, "אכן, אני מאללה" מוסלידיעתו של המשרת על אדוננו, דתו ונביאו מחסדו של האל הכול יכול ונדיבותו לבני האדם שהוא יצר אותם וסיפק אותם ולא הותיר אותם מזניחים, אלא שלח להם שליחים המנחים אותם לשבילים. של הנחיה, מי שציית לשליחים אלה וחיבר את השליליות שלו כלפי אלוהים הכל יכול ניצח ושרד, ומי שלא ציית להם התאכזב והלך לאיבוד. אלוהים הכל יכול אומר: אכן, שלחנו אליך שליח, המעיד נגדך, כפי ששלחנו אל פרעה שליח*, וכך הוא שלח אותך

 השליח מגיע לאנשיו עם ידע, ידע, וקריאה לעבוד את אלוהים הכל יכול, נאמן לו בדת ולא לקשר עמו דבר, שכן המטרה המקורית של שליחת השליחים היא ללמד אנשים, לטהר אותם ולהציג אותם לדרכים להגיע לאדונם. על מנת להשיג זאת, ישנם שלושה עקרונות שעל כל גבר ואישה מוסלמים להכיר, אלה העקרונות: הכרת משרת אדוננו, דתו ונביאו מוחמד

עליו השלום שהדת האסלאמית מעלה את ערך המדע והידע, והופכת את הידע לתנאי לקבלת מעשים צדיקים, והראיה היא אמירת הקב"ה: דעו שאין אלוהים מלבד אלוהים, ובקשו סליחה על חטאכם ועל מאמיניםמוחמדהוא התחיל בידע לפני שאמר ועשה. בכל הנוגע למדע וידע, ישנם שלושה עקרונות שעל כל גבר ואישה מוסלמים ללמוד. העיקרון הראשון: הכרת אלוהים: אם נאמר למוסלמי: מיהו אדונכםהוא אמר: אדוני הוא אלוהים, שגידל אותי וגידל בחסדיו את כל העולמות,

והוא האליל שלי, ואין לי אלוהות מלבדו. כולם מלבד אלוהים יודעים ואני אחד מהעולם הזה. אם נאמר לו: כיצד ידעת את אדונךאמר: ידעתי את הקב"ה את אותותיו ויצוריו, ואת פסוקי הלילה והיום והשמש והירח, ויצורי השמים שבעה אלאורדוון שבעה ובתוכם, וביניהם אומר המדריך: ובין סימני הלילה והיום והשמש והירח לא יתכופפו לשמש ולא לירח, ויעבדו לאלוהים שיצר אותם אם תעבדו אותו פסלת

 אלוהים הוא האליל, המדריך אומר: הו אנשים, סגידו לאדונכם אשר ברא אתכם ואת אלה שלפניכם, כדי שתהיו זהירים * אשר גורמים לכם לנחות מזרנים ובניית שמיים ולהוריד מים מהשמים, ולנופף אותם מ את פירות המזונות אתה לא הופך את אלוהיך לשווה ואתה יודעפרה / אבן קתיר שאלוהים ירחם עליואמר: בורא הדברים האלה ראוי לסגידה. סוגי פולחן: סוגי הפולחן שאלוהים ציווה עליהם, כגון איסלאם, אמונה וצדקה, לרבות תחינה, פחד, תקווה, אמון, רצון, פחד

, יראת כבוד, פחד, חזרה בתשובה, מחפשים עזרה, מחפשים מקלט, מחפשים עזרה, שחיטה , נדר וסוגים אחרים של פולחן שאלוהים ציווה, הכל למען אלוהים. זה החלפתם משהו אחר מאשר אללה הוא כופר אלילים והמדריך אומר: ואל לאלוהים אחר עם אלוהים אין לו הוכחה לו כי הוא חישב את אדוננו שהוא לא מצליח כופריםמאמינים  ה מדריך אומר: ואדונך אמר אדוני השיב לך כי אלה שחצנים כלפי הפולחן שלי ייכנסו לגיהנום בזלזול. בחדית 'אמר שליח האל "התפילה היא מוח הפולחן". והראיה לפחד היא אמירת הקב"ה השטן הוא שמפחיד את שומריו, אז אל תפחדו ואל תפחדו מהם אם אתם מאמינים

 והראיה לתקווה היא אמירת הקב"האז מי שמקווה לפגוש את אדוננו, שיעשה עבודת צדק ולא ישייך אף אחד לעבודת אדוננו. והראיה להסתמכות היא אמירת הקב"הובאלוהים, אז סמך על אמון אם אתה מאמין אלמעידהוהראיה לתשוקה, אימה ויראה היא אמירת הקב"ה: נהגו למהר למעשים טובים וקראו לנו ברצון ובפחד, והיו כפופים לנוהראיה לפחד היא אמירת הקב"האל

תפחדו מהם, אלא יראו ממני, ואני אשלים עלי את חסדכם, על מנת שתנחו אתכםאל-בקארה והראיה לחזרה בתשובה היא אמירת הקב"החזור בתשובה לאדונך ועתר לואל-זומר  והראיה לחיפוש עזרה היא אמירת הקב"האתה אתה סוגדים לך ואתה מבקש עזרהאל-פטיח  והראיה לחיפוש מקלט היא אמירת הקב"ה: תגיד, אני מחפש מקלט באדון השחראל-פאלאק

 בתחילת סורת אן-נאס. העיקרון השני: הכרת האסלאם: האיסלאם הוא כניעה לאלוהים במונותאיזם וכניעה אליו בצייתנות ותמימות מצד הפוליתאיזם ואנשיו, והוא מורכב משלושה רמות: איסלאם, אמונה וצדקה, ולכל רמה יש את עמודיו. הדרגה הראשונה: האיסלאם: חמשת עמודי התווך של האיסלאם: מעידים כי אין אל מלבד אלוהים ושמחמד הוא שליח האלוהים,

 מבסס תפילה, משלם זאקאט, צום רמדאן, ועולה לרגל לבית האל הקדוש. מדריך התעודה הוא הפסוק: אלוהים ראה שאין אל מלבד הוא, המלאכים והמדע מבוסס אולו עם צדק, אין אל מלבד הוא, האדיר, החכםאל-עמראן  ומשמעותו אינו ראוי לסגידה למעט אלוהים לבדו "אין אלוהים", הכחשת כל מה שעובדים ללא אלוהים "חוץ הוא" מאשרת את עבודת האל לבדו, אין לו שותף לפולחן שלו, כשם שאין לו שותף בשליטתו. והפרשנות, שממחישה הפסוקוכשאברהם אמר לאביו ולעמו, אני

 חף מפשע שאתה סוגד * אבל מה אפטרנה זה סיאהדיןוגורם למילה להתעכב בעקב כדי שיחזרוצוחרוף והראיה לעדות שמוחמד הוא שליח האל היא אמירתו, העליון: הגיע אליכם שליח מעצמכם, אדיר לו כרצונכם, להוט בכם לחזור בתשובה על ידי הבורא והמשמעות של טעיםההיסטוריה של האסלאם ביקום. הסיבה לכך היא תוכניות הלימוד החינוכיות המזויפות במדינות מסוימות, שטוענות שהאנושות גדלה ללא דת, אז הכירה פגאניזם, ואז ידעה מונותאיזם בידיו של מלך פרעוני שאיחד את האלים באל אחד, השמש!

עיוותים ומיתוסים אלה נתמכים על ידי מה שמוחדר באופן בלתי מודע למוחם של ילדינו באמצעות סרטים "מצוירים", שהזקן לא היה בעל ידע, לא היה לו דת, לא ידע דיבור, נספר באבנים ולבש עור נמר ... כל זה נובע מהשפעת התיאוריה של דרווין ודומיה, שהן תיאוריות פגומות מבחינה מדעית, ורבים מאוצר המילים שלהן הוכח הפוך. הוא גם מתנגש בקוראן הקדוש באופן מפורש וישיר.

הקוראן הקדוש אומר לנו, בבירור, שכל היקום הזה מגנה את דת האיסלאם, אומר: "מלבד שדת אללה אמרה, הייתה רוצה והינה הבטוחה ביותר בשמים ובארץ, מרצון ולא מרצון, ולחזור אל-אימראן, פסוקגם הוא אמר:" ואז הסתובב לשמיים וזה עשן, אז הוא אמר לו ואל הארץ: "בוא, ברצון או בלי רצון." הם אמרו, "באנו בצייתנות פוסילת, פסוקצייתנות לאלוהים הכל יכול, הכניעה והאיסלאם לפקודתו, היא האמת שבזכותה היקום כולו חייב, ומכאן מגיע הסדר שלו, שילובו ושיתוף הפעולה ביניהם.

מסירות היקום לאל הכול יכול כוללת שני דברים:

הראשון הוא כניעה והקפדה על מה שהקב"ה הציב ביקום החוקים/החוקים האלוהיים שעליהם פועל היקום, שחלקם גילה האדם, ורבים מהם טרם התגלו. חשמל היא סונה אלוהית שיצר אלוהים הכל יכול מאז שיצר את היקום, אך האדם לא ידע זאת עד לפני זמן קצר. יש הרבה מהסונות והחוקים האלה שטרם התגלו. זה מאשר את הידע של המדענים שישנם דברים מסתוריים, כמו כמה יסודות בטבלה המחזורית, כמה כוכבי לכת וכוכבים, וחלקיקים של האטום, שמספרים על קיומם למרות בורות האנושות לגביהם עד עכשיו, "... ואתה קיבלו מעט ידעאל-ישרא, פסוק

הדבר השני הוא, צייתנות לאלוהים הכל יכול וסגידה משתטחים ושבחים ונודדים, אמר הקב"ה: "אלה שכאשר אדונכם אינו גאה מדי לסגוד לו ולהלל אותו ולהשתחוותו" נורמות, פסוקו אמר הקב"ה: "שבעת השמים והארץ, ובתוכם, וזה היה הכל מלבד הוא מהלל את שבחו, אך אינכם מבינים את האדרתם, כי הוא היה סלחן וסלח" אל-ישרא, פסוק

כך מתברר לנו שדת האסלאם אינה דת המוסלמים בלבד, אלא היא דת היקום כולו "הדת עם אלוהים היא האיסלאם . אל עמראן, פסוק זוהי אחת מנקודות המחלוקת בין החזון והאמונה האסלאמית, לבין דתות מעוותות או פוזיטיביסטיות אחרות או תיאוריות חילוניות ואתאיסטיות. זהו אחד ההיבטים של האמונה האסלאמית במונותאיזם שאנשים ומוסלמים רבים מזניחים. המונותאיזם הוא איחוד הבורא, היוצר והבקר; ואיחוד האלוהות, שהוא האל הכל יכול, בעל התכונות והשמות היפים ביותר, ואיחוד כל הנבראים שכולם נוצרו על ידי אלוהים ושכולם סוגדים לאלוהים הכל יכול מרצון ורצון.

והקוראן האציל סיפר לנו שבני אדם, הנמנים עם היצורים ביקום עצום זה, התבקשו על ידי אדונם, הבורא, הספק, הבקר, להודות ברצון ובהתנדבות על דת האסלאם כפי שהם נכנעים לה. שלא ברצון ובכפייה על ידי כניעה לחוקיו ולחוקיו בעצמם וביקום שסביבם

, וכי ניתנה להם החופש לעסוק בעבדות מרצון. הוא הכפיף אותם למה שיש ביקום, אך הם יישארו באחריות להלן את חוסר האמונה שלהם באלוהים הכל יכול או את אי ציותם ואת עבירת הדת שלו, שהיא האיסלאם, אמר הקב"ה: "ומי שמחפש דת אחרת מאשר האיסלאם, היא לא תתקבל ממנו כשהוא האחרון פסוק. זהו ההבדל בין הגזע האנושי והג'ין לבין שאר הגזעים ביקום.

משלחות האיסלאם היא דת אנושית מכולם מראשיתה ועד סופה, לא מיוחדת שיש לנו מוסלמים מחסידי שלום מוחמד עליו, הוא אומר: "תגיד אנחנו מאמינים באללה ובמה שהתגלה לנו ומה שהתגלה לאברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים, וזה שניתן למשה ולישוע, וזה שניתן לנביאים מאדונם. איננו מבחינים ביניהם, ואנו נכנעים לו אל-בקרה:.

מהותה של דת האסלאם, שנשאה את הנביאים ושליחי אומותיהם לאורך ההיסטוריה, היא כניעה לאלוהים הכל יכול וההכרה בצייתנותו, הוא אומר: "שלחנו את נח לאנשיו אמר, תעבדו את אלוהים, את העם כי אתה אלוהים אחר אני חושש עבורך בעונש של יום גדול מורס, פסוקוחזר לאחיהם הוד אמר, תעבוד לאללה, האנשים של מה שאתה אלוהים אתה לא צודקנורמות , פסוק"ושלחנו אליך שליח רק מציע שאין אלוהים חוץ ממני, אז סגידו לי" נביאים

התאמה זו במציאות דת האסלאם במסרי הנביאים לאורך ההיסטוריה היא היבט נוסף של האמונה האיסלאמית במונותאיזם, המאחדת את כל בני האדם בשורה אחת. אין הבדל בין הישן, המודרני והבין עתיד. אין הבדל בין לאום לאום לפי צבע, לשון או מקום, כולם נדרשים לעבוד

את אלוהים הכל יכול, לציית לפקודתו וללכת אחר נביאיו ושליחיו. המונותיאיזם הזה של האנושות הוא מה שהמוסלמים מייצגים כיום עם מגוון הגזעים, השפות, הלאומים והמדינות שלהם, אבל מה שמאחד אותם הוא תורת המונותאיזם, והם פתוחים לכל העמים והעמים שנכנסים להמון האיסלאם בהמונים למרות כל העיוות שנעשה נגד האיסלאם והמוסלמים.

והקוראן הקדוש מספר לנו שהשתתפות מסרי הנביאים במציאות האסלאם, שהיא עבודת האל הכול יכול, היא הסיבה לאיחוד ההיבטים העיקריים של הפולחן בקרב אומות, כגון תפילה, צום. , מתן נדבה ועלייה לרגל.

ההיסטוריה של האסלאם ביקום. הסיבה לכך היא תוכניות הלימוד החינוכיות המזויפות במדינות מסוימות, שטוענות שהאנושות גדלה ללא דת, אז הכירה פגאניזם, ואז ידעה מונותאיזם בידיו של מלך פרעוני שאיחד את האלים באל אחד, השמש!

עיוותים ומיתוסים אלה נתמכים על ידי מה שמוחדר באופן בלתי מודע למוחם של ילדינו באמצעות סרטים "מצוירים", שהזקן לא היה בעל ידע, לא היה לו דת, לא ידע דיבור, נספר באבנים ולבש עור נמר ... כל זה נובע מהשפעת התיאוריה של דרווין ודומיה, שהן תיאוריות פגומות מבחינה מדעית, ורבים מאוצר המילים שלהן הוכח הפוך. הוא גם מתנגש בקוראן הקדוש באופן מפורש וישיר.

הקוראן הקדוש אומר לנו, בבירור, שכל היקום הזה מגנה את דת האיסלאם, אומר: "מלבד שדת אללה אמרה, הייתה רוצה והינה הבטוחה ביותר בשמים ובארץ, מרצון ולא מרצון, ולחזור אל-אימראן, פסוקגם הוא אמר:" ואז הסתובב לשמיים וזה עשן, אז הוא אמר לו ואל הארץ: "בוא, ברצון או בלי רצון." הם אמרו, "באנו בצייתנות פוסילת, פסוצייתנות לאלוהים הכל יכול, הכניעה והאיסלאם לפקודתו, היא האמת שבזכותה היקום כולו חייב, ומכאן מגיע הסדר שלו, שילובו ושיתוף הפעולה ביניהם.

 מסירות היקום לאל הכול יכול כוללת שני דברים:

הראשון הוא כניעה והקפדה על מה שהקב"ה הציב ביקום החוקים/החוקים האלוהיים שעליהם פועל היקום, שחלקם גילה האדם, ורבים מהם טרם התגלו. חשמל היא סונה אלוהית שיצר אלוהים הכל יכול מאז שיצר את היקום, אך האדם לא ידע זאת עד לפני

זמן קצר. יש הרבה מהסונות והחוקים האלה שטרם התגלו. זה מאשר את הידע של המדענים שישנם דברים מסתוריים, כמו כמה יסודות בטבלה המחזורית, כמה כוכבי לכת וכוכבים, וחלקיקים של האטום, שמספרים על קיומם למרות בורות האנושות לגביהם עד עכשיו, "... ואתה קיבלו מעט ידע אל-ישרא, פסוק

הדבר השני הוא, צייתנות לאלוהים הכל יכול וסגידה משתטחים ושבחים ונודדים, אמר הקב"ה: "אלה שכאשר אדונכם אינו גאה מדי לסגוד לו ולהלל אותו ולהשתחוותו" נורמות, פסוקו אמר הקב"ה: "שבעת השמים והארץ, ובתוכם, וזה היה הכל מלבד הוא מהלל את שבחו, אך אינכם מבינים את האדרתם, כי הוא היה סלחן וסלח" אל-ישרא, פסוק

כך מתברר לנו שדת האסלאם אינה דת המוסלמים בלבד, אלא היא דת היקום כולו "הדת עם אלוהים היא האיסלאם אל עמראן, פסוק. זוהי אחת מנקודות המחלוקת בין החזון והאמונה האסלאמית, לבין דתות מעוותות או פוזיטיביסטיות אחרות או תיאור

יות חילוניות ואתאיסטיות. זהו אחד ההיבטים של האמונה האסלאמית במונותאיזם שאנשים ומוסלמים רבים מזניחים. המונותאיזם הוא איחוד הבורא, היוצר והבקר; ואיחוד האלוהות, שהוא האל הכל יכול, בעל התכונות והשמות היפים ביותר, ואיחוד כל הנבראים שכולם נוצרו על ידי אלוהים ושכולם סוגדים לאלוהים הכל יכול מרצון ורצון.

והקוראן האציל סיפר לנו שבני אדם, הנמנים עם היצורים ביקום עצום זה, התבקשו על ידי אדונם, הבורא, הספק, הבקר, להודות ברצון ובהתנדבות על דת האסלאם כפי שהם נכנעים לה. שלא ברצון ובכפייה על ידי כניעה לחוקיו ולחוקיו בעצמם וביקום שסביבם, וכי ניתנה להם

החופש לעסוק בעבדות מרצון. הוא הכפיף אותם למה שיש ביקום, אך הם יישארו באחריות להלן את חוסר האמונה שלהם באלוהים הכל יכול או את אי ציותם ואת עבירת הדת שלו, שהיא האיסלאם, אמר הקב"ה: "ומי שמחפש דת אחרת מאשר האיסלאם, היא לא תתקבל ממנו כשהוא האחרון" פסוק. זהו ההבדל בין הגזע האנושי והג'ין לבין שאר הגזעים ביקום.

משלחות האיסלאם היא דת אנושית מכולם מראשיתה ועד סופה, לא מיוחדת שיש לנו מוסלמים מחסידי שלום מוחמד עליו, הוא אומר: "תגיד אנחנו מאמינים באללה ובמה שהתגלה לנו ומה שהתגלה לאברהם וישמעאל ויצחק ויעקב והשבטים, וזה שניתן למשה ולישוע, וזה שניתן לנביאים מאדונם. איננו מבחינים ביניהם, ואנו נכנעים לו אל-בקרה

מהותה של דת האסלאם, שנשאה את הנביאים ושליחי אומותיהם לאורך ההיסטוריה, היא כניעה לאלוהים הכל יכול וההכרה בצייתנותו, הוא אומר: "שלחנו את

נח לאנשיו אמר, תעבדו את אלוהים, את העם כי אתה אלוהים אחר אני חושש עבורך בעונש של יום גדול מורס, פסוקוחזר לאחיהם הוד אמר, תעבוד לאללה, האנשים של מה שאתה אלוהים אתה לא צודק"(נורמות , פסוק"ושלחנו אליך שליח רק מציע שאין אלוהים חוץ ממני, אז סגידו לי" נביאים

התאמה זו במציאות דת האסלאם במסרי הנביאים לאורך ההיסטוריה היא היבט נוסף של האמונה האיסלאמית במונותאיזם, המאחדת את כל בני האדם בשורה אחת. אין הבדל בין הישן, המודרני והבין עתיד. אין הבדל בין לאום לאום לפי צבע, לשון או מקום, כולם נדרשים

 לעבוד את אלוהים הכל יכול, לציית לפקודתו וללכת אחר נביאיו ושליחיו. המונותיאיזם הזה של האנושות הוא מה שהמוסלמים מייצגים כיום עם מגוון הגזעים, השפות, הלאומים והמדינות שלהם, אבל מה שמאחד אותם הוא תורת המונותאיזם, והם פתוחים לכל העמים והעמים שנכנסים להמון האיסלאם בהמונים למרות כל העיוות שנעשה נגד האיסלאם והמוסלמים.

והקוראן הקדוש מספר לנו שהשתתפות מסרי הנביאים במציאות האסלאם, שהיא עבודת האל הכול יכול, היא הסיבה לאיחוד ההיבטים העיקריים של הפולחן בקרב אומות, כגון תפילה, צום. , מתן נדבה ועלייה לרגל. אני איתך בזמן שתפילת אוקמטם ואתה בא בזקת והאמינו ו ו- אלוהים הלוואה טובה לאוקפרן לך את חטאיך

 וגני שמתחתיהם נהרות ... טבלה, פסוקוהקב"ה אמר: "הו המאמינים! הצום נקבע גם לאלה שלפניכם, למען האמונה" בכארה, פסוקוהקב"ה אמר: "לאחר שעשה את הבית יהפוך לעם ובטוח ותפס את מקומו של אברהים. קפלה ובריתנו לאברהם וישמעאל לבית טהרה שלי לטייבין ולעתים סתירה והשתטחות אלרקאא בקארה, פסוק

מכאן שמתברר לנו כי הקוראן האציל מציג בפנינו חזון היסטורי אחיד עבור אומות המוסלמים לאורך ההיסטוריה האנושית. האדון שלה הוא אחד, הדת שלה היא אחת, והפולחן שלה הוא אחד. ברמת הנביאים, הם מחזיקים באותו עיקרון, שהוא עבודת האל והמונותיאיזם שלו,

וכי האסלאם ותורת המונותאיזם הם הדת הנדרשת מבני האדם בכל שלבי ההיסטוריה האנושית, אמר הקב"ה: על ידי זה, ואף אחד מאיתנו לא לוקח אחרים כאל אדונים מלבד אלוהים, אז אם הם יפנו לאחור, אמרו: "העידו לעמי עומר" פסוק

לפיכך, היבט נסתר של ההיסטוריה האנושית מתגלה בפנינו בשל תיאוריות חילוניות ואתאיסטיות בהסבר ההיסטוריה האנושית והופעת הדת בהן. לפיכך ברור כי ההיסטוריה של האסלאם מרחיבה את ההיסטוריה העמוקה ולפני בריאת האדם במקור אדם, אמר הקב"ה

: "כפי שאלוהים, אמרו המלאכים, אני אצור את כדור הארץ שח'ליפה אמר אתג'אל שבו השובבות בו ושפכו דם, בעוד אנו משבחים שבחים ומקדשים אמרת שאני יודע מה אינך יודע הפרה פסוקדת האסלאם ופולחן האל הכול יכול ממלאכים ואחרים היו קיימים לפני בריאת האדם ובני האדם. זוהי הזכות שחייבת לשרור, ולא תיאוריות חילוניות שאין להן הוכחות פרט לגחמות זדוניות של בעליהם, ולכן תפיסותיהם מרובות וסותרות.

והקוראן האציל מספר לנו שהאסלאם הוא הדת שבני האדם הכירו מרגע הבריאה הראשונה של הגזע האנושי, וכי מקור האדם, אדם עליו השלום, הוא מוסלמי. הקב"ה אמר

 "אדם קיבל מילים מאלוהו, ולכן חזר בתשובה בפניו שהוא האל" אל-בקארה, פסוקאדם, עליו השלום, היה "נביא דובר", וזו האמת שיש להאמין, ולא המיתוס שהמונותאיזם נוסד על ידי אחנתון הפרעוני, שאיחד את האלים באל השמש! הוא לא הצליח לקבוע זאת בחסידיו, אך פתח את הדרך ליהדות, לנצרות ולאסלאם להטיף למונותאיזם!

זה הופך את ההיסטוריה לראש; מכיוון שהאנושות נוצרה מונותאיסטית ומאמינה, וזה מבוסס היטב באופייה "אז תן את הפנים שלך זקופות לדת, טבעו של אלוהים

 שיצר אנשים לדת, ואל תשנה אותה." המקור הוא האיסלאם, פסוקזה מה שהארכיאולוגים וההיסטוריונים מודים בצורה לא מושלמת, כמו שאומרים:

 יש ציוויליזציות נטולות היבטים מסוימים של הציביליזציה, אך לא מצאנו ציביליזציה נטולת דת. מה שהם פספסו להבין הוא שהאסלאם הוא הדת המקורית והבסיסית, ואז חרגה ממנה על ידי ביצוע איסורים, הפקרת חובות ופוליתאיזם על ידי סגידה למעט אלוהים הכל יכול.

והקוראן האציל תיעד את התרחשות הפוליתאיזם בקרב בני נח, עליו השלום, שהיה אביו השני של האנושות, והקב"ה אמר: אלה היו אנשים בעלי אמונה טובה

, וכשהם מתו, אנשים קינאו בהם וציירו את תמונותיהם במקומות ציבוריים כדי לזכור אותם. אחר כך העריכו אותם יתר על המידה עד שסגדו להם. כך הופיע פוליתאיזם בסגידת האל הכול יכול בקרב בני אדם. אנו מסיקים מכאן שפוליתאיזם ועבודת אלילים הם מבשרי ההיסטוריה

 האנושית. עם זאת, תיאוריה חילונית ואתאיסטית סבורה שהאדם בא ממקרה או התפתח מחיה, וטוען כי לאדם אין דת, אז הוא ידע את הפולחן של טוטמים, אחר כך ישויות, אחר כך מספר אלוהות, אחר כך מונותאיזם, וכן הלאה, וכן אין להם שום הוכחה לכל זה, למעט גחמותיהם ודעותיהם הסותרות!

האמת שאושרו על ידי הקוראן האציל היא שהדת, האיסלאם והמונותיאיזם הם מקור הגזע האנושי שאותו כיבד ה 'הכל יכול והמלאכים השתטחו לאביהם אדם, ולמדו את

 אביהם את כל השמות, כך שלא היה בורה. לא חיה ולא הייתה נטולת דת, וכי האיסלאם ופולחן האל הכל יכול הם דת האנושות כולה לאורך ההיסטוריה שלה, וכי האיסלאם היא הדת המקובלת רק עד סוף חיי האנושות על פני כדור הארץ "ומי שנכנע פניו לאלוהים בעודו עושה טוב, הוא תפס את האזיקים ואת עיני אללה פסוק

האדם החכם הוא זה שמקפיד על דת האיסלאם בזמנו ודבק בה, עד שהוא שמח בעולם הזה ושורד בהמשך.

האיסלאם האיסלאם היא הדת האחרונה של אלוהים, ומשמעותה היא כניעה לאלוהים הכל יכול, כניעה לו, תהילה לו, הכל יכול, וכנות בביצוע כל מה שהוא אוהב. אליו, הקב"ה, ונשען עליו. אלוהים הכל יכול שלח את אדוננו מוחמד, תפילות ה 'ושלום עליו, להיות נושא

 הקריאה הזו, להפיץ אותה ולהבהיר אותה לאנשים, ותמך בה בנס הקוראן האציל, שהוא הראשון חוקה למוסלמים בכל מקום. מי שלא מאמין בספר הזה על ידי הבאת פסוק כמוהו, אך הכופרים חסרי אונים כי הקוראן הקדוש הוא מילת ה 'המופלאה. מקורות חקיקה באסלאם האיסלאם מסתמך על הקוראן האציל והסונה הנבואה האצילית כמקורות לחקיקת חוקים ותקנות והסדרת חיי המוסלמים. והוא בטוח מאמירה, פעולה, הכרזה, מולדת או מאפיין מולד, וזוהי ההתגלות אליו מאלוהים

 הכל יכול, כך שהוא אינו מדבר מתוך גחמות ורצונות. מאפייני החוק האסלאמי האלוהי: הדת האיסלאמית היא דת האל הכל יכול, ומי שעוקב אחריו מגלה שהיא תואמת את היצר הטבעי. מקיפות: האיסלאם כולל את כל ההיבטים של חיי האדם באופן התואם את צרכיו ורצונותיו. ריאליזם: האיסלאם לא הוציא דברים מהדמיון, אבל כל מה שהוא הביא הוא ריאליסטי מכיוון שדת האל היא שיצרה את האדם. בעמודי האיסלאם יש לאסלאם חמישה עמודי יסוד שיש להאמין בהם ולהאמין כדי שאדם יהיה

איסלאם אמיתי, שהם: שליח האל, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, אמר: האיסלאם בנוי על חמישה: העדות כי אין אל מלבד אלוהים וכי מוחמד הוא שליח האלוהים, הקובע תפילה, ומשלם צום, חג'ג 'וצום הרמדאןשתי העדויות: זוהי העדות כי אין אל מלבד אלוהים וכי מוחמד הוא שליח האלוהים, כך שאסור לקשר כל יצור לאלוהים הכל יכול בפולחן, או אפילו להיות מתווך עם אלוהים הכל יכול. הקישור בין האל הכול יכול למשרת הוא קישור ישיר ואינו זקוק למתווכים, שכן יש צורך להאמין בכנות שמוחמד הוא השליח מאלוהים הכל יכול לעולמות ולהאמין לכל מה שמדווח ממנו באופן אותנטי. ביסוס תפילה: המוסלמי שנכנס לאסלאם חייב לדבוק בביצוע תפילת החובה בזמן ולדבוק בתנאיה ועמודים שהנביא יברך אותו

ויעניק לו שלום, הבהיר. מתן זאקאט: זאקאט הוא סכום כסף שה 'הקב"ה הטיל לעניים על עושרם של העשירים כדי להשיג יתרונות רבים כגון שמירה על מאזן הכוחות הכלכליים בחברה וכיסוי צרכי העניים. צום הרמדאן: צום הוא הימנעות מאוכל, שתייה ומקיום יחסי מין משחר

עד שקיעה, במהלך כל חודש הרמדאן. עלייה לרגל לבית למי שמסוגל לפלס דרך: הבית הוא הבית הקדוש בו נמצאת הכעבה המכובדת, והוא היעד אליו מגיעים המוסלמים בתפילותיהם. אלוהים הכל יכול הוא נשמה שמעבר ליכולתה.