אנשי אמונה בחוק האיסלאם ()

אנשי אמונה בחוק האיסלאם

  |

  אנשי אמונה בחוק של האיסלאם


  בשם אלוהים הרחמן
  השבח לאללה, ושלום וברכה להיות על נביאיו ושליחים, הנביא מוחמד, ובני משפחתו
  משפחתו וחבריו, או:
  האמונה האסלאמית מבוססת על שישה עמודים, אמונה באלוהים, מלאכיו, ספריו, ושליחיו,
  היום, גורל האחר, טוב ורע.
  אבל צדקת האמונה באלוהים וביום האחרון והמלאכים ) הראיות לששת עמודים אלה פסוקים
  שליח בטוח במה שגילה לו מאדונו וכל המאמינים באלוהים הבטוח ]

  1, ואומר [, סופרים ונביאים
  2 פסוק. [ ומלאכיו, ספריו, שליחיו
  3.( ולהדריך את פסוק גורל)

  4. שיצרנו את הכל ככל
  5.הראיות לאלמנטים של

  6. ראיון הסונה עמר בן

  7.חטאב אללה עשוי

  8.להיות מרוצה ממנו

  9.אלה, אמר: בעוד ש
  10.היום; כפי שבאנו מאוד

  11.לאייש את לובן בגדי

  12.שיער כהה מאוד,

  13.לא ﷺ‬ כאשר שליחו של אללה
  14.הוא הוקצה ברכיו על ברכיו,

  15.והפיתוח, ﷺ‬ רואה אותו

  16.ולא יודע את השפעת נסיעות אחד

  17. מאיתנו, אפילו התיישב לנביא
  18.ידיו על ירכיו, הוא אמר:

  19. הו מוחמד, לספר לי על האיסלאם.
  20.ולהעריך, ﷺ‬ האיסלאם הוא להעיד כי

  21. אין אלוהים מבלעדי אללה וכי

  22.מוחמד הוא שליחו של אללה: ﷺ‬ שליחו של אללה
  23.תפילה, ולשלם זכאת, צום הרמדאן,

  24.ועליית לרגל לבית אם אתה יכול להרשות לעצמו הוצאות.
  25.הם לא קוסמים שהם יכולים לשאת, לא יכולים לסבול כל ﷺ‬ זהירות: כסורה המכילה נכסים של אמונה הייתה רצון גדול, אמר לו הנביא
  1.לשמוע, ולא להכחיש סקר אלה ששמרו

  2.עליהם, ובעולם הבא לבוא כמו בעל גוון ענן.
  3.סוראט ירח

  4.אנשי אמונה בחוק של האיסלאם
  5.הוא אמר: אשרר.
  6.הוא אמר:; לשאול אותו ומאמין לו.
  7.הוא אמר: אז יספר לי על אמונה.
  . הוא אמר: שמאמין באלוהים ומלאכיו, ספריו, שליחיו והיום האחרון, ומספק כטוב ורע הרבה.
  1.עומר: עומר היי, אתה יודע שהשואל היה? בשיחה אחרת אמר הנביא ﷺ‬
  2.אמרתי: אללה ושליחו יודעים הכי טובים.
  3.אמר שג'יבריל, שבא ללמד אותך את הדת שלך.
  4.ויש לו אמונה שאנשים רבים מסתעפים משישה

  5. עמודים אלה המשמשים כרגלו של העץ, ואנשים
  6.לאנשים אלה באומרו: אמונה כמה שבעים - ﷺ‬ זה כעליז, הצביע נביא
  7.או כמה ווסטון - חטיבה,

  8.אומרת שאין אלוהים מבלעדי אללה,

  9.והנמוכה ביותר הוא הסרת משהו מזיק מהכביש,
  10.וצניעות הוא ענף של אמונה.
  11.רחמיו של הקאדי איאדאלוהים

  12.האנשים האלה פולשנית שיש וארבעה אספו, הוא אמר:
  13.אנשים אלה מסתעפים על העבודה של לב ולשון

  14.העבודה והעבודה של הגוף, מעשי הלב של אמונות
  15.וכוונות, וכוללות עשרים וארבע נעילה:
  . בוכרי ומוסלמית מסופר מאבו הוריירה, אללה עשוי להיות מרוצים ממנו.
  1.כרטיס «3 הוא מותג בעולם מרוקו

  2.בן מוסא בן, שופט אבו-אל-פאדל, מת ב, ראה
  (שימור »)
  3.באו בדו"ח אחר חטיבת שבעים

  4.ומוזרה אמונה ש, ולשלב יגיע בקרוב, אינשאללה.
  5.אנשי אמונה בחוק של האיסלאם
  6. אמונה באלוהים, ונכנסה לאמונה עצמו ותכונות, ואיחוד שזה לא שום דבר כמותו
  7. אמונה במלאכים
  .שבכתב שליחים טוב ורע הרבהאמונה ביום האחרון, ונכנס אליו בעניין החמור, ולידה מחדש, ותחיית המתים, וחשבון, והיתרה,
  ו, גן עדן, גיהינום והישר
  1. האהבה של אלוהים

  2. אהבה ותיעוב בזה

  3. האהבה של הנביא

  4. הערצה ואמונה, והוא נכנס לתפילה עבורו ולעקוב אחריו סונה

  5. ונאמנות, ונכנסה לצביעות וצביעות השמאל

  6. ותשובה

  7. ופחד

  8. אנא
  9.תודה
  אנשי אמונה בחוק של האיסלאם
  . ולמלא
  10.וסבלנות
  11.וביעור שביעות רצון
  .12
  ואמון
  .13
  וחמלה

  .14 וענווה, והוא נכנס לכבוד הגדול ורחמים קטנים

  .15 ולעזוב את היהירות ופלא
  16.ובואו קנאה
  17.ובואו שנאה ובואו כעס
  והעבודה של הלשון, וכולל שבע איכויות: ·
  תקינה מוחלטת
  קריאת הקוראן
  מדע למידה
  משכילים
  תחינה
  אנשי אמונה בחוק של האיסלאם
  זכר, ונכנס אליו סליחה
  להימנע מהנפילות
  והעבודה של הגוף, וכוללת מנעול של שלושים ושמונה, כוללים בגין אובייקטי
  חמישה עשר נעילה:
  תחושת טיהור ושיקול דעת, ולהימנע מלהיכנס לזיהומים
  תפילה חובה
  זכאת כמו גם
  צוואר ופענוח
  נדיבות, אשר מציגה להאכיל את האוכל, נדיבה
  צום חובה
  חאג היטב
  הקפות.
  ומבקש ליילת אל-קאדר
  כל משלמי מסים.
  אנשי אמונה בחוק של האיסלאם
  ודת אלף החלטה, ונכנסה להגירה מדאר להשתמט
  וקיום הנדר
  וחקירה באמונה
  והביצועים של כפרה
  כולל אלה הקשורים אליו חסידי, שישה מאפיינים: ·
  להיות נשויהתנזרות
  לעשות את זכויותיהם של ילדיו
  כיבוד ההורים שלו, וההימנעות של מרי
  גידול ילדים
  שארות
  צייתנות ורבותיי
  בעלי חיים או עבדים
  כולל אלה הקשורים לאנשים הפשוטים, מנעול שבע עשרה: ·
  לעשות עם שופט
  קבוצת המעקב
  כל מי שנמצאים תחת ידיו של משלם המסים, שנולד והאישה מוכי וכדומה.
  אנשי אמונה בחוק של האיסלאם
  ציות לשליטים
  רפורמה בין האנשים, ומציגה אותם למאבק שבזונות
  סיוע ביבשת, ונכנס לקידום ומניעה של סגן
  הקמת הגבול
  ג'יהאד, והוצב לו
  הביצועים של המזכירות
  הלוואה עם מילוי
  והשכן
  וטיפול טוב, ומגביית כסף מנפתר
  ומוציא את הכסף בצד הימין, וזה השאיר את הפסולת ופזרנות
  השלום
  ומתעטש
  הימנעות מפגיעה בכל האנשים
  ולהימנע מכיף
  והסרת משהו מזיק מהכביש
  אנשי אמונה בחוק של האיסלאם
  תשעה אלה ושישים מנעול, וניתן לספור שבעים ותשעה חברי מנעול כמו מה חלק מסיפוח לכמה
  שנאמר, ואלוהים יודע הכי טוב
  המטרה של מושג בריאה
  אלוהים האדיר של יצירה - השדים אנושים - חוכמה גדולה ויצירה מאוד גדולה, הפולחן
  סבתא הקב"ה, והוכחה של פסוק זה) יצרה את השדים אנושים אלא ל (, הוא אמר) אבל הקב"ה ברא אותך לשווא ושלא יוחזרו לנו על ידי אלוהים * הנעלה המלך תקין אין אלוהים, אבל הוא
  אלכרים (לורד של הכס, והקב"ה אמרו אדם) לעזוב (, זכויות הבינו כלומר ל
  העלים, לא הורה לא הסתיימו, ולא את דין ולהיענש?
  הרעיון של פולחן באיסלאם
  פולחן הוא להתחנן לאהבתו של אלוהים ומתוך הכבוד, בגלל הוראותיו ולהימנע מאיסורים על הפנים, ש
  זה הביא אותו את החוקים שלו, כמו שהוא אומר) הורה לא לעבוד את אלוהים בכנות את דתו ולהקים
  תפילה ולשלם זכאת וש (דת, כלומר: מה שאנשים בדתות אחרות הוא לא לעבוד את אלוהים
  לבד, והם אף אבל, חתכים על כל מעורבות עם אלוהים בתפילה להשאהיד ומסירות לאלוהים ב
  מעשים אחרים של פולחן, ולהקים תפילה, ולבצע זכאת למוטבים של עניים ונזקקים וכלפיהם, וש
  דת ערך, כל שלמות דת, אשר היא האיסלאם.
  אבל האיסלאם הוא כניעה לאלוהים באמונה באל אחד, וצייתנות כנועה לו, ופינוי של פוליתאיזם.
  מתקדם להסביר טיולים המודרניים, קצרים. (»פתח« 1 האבן חג'ר עבר לגור איתו
  אנשי אמונה בחוק של האיסלאם
  אחרי: אלוהים, לשאול ליהנות מילות של המחבר והקורא אלה, ואלוהים יודע ושאלוהים יברך את הנביא שלנו
  מוחמד,

  מוחמד, והנביאים האחרים, לא יהיה הכרה בהרבה.
  וספריו, מאג'ד בן סולימן הסוד
  28רמדאן לשנת 1434