BESZÉLJEN A BIBLIA! ()

 

Az igaz hitet megtalálni, kéne legyen a legfontosabb feladatunk a Földön. Próbatétel elé vagyunk állítva, hogy vajon keressük-e az igazságot vagy nem, és ha megtaláltuk, hogy elfogadjuk-e, gyakorlatba ültetjük-e, és ragaszkodunk-e hozzá. Ez a azok számára íródót akik nyitót szívvel keresik az igazságot és hajlandóak elfogadni azt, még ha keserű is lehet a felismerése. Tehát hagyjuk, hogy Beszéljen a Biblia!

|

 BESZÉLJEN A BIBLIA!

﴿دع الكتاب المقدس يتكلم﴾

 Bevezetés

Megkérdezhetjük magunktól: Honnan tudhatom, hogy a könyv, amit követek, tényleg Isten szava? Hogy tudom megállapítani, hogy a számos „Szent Könyv” közül melyik Isten igaz Szava?

Vajon az én Szent Könyvem nem egy hamis könyv?

Hogyan higgyek továbbra is egy olyan vallásban, amelynek könyvéről tudom, hogy nem Szent? Hogyan lehet ez az igaz hit, ha a hamisság annyira világosan jelen van könyvében, ha a könyv tele van hibákkal, ellentmondásokkal, és történelmi koholmányokkal, amelyeket emberek írtak? Csak el kell olvasnom ahhoz, hogy tudjam, ez nem Isten Szava.

De hogyan tudom igazságosan megítélni, ha részrehajló vagyok felé, és nem akarok elfogadni semmilyen kritikát irányában? Valóban az igazságot keresem, vagy az igazság ellensége vagyok?

E probléma megoldásának érdekében az igazság keresőjének tisztán látónak és igazságos gondolkodásúnak kell lennie, és a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

·    intellektuális, tudományos és figyelmes hozzáállás

·    vágy az igazság megtalálására, mindegy, hol található

·    nyílt gondolkodás, amely mentes az előítéletektől és a bigottságtól

Az igazságkeresőnek a hamisságtól kell félnie, támogatnia kell az igazságot, és erősen el kell köteleződnie magát iránta.

Őszintén Urunkhoz fordulunk és Tőle kérünk útmutatást, hogy megtaláljuk az igazságot!

Mennyire nagy szükségünk van az igazság tisztán látására és a mellette való szilárd elkötelezettségre, és mennyire kétségbeesetten kell Urunktól kérnünk az útmutatást és a segítséget az igazság követéséhez?

Mert Isten segítsége és útmutatása nélkül soha senki nem találja meg az igazságot.

Kétségtelen, hogy Isten vallását nem nehéz megtalálni. Valójában itt van az orrunk előtt. Ha nem lenne, az emberek tiltakoznának az Ítéletnapon, hogy „Urunk, ha küldtél volna nekünk Könyvet, követtük volna, és elhagytuk volna a hamis vallásunkat.”

Kötelességünk, hogy mindent megtegyünk Túlvilági sikerünk elérése érdekében. De mi csak egymással versenyzünk, az evilág után futunk, hogy minél jobban kiélvezzük.

Miért ne fussunk akkor a Paradicsom után? Az ottani emberek nem szenvednek és nem halnak meg. Nem fáradnak el, és olyan örömökben van részük, amelyet emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, és emberi szív nem is álmodott róla.

Mi a baj az emberekkel, hogy nem küzdenek, hogy övék legyen a legjobb a Túlvilágon? Nem igaz talán, hogy az emberek két csoportra lesznek osztva az Ítéletnapon: hívőkre és hitetlenekre?

Hogy két különböző irányba mennek: egyik irány a Paradicsom, a másik pedig a Pokol?

Hogy két különböző sorsuk lesz: boldog és nyomorult?

Miért vagyunk mégis gondatlanok a Túlvilággal kapcsolatban, mikor az az örök lakóhely? Bárhogy is, az örökkévalóság a Paradicsom vagy a Pokol számunkra.

Képzeljük el, hogy ott állunk a halál kapujában, számoljuk az utolsó lélegzetünket, végső búcsút veszünk szeretett életünktől, amelyhez szívünk kötődött, míg biztosan tudjuk, hogy nem a helyes úton jártunk, hogy egy hamis vallást követtünk, amely nem nyeri el az Úr tetszését.

Gondoljunk erre a szörnyű pillanatra, amikor elhagyjuk ezt az életet, és magunkkal viszünk egy hamis vallást, egy hamis hitet. És emlékezzünk rá, hogy nem lesz üdvözülés annak a számára, aki nem Isten igaz vallását követi.

Ezt az igaz hitet megtalálni, kéne legyen a legfontosabb feladatunk a Földön. Próbatétel elé vagyunk állítva, hogy vajon keressük-e az igazságot vagy nem, és ha megtaláltuk, hogy elfogadjuk-e, gyakorlatba ültetjük-e, és ragaszkodunk-e hozzá.

Ez a létünk egyetlen célja, hogy megkeressük az igazságot és ragaszkodjunk hozzá. De vannak, akik elbuknak és Isten elé mással állnak mint az  Ő vallásával, egy pogány, többistenhitű, vagy egy törzsi vallással.

Mától a megmenekülésünkön kellene dolgoznunk, komolyan, mert lehet, hogy holnap már túl késő lesz.

Hogy könnyen megtaláljuk az igazságot, néhány egyszerű szabályt kell követnünk:

1.  Őszintének kell lennünk abban, hogy csak az igazságot keressük, és nem mást.

2.  Folyamatosan fohászkodnunk kell Istenhez, hogy nyissa ki szívünket az igazságra, és ne felejtsük, hogy szívünk az Ő Kezében van; Ő meg tudja változtatni azt, ami szívünkben van, Akarata szerint, és tudja, hogy szívünk mit akar, még mielőtt kezünket Hozzá emelnénk.

Isten tudja, ha őszintén keressük az igazságot, és akkor világosságot ad a szívünkbe, és megnyitja azt az igazság előtt. És tudja, ha nem azt keressük, mert akkor el sötétíti a szívünket, és talán vakká is teszi.

Mai problémánk, nem az hogy nem olvasunk, hanem hogy büszkén és tévedhetetlenül biztosak vagyunk magunkban. Hajlamosak vagyunk a fanatizálódásra, és kifogásokat keresünk a hamisságra.

Vannak emberek, akik feketét látnak, és azt mondják: „fehér”. Vannak, akik szigorúan ragaszkodnak családjuk vallásához, nem más okból, mint hogy ez volt az, amit a családjuk követett. A vallás örökölt dologgá vált, mint a név, a pénz, a ház, vagy a bútor.

Vannak emberek, akik csak az információ érdekében olvasnak, minden abbéli szándék nélkül, hogy nyerjenek valamit a tudásból, és bár tudják, hogy Isten útmutatására kellene hagyatkozniuk, nem teszik ezt. Ha olvasunk, készítsük fel magunkat, hogy esetleg megtaláljuk az igazságot, és hogy ez megváltoztathat minket. Ez az a fajta olvasás, ami a hasznunkra válik.

Az igazság megrémíthet minket először, mikor felismerjük, túl durva lehet, vagy túl keserű hogy elviseljük, de ez nem változtat azon a tényen, hogy ez az igazság, és el kell fogadnunk. Gondoljuk végig figyelmesen, mielőtt elutasítanánk, és tudnunk kell, hogy ha nem vagyunk elég türelmesek hallani ma, holnap nem leszünk türelmesek az elutasítása miatti büntetés elviselésekor.

Gondoljuk végig! Mennyire fogjuk bánni, ha rossz döntést hoztunk, holnap – az Ítéletnapon – mikor Isten ítélete elhangzik felettünk, és vesztesek leszünk. Hogyan fogunk reagálni? Ne csapjanak be minket azoknak a szép szavai, akik meg akarják elménket nyugtatni, hogy azt mondják: „Várjátok az Utolsó Napot, várjátok a felhőt, amely a Paradicsomba repít, csak mert abban hittetek, hogy ez az ember Isten.”

 A tudás kora nem szüntette meg a fanatizmust

A múltban a gondolatokat a kezdeményezőikhez kötötték. Ha egy jól ismert intellektus, filozófus volt, elfogadták, különben az új gondolatokat hamisnak bélyegezték és elvetették. Az ismert emberek gondolatait jónak tartották, és az ismeretlen emberek gondolatait haszontalannak.

Ne gondoljuk, hogy a fanatizmus egy múltbeli dolog, ami már nem létezik a mi időnkben és civilizációnkban. Ne gondoljuk, hogy nem talál helyet magának a mai világban, és hogy az információs társadalom minden embert ésszerűvé és nyílt gondolkodásúvá tett. A huszonegyedik században élünk, az analízis és az intellektus társadalmában, amelyben eldöntött kérdés, hogy az igazsághoz való visszatérés jobb, mint fuldokolni a hibákban.

A tény az, hogy a fanatizmus a mai napig jelen van köztünk, és vannak emberek, akik készakarva változtatják elméjüket kővé, becsukják szemüket és fülüket, és minden lehetőséget elutasítanak, hogy szívükhöz eljusson a tudás. Hallanak, de süketek, látnak, de vakok. Ezek az emberek nem akarják hallani az igazságot, és nem bírják azt sem elviselni, ha mások meghallják.

Azoknak, akik halják az igazság szavát a szívükben és elméjükben, és azoknak akik őszintén keresik az igazságot, keresőinek átnyújtom könyvemet, mely a Bibliáról végzett kutatásom összegzése.


 Miután elolvastam a Bibliát....

Miután alaposan és egészében átolvastam a Bibliát rájöttem, hogy a következőket tartalmazza:

1.   Hamis szövegeket amelyek gyalázzák Isten Tulajdonságait,

2.   Hamis szövegeket amelyek gyalázzák a prófétákat, hamisan házasságtöréssel, paráznasággal és bálvány-imádattal vádolva őket,

3.   Obszcén elbeszélések, tele részletes fizikai leírással,

4.   Furcsa történeteket, mint a fák története amikor elindultak, hogy királyt válasszanak maguknak.

Mégis, sok ember van, aki ezekről semmit nem tud. Ennek oka lehet:

v Egyszerűen a Biblia hossza, ami 3000 oldal, és ezért elolvasása sok ember számára nehézséget jelent.

v Az a tény, hogy sok keresztény nem olvassa a Bibliát, hanem csak hagyományként  kezeli.

v A papok tevékenysége, akik csak azt olvassák fel az embereknek, amit ők választanak ki a számukra, hogy megismerjenek.

.

Tehát mielőtt a könyvem következő oldalára lapoznál, kedves olvasó, azt javaslom, hogy:

v  Határozd el, hogy a szöveghez alázatosan viszonyulsz fanatizmus nélkül, mert az a sátán akadálya az ember és az igazság között.

v Kérd Uradat, hogy nyissa meg a szíved az Igazságra.

v Kérjük Urunkat - én mint a szerző, te mint olvasó - hogy vezessen bennünket mindig az Igazság Útján.

 Ámen!

 Vérfertőzési esetek

 Próféták, de meztelenek!

[Teremtés könyve 9:21-22][1]

21Amikor bort ivott (Noé), megrészegült, és meztelenül feküdt sátrában. 22Kám, Kánaán atyja látta apja meztelenségét, és elmondta két testvérének.

[Sámuel I. könyve19:23-24]

23(...)leszállt rá az Isten lelke (Saulra),(...) 24Még a ruháját is levette, és Sámuel előtt is prófétai révületbe esett. Egész nap és egész éjjel ott fetrengett levetkőzve. Azért mondják: „Saul is a próféták közé tartozik?”

[Sámuel II. könyve 6:20] Dávid meztelenül táncolt a nép és az Úr előtt.

20Amikor Dávid hazatért, hogy családját is megáldja, Saul lánya, Michal, Dávid elé lépett, s azt mondta: „Milyen tiszteletre méltó módon viselkedett ma Izrael királya, amikor szolgái szolgálóinak szeme láttára levetkőzött, ahogy csak a csőcselékből szokott valaki levetkőzni!”

[Kivonulás könyve 15:20]

20akkor Mirjam prófétanő, Áron nővére, kezébe vette a dobot, s az asszonyok mind utána mentek dobbal, táncot lejtve.

 Paráználkodók!

[Bírák 14:19]

19Akkor leszállt rá az Úr lelke, lement Askalonba, ott megölt harminc embert.

[Bírák 15:5]

5(...)meggyújtotta a kévéket meg a lábon álló vetéseket, aztán a szőlőket és olajfákat is.

[Bírák 16:1]

1Egyszer Sámson elment Gázába, meglátott ott egy parázna nőt, és bement hozzá.

 Lót lányai vérfertőzést követnek el vele!

[Teremtés könyve 19:30]

30Lót később följebb vonult Coárból, és két lányával együtt a hegyek között telepedett le. Félt ugyanis Coárban maradni. Egy barlangban lakott két lányával. 31Az idősebb egyszer azt mondta a fiatalabbnak: „Apánk öreg, és nincs férfi a vidéken, aki hozzánk járna, ahogy ez az egész földön szokás. 32Gyere, részegítsük meg apánkat borral és háljunk vele, hogy apánktól legyen utódunk!” 33Azon az éjszakán megrészegítették atyjukat borral, azután az idősebb odament és atyjához feküdt. Az nem vette észre, amint hozzáfeküdt, sem amint fölkelt. 34Másnap az idősebb azt mondta a fiatalabbnak: „Nézd, a múlt éjjel én háltam apámmal, részegítsük meg ezen az éjszakán is borral, azután menj és feküdj mellé, hogy apánktól utódunk legyen.” 35Így azon az éjszakán is megrészegítették apjukat borral. Azután a fiatalabb fogta magát és hozzáfeküdt. Az nem vette észre, amint hozzáfeküdt, sem amint fölkelt. 36Így Lót mindkét lánya fogant apjától.

Júda és menye – Júda paráználkodott menyével, Támárral.

[Teremtés könyve 38:15-24]

15Júda észrevette és rossz nőnek tartotta, mivel az arca el volt fedve.16Odament hozzá az út szélére és megszólította: „Gyere, veled akarok hálni.” Nem tudta ugyanis, hogy a saját menye. Az így válaszolt: „Mit adsz, ha velem hálhatsz?” 17Küldök egy kecskebakot a nyájból” – felelte. Azt mondta: „Ha zálogot adsz, amíg azt elküldöd.” 18„Milyen zálogot adjak?” – kérdezte. Azt felelte: „A pecsétgyűrűdet a zsineggel és a botodat, amit a kezedben tartasz.” Neki adta, hált vele, és az teherbe esett. (…) 24Mintegy három hónappal később jelentették Júdának: „A menyed félrelépett és paráznaság miatt teherbe esett.”

 Dávid szomszédja feleségével

[Sámuel II. könyve 11:2-27]

2Dávid fölkelt fekvőhelyéről és fölment királyi palotája tetőteraszára. A tetőről meglátott egy asszonyt, amint épp fürdött. Nagyon szép asszony volt. 3Dávid elküldött és értesüléseket szerzett az asszony felől. Így tájékoztatták: „Batseba az, Eliam lánya, a hettita Urijának a felesége.” 4Erre Dávid elküldte embereit és elhívatta. El is ment hozzá, és ő együtt hált vele, majd havi tisztulása közeledtekor hazament. 5Ám az asszony teherbe esett. Erre elküldött és megüzente Dávidnak: „Állapotos vagyok.” 6Ekkor Dávid üzenetet küldött Joábnak: „Küldd nekem haza a hettita Uriját!” S Joáb elküldte Uriját Dávidhoz. 7Amikor Urija elment Dávidhoz, meghívta, hogy egyék és igyék nála és lerészegítette. (…) 14Másnap reggel Dávid levelet írt Joábnak, és Urijával vitette el. 15A levélben ezeket írta: „Állítsátok Uriját előre, ahol leginkább tombol a harc. Aztán húzódjatok mögüle vissza, hogy eltalálják és halálát lelje.”(…) 27Dávid elküldött, és magához vette a házába. Így felesége lett. 

 Isten megbünteti  Dávidot

[Sámuel II. könyve 12:10-11]

10(...)Amiért megvetettél, és elvetted a hettita Urijától a feleségét, hogy a te asszonyod legyen. 11Ezt mondta az Úr: Nos, a saját házadból hozok rád romlást. Elveszem a szemed láttára asszonyaidat[2] és odaadom őket másvalakinek, hogy napvilágnál asszonyaiddal háljon.

 Dávid fia és a húga

[Sámuel II. könyve 13:14]

1Dávid fiának, Absalomnak volt egy szép húga, Támárnak hívták. Dávidnak a fia, Amnon beleszeretett. 2S Amnon annyira epekedett húgáért, Támárért, hogy egészen belebetegedett. Érintetlen lány volt ugyanis, így Amnon lehetetlennek találta, hogy hozzá közeledjék. 3De Amnonnak volt egy barátja.(…) 4azt mondta: „Feküdj le az ágyba, és tettesd magad betegnek. Ha aztán eljön apád meglátogatni, hát mondd neki: Engedd meg, hadd jöjjön el a húgom, Támár, s ő adjon nekem enni. Ha itt készíti el az ételt a szemem láttára, akkor elfogadom a kezéből.” 6Amnon tehát lefeküdt az ágyba és betegnek tetette magát. Amikor a király elment meglátogatni, Amnon így szólt a királyhoz: „Engedd meg, hadd jöjjön el a húgom, Támár, s hadd csináljon a szemem láttára néhány lepényt. Az ő kezéből megenném.” 7Erre Dávid üzent Támárnak a palotába: „Menj el bátyád, Amnon házába, és készíts neki valami ételt.” 8Támár tehát elment bátyja, Amnon házába. Az ágyban feküdt.(…) 10Most azt mondta Amnon Támárnak: „Hozd be nekem az ételt a belső szobába, hogy a kezedből ehessek.” Támár fogta a lepényt, amelyet csinált, és bevitte bátyjának, Amnonnak a belső szobába. 11De amikor odanyújtotta neki, az elkapta őt és azt mondta neki: „Gyere, húgom, feküdj mellém!” 12Azt felelte neki: „Hagyd ezt, bátyám, ne becsteleníts meg!(…) 14De nem hallgatott szavára, erőszakot követett el rajta, meggyalázta, együtt hált vele. 

 Vegyél magadnak egy kurtizánt!!!

[Ozeás könyve 1:2] 

2Amikor az Úr szólni kezdett, ezt mondta az Úr Ozeásnak (Hóseásnak): „Menj, végy feleségül egy parázna asszonyt, és legyenek paráznától fogant gyermekeid; mert parázna módon elhagyta az ország az Urat.”

[Teremtés könyve 35:22]  

22(...)Ruben bement Bilhához, apja mellékfeleségéhez, és vele hált.

[Teremtés könyve 49:4] Apja megszidta őt és azt mondta:

4Mivel atyád fekhelyére léptél, s ellenemre beszennyezted fekhelyemet.

 Pogány Próféták!!!

[Királyok I. Könyve 11:3-4]

3Salamon csüggött rajtuk. Hétszáz fejedelmi asszonya volt és háromszáz ágyasa. 4Történt, hogy amikor Salamon megöregedett, szívét asszonyai más istenekhez fordították(…) Salamon a szidóniak istennőjéhez, Asztartéhez szegődött.

 Áron készítette a borjút!

[Kivonulás könyve 32:2-4]

2Áron így válaszolt: „Szedjétek le az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléről és hozzátok ide.” 3Az egész nép leszedte füléről az aranyfüggőket és Áronhoz vitte. 4Ő átvette a kezükből, összeolvasztotta és aranyborjút öntött belőle. Azok így kiáltoztak: „Izrael, ez a te istened, aki kihozott Egyiptomból.”

 Szexuális irodalom a Bibliában

[Példabeszédek könyve 7:7-22]

7hátha a gyanútlan fiatalok közt meglátna egy ifjút, akinek kevés az esze: 8arra megy az utcán, a sarkon, és arra veszi az irányt, ahol az ő háza van. 9Szürkület van éppen, a nappal és az éj közt, leszállóban az éj sötétje. 10Összeakad vele egy nőszemély, cédán kiöltözve, fátyollal borítva. 11Nem volt önuralma, nem volt maradása, lába nem tudott megmaradni otthon. 12Egyszer az utcán, aztán a téren, végül minden utcasarkon leskelődött. 13Megfogja az ifjút, már meg is csókolja, és azt mondja neki szégyentelen arccal:(…) 15Azért jöttem ki, hogy találkozzam veled, és rád találjak most, lám, megleltelek.(…) 17Fekvőhelyemet bepermeteztem: mirha, aloé meg fahéj illatos olajával. 18Gyere, igyuk a szerelem italát reggelig, élvezzük örömmel a szerelem gyönyörét! 19Mert a férjem éppen nincsen itthon, elment messzire, hosszú útra indult.(…) 21Rábeszélő készségével így elcsábította, csalfa szájával tévútra vezette. 22Mint aki megzavarodott, elindult utána, ahogyan az ökör megy a vágóhídra.

 Női mellek a Bibliában!

[Énekek éneke 1:13, 16]

13Kedvesem, mint egy csomó mirha, a keblemen pihen majd. 16Szép vagy, szerelmem, elbájolóan szép! Nyoszolyánk üdezöld.

[Énekek éneke 3:1-5]

1Éjszaka ágyamban kerestem, akit szeret a lelkem. De hiába kerestem, nem találtam. 4(…) megtaláltam, akit szeret a lelkem. Belekapaszkodtam, és nem engedem el, amíg be nem viszem anyámnak házába, annak szobájába, ki méhében hordozott. 5Jeruzsálem lányai, kérlek benneteket, a gazellákra s a mezők szarvasára, ne zavarjátok meg a szerelmemet, s föl ne ébresszétek, amíg nem akarja!

 Salamon énekei - a flört könyve

[Énekek éneke 4:1-10]

1De szép vagy, kedvesem, igen szép vagy!(…) 3Az ajkad, mint a karmazsinszalag, a csacsogó szád szeretni való. A halántékod, akár egy gránátalmagerezd a fátyolod alatt. 4Dávidnak tornyához hasonlít a nyakad(…) 5A két melled, mint a gidák, a gazella ikrei, amelyek ott legelnek a liliomok közt.(…) 10Milyen vonzó, húgom, mátkám, a szerelmed! Mennyivel édesebb szerelmed a bornál!

[Énekek éneke 7:2-9]

2Mily szép a lábad a sarudban, fejedelmi leány! Csípődnek hajlása olyan, mint valami ékszer, amelyet művészi kezek készítettek. 3A köldököd akár egy kerek csésze. Ne hiányozzék a fűszerezett bor se! A hasad olyan, mint a búzarakás, amelyet liliomok kerítenek körül. 4A két melled, mint a gidák, a gazella ikrei.(…) 7Milyen szép vagy és milyen igézetes! Szerelmem, gyönyörűségem! 8Akár a pálmafa, olyan a termeted[3], a melleid meg, mint a szőlőfürtök. 9Elhatároztam: fölmegyek[4] a pálmafára, s megszerzem gyümölcseit. A melleid legyenek szőlőfürtök(…).

[Énekek éneke 8:8-10]

8Van egy kis húgunk, még kicsi, melle sincs. Mit tegyünk húgunkkal, hogyha majd megkérik?(…) 10Fal vagyok, és a melleim, mint a tornyok.

 Élvezzétek!!

[Példabeszédek könyve 5:18-19]

Legyenek áldottak a forrásaid, örülj ifjúkori feleségednek: kecses szarvasünő és bájos zerge! Veled beszélgessen, nyugodj meg a keblén.

 Ezekiel szexuális nyelvezete!

[Ezekiel könyve 16:1-39]

1Az Úr szózatot intézett hozzám: 2Emberfia, tárd fel Jeruzsálem előtt iszonyatos vétkeit.(…) 15Ám te elbíztad magad szépséged miatt, parázna lettél; paráznaságra adtad magadat minden arra menőnek, hogy az övé légy. 17(…)emberi alakokat készítettél belőlük, és azokkal paráználkodtál.(…) 22S iszonyatos tetteid és paráznaságaid közepette nem gondoltál ifjúkorod napjaira, arra az időre, amikor teljesen ruhátlan voltál(…) 25(…)odaadd testedet minden jöttmentnek, és megsokszoroztad paráznaságaidat. 26Összeadtad magad Egyiptom fiaival, hatalmas testű szomszédaiddal, megsokszoroztad paráznaságaidat, csakhogy haragra ingerelj.(…) 33Minden ringyónak ajándékot adnak, te azonban magad adtál ajándékot minden szeretődnek, te pénzelted őket, hogy mindenfelől jöjjenek hozzád és paráználkodjanak veled. 37(…)összegyűjtöm minden szeretődet, akikkel paráználkodtál, azokat is, akiket szerettél, azokat is, akiket gyűlöltél, mind összegyűjtöm őket ellened mindenfelől, fölfedem előttük mezítelenségedet, hadd lássák minden gyalázatodat.(…) 39A kezükbe adlak, s ők majd lerombolják magaslataidat, elpusztítják magaslati helyeidet, megfosztanak ruhádtól, elveszik ékszereidet, s otthagynak teljesen ruhátlanul.

 A két prostituált, Oholah és Oholibah története

[Ezékiel 23:2-34]

2Emberfia, volt két asszony,(…) 3Ezek paráználkodtak Egyiptomban fiatalkoruktól fogva. Hagyták, hogy simogassák ott a mellüket és cirógassák szűzi keblüket. 4Az idősebbet Oholának hívták, a húgát Oholibának. Az enyémek voltak(…) 7Paráználkodott ezekkel(…) 8(...)már ifjúságában együtt háltak vele, simogatták szűzi keblét, és paráználkodást folytattak vele. 9Ezért kedveseinek adtam, akik iránt szerelemre gyulladt. 10Ezek fölfedték mezítelenségét.(…) 11Húga, Oholiba mindennek tanúja volt, de mégis, vágya és paráznasága még botrányosabb volt, mint nővéréé.(…) 14De ő még továbbment kicsapongásában: amikor a falra festett férfiakat, a káldeusok piros színnel festett képeit látta. 17(…)Babilon fiai eljöttek, hogy megosszák vele a szerelmi ágyat, és beszennyezték őt paráznaságukkal. Miután beszennyezte magát velük, elfordult tőlük. 18Amikor aztán nyíltan űzte paráznaságait, és fölfedte szégyenét.(…) 19Megsokszorozta paráznaságait, mint fiatalsága napjaiban, amikor Egyiptom földjén űzte paráznaságait. 20Olyan heves vágy gyulladt benne szeretői iránt, mint amilyen a szamárnak az ösztöne, vagy a csődörnek a bujasága. 21Kerested fiatalságod tisztátalanságait, azt az időt, amikor Egyiptomban simogatták melledet és cirógatták szűzi kebledet.(…) 29Gyűlölettel telve bánnak veled, elviszik munkád gyümölcsét, téged meg otthagynak teljesen meztelenül. Így lelepleződik szemérmetlenséged és szégyenletes paráználkodásod.(…) 33Részegséggel és szomorúsággal telsz el. Ez az elhagyatottság és a rettegés kelyhe.(…) 34Kiiszod és fenékig üríted, aztán darabokra töröd, és megsebzi a melledet.

 Isten házasságtörésre készteti az embereket

[Ámosz könyve 7:16-17] Isten azt mondta Amacjának:

16Halljad hát az Úr szavát! Azt mondod: Ne jövendölj Izrael ellen, ne beszélj Izsák háza ellen! 17Azért ezt mondja az Úr: Feleséged a város cédája lesz, fiaid és lányaid kard élén vesznek el.

[Jeremiás könyve 8:9-10]

9(...)elvetették az Úr szavát.(…) 10Ezért asszonyaikat idegeneknek adom.

[Izajás könyve 3:16-17]

16Ezt mondja az Úr: Sion leányai felfuvalkodtak, fenn hordják a fejüket, kihívóan tekingetnek, táncolva járnak, s csörgetik lábukon a karikákat. 17Azért az Úr kopasszá teszi leányainak fejét, és fölfedi meztelenségüket.

[Jeremiás könyve 13:22-27]

22(...)Mérhetetlen gonoszságod miatt húzták le rólad a ruhát(…) 26azért lerántom rólad a ruhát egészen az arcodig, és láthatóvá válik gyalázatod: 27házasságtöréseid, buja nyihogásod, és undok kicsapongásod. 

[Náhum könyve 3:4-5]

4Lám, ez a bére a paráznaságra vetemedett, céda nőnek, a bájos szépségnek, az ügyes kerítőnek!(…) 5(...)szoknyád szegélyét arcodig emelem, feltárom meztelenséged a népek előtt, szégyenedet a nemzetek előtt.

[Ozeás könyve 2:4-12] Isten azt mondta:

4Szálljatok perbe anyátokkal, szálljatok perbe, mert többé nem feleségem, és én sem vagyok többé a férje. Távolítsa el arcáról a paráznaság jelét, mellei közül a házasságtörés jelvényeit. 5Ha nem, hát feltárom meztelenségét, olyanná teszem, mint amikor született; pusztasággá változtatom, aszú föld lesz belőle és szomjan hal. 6Sőt gyermekeinek sem irgalmazok, mert paráznaságban fogantattak.(…) 12Majd feltárom szégyenét szeretői előtt(...).


 A Biblia nyelvezete

 Ízléstelen parancs Ezekielnek

[Ezekiel könyve könyve 4:12-15] Isten azt mondta Ezékielnek:

12A táplálékot árpakenyér formájában vedd magadhoz, amely a szemük láttára emberi ürüléken sült meg. 13„Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Ugyanígy eszik majd Izrael fiai tisztátalan kenyerüket a népek között, ahova szétszórom őket.” 14Erre így szóltam (Ezekiel): „Uram, Isten, még sosem szennyeztem be magam. Gyermekkorom óta egészen mostanáig nem ettem elhullott vagy széttépett állatot, és semmiféle tisztátalan állatot, és semmiféle tisztátalan húst nem vettem a számba.” 15Az Úr erre azt mondta: „Jól van, megengedem, hogy emberi ürülék helyett tehéntrágyán süsd meg kenyeredet.” 

 Székletet ettek és vizeletet ittak

[2 Királyok 18:27]

27De a főpohárnok azt felelte: „Hát azért küldött ide uram, hogy ezeket a szavakat uradhoz és hozzád intézzem, s nem inkább az emberekhez, akik a falakon ülnek, arra kárhoztatva, hogy veletek egyetemben saját ürüléküket egyék és saját vizeletüket igyák?” 

 A ’fattyú’ szó a Bibliában!

[Második Törvénykönyv 23:2]

2(...)az Úr közösségébe. Fattyúnak sem szabad belépnie.

[Zsidók 12:8]

8(...)akkor fattyak vagytok, nem fiak.

 Hogyan mentse meg a férjét

[Második Törvénykönyv 25:11-12]

11Ha két ember összeverekszik, férfi férfival, aztán az egyiknek a felesége odaszalad, hogy kiszabadítsa férjét a másik kezéből, aki üti, s közben kinyújtja a kezét, 12és megragadja annak szeméremtestét, könyörtelenül vágd le a kezét.

 A Biblia kifejezésmódja

[Prédikátor könyve 3:1-7]

1Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt: 2Van ideje a születésnek és a halálnak; ideje az ültetésnek és az ültetvény kiszedésének. 3Ideje az ölésnek és ideje a gyógyításnak; ideje a bontásnak és ideje az építésnek. 4Ideje a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a táncnak. 5Ideje a kő eldobálásának, és ideje a kő összeszedésének; ideje az ölelkezésnek, és ideje az öleléstől való tartózkodásnak. 6Ideje a keresésnek, és ideje az elveszítésnek,  ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. 7Ideje az eltépésnek, és ideje a megvarrásnak

[Prédikátor könyve 7:1-3]

1Jobb a jó név, mint a jó olaj, és a halál napja, mint a születés napja. 2Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint ahol mulatnak,(…). 3Jobb a szomorúság, mint a nevetés, ha komoly az arc, rendben a szív.

[Jób könyve 35:10-11]

10(...)„Hol az én Teremtőm, ki éjnek idején is dalt fakaszt ajkamon? 11Többre tanított minket, mint az állatokat, az ég madarainál okosabbá tett!”

[Sámuel I. könyve 2:1]

1Akkor Hanna így imádkozott: „Szívem ujjong az Úrban(…) Szám nagyra nyílt ellenségeim ellen 2(…)Nincs olyan szikla, mint Istenünk.


 Nők a Bibliában

 Menzesz a Bibliában

[Leviták könyve 15:19-29]

19Amikor a nőnek vérzése van, és ez a havivérzés, maradjon hét napig tisztátalanságban. Aki megérinti, az estig tisztátalan. 20Minden fekvőhely, amelyre ilyen állapotban lefekszik, tisztátalanná válik, s minden bútor, amelyre leül, tisztátalannak számít. 21Aki megérinti az ágyát, mossa ki a ruháját, fürödjön meg vízben, de estig tisztátalan marad. 22Aki bármilyen bútort megérint, amelyen ült, mossa ki a ruháját, fürödjön meg vízben, de estig tisztátalan marad. 23Aki megérint olyan tárgyat, amely az ágyán van vagy azon a bútoron, amelyre leült, estig tisztátalan marad.(…) 25Ha egy nőnek a szabályos időn kívül több napon át vérfolyása van, vagy a havivérzése hosszabbá válik, akkor az ilyen vérfolyás tartama alatt éppúgy tisztátalan, mint havivérzése idején. 26Minden fekvőhely, amelyen vérfolyása idején alszik, olyan lesz, mint az, amelyiken havivérzése idején fekszik. Minden bútor, amelyre leül, tisztátalanná válik éppúgy, mint havivérzése idején. 27Aki megérinti ezeket, mossa ki ruháját, fürödjön meg vízben, de estig tisztátalan marad. 28Ha kigyógyul vérfolyásából, számoljon még hét napot, s akkor tiszta lesz. 29A nyolcadik napon vegyen két gerlét vagy két galambot, vigye el a papnak, a megnyilatkozás sátorának a bejáratához.

 A szülési fájdalmak oka

[Teremtés könyve 3:16] Isten azt mondta Évának, mikor megkísértette Ádámot:

16„Megsokasítom terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet. Vágyakozni fogsz férjed után, ő azonban uralkodni fog rajtad.”

 Gyermekágy a Bibliában

[Leviták könyve 12:2, 5]

2(...)Ha az asszony szül, és a gyermeke fiú, akkor hét napig tisztátalannak számít,(…) 5Ha leánygyermeket szül, maradjon tisztátalan két hétig.

 Közösülés után

[Leviták könyve 15:16-17]

16Akinek magömlése van, az mossa meg az egész testét vízzel, de estig tisztátalan marad. 17Minden ruhát és minden bőrt, amelyet a magömlés ért, ki kell mosni vízben, és tisztátalan marad estig.

[Leviták könyve 22:7]

7Napszállta után ismét tiszta.

[Leviták könyve 15:18]

18Ha az asszony a férfival hál, mindketten fürödjenek meg vízben, de estig tisztátalanok maradnak. 

A nők kendője a Bibliában[5]

[Korintusiaknak írt I. levél 11:5-6]

5S minden asszony, aki födetlen fővel imádkozik vagy prófétál, szintén szégyent hoz fejére. Éppen olyan, mintha megnyírták volna. 6Ha pedig az asszony nem akarja fejét befödni, vágassa le a haját. De ha megszégyenítő az asszonyra, hogy a haját levágassa vagy kopaszra nyiratkozzék, födje be a fejét. 

Döntsétek el magatok: elfogadható, ha egy asszony fedetlen fővel imádkozik Istenhez?[6]

 A nő nem Isten dicsősége

[Korintusiaknak írt I. levél 11:7-9]

7A férfi nem köteles a fejét befödni, mert Isten képmása és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dísze. 8Nem a férfi lett ugyanis az asszonyból, hanem az asszony a férfiből. 9S nem a férfit teremtette Isten az asszonyért, hanem az asszonyt a férfiért. 

 A nő gonosz!

[Zakariás könyve 5:7-8]

7Akkor az ólomfedél fölemelkedett, és azt láttam, hogy egy asszony ül a vékában. 8Azt mondta: „Ez a Gonoszság!”(...)

 A nő rejtse el hangját!

[Korintusiaknak írt I. Levél 14:34-35]

35Az asszonyok hallgassanak összejöveteleiteken. Nincs megengedve, hogy beszéljenek, nekik engedelmeskedniük kell, ahogy a törvény is mondja. 35Ha tudni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüktől, mert az asszonynak nem illik az Egyházban beszélnie. 

[Timóteusnak írt I. Levél 2:9-10]

9Kívánom azt is, hogy az asszonyok tisztességes ruhát viseljenek, szemérmesen és szerényen ékesítsék magukat: ne bodorított hajjal, arannyal, gyöngyökkel és drága ruhával, 10hanem mint istenfélő asszonyokhoz illik, jótettekkel. 

 Házasság erőszakkal!!

[Második Törvénykönyv 25:5]

5Ha testvérek laknak együtt, s egyikük meghal anélkül, hogy gyermeket hagyna hátra, az elhunyt felesége ne menjen hozzá egy kívülről, idegen családból való férfihez. Menjen be hozzá a sógora, s vegye el;

 Mi történik, ha a férfi elutasítja?

[Második Törvénykönyv 25:7-10]

7Ha azonban a sógor nem akarja elvenni sógornőjét, a sógornő menjen a város kapujához a vének elé, s adja elő: „Sógorom vonakodik testvére nevét fenntartani Izraelben, nem akarja velem szemben teljesíteni sógori kötelességét.” 8A vének erre hívassák maguk elé, s vonják kérdőre. Ha megjelenik és kijelenti: „Nem akarom feleségül venni”, 9a sógornő a vének jelenlétében lépjen oda, vegye le a saruját és köpje szembe e szavak kíséretében: „Ez történjék mindenkivel, aki nem akarja testvére házát fölépíteni.” 10Az ilyen embernek ez legyen a neve Izraelben: „A mezítlábas házanépe.”

 Kétség az Utolsó Napban!

[Jób 14: 14]

14Ha meghalna az ember, de föléledne újra(...)

[Prédikátor könyve 11:9]

9(...)de légy tudatában, hogy Isten mindenért számadásra von. [7]


 Rasszizmus a Bibliában

 A filiszteusok a Bibliában

[Bírák könyve 15:4-5]

4Ezzel Sámson elment, fogott háromszáz rókát, s szerzett egy csomó csóvát. Az állatokat farkuknál összekötötte egymással, és minden két farok közé tett egy csóvát. 5Aztán meggyújtotta a csóvákat, és nekieresztette a rókákat a filiszteusok vetéseinek. Így meggyújtotta a kévéket meg a lábon álló vetéseket, aztán a szőlőket és olajfákat is.

[Bírák könyve 15:15]

15Talált ott egy friss szamárállkapcsot, kinyújtotta kezét, megragadta és agyonvert vele ezer embert. 16Sámson ekkor így szólt: „Egy hitvány állkapoccsal jól elpáholtam őket, egy szamár állkapcsával agyonvertem ezer embert.”

 200 előbőr: Dávid hozománya

[Sámuel I. könyve 18:25-27]

25Saul azt felelte: „Mondjátok meg Dávidnak: A király nem kíván egyebet foglalóul, csak száz filiszteusnak az előbőrét, hogy így bosszút álljon a király ellenségein.”(...) 27Dávid elment portyázni az embereivel, és megölt kétszáz filiszteust. Előbőrüket elvitte Dávid, és egytől egyig leszámolta a királynak, hogy a vejévé lehessen.

[Krónikák I. Könyve 11:20]

20Abisáj, Joáb testvére volt a háromnak a feje. Ő háromszáz legyőzött fölött (a filiszteusok közül) lengette meg dárdáját.

 Az Ígéret Földje a választott népnek

[Teremtés könyve 26:3] Úr és így szólt: 

3(...)Ezt a földet úgyis mind neked és utódaidnak adom, és megtartom eskümet, amelyet atyádnak, Ábrahámnak esküdtem.

[Teremtés könyve 35:9-12]

9Isten másodszor jelent meg Jákobnak(...) 10Isten így szólt hozzá:(...) 12(...)A földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, neked adom, s utánad leszármazottaidnak adom ezt a földet.”

[Teremtés könyve 28:13-14] Az Úr azt mondta Izsáknak:

13(...)A földet, amelyen pihensz, neked és utódaidnak adom. 14Nemzetséged olyan lesz, mint a föld homokja, ki kell terjesztened nyugatra és keletre, északra és délre, általad s utódaid által nyer áldást a föld minden népe.

 [Teremtés könyve 13:14-17]

14Az Úr így szólt Ábrámhoz, miután Lót elvált tőle: „Emeld föl szemedet és tekints a helyről, ahol állsz, északra és délre, keletre és nyugatra. 15Az egész földet, amelyet látsz, neked és utódaidnak adom minden időkre.[8](...) 17Rajta tehát, járd be a földet széltében és hosszában, mivel neked adom azt.”

[Második Törvénykönyv 32:49]

49(...)nézd meg Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak adok birtokul.

 Rasszizmus a Bibliában

[Királyok II. könyve 5:15]

15Nincs Isten az egész világon, csak Izraelben.

[Második Törvénykönyv 7:6]

6Mert te (Izrael népe) az Úr, a te Istened szent népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népei közül a maga népének.

[Izajás könyve  43:4]

4Mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek. Embereket adok oda érted, és nemzeteket az életedért.

 Noé alapozta meg a rasszizmust

[Teremtés könyve 9:21]

21Amikor bort ivott, megrészegült, és meztelenül feküdt sátrában. 22Kám, Kánaán atyja látta apja meztelenségét, és elmondta két testvérének. 23Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltőt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét. 24Amikor Noé fölébredt részegségéből és megtudta, mit tett vele legkisebb fia, 25így szólt: „Legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között.” 26Azután ezt mondta: „Áldott legyen az Úr, Szem Istene és Kánaán legyen a szolgája.

 Pál és a rasszizmus

[Galatáknak írt levél 2:15] Pál azt mondta:

15Mi születésünknél fogva zsidók vagyunk, nem bűnös pogányok.

[Galatáknak írt levél 4:22,30-31]

22Az Írásban ugyanis az áll, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a szolgálótól, a másik a szabad asszonytól(...) 30De mit mond az Írás? „Űzd el a szolgálót és fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad asszony fiával.” 31Mi tehát, testvérek, nem a szolgáló fiai vagyunk, hanem a szabad asszonyéi.

 Gójok a Bibliában!

[Izajás könyve 49:22-23]

22Ezt mondja az én Uram, az Úr: Intek kezemmel a népeknek, jelt adok a nemzeteknek, és ölben hozzák haza fiaidat, leányaidat pedig vállukra emelve. 23Királyok lesznek a gondviselőid, főrangú feleségeik a dajkáid. Földre borulnak előtted, és lábad porát nyaldossák.

[Izajás könyve 60:4-16]

4Emeld föl tekintetedet, és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád(…)

5(...)a népek gazdagsága[9] hozzád kerül.(…) 10Idegenek építik várfalaidat, és királyaik szolgálatodra állnak.(…) 11(...)hogy elhozhassák a népek gazdagságát[10], és királyaikat eléd vezethessék. (…) 12De azok a népek és országok, amelyek nem szolgálnak téged, elpusztulnak, azok a népek egészen kipusztulnak.(…) 16Népek tejét szopod[11], királyi emlőkön táplálkozol.

[Izajás könyve 61:5]

5Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. 6Titeket pedig az ÚR papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek[12] gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek.

 A gójoktól szedjetek csak uzsorát!

[Második Törvénykönyv 23:21]

21Az idegentől kérhetsz kamatot, de (izraelita) testvéredtől[13]  ne fogadj el kamatot.

[Második Törvénykönyv 15:2-3]

2A haladék jegyében így kell eljárni: a hitelező engedje el a kölcsönt, amit embertársának adott, ne szorongassa sem embertársát, sem testvérét, ha az Úr (tiszteletére) kihirdetik a haladékot. 3Az idegent szorongathatod, de amid testvérednél van, azt engedd el.

 Kik a kutyák és disznók?

[Márk 7:27]

27Ezt mondta neki: „Hagyd jóllakni előbb a gyermekeket. Nem való ugyanis elvenni a gyerekektől a kenyeret, és a kiskutyának dobni.”

[Máté 7:6]

6Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé.

 Csak 144000 cionista üdvözül és lép be a Mennybe

[Jelenések könyve 14:1-4]

1S láttam a Bárányt, ott állt Sion hegyén, és vele száznegyvennégyezer, aki viselte az ő és Atyjának homlokára írt nevét(...) 3Új éneket énekeltek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt. Az éneket senki sem tudta megtanulni, csak a földről megváltott száznegyvennégyezer. 4Ezek azok, akik asszonnyal nem szennyezték be magukat, szüzek maradtak és mindenüvé követték a Bárányt, bárhová ment. Ők a megváltottak az emberek közül, az Isten és a Bárány első termése. [14]


 Öljétek meg a nőket, gyerekeket és állatokat!!

[Ezekiel könyve 9:5-6]

5Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta! 6Öreget, ifjút, szüzet, gyereket és asszonyt egyaránt öljetek meg, és irtsatok ki mindenkit!

[Számok könyve 31:1-18]

1Így szólt az Úr Mózeshez: 2„Állj bosszút a midiánitákon Izrael fiaiért!(...) 7Így kivonultak Midián ellen, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta, és minden férfit megöltek.(...) 9Akkor Izrael fiai fogságba hurcolták Midián asszonyait és gyermekeit, elhajtották barmaikat, nyájaikat, s elvitték mindenüket zsákmányul; 10városaikat és sátortáboraikat mind felgyújtották.(...) 15Mózes rájuk förmedt: „Csakugyan életben hagytatok minden asszonyt?(...) 17Tüstént öljétek meg az összes fiúgyermeket, s ugyanígy öljétek meg az összes olyan asszonyt is, aki már volt együtt férfival. 18De a fiatal lányokat, akik még nem voltak együtt férfival, hagyjátok magatoknak életben.

[Józsue könyve  6:16-21]

16Józsue pedig így szólt a néphez: „Törjetek ki csatakiáltásban! Mert az Úr nektek adta a várost.(...) 19Minden ezüstöt és minden aranyat, minden rézből és vasból készült edényt az Úrnak kell szentelni, kerüljenek az Úr kincstárába!”(...) 21Betöltötték az átkot mindenkin, aki a városban csak volt, férfin és nőn, fiatalon és öregen, az ökörig, juhig és szamárig, a kardnak élével.

 Gyilkosság, emberrablás, rabszolgaság

[Józsue könyve  16:10]

A Gézerben lakó kánaánit nem tudták elűzni, ott maradt Efraimban hűbéresnek, mind a mai napig.[15]

[Bírák könyve 21:10-14]

10Akkor a közösség elküldött ellenük tizenkétezer embert, csupa vitéz harcost, ezzel a paranccsal: „Menjetek és hányjátok kardélre a gileádi Jábes lakóit, az asszonyokat és a gyerekeket is. 11Így járjatok el: minden férfin és azokon az asszonyokon, akik már voltak együtt férfival, töltsétek be az átkot, de az érintetlen lányokat hagyjátok életben.” 12A gileádi Jábes lakói között négyszáz érintetlen lányt találtak, közülük egyet sem érintett férfi. Ezeket elvitték a táborba, Silóba, Kánaán földjére.(...) 14Benjamin fiai erre visszatértek, és a gileádi Jábes leányai közül, akiket életben hagytak, feleséget adtak nekik, de mindegyiknek nem adhattak.

 Nőrablás!!

[Bírák könyve 21:20-23]

20Ezt tanácsolták tehát Benjamin fiainak: „Menjetek és rejtőzzetek el a szőlőkben. 21Amikor észreveszitek, hogy kijönnek Silóban a lányok a körtáncra, gyertek elő a szőlőkből, ragadjon meg ki-ki egyet feleségül Siló lányai közül, és térjetek vissza Benjamin földjére.(...) 23Benjamin fiai így tettek, s számuknak megfelelően egy-egy feleséget ragadtak el a táncolók közül.

 Gyilkoljátok meg őket és vegyétek el a vagyonukat

[Második Törvénykönyv 20:10-14]

10Ha felvonulsz valamely város ellen, hogy megostromold, először ajánlj fel neki békét. 11Ha elfogadja, s megnyitja kapuit, az egész nép, amely lakja, fizessen adót és legyen a szolgád. 12Ha visszautasítja a békét, s fölveszi a harcot, aztán ostromot indítasz, 13és az Úr, a te Istened hatalmadba adja, minden férfit hányj kardélre. 14Az asszonyokat és a gyermekeket azonban, a jószágot s mindazt, ami csak van a városban, az összes értéket ejtsd zsákmányul s élvezd ellenségeid javait, amelyeket az Úr, a te Istened neked ad.

 Bosszú, kard, tűz!!

[Zsidóknak írt levél 12:29]

29Mert a mi Istenünk emésztő tűz.

[Zsoltárok 94:1]

1Uram, te a megtorlás Istene vagy.

[Jób könyve 7:21]

21Miért nem bocsátod meg a bűneimet, vétkem fölött miért nem hunysz szemet?

[Ezekiel könyve 11:8]

8Féltek a kardtól, azért kardot hozok rátok – mondja az Úr, az Isten.

[Ámosz könyve 9:1-4]

1(...)karddal ölöm meg, aki megmarad. Senki nem menekülhet meg közülük, nem lesz számukra sehol menedék. 4(...)ott is parancsolok a kardnak, hogy ölje meg őket.

[Jeremiás könyve 49:37]

37(...)Karddal veszem őket üldözőbe, amíg csak mind meg nem semmisülnek. [16]

[Ezekiel könyve 12:14-16]

14(...)kardot rántok utánuk.(...) 16De meghagyok közülük néhányat. Ezek megmenekülnek a kardtól, az éhínségtől, a pestistől


 A Biblia félreértelmezi Isten Könyörületét

 Anyák megfőzik gyermekeiket

[Jeremiás könyve 19:9] Azt mondta az Úr:

9Saját fiaik és lányaik húsát etetem meg velük, egymás húsát eszik majd meg.

[Leviták könyve 26:14-29]

4De ha nem hallgattok rám,(...) 25Kardot hozok rátok,(...) 29Megeszitek fiaitok húsát, és megeszitek lányaitok húsát.

[Siralmak könyve 2:20]

20Nézd, Uram, és lásd: Kivel bántál így valaha? Az asszonyok megették kicsinyeiket, gyermekeiket, akiket karjukon hordoztak.

[Siralmak könyve 4:10]

10Gyengéd lelkű asszonyok saját kezükkel főzték meg gyermekeiket.

 Kard és tűz az Újszövetségben

[Máté 10:34-35]

34Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. 35Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával (mondta Jézus)!

[Lukács 12:49-53]

49Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!(...) 51Azt hiszitek, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Nem azt, hanem – mondom nektek – meghasonlást. 52Ezentúl ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás közt: három kettő ellen, és kettő három ellen. 53Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával, az anya a lányával és a lány az anyjával, az anyós a menyével és a meny az anyósával.” (mondta Jézus)

[Lukács 19:27]

27Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyen, vezessétek ide, és öljétek meg a szemem láttára.

[Lukács 14:26]

26Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom.

 Jézus tanítványaival

[Máté 14:31]

31Jézus kinyújtotta a kezét és megfogta (Pétert). „Te kishitű – vonta kérdőre –, miért kételkedtél?”

[Máté 16:23]

23Megfordult és rászólt: „Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak.”

 Jézus édesanyjával

[János 2:4]

4Jézus azt felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony?[17]

[Máté 12:47-48]

47Valaki szólt neki: „Anyád és rokonaid kint állnak és beszélni szeretnének veled.” 48De ő megkérdezte azt, aki szólt neki: „Ki az anyám s kik a rokonaim?”


 Isten Tulajdonságai a Bibliában

Küzdelem Istennel[18]

[Teremtés könyve 32:27-31] Jákob küzdött Istennel.

27Közben így szólt: „Engedj el, mert közeledik a virradat!” De ő így felelt: „Nem engedlek el, amíg meg nem áldasz.” 28Az megkérdezte: „Hogy hívnak?” „Jákobnak” – felelte. 29Az folytatta: „Ezentúl ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek, mivel Istennel szemben erősnek bizonyultál és emberek fölött fogsz győzni.” 30Jákob erre megkérdezte és ezt mondta: „Nyilvánítsd ki előttem nevedet!” Az így válaszolt: „Miért kérdezed a nevemet?” –, s megáldotta. 31Jákob elnevezte a helyet Penuelnek, mert – úgymond – „színről színre láttam Istent, és életben maradtam.”

 Istennek szüksége van a pihenésre?!

[Kivonulás könyve 31:17]

17(...)hat nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, a hetedik napon azonban megpihent és fellélegzett.

 Isten felébredt?!

[Zsoltárok könyve 44:24]

24Kelj föl, miért alszol, Uram, kelj föl(...)

[Zsoltárok könyve 78:65]

65De aztán mint álomból, fölserkent az Úr, mint a harcos, aki fölkel a bor mellől.

 Isten felejt?!

[Zsoltárok könyve 13:2]

2Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Meddig rejted el arcodat előlem?

[Siralmak könyve 5:20]

20Miért feledkeznél meg rólunk mindörökre? Miért hagynál el minket hosszú időre?

 Isten megbánást érez?!

[Teremtés könyve 6:6]

6megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön és bánkódott szívében.

[Teremtés könyve 6:7]

7(...)mivel megbántam, hogy teremtettem őket.

 Isten kínozza Magát?!

[Jeremiás könyve 10:19]

19Jaj nekem romlásom miatt; gyógyíthatatlan az én sebem!

 Azt parancsolja népének, hogy lopjanak?!

[Kivonulás könyve 3:21-22]

21„Megszerzem a nép számára az egyiptomiak jóindulatát. Ezért kivonulástokkor ne induljatok el üres kézzel. 22Az asszony kérjen szomszédjától és lakótársnőjétől ezüsttárgyakat, aranytárgyakat és ruhákat. Ezeket adjátok rá fiaitokra és leányaitokra. Így kifosztjátok az egyiptomiakat.” [19]

 Isten tapsol?!

[Ezekiel könyve 21:22]

22Mert én is összecsapom a kezemet(...)

[Ezekiel könyve 22:13]

13Nos, összecsapom kezemet a jogtalan haszon miatt,[20]

 Könyörületének és Igazságának tagadása

[Zakariás könyve 1:12]

12Erre az Úr angyala így válaszolt: „Seregek Ura! Meddig vársz még, hogy megkönyörülj Jeruzsálemen és Júda városain?

[Zsoltárok könyve 82:2]

2Meddig ítéltek még igazságtalanul?

[Jób könyve 12:21-25]

21Megvetést zúdít a nemes emberekre, és az erőseknek övét meglazítja. 22Leleplezi, amit elrejt a sötétség, s napvilágra hozza a halál árnyékait. 23Népeket fölemel, aztán megsemmisít, kiterjeszti őket, aztán eltörli. 24Az ország kormányzóit megfosztja eszüktől, úttalan pusztákon hadd tévelyegjenek. 25Fény nélkül, sötétben tapogatóznak, támolyognak, mintha ittasok volnának.

 Van Ítélet?!!

[Jób könyve 19:6]

7Ha erőszak miatt kiáltozom, nem kapok választ. Segítségért kiáltok, de nem véd a törvény. 8Eltorlaszolta utamat, nem mehetek tovább, ösvényeimre sötétséget borított.

 Anyák megeszik saját gyermekeiket!!

[Jeremiás siralmai 2:20]    

20Nézd, Uram, és lásd meg azt, akivel így bántál! Miért kell az asszonyoknak megenniük gyermekeiket, dédelgetett csecsemőiket?

[Jeremiás siralmai 3:18, 42-44]

18Nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban! 42Mi voltunk a vétkesek és engedetlenek, ezért nem bocsátottál meg. 43Elzárkóztál haragodban, és üldöztél, kíméletlenül gyilkoltál bennünket. 44Elzárkóztál felhőid mögé, nem jutott el hozzád az imádság.

[Jeremiás siralmai 4:4-11]

4A csecsemő nyelve ínyéhez tapadt a szomjúság miatt. a gyermekek kenyeret kértek.(…) 8Testük feketébb lett, mint a korom, nem ismerni rájuk az utcákon, bőrük a csontjukhoz tapadt, elszáradtak, mint a fa(…) 10A gyöngéd lelkű asszonyok saját kezükkel főzték meg gyermekeiket, hogy legyen táplálékuk népem összeomlása idején. 11Szabad folyást engedett haragjának az Úr, kiöntötte izzó haragját. Lángba borította a Siont.

 Dávid őrültséget színlel

[Sámuel I. könyve 21:12]

13Dávid elgondolkodott ezeken a szavakon, és félelem fogta el Achistól, Gát királyától. 14Ezért eszelősnek színlelte magát előttük, és úgy viselkedett a kezük közt, mint egy őrjöngő. Dobolt a kapuszárnyakon, s hagyta, hogy a nyála szakállába folyjon.

 Isten előtt meztelenül táncol

[Sámuel II. könyve 6:5-21]

5Dávid és Izráel egész háza pedig szent táncot járt az Úr színe előtt mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével.(…) 14Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe előtt, és gyolcs éfódot kötött magára Dávid. 15Így vitte el Dávid és Izráel egész háza az Úr ládáját örömrivalgással és kürtzengéssel. 16De Míkal, Saul leánya éppen akkor tekintett ki az ablakon, amikor az Úr ládája Dávid városába ért, és látta, ahogy Dávid király ugrálva táncol az Úr színe előtt, ezért szívből megvetette őt. 20(…)és ezt mondta: Milyen dicső volt ma Izráel királya! Úgy mutogatta magát az udvari emberek szolgálóleányai előtt, ahogyan csak féleszű ember szokta magát mutogatni! 21Dávid ezt felelte Míkalnak: Az Úr színe előtt jártam szent táncot, aki engem választott apád helyett …() Igen, az Úr színe előtt!

 Álszentség!!

[Sámuel II. könyve 22:27]

27Az egyenessel egyenesen bánsz, de az álnokkal álnok módon.


 A Biblia hitelessége

 A Biblia tanúsága az írókról

[Jeremiás könyve 8:8]

8Hogy meritek azt mondani: Bölcsek vagyunk, hiszen mienk az Úr törvénye? Bizony azt is meghamisította az írástudók hazug íróvesszeje.

[Jeremiás könyve 6:10-13]

10(...)Az Úr szava utálatossá vált előttük, nem lelik benne örömük. 13hiszen a legkisebbtől a legnagyobbig mindnyájan rút haszonra lesnek; a próféta ugyanúgy, mint a pap, csalárdságot művel.

[Jeremiás könyve 14:14]

14Hazugságot prófétálnak nevemben a próféták, nem küldtem őket, nem adtam nekik parancsot, nem is szóltam hozzájuk. Hazug látomást, üres hiábavalóságot és maguk kitalálta csalárdságot jövendölnek nektek.

[Jeremiás könyve 23:31]

31csak a szájukat járatják, és azt állítják, hogy az (Isteni) kijelentés.[21]

[Jeremiás könyve 23:36]

36De az Úr ígéretét ne emlegessétek többé, mert az ígéret csak emberi beszéd, amellyel megváltoztatjátok az élő Istennek (…) az igéjét.

Az Ó- és Újszövetség is ideiglenes

[Korintusiaknak írt I. Levél 13:9]

9Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes.[22]

Az apokrif könyvek[23]

1.      Tóbiás

2.      Judit

3.      Eszter

4.      Bölcsesség

5.      Báruk

6.      Makkabeusok I.

7.      Makkabeusok II.

Apokrif könyvek a mai angol kiadásban[24]

1.      Sirák fia

2.      Jeremiás levele

3.      Azariás imája és a három ifjú éneke

4.      Zsuzsanna

5.      A sárkány harangja

6.      Ezdrás 1.

7.      Ezdrás 2.

8.      Manassé imája

Apokrif versek különböző kiadásokban[25]

Máté 17:21

Károli

Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanemha könyörgés és bőjtölés által.

Szent István Társulat

Mindamellett ezt a fajtát nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és böjttel.”

Új Protestáns

Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre[26]

Káldi Neovulgáta

kihagyva

Márk 9:44

Károli

Ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik.

Szent István Társulat

Kihagyva

Új Protestáns

ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el

Káldi Neovulgáta

Kihagyva

Márk 9:46

Károli

Ahol az ő férgök meg nem hal, és tüzök el nem aluszik.

Szent István Társulat

Kihagyva

Új Protestáns

ahol férgük nem pusztul el, és a tűz nem alszik el.

Káldi Neovulgáta

Kihagyva

Márk 16:9-20

Jakab Király

Az egész bekezdés 9-20-ig

Új Szabvány Átnézett

Kihagyva, az 1952-es részek óta, az újabb kiadásban ismét szerepel[27]

Lukács 9:56

Károli

Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa.

Szent István Társulat

Kihagyva

Új Protestáns

mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. (zárójelben, jelezve, hogy néhány kéziratban nem található)

Káldi Neovulgáta

Kihagyva

Lukács 17:36

Károli

Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa

Szent István Társulat

Kihagyva

Új Protestáns

mert az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse.

Káldi Neovulgáta

Kihagyva

Békés-Dalos

Az Emberfia nem azért jött, hogy lelkeket pusztítson, hanem hogy megmentsen.

Lukács 17:36

Károli

Ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, és a másik elhagyatik.

Szent István Társulat

Kihagyva

Új Protestáns

Ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.

Káldi Neovulgáta

Ketten lesznek a mezőn: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják

János 5:4

Károli

Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: a ki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt.

Szent István Társulat

Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is.

Új Protestáns

Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett

Káldi Neovulgáta

Kihagyva

1 János 5:7

Károli

Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.

Szent István Társulat

Kihagyva

Új Protestáns

Kihagyva

Káldi Neovulgáta

Kihagyva

„Nemzett” kihagyva: János 3:16

Károli

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta.

Szent István Társulat

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda.

Új Protestáns

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta.

Káldi Neovulgáta

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta. 

Átnézett Szabvány

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen fiát adta.

Új Nemzetközi

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen egy fiát adta.

Élő Biblia

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen fiát adta.

Rómaiak 7:15

Károli

 Magam sem értem, hogy mit teszek.

Szent István Társulat

Azt sem tudom, mit teszek,

Új Protestáns

Hiszen amit teszek, azt nem is értem.

Káldi Neovulgáta

Magam sem értem, hogy mit teszek

Jakab Király

Kihagyva

Márk 16:19, Lukács 24:51, János 8:1-10[28]

Károli

Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe.

Szent István Társulat

Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe.

Új Protestáns

Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe.

Káldi Neovulgáta

Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölvétetett a mennybe.

Jakab Király

Miután az Úr beszélt velük, fogadták fenn a mennyben.

Új Szabvány

Kihagyva az 1952-es változatban, majd ismét megjelenik a legújabb kiadásokban.

 Változások a versekben

Lukács 22:70

Károli

Mondának pedig mindnyájan: Te vagy tehát az Isten Fia? Ő pedig monda nékik: Ti mondjátok, hogy én vagyok!

Szent István Társulat

Erre egyszerre közbevágtak: „Tehát te vagy az Isten Fia?” Ő pedig ezt mondta nekik: „Ti mondjátok, hogy én vagyok.”

Új Protestáns

Erre mind azt kérdezték: „Akkor hát te vagy az Isten Fia?” „Ti mondjátok, hogy én vagyok” - felelte nekik.

Káldi Neovulgáta

Erre mindnyájan azt mondták: »Tehát te vagy az Isten Fia?« Jézus azt felelte nekik: »Ti mondjátok, hogy én vagyok.«

Új Nemzetközi

Mindnyájan megkérdezték: „Te vagy Isten fia? Azt mondta: „Igazatok van, ha azt mondjátok, hogy az vagyok.

Élő Biblia

Mindnyájan azt kiáltották: »Tehát azt állítod, te vagy az Isten Fia?« Ő azt felelte: »Igen, az vagyok.«

Deuteronomium 23:2/3

Károli

A fattyú se menjen be az Úrnak községébe

Szent István Társulat

Fattyúnak sem szabad belépnie

Új Protestáns

Nem tartozhat az ÚR gyülekezetéhez a kevert vérű

Káldi Neovulgáta

Mámzer, vagyis parázna személytől született ember ne jusson be az Úr gyülekezetébe 

Zsidók 12:8

Károli

korcsok vagytok és nem fiak.

Szent István Társulat

akkor fattyak vagytok, nem fiak.

Új Protestáns

fattyak vagytok, nem pedig fiak.

Káldi Neovulgáta

akkor fattyak vagytok és nem fiak!

Jób 13:15

Károli

Ímé, megöl engem! Nem reménylem;

Szent István Társulat

Öljön hát meg! Úgy sincs semmi reménységem.

Új Protestáns

Hiszen megölhet engem! Nem is reménykedem!

Káldi Neovulgáta

Ha meg is öl engem, benne reménykedem,

Zsoltárok 2:7

Károli

Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged. 

Szent István Társulat

 Ő így szólt hozzám: „A Fiam vagy, ma adtam neked életet. 

Új Protestáns

 Ezt mondta nekem: Az én fiam vagy! Fiammá fogadtalak ma téged! 

Káldi Neovulgáta

Mert így szólt hozzám az Úr: »Fiam vagy te, a mai napon nemzettelek téged.

Új Nemzetközi

Isten mondta nekem: Te vagy a fiam ma lettem az apád.[29]

Rómaiak 7:15

Károli

 Magam sem értem, hogy mit teszek.

Szent István Társulat

Azt sem tudom, mit teszek,

Új Protestáns

Hiszen amit teszek, azt nem is értem.

Káldi Neovulgáta

Magam sem értem, hogy mit teszek

Jeremiás siralmai 3:18

Károli

 Elveszett az én erőm és az én reménységem az Úrban.

Szent István Társulat

„Elhagyott az erőm, és a reménységem is, amelyet az Úrba vetettem.”

Új Protestáns

Nem lehet reménykednem és bizakodnom az ÚRban!

Káldi Neovulgáta

Elveszett dicsőségem és reménységem az Úrban.

Ezékiel 16:25

Károli

és kétfelé vetéd lábaidat minden melletted elmenőnek

Szent István Társulat

odaadd testedet minden jöttmentnek

Új Protestáns

szétterpesztetted lábaidat minden arra járó előtt

Káldi Neovulgáta

széttártad lábadat minden arra menőnek

Douay-Rheims[30]

Prostituáltad magad mindenkinek, aki arra jár.

Ézsaiás 49:23

Károli

arczczal a földre borulnak előtted és lábaid porát nyalják;

Szent István Társulat

Földre borulva hódolnak előtted, s a lábad porát nyalják.

Új Protestáns

Földre borulnak előtted, és lábad porát nyaldossák. 

Káldi Neovulgáta

arccal a földre borulnak előtted, és lábad porát nyalják.

Leviticus 15:20

Károli

Mindaz is, a min hál az ő havi bajában, tisztátalan legyen

Szent István Társulat

Minden fekvőhely, amelyre ilyen állapotban lefekszik, tisztátalanná válik

Új Protestáns

Tisztátalan mindaz, amin fekszik havi tisztulása idején

Káldi Neovulgáta

Mindaz, aki érinti, tisztátalan legyen estig.

Apostolok cselekedetei 9:7 és 22:9 között[31]

Károli

hallották a hangot, de látni nem láttak semmit.

Káldi Neovulgáta

 Hallották ugyan a hangot, de nem láttak senkit sem. 

Új Nemzetközi

Látták a fényt, de nem értették a hangot.

Jakab Király

Látták a fényt, de nem hallották a hangot.

Még egy hozzáadás

Az angol nyelvű Jó Hír Biblia a korábban említett Márk 16:9-20 versek helyett a következő résszel fejezi be a Márk Evangéliumát: Az asszonyok elmentek Péterhez és barátaihoz és röviden elmondták neki, amit hallottak. Ez a rész a többi angol változatban nem szerepel.

 A vörös tinta feketére változik

János 17:12

Károli

a kiket nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia (fekete)

Szent István Társulat

Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia (fekete)

Új Protestáns

megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia (fekete)

Káldi Neovulgáta

Megőriztem őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia (fekete)

Jakab Király

Akiket nekem adtál, nem vesztettem el, csak egyet (vörös)

Élő Biblia

Akiket nekem adtál, nem vesztettem el, csak egyet (vörös)

János 18:9

Károli

 Azok közül, a kiket nékem adtál, senkit sem vesztettem el.

Szent István Társulat

„Senkit sem vesztettem el azok közül, akiket nekem adtál.”

Új Protestáns

„Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit.”

Káldi Neovulgáta

Akiket nekem adtál, azok közül senkit sem vesztettem el.

Jakab Király

Akiket nekem adtál, senkit nem vesztettem el. (vörös)

Élő Biblia

Akiket nekem adtál, senkit nem vesztettem el. (fekete)

János Jelenései

A Jelenések Könyve majdnem 79 vörösen írt versét feketére változtatták.

 Miért írta meg Lukács az evangéliumát?

[Lukács 1:1-4]

1Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, 2amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének: 3magam is jónak láttam, hogy miután eleitől kezdve mindennek pontosan utánajártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyrabecsült Teofilus[32], 4hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál,[33] megtudd a kétségtelen valóságot.

 Mózes írta a Deuteronomiumot?

[Deuteronomium 34:5-6]

5Ott halt meg Mózes, az ÚR szolgája, Móáb földjén, az ÚR akarata szerint. 6És eltemette őt a völgyben, Móáb földjén, Bét-Peórral szemben. Senki sem tudja még ma sem, hogy hol van a sírja. 

 Máté írta az evangéliumát?

[Máté 9:9]

9Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felkelt, és követte őt.

 János írta az evangéliumát?

[János 21:24]

24Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket, és tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele.

 Isten beszél ezekben a versekben?

[A zsoltárok könyve 10:1]

1Uram, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején?

[A zsoltárok könyve 89:47]

47Miért rejtőzöl el oly soká, Uram, miért lángol haragod, mint a tűz? 

[Jeremiás siralmai 3:18]

18Nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban!

[Jób könyve 30:20]

20Segítségért kiáltok hozzád, de nem válaszolsz. Eléd állok, de te csak figyelsz engem.

 A köpeny, amit Pál elhagyott

[Timóteusnak írt II. levél 4:9-13] Pál közeli barátjának, Timóteusnak írt levelében a következőket írta:

9Igyekezz minél előbb hozzám jönni,(…) 13Köpenyemet, amelyet Tróászban Karposznál hagytam, hozd el, amikor jössz; hozd el a könyveket is, de főként a pergameneket.

 Isten kinyilatkoztatása, vagy Pálé?!!

[Galatáknak írt levél 5:2]

2Íme, én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek: Krisztus semmit sem használ nektek.

[Korintusiaknak írt I. Levél 7:10]

10A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől.

[Korintusiaknak írt I. Levél 7:12]

12A többieknek pedig én mondom, nem az Úr:

[Korintusiaknak írt I. Levél 7:25]

25A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok.

 Pál a felelős

[Korintusiaknak írt I. Levél 9:19-20] Pál azt mondta:

19(...)magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. 20A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő - pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt -, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. 21A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem - pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek.

 Jézus tanítványai vádolják Pált

[Apostolok cselekedetei 21:20-21]

20(...)így szóltak hozzá: „Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan rajonganak a törvényért. 21Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között levő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek.

Ezért panaszkodott Timóteusnak, hogy mindannyian kételkedtek benne, és elhagyta őket ezt mondván:

[Timóteusnak írt II. levél 1:15]

15Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem

[Timóteusnak írt II. levél 4:14-16]

14Alexandrosz, a rézműves, sok rosszat követett el ellenem. Megfizet neki majd az Úr cselekedetei szerint. 15Te is őrizkedj tőle, mert igen hevesen ellenállt a mi beszédeinknek. 16Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott.

 Pál „réginek” ítélte a Törvényt!

[Galatáknak írt levél 5:4]

4Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek.

[Rómaiaknak írt levél 7:6]

6megszabadultunk a törvénytől

[Galatáknak írt levél 2:16-21]

16tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által.[34](…) 21mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.

[Pál levele a galatákhoz 3:10]

10Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak(...)

[Korintusiaknak írt II. Levél 3:6]

6Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk

 Végül el is törölte!!!

[Zsidóknak írt levél 8:13]

13Ha tehát itt új szövetségről beszél, a régit elévültnek tekinti. Ami pedig elévült és idejét múlta, az közel van a megszűnéshez.

 Pál tisztelte Jézust egyáltalán?!!

[Galatáknak írt levél 3:13]

13Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett[35] értünk - mert meg van írva: „Átkozott, aki fán függ”.

 Pál bűnös, vagy bűntelen?!

[Galatáknak írt levél 2:15]

15Mi, akik természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk.

[Rómaiaknak írt levél 7:15-24]

15Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. 16Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. 17Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. 18Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. 19Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. 20Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. 21Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy - miközben a jót akarom tenni - csak a rosszat tudom cselekedni. 22Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, 23de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. 24Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?[36]


 Meglepő bibliai történetek

 A fák vitája

[Bírák könyve 9:8]

8Elmentek egyszer a fák, hogy királyt kenjenek föl maguknak. Mondták az olajfának: Légy a mi királyunk! 9De az olajfa ezt mondta nekik: Talán elvesztettem olajomat, amelyért tisztelnek istenek és emberek, hogy menjek hajladozni a fák fölött? 10Ekkor a fügefának mondták a fák: Jöjj te, és légy a királyunk! 11De azt mondta nekik a fügefa: Talán elvesztettem édességemet, meg pompás gyümölcsömet, hogy menjek hajladozni a fák fölött? 12Majd a szőlőnek mondták a fák: Jöjj te, és légy a királyunk! 13De azt mondta nekik a szőlő: Talán elvesztettem mustomat, amely örömre derít isteneket[37] és embereket, hogy menjek hajladozni a fák fölött? 14Végül a tüskebokornak mondták mind a fák: Jöjj te, és légy a királyunk! 15A tüskebokor azt mondta a fáknak: Ha igazán királyotokká akartok engem kenni, jertek, húzódjatok árnyékomba; mert ha nem úgy lesz, akkor tűz csap ki a tüskebokorból, és megemészti a Libánon cédrusait!

 János figyelemreméltó jelenései

[Jelenések könyve 4:5-8]

5A trónusból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések; a trónus előtt pedig hét lámpás égett lobogó lánggal: az Isten hét lelke. 6A trónus előtt mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen négy élőlény, elöl és hátul szemekkel tele. 7Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. 8A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös-körül és belül tele volt szemekkel.

[Jelenések könyve 5:6-14]

6(...)ott áll a Bárány[38]: olyan volt, mint akit megöltek; hét szarva volt, és hét szeme: az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. 7A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből; 8és amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt - mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel: a szentek imádságai ezek(…) 12és így szóltak hatalmas hangon: „Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő(…) 13(...)az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” 14A négy élőlény így szólt: „Ámen!”

[Jelenések könyve 12:1-16]

1Ekkor nagy jel tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona;(…) 3íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém.(…) 13Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt,(…) 14de az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére (…) 15szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral.(…) 16De segített a föld az asszonynak: megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából.

[Jelenések könyve 17:14]

14Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya


 Ellentmondások

 József leszármazása, nem Jézusé!

Máté 1:1-18

Lukács 3:23

 1. Dávid,
 2. Salamon
 3. Roboám
 4. Abijjá
 5. Ászá 
 6. Jósáfát
 7. Jórám 
 8. Uzzijjá 
 9. Jótám 
 10. Áház 
 11. Ezékiás 
 12. Manassé 
 13. Ámón 
 14. Jósiás 
 15. Jekonjás 
 16. Sealtiél 
 17. Zerubbábel 
 18. Abihud
 19. Eljákim 
 20. Azzur 
 21. Cádók 
 22. Jákin 
 23. Elihud 
 24. Eleázár 
 25. Mattán 
 26. Jákób 
 27. József 
 28. Jézus
 1. Dávid
 2. Nátán
 3. Mattáta
 4. Menna
 5. Melea
 6. Eljákim
 7. Jónám
 8. József
 9. Júda
 10. Simeon
 11. Lévi
 12. Mattát
 13. Jórim
 14. Eliézer
 15. Jézus
 16. Ér
 17. Elmadám
 18. Kószám
 19. Addi
 20. Melki
 21. Néri
 22. Sealtiel
 23. Zerubbábel
 24. Résa
 25. Jóhánán
 26. Jóda
 27. Jószek
 28. Simei
 29. Mattatiás
 30. Mahat
 31. Naggai
 32. Heszli
 33. Náhum
 34. Ámós
 35. Mattatiás
 36. József
 37. Janna
 38. Melki
 39. Lévi
 40. Matta
 41. Éli
 42. József
 43. Jézus

[Máté 1:18] „Jézus” családfája 28 ősapát említ.

[Lukács 3:23] „Jézus” családfája 42 különböző nevet említ, mint akiket Máténál találunk.[39]

 Ellentmondások Jézus tanítványai neveit illetően

[Máté 10:2] Máté elsorolja Jézus tanítványainak neveit.

[Lukács 6:13] Lukács tanítvány-listája különbözik Mátéétól.

Máté 10:2 és Márk 3:16

Lukács 6:14-16

 1. Simon Péter
 2. testvére, András
 3. Jakab Zebedeus fia
 4. testvére, János
 5. Fülöp
 6. Bertalan
 7. Tamás
 8. Máté, a vámszedő
 9. Jakab Alfeus fia 
 10. Taddeus
 11. Simon a Kananeus
 12. Júdás az Iskáriótes
 1. Simon Péter
 2. András a testvére
 3. Jakab
 4. János
 5. Fülöp
 6. Bertalan
 7. Máté
 8. Tamás
 9. Jakab Alfeus fia
 10. Simon a Zélóta
 11. Júdás Jakab fia
 12. Júdás Iskáriótes[40]

 Egyéb ellentmondások

[Máté 1:16] József, az ács Jákob fia.

[Lukács 3:23] József, az ács Éli fia.

[Korintusiaknak írt I. Levél 15:5] Jézus megjelent a tizenkettőnek, miután feltámadt.

[Máté 28:16] Jézus tizenegy tanítványnak jelent meg, miután feltámadt.

[Máté 19:28]  ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az Emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is tizenkét királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izráel tizenkét törzse felett. 

[János 6:70] Nem én választottalak-e ki titeket, a tizenkettőt? Egy közületek mégis ördög.

[János 8:14] Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem

[János 5:31] Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz.

[János 8:29] aki elküldött engem, velem van: nem hagyott egyedül

[Máté 27:46] „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”

[Lukács 5:1] A halászok története, ami Jézus missziója elején történt. (lásd a Máté 18-ban is.)

[János 21:1] A halászok története, ami Jézus feltámadása után történt.

[Máté 21:18] Jézus megtisztította a templomot az árusoktól, mielőtt elhaladt a fügefa előtt, amelyet megátkozott.

[Márk 11:12] Jézus megtisztította a templomot az árusoktól, miután elhaladt a fügefa előtt, amelyet megátkozott.

[Sámuel II. könyve 24:1] Haragra gerjedt az Úr Izráel ellen. Felingerelte ellenük Dávidot, és ezt mondta: Menj, vedd számba Izráelt és Júdát! 

[Krónikák I. Könyve 21:1] A Sátán Izráel ellen támadt, és rávette Dávidot, hogy megszámlálja Izráelt.

[Sámuel II. könyve 10:18] megölt Dávid az arámok közül hétszáz harci kocsin küzdő embert

[Krónikák I. Könyve 19:18] megölt Dávid az arámok közül hétezer harci kocsin küzdő embert 

 Ellentmondásos elbeszélések a keresztre feszítésről

[Márk 15:25] Három óra volt, amikor keresztre feszítették.

[János 19:14] „a hatodik óra körül járt.” - Mikor még nem feszítették meg

[Máté 27:32] Simon volt a neve: ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. 

[János 19:17] Jézus (…) maga vitte a keresztet

[Márk 15:24] Ekkor keresztre feszítették,

[1 Péter 2:24] maga vitte fel testében a fára

[Márk 15:23] mirhás bort adtak neki

[Máté 27:34] epével kevert bort adtak neki inni.

[Máté 27:44] A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták.

[Lukács 23:39-43] 39A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: „Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is.”40De a másik megrótta, ezt mondva neki: „Nem féled az Istent?(…) 42Majd így szólt: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.” 43Erre ő így felelt neki: „Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.”

[Máté 27:5] Júdás felakasztotta magát.

[Apostolok Cselekedetei 1:18] Júdás fejjel lezuhant, kettészakadt derékban, és egész belső része kifordult. 

 Látogatók a sírnál

[János 20:1] Csak Mária Magdolna.

[Máté 28:1] Mária Magdolna és egy másik Mária.

[Lukács 24:10] Mária Magdolna, egy másik Mária, Johanna és még néhány asszon.

[Márk 16:1] Mária Magdolna, egy másik Mária és Szalómé.

 Ki, kit látott a sírnál?

[János 20:12] Egy nő látott két angyalt Jézus sírjánál

[Máté 28:2] Két nő egy angyalt látott

[Lukács 24:3] Három nő két férfit látott

[Márk 16:5] Három nő egy férfit látott

[Lukács 24:9] A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak.

[Márk 16:8] a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salómé(…) kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket; és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek.


 A Korán és a Biblia

 közti különbségek

[Biblia] (...)Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget és a földet, a hetedik napon pedig megnyugodott és megpihent. [Kivonulás könyve 31:17]

[Korán][41] Mi bizony megteremtettük az egeket és a földet és mindenkit és mindazt, ami e kettő között van, hat nap alatt. Ám ettől nem fogott el bennünket kimerültség. [50:38]

----------

[Biblia] Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.(…) elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.(…) Növesszen a föld növényeket (…)Legyenek világító testek az égbolton. [Teremtés könyve 1:1-31]

[Korán] Talán nem látták azok, akik hitetlenek, hogy az egek és a föld egyetlen hatalmas darab volt, és Mi bontottuk azokat fel. [21:30]

----------

[Biblia] Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. [Teremtés könyve 1:26]

[Korán] Nincs Hozzá hasonló! Ő a Halló és a Látó. [42:11]

[Korán] Nem nemzett és nem nemzetett. És senki és semmi nem hasonlítható Őhozzá. [112:3-4]

----------

[Biblia] Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? [Zsoltárok könyve 13:1] 

[Korán] Az én Uram nem téved és nem felejt. [20:52]

----------

[Biblia] Miért alszol, Uram? Ébredj föl! [Zsoltárok 44:24]

[Biblia] De aztán mint álomból, fölserkent az Úr, mint a harcos, aki fölkel a bor mellől. [Zsoltárok 78:65]

[Korán] Allah! Nincs más isten, csak Ő! Az Élő, az Önmagában Létező Örök. Nem foghatja el Őt szendergés, sem álom. [2:255]

----------

[Biblia] Meddig kell még kiáltanom, Uram, miért nem hallgatsz meg? [Habakuk könyve 1:2]

[Korán] Allah bizony meghallgatja a fohászt. [14:39]

[Korán] Ha te hangosan szólsz (is), Ő ismeri a titkot és azt is, ami még rejtettebb. [20:7]

----------

[Biblia] Seregek Ura! Mikor könyörülsz Jeruzsálemen. [Zakariás könyve 1:12]  

[Biblia] Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jóakarata?  Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre?  Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? [Zsoltárok könyve 77:7-10]

[Biblia] Nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban! [Jeremiás siralmai 3:18]

[Korán] Ó szolgáim, akik bűnösök vagytok magatokkal szemben. Ne legyetek reményvesztettek Allah könyörületével szemben! Hiszen Allah megbocsátja az összes bűnöket. Bizony Ő a Megbocsátó és a Megkönyörülő. [39:53]

----------

[Biblia] 6URam, hajtsd hozzám füledet, és hallgass meg! URam, nyisd ki szemedet, és láss! [Királyok II. könyve19:16]

[Korán] Allah az egek és a föld rejtett dolgainak a Tudója. Allah látja azt, amit ti tesztek. [49:18]

----------

[Biblia] megszegvén velük kötött szövetségemet. [Leviták könyve 26:44] 

[Biblia] szövetségem állandó lesz vele.

Mégis eltaszítottad fölkentedet, megvetetted, és megharagudtál rá.  Felbontottad a szolgáddal kötött szövetséget, (…) örömöt szereztél ellenségeinek.  Még kardja élét is elvetted, hogy ne tudjon helytállni a harcban. (…) Miért rejtőzöl el oly soká? [Zsoltárok könyve 89-29, 39-47]  

[Korán] Allah ígérete (ez). Allah nem szegi meg az ígéretét. De a legtöbb ember nem fogja fel ésszel. [30:6]

----------

[Biblia] Az egyenessel egyenesen bánsz, de az álnokkal álnok módon. [Sámuel II. könyve 22:27] 

[Korán] Ó ti, akik hisztek! Legyetek szilárdan igazságosak, ha tanúkként álltok Allah előtt, még ha magatok ellen, vagy a szülők ellen, rokonok ellen (tanúskodtok is). [4:135]

----------

[Biblia] Isten azt mondja Jézusnak: „A Fiam vagy, ma szültelek.” [Zsidóknak írt levél 5:5]

[Biblia] Isten azt mondja Dávidnak: „A Fiam vagy, ma adtam neked életet.” [Zsoltárok könyve 2:7] 

[Korán] Mondd: Ő Allah, az Egyedüli, az Egyetlen! Allah, az Úr, Akihez minden teremtmény fordul. Nem nemzett és nem nemzetett. És senki és semmi nem hasonlítható Őhozzá. [112:1-4]

[Korán] Nem vett Allah maga mellé fiút és nem volt vele más isten. Hiszen minden más isten elvenné azt, amit ő teremtett és talán egyik a másik fölé kerülne. Magasztaltassék Allah! Mennyire felette áll Ő annak, amit Róla mondanak. [23:91]

[Korán] Azt mondják: Vajon a Könyörületes fiút nemzett? Borzalmas dologgal hozakodtatok elő. Kevés híja, hogy emiatt az egek darabokra nem szakadnak és a föld meg nem hasad és a hegyek pedig porrá nem omlanak szét. Azért, hogy a Könyörületesnek fiúgyermeket állítanak. Nem illik a Könyörületeshez, hogy fiúgyermeket nemzzen. Mindenki és minden az egekben és a földön, mint szolga fog a Könyörületeshez jönni. Megszámlálta és pontosan számon tartja őket. És a Feltámadás Napján mindegyikük egyes egyedül jön Hozzá. [19:88-95]

----------

[Biblia] Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: „A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged. [Lukács 1:34-35]

[Korán] (Mária) Mondta: „Hogyan lehetne nekem fiúgyermekem, hiszen férfi engem nem érintett és nem voltam tisztességtelen.” (Gábriel) Mondta: „Ekképpen lesz! A te Urad mondta: Ez Nekem könnyű. És (azért tesszük ezt), hogy jellé tegyük az emberek számára és Tőlünk származó könyörületté. Elhatározott dolog ez!” [19:20-21]

----------

[Biblia] Az asszony kérjen szomszédjától és lakótársnőjétől ezüsttárgyakat, aranytárgyakat és ruhákat. Ezeket adjátok rá fiaitokra és leányaitokra. Így kifosztjátok az egyiptomiakat.” [Kivonulás könyve 3:22]

[Biblia] az egyiptomiaktól ezüst­ meg aranydolgokat és ruhákat kértek.36Az Úr bizalomra hangolta az egyiptomiakat a nép iránt, s azok teljesítették kérésüket. Így szereztek zsákmányt az egyiptomiaktól. [Kivonulás könyve 12:35-36]

[Korán] Allah bizony nem parancsol fertelmes dolgokat. Vajon olyat állítotok Allahhal szemben, amit ti magatok nem tudtok? [7:28]

----------

[Biblia] Az atyák vétkét megtorlom gyűlölőim fiain, sőt fiainak fiain és azok fiain is. [Második Törvénykönyv 5:9]

[Biblia] Rendezzetek öldöklést fiai között atyáik vétkeiért. [Ézsaiás könyve 14:21]

[Korán] Egyetlen terhet hordozó sem fogja másnak a terhét hordozni. [6:164]

[Biblia] „Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta! Öreget, ifjút, szüzet, gyereket és asszonyt egyaránt öljetek meg, és irtsatok ki mindenkit! [Ezekiel könyve 9:5-6]

[Biblia] Így szólt az Úr Mózeshez: „Állj bosszút a midiánitákon Izrael fiaiért! (…)Így kivonultak Midián ellen, ahogy az Úr Mózesnek megparancsolta, és minden férfit megöltek. (…) fogságba hurcolták Midián asszonyait és gyermekeit, elhajtották barmaikat, nyájaikat, s elvitték mindenüket zsákmányul; városaikat és sátortáboraikat mind felgyújtották. (…)Mózes rájuk förmedt: „Csakugyan életben hagytatok minden asszonyt? (…)Tüstént öljétek meg az összes fiúgyermeket, s ugyanígy öljétek meg az összes olyan asszonyt is, aki már volt együtt férfival. De a fiatal lányokat, akik még nem voltak együtt férfival, hagyjátok magatoknak életben. [Számok könyve 31:1-18]

[Hadísz] Mohamed Próféta (Allah áldásai és békéje legyen vele) azt mondta csapatának, mielőtt harcba indultak: „Induljatok Allah nevében, és az Ő segítségével, és ne öljetek meg idős embert, se fiatal fiút, se gyereket, se nőt, hanem legyetek jót cselekvők, mert Allah szereti azokat, akik jót tesznek.”

----------

[Biblia] Mi azt valljuk, hogy az ember a hit által válik igazzá, a törvény szerint tettektől függetlenül. [Rómaiaknak írt levél 3:28]

[Korán] Vajon azt hiszik az emberek, megengedtetik nekik, hogy mondják: „Hiszünk!” És eközben nem vettetnek próbának alá? Bizony már próbának vetettük azokat alá, akik előttük éltek! És Allah tudni fogja azokat, akik az igazat szólják és tudni fogja, kik a hazugok. [29:2-3]

----------

[Biblia] Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is! Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is! [Máté 5:39-40]

[Korán] Egy rossz cselekedet jutalma egy hozzá hasonló rossz cselekedet. Aki azonban megbocsát és kész azt jóvátenni, annak jutalma Allahnál van. Ő nem szereti a bűnösöket. [42:40]

[Korán] Ám bocsássanak meg és tanúsítsanak elnéző jóindulatot. Vajon szeretnétek-e, hogy Allah ne bocsásson meg nektek? Allah Megbocsátó és Megkönyörülő. [24:22]


 Egy nőt házasságtöréssel vádolnak tanúk nélkül

 A bibliai és a koráni megoldás

[Korán] És azok, akik saját feleségeiket vádolják meg és nincsenek tanúik csak saját maguk, akkor (a vádló) négyszer esküdjön meg Allahra, hogy ő az igazat szólók közül való. És az ötödik esküvéskor úgy: „Allah átka reá, ha a hazugságokat állítók közül való.” És lekerül a büntetés[42] róla (a megvádolt asszonyról), ha négy tanúsággal igazolja Allahra, hogy a vádló a hazugok közül való. És ötödszörre úgy, hogy Allah haragja[43] reá (az asszonyra), ha (a férj) az igazat szólók[44] közül való. [24:6-9]

[Biblia] Ezt mondta az Úr Mózesnek:  „Szólj Izrael fiaihoz és mondd meg nekik: Ha valamely férfinak a felesége félrelép, és hűtlenné válik azáltal, hogy valaki más hál vele, a dolog azonban rejtve marad a férje előtt, mivel titokban szennyezte be magát, s tanúk sem lépnek fel ellene, mert hisz vigyázott, nehogy rajtakapják, s most hatalmába ejti a féltékenység szelleme és féltékennyé válik feleségére, aki csakugyan beszennyezte magát, vagy ha megszállja a féltékenység szelleme, s féltékennyé lesz feleségére, jóllehet az ártatlan, akkor az illető férfi vezesse feleségét a pap elé, s egyszersmind áldozati adományt is vigyen magával, egy tized efa árpalisztet. Ne öntsön rá olajat, tömjént se tegyen hozzá. Mert hisz a féltékenység miatt bemutatott ételáldozat emlékeztető ételáldozat, amelynek emlékezetbe kell idéznie a bűnt. A pap vezesse elő (az asszonyt), s állítsa az Úr elé. A pap merítsen élő vizet egy cserépedénybe, s a hajlék padozatának porából is vegyen egy keveset a pap, és tegye a vízbe. Most a pap állítsa az asszonyt az Úr elé, s bontsa meg az asszony fején a hajat, adja kezébe az emlékeztető ételáldozatot – a féltékenység miatti ételáldozatot –, közben a keserves sírás átokhozó vize maradjon a pap kezében. Most a pap vegye ki az esküt, így beszélve az asszonyhoz: Ha senki nem hált veled, s nem váltál férjedhez magadat beszennyezve hűtlenné, a keserű sírásnak ez az átokhozó vize nem lesz büntetésedre. Ha ellenben hűtlen voltál férjedhez, és beszennyezted magad azzal, hogy férjeden kívül valaki más is hált veled –, ekkor a pap eskesse meg az asszonyt átok terhe alatt, s közben így szóljon az asszonyhoz: Az Úr tegyen eskü és átok tárgyává néped körében, sorvassza el az Úr csípődet, méhed dagadjon meg, s ez az átokhozó víz hatoljon be beleidbe, hogy méhed megdagadjon és csípőd elsorvadjon. Az asszonynak közben ezt kell mondogatnia: Úgy legyen, az történjen! Ekkor a pap írja fel ezeket az átkokat egy lapra, és mossa bele a keserves sírás vizébe. Majd adja oda az asszonynak a keserves sírás átokhozó vizét, hogy igya meg, s az átokhozó víz – keserű fájdalmára – belehatoljon. Azután a pap vegye ki az asszony kezéből a féltékenység miatti ételáldozatot, majd lengesse meg az ételáldozatot az Úr előtt, és vigye az oltárra. Az ételáldozatból a pap most vegyen el egy maroknyit – mintegy annak illatos részeként –, és égesse el az oltáron. Akkor adja oda a vizet az asszonynak, hogy igya meg. Mihelyt odaadja az asszonynak a vizet meginni, ha csakugyan beszennyezte magát és hűtlenné vált férjéhez, az átokhozó víz keserű fájdalmára belehatol, úgyhogy méhe megdagad, és csípője elsorvad, és az asszony átkozottá válik népe körében. Ha azonban az asszony nem szennyezte be magát, tehát ártatlan, nem éri büntetés, sőt gyermekei lesznek. [Számok könyve  5:11-28]

 Jób megátkozza Istent

 Jób megátkozza Urát, miután elveszti türelmét

[Jób 4:18] (Isten) 18Azokban sem bízik, kik szolgálnak neki, angyalaiban is lel kivetnivalót. 

[Jób 7:17-21] 17Vajon mi az ember, hogy oly nagyra tartod, arra méltatod, hogy törődj vele. 18Hisz meglátogatod minden áldott reggel, és próbára teszed minden pillanatban.(…) 20Vétkeztem? Mit tettem? Mondd, emberek őre!(…) Miért vagyok terhedre? 21Miért nem bocsátod meg a bűneimet, vétkem fölött miért nem hunysz szemet? 

[Jób 9:24-34] 24A földet a bűnösök kezébe adta, maga fogta be bíráiknak szemét.(…) 28Tenger fájdalmam iszonyattal tölt el, jól tudom, hogy nem oldozol soha fel.(…) 32Nem ember, hogy azt mondhatnám neki.(…) 34Ha levenné rólam büntető vesszejét, és nem kínoznának rémségei többé.

[Jób 10:2-3] 2Esengek Istenhez: Ne ítélj el! Hadd tudjam meg, miért támadtál meg![45] 3Hasznod van tán abból, ha erőszakhoz nyúlsz.

[Jób 10:8, 15-16] 8A te kezed formált és teremtett, most meg mást gondoltál, s elpusztítasz?(…) 15Hogyha bűnös vagyok, akkor jaj nekem! De nem büszkélkednék, ha igaz volnék is: jóllaktam szégyennel, nyomor italával. 16Hogyha gőgös volnék, oroszlán módjára üldözőbe vennél, megmutatnád rajtam csodatevő erőd.

[Jób 12:6] 6A rablók sátrát békesség lakja, az istenkáromlóké meg csupa biztonság, akik az Istent kezükbe merik venni.

[Jób 12:21-25] 21Megvetést zúdít a nemes emberekre, és az erőseknek övét meglazítja.(…) 23Népeket fölemel, aztán megsemmisít, kiterjeszti őket, aztán eltörli. 24Az ország kormányzóit megfosztja eszüktől, úttalan pusztákon hadd tévelyegjenek. 25Fény nélkül, sötétben tapogatóznak, támolyognak.

[Jób 13:3-7] 3De mégis beszélni szeretnék a Mindenhatóval, vitába szeretnék szállni az Istennel.(…) 7Hamis beszédekkel mentitek az Istent, tán még hazudnátok is a védelmére.

[Jób 13:13] 13Legyetek most csendben, hadd beszéljek! Aztán jöjjön, aminek jönnie kell! 

[Jób 13:21] 21Az egyik, hogy vedd le rólam a kezedet, ne kelljen előtted félelemben élnem. 

[Jób 16:11-16] 11Isten kiszolgáltat a gonosztevőknek, a bűnösök kezébe hagy esnem. 12Boldogan éltem, s akkor darabokra tört, megfogta nyakamat és összezúzott, aztán céltáblának tett ki maga elé. 13Csak úgy sisteregnek nyilai köröttem, és irgalmatlanul átfúrja a vesém, az epémet meg kiontja a földre. 14Réseket üt rajtam egyre-másra, mint valami harcos, úgy támad rám.(…) 16A sírástól vörös lett az arcom, halálnak árnyéka ül a pillámon, jóllehet gonoszság nem tapad kezemhez, és egészen tiszta az imádságom.

[Jób 19:6-11] 6Ismerjétek el, hogy Isten alázott meg, és ő volt, aki körülvett hálójával. 7Ha erőszak miatt kiáltok, nem felel, és ha segítségért, akkor nincs igazam.(…) 10Megtört körös-körül, hogy belepusztulok, kitépte reményem, ahogy a fát szokták. 11És fölszította ellenem haragját, úgy tekint rám, mintha ellensége volnék.

[Jób 21:7-14] 7Miért maradnak a gonoszok életben? Magas kort érnek meg erő­ s egészségben.(…) 9Házuk biztonságban minden veszély ellen, Isten verő botja sose éri őket.(…) 14Bár kérték az Istent: „Maradj tőlünk távol! Nem akarunk tudni semmit útjaidról! 

[Jób 21:19] 19Fiainak tartogatja Isten a büntetést? 

[Jób 24:2-12]  2A gonoszok eltolják a mezsgyekövet, a pásztort és a nyájat megrabolják.(…) 4A szegény embert leszorítják az útról,(…) 9Az árváktól is elrabolják földjüket, elveszik zálogba a szegény köntösét.(…) 12A városból égig hatol a félholtak szava, és a meggyötörtek lelke fölkiált, de az Isten néma marad panaszukra. 

[Jób 30:20-21] 20Hozzád kiáltok, de nem adsz feleletet, itt állok, ám te ügyet sem vetsz rám. 21Kegyetlen zsarnok lettél velem szemben[46][1] A Biblia idézetek a Szent István Társulati Bibliájából vagy a Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliájából származnak

[2] Dávidot lányán és fián keresztül büntette meg, nem a feleségén keresztül, ahogy látni fogjuk.

[3] Termeted, akár a pálmafa - Károli

[4] Azt mondtam magamban, felmegyek… - Károli

[5] Nem az iszlámban!

[6] Úgy tűnik, a keresztények nem tudnak a kendő előírásáról a Bibliában, ami miatt betettem verseiket ebbe a könyvbe. Akik támadják az iszlámot a kendő miatt, figyeljék meg ezeket a verseket saját Bibliájukban, és azt is: 1Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! 2Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni. [Máté 7:1-2]

[7] A Biblia Ószövetsége a nem említi az Utolsó Napot, ez az egy vers kivételével. Isten nem a Pokol tüzével fenyegette meg a rosszakat, hanem elveszi a földjeiket, ahányszor csak engedetlenek voltak Vele, és visszaadja nekik, ha megbánják, mintha a jutalom és a büntetés csak ebben a világban történne.

[8] Mindkét fiának

[9] A Jakab Király változatban: gójok

[10] A Jakab Király változatban: gójok

[11] A Jakab Király változatban: gójok

[12] A Jakab Király változatban: gójok

[13] A Jó Hír Biblia verzió tartalmazza az ’izraelita’ szót.

[14] Ez a mondat ellenkezik Jézus megváltásának koncepciójával, amely az egész emberiségnek szól. Emellett néhány prófétát is kizár az 144000 köréből, mint Dávid, Lót, Júda, akiket a Biblia házasságtörőként említ, akik szomszédjukkal, lányaikkal, menyükkel paráználkodtak, ahogy a könyv elején említettük.

[15] Lásd még: [Józsué 17:13 és Bírák 1:30]

[16] Akik azt mondják, hogy az iszlám a kard vallása, tudniuk kell, hogy a „kard” szót a Korán egyszer sem említi, míg a Biblia nagyon sokszor, amint itt is láthatjuk.

[17] Amit itt idézek, abban nem hiszek, mert én abban hiszek, hogy Jézus, Isten nagy prófétája udvariasabb volt az édesanyjával, mint ahogy a Biblia mutatja.

[18] A cím a Szent István Társulat változatból. A Káldi Neovulgáta szerint: Jákob harca az Úrral.

[19] Részletekért lásd: Exodus 3:22, 11:1, és 12:35

[20] „összecsapom tenyeremet nyereségeden” - Károli

[21] Mennyire hasonlít ez azokhoz a Korán-verssorokhoz, amelyekben Allah ugyanezzel vádolta meg az írnokokat: „Bizony van közöttük egy olyan csoport is, akik nyelvükkel csalárd módon elferdítik a Könyvet, hogy azt gondoljátok: ez a Könyvből való. Ám az nem a könyvből való! És vannak olyanok, akik azt mondják: Az Allahtól származik. És Allahhal szemben hazugságot mondanak, és ők tudják azt! [A Kegyes Korán értelmezésének fordítása, 3:78]

[22] Pál a jövőbeni tökéletesről jövendöl, amely eltörli az ő jövendölését és tudását a másik világról, és mind az Ó-, mind az Újszövetséget felülírja. Emlékezzünk rá, hogy Pál leveleit sokkal Jézus felemelkedése után írta, tehát nem beszélhetett a Szentlélekről, akinek elvileg közvetlenül Jézus felemelkedése után kellett eljönnie. Akárhogy is, a keresztények keressék a „tökéletest”, amely felülírja a korábbi írásokat és Pál leveleit.

[23] Az Apokrif kifejezés a hét kétséges katolikus könyvet jelzi, amelyet a protestánsok elutasítottak és eltávolítottak a Jakab Király Bibliából. A következő utalások [János 14:25] a Szentlélek eljövetelét hirdeti Jézus eltávozása után, hogy megtanítson a keresztényeknek mindent. Az apokrif könyvek azonban a Bibliában maradtak 16 évszázadig, a Szentlélek azonban ez alatt a hosszú idő alatt nem figyelmeztette őket, hogy a Biblia hét apokrif könyvet tartalmaz.

A Jakab Király Bibliát 1611-ben írták, amely azt jelenti, hogy a keresztényeket becsapták, és nem jött a Szentlélek. Kinek higgyünk: a katolikusoknak, akik szerint a Biblia 73 könyvet tartalmaz, vagy a protestánsoknak, akiké 66 könyvből áll? Ha istenkáromlás akár egy címet is kitörölni a Bibliából, ki káromolja az Istent: akik hozzá adtak könyveket, vagy akik kitörölték?

[24] Két különböző, egymásnak ellentmondó változat létezik: egyik tartalmazza ezeket a könyveket, és így 81-et tartalmaz, a másik változat nem tartalmazza ezeket.

[25] A katolikus Bibliából való 7 könyv eltávolítása után a Jakab Király változat is sok kritika és kétség célpontja lett. Minden új keresztény szekta kifejezte kétségét a Jakab Király változattal szemben. 32 tudós ellenőrizte, akiket további 15 tekintély támogatott. Mindannyian egyetértettek abban, az Új Átnézett Változat bevezetőjében, hogy „A Jakab Király Változtat számos és komoly hibákkal rendelkezik.”

Ezért megengedték maguknak (e deklaráció által), hogy sok verset kihagyjanak, ahogy fent is látható.

A mormonok nem fogadják el a J. K. változatot, saját Mormon könyvük alapján értékelik. A Jehova tanúi azt mondják az Ébredj c. magazin 1957. szeptember 8.-i számában, hogy 50000 hibát tartalmaz az, ezért kiadták saját „megváltoztatott Bibliájukat”. Így felmerül a kérdés: hol van a Szentlélek szerepe, akinek ki kellett volna vezetnie őket ebből a zavarból?

[26] Megjegyzésként szerepel, hogy ez a vers egyes kéziratokban nem található. Az angol Élő Biblia című kötetet 1962-ben adták ki. Számos változtatás történt verseiben és kifejezéseiben a többi Biblia-változathoz képest. Néhány keresztény tudós szégyenletesnek ítéli.

[27] Az újabb kiadások szerkesztői megemlítik a lábjegyzetekben, hogy ezekhez a versekhez túl sok hozzátétel keletkezett:

-         „A leghitelesebb kéziratok és más régi tanúsítványok nem tartalmazzák a [Márk 16:9-20] verseket” (Új Nemzetközi Változat)

-         „A legrégebbi kéziratokban nem szerepelnek a 9-20 versek, ezeket függeléknek lehet tekinteni, amelyek további információval szolgálnak.” (Élő Biblia)

-         „A legrégebbi kéziratok egy része röviden lezárja a könyvet a 8. versnél a következő rész hozzáadásával: „De elmondták röviden Péternek, és azoknak, akik vele voltak, amire utasítást kaptak… stb.” Más szövegek tartalmazzák az előző részt, majd folytatják a 9-20 versekkel. A legtöbb szövegben a 9-20 közvetlenül a 8. vers után következik, néhány szövegbe további részt ILLESZTETTEK be a 14. vers után.” (Átnézett Szabvány Változat)

[28] Ezeket a verseket kihagyták az átnézett szabvány változatból, amelyet 1952-ben adtak ki, ugyanezeket a verseket visszahelyezték a következő kiadásba 1971-ben, nagy ellenkezés után.

A versek Jézus felemelkedéséről beszélnek, és az asszonyokról, akiket házasságtörésen értek. Az Élő Biblia lábjegyzetében a 79. oldalon olvasható, hogy a legrégebbi kéziratok nem tartalmazzák a verseket a János 7:53-8:1-11-ig.

[29] Az Új Nemzetközi Változat ellenőrzői hangsúlyozzák, hogy a nemzett fia nem utalhat mind Dávidra és Jézusra is, mivel csak Jézus lehet Isten egyetlen nemzett fia, ahogy a [János 3:16] kijelenti. E vers megváltoztatásával azonban – ahogy más esetekben is – csak az emberek figyelmét hívják fel az ÍRÁSTUDÓK hamis tollára, amely megváltoztatja Isten szavát, ahogy Jeremiás a 8:8 versében kijelenti.

[30] Douay Rheims Biblia, magyarul nem elérhető.

[31] Ellentét olvasható az Apostolok Cselekedetei 9:3 és 22:9 között, amit igyekeztek megszüntetni. A módosítást az Új Nemzetközi változatban olvashatjuk.

[32] Az egyház igyekezett megtudni, ki Teofilus, Lukács közeli barátja. Azonban van néhány keresztény a mai napig, akik azt állítják, hogy ez nem egy ember neve, hanem egy görög szó, amely azt jelenti: ’emberek’ (A görög szó azt jelenti: Istent szerető – a ford.)

-         Érthetetlen, miért fordították le az egész Bibliát más nyelvekre, ennek az egyetlen szónak a kivételével-

-         Ha így van, mi a célja, hogy így hagyják?

-         Miért kezdődik nagybetűvel, ha csak egy szó?

-         Ki lehet ’nagyrabecsült’ Lukács számára? A nép, vagy barátja: Teofilus?

Így egy hibát egy másik hiba létrehozásával védelmeznek. Valójában egy trükkről van szó, hogy elkerüljék a nehézségeket, amelyet ez a bekezdés elindít. A tény az, hogy Lukács Evangéliumának bevezetője miatt ez az Evangélium nem több egy személyes levélnél.

[33] Ez a bekezdés három fontos tényre utal:

-         Lukács nem volt szemtanúja Jézus béke legyen vele életének

-         Nem állítja, hogy ihletet kapott, csak jó ötletnek tűnt neki, hogy megírja ezt a könyvet.

-         Könyve egy barátjának szóló üzenet, nem az egész világnak

[34] Pálnak ez a gondolata teljes mértékben ellenkezik a [Jakab 1:20] és [Ezékiel 14:14] versekkel: „csak magukat menthetnék meg igazságukkal”. Magának Pálnak a kijelentésével is ellenkezik: „Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni” [Róma 2:6]

[35] Akik igazán szeretik Jézus Krisztust, emlékezzenek rá, hogy ezt a nagy Prófétát megátkozták a Bibliájukban. Ez elég nagy káromlás az iszlámban, hogy Jézusról ilyen borzalmasat mondjanak. Jézus felette áll annak, ahogyan jellemzik őt.

[36] Javaslom, hogy Pál vallomását mutassa be valaki az Újjászületett keresztény szektának, és kérdezze meg tőlük, hogyan lehetséges, hogy a gonosz lélek utat talált szent testébe, és távol tartja attól, hogy jót tegyen, miközben Isten lelke van benne, amely kinyilatkoztatja neki az Újszövetséget, amelyet ma olvasnak? Mi haszna a Szentléleknek, ha nem küzdi le a gonosz lelket testében, és mi a helyzet az egyszerű keresztényekkel, mint ti? Ha neki nehéz megszabadulni a gonosz lélektől, számotokra lehetetlen megkapni a Szentlelket. Ezért nincs a Szentlélek a ti testetekben, csak ’egy lélek’ van benne.

[37] Miért deríti kedvre Istent?! (és miért többes szám?? – a ford.)

[38] A ’Bárány’ szó azért nagybetű, mert Jézusra utal, akit isteninek tartanak, és aki egy állati alakot vesz fel, csakúgy, mint a hinduknál, Isten egy állat formáját öltötte fel, a tehénét, és úgy testesült meg. A keresztények itt a nagybetűvel az Istennek járó tiszteletet fejezik ki, amely három személyt illet meg: az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Az iszlámban ez a fajta tisztelet csak a mindenható Allahot illeti meg.

[39] Ha a keresztények megpróbálnák ezt a hibát azzal magyarázni, hogy a többi felmenő édesanyján keresztül kötődik Jézushoz, az nagy sértés lenne a számára, mivel ez a leszármazás Józsefé, az ácsé. Azonban már az elején szembekerülünk egy ellentmondással. József apja Máté szerint Jákob, míg Lukács szerint Éli.

[40] Máté és Márk hozzáteszi Taddeust és Kánaáni Simont, és kihagyja Zelóta Simont és Júdást, Jakab testvérét. Lukács hozzáteszi Zelóta Simont és Júdást, Jakab testvérét, és kihagyja Taddeust és Kánaáni Simont.

[41]A Kegyes Korán értelmezésének fordítása

[42] Életben marad, nem kövezik meg.

[43] A harag súlyosabb, mint az átok.

[44] Ezek után a bíró elválasztja őket, és ha a nő terhes volt és gyermeke lesz, a gyermek az anya családjának nevét kapja.

[45] Az újabb fordítások, angolul az Új Nemzetközi Változat, magyarul a Szent István Társulat katolikus Bibliája, illetve a Bibliatársulat Új fordítású protestáns Bibliája könnyebben értelmezhetőek, mint a régi angol Jakab Király, illetve a magyar Károli változatok.

[46] Nos, miután hallottátok a Bibliát önmagáért beszélni, még mindig hisztek abban, hogy ez az Ő Bibliája?

Meghagyjuk nektek, hogy eldöntsétek és végig gondoljátok:

-         Hogyan lehet Isten könyve az, ami átkokat tartalmaz Isten ellen?

-         Elég nagy fanatizmus megvédeni ezeket a hibákat, mikor tudjuk jól, hogy ezeket a szavakat Isten nem mondhatta, egyszerűen azért, mert Isten dicséri Magát az Ő Könyvében, mert Ő minden dicséretet megérdemel, és soha nem sértené meg Magát és nem engedné, hogy más átkozza Őt az Ő Könyvében.

-         Ezeket az Istenkáromló szavakat egy hazug írta, Isten égesse meg az ujjait, amelyek leírták ezeket a hamis szavakat.

-         Mikor Pál azt állította, hogy ’Minden írást Isten inspirált’, nem látta, hogy mindezek az Istenellenes szavak Hozzá szólnak és nem Tőle származnak.