דרשה קצרה על הערצת חודש המוחראם והסברת מעלת הצום על אשורה ()

 

זוהי דרשה קצרה הכוללת הסבר למאפייני חודש המוחרם של שנת ההיג'רה על פי לוח השנה האסלאמי, והיא כוללת גם בין סגולות הצום של יום אשורה, שהוא היום העשירי בחודש הקדוש הזה. .

  |

  בשם אללה הרחמן

  האל הכול יכול בירך את משרתיו בעונות המעשים הטובים הבאים אחריהם. לאחר שהמוסלמים צמו את חודש הרמדאן, ואז הגיעו חודשי העלייה לרגל לבית הקודש, המוסלמים ערכו את טקס החאג 'בהצלחת רוב רחמנים, הרחמנים ביותר. הם נמצאים כעת באחת מעונות הטוב, שהוא חודש המוחראם, שהוא אחד החודשים הקדושים שאלוהים אמר זאת {מספר החודשים עם אללה הוא שנים עשר חודשים בספר אללה. על בריאת השמים והארץ, שארבעה קדושים הם דת, אז אל תטעו בעצמכםחזרה

  בתשובה ואמרו עליו השלום הנביא (השנה היא שנים עשר חודשים, מתוכם ארבעה קמפוסים שלושה רצפים רצופים., , שהוא בין ג'ומאדה לשעבאן) ונקרא בש מוהר"

  ם כדי לאשר את איסורו. אבן עבאס אמר בפירוש הפסוק של הקב"ה (אל תטעה בעצמך במהלכם) כלומר בשנים עשר החודשים, אז נבדקו ארבעת החודשים הקדושים מכיוון שהחטא בהם גדול יותר והתגמול בהם גדול יותר.

  ורצוי לצום הרבה בחודש זה, כי הנביא, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, אמר (הצום הטוב ביותר לאחר הרמדאן הוא חודש האלוהים שאתה קורא לו מוהר"ם, והתפילה הטובה ביותר לאחר תפילת החובה. הוא והצום הטוב ביותר בחודש זה הוא צום בעשירית ממנו, על פי בוכרי, מוסלמי ואחמד מהחדית 'של אבן עבאס שאלוהים ישמח ששניהם יגידו:

  כאשר הנביא יהי רצון שתפילות האל ושלום עליו, הגיע למדינה, הוא ראה את היהודים צמים ביום אשורה. הוא אמר: "מהו היום הזה שאתה צם? אמרו: זהו יום גדול בו אלוהים הציל את משה ואת עמו הטביע את פרעה ואנשיו. הנביא, עליו השלום והברכות, אמר (יש לי זכות רבה יותר למשה ממך, אז הוא צם וציווה לצום) ​​צום שלו היה חובה על האומה עד לצום חודש הרמדאן. הפך לחובה, כך שצום עשה שאשורא רצוי, ולכן הנביא, עליו השלום,

  צם אותו ואמר: (אני מקווה שאלוהים יתפזר לשנה שבאה לפניו) מסופר על ידי מוסלמי ומומלץ לו לצום את היום התשיעי עמו, כי אבן עבאס, יהי רצון שאלוהים ישמח שניהם אמרו: כאשר שליח האלוהים, תפילות ה 'ושלום עליו, צם את יום אשורה וציוו לצמו, אמרו: הו שליח אלוהים, זהו יום בו יהודים ונוצרים מעריצים הוא, עליו השלום וברכותיו של אלוהים (אם בשנה הבאה, ברוך השם, היינו צמים ביום התשיעי) אבן עבאס אמר: השנה הבאה לא הגיעה עד שליח אלוהים, יהי רצון שתפילות ה

  'ושלום עליו. הוא מת. והוא התכוון לצום את התשיעית, ובמוסנאד מאבן עבאס גם שהנביא יברך אותו ויעניק לו שלום, אמר: "צם ביום אשורה ושונה מהיהודים. צם א. יום לפניו ויום אחריו. ”יום אחריו, ומותר לצום את היום העשירי בכוחות עצמו, כי הנביא עליו השלום והברכות, צם אותו בכוחות עצמו.

  באשר למה שעשו המחדשים ביום זה של סטירת לחיים, קריעת כיסים ועוררות כעס, זו הטעיה וסטייה ברורה מהדרך הישר, וכך גם הנוואסיב עושה בתמורה, שהופכים את היום הזה ליום של חג, שמחה והרחבה למשפחה ולילדים. הנביא, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, ותיזהר מאשליות וכפירות. חודש האלוהים, מוהר"ם, הוא הראשון בחודשי החיג'רי, ואחד מארבעת החודשים הקדושים. נביאנו, תפילות ה 'ושלום עליו, הסביר לנו את הוראות חודש זה הכלולות בספר האל הכול יכול. , או בסונה המטוהרת, ומתוך הוראות אלה הן:

  ראשית: יתרונות חודש המוחראם

  חודש המוחראם הוא החודשים הקדושים שעצמות אלהים והוזכרו בספרו, אמר הקב"ה: {מספר החודשים עם אללה הוא שנים עשר חודשים בספר אללה על בריאת השמים והארץ, מתוכם ארבעה הם קדושים הם דת, אז אל תטעו בעצמכם בהחרטה

  ואלוהים הכל יכול כיבד את החודש הזה בין כל שאר החודשים, כך שהוא נקרא חודש אלוהים מוהרם, והוא הוסיף אותו לעצמו. לכבד אותו ולציין שהוא אסר זאת בעצמו, ואף אחד מהיצירה אינו יכול לנתח זאת. כשליח האלוהים, שאלו תפילותיו ושלום עליו, הבהיר

  את איסורו של אלוהים הכל יכול בחודשים הקדושים הללו, ביניהם חודש המוחראם; כפי שנאמר על ידי אבו בכרה שהאל יאהב אותו, הנביא עליו השלום, אמר: הזמן הפך לח'ית 'שאלוהים ברא את השמים ואת הארץ, שנה של שנים עשר חודשים מתוכם ארבעה קמפוסים, שלושה רצפים : זול, טיעון אמיתי ומוהר"ם, ורג'אב מודאר הוא זה בין ג'ומאדה לשעבאן

  וקבוצת חוקרים העדיפה את מוהר"ם כמיטב החודשים הקדושים. אבן רג'אב אמר: החוקרים חלוקים באשר למי מבין החודשים הקדושים הוא הטוב ביותר? אל-חסן ואחרים אמרו: הטוב שבהם הוא חודש אללה, מוהרם וקבוצה מהמאחרים העדיפו זאת על כך מדווח אל-נסעי ואחרים על סמכותו של אבו דהאר. , יהי רצון שאלוהים ירצה ממנו, שאמרשאלתי את הנביא, שאלו עליו תפילותי

  ו ושלום: איזה לילה טוב יותר, והוא אמר: מה עדיף? הטוב בלילה הוא החלק הפנימי ביותר שלו, ו הטוב בחודשים הוא חודש האלוהים, אותו אתה מכנה מוהרם אבן רג'אב, שאלוהים ירחם עליו, אמר: "ושחרורו בחדית 'זו (מיטב החודשים) מתכוון למשמעותו לאחר הרמדאן, כמו בקריינות של אל-חסן אל-מורסל.

  בין ההוראות החשובות בחודש זה ניתן למצוא את הדברים הבאים:

  ראשית: איסור הלחימה בו

  בין הוראות חודש האללה, מוהראם, נמצא האיסור להתחיל בלחימה בו. אבן קטהיר, שאלוהים ירחם עליו, אמר: החוקרים חלוקים בדבר איסור התחלת הלחימה בחודש הקדוש: האם הוא מבוטל או מוסכםבשתי מילים

  אחד מהם, המפורסם ביותר: הוא בוטל; כי הקב"ה אמר כאן: {אל תטעה בעצמך בהם} ופיקד על המאבק בפוליתאיסטים

  והאמרה השנייה: שהתחלת הלחימה בחודש הקדוש אסורה, וכי איסור החודש הקדוש לא בוטל; אלוהים הכל יכול אומר: {החודש הקדוש הוא החודש הקדוש, והקודש הוא נקמה. והוא אמר: וכאשר יוסרו החודשים הקדושים, אז תהרוג את הפוליתאיסטים פסוק).

  הערבים נהגו להעריץ אותו בעידן הטרום אסלאמי, והוא נקרא חודש האל אל-אסאם. בגלל חומרת האיסור שלו .. צום בחודש המוחראם הוא אחד ממעשי ההתנדבות הטובים ביותר. המוסלמי סיפר מהחדית 'של אבו חורירה שהנביא, תפילות ה' ושלום עליו, אמר: "הצום הטוב ביותר לאחר חודש הרמדאן הוא חודש האלוהים שאתה קורא לו מוהר"ם, והתפילה הטובה ביותר לאחר תפילת החובה. היא תפילת הלילה. "

  שליח האלוהים, יהי רצון שתפילותיו ושלום עליו, הסביר את סגולתו של צום המוהרם של אלוהים באומרוהצום הטוב ביותר לאחר הרמדאן הוא חודש המוהרם של אלוהיםאנשי הידע - שאלוהים ירחם עליהם - נבדלו לגבי משמעות החדית ': האם החדית מעידה על צום

  במשך כל החודש או יותר? המשמעות לכאורה של החדית ' - ואלוהים יודע הכי טוב - מעידה על כשרות הצום של כל חודש המוחראם, וכמה חוקרים החזיקו בו כדי לעודד צום הרבה בחודש המוחראם, ולא לצום את כל זה.

  עאישה, שאלוהים ירצה ממנה, אמר: (מעולם לא ראיתי את שליח האלוהים, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, צום שלם במשך חודש מלבד הרמדאן, ולא ראיתי אותו בצום של חודש יותר מזה בשבן) מסופר על ידי מוסלמיאך ניתן לומר: עאישה, שאלוהים ירצה אותה, הזכיר את מה שאמרה. הנה, אך הטקסט מצביע על צום במשך כל הח

  עשורא: זהו היום העשירי בחודש המוחראם. ליום הזה יש יתרון, והתעום שלו הוא סגולה, שאלוהים הכל יכול ייחד אותו עבורו, ושליח האלוהים, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, דחק בו

  עשורא: זהו היום בו אלוהים הכל יכול הציל את משה ואת עמו, והטביע את פרעה ואנשיו. אז משה צם אותו בתודה, ואז הנביא, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, צם אותו. כפי שסיפר אבן עבאס, יהי רצון שאלוהים ישמח את שניהם, אמר: "שליח האל, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, הגיע למדינה, והוא מצא את היהודים צמים ביום אשורה. אלוהים, יהי רצון שתפילותיו ושלום עליו, אמר

  אנו ראויים יותר למשה מכם, אז ציווה עלינו לצום זאת ובסיפור מוסלמימשה צם זאת בתודה , אז אנו צמים ולנביא, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, יש ארבעה מקרים של צום על אשורה.

  מקרה ראשון

  שהוא נהג לצום במכה, ולא ציווה על אנשים לצום; בשני הסהיחים שבסמכותה של עאישה, יהי רצון שאלוהים ירצה ממנה, אמרה: "עשורא היה יום שקוראש יצום בתקופה הטרום אסלאמית, והנביא, שאלוהים יברך אותו ויעניק לו שלום, בשימ

  ממלכת ערב הסעודית, ווטסאפ: 00966505906761

  מתרגם דרשות עבדול רחמן

  ،، כתובת המייל שלך [email protected]