Առաքինի Ղուրանի Վերջին Տաս Բաժինների Իմաստային Մեկնաբանությունը ()

Առաքինի Ղուրանի Վերջին Տաս Բաժինների Իմաստային Մեկնաբանությունը

|

 Առաքինի Ղուրանի Վերջին Տաս Բաժինների Իմաստային Մեկնաբանությունը

 Սուրա 58 Ալ-Մուջադիլահ [Վիճող Կինը]

Ալլահի Անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ճշմարիտ, Ալլահը լսել է մեկի (Թալաբայի դստեր Խուլայի) խոսքերը, ով վիճում էր քեզ հետ (Օ, Մուհամեդ), կապված իր ամուսնու (Աուսի, Աս -Սամիթի որդու հետ, ով ասաց նրան. “Դու կարծես իմ մոր մեջքը լինես.” Սա նշանակում է, “Ինձ արգելված է մոտենալ քեզ.” Սա ամուսնալուծության մի տեսակ էր որը կոչվում էր, Ազ- Զիհառ, որը տարածված էր Արաբների մեջ մինչ Մուհամեդի մարգարեությունը:. Բայց կանայք չէին ազատվում այս“բաժանումից”հետո, նրանք չէին կարող ամուսնանալ ուրիշ մեկի հետ.), և ուղղում էին իրենց բողոքները (աղոթքները) Ալլահին: Եվ Ալլահը լսեց երկխոսությունը (և քննարկումը) ձեր երկուսի միջև: Ճշմարիտ, Ալլահը ՛Սամի է‘ (Ամենալսողն), Բասիր (Ամենատեսնողն) է: }

2.    { Նրանք ձեր միջից, ովքեր դարձնում են իրենց կանանց անօրինական իրենց Ազ-Զիհառով (կոչելով նրանց իրենց մայրեր”), - նրանք (կանայք), [հետևաբար] նրանց մայրերը չեն: Փաստորեն նրանց մայրերը ոչ այլ ոք են, քան նրանք, ովքեր կյանք են տվել նրանց (և ոչ ոք չի կարող փոխարինել նրանց): Եվ իրոք, նրանք արտահայտում են Մունքար (վատ, մերժված և արգելված) խոսք և սուտ: Եվ իրոք Ալլահը ‘Աուֆ (Միշտ Ներող) և Զաֆուր (Միշտ թողություն) տվող է: }

3.    { Եվ նրանք ովքեր դարձնում են իրենց կանանց անօրինական իրենց համար Ազ-Զիհառով և հետո ցանկանում են վերադառնալ նրան, ինչ ասել են (մոտենալ իրենց կանանց կրկին) ապա, (տուգանքը այդ պարագայում արաբերեն “Քուֆարան է ”) ստրուկի ազատում, նախքան նրանք կմերձենան: Սա է (այս տույժը) նկատողություն ձեզ (այնպես որ դուք չեք կրկնի այսպիսի հիվանդագին արարք): Եվ Ալլահը Խաբիր (լավ գիտակ) է այն ամենի, ինչ դուք անում եք: }

4.    { Եվ նա ով չի գտնում (ստրուկ ազատելու կամ գումար ազատելու ստրուկ ), պետք է պահք պահի երկու ամիս հաջորդաբար, մինչ նրանք երկուսը կմոտենան միմյանց: Եվ նա, ով ի վիճակի չէ անելու այդ (պահք պահել), պետք է կերակրի վաթսուն Միսիկին (կարիքավորների): Սա այդպես է որ դու հավատաս (կատարելագործես քո հավատքը) Ալլահին և Նրա Մարգարեյին (անել այն, ինչ Ալլահն է հրամայել և հետևել Նրա Մարգարեյին, և չկրկնել այդ մեղքը կրկին): Սրանք սահմաններ են հաստատված Ալլահից: Եվ նրանց, անհավատների համար(ովքեր մերժում են ինչ Ալլահը հրամայել է), կա ցավոտ պատիժ: }

5.    { Ճշմարիտ նրանք, ովքեր ընդդիմանում են Ալլահին (ոտնահարում են Նրա հրամանները և Նրա օրենքները, հետևում են ուրիշ օրենքների, և ցույց են տալիս թշնամություն Նրան) և (նույնպես ընդդիմանում են) Նրա Մարգարեյին, կանպատվեն (և կստորացվեն), ինչպես նրանք, իրենցից առաջ (նախկին ազգերից) անպատվել են (և ստորացվել են): Եվ Մենք ուղարկել ենք պարզ Այաթ (ապացույցներ, վկայություններ, Տարբերակներ, դասեր, նշաններ, լուսաբանումներ, և այլն, ապացուցելու, որ Ալլահի օրենքները ճշմարիտ են): Եվ ինչ վերաբերում է անհավատներին (այս Այաթներում) կա անպատիվ պատիժ: }

6.    { Այն Օրը, երբ Ալլահը կվերակենդանացնի նրանց միասին (այսինքն Հարության Օրը) և կտեղեկացնի նրանց ինչ արել են (լավ և վատ արարքները): Ալլահը գրառել է այն (նրանց լավ և վատ արարքների գրքերում), մինչ նրանք մոռացել են այդ: Եվ Ալլահը Վկա է ամեն բաների (ոչինչ թաքնված չէ Նրանից): }

7.    { Դուք չե՞ք տեսնում, որ Ալլահը գիտի, ով երկնքում է և ով երկրի վրա է: Չկա ոչ մի Նաջվա (գաղտնիք կամ անձնական խոսակցություն) երեքի (մարդկանց) բայց Նա Ալլահը) նրանց չորրորդն է (Իր Գիտությամբ) ոչ (Նաջվա) հինգի, բայց Նա, նրանց վեցերորդն է (Իր Գիտությամբ) ոչ (Նաջվա) ավելի քիչ քան այդ, կամ ավելի, բայց Նա նրանց հետ է (Իր Գիտությամբ), որտեղ, որ նրանք լինեն: Եվ հետո, Հարության Օրը, Նա կտեղեկացնի նրանց ինչ արել են (լավ և վատ արարքներ): Ճշմարիտ, Ալլահը ‘Ալիմ (Ամենագետն) է ամենի: }

8.    { Դուք չես տեսնում (Օ, Մարգարե) դրանք (հրեաները) ում արգելել են (և զգուշացրել են այդ մասին) Ան-Նաջվա (գաղտնի խոսակցություններ, այսինքն. Գործողություն որ հրեաները սովորություն ունեն անելու. Մինչ տեսնում են Մուսուլմանը անցնում է նրանց մոտով, նրանք սկսեցին զրուցել գաղտնի մինչ դիտում էին մուսուլմաններին, աչքով անելով միմյանց, կարծես նրանք բամբասում էին նրա մասին, ստիպեց մուսուլմաներին վատ զգալ կամ մտածել, որ մուսուլմանը տանջվում է որևէ փորձանքից և նրանք չեն ասում ասում նրան: Մուսուլմանները գնացին Մարգարեյի մոտ և բողոքեցին: Նա զգուշացրեց Հրեաներին և արգելեց նրանց անել այդ կրկին): Եվ հետագայում նրանք վերադարձան դրան, որը նրանց արգելվել էր (և զգուշացվել էր), և խոսեցին միմյանց մեջ (Ան-Նաջվա) մեղքում և հարձակողական և չենթարկված ձևով Մարգարեյին (Մուհամեդ): Եվ երբ, նրանք գան քեզ մոտ, նրանք ողջունում են քեզ ողջույնով որով Ալլահը չի ողջունում քեզ (երբ Հրեաները գնացին Մարգարեյի մոտ, նրանք ողջունեցին նրան ասելով “Աս-Սամ ‘Ալեյքում” որը նշանակում է “մահ լինի քեզ” Իսլամական “Աս-Սալամ ‘Ալեյքում”ողջույնի փոխարեն, որը նշանակում է “խաղաղություն լինի քեզ”), և ասում են իրար միջև (կամ միմյանց): “Ինչու՞ Ալլահը չպատժեց մեզ այն բանի համար, ինչ մենք ասում ենք (եթե Մուհամեդը իրական Մարգարե է) (Բայց Ալլահի պատասխանն է սրան:) “Դժոխքը կլինի բավարար նրանց համար, նրանք կայրվեն այնտեղ: Եվ ճշմարիտ, այդ ճակատագիրը վատագույնն է }

9.    { Օ, դու, ով հավատում է. Երբ դու զրուցում ես անհատապես, մի զրուցիր մեղքով և հակամարտությամբ և անհնազանդությամբ Մարգարեյին, բայց զրուցիր (միայն) Ալ-Բիրով (առաքինի) և Աթ-Թաքվա (արժանավայել և բարեպաշտորեն); և վախեցիր Ալլահից, Ում մոտ դու կհավաքվես (Հարության Օրը). }

10.    { Փաստորեն Ան-Նաջվա [անձնական խոսակցությունը (վատ ձևով, այսինքն, մեղքում, և այլն.)] միայն Շեյթանից (Սատանայից) է (այսինքն, Սատանայի շշնջոցներից է), որպեսզի նա կարողանա պատճառել վիշտ հավատացյալներին: Բայց նա չի կարող վնասել նրանց ամենափոքր ձևով, բացառությամբ, երբ Ալլահն է թույլատրում: Եվ թող Ալլահի վրա դնեն իրենց վստահությունը հավատացյալները: }

11.    { Օ դու, ով հավատում է. Երբ քեզ ասում են պատրաստել սենյակ հավաքների, (պարզիր և) պատրաստիր սենյակ: Ալլահը կտա քեզ (ընդարձակ) սենյակ (իր գթասրտությունից, դրախտ կամ որևէ լավ բան): Եվ երբ, քեզ ասում են վեր կենալ (աղոթքի կամ որևէ լավ արարքի), վեր կացեք: Ալլահը կբարձրացնի աստիճանում նրանց ձեզանից, ով հավատում է, և նրանք, ում պարգեվված է գիտելիք: Եվ Ալլահը Խաբիր (Լավ Տեղեկացված) է, ինչ ես անում դու: }

12.    { Օ, դու, ով հավատում է. Երբ դու (ցանկանում ես) խորհրդակցել Մարգարեյի հետ (Մուհամեդի, ցանկացածի շուրջ) անհատական, ծախսիր որևէ բան բարեգործության մեջ (աղքատին), մինչ քո անհատական խորհրդակցությունը: Դա կլինի ավելի լավ (կբերի քեզ բարիք և պարգև) և մաքրություն քեզ համար (այն, կմաքրի քո սիրտը մեղքերից): Բայց, եթե դու չգտնես (միջոցներ բարեգործության համար), ապա, իրոք, Ալլահը Ղաֆուր (-Ներող) Ռահիմ (Ամենագթասիրտ) է: }

13.    { Դու վախենու՞մ ես ծախսել բարեգործության համար (աղքատությունից ելնելով) մինչ քո անհատական խոսակցությունը (Մարգարեյի հետ): Եթե, հետո դու չես արել, և Ալլահը ներել է քեզ, ապա (ամենաքիչը) կատարիր Սալեհ (աղոթք), և տուր Զաքյաթ (տարեկան պարտադիր բարեգործություն), և ենթարկվիր Ալլահին և Նրա Մարգարեյին (այսինքն, Արա ամեն ինչ, ինչ Ալլահը և Նրա Մարգարեն հրամայել են քեզ): Եվ Ալլահը Խաբիր (Լավ Տեղեկացված) է, ինչ դու անում ես: }

14.    { Դու (Օ, Մուհամեդ) չե՞ս տեսել նրանց (փարիսեցիներին), ում վերցրել ես ինչպես ’Աուլիյա’ (ընկեր, պահապան, այլն), մարդիկ (այսինքն, Հրեաներ) ում վրա է Ալլահի Անեծքը (սա վերաբերում է փարիսեցիների խմբին, ով պնդում է, որ նրանք մուսուլմաններ են, մինչ տանում են հավատացյալների գաղտնիքները Հրեաներին): Նրանք ոչ քեզանից (մուսուլմաններ), ոչ էլ նրանցից (Հրեաներից) են, և նրանք երդվում են ստի մեջ (որ նրանք մուսուլմաններ են և նրանք հավատացել են քեզ, ինչպես Մարգարե), մինչ նրանք գիտեն (որ նրանք խաբեբաներ են, ինչին նրանք երդվել են): }

15.    { Ալլահը պատրաստել է նրանց համար դաժան պատիժ: Չարիքը, իրոք այն է,ինչին նրանք սովոր են (նրանց փարիսեթյունը, խաբեությունը Մուսուլմանների նկատմամբ, աջակցությունը և խորհուրդը Հրեաներին մուսուլմանների դեմ և սուտ երդումները): }

16.    { Նրանք արել են իրենց (կեղծ) երդումները հիմք (իրենց չար գործողությունների). Այսպես նրանք խանգարում են (մարդկանց) Ալլահի Ուղղուց (Իսլամից). Այսպիսով, նրանք կունենան ստորացուցիչ պատիժ: }

17.    { Նրանց ունեցվածքը և նրանց երեխաները չեն օգնի նրանց Ալլահի դեմ (Նրա պատժի): Նրանք կլինեն Կրակի բնակիչներ. նրանք կբնակվեն այնտեղ հավերժ: }

18.    { Այն Օրը, երբ Ալլահը հարություն կտա նրանց բոլորին միասին (իրենց հաշվի համար), ապա նրանք, կերդվեն Նրան (որ նրանք հավատացյալներ էին), ինչպես նրանք երդվել են ձեզ (Օ, Մուսուլմաններ): Եվ նրանք կարծում են, որ նրանք ունեն որևէ բան (կանգնելու), (նրանք կարծում են, որ իրենց ստերին կհավատան և որ նրանք ի վիճակի կլինեն թաքցնել իրենց անարդարությունները, ինչպես նրանք արել են աշխարհիկ կյանքում): Բայց իրոք, նրանք խաբեբաներ են: }

19.    { Շեյթանը (Սատանան) չափից դուրս հզորացրել է նրանց: Այսպիսով, նա ստիպել է նրանց մոռանալ Զիքր –Իլեհ (Ալլահին հիշելը): Նրանք Շեյթանի (Սատանայի) մարդիկ են.: Իրոք, դա Շեյթանի մարդիկ են, (Սատանայի, նրանք ովքեր հետևում են նրան) կլինեն պարտվողներ. }

20.    { Նրանք, ովքեր ընդիմանում են Ալլահին (ոտնահարում են Նրա հրամանները և Նրա օրենքները, հետևում են ուրիշ օրենքների և ցույց են տալիս թշնամություն Նրա նկատմամբ) և Նրա Մարգարեյի (Մուհամեդի), կլինեն ամենաստորացվածների մեջ (և աշխարհիկ կյանքում, և ետմահու կյանքում): }

21.    { Ալլահը գրել է (այսինքն, հրամայել է) (Ալ-Լոհ Ալ--Մահֆուդում): “Ճշմարիտ, Ես և Իմ Մարգարեներն են ովքեր կհաղթեն.” Ճշմարիտ, Ալլահը Կավեյ (Ամենահզոր-), ‘Ազիզ (Ամենակարող, Անպարտելին) է: }

22.    { Դու չես գտնի (Օ, Մուհամեդ) մարդկանց,ովքեր հավատում են Ալլահին և Վերջին Օրվան կապված լինելով (սեր, կամ վերցնում են նրանց ինչպես Աոլիյա’-պաշտպաններ –պահապաններ -ընկերներ) առ նրանց, ովքեր ընդիմանում են Ալլահին (ովքեր ցույց են տալիս թշնամություն Նրան և Նրա կրոնին, և ոտնահարում են Նրա հրամանները և Նրա օրենքները) և Նրա Մարգարեյի (այստեղ այն չի վերաբերում ոչ մուսուլմաններին, այն վերաբերում է նրանց, ովքեր ցույց են տալիս թշնամություն Ալլահին և Նրա կրոնին և նրա Մարգարեյին), չնայած նրանք, նրանց հայրերը կամ նրանց զավակներն են կամ նրանց եղբայրները կամ բարեկամներն են (մարդիկ): Այսպիսիների համար Նա գրել է Հավատք իրենց սրտերում, և աջակցում է նրանց ոգով Իրենից (այսինքն, պաշտպանություն և հաղթանակ ընդդեմ նրանց հակառակորդների, աշխարհիկ կյանքում), և (ետմահու կյանքում):Նա կընդունի նրանց Այգիներ (Դրախտ) որի տակ գետեր են հոսում, և նրանք կբնակվեն այնտեղ հավերժ: Ալլահը գոհ է նրանցից (այսինքն, Նա բավարարված է նրանցով, սիրում է նրանց, ներում է նրանց և ընդունում է նրանց լավ արարքները և Նա երբեք չի բարկանա նրանց վրա), և նրանք գոհ են Նրանով (բավարարված այն ամենով ինչ Նա տալիս է նրանց): Նրանք Ալլահի բանակից են: Ճշմարիտ, Ալլահի զորքերն են, որ. կլինեն հաջողակ: }

 Սուրա 59 Ալ-Հաշր [Հավաք]

Ալլահի անունով, Առ -Ռահմեն Ամենաբարեգութ, Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ով երկնքում է և ով երկրի վրա է, փառաբանիր Ալլահին (նրանք փառաբանում են Ալլահի անունը բառերով, որ մերժում է որևէ անկատարություն նրան): Եվ Նա Ալ-‘Ազիրզ (Ամենահզոր, Անպարտվելի), Ալ-Հակիմ (Ամենաիմաստունն Իր դատաստանում, Իր Օրենքներում, Իր կառավարման մեջ.....և այլն.) է: }

2.    { Այդ Նա է, Ով վտարել է անհավատներին, Գրերի մարդկանց միջից, իրենց տներից առաջին հավաքին (կապված Բանու Ան-Նադիր ցեղի Հրեաների հետ, ովքեր կոտրեցին խաղաղության համաձայնագիրը Մարգարեյի հետ, ջանալով սպանել նրան, համագործակցելով կռապաշտների հետ, Մուսուլմանների դեմ): Դուք չմտածեցիք (Օ, Մուսուլմաններ, ) որ նրանք դուրս կգային (իրենց տներից իրենց հզորության շնորհիվ): Եվ նրանք կարծեցին, որ իրենց ամրոցները կպաշտպանեյին նրանց Ալլահից. Բայց Ալլահի Անեծքը հասավ նրանց,որտեղից նրանք չեին սպասում, և Նա սարսափ գցեց իրենց սրտերը, այնպես որ, նրանք ավիրեցին իրենց բնակավայրերը իրենց իսկ ձեռքերով (որովհետև Մարգարեն թույլ տվեց նրանցից յուրաքանչյուրին վերցնել իր հետ ինչ նրա ուղտը կարող է կրել) և հավատացյալների ձեռքերը: Հետո վերցրեք հանդիմանություն (զգուշացում), Օ, դու, որ դու անես աչքեր (տեսնելու): }

3.    { Եվ չի եղել, որ Ալլահը գրել է (հրամանագրված) աքսոր նրանց համար, Նա հաստատուն պատժում է նրանց այս աշխարհում; և հանդերձյալ կյանքում, նրանցը կլինի Կրակի տանջանքը: }

4.    { Դա նրանք ընդիմանում են (թշնամությամբ) Ալլահին և Նրա Մարգարեյին (նրանք ոտնահարեցին Նրա հրամանները և օրենքները, մարտնչելով ընդդեմ Ալլահի և Նրա Մարգարեյի): Եվ ով դեմ է Ալլահին, ապա իրոք, Ալլահը Դաժան է պատժում: }

5.    { Ինչ որ դուք (Օ Մուսուլմաններ) կտրել եք արմավենու ծառից (թշնամու), կամ դուք թողել եք այդ կանգուն իր արմատին (որովհետև Հրեաները ձգել են նետերը և քարերը իրենց ամրոցների գագաթից, և արմավենիները և նրանց այգիները օգնել են հասնելու այսպես), Ալլահի Թույլտվությամբ էր, և որպեսզի Նա կարողանա անպատվի Ֆասիքուններին (նրանց, ովքեր շեղվել են Ալլահի Ուղղուց, ճնշողներ, նրանք, ովքեր պնդում են իրենց մեղքերը): }

6.    { Եվ ինչ Ալլահը տվեց որպես ավար (Ալ-ֆաի ’, դա նշանակում է ավար առանց մարտի) իր Մարգարեյին (Մուհամեդին) նրանցից (այսինքն, Ինչ Բանու Ան-Նադիր Հրեաները թողել են իրենց ետևից, և չեն վերցրել իրենց հետ Մուսուլմանների պաշարումից հետո) –դուք (Օ, Մուսուլմաններ) չեք ստացել դրանք ոչ հեծելազորով կամ ուղտերի զորքով (դուք չեք արել որևէ հետազոտություն, այսինքն, դուք ստացել եք նրանց առանց մարտի): Բայց Ալլահը ուղարկել է Իր Մարգարեներին տալով նրանց հզորություն, ում վրա Նա ցանկանում է (այսպիսով, կարծես հաղթելու է նա ում որ Ալլահն է Կամենում): Եվ Ալլահը Ի վիճակի է անել ամեն բան: }

7.    { Ինչ Ալլահը տվեց որպես ավար (Ալ-Ֆաի) Իր Մարգարեյին քաղաքի մարդկանցից, դա Ալլահի համար է, Նրա Մարգարեյի (այսինքն, պիտի ծախսվի մուսուլմանների շահերի համար), բարեկամների (Մարգարեյի բարեկամները Բանու Հաշիմը և Բանու Ալ -Մութալիբը, որին Մարգարեն արգելել է ընդունել Զաքյա), որբերի, Ալ -Մասակին (կարիքավորների), և ճանապարհորդների (ով, օտար է և վերջացել է գումարը), որպեսզի այն չդառնա ունեցվածք, որ կսահի (բացառիկ ձևով) ձեր միջի հարուստների ձեռքում: Եվ ինչ որ Մարգարեն տալիս է քեզ (հրամայում է քեզ), վերցրու (արա այդ); և ինչ նա արգելում է քեզ, խուսափիր դրանից (մի արա այդ): Եվ վախեցիր Ալլահից ; իրոք, Ալլահը դաժան է պատժում: }

8.    { (Եվ նույնպես կա բաժին այս ավարում) աղքատ ներգաղթյալների համար (Ով արտագաղթել է Մեքքայից Մեդինա:), ովքեր վտարվել են իրենց տներից և իրենց ունեցվածքից (Մեքքայի անհավատներից), փնտրելով Աջակցություն Ալլահից և շահելու Նրա գոհունակությունը, և օժանդակելով Ալլահին (այսինքն, օժանդակելու Նրա կրոնի հաղթանակին) և Նրա Մարգարեյին: նրանք իրոք ճշմարիտներ են (այսինքն, նրանք անում են ինչ ասում են): }

9.    { Եվ նրանք (Ալ -Անսար–Օժանդակողներ –Մեդինայի բնակիչներ) ովքեր, նրանցից առաջ (ներգաղթյալներ –Մուհաջիրին), ունեյին իրենց տները (Մեդինայում) և որդեգրել էին Հավատքը (մինչ Մուհազիրինների ներգաղթելը), սիրիր նրանց, ովքեր ներգաղթել են նրանց մոտ, և չունեն նախանձ իրենց սրտերում ինչ տվել են (Մուհաջիրիններին, Բանու Ան- Նադիրի ավարից), և նրանք գերադասում են նրանց (Ներգաղթյալներին) իրենցից առավել, նույնիսկ չնայած, նրանք կարիքի ունեյին դրա: Եվ ով փրկված է իր սեփական ընչաքաղցությունից, դրանք նրանք են, ովքեր կլինեն հաջողակ: }

10.    { Եվ նրանք, ովքեր եկել են (Իսլամ) նրանցից հետո (Անսարներից և Մուհաջիրիններից), ասա, ‘‘Մեր Տեր, Ներիր մեզ և մեր եղբայրներին, ովքեր նախորդել են մեզ Հավատքում, և մի դիր որևէ ատելություն մեր սրտերում ընդդեմ հավատացյալների: Մեր Տեր, Դու իրոք, Ռաուֆ (Բարությամբ լի), Ռահիմ (Ամենաբարգութն) ես: }

11.    { Դու չես տեսել (Օ, Մուհամեդ) փարիսեցիներին (Մեքքայի անհավատները), ովքեր ասել են իրենց եղբայրներին չհավատալով, նրանք, ովքեր չհավատացին Գրերի մարդկանց միջից (այսինքն, Բանու Ան –Նադիր Հրեաները): ‘‘(Ալլահով), եթե դուք վտարվեք (Մուսուլմանների կողմից), մենք (նույնպես) իրոք, կգնանք ձեզ հետ և մենք երբեք չենք ենթարկվի որևէ մեկին ընդդեմ ձեզ, (ով կասի մեզ, չաջակցել ձեզ և դուրս չգալ ձեր հետ); և, եթե նրանք կռվեն ձեր դեմ, մենք իրոք, կաջակցենք ձեզ հաղթանակի համար.’’ Բայց, Ալլահը Վկա է, որ նրանք իրոք խաբեբաներ են (ինչ նրանք խոսք են տվել Բանու Ան-Նադիր Հրեաներին): }

12.    { Եթե նրանք (Բանու Ան- Նադիր Հրեաները) վտարվեն, (իրոք), նրանք (փարիսեցիները ) երբեք չեն հեռանա նրանց հետ (ինչպես նրանք խոստացել են)· և եթե նրանց վրա հարձակվեն, նրանք երբեք չեն աջակցի նրանց հաղթանակի համար: Եվ (նույնիսկ) եթե նրանք աջակցեն նրանց, նրանք (փարիսեցիները) կշրջեն իրենց մեջքերը (նրանք կփախչեն պարտված), և հետո, նրանք չեն լինի հաղթանակած: }

13.    { Իրոք, դուք (Օ, Մուսուլմաններ) ավելի շատ եք վախենում նրանց (փարիսեցիների’) սրտերի համար, քան Ալլահը (քան նրանց վախը Աստծոց): Դա այն պատճառով է, որ նրանք մարդիկ են, ովքեր չեն ըմբռնում (Ալլահի Մեծությունը և հզորությունը, և նրանք չեն վախենում Նրա պատժից): }

14.    { Նրանք (չեն) կռվի ձեր դեմ նույնիսկ միասին (համախմբված), բացի ամրոցային քաղաքներից կամ պատերի ետևից: Նրանց թշնամությունը իրար մեջ դաժան է: Դուք կարծում եք նրանք միասնական են, բայց (փաստորեն) նրանց սրտերը բաժանված են: Դա այն պատճառով է, որ նրանք մարդիկ են, ովքեր չեն հասկանում: }

15.    { Նրանք (Բանու Ան-Նադիր հրեաները) նման են (կապված ինչ Ալլահի պատիժն է արել նրանց), իրենց անմիջական նախնիներին (այսինքն. Մեքքայի անհավատներին և Բանու քայնուքայի Հրեաներին); նրանք փորձեցին իրենց վարքի չար արդյունքները (նրանց թշնամությունը Ալլահի և Մարգարեյի դեմ), և (Հանդերձյալ կյանքում) նրանք կունենան տանջալից պատիժ: }

16.    { (Փարիսեցիները, Մեքքայի անհավատները, որ համոզել են Բանու Ան-Նադիր հրեաներին կռվել Մարգարեյի դեմ և խոստացել են նրանց, որ նրանք կաջակցեն նրանց) կրկնօրինակում են Շեյթանի (Սատանայի)օրինակը, երբ նա ասում է մարդուն (համոզելու նրան): ‘‘Մի հավատա.’’ Բայց, երբ (մարդը) չի հավատում, ապա Շեյթանը (Սատանան) ասում է: ‘‘Ես ազատ եմ ձեր արարքներից, իրոք, ես վախենում եմ Ալլահից, աշխարհների (մարդկության, ջիների և ամեն գոյության) Տիրակալից: }

17.    { Այսպիսով, երկուսի վերջը կլինի, որ նրանք կլինեն Կրակում (նրանք կբնակվեն այնտեղ) հավերժ: Այսպիսին է պատիժը Ազ-Զալիմունների (այսինքն, անարդար, սխալ անող բազմաստվածների, Ալլահին և նրա Միակությանը չհավատացողների): }

18.    { Օ, դուք, ովքեր հավատացել եք. Վախեցեք Ալլահից (պահեք Նրա հրամանները և ետ կանգնեք նրա արգելքներից): Եվ թող ամեն անձ տեսնի ինչ է նա արել (լավ և վատ արարքներ աշխարհիկ կյանքում) որպեսզի վաղը (երբ նա կներկայանա նրանց հանդերձյալ կյանքում), և վախեցեք Ալլահից: Իրոք, Ալլահը Քաջատեղյակ է ինչ դուք անում եք: }

19.    { Եվ մի եղեք ինչպես նրանք, ովքեր մոռացել են Ալլահին (այսինքն, չեն ենթարկվում Ալլահին), և Նա (Ալլահը) ստիպում է նրանց մոռանալ իրենք իրենց (պատճառ է հանդիսանում նրանց մոռանալ անել առաքինի արարքներ, որոնք կփրկեն նրանց Կրակի պատժից):Դրանք են Ֆասիքուն (որ շեղվել են Ալլահի ուղղուց, ճնշողներ, որ պնդում են իրենց մեղքին): }

20.    { Հավասար չեն (հավասար ճակատագրի) Կրակի բնակիչները (ովքեր կպատժվեն) և Դրախտի բնակիչները (ովքեր կունենան օրհնություն): Դրախտի բնակիչներն են, որ կլինեն հաղթողներ: }

21.    { Մենք ուղարկել ենք այս Ղուրանը լեռան վրա (և այն կարող է հասկանալ ինչ է գրած, Դրախտի խոստումը և Կրակի զգուշացումը), դուք անպատճառ տեսել եք այդ (չնայած իր ուժի, չափի և կոշտության, ), հնազանդ և խոնարհված Ալլահի վախից: Այսպիսի այլաբանություններ Մենք դնում ենք մարդկությանը, որ նրանք կարողանան ենթադրել (և մտածել): }

22.    { Նա Ալլահն է, չկա ուրիշ աստված բացի Նրանից, տեսանելիի և անտեսանելիի Ամենաիմացյալը: Նա Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմածն ).է: }

23.    { Նա Ալլահն է և չկա ուրիշ աստված բացի Նրանից, Ալ-Մալիք (ամենի Թագավոր), Ալ-Քուդուս (Սուրբ և Բարձրյալ), Ալ-Սալամ (Մեկը, ով զուրկ է ամեն անկատարությունից –Խաղաղություն), Ալ-Մումին (Մեկը, ով տարբերում է Իր Մարգարեներին հրաշքներով և նշաններով –ապահովություն Տվողը), Ալ-Մուհեյմեն (Իր արարածներին դիտողը), Ալ-‘Ազիզ (Ամենահզոր, Անպարտելին), Ալ-Ջաբար (Մեկը, ում Կամքը միշտ գերակշռում է և Ում բոլոր արարածները ենթարկվում են), Ալ-Մութաքաբիր (Մեկը, ով հպարտ է իր Մեծությամբ). Փառաբանված և Գերագույնն է Ալլահը, վեր ամեն ինչից,որ նրանք զուգակցում են ինչպես զուգընկեր Նրան: }

24.    { Նա Ալլահն է, Ալ –Խալիք (Ստեղծող), Ալ-Բարի’ (Մեկը, ով տալիս է արարածին իր համապատասխան ձևը, ըստ առաքելության, ինչ յուրաքանչյուր արարածը կստանա), Ալ-Մուսայիր (ձևերի ստեղծողը): Նրան է պատկանում Ալ-Ասմա’ Ալ-Հուսնա (Ամենագեղեցիկ Անունները): Ամենը ինչ երկնքում և երկրի վրա է փառաբանում են Նրան (նրանք փառաբանում են Ալլահի Անունը խոսքերով, որ մերժում են ամեն անկատարելիություն Նրան): Եվ Նա Ալ-‘Ազիզ (Ամենահզոր, անպարտելին), Ալ-Հակիմ (Ամենաիմաստունն) է. }

 Սուրա 60 Ալ-Մումթահանահ [Փորձության ենթարկվող կինը]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Օ, դու, ով հավատում է. Մի վերցրու Իմ թշնամիներին և քո թշնամիներին (այսինքն, անհավատներին և բազմաստվածներին Մեքքայի) ինչպես Աուլիյա’ (ընկերներ, պաշտպաններ), ցույց տալով կապվածություն նրանց (և ասելով նրանց նորություններ Մարգարեյի և Մուսուլմանների մասին), մինչ նրանք չեն հավատացել նրան, ինչ եկել է ձեզ ճշմարտությունից, (այսինքն, Իսլամական Միաստվածությունը, Ղուրանը և Մուհամեդը), և հանել են Մարգարեյին (Մուհամեդին) և ձեզ (ձեր տներից Մեքքայում), [միայն] որովհետև դուք հավատում եք Ալլահին, ձեր Տիրոջը: Եթե դուք դուք ընդառաջեք (արտագաղթել և)ջանաք հանուն Ինձ, և փնտրեք Իմ Գոհությունը, (ապա, մի վերցրեք նրանց ինչպես Աուլիյա’): Պահպանիր գաղտնի ընկերություն նրանց հետ, մինչ Ես Լիատեղյակ եմ ինչ դուք թաքցնում եք և ինչ դուք բացահայտում եք: Եվ ով, ձեզանից անում է այդ, ապա իրոք նա շեղվել է Ճիշտ Ուղղուց.}

2.    {Նրանք կարող են ձեռք բարձրացնեն Ձեր վրա, նրանք կլինեն (կվերաբերեն ինչպես) թշնամիներ ձեզ, և չարությամբ լցված՝ Ձեր դեմ կուղղեն իրենց լեզուներն ու ձեռքերը կտարածեն առաջ իրենց ձեռքերը և լեզուները ձեր դեմ չարությամբ (սպանելով, առևանգելով և վիրավորելով ձեզ), և նրանք ցանկանում են, որ դուք չհավատաք: }

3.    { Ոչ քո բարեկամները, ոչ քո երեխաները չեն օգնի ձեզ (որովհետև, Մուսուլմանը բերել է Մուսուլմանին նորություն անհավատներին, փոխարենը նրանց համար, չվնասել իր բարեկամներին Մեքքայում), և Հարության Օրը, Նա (Ալլահը) կդատի ձեր միջև: Եվ Ալլահը Ամենատեսն է, ինչ դուք անում եք.: }

4.    { Ճշմարիտ կա հոյակապ օրինակ քեզ համար Իբրահիմի մեջ, (Աբրահամ) և նրանք, նրա հետ (հավատացյալներ), երբ նրանք ասում են իրենց մարդկանց: “Ճշմարիտ, մենք ազատ ենք ձեզանից և ինչ որ դուք երկրպագում եք բացի Ալլահից, մենք մերժել ենք ձեզ, և հայտնվել է մեր և ձեր միջև թշնամություն և ատելություն ընդմիշտ, մինչ դուք կհավատաք Ալլահին միայն.” - բացի (այս օրինակից) Իբրահիմի (Աբրահամի) ասածը իր (ոչ հավատացյալ) հորը, (որովհետև նա ասաց նրան, մինչ համոզվելը, որ նա Ալլահի թշնամին է, և երբ նա համոզվեց,, ապա նա մերժեց նրան): “Ճշմարիտ Ես կխնդրեմ թողություն (Ալլահից) քեզ համար, բայց ես չունեմ որևէ բան քեզ համար Ալլահից (նշանակում է ես չեմ կարող ոչ օգնել քեզ, ոչ պաշտպանել քեզ որևէ բանում Ալլահից):” “Մեր Տեր. Քեզ ենք (Միայն) մենք ապավինում (մեր ամեն ինչում), և Քեզ ենք (Միայն) մենք շրջվում զղջումով, և դեպի Քեզ է (Միայն) (մեր վերջնական) նպատակավայրը (Հարության Օրը).” }

5.    { Մեր Տեր. Մի դարձրու մեզ Ֆիտնահ (փորձություն) անհավատների համար (նշանակում է: թույլ մի տուր նրանց հաղթել, և ուստի ասա, “Եթե նրանք Ճիշտ ուղղու վրա էին, մենք չենք հաղթի նրանց”, այսպիսով, որ նրանց անհավատությունը աճում է), և ներիր մեզ, Մեր Տեր, Ճշմարիտ, Դու, միայն Դու, Ալ--‘Ազիզ (Ամենահզոր, Անպարտելի), Ալ-Հաքիմ (Ամենաիմաստուն ես): }

6.    { Ճշմարիտ նրանց մեջ (Իբրահիմի և նրա հետ հավատացյալների) կար հոյակապ օրինակ ձեզ համար հետևելու, – ով, որ ցանկանում է (հանդիպում) Ալլահի հետ և Վերջին Օրվա: Եվ, ով շրջվում է (չի հետևում Իբրահիմի օրինակին, վերցնում է անհավատներին, ինչպես Աուլիյա), ապա, ճշմարիտ, Ալլահը Ալ-Ղանեյն (Հարուստ, Կարիքներից զուրկ) է, Ալ-Համիդ (Արժանի բոլոր Փառաբանումներին).}

7.    { Միգուցե, Ալլահը կդնի ընկերություն ձեր և նրանց միջև, ում դուք վերցնում եք ինչպես թշնամիներ (միգուցե, Նա կբացի նրանց սրտերը առ Իսլամ): Եվ Ալլահը Քդիր (Կարող) (այս սրան և ուրիշ բաների) է, Եվ Ալլահը Ղաֆուր (Ամենաներող), Ռահիմ (Ամենաբարեգութն) է: }

8.    { Ալլահը չի արգելում ձեզ վերաբերվել արդար և բարի նրանց հետ (անհավատների), ովքեր չեն կռվում ձեր դեմ կապված կրոնի հետ, ոչ էլ նրանց, ովքեր քշում են ձեզ ձեր տներից: Ճշմարիտ, Ալլահը սիրում է արդարների (նրանց, ովքեր վերաբերվում են արդար ձևով) }

9.    { Ալլահը միայն արգելում է ձեզ ի հաշիվ նրանց, կռվում են ձեր դեմ կապված կրոնի հետ, և քշում են ձեզ իրենց տներից, և օգնում են դուրս քշել ձեզ, վերցնել նրանց ինչպես Աուլիյա’ (ընկերներ, պաշտպաններ, պահապաններ և թեքվել դեպի նրանց սիրով և օգնելու նրանց, Մուսուլմանների դեմ): Եվ, ով վերցնում է նրանց ինչպես Աուլիյա’ (օգնականներ Մուսուլմանների դեմ), այսպիսիք են Զալիմուն (անարդար, սխալվողներ, Ալլահին չենթարկվողներ): }

10.    { Օ, դու, ով հավատում է. Երբ հավատացյալ կանայք գալիս են քեզ մոտ որպես ներգաղթյալներ, քննիր նրանց (փորձիր նրանց, պարզելու ճիշտը նրանց Հավատքը); Ալլահը ավելի լավ գիտի, նրանց հավատքը հետո, եթե դու համոզվես, որ նրանք ճշմարիտ հավատացյալներ են, մի ուղարկիր ետ նրանց անհավատների մոտ (ամուսինների): նրանք օրինական չեն (կանայք) անհավատների համար, (ամուսիններին), ոչ էլ անհավատներն են (ամուսինները) օրինական նրանց համար: Եվ տուր նրանց (անհավատ ամուսիններին) ինչ (օժիտ) նրանք ծախսել են (տվել են նրանց): Եվ չի լինի մեղք ձեր վրա ամուսնանալ նրանց, եթե դուք վճարել եք նրանց օժիտը: (Նույնապես), մի պահեք անհավատ կնոջը ինչպես կին, և խնդրեք (վերադարձնել) ինչ դուք ծախսել եք (ինչպես օժիտ): Եվ թույլ տվեք նրանց (անհավատներին) ետ խնդրել այն ինչ նրանք ծախսել են (ինչպես օժիտ կնոջ համար, որը ընդունել է Իսլամ). Դա Ալլահի Դատաստանն է, Ով դատում է ձեր միջև (կապված այս խնդրի հետ): Եվ Ալլահը Ալիմ (Ամենագետն) է, Հակիմ (Ամենաիմաստունն) է: }

11.    { Եվ եթե ձեր կանանցից որևէ մեկը գնացել է ձեզանից, անհավատների մոտ (ուրացել է Իսլամը, և անհավատները մերժել են տալ քեզ ետ օժիտը դու վճարել ես նրանց), և հետո դու հաղթել ես (անհվատներին մարտում); ապա տուր (ավարից, որ դու ստացել ես անհավատներից) նրանց, ում կանայք գնացել են, համարժեքը, ինչ նրանք ծախսել են (իրենց օժիտից): Եվ վախեցիր Ալլահից,Ում դու հավատում ես: }

12.    { Օ, Մարգարե. Երբ հավատացյալ կանայք գալիս են քեզ մոտ տալու քեզ Բիահ (խոսք,, հավատարմության երդում), որ նրանք չեն զուգակցի որևէ բան (երկրպագման) Ալլահի հետ, որ նրանք չեն գողանա, որ նրանք չեն անի անօրինական սեռական գործողություն, որ նրանք չեն սպանի իրենց երեխաներին, որ, նրանք չեն կեղծ վերագրի իրենց ամուսիններին երեխաներ որոնք նրանցը չեն (կամ որդեգրված, կամ ծնված ապօրինի), և որ նրանք կենթարկվեն քեզ ցանկացած Մառուֆում (լավ բան, որ դու հրամայում ես նրանց): Ապա, ընդունիր իրենց Բայահը (խոսքը, հավատարմության երդումը) և խնդրիր Ալլահին ներել նրանց: Ճշմարիտ, Ալլահը Ղաֆուր (Ամենաներող), Ռահիմ (Ամենաբարեգութն) է: }

13.    { Օ, դու, ով հավատում է, Մի վերցրու ինչպես Աուլիյա’ (ընկերներ պաշտպաններ, պահապաններ, օգնականներ) մարդկանց, ում վրա է Ալլահի Անեծքը, ում մերժվել է (ընդունել որևէ բարիք) Հանդերձյալ Կյանքում, այնպես, ինչպես թաղված անհավատներն են մերժված (ընդունելու Ալլահի Գթասրտությունը, և վերադառնում են աշխարհիկ կյանքին, այնպես, որ նրանք ունենան հնարավորություն զղջալ և ուղղել իրենց անհավատությունը). }

 Սուրա 61 Աս-Սաֆ [Տող/Աստիճան]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ),Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ով երկնքում է և ով երկրի վրա է, փառաբանում է Ալլահին (նրանք փառաբանում են Ալլահի անունը բառերով, որ մերժում է որևէ անկատարելություն Նրան): Եվ Նա Ալ-‘Ազիզ (Ամենահզոր, Անպարտելին), Ալ-Հակիմ (Ամենաիմաստունն) է: }

2.    { Օ, դու, ով հավատացել է. Ի՞նչու ես դու ասել այդ, ինչ դու չես արել: (սա զգուշացում է նրան, ով երբևէ ասում է որևէ բան և անում է այլ կերպ, ինչպես մի կտոր խորհուրդ, կամ ընդհանրապես չի անում այդ, ինչպես խոստում).}

3.    { Ամենաատելին Ալլահին այն է, որ դու ասում ես այն, ինչ դու չես անում. }

4.    { Ճշմարիտ, Ալլահը սիրում է նրանց, ովքեր կռվում են հանուն Իրեն շարքերով (տողերով) կարծես, եթե նրանք կուռ կառուցվածք են (այսինքն, զինվորներ իրար կողք են, կազմելով անկոտրուն կառուցվածք): }

5.    { Եվ (հիշիր), երբ Մուսան (Մովսեսը) ասաց իր մարդկանց. “Օ, իմ մարդիկ. Ինչու՞ եք դուք ինձ վնասում (խոսքերով և արարքներով) մինչ դուք գիտեք, որ ես Ալլահի Մարգարեն եմ ձեզ համար”:“Այսպիսով, երբ նրանք շեղվեցին (Ճշմարտությունից, մինչ գիտեյին այդ, և պնդեցին այդ), Ալլահը շեղեց նրանց սրտերը (ընդունելու Առաջնորդություն, ինչպես պատիժ, նրանց Ճշտից թեքվելու համար): Եվ Ալլահը չի առաջնորդում մարդկանց, ովքեր Ֆասիքին են (ովքեր մերժում են ենթարկվել Նրան, ովքեր պնդում են մեղք գործելուն): }

6.    { Եվ (հիշիր), երբ ‘Իսան (Հիսուս), Մարիամի (Մերի) որդին, ասաց. “Օ, Իսրայելի որդիներ. Ես Ալլահի Մարգարեն եմ ձեզ համար, հաստատելու Թաուրա (Թորա, որը եկել է Մովսեսին) ինձանից առաջ, և տալով (ձեզ) պարզ լուրեր (գալուստի) Մարգարեյի, ինձանից հետո, ում անունը կլինի Ահմեդ (Մարգարե Մուհամեդի մյուս անունը): Բայց, երբ նա (Ահմեդ, այսինքն Մուհամեդը) եկավ նրանց մոտ պարզ ապացույցներով, նրանք ասացին. “Սա պարզ հրաշք է:.” }

7.    { Եվ ո՞վ ավելի անարդար է քան նա, ով գտնում է ստեր Ալլահի մասին, (զուգակցում է ընկեր Ալլահին երկրպագման մեջ), մինչ կոչվում է առ Իսլամ: (այսինքն, Կոչված նվիրել իր երկրպագումը Միայն Ալլահին): Եվ Ալլահը չի առաջնորդում անարդար մարդկանց (բազմաստվածներին և անհավատներին): }

8.    { Նրանք ցանկանում են դուրս դնել Ալլահի Լույսը (Ղուրանը) իրենց բերաններով (իրենց ստերով): Բայց Ալլահը կդարձնի Իր Լույսը ամբողջական (այսինքն, Նրա կրոնը կշարունակվի և կտևի հավերժ, և ոչինչ չի կանգնեցնի այն), չնայած նույնիսկ անհավատները ատում են (այդ): }

9.    { Նա, այն է Ով ուղարկել է Իր Մարգարեյին (Մուհամեդին) առաջնորդությամբ (Ղուրանով) և ճշտի կրոնով (Իսլամով) դարձնելու այն հաղթական մյուս բոլոր կրոններին, նույնիսկ չնայած կռապաշտները ատում են (այդ): }

10.    { Օ, դուք ովքեր հավատում եք. Առաջնորդե՞մ ձեզ գործարքի, որը կփրկի ձեզ ցավոտ պատժից: }

11.    { Որ դուք հավատաք Ալլահին և Նրա Մարգարեյին (Մուհամեդին) և որ դուք ջանաք և պայքարեք հանուն Ալլահին ձեր ունեցվածքով և ինքներդ ձեզանով: Դա լավ կլինի ձեզ համար (քան աշխարհիկ առևտուրը), եթե միայն դուք իմանայիք }

12.    {(Եթե դուք անեք այդպես) Նա կների ձեզ, ձեր մեղքերը, և կընդունի ձեզ Այգիներ (Դրախտ) որի տակ գետեր են հոսում, և հաճելի բնակություն այգիներում (Դրախտում) ‘Եդեմում · այս իրոք մեծ հաջողություն է: }

13.    { Եվ նույնպես (Նա կտա ձեզ) ուրիշ (օրհնանք), որը դուք սիրում եք –հաղթանակ Ալլահից (ձեր թշնամիների դեմ) և մոտիկ բացում (հաղթանակ- մտնելով  Մեքքա  հաղթականորեն,  առանց  մարտի  կամ  պատերազմի): Եվ տուր (Օ, Մուհամեդ) ավետիս (հաղթանակ և օգնություն աշխարհիկ կյանքում և Դրախտ Հանդերձյալ կյանքում) հավատացյալներին: }

14.    { Օ, դու, ով հավատում է. Եղիր աջակից (Կրոնում) Ալլահի, ինչպես ‘Իսան (Հիսուսը), Մարիամի (Մերիի) որդին, ասաց իր հետևորդներին: “Ովքե՞ր են իմ աջակիցները (Կրոնում) Ալլահի:” Հետևորդները ասացին “Մենք ենք քո աջակիցները (Կրոնում) Ալլահի:” Հետո Իսրայելի որդիների մի խումբ հավատացին և խումբ (նրանցից) չհավատաց (ասելով արհամարհելի խոսքեր Հիսուսի և նրա մոր մասին): Այսպիսով, Մենք (այսինքն, Ալլահը) աջակցեց նրանց, ովքեր հավատացին (որ, Հիսուսը Մարգարե և Ալլահի ստրուկ էր, Մուհամեդի մարգարեությամբ, այնուհետ, նա հաստատեց իրենց հավատքը Հիսուսի Մարգարեությունում) ընդդեմ իրենց թշնամիների, և այսպիսով, նրանք դարձան հաղթական (բարձրագույն): }

 Սուրա 62 Ալ-Ջումա [Ուրբաթ]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ),Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ով երկնքում է և ով երկրի վրա է,փառաբանեք Ալլահին (նրանք փառաբանում են Ալլահի անունը բառերով, որ մերժեն որևէ անկատարելություն Նրան), Ալ –Մալիք (ամենի Թագավոր), Ալ –Քուդուս (Ամենասուրբ, Ով չունի անկատարալեություն), Ալ -‘Ազիզի (Ամենահզոր, Անպարտելի), Ալ –Հակիմ (Ամենաիմաստուն).}

2.    { Նա է, Ով ուղարկեց անտառաճանաչների միջից (Արաբների, ովքեր չէին կարողանում ոչ գրել, ոչ կարդալ,ոչ էլ նրանք ունեյին երկնային Գիրք Ալլահից) Մարգարե (Մուհամեդ) իրենց միջից (և ամբողջ մարդկությանը), արտասանելով նրանց Իր Տարբերակները (այսինքն, Ղուրանը), մաքրելով նրանց (անհավատության և բազմաստվածության աղտից, կոռուպացված հավատքից և անբարոյականությունից), և սովորեցնելով նրանց Գիրք (Ղուրան, Իսլամական օրենսդրությունը և Իսլամական օրենքները) և իմաստությունը (այսինքն, Աս –Սուննա: Մարգարե Մուհամեդի մարգարեական սովորույթները): Եվ իրոք, նրանք եղել են առաջ (Մուհամեդի առաքելությունից) բացահայտ սխալում: }

3.    { Եվ (նույնպես տուր տեղեկացված օգուտներ) ուրիշներին, նրանց միջից (այսինքն, մուսուլմաններին, արաբներին կամ ոչ- արաբներին), ովքեր դեռ չեն միացել նրանց (կրոնում, որովհետև նրանք դեռ չէին ծնվել, կամ չեն ընդունել Իսլամ): Եվ Նա (Ալլահը) Ալ‘Ազիզ (Ամենահզոր, Անպարտելին), Ալ-Հակիմ Ամենաիմաստունն) է: }

4.    { Դա Ալլահի շնորհն է (Մուհամեդի առաքելությունը), որը, Նա դնում է, ում վրա Նա ցանկանում է (Իր ստրուկներից): Եվ Ալլահը Հզոր Շնորհի Տիրակալն է: }

5.    { Նմանությունը նրանց, ովքեր վստահված էին (պարտավորվածությամբ) Թաուրայի (Թորայի) (այսինքն, ենթարկվել նրա պատվիրաններին և գործնականի բերել նրա օրենքները), բայց, հետո, նրանք չվերցրեցին այն (այսինքն, նրանք մերժեցին այդ, չդնելով նրա ուսմունքը գործնականի մեջ), նման է ինչպես ավանակի, որը կրում է գրքեր (բայց, չի հասկանում, ինչ է գրված այնտեղ): Ինչ սարսափելի է օրինակը, ովքեր մերժում են Տարբերակը (տարբերակները, ապացույցները, վկայությունները, նշանները պարզաբանումները) Ալլահի (նրանցից օգուտ քաղելու փոխարեն): Եվ Ալլահը չի առաջնորդում անարդար մարդկանց (բազմաստվածների, անհավատների): }

6.    { Ասա (Օ, Մուհամեդ): “Օ, դուք, Հրեաներ, (ովքեր դեռ մնում են իրենց կրոնին, որը դուք աղավաղել եք, և ոչ հավատում եք Հիսուսին, ոչ էլ Մուհամեդին): Եթե դուք (կեղծորեն) հայտարարեք, որ դուք Աուլիյա եք (ընտրյալ ազգ, սիրված մեկը) Ալլահին, դուք մենակ, դուրս մղելով (ամբողջ) (մնացած) մարդկությունը, ապա երկար մահ, եթե դուք ճշմարիտ եք (այսինքն. Խնդրեք հանդիպում Ալլահի հետ,հանդերձյալ կյանքում, որպեսզի ստանաք ձեր բարի պարգևը, ինչպես դուք հայտարարում եք, այս աշխարհիկ կյանքի փոխարեն): }

7.    { Եվ նրանք երբեք չեն երկարացնի դրա համար (մահը) (և նրանք կգերադասեն աշխարհիկ կյանքը Հանդերձյալ կյանքի փոխարեն, վախենալով Ալլահի պատժից, ) ըստ ինչ (արարքներ) նրանց ձեռքերը արել են (անհավատություն և չար արարքներ): Եվ Ալլահը գիտի լավ անարդար (սխալ անողների, բազմաստվածների, անհավատների) (այսինքն, չկա ոչինչ նրանց անարդարություններից, թաքնված Ալլահից): }

8.    { Ասա (նրանց): “Իրոք, մահը, որից դուք սահում եք, անպատճառ կհանդիպի ձեզ, (երբ, ձեր ժամը գա), ապա, դուք կվերադարձվեք (Դատաստանի օրը) (Ալլահին), տեսանելիի և անտեսանելիի Ամենաիմացյալին, և Նա կպատմի ձեզ ինչ դուք սովոր էիք անել (աշխարհիկ կյանքի ընթացքում): }

9.    { Օ, դուք, ովքեր հավատացել եք, (Մուսուլմաններ)! Երբ, աղոթքը հայտարարված է Ուրբաթ Օրը (Սալաթ Ալ-Ջումա), եկեք առ Զիքր Իլեհ (այսինքն, Լսել կրոնական զրույց ) Խուտբա (Ուրբաթ Օրվա և աղոթեք): Եվ թողեք առևտուրը (և ամեն ուրիշ բան, որ դուք անում եք): Դա ավելի լավ է ձեզ համար, եթե դուք միայն իմանայիք: }

10.    { Եվ, երբ աղոթքը (Ուրբաթ Օրվա) ավարտվում է, ապա դուք կարող եք տարածվել երկրով մեկ (որտեղ որ ցանկանում եք) և փնտրեք Ալլահի Գոհունակությունը (աշխատելով, և այլն.), և հիշեք Ալլահին շատ, որ դուք լինեք հաջողակ: }

11.    { Եվ, երբ նրանք (որոշ Մուսուլմաններ) տեսնեն որոշ առևտուր կամ որոշ զվարճանք, (Թամբուրի (թմբուկի զարկ) և այլն, որը ուղեկցվում է առևտրական քարավանի ժամանմամբ), նրանք ցրվում են նրա միջով, և թողնում են քեզ (օ, Մուհամեդ) կանգնած (մինչ դու տալիս ես Ջումայի կրոնական զրույցը (Խուտբան)): Ասա: “Այն, ինչ Ալլահը ունի (պարգև և երանություն ձեզ համար) ավելի լավ է, քան որևէ զվարճանք կամ առևտուր: Եվ Ալլահը լավագույն մատակարարն է:”}

 Սուրա 63 Ալ-Մունաֆիքուն [Փարիսեցիներ]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Երբ, փարիսեցիները գալիս են քեզ մոտ (Օ, Մուհամեդ), նրանք ասում են (միայն իրենց լեզուներով): “Մենք վկայում ենք, որ դու իրոք Ալլահի Մարգարեն ես: Ալլահը գիտի, որ դու իրոք Նրա Մարգարեն ես, և Ալլահը վկայում է, որ փարիսեցիները իրոք սուտասան են, (որովհետև, նրանք ասում են մի բան իրենց լեզուներով, մինչ իրենց սրտերում, նրանք նկատի ունեն ուրիշ այլ բան): }

2.    { Նրանք դարձրել են իրենց երդումները քող (իրենց փարիսեթյան համար): Այսպիսով, նրանք խոչընդոտում են (մարդկանց) Ալլահի Ճանապարհից: Իրոք, չարիքը այն է, ինչ նրանք սովոր են անել: }

3.    { Սա նրա համար է, որովհետև նրանք հավատացին (միայն իրենց լեզուներով) և հետո չհավատացին (մերժեցին հավատքը իրենց մեջ),հետևաբար իրենց սրտերը կնքված են (Ալլահի կողմից), այսպիսով, նրանք չեն հասկանում (որտեղ է իրենց շահը): }

4.    { Եվ, երբ դու նայում ես նրանց, իրենց մարմինները (տեսքը) գոհացնում է քեզ· և երբ նրանք խոսում են, դու լսում ես իրենց խոսքերը (շնորհիվ նրանց լեզուների պերճախոսության, մինչ իրենց սրտերը դատարկ են հավատքից և նրանց մտքերը դատարկ են հասկանալուց և օգտակար գիտելիքներից, և այսպես): Նրանք ինչպես փայտի կտորներ են հենված (պատին,, որովհետև նրանք չեն կարող կանգնել իրենք իրենց, առանց արժեքի և խոռոչված ներսից): Նրանք կարծում են, որ ամեն կանչ իրենց դեմ է (որովհետև նրանք վախկոտ են): (Փաստորեն) Նրանք թշնամիներ են, այսպիսով զգուշացեք նրանցից: Թող Ալլահը անիծի նրանց: Ինչպե՞ս կարող էին նրանք շեղվել Ճիշտ Ուղղուց (և գնալ փարիսության և սխալի ուղղով): }

5.    { Եվ, երբ նրանց ասում են: “Եկեք (զղջմամբ), այնպես, որ Ալլահի Մարգարեն խնդրի թողություն (Ալլահից) ձեզ համար”, նրանք թեքում են իրենց գլուխները, և դու կտեսնես նրանց, (օ, Մարգարե) հեռանալով քեզանից գոռոզությամբ: }

6.    { Նրանց միևնույնն է, արդյոք դու (Օ, Մուհամեդ) խնդրես թողություն նրանց համար, կամ չխնդրես թողություն նրանց համար, Ալլահը երբեք չի ների նրանց: Ալլահը չի առաջնորդում մարդկանց, ովքեր Ֆասիքուն են (ովքեր շեղվել են Ալլահին ենթարկվելուց և պնդում են մեղքեր գործելուն): }

7.    { Նրանք, (այդ փարսեցիները) նրանք են, ովքեր ասում են (Մեդինայի բնակիչներին, Ալ-Անսարներին): “Մի ծախսեք նրանց վրա, ովքեր Ալլահի Մարգարեյի հետ են (այսինքն, Մարգարեյի հետևորդների, ովքեր արտագաղթեցին Մեքքայից Մեդինա), մինչ նրանք լքեն նրան: Եվ Ալլահին է պատկանում երկնային և երկրային գանձերը, բայց փարսեցիները չեն հասկանում (այդ): }

8.    { Նրանք (փարիսեցիները) ասում են, “Եթե մենք վերադառնանք Ալ-Մեդինա, իրոք ավելի արժանավորները (‘Աբդ Ալլահը, Ուբայի որդին, Սալուլի որդին, Ալ-Մեդինայի փարիսեցիների ղեկավարը իր անդամներով) կվտարեն ավելի ցածր խավին (ցածր) (Մուհամեդին իր անդամներով):” Բայց պատիվը, (և հզորությունը և փառքը) պատկանում է Ալլահին, և Նրա Մարգարեյին, և հավատացյալներին, բայց փարիսեցիները չգիտեն (այդ): }

9.    { Օ, դուք, ովքեր հավատում եք: Մի թողեք, որ ձեր ունեցվածքը և ձեր երեխաները շեղեն ձեզ Զիքր Իլեհից (Ալլահին հիշելուց և Նրան երկրպագելուց): Եվ ովքեր անում են այդ, ապա նրանք պարտվողներ են: }

10.    { Եվ ծախսեք (բարեգործությանը) այն բանից ինչից Մենք տվել ենք ձեզ, մինչ մահը կգա ձեզանից մեկի մոտ, և նա կասի, “Իմ Տեր, եթե միայն Դու տայիր ինձ հետաձգում (իմ մահվան) մի փոքր, ապա ես կտայի բարեգործություն, և կլինեյի առաքինիների մեջ (այսինքն, կանեյի լավ արարքներ).”}

11.    { Եվ Ալլահը չի շնորհում հետաձգում ոչ մի հոգու, երբ իր նշված ժամանակը (մահը) գալիս է: Եվ Ալլահը Խաբիր (Լավ տեղեկացված) է ինչ դուք անում եք: }

 Սուրա 64 Աթ-Թագաբուն [Ընդհանուր Կորուստ և Ձեռքբերում]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ով երկնքում է և ով երկրի վրա է փառաբանում Ալլահին (նրանք փառաբանում են Ալլահի անունը բառերով, որ մերժում է որևէ անկատարելություն Նրան): Նա է Միակը, և Նրան է պատկանում ամբողջ գովքը (և փառքը), և Նա Ի վիճակի է անել ամեն բան: }

2.    { Այդ Նա է, Ով ստեղծել է Քեզ, հետո ձեզանից ոմանք անհավատներ են և ձեզանից ոմանք հավատացյալներ:Եվ Ալլահը Բասիր (Ամենատեսն) է, ինչ դուք անում եք: }

3.    { Նա ստեղծել է երկինքը և երկիրը ճշտորեն (մեծ իմաստությամբ), և Նա կեցվածք է տվել ձեզ և արել է լավ ձեր կեցվածքները: Եվ դեպի Նա է վերջնական Նպատակակետը (բոլոր արարածների, որպեսզի պարգևատրի առաքինիներին և պատժի անհավատներին): }

4.    { Նա գիտի ինչ է երկնքում և երկրի վրա, և Նա գիտի ինչ դու թաքցնում ես և ինչ դու բացահայտում ես: Եվ Ալլահը Ամենագետն է,թե ինչ է կրծքավանդակում (մարդկանց սրտում): }

5.    { Չի՞ հասել նորությունը ձեզ նրանց, ովքեր չեն հավատացել ձեզանից առաջ: Եվ այսպիսով, նրանք ճաշակել են իրենց անհավատության չար արդյունքը (այս աշխարհիկ կյանքում), և նրանց համար (Հանդերձյալ կյանքում) կլինի ցավոտ պատիժ: }

6.    { Այդ (ինչ պատահեց նրանց աշխարհիկ կյանքում, և ինչ կպատահի նրանց հանդերձյալ կյանքում) այն պատճառով է, որ եկան նրանց մոտ, իրենց Մարգարեները բացահայտ ապացույցներով (Նշաներով և Հրաշքներով), բայց նրանք ասացին (մերժումով): (կարո՞ղ են լինել դա սոսկ) մարդիկ (ինչպես մենք, լինել նրանք, ովքեր) առաջնորդեն մեզ:” Այսպիսով նրանք չհավատացին և թեքվեցին (Ճշմարտությունից): Բայց Ալլահը կարիք չունի (նրանց): Եվ Ալլահը Ղանիյ (Կարիքներից զուրկ, Հարուստ), Համիդ (արժանի բոլոր փառաբանումներին) է: }

7.    { Անհավատները (կեղծորեն) հայտարարել են, որ նրանք հարություն չեն առնի (երբևէ, Հատուցման համար): Ասա (նրանց, օ Մուհամեդ): “Այո, Իմ Տիրոջով, դուք (հաստատ) հարություն կառնեք, հետո, ձեզ կտեղեկացնեն (և կփոխհատուցեն) ամենի համար, ինչ դուք արել եք և դա հեշտ է Ալլահի համար: }

8.    { Ուստի, հավատացեք (օ, կռապաշտներ) Ալլահին և Նրա Մարգարեյին (Մուհամեդին) և Լույսին (այս Ղուրանին), որը Մենք ուղարկել ենք ներքև (երկիր): Եվ Ալլահը Խաբիր (Լավ տեղյակ) է ինչ դուք անում եք: }

9.    { (Եվ հիշեք) Օրը, երբ Նա կհավաքի ձեզ բոլորիդ, Հավաքի Օրը, - դա կլինի Թագաբուն Օրը (այսինքն, անհավատների համար կորստի Օր և հավատացյալների համար նվաճման, քանզի անհավատները կտարբերվեն հավատացյալներից ընկնելով Դժոխք, մինչ հավատացյալները կմտնեն Դրախտ: Անհավատները կափսոսան կորցնելով Դրախտը, և հավատացյալները կափսոսան շատ ավելի լավ արարքներ չանելու համար): Եվ նա, ով հավատում է Ալլահին և անում է առաքինի լավ արարքներ, (Ալլահը) կքավի նրանից նրա Սայաթը (մեղքերը), և կընդունի նրան (Դրախտ) որի տակ գետեր են հոսում, բնակվելու այնտեղ հավերժ; որը կլինի մեծ հաջողություն: }

10.    { Բայց նրանք, ովքեր չհավատացին և մերժեցին մեր Այաթը (ապացույցները, վկայությունները, տարբերակները, դասերը, նշանները, լուսաբանումները, և այլն.), նրանք են Կրակի բնակիչները, նրանք կբնակվեն այնտեղ հավերժ: Եվ վատագույնն է, իրոք այդ նշանակետը: }

11.    { Ոչ մի թշնամություն չի տեղի ունենում (որևէ մեկին), բացի Ալլահի Թույլատրությամբ [այսինքն, Որոշմամբ և Քադարով (Աստվածային Նախորոշումներով)], և ով հավատում է Ալլահին, Նա առաջնորդում է նրա սիրտը (ընդունելու Աստվածային Նախորոշումները և որ, ինչ պատահում է նրան, արդեն գրված է նրա համար Ալլահից:). Եվ Ալլահը ամեն ինչի Ամենատեղյակն է: }

12.    { Եվ ենթարկվեք (Օ, մարդիկ) Ալլահին, և ենթարկվեք Մարգարեյին (Մուհամեդին); բայց, եթե դուք թեքվեք (ենթարկվելու Ալլահին և Մարգարեյին), ապա Մեր Մարգարեյի պարտքն է միայն հաղորդել (Ուղերձը) պարզ: }

13.    { Ալլահ: Չկա Աստված բացի Իրենից: Եվ Ալլահին (Միայն) թող հավատացյալները դնեն իրենց վստահությունը (իրենց բոլոր գործերում): }

14.    { Օ, դուք, ովքեր հավատում եք: Իրոք, ձեր զույգերից և ձեր երեխաներից կան թշնամիներ ձեզ (ովքեր կարող են կանգնեցնել ձեզ Ալլահին ենթարկվելու); ուստի զգուշացեք նրանցից (և մի ենթարկվեք նրանց): Բայց, եթե դուք ներեք (նրանց, առանց պատժելու իրենց մեղքերը), և անցնեք, և ներեք (իրենց մեղավորությունները), քանի որ իրոք Ալլահը Ղաֆուր (Ամենաներող),և Ռահիմ (ամենաբարեգութն ) է: }

15.    { Իրոք, ձեր ունեցվածքը և ձեր երեխաները միայն Ֆիթնա են (փորձություն ձեր համար), և Ալլահը ունի մեծ պարգև (Դրախտ նրան, ով ենթարկվում է Ալլահին, ուրիշի փոխարեն): }

16.    { Այսիսով, վախեցեք Ալլահից այնքան շատ, որքան կարող եք (այսինքն, Իրագործեք Նրա Պատվիրանները, հուսալով Նրա պարգևին, և հեռու մնացեք ինչը Նա արգելել է, վախենալով Նրա պատժից); և լսեք (Մարգարեյին) և ենթարկվեք (նրա պատվիրաններին), և վատնեք (բարեգործությանը); դա ավելի լավ է ձեզ համար: Եվ ովքեր փրկված են իրենց իսկ ընչաքաղցությունից, ապա նրանք հաջողակներ են: }

17.    { Եթե դուք, (Օ, Մուսուլմաններ) առատաձեռն պարտք տաք Ալլահին (այսինքն, ծախսեք (բարեգործությանը Հանուն Ալլահի, բարությամբ և հավատարմությամբ), Նա կկրկնապատկի այն ձեզ համար, և կների ձեզ (ձեր մեղքերի համար): Եվ Ալլահը Շակուր (Շնորհակալ է նրանց, ովքեր ծախսում են բարեգործությանը աճեցնելով իրենց գործողությունները, և բազմապատկելով իրենց պարգևը), և Հալիմ (Ամենահամբերատարն) է: }

18.    { (Ալլահը) Ամենագետն է տեսանելիի և անտեսանելիի, Ալ-‘Ազիզ (Ամենահզոր Անպարտելի), Ալ-Հակիմ (Ամենաիմաստունն) է: }

 Սուրա 65 Աթ-Տալաք [Ամուսնալուծություն]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ),Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Օ, Մարգարե: Երբ դուք (հավատացյալներդ) ամուսնալուծվում եք (ձեր) կանանցից, ամուսնալուծվեք նրանց հետ (հաշվեք) իրենց ‘Իդահը (նշված սպասման ժամանակահատվածը, որը սկսվում է այն պահից, երբ ամուսինը հայտարարում է ամուսնալուծություն, բանավոր ժամանակահատվածը, այն պայմանում, երբ կինը իր ամսականի ժամանակահատվածում չէ, հայտարարման ժամանակ և որ ամուսինը չի մերձեցել նրան, նրա նախորդ ամսականից սկսած, այսպիսով, որ նրանք կարողանան համոզված լինեն, արդյոք նա հղի է, թե ոչ), և հաշվարկեք ուշադիր (ժամանակաշրջանը) ‘Իդահի (որովհետև, ժամանակահատվածի ընթացքում, ամուսինը կարող է չեղյալ համարել ամուսնալուծությունը և բերեք կնոջը ետ ամուսնության կարգավիճակի, և լրացուցիչ, կինը չի կարող ամուսնանալ ուրիշ մարդու հետ, մինչ չավարտվի ժամանակաշրջանը): Եվ վախեցեք Ալլահից, ձեր Տիրոջից, (Օ, Մուսուլմաններ):Եվ մի վտարեք նրանց իրենց տներից (Իդահի ժամանակ, կինը իրավունք ունի մնալ իր ամուսնու տանը և նա չի կարող դուրս անել նրան), ոչ էլ նրանք ինքները չեն կարող հեռանալ (Իդահի ժամանակ), բացի այն դեպքի, երբ նրանք մեղավոր են որևէ բացահայտ վատ արարքում (անօրինական սեքսուալ գործողության): Եվ սրանք սահմաններ են (օրենքներ) սահմանված Ալլահից: Եվ ով ոտնահարում է Ալլահի կողմից սահմանված սահմանները, ապա, իրոք նա իրեն է սխալ ուղղու է դնում: Դու, (մարդ, ով ամուսնալուծվում է իր կնոջից) չգիտես (ինչ կարող է տեղի ունենալ), հնարավոր է դրանից (ամուսնալուծությունից) հետո, Ալլահը անի որևէ բան (որը դու չես սպասում, ինչպես, զգալ ափսոսանք կամ նոր ցանկություն քո կնոջ նկատմամբ): }

2.    { Եվ երբ նրանք (համարյա) հասել են իրենց նշված ժամանակահատվածին, կամ վերադարձրեք նրանց (ամուսնական կյանքի) լավ վերաբերմունքով (վերաբերեք նրանց լավագույն ձևով և վատնեք նրանց համար), կամ վերաբերեք նրանց լավ ձևով (տվեք նրանց, բոլոր իրենց իրավունքները, առանց բացարձակ վնասելու նրանց): Եվ վերցրեք երկու վկա, ազնիվ մարդկանց, ձեզանից (Մուսուլմաններ): Եվ (Օ, վկաներ) հաստատեք վկայություն Ալլահի համար (ասեք ճիշտը, կարծես դուք կանգնած եք Նրա առջև): Այդ (ինչ Ալլահը հրամայել է) կլինի հորդոր նրան, ով հավատում է Ալլահին և Վերջին Օրվան: Եվ ով վախենում է Ալլահից (պահելով Նրա Պատվիրանները և խուսափելով Նրա արգելքներից), Նա կտա ճանապարհ նրան (լուծում) դուրս գալու (ամեն դժվարությունից): }

3.    { Եվ Նա կապահովի նրան (բարիքներով) որտեղից նա չի սպասում: Եվ ով դնում է իր վստահությունը Ալլահի վրա, ապա Նա կապահովի նրան: Իրոք, Ալլահը կլրացնի Նրա Նպատակը: Ճշմարիտ, Ալլահը սահմանել է չափ ամեն ինչի համար: }

4.    { Եվ այն ձեր կանանց, ովքեր անցել են ամսականի (ժամանակաշրջանի) տարիքը, նրանց համար ‘Իդահը (նշված ժամանակը)–եթե դուք կասկածում եք (իրենց ժամանակաշրջանին)– երեք ամիս է; և (նույնը վերաբերում է) նրանց,ովքեր դեռ չունեն ամսական (այսինքն, նրանք դեռ անհասուն են: Նրանց ‘Իդահը նմանապես երեք ամիս է): Եվ նրանց համար, ովքեր հղի են, նրանց ‘Իդահը (նշված ժամանակահատվածն է) մինչ ծննդաբերությունը; և ով վախենում է Ալլահից (պահելով նրա Պատվիրանները և խուսափելով Նրա արգելքներից), (Ալլահը) կդարձնի նրա գործը հեշտ նրա համար (այս կյանքում և Հանդերձյալ կյանքում): }

5.    { Դա Ալլահի հրամանն է (կապված ամուսնալուծության և ‘Իդահի հետ), որը Նա ուղարկել է (երկիր) քեզ և ով վախենում է Ալլահից (պահելով նրա Պատվիրանները և խուսափելով Նրա արգելքներից), (Ալլահը) կհեռացնի նրանից իր մեղքերը, և կմեծացնի նրա պարգևը: }

6.    { Տնավորեք նրանց (ամուսնալուծված կանանց իրենց ‘Իդահի ժամանակ), որտեղ դուք բնակվում եք, ըստ ձեր կարողությունների (այսինքն, Դուք պարտավոր եք ծախսել նրանց վրա ըստ ձեր կարողության), և մի վնասիր (եղբայր) նրանց, այսպես ուղղելու նրանց (որ, նրանք գոհ լինեն թողնել քո տունը): Եվ, եթե նրանք հղի են, ապա ծախսիր նրանց վրա մինչ նրանք ծննդաբերեն: Եվ, եթե (ծննդաբերությունից հետո) նրանք կրծքով կերակրեն երեխաներին ձեր համար, տվեք նրանց իրենց արժանի վճարը, և խորհրդակցեք միմյանց հետ բարությամբ (և արդար ձևով): Բայց, եթե դուք հասնում եք դժվար կետի (այսինքն, դուք համաձայն չեք և տատանվում եք, օրինակ, եթե մայրը մերժում է կերակրել նորածինին, կամ նա խնդրում է անպատեհ քանակությամբ գումար անելու այդ), ապա ուրիշ կանայք կարող են կերակրել նրան (երեխային): }

7.    { Թող հարուստ մարդը ծախսի (իր ամուսնալուծված կնոջ և իր երեխայի համար) ըստ իր մտադրության; և մարդը, ում աղբյուրները սահմանափակ է, թող նա ծախսի ըստ նրա, ինչ Ալլահն է տվել: Ալլահը չի դնում ծանրություն որևէ մեկի վրա, բացի ինչ տվել է նրան: Դժվարությունից հետո Ալլահը կպարգևի հանգստություն: }

8.    { Եվ շատ քաղաքներ (բնակիչներ) չենթարկվեցին (գոռոզաբար) իրենց Տիրոջը և Նրա Մարգարեյի Հրամանին; և կկանչենք դաժան հաշվի (այսինքն, տանջանք աշխարհիկ կյանքում), և Մենք կպատժենք սարսափելի պատժով (Դժոխքում Հանդերձյալ կյանքում): }

9.    { Այսպիսով, այն փորձում է չարիքի արդյունքը այդ գործողության (անհավատության), և այդ գործողության (անհավատության) համարժեքն է կորուստը, (ավերում այս կյանքում և հավերժ պատիժ Հանդերձյալ կյանքում): }

10.    { Ալլահը պատրաստել է նրանց համար դաժան պատիժ: Այսպիսով, վախեցեք Ալլահից (պահելով Նրա պատվիրանները և խուսափելով Նրա արգելքներից), Օ, դուք, հասկացողներ, ովքեր հավատացել են: Իրոք, Ալլահը ուղարկել է (երկիր) ձեզ Հիշեցում (այս Ղուրանը): }

11.    { (Եվ նույնպես ուղարկել է ձեզ) Մարգարե (Մուհամեդին), ով արտաբերել է ձեզ Ալլահի տարբերակները (Ղուրանը), որը պարզաբանում է (ձեզ ինչ ճիշտ է և ինչ սուտ է, և ունի պարզ բացատրություններ), որ Նա կվերցնի նրանց, ովքեր հավատացել են և արել են առաքինի, լավ արարքներ, խավարից (բազմաստվածությունից և անհավատությունից), (և առաջնորդել է նրանց) դեպի լույս, (Իսլամական Միաստվածությունը): Եվ ով հավատում է Ալլահին և անում է առաքինի, լավ արարքներ, Նա կբնակեցնի նրան Այգիներում (Դրախտում), որի ներքո գետեր են հոսում, բնակվելու այնտեղ հավերժ: Ալլահը իրոք պարգևել է նրան (հավատացյալին) հիանալի նախապատրաստում (Դրախտում): }

12.    { Դա Ալլահն է, Ով ստեղծել է յոթ երկինքներ և երկիր նմանապես (այսինքն, յոթ): Նրա Հրամանը իջնում է նրանց միջև (երկինքներ և երկիր), որ դու կարողանաս իմանալ, որ Ալլահը ունի հզորություն ամենի վրա, և որ Ալլահը շրջապատում է ամեն բան (Իր) Գիտելիքներում: }

 Սուրա 66 Աթ –Թահրիմ [Արգելք ]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Օ, Մարգարե: Ինչու՞ ես դու արգելել (քեզ համար) այն,ինչ Ալլահը թույլատրել է քեզ, փնտրելով գոհացնել քո կանանց: Եվ Ալլահը Ղաֆուր (Ամենաներողն), Ռահիմ (Ամենաբարեգութն) է: }

2.    { Ալլահը արդեն հրամայել է ձեզ (օ, Մուսուլմաններ) կատարելություն ձեր (անկատար) խոստումներից (այն է, կերակրել տաս աղքատ մարդ, կամ տալ նրանց հագուստներ, կամ ազատել ստրուկի, բայց, եթե չեք կարող թույլ տալ որևէ մեկը դրանցից, ապա այն է, պահք պահել երեք օր): Եվ Ալլահը ձեր Մաուլան է (Տեր, Պահապան, կամ գործերի Նախորոշողը) և Նա Ալ-‘Ալիմ (Ամենագետն), Ալ-Հակիմ (Ամենաիմաստունն) է: }

3.    { Եվ (հիշիր),երբ Մարգարեն վստահում է իր կանանցից մեկին (Հավզա) Իրավիճակ, և երբ նա ասում է այդ (ուրիշին, այսինքն. ‘Աիշային): Եվ Ալլահը դարձնում է տեղեկացված Նրան; (ապա) նա (Մարգարեն) տեղեկացնում է (Հավզային) մի փոքր դրանից (ինչից նա ասել է ‘Աիշային) և թողնում է մաս (բարությունից դուրս): Եվ երբ նա ասաց նրան (Հավզային) այդ, նա ասաց: “Ո՞վ ասաց քեզ այս:” Նա ասաց. ‘‘Ալ-‘Ալիմ (Ամենագետը), Ալ-Խաբիր (Լավ Տեղեկացվածը-) ասաց ինձ:’’ }

4.    { Եթե դուք երկուսդ (Մարգարեյի կանայք: ‘Աիշա և Հավզա) շրջվեք Ալլահին ապաշխարությամբ (այն բանի համար ինչ արել եք, դա կլինի լավ ձեր համար), որովհետև ձեր սրտերը խոնարհվել են (բանի, որը Մարգարեն չի սիրում)·, բայց, եթե դուք գործեք նրա դեմ (Մուհամեդի), ապա, իրոք Ալլահը Մաուլա (Տեր, Պաշտպան) է, և Ջիբրիիլը (Գաբրիելը), և առաքինիները հավատացյալների միջից ; և հետո, հրեշտակներն են նրա օգնականները: }

5.    { Կարող է լինել, որ նա (Մարգարեն)ամուսնալուծվի ձեզանից (բոլորից), ապա նրա Տերը կտա նրան,ձեր փոխարեն կանայք ավելի լավ, քան դուք – Մուսուլմաններ, (ովքեր ենթարկվել են Ալլահին), հավատացյալներ (Ալլահին և Նրա Մարգարեյին), հավատարմաբար ենթարկվող (Ալլահին), թեքվելով առ Ալլահ զղջմամբ, երկրպագելով Ալլահին անկեղծորեն, պահք պահողներ (կամ ներգաղթյալներ հանուն Ալլահի), նախկինում ամուսնացած և կույսեր: }

6.    { Օ, դուք ովքեր հավատացել եք: Պահպանեք ձեզ և ձեր ընտանիքները (ենթարկվելով Ալլահին) Կրակից (Դժոխքից, ) որի վառելիքն են մարդիկ և քարեր, որոնց վրա (նշված են) հրեշտակներ խիստ և դաժան (որոնց պարտավորությունն է տանջել Կրակի բնակիչներին); նրանք ենթարկվում են Ալլահին, ինչ Նա հրամայում է նրանց, և անում են ինչ նրանց հրամայված է: }

7.    { (Կասվի անհավատներին Հանդերձյալ կյանքում, իրենց բնակության վայրում, Կրակում) Օ, դուք, ովքեր չեն հավատացել: Ոչ մի պատճառներ մի բերեք այդ Օրը: Իրոք, դուք միայն կհատուցեք (կպատժվեք) ինչին դուք սովոր եք անել: }

8.    { Օ, դուք, ովքեր հավատացել եք: Շրջվեք առ Ալլահը անկեղծ ապաշխարությամբ: Հնարավոր է, որ ձեր Տերը կքավի ձեզնից ձեր մեղքերը, և կընդունի ձեզ Այգիները (Դրախտ), որի տակ գետեր են հոսում – Օրը, որ Ալլահը չի շնորհազրկի Մարգարեյին (Մուհամեդին) և նրանց, ովքեր հավատացել են նրա հետ (ուստի: Ալլահը կպատվի Մարգարեյին և նրանց, ովքեր հավատացել են նրա հետ): Նրանց Լույսը կընկնի նրանցից առաջ և իրենց աջ կողմում, նրանք կասեն: ‘‘Մեր Տեր: Պահիր կատարյալ մեր Լույսը մեզ համար [և մի հանգցրու այդ մինչ մենք կանցնենք Սիրատը (կամուրջ դժոխքի վրայով) ապահով, նրանք ասացին այսպես, որովհետև նրանք տեսան, որ փարիսեցիների լույսը հանգցրած էր] և ներիր մեզ: Ճշմարիտ, Դու կարող ես անել ամեն բան:’’ }

9.    { Օ, Մարգարե: Աշխատիր ժրաջան անհավատների դեմ և փարիսեցիների, և եղիր դաժան նրանց դեմ, նրանց բնակավայրը (Հանդերձյալ կյանքում) կլինի Դժոխքը և վատագույնն է, իրավմամբ, այդ նշանակետը: }

10.    { Ալլահը տվել է օրինակ նրանց համար, ովքեր չեն հավատացել (որը ապացուցում է, որ Մարգարեների հետ ընտանեկան կապերը օգուտ չեն բերում որևէ մեկին, ով գործում է չարիք). Նոյի կինը և Լոթի կինը.: Նրանք երկուսն էլ ամենաառաքինի ստրուկների մոտ էին (այսինքն, հովանու ներքո), բայց, նրանք երկուսն էլ դավաճանեցին նրանց (իրենց ամուսիններին, մերժելով նրանց ուսմունքը): Այսպիսով, նրանք (Նոյը և Լոթը) պիտանի չեղան (իրենց հարգարժան կանանց) բոլորովին, ընդդեմ Ալլահի (պատժի), և ասվեց (նրանց): ‘‘Մտեք Կրակը նրանց հետ, ովքեր մտել են:’’ }

11.    { Եվ Ալլահը նշել է օրինակ նրանց համար, ովքեր հավատացել են (որ ապացույցները, որ ընտանեկան հարաբերությունները անհավատների հետ չի վնասի որևէ մեկին, ով անում է առաքինի արարքներ): Փարավոնի կինը, երբ նա ասաց.‘‘Իմ Տեր, կառուցիր Քո կողքին տուն Դրախտում, և փրկիր ինձ Փարավոնից և նրա արարքներից, և փրկիր ինձ մարդկանցից, ովքեր անարդար են (բազմաստվածներից, սխալվողներից և անհավատներից):’’ }

12.    { Եվ (Նա նույնպես նշել է ինչպես լավ օրինակ Մուսուլմանների համար) Մարիամին (Մերի, Հիսուսի մորը), ‘Իմրանի դստերը, ով պահպանեց իր առաքինությունը: Եվ Մենք շնչեցինք ներս (նրա զգեստի թևքերում կամ նրա հանդերձանքի), Մեր Ռուհի, ոգու միջոցով (այսինքն, Գաբրիել) (Ալլահը հրամայեց Գաբրիելին շնչել նրա զգեստի մեջ և դա այն է, ինչպես նա բեղմնավորվեց), և նա հավատաց իր Տիրոջ Խոսքերին, Նրա Գրերին և նա հավատարմաբար ենթարկվում էր (Ալլահին): }

 Սուրա 67 Ալ-Մուլք [Իշխանություն]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Օրհնյալ է Նա, Ում ձեռքերում է իշխանությունը (այսինքն, Նրան է պատկանում Կառավարումը, Հրամանը, Արգելքը և ամբողջ Հզորությունը); և Նա ամենի Քադիրն է (Իրավասուն): }

2.    { Ով արարել է մահ և կյանք, որպեսզի Նա կարողանա փորձել ձեզ, ով է ձեզանից լավագույնը արարքում: Եվ Նա Ալ- Ազիզ (Ամենակարող,, Անպարտելի), Ալ-Ղաֆուր (Ամենաներող) է: }

3.    { Ով արարել է յոթ երկինքները շերտերով (այսինքն, նույնական, մեկը մյուսի վերև); դու չես տեսնի սխալ Առ-Ռահմենի (Ամենաողորմածի) արարվածում: Հետո, շրջիր քո հայացքը մեկ անգամ ևս (երկինք): “Դու կարո՞ղ ես տեսնել որևէ ճեղք:” }

4.    { Հետո շրջիր քո հայացքը ևս երկու անգամ (մեկը մյուսի ետևից). քո հայացքը կվերադառնա քեզ նվաստացած(ի վիճակի չլինելով գտնել որևէ սխալ) և հյուծված: }

5.    { Եվ, իրավմամբ Մենք զարդարել ենք ամենամոտ երկինքը լամպերով (աստղերով), և Մենք դարձրել ենք դրանք (լամպերը) ինչպես քարեր (կրակե երկնաքար) Շեյթաններից (դևերից) (որպեսզի խանգարեն նրանց գաղտնալսումից), և նրանց համար Մենք պատրաստել ենք պատիժ, բոցավառ Կրակի: }

6.    { Եվ նրանց համար, ովքեր չեն հավատացել իրենց Տիրոջը (Ալլահին) տանջանքն է Դժոխքի, ինչն էլ և վատագույնն է, իրոք, այդ վերջնական վայրը: }

7.    { Երբ նրանց գցեն այնտեղ, նրանք կլսեն այնտեղից (ահեղ, սարսափելի) ներքաշվող ծուխ, մինչ այն եռում է (մոլեգնում): }

8.    { Այն (Կրակը) համարյա պայթում է կատաղությամբ (իր կատաղությունը անհավատների նկատմամբ): Ամեն անգամ մի խումբ գցվում է այնտեղ, նրա պահապանները հարցնում են նրանց: “Ոչ մի զգուշացնող չի՞ եկել քեզ մոտ (զգուշացնի քեզ այս պատժի մասին):” }

9.    { Նրանք կասեն: “Այո, իրոք, զգուշացնող եկավ մեզ, բայց մենք զրպարտեցինք (նրան) և ասացինք: ‘Ալլահը չի իջեցրել (Երկիր) որևէ բան (որևէ լուսաբանում); իրոք, ոչինչ եք, քան մեծ սխալ: }

10.    { Եվ նրանք կասեն: “Եթե, միայն մենք լսեինք կամ հիմնավորեինք (ինչ մեզ ասում էին), մենք չեինք լինի բոցավառվող Կրակի բնակիչներ: }

11.    { Հետո, նրանք կխոստովանեն իրենց մեղքը: Այսպիսով, հեռու, բոցավառվող Կրակի բնակիչների հետ (Ալլահի Ներողամտությունից): }

12.    { Իրոք, նրանք, ովքեր վախենում են իրենց անտեսանելի Տիրոջից (այսինքն, նրանք երկրպագում են Նրան առանց երբևէ տեսնելու Նրան, կամ Պատիժը Նա պատրաստել է մեղավորների համար, և նրանք շրջվել են Նրա արգելքներից, նույնիսկ, երբ նրանք տեսանելի չեն ուրիշ մարդկանցից, այսինքն, նրանք չեն երկրպագում Նրան իրենց սեփական համբավի համար), կստանան թողություն (Ալլահից) և մեծ պարգև (Դրախտ). }

13.    { Եվ (արդյոք) դուք պահել եք ձեր զրույցը գաղտնի կամ բացահայտել այն, իրոք, Նա Ամենաիմացողն է ինչ կա սրտերում (մարդկանց): }

14.    { Չպիտի՞ Նա, Ով արարել է, իմանա (Իր արարածների բոլոր գործերը): Եվ Նա Ալ-Լատիֆ (Ամենաբարին է Իր ստրուկների նկատմամբ) է, Ալ-Խաբիր (Քաջատեղյակը ամենի) է: }

15.    { Այդ Նա է, Ով արարել է երկիրը ենթակա (հաստատված և կայուն) ձեզ համար (այսինքն, հեշտ ձեզ համար քայլելու, ապրելու և գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու այնտեղ և այլ.); այսպիսով, քայլեք իր ուղիներով և սնվեք Նրա բնույթից: Եվ Նրան կլինի Հարությունը (ձեր գերեզմաններից): }

16.    { Դուք զգու՞մ եք ապահովություն (Օ, Մեքքայի անհավատներ) որ Նա, Ով երկնքում է (Ալլահը), չի խորտակի երկիրը քեզ հետ, և հետո այն կցնցի: }

17.    { Կամ դուք զգու՞մ եք ապահովություն, որ Նա, Ով երկնքում է, չի ուղարկի քո դեմ կատաղի մրրիկ փոքր քարերով (որոնք կգցվեն ձեր վրա): Ապա, դուք պիտի իմանաք որքան (լուրջ) է Իմ Զգուշացումը (այսինքն, դրա արդյունքը): }

18.    { Եվ, իրոք, նրանք, նրանցից առաջ, զրպարտեցին (Իմ Զգուշացումը), հետո որքան (սարսափելի էր) Իմ Մերժումը (պատիժը): }

19.    { Չե՞ն տեսնում նրանք, թռչուններին իրենց վերևը, տարածելով իրենց թևերը և ծալելով դրանք ներս: Ոչ ոք չի ապահովում նրանց, բացի Առ-Ռահմենից (Ամենաողորմածից): Իրոք, Նա Ամենատեսն է ամենի: }

20.    { Ով է նա, որ կարող է լինել բանակ (աջակիցներ և պաշտպաններ) ձեզ, որ կօգնի ձեզ (ինչպես դուք պահանջում եք) առանց (թույլտվության) Առ-Ռահմենի (Ամենաողորմած, Ալլահի) (եթե, Ալլահը ցանկանար վնասել ձեզ) (այսիքն, շրջեր ձեր դեմքերը առ Ալլահ, Միակը, ով կարող է աջակցել ձեզ, և շեղի նրանց կեղծ աջակիցներից, ովքեր չեն կարող աջակցել քեզ, եթե Ալլահը ցանկանում է վնասել ձեզ); Բայց, իրոք անհավատները ոչնչում չեն, քան մոլորության մեջ: }

21.    { Կամ, ով է նա, ով կարող է ապահովել ձեզ համար (գոյության միջոցներ և ապրանքներ), արդյո՞ք Նա, պետք է պահի Իր ապահովվումը: Ավելին, բայց նրանք (անհավատները) շարունակում են լինել գոռոզ, և (նրանք) փախչում են (ճշմարտությունից): }

22.    { Նա է, ով քայլում է փռված իր դեմքին (առանց տեսնելու, ուր է նա գնում), ավելի ճիշտ առաջնորդվում, կամ նա, ով (տեսնում և) քայլում է շիտակ Ճիշտ Ուղղում (այսինքն, Իսլամական Միաստվածություն):  }

23.    { Ասա. ‘‘Այդ Նա է, Ով արարել է ձեզ, և օժտել է ձեզ լսողությամբ (ականջներով, լսելու) և տեսողությամբ (աչքերով, տեսնելու), և սրտերով (հասկանալու).’’ Չնչին երախտապարտություն եք (Օ, անհավատներ) դուք տալիս (Նրան, այնի համար, ինչ Նա տվել է ձեզ): }

24.    { Ասա: ‘‘Այդ Նա է, Ով արարել է ձեզ և ցրել է ձեզ երկրով մեկ, և Նրա քով, մենք կհավաքվենք (ՀանդերձյալԿյանքում):’’ }

25.    { Եվ նրանք ասացին (անհավատները): ‘‘Ե՞րբ կգա այս խոստումը (այսինքն, Հարության Օրը), կանցնի, եթե դուք (O, Մուսուլմաններ) ասում եք ճշմարտությունը:” }

26.    { Ասա (O, Մուհամեդ): ‘‘Իրոք, իմացությունը (դրա իրական ժամանակի) միայն Ալլահի հետ է, և ես միայն պարզ զգուշացնող եմ (որ, զգուշացնում է ուղղակիորեն): }

27.    { Բայց երբ, նրանք (անհավատները) կտեսնեն այն (Հարության Օրվա չարչարանքը) մոտենալով նրանց դեմքերին, ովքեր չեն հավատացել, կդառնա սև տխրությամբ և վշտով և կասվի (նրանց): ‘‘Սա է (լրացումը խոստումի) որին, դուք կոչում էիք (երբ, դուք վիճարկում էիք, ձեր մարգարեներին, ասելով. ‘‘Թող մենք տեսնենք ձեր պատիժը, եթե դուք ազնիվ եք.’’):’’ }

28.    { Ասա (O, Մուհամեդ անհավատներին). ‘‘Ասեք ինձ. Եթե Ալլահը կործանի ինձ և նրանց ինձ հետ (ինչպես դուք հույս ունեք), կամ Նա դնի Իր Գութը մեր վրա –ապա, ո՞վ կարող է փրկել անհավատներին ցավալի չարչարանքից:’’ }

29.    { Ասա: ‘‘Նա Առ-Ռահմեն (Ամենաողորմած) է, Նրան ենք մենք հավատում, և Նրան ենք մենք վստահում (մեր բոլոր գործերում): Այսպիսով, դուք կգաք իմանալու (O, անհավատներ, երբ դուք տեսնում եք Ալլահի Պատիժը), ով է այդ, արտահայտելու սխալ:’’ }

30.    { Ասա (O, Մուհամեդ անհավատներին): ‘‘Ասեք ինձ. Եթե (ամբողջ) ձեր ջրերը խորտակվեն հեռու խորապես (երկրի մեջ և դուք չկարողանայիք հասնել դրան), ո՞վ, ապա, կարող է մատակարարել ձեզ հոսող (աղբյուրի) ջուր (ուղիղ ձեր աչքերի առջև):’’ }

 Սուրա 68 Ալ-Քալամ [Գրիչ]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Նուն (արաբական տառ) [այս տառերը (Նուն, և այլն) Ղուրանի հրաշքներից մեկն են և ոչ ոք, բացի Ալլահից (Միակից) չգիտի նրանց նշանակությունը ]. (Ես երդվում եմ) Գրիչով և ինչով նրանք (հրեշտակները) գրառում են (Մարդու արարքների հաշիվների Գրքում): }

2.    { Դու (O, Մուհամեդ), Շնորհով (Առաքելությամբ, Ուղերձով) Տիրոջ, խելագար չես (այստեղ կա պատասխան Ալլահից անհավատներին, ովքեր ասացին, որ Մարգարեն գիժ, խելագար էր այն պահից, երբ նա սկսեց փոխանցել Ալլահի Ուղերձը): }

3.    { Եվ, Իրոք,, քեզ համար (O Մուհամեդ) կլինի անավարտ պարգև: }

4.    { Եվ իրոք, դու (O Մուհամեդ) հզոր բարոյական կերպար ես: }

5.    { Եվ դու կտեսնես, և նրանք կտեսնեն: }

6.    { Ով է ձեզանից տառապում խելագարությամբ: }

7.    { Իրոք, ձեր Տերը Լավատեղյակն է նրանց, ովքեր շեղվել են Իր Ուղղուց, և Նա Լավատեղյակ է նրանց, ովքեր ճիշտ առաջնորդված են: }

8.    { Այսպիսով, (O Մուհամեդ), մի հնազանդվիր նրանց, ովքեր զրպարտում են (քեզ և քո խոսքերը): }

9.    { Նրանք ցանկանում են, որ դու մեղմանաս նրանց հետ (այսինքն, նրանք ցանկանում են, որ դու փոխհամաձայնության գաս կրոնում, հաղորդածից դուրս, խրախուսելով որոշ բաներ, ինչ նրանք անում են իրենց կրոնում). Այսպիսով, նրանք նույնպես կմեղմանան (քո հանդեպ): }

10.    { Եվ (O Մուհամեդ) մի հնազանդվիր որևէ անարժան, սովորական երդում տվողի: }

11.    { Զրպարտիչը, բամբասանքներ տարածողը (որոշ մարդկանցից մյուսներին, ցանկանալով փչացնել նրանց հարաբերությունները): }

12.    { Բարիքի խանգարող, հանցագործ, մեղավոր: }

13.    { Դաժան (Ճշմարտության մերժման մեջ), և ավելին ստորածին (անօրինական ծնունդ): }

14.    { Որովհետև նա ուներ ունեցվածք և երեխաներ (նա դարձավ անարդար և մերժեց Ճշմարտությունը գոռոզությամբ): }

15.    { Երբ, Մեր Տարբերակները (Ղուրանի) ընթերցում են նրանց, նրանք, ասում են.(զրպարտելով դրանք): “Ծեր մարդու հեքիաթներ:” }

16.    { Մենք կդրոշմենք նրա, մռութին (քթին) (նշանով, որ կմնա հավերժ, այնպես, որ նա ճանաչվի մարդկանց կողմից, չար արարքներով, որ նա արել է) (վերին հատվածի Տարբերակները վերաբերվում են Ալ—Վալիդ բին Ալ-Մուղերային, ով, շատ դաժան թշնամի էր Մարգարեյին): }

17.    { Իրոք, Մենք փորձել ենք նրանց (Մեքքայի բազմաստվածներին), ինչպես Մենք փորձեցինք այգու մարդկանց, երբ նրանք երդվեցին հավաքել (քաղել) դրա պտուղները առավոտյան, (այնպես, որ ունենան պտուղները բացառիկ ձևով և խանգարեն աղքատներին ուտել դրանից, մինչ իրենց հայրը, մահանալուց առաջ, տնկել էր դրա պտուղներից, աղքատների համար): }

18.    { Առանց որևէ բացառություն անելու (այսինքն, առանց թույլատրելու աղքատներին վերցնելու բաժինը, որ իրենց հայրն է հատկացրել և առանց ասելու: “Ինշաալլահ ”, “Եթե Ալլահը Ցանկանա”): }

19.    { Այնուհետ, անցավ դրա վրա (այգու), այցելություն (կրակ) ձեր Տիրոջից, (գիշերը և այրեց այն), մինչ նրանք քնած էին: }

20.    { Այսպես, (այգին) մինչ առավոտ դարձավ սև (այրված), ինչպես ձյութ, մութ գիշերը (ամբողջովին ավերակներով): }

21.    { Այնուհետ, նրանք կանչեցին, մեկը մյուսին, հենց բացվեց առավոտը: }

22.    { (Ասելով): “Գնա (վաղ) քո վարելահողը, մինչ դեռ առավոտ է, եթե դու ցանկանում ես մաքրել (պտուղները ): ” }

23.    { Այսպիսով, նրանք հեռացան (արագորեն), ցածրեցնելով իրենց ձայները: }

24.    { Ասելով: “Ոչ մի Միսկին (կարիքավոր մարդ) չի մտնի նրանց մոտ այնտեղ (այգի) այսօր:”

25.    { Եվ նրանք գնացին առավոտյան ուժեղ (և անարդար) մտադրությամբ (որոշելով կանխել աղքատներին պտուղ վերցնելուց, այգուց) կարծելով, որ նրանք ունեն իշխանություն (այսինքն, նրանք լիարժեք էին դարձրել համոզվածությունը և վստահությունը իրենց ուժերին): }

26.    { Բայց, երբ նրանք տեսան այդ (այգին), նրանք ասացին: “Իրոք, մենք շեղվել ենք (մենք կորցրել ենք մեր ուղղին և եկել ենք ուրիշ այգի, ոչ մերը): }

27.    { (Այնուհետ, երբ նրանք համոզվեցին, նրանք փաստորեն իրենց այգում էի, նրանք ասացին.) “Իրոք, մենք զրկվել ենք (պտուղներից, մեր վատ մտադրությունների շնորհիվ):” }

28.    { (Այնուհետ) նրանց միջից ավելի արդարը ասաց. “Ես չասացի ձեզ. ‘Ինչու՞ դուք չեք մեծարել (Ալլահը, հեռու է ամեն վատ մտադրությունից, որ դուք, ունեիք և շնորհակալություն ասեիք Նրան այնի համար, ինչ Նա տվել էր ձեզ, և փնտրեիք Նրա թողությունը և ասեիք “Ինշաալլահ ”, “Եթե Ալլահը ցանկանա”, անելով ձեր ցանկությունը ըստ Ալլահի ցանկության: Ապա, սրանցից ոչ մի բան չէր պատահի):’” }

29.    { Նրանք ասացին (մեղանչելով): “Փառք մեր Տիրոջը (ինչ որ կատարվում է մեզ հետ, մենք արժանի ենք): Մենք, իրոք, վատ արարքներ անողներ ենք: }

30.    { Այնուհետ, նրանք շրջվեցին մեկը մյուսի դեմ, մեղադրելով: }

31.    { Նրանք ասացին.“Անեծք լինի մեզ: Իրոք, մենք հանցագործներ էինք (խանգարելով աղքատներին և չհնազանդվելով Ալլահին): }

32.    { Մենք հուսով ենք, որ մեր Տերը կտա մեզ փոխարենը (այգի) ավելի լավ, քան այդ (այն բանից հետո, երբ մենք ընդունել ենք մեր մեղքերը և մեղանչել ենք Նրան): Իրոք, մենք շրջվել ենք դեպի մեր Տերը (հուսալով բարին, որ Նա կների մեր մեղքերը և կպարգևատրի մեզ Հանդերձյալ կյանքում):” }

33.    { Այսպիսին է պատիժը (այս կյանքում մարդկանց համար, ովքեր անհնազանդ են Ալլահին և չեն տալիս բաժինը, որ Ալլահը նշել է աղքատներին, ունեցվածքից), բայց, իրոք, Հետագա Կյանքի պատիժը ավելի մեծ է (սահմռկեցուցիչ), եթե նրանք, միայն իմանային (նրանք կշրջվեյին դրա ամեն պատճառներից): }

34.    { Իրոք, բարեպաշտների համար, կան Այգիներ հրճվանքի (Դրախտ), իրենց Տիրոջ հետ: }

35.    { Արդյո՞ք (հնարավոր է, որ) Մենք այդ դեպքում վերաբերվենք Մուսուլմաններին (հավատացյալներին Իսլամական Միաստվածության, առաքինի արարքներ անողների), ինչպես հանցագործներ (բազմաստվածներ և անհավատներ, և այլն.): }

36.    { Ի՞նչ է կատարվում ձեզ հետ: Ինչպե՞ս եք դատում դուք (այսպիսի անարդար դատաստան, հավասարեցնելով առաքինուն անհնազանդի հետ): }

37.    { Կամ ունե՞ք դուք (Աստվածային) Գիրք, որտեղից դուք սովորել եք (ինչ դուք ասեք, որ արժանին հավասար լինի անարժանի): }

38.    { (Եվ դուք սովորել եք), որ դուք այնտեղ կունենաք ամենը, որ դուք ընտրե՞լ եք: }

39.    { Կամ, դուք ունե՞ք երդում Մեզանից, հասնելու Հարության Օրը, որ ձերը կլինի, ինչ դուք դատել եք: }

40.    { (O Մարգարե) հարցրու նրանց (կռապաշտներին), նրանցից ո՞վ կդիմակայի դրա երաշխիքին (պահանջիր): }

41.    { Կամ, ունե՞ն նրանք “զուգընկերներ” (կեղծ աստվածներ, ովքեր կերաշխավորեն ինչ նրանք կպահանջեն): Ապա, թող նրանք բերեն իրենց “զուգընկերներին ”, եթե նրանք ճիշտ են: }

42.    { (Հիշեք) Օրը (Հարության), երբ Փայլը (Ալլահի) (Որին ոչինչ նման չէ) կսփռվի առանց որևէ բանի և նրանց կկանչեն խոնարհելու նրան (Ալլահին), բայց նրանք, (փարիսեցիները, և նրանք, ովքեր աղոթում են ցուցադրելու կամ վաստակելու լավ համբավ) ի վիճակի չեն լինի անել այդպես (որովհետև նրանց մեջքը կլինի ուղիղ -մեկ կտոր - և ի վիճակի չեն լինի խոնարհվել): }

43.    { Նրանց աչքերը կլինեն ներքև և անպատվությունը կծածկի նրանց ; նրանց սովորաբար կանչում էին (միասնական աղոթքի մզկիթ, աշխարհիկ կյանքում) խոնարհելու իրենց (ներկայացնելու աղոթքներ), մինչ նրանք առողջ էին (բայց, նրանք չէին անում): }

44.    { Այսպիսով (O Մուհամեդ) թույլ տուր Ինձ (գործել) Միայնակ, ով զրպարտում է այս Հայտարարությունը (Ղուրանը): Մենք (կավելացնենք նրանց ունեցվածքը և երեխաները, որպեսզի) աստիճանաբար բերենք նրանց պատժի, որտեղից նրանք չգիտեն (այսինքն. Որ այդ բարիքները պատճառ են իրենց աղետի): }

45.    { Եվ ես կպարգևեմ նրանց հետաձգում (Ես կավելացնեմ իրենց կյանքի տևողությունը, այնպես որ նրանք ավելացնեն իրենց մեղքերը): Իրոք, Իմ Ծրագիրը հզոր է: }

46.    { Կամ արդյո՞ք դու (O Մուհամեդ), խնդրել ես նրանց որևէ (աշխարհիկ) մղում (փոխանցելու նրանց Ալլահի Ուղերձը), այնպես, որ նրանք ծանրորեն կապվեն պարտքով (կամ այն է, որ նրանք մերժու՞մ են ճշմարտությունը վախենալով վճարել որևէ պարգև դրա համար: Ոչ, այդ այդպես չէ, մինչ չխնդրել որևէ պարգև նրանցից և դու սպասում ես քո պարգևը միայն Ալլահից): }

47.    { Կամ արդյո՞ք նրանք ունեն (գիտելիք) անտեսանելիի, և այսպիսով, նրանք գրում են (ըստ դրա, ինչ նրանք պահանջում են, որ նրանք ավելի լավ են քան բարեպաշտները): }

48.    { Այսպիսով, սպասեք համբերությամբ ձեր Տիրոջ Որոշմանը (այսինքն, որ Նա տվել է նրանց ավելին, կյանքի ժամանակ, տալով հետաձգում –մի որոշ ժամանակ – ձեր հաղթանակին), և մի եղեք ինչպես ուղեկցորդներ ձկան (Հովհաննեսը, ով համբերատար չէր և առանց թույլտվության Ալլահից, նա լքեց իր քաղաքը, հիասթափված և վրդովված, որովհետև նրանք չէին ընդունել նրա Ուղերձը) –երբ, նա կոչում էր (Մեզ) (այսինքն, նա կոչում էր Մեզ, իր ժողովրդին արագ պատժի), երբ նա խորը ցասման մեջ էր (իր ժողովրդի վրա): }

49.    { Արդյոք, Ողորմությունը (Գութը) իր Տիրոջից չհասավ նրան, նա դուրս գցվեց (կետից ստամոքսից) մերկ (աղետալի) ցամաք, մինչ նրան մեղադրում էին (հեռանալու համար, առանց Ալլահի Թույլտվության, բայց Ալլահը ընդունեց նրա քավությունը և առաջարկեց միջոցներ նրա բուժման համար): }

50.    { Այնուհետ, նրա Տերը ընտրեց նրան (բարձր դիրքի, վերադարձնելով նրա առաքելությունը նրան) և դարձրեց նրան բարեպաշտների շարքերը: }

51.    { Եվ, իրոք, նրանք, ովքեր չեն հավատացել, համարյա, կստիպեն ձեզ սահել իրենց աչքերով (ատելության միջոցով) երբ, նրանք լսեցին Հիշատակումը (Ղուրանը), և նրանք ասացին. “Իրոք, նա (Մուհամեդը) խելագար է:” }

52.    { Բայց, այն այլ ինչ է, քան Հիշատակում բոլոր աշխարհներին: }

 Սուրա 69 Ալ-Հակկահ [Անխուսափելին]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Անխուսափելի (այսինքն, Հարության Օրը, երբ պատիժը անհավատների, տեղի կունենա, մինչ աշխարհիկ կյանքում նրանք չէին սպասում դրան): }

2.    { Ի՞նչ է Անխուսափելին (Ինչպե՞ս կլինի Հարության Օրը, ըստ հանգամանքների): }

3.    { Եվ ինչպե՞ս դու կիմանաս (O, Մարգարե), ինչ է անխուսափելին (մեծ սարսափը, որ կլինի այդ Օրը): }

4.    { (Ժողովուրդը) Թամութի (Մարգարե Սալեհի ժողովուրդը) և ‘Ադերը (Մարգարե Հուդի ժողովուրդը) զրպարտեցին Ալ -Քարիան (Դատաստանի եկող Ժամը): }

5.    { Ինչ վերաբերվում է Տամուդին, նրանք ոչնչացան հզոր գոչյունով: }

6.    { Եվ, ինչ վերաբերվում է ‘Ադին, նրանք ոչնչացան ցուրտ, կատաղի քամու հուժկու մռմռոցից: }

7.    { Որը (Ալլահը) պարտադրեց նրանց յոթ գիշեր և ութ օր անընդմեջ, այնպես, որ դու կարող էիր տեսնել մարդկանց պառկած, գահընկեց (մեռած), կարծես, եթե, նրանք սնամեջ կոճղեր էին արմավենու: }

8.    { Դու տեսնու՞մ ես որևէ մեկին մնացած նրանց միջից (առանց դադարեցվելու): }

9.    { Եվ Ֆիրաունը (Փարավոնը), և նրանք, նրանից առաջ, և քաղաքները բեկանված (Մարգարե Լութի ժողովրդի քաղաքները) մեղք գործեցին: }

10.    { Եվ նրանք անհնազանդ եղան իրենց Տիրոջ Մարգարեյին, այսպիսով, Նա բռնեց նրանց կատաղորեն (Նա իջեցրեց նրանց վրա հզոր պատիժ): }

11.    { Իրոք, երբ ջուրը (Նոյի Ջրհեղեղը) հոսեց (ամենի վրա), Մենք տարանք ձեզ (մարդկություն) նավը (Նոյան Տապանը): }

12.    { Այնպես, որ Մենք դարձրել ենք այդ (հավատացյալների փրկության պատահար և խորտակում անհավատների) զգուշացում ձեզ համար և այնպես, որ այն պահպանվի ականջներով, որ հասկանան և պահպանեն այն, (հաջորդ սերունդներին պատմությունների միջով): }

13.    { Հետո, երբ Եղջյուրը (Շեփորը) կհնչի (Հրեշտակի կողմից) մեկ փչոցով (առաջինը, որը կնշանակի աշխարհի վերջը): }

14.    { Եվ երկիրը և լեռները կբարձրանան (կշարժվեն իրենց տեղերից), և կփշրվեն մեկ անհատական ջախջախումով: }

15.    { Այնուհետ, այդ Օրը կլինի (Մեծ) Իրադարձություն (այսինքն, Հարություն)տեղի կունենա }

16.    { Եվ երկինքը կլինի առանձին վարձակալված, քանի որ, այդ Օրը այն (երկինքը) թույլ կլինի (թույլ, երերուն և պատռված): }

17.    { Եվ հրեշտակները կլինեն կողքերին, և կպահեն Գահը ձեր Տիրոջ, նրանց վերևում (բոլոր հրեշտակները) այդ Օրը, ութը (հրեշտակ): }

18.    { Այդ Օրը, դուք (Օ, մարդիկ) կբերվեք Դատաստանի (ձեր Տիրոջ առջև), և ոչ մի գաղտնիք ձեզանից չի թաքցվի: }

19.    { Հետո, ինչ վերաբերում է նրան, ում կտրվի իր Գիրքը (արձանագրություններով իր արարքների) իր աջ ձեռքում, կասի (ուրախ): “Ահա, Կարդա իմ արձանագրությունը: }

20.    { “Իրոք,ես հավոզված էի (իմ աշխարհիկ կյանքի ընթացքում),որ ես կհանդիպեմ (Դատաստանի Օրը) իմ Հաշվին (Ես կստանամ իմ պարգևը): }

21.    { Այսպիսով, նա կլինի հաճելի կյանքում: }

22.    { Երանելի Դրախտ: }

23.    { Որի պտուղները փնջերով կլինի ներքև և մոտիկ (հեշտ հասանելի): }

24.    { (Նրանց կասեն) “Սնվեք և ըմպեք հեշտությամբ (առանց անհանգստանալու, որ սնունդը կարող է վնասել ձեզ, և առանց միզելու կամ մաքրվելու), այն (բարիքի) համար, որ դուք արել եք առաջ, անցյալ օրերի ընթացքում (աշխարհիկ կյանքի ընթացքում): }

25.    { Բայց, ինչ վերաբերվում է նրան, ում կտրվի նրա Գիրքը ձախ ձեռքում, նա կասի (ափսոսանքով): “Ես երանի էի տալիս, որ ինձ չէր տրվել իմ Գիրքը: }

26.    { “Եվ, որ Ես երբեք չիմանայի որքան է իմ Հաշիվը:'' }

27.    { “Կարող էր լինել, որ այն (իմ մահը) լիներ իմ ավարտը (այսինքն. Ես հուսով էի, որ ես չէի վերադառնա ետ, հարություն առած): }

28.    { “Իմ ունեցվածքը շահ չի տվել ինձ (ոչ էլ, պաշտպանել է ինձ որևէ բանում, Ալլահի պատժից): }

29.    { “Իմ հզորությունը (և փաստարկները պաշտպանելու ինքս ինձ) հեռացել է ինձանից:” }

30.    { (Կասվի Կրակի պահապան հրեշտակներին:) “Բռնեք նրան և շղթայեք նրան (իր ձեռքերը իր պարանոցին): }

31.    { “Այնուհետ, գցիր նրան բոցավառվող Կրակ, այրելու այնտեղ:'' }

32.    { “Այնուհետ, տեղադրեք նրան շղթայում, որի երկարությունը յոթանասուն կանգուն է: }

33.    { Իրոք, նա սովոր է չհավատալ Ալլահին, Ամենահզորին: }

34.    { Եվ չի կոչել (մարդկանց իր աշխարհիկ կյանքի ընթացքում) կերակրելու աղքատներին: }

35.    { Այսպիսով, չկա ընկեր նրա համար այստեղ, այս Օրը, (պաշտպանելու նրան պատժից): }

36.    { Ոչ էլ որևէ սնունդ, բացի արտահոսքից վերքերի (Դժոխքի Կրակի բնակիչների մաշկերից): }

37.    { Որը, ոչ ոք չի ուտի, բացի մեղավորներից (ովքեր, պնդում են իրենց անհավատությունը): }

38.    { Այսպիսով, ես երդվում են այնով, ինչ որ դուք տեսնում եք: }

39.    { Եվ այնով, ինչ դուք չեք տեսնում (անտեսանելիով): }

40.    { Այդ իրոք, առաքինի Մարգարեյի խոսքն է (այսինքն, Սուրբ Ղուրանը Ալլահի Խոսքն է, ընթերցված պատվելի Մարգարեյից, Մուհամեդից): }

41.    { Եվ այն բանաստեղծի խոսք չէ. քիչ է, որ դուք հավատում եք: }

42.    { Ոչ էլ այն գուշակի խոսք է. քիչ է, որ դուք հիշում եք (այսինքն, մտածիր և հիշիր տարբերությունը գուշակի խոսքերի և Մարգարեյի խոսքերի միջև): }

43.    { (Այն) Լուսաբանում է իջեցված (Երկրի վրա) աշխարհների Տիրոջից (մարդկության, ջիների և ամենի, որ գոյություն ունի): }

44.    { Եվ, եթե նա (Մուհամեդը), վերագրել էր կեղծ (նույնիսկ), որոշ ասածներ մեզ (Ալլահ): }

45.    { Մենք, անշուշտ, կբռնեյինք նրան (վրեժի համար) հզորությամբ: }

46.    { Եվ, այնուհետ, Մենք իսկապես կկտրեյինք նրա սրտի երակը (աորտան, որը պատճառում է անմիջական մահ): }

47.    { Եվ, ձեզանից ոչ ոք չի կարող խանգարել (Մեր պատժից), նրան: }

48.    { Եվ, իրոք, այս (Ղուրանը) Հիշեցում է (զգուշացում) բարեպաշտների համար: }

49.    { Եվ իրոք, Մենք գիտենք, որ կան ոմանք ձեր մեջ, ովքեր զրպարտում են (Ղուրանը, չնայած, նրա նշանների պարզության): }

50.    { Եվ, իրոք, այն (այս Ղուրանը) կլինի վիշտ, անհավատների համար (Դրախտի կորուստի համար, Հարության Օրը): }

51.    { Եվ իրոք, այն (այս Ղուրանը) բացարձակ ճշմարտություն է համոզվածությամբ: }

52.    { Այսպես, փառաբանիր (և գավաբանիր) Քո Տիրոջ Անունը, Ալ-‘Ազիմ (Ամենահզոր): }

 Սուրա 70 Մաարիջ [Ուղղիների Վերելքները]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Հարցատուն (անհավատը) կոչող (Ալլահին) տանջանքի համար (որը կատարվում է իրեն և իր ժողովրդին, որպես մարտահրավեր Մուհամեդին), (տանջանք), որը իսկապես մոտ է կատարվելուն: }

2.    { Անհավատներին (այն կկատարվի) և ոչ ոք (և ոչինչ) չի կարող կասեցնել այն: }

3.    { Ալլահից, Վերելքների ուղղիների Տիրոջից: }

4.    { Հրեշտակները և Ոգին (Գաբրիելը), բարձրացան առ Նա մի Օր, որի տևողությունն է դրանից հիսուն հազար տարիներ: }

5.    { Այսպիսով, եղեք համբերատար (Օ, Մուհամեդ, ծաղրանքով և նրանց շտապողականությամբ Պատժի համար), գեղեցիկ համբերությամբ (այսինքն, առանց հուսահատվելու, և առանց ուղղելու ձեր բողոքները որևէ մեկին, բացի Ալլահից): }

6.    { Իրոք, նրանք տեսնում են այն (տանջանքը), հեռու (նրանք կարծում են, այն երբեք չի պատահի նրանց): }

7.    { Բայց, Մենք տեսնում ենք այն շուտով(այն, անպատճառ կկատարվի): }

8.    { Օրը, երբ երկինքը կլինի, ինչպես եռացող նավթի մնացուկ: }

9.    { Եվ լեռները կլինեն ինչպես գունավոր գզգզված բուրդ: }

10.    { Եվ ոչ մի ընկեր չի հարցնի ընկերոջը (նրա իրավիճակի մասին, որովհետև, նա զբաղված կլինի իր գործերով): }

11.    { Նրանք տեսնում են նրանց (այսինքն, յուրաքանչյուրը տեսնում է իր ընկերոջը, եղբորը, հորը, երեխաներին և ընտանիքին, բայց ոչ կխոսի նրանց հետ, ոչ էլ կխնդրի նրանց օգնությունը, քանզի, նրանցից ոչ ոք ի վիճակի չի լինի օգտակար լինելու մյուսին): Հանցագործը (մեղսագործը, անհավատը) կցանկանա զոհաբերել իրեն պատժից, այդ Օրվա, իր երեխաներով: }

12.    { Եվ իր կնոջով և իր եղբորով: }

13.    { Եվ նրա ազգականներով, ովքեր ապաստանել են նրան: }

14.    { Եվ ամենը, որը երկրի վրա է, այնպես, որ այն կարողանար փրկել նրան: }

15.    { Ոչ, (այնպես չէ, ինչպես դու ես ցանկանում, որ պետք է փրկել, Օ անհավատ). Իրոք, այն կլինի բոցավառվող կրակը: }

16.    { Տանող բռնի ձևով (այրելով ամբողջովին) մաշկը գլխի, մարմնի և վերջույթների: }

17.    { Կոչելով նրան, ով որ շրջել է իր մեջքը (Հավատքից) և հեռացել է (Ալլահին և Նրա Մարգարեյին հնազանդվելուց) (այսինքն, Դժոխքը կբղավի. ‘‘O, Մուշրիկ (O, բազմաստված, Ալլահի Միակությանը անհավատ), O, Քաֆիր): }

18.    { Եվ դիզել է հարստություն և կուտակել է այն (պահելու, առանց պարտադիր բարեգործություն տալու): }

19.    { Իրոք, մարդ արարվել է շատ անհամբեր (անհանգիստ և ագահ): }

20.    { Երբ չարիքը (որևէ վատ բանը կամ աղքատությունը) մոտենում է նրան նա դառնում է գրգռված (դժգոհ, անհամբեր, վախեցած): }

21.    { Եվ, երբ լավ բանը մոտենում է նրան, նա դառնում է գծուծ (պահելով այն և չի վատնում բարեգործությամբ): }

22.    { Բացի նրանցից, ովքեր նվիրված են աղոթքներին: }

23.    { Նրանք, ովքեր մնում են հաստատուն իրենց աղոթքներում: }

24.    { Եվ նրանք, ում ունեցվածքում կա ճանաչված իրավունք [այսինքն, բաժանման մաս, ինչպես պարտադիր բարեգործությունն է (Զաքյաթ)]: }

25.    { Մուրացիկների համար, ովքեր խնդրում են, և զրկվածների (ովքեր կորցրել են իրենց ունեցվածքը կամ աղքատ են և ամաչում են խնդրել): }

26.    { Եվ նրանք, ովքեր հավատում են Հատուցման Օրվան (Դատաստանի Օրվան): }

27.    { Եվ նրանք, ովքեր վախենում են իրենց Տիրոջ տանջանքից: }

28.    { Իրոք, իրենց Տիրոջ տանջանքը, որից նախորոք, ոչ ոք չի կարող ապահով զգալ: }

29.    { Եվ նրանք, ովքեր պահպանում են իրենց առաքինությունը (այսինքն. Մասնավոր մասերը, անօրինական սեռական գործողություններից): }

30.    { Բացառությամբ իրենց կանանցից կամ նրանցից, ովքեր պատկանում են իրենց աջ ձեռքին (այսինքն կին ստրուկները) –ում համար նրանք դատապարտելի չեն: }

31.    { Սակայն, ով փնտրում է դրանից զատ, նրանք են, ովքեր սահմանը խախտում են: }

32.    { Եվ նրանք, ովքեր պահում են իրենց վստահությունը և ուխտերը: }

33.    { Եվ նրանք, ովքեր հաստատուն են իրենց վկայություններում (առանց ստելու, ճշմարտությունը թաքցնելու կամ փաստերը կեղծելու): }

34.    { Եվ նրանք, ովքեր ներկայացնում են իրենց աղոթքները (Աղոթում են կանոնավոր և պատեհ ժամանակին): }

35.    { Այսպիսիները, կբնակվեն Այգիներում (Դրախտում), պատված: }

36.    { Այսպիսով, ինչ է պատահում նրանց հետ, ովքեր չեն հավատում, որ նրանք շտապում են լսել քեզանից (O Մուհամեդ) (ձգելով իրենց պարանոցները դեպի քեզ և կենտրոնացնելու իրենց աչքերը քեզ վրա, լսելու քեզ, ոչ թե շահույթի համար, այլ մտադրությամբ մերժելու և ծաղրելու քեզ): }

37.    { (Նստելով) խմբերով աջ և ձախ (քեզանից, O Մուհամեդ) (խոսելով՞ և զարմանալո՞վ): }

38.    { Արդյո՞ք նրանցից յուրաքանչյուրը հույս ունի մտնել Հաճույքի Դրախտը: }

39.    { Ոչ, այդ այդպես չէ: Իրոք, Մենք արարել ենք նրանց այնից, ինչի մասին նրանք գիտեն (այսինքն, անարժեք հեղուկ, հետևաբար, ինչպե՞ս կարող են նրանք ակնկալել մտնել Դրախտ, բացի իրենց Արարչի կամքից ): }

40.    { Այսպիսով, ես երդվում եմ բոլոր արևածագերի և մայրամուտների Տիրոջով (ամբողջ երեք հարյուր վաթսուն հինգ կետերով արևածագի և մարյրամուտի արևելքում և արևմուտքում), որ, իրոք, Մենք Ի Վիճակի ենք: }

41.    { (Մենք Ի Վիճակի ենք) փոխարինել նրանց (ուրիշներով), ավելի լավ, քան նրանք և Մենք չենք ընկնի (ոչ էլ Մենք անկարող ենք, եթե Մենք ցանկանում ենք այդպես անել, ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել Մեզ): }

42.    { Այսպիսով, թող նրանք անձնատուր լինեն իրենց սին զրույցներում և խաղան (աշխարհիկ կյանքում), մինչ նրանք հանդիպեն Օրվան, որը նրանց խոստացել են: }

43.    { Օրը, երբ նրանք դուրս կգան գերեզմաններից շտապելով, ինչպես (աշխարհիկ կյանքում) նրանք շտապում էին մրցության կուռքի համար (այսինքն ինչպես անցյալում, երբ ամեն անգամ նոր կուռք էր ստեղծվել, նրանք շտապում էին առ այն, լինելու առաջինների մեջ, երկրպագելու այն): }

44.    { Իրենց աչքերը խոնարհված վախով և ստորացումով, անպատվությամբ ծածկելով նրանց (ամբողջովին): Այս է Օրը, որը նրանց խոստացել են: }

 Սուրա 71 Նուհ [Նոյ]

Ալլահի անունով, Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Իրոք, Մենք ուղարկեցինք Նոյին իր ժողովրդին (ասելով): “Զգուշացրու քո ժողովրդին, մինչ կգա նրանց ցավոտ տանջանքը: }

2.    { Նա ասաց. “O իմ ժողովուրդ: Իրոք, ես զգուշացում եմ ձեզ (ով զգուշացնում է) պարզորոշ: }

3.    { “Որ դուք պիտի երկրպագեք Ալլահին (Միայն), վախեցեք Նրանից (այսինքն. Նրա պատժից, և եղեք պարտական Նրան), և հնազանդվեք ինձ: }

4.    { (Եվ այնուհետ) Նա (Ալլահ) կների ձեզ ձեր մեղքերը և կհետաձգի ձեզ (ձեր մահը) նշանակված ժամանակ: Իրոք, երբ նշանակված ժամանակը, սահմանված Ալլահից, հասնում է (այսինքն, մահը), այն չի հետաձգվի, եթե դուք միայն իմանայիք (դուք կշտապեյիք առ հավատք և հնազանդություն):” }

5.     { Նա ասաց. “O իմ Տեր. Իրոք, ես կոչել եմ իմ ժողովրդին գիշեր և ցերեկ (այսինքն. գաղտնի և բացահայտ, նրանց ընդունելու Իսլամական Միաստվածության Դոկտրինը) }

6.    { “Բայց իմ բոլոր կոչերը ոչինչ չավելացրեց նրանց, բացի պայքարից (ճշմարտությունից): }

7.    { “Եվ իրոք, ամեն անգամ ես կոչում եմ նրանց (հավատալու Քեզ, այնպես, որ նրանց հավատքը կարող է պատճառ լինել), որ Դու կարողանաս ներել նրանց, նրանք մտցնում են իրենց մատները իրենց ականջները, ծածկում են իրենց, իրենց իսկ հագուստներով, և հաստատուն են (իրենց մերժման մեջ), և մեծարում են իրենց հպարտությամբ: }

8.    { “Այնուհետ, իրոք, ես կոչեցի նրանց բացահայտ (բարձրաձայն): }

9.    { “Այնուհետ, իրոք, ես կոչել եմ նրանց (երբեմն) հրապարակայնորեն (բարձրաձայն) և (մեկ ուրիշ անգամներ) ես դիմել եմ նրանց անհատապես (գաղտնի): }

10.    { “Ես ասացի (նրանց): ‘Խնդրեք թողություն ձեր Տիրոջից, իրոք, Նա Ամենաներողն է, }

11.    ր{ ‘Նա անձրև կուղարկի ձեզ առատությամբ, }

12.     { ‘Եվ կտա ձեզ աճ հարստությամբ և երեխաներով, և կտա ձեզ այգիներ և կտա ձեզ գետեր:’ ”}

13.    { Ի՞նչ է պատահել ձեզ: Ինչպես չեք կարող դուք չվախենալ Ալլահի հզորությունից (և Նրա Ուժից): }

14.    { Մինչ Նա արարում էր ձեզ (տարբեր) փուլերով (այսինքն, սկզբում Նութֆահ, այնուհետ ‘Ալակա և հետո Մուդհահ): }

15.    { Դուք չե՞ք տեսնում, ինչպես է Ալլահը արարել յոթ երկինքները նույնական շերտերով, մեկը մյուսի վերև: }

16.    { Եվ դարձրե՞լ է լուսինը (արտացոլող) լույս այնտեղ, և դարձրե՞լ է արևը (այրվող) լամպ (լույսի և տաքության աղբյուր). }

17.    { Եվ Ալլահը բերել է ձեզ (ձեր առաջին նախնին - Ադամը) (փոշուց) երկրից. }

18.    { Վերջում, Նա կվերադարձնի ձեզ դրան (երկրին), և Նա կբերի ձեզ այնուհետ (կրկին Հարության Օրը). }

19.    { Եվ Ալլահը դարձրել է ձեզ համար երկիրը լայն տարածություն, ինչպես գորգ (ձեզ համար բնակվելու այնտեղ). }  

20.    { Որ դուք կարող եք գնալ այնտեղ լայն ճանապարհներով. (մինչդեռ, եթե Ալլահը չդարձներ երկիրը լայն տարածություն, դուք ի վիճակի չէիք լինի կառուցել ոչ ճանապարհներ, ոչ հաստատուն տներ, և դուք ի վիճակի չէիք լինի մշակել հողը) }

21.    { Նոյը ասաց. “Իմ Տեր. Նրանք (իմ ժողովուրդը) չեն հնազանդվել ինձ, և հետևել են մեկին (սխալի առաջնորդին), ում ունեցվածքը և զավակները ոչինչ չեն տվել նրանց, բացի կորուստից (այսինքն, պատրանք աշխարհիկ կյանքում և պատիժ Հանդերձյալ կյանքում).}

22.    { “Եվ (սխալի առաջնորդները) կառուցել են հզոր հիմք. }

23.    { “Եվ նրանք ասել են (ժաղովրդին): ‘Դուք չպետք է լքեք ձեր աստվածներին, ոչ էլ դուք պետք է լքեք Վադին, ոչ էլ Սուվային ‘, ոչ էլ Յաղութին, ոչ Յաուքին, ոչ Նասրին’ (Սրանք կուռքերի անուններ են, որոնց, նրանք սովոր էին երկրպագել Ալլահի փոխարեն, որը ստացվում է առաքինի մարդկանց անուններից, որոնց, իրենց մահից հետո, իրենց մարդիկ վերածել են պատկերների և արձանների, այնպես որ խրախուսեն մարդկանց առ Ալլահի հնազանդության: Ժամանակի ընթացքում, մարդիկ սկսեցին երկրպագել այդ արձանները և պատկերները). }

24.    { “Եվ, իրոք նրանք շատերին շեղել են: Եվ (O, Ալլահ): ‘Մի պարգևի աճ անարդար մարդկանց (անհավատներին, բազմաստվածներին և սխալ գործողներին), բացի սխալից. ” }

25.    { Իրենց մեղքերի պատճառով նրանք խորտակվել են, այնուհետ մտել են Կրակ: Եվ նրանք, ոչ ոքի չգտան օգնելու իրենց, Ալլահից բացի }

26.    { Եվ Նոյը ասաց: “Իմ Տեր. Մի թող անհավատներից որևէ մեկին կենդանի երկրի վրա (թափառելու): }

27.    { “Եթե Դու լքես նրանց, նրանք սխալ ուղղու կդնեն Քո ստրուկներին, և նրանք չեն ծնի ոչինչ, բացի թույլ անհավատներից. }

28.    { “Իմ Տեր: Ներիր ինձ, և իմ ծնողներին, և նրան, ով մտել է իմ տուն ինչպես հավատացյալ, և բոլոր հավատացյալ տղամարդկանց և կանանց: Եվ մի պարգևիր աճ անարդար մարդկանց, բացի ավերումից: }:

 Սուրա 72 Ալ – Ջին [Ջիններ]

Ալլահի անունով, Առ –Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ -Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ասա (O, Մուհամեդ): “Ինձ լուսաբանվել է, որ մի խումբ (երեքից տաս հաշվով) ջիներից լսեցին (այս Ղուրանը): Նրանք ասացին. ‘Իրոք, մենք լսել ենք հոյակապ Ղուրան (այսինքն. Ընթերցումը): }

2.    { ‘Այն առաջնորդում է Ճիշտ, ուղղի և մենք հավատացել ենք դրան, և մենք երբեք չենք միացնի (երկրպագության մեջ) որևէ բան, մեր Տիրոջ (Ալլահի) հետ: }

3.    { ‘Եվ Նա, ամենաբարձրյալը, Արքան է մեր Տիրոջ, չունի ոչ կին, ոչ էլ որդի: }

4.    { ‘Եվ, որ հիմարը մեր միջի (այսինքն, Սատանան կամ բազմաստվածը ջիների միջից) սովորություն ունի արտահայտվելու ընդդեմ Ալլահի, որը անչափություն է ստի մեջ (որ, Ալլահը ունի կին և որդի):” }

5.    { ‘Եվ, իրոք, մենք կարծեցինք, որ մարդը և ջինը չեն արտաբերի սուտ, Ալլահի դեմ: }

6.    { ‘Եվ, իրոք, կային մարդիկ մարդկության մեջ, ովքեր ապաստանել էին արուների հետ ջիների միջից, բայց նրանք (ջիները) զարգացրել էին նրանց (մարդկությանը) ճնշման մեջ (և մեղքում և հիմարությունում) (այստեղ է ուժգին զգուշացում նրա համար, ով փնտրում է օգնություն կախարդներից կամ բախտագուշակներից, կամ ապաստան է խնդրում որևէ մեկից, բացառությամբ Միայն Ալլահից): }

7.    { ‘Եվ նրանք (մարդկության միջի անհավատները) կարծեցին ինչպես դուք կարծեցիք (O, ջին), որ Ալլահը չի հարություն տա որևէ մեկին: }

8.    { ‘Եվ. մենք ձգտել ենք հասնել երկինք ; բայց գտել ենք այն լցված խիստ պահակներով և երկնաքարերով (բոցավառ կրակներով): }

9.    { ‘Եվ իրոք, մենք սովոր ենք նստել (Մուհամեդի Առաքելության առջև) այնտեղ կայաններում (երկնքում), (գողանալու) լսելու, (հրեշտակներից, և այնուհետ, փոխանակել ինչ մենք լսել ենք բախտագուշակներին), սակայն յուրաքանչյուրը, ով (փորձում է) լսել հիմա, կգտնի երկնաքար (այրվող կրակ) հետևող նրան (նայող նրան դարանակալած, որպեսզի այրի նրան): }

10.    { ‘Եվ, մենք չգիտենք (ուստի) արդյոք չարը նախատեսված է նրանց համար, ովքեր երկրի վրա են, կամ արդյոք նրանց Տերը նախատեսել է նրանց համար Ճիշտ Ուղղի (քանի որ, զսպվածությունը լսելուց երկնաքարերով և հրեշտակներով չի կարող կատարվել, մինչ մեծ պատիժ կգա մարդկանց Ալլահից կամ Մարգարեյից, որը գալիս է առաջնորդությամբ և լուսաբանմամբ մարդկանց համար): }

11.    { ‘Կան մեր միջից որոշներ, որ առաքինի են, և որոշներ, հակառակը, մենք տարբեր կրոնական աղանդի մեջ էինք (այսինքն, մենք խմբեր էինք, որ հետևում էին տարբեր կրոնական դրույթների): }

12.    { ‘Եվ, մենք կարծում ենք (այսինքն, մենք հավատում ենք և համոզվել ենք) որ, մենք չենք կարող խուսափել Ալլահի կամքից երկրում (եթե, Նա ցանկանում է պատժել մեզ), ոչ էլ կարող ենք մենք խուսափել Նրանից թռիչքով (եթե Նա ցանկանա մեզ կանգնել Նրա առջև կամ պատժել մեզ): }

13.    { ‘Եվ, իրոք, երբ մենք լսում ենք Առաջնորդումը (այս Ղուրանը), մենք հավատում ենք դրան, և ով հավատում է իր Տիրոջը, չի ունենա վախ, ոչ էլ ետաճ (իր լավ արարքների պարգևում) կամ անարդարություն (աճ իր մեղքերի պատժում): }

14.    { ‘Եվ մեզանից, որոշները Մուսուլմաններ են (ենթարկված Ալլահի կամքին), և մեզանից որոշները անարդար են (շեղվել են Ճիշտ Ուղղուց)’: Եվ, ով գրկել է Իսլամ (այսինքն, դարձել է Մուսուլման, ենթարկվելով Ալլահին), ապա, այսպիսինը փնտրել է Ճիշտ Ուղղի:”}

15.    { Եվ, ինչ վերաբերվում է անարդարներին (անհավատներին, ովքեր շեղվել են Ճիշտ Ուղղուց), նրանք կլինեն վառելիք Դժոխքին, }

16.    { Եվ, եթե նրանք (անհավատները մարդկանցից և ջիներից) հետևեին Ճիշտ Ուղղուն (այսինքն. Իսլամին), Մենք հաստատ, կընծաեինք նրանց ջուր (անձրև) առատությամբ (այսինքն, շատ ունեցվածք և բարիքներ): }

17.    { Որ, Մենք կարող ենք փորձել նրանց այդ միջոցով (ունեցվածքով, արդյոք, նրանք շնորհակալ կլինեն Ալլահից, այնի համար, ինչ Նա պարգևել է նրանց): Եվ, ով շրջվում է իր Տիրոջ Հիշեցումից (այսինքն, Փառահեղ Ղուրանից – և իրականացնում է ոչ նրա օրենքները և կանոնները), Նա պատճառ կդառնա նրա դաժան տանջանքի մտնելուն (այսինքն, Դժոխք): }

18.    { Եվ, մզկիթները Ալլահի (Միակի) համար են. այսպիսով, մի աղերսիր որևէ մեկին Ալլահի հետ: }

19.    { Եվ, երբ Ալլահի ստրուկը (Մուհամեդը) սկսեց աղերսել (կամ կանգնեց ոտքի աղերսելով) Նրան (Ալլահին –աղոթքում), նրանք (ջիները) հավաքվեցին նրա շուրջ խմբերի խիտ բազմությամբ, (ինչպես,եթե ամրացված են մեկը մյուսին, և նրանք համարյա, ընկել են նրա վրա) (որպեսզի լսեն Մարգարեյի ընթերցումը): }

20.    { Ասա (O, Մուհամեդ). “Իրոք, ես աղերսում եմ միայն իմ Տիրոջը (Ալլահին Միայն), և ես ոչ ոքի չեմ տալիս զուգընկեր Նրա հետ:}

21.    { Ասա (O, Մուհամեդ): “Իմ հզորության մեջ չէ պատճառել ձեզ վնաս (ոչ էլ պաշտպանել որևէ վնասից, որ Ալլահը կանխորոշել է ձեզ համար), կամ բերել ձեզ Ճիշտ Ուղղու: }

22.    { Ասա (O, Մուհամեդ): “Ոչ ոք չի կարող պաշտպանել ինձ Ալլահի պատժից (եթե, ես հնազանդ չլինեի Նրան), ոչ էլ կարող եմ ես գտնել մխիթարություն, բացառությամբ Նրանում: }

23.    { Բայց (ես ունեմ ձեզ համար) միայն հաստատում (Ճշմարտության) Ալլահից (այսինքն, համոզել ձեզ, ինչ Ալլահը հրամայել է ինձ) և Նրա Ուղերձները (Իսլամական Միաստվածության), և ով անհնազանդ է Ալլահին և Նրա Մարգարեյին,) ապա իրոք, նրա համար է Դժոխքի Կրակը, նա կբնակվի այնտեղ ընդմիշտ:”}

24.    { Մինչ, երբ նրանք տեսնեն, որ ինչ նրանց խոստացել են (Դատաստանի Օրը), ապա նրանք կիմանա՞ն, ով ունի ավելի թույլ աջակից (անհավատները, ովքեր չունեն աջակիցներ, կամ հավատացյալները, ում Աջակիցը Ալլահն է) և ով քիչ է քանակում (այսինքն, անհավատները, ովքեր միայն քիչ են, կամ հրեշտակնե՞րը, Ալլահի զինվորները: Այսպիսով, ո՞վ կունենա այդ Օրը զորքերի մեծ քանակություն): }

25.    { Ասա (O Մուհամեդ) “Ես չգիտեմ արդյոք (պատիժը), որը ձեզ խոստացել են, մոտ է կամ, արդյոք իմ Տերը կնշի դրա համար որոշակի ժամանակահատված: }

26.    { (Նա Միակն է) Ղայբի Գիտակը (Անտեսանելիի), և Նա չի լուսաբանում Իր Ղայբը որևէ մեկին:”}

27.    { Բացի Որևէ մեկից (Ալլահը) Ում ընտրել է (մարդկության միջից), ինչպես Մարգարե (Նա տեղեկացնում է նրան անտեսանելիից այնքան, որքան Նա ցանկանում է), և հետո, Նա դնում է հետևող պահակների խումբ (հրեշտակների) նրա ետևից և առջևից (պաշտպանելու նրան և Ուղերձը ջիներից, այն գողանալուց և փոխանցելու այն բախտագուշակներին): }

28.    { Որ նա (Ալլահի Մարգարեն) կարող է իմանալ, որ իրոք նրանք (Մարգարեները նրանից առաջ) հաստատել են (անկեղծորեն, ինչպես նա է անում) իրենց Տիրոջ Ուղերձները (և, որ նա հսկվում է, ինչպես նրանք են հսկվում Ալլահի հրեշտակների կողմից): Եվ Նա (Ալլահը) պարուրում է (Իր Գիտելիքներով), ինչ նրանք ունեն (կանոններից և օրենքներից և այլն, լինի հայտնի կամ գաղտնի), և Նա (Ալլահը) հաշվում է (գիտի) ամենի ճիշտ քանակը (այսինքն, չկա ոչ մի գաղտնիք Ալլահից): }

 Սուրա 73 Ալ -Մուզզամիիլ [Մեկը Փաթաթված]

Ալլահի անունով, Առ –Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { O դու (Մարգարե), փաթաթված (քո) հագուստով: }

2.    { Կանգնիր (աղոթելու) ամբողջ գիշեր, բացի մի փոքրից: }

3.    { Դրա կեսը կամ մի փոքր քիչ, քան այդ (այնպես, որ այն լինի գիշերվա մեկ երրորդը): }

4.    { Կամ, մի փոքր ավել (քան կեսը, այնպես, որ այն լինի գիշերվա երկու երրորդը) (և Մարգարեն ուներ այս հնարավորությունները): Եվ ընթերցիր Ղուրանը (բարձրաձայն) դանդաղ, հաճելի, պարզ ոճով և ռիթմիկ տոնով: }

5.    { Իրոք, Մենք կուղարկենք ներքև ձեզ ծանրակշիռ Խոսք (Սուրբ Ղուրան, որը պարունակում է ցուցումներ, օրենքներ, պարտավորվածություններ և արգելքներ): }

6.    { Իրոք, արթնանալ գիշերը (քնից գիշերվա աղոթքի համար [Տահաջութ ] ունի հզորագույն ազդեցությունը սրտի վրա, և ամենահամապատասխանն է ընթերցման համար (Սուրբ Ղուրանին պարզագույն և ամենամատչելի ձևով, մինչ գիշերը սիրտը ազատ է օրվա նյութական գործերից, ինչպիսիք են աշխատանքը և այլն.): }

7.    { Իրոք, կա ձեզ համար օրվա ընթացքում երկարատև զբաղմունք (փոխանցելու Ալլահի Ուղերձը և գործ ունենալու ձեր անձնական գործերին և ամենօրյա պարտականություններին, այսպիսով, ներկայացրեք գիշերային աղոթքը, նվիրելով ձեր սիրտը Ալլահին): }

8.    { Եվ հիշիր քո Տիրոջ Անունը և նվիրիր քեզ Նրան երկրպագությամբ, կատարյալ նվիրվածությամբ (քո ամբողջ սրտով, կտրելով աշխարհիկ մտքերը քո սրտից և մտքից, քո երկրպագության ընթացքում): }

9.    { (Նա է) Տերը արևելքի և արևմուտքի ; չկա ուրիշ աստված, բացառությամբ Նրանից: Այսպիսով, վերցրու Միայն Նրան ինչպես Ուաքիլ (Տնօրինող քո բոլոր գործերի, այսինքն վստահիր Ալլահին և կախված եղիր Նրանից): }

10.    { Եվ, եղիր համբերատար (O Մուհամեդ) ինչ նրանք ասում են (անհավատները), և հեռու մնա նրանցից լավ ձևով (սաստելու նրանց կամ վրեժի): }

11.    { Եվ, թող Ինձ Մենակ գործելու նրանց հետ, ովքեր զրպարտում են (Իմ Տարբերակները), նրանք, ովքեր ունեն բարիքներ կյանքում: Եվ տուր նրանց հետաձգում (իրենց պատժից) մի փոքր ժամանակ (մինչ իրենց պատժի համապատասխան ժամանակը գա): }

12.    { Իրոք, Մենք շղթայել ենք (Վերջին Օրը) (կապել նրանց), և ուժգին հրդեհ բռնկել: }

13.    { Եվ սնունդ, որը խեղդամահ է անում, և ցավալի տանջանք: }

14.    { Օրը, երբ երկիրը և սարերը կշարժվեն ուժգին, և սարերը կլինեն ավազի կույտ ցրված (մինչ այն անցյալում կոշտ և ամուր էր): }

15.    { Իրոք, Մենք ուղարկել ենք ձեզ (O մարդիկ) Մարգարե (Մուհամեդին), ով կլինի վկա ձեզ, ինչպես Մենք ուղարկել ենք Մարգարե (Մովսեսին) Փարավոնին: }

16.    { Բայց, փարավոնը չհնազանդվեց Մարգարեյին (Մովսեսին)· այսպիսով, Մենք ճանկեցինք նրան դաժան պատժով: }

17.    { Ապա, ինչպե՞ս կարող եք դուք խուսափել պատժից, եթե դուք չեք հավատացել, Օրվան (այսինքն, Հարության Օրվան), որը կդարձնի երեխաներին սպիտակամազ (ծերացած սարսափելի բաներից, որ նրանք կտեսնեն Հարության Օրը): }

18.    { Որի երկինքը կլինի ճեղքված, անջատ (այդ Օրվա սարսափից): Իրոք, Նրա խոստումը հաստատուն կկատարվի: }

19.    { Իրոք, այս (բոլոր նախանշված սարսափելի բաները) զգուշացում են. հետևաբար, ով ցանկանում է (ընդունել այդ), թող նա վերցնի Ուղղի (հնազանդության և բարեպաշտության) առ իր Տերը: }

20.    { Իրոք, ձեր Տերը գիտի, որ դուք աղոթում եք գիշերը ավելի քիչ քան գիշերվա երկու երրորդը, կամ (ուրիշ ժամանակ) գիշերվա կեսը, կամ (ուրիշ ժամանակ) գիշերվա երրորդը, և նույնպես նրանց հետ, ովքեր ձեզ հետ են (ձեր հետևորդների): Եվ Ալլահը որոշում է (չափը) գիշերվա և օրվա: Նա գիտի, որ դուք ի վիճակի չեք լինի աղոթելու ամբողջ գիշեր, այսպիսով Նա շրջվում է դեպի ձեզ, թողությամբ և գթությամբ և այսպիսով, Նա թեթևացնում է ձեզ: Այսպիսով, դուք ընթերցեք Ղուրան այնքան շատ, որքան որ ի վիճակի կլինեք(գիշերվա աղոթքի ընթացքում): Նա գիտի, որ կլինեն ոմանք ձեր միջից հիվանդ, ուրիշները կճանփորդեն երկրով մեկ, փնտրելով Ալլահի Առատաձեռնությունը և ուրիշները կմարտնչեն հանուն Ալլահի: Այսպիսով, ընթերցեք դուք Ղուրան (աղոթքների ընթացքում) այնքան շատ, որքան հեշտ կլինի ձեզ, և ներկայացրեք աղոթքները և տվեք Զաքյաթ (պարտադիր բարեգործություն) և տվեք Ալլահին լավ վարկ (այսինքն, վատնեք ձեր գումարը լավ առիթների, օգնելով մարդկանց, ուստի, փնտրելով Ալլահի հաճույքը): Եվ ինչ բարիք դուք անեք (լավ արարքներ աշխարհիկ կյանքում), դուք, անշուշտ կգտնեք այն Ալլահի հետ, ավելի լավ և մեծ պարգևում: Եվ փնտրեք Ալլահի Թողությունը: Իրոք, Ալլահը Ղաֆուր (Ամենաներող), Ռահիմ (Ամենաողորմածն) է: }

 Սուրա 74 Ալ –Մուդդաթթիր [Մեկը ծածկված]

Ալլահի Անունով, Առ –Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { O դու (Մարգարե) ծածկված հագուստով: }

2.    { Ոտքի կանգնիր և զգուշացրու (մարդկանց Ալլահի Պատժի մասին): }

3.    { Եվ փառաբանիր քո Տիրոջը (Ալլահին): }

4.    { Եվ մաքրիր քո հագուստները: }

5.    { Եվ հեռու մնա Առ –Ռուզից (կուռքերից և կռապաշտությունից) (ինչպես դու արդեն արել ես ): }

6.    { Եվ մի տուր որևէ բան, մտադրվելով շահել ավելին (կամ, մի ենթադրիր Ալլահին հնազանդության քո արարքները, ինչպես բարիք Նրան): }

7.    { Եվ որպեսզի (ստանաս) քո Տիրոջ հաճույքը, եղիր համբերատար (Իր հրամաններում, գործելով կանոնավոր դրանցով, ստանալու Նրա հաճույքը և նույնպես, եղիր համբերատար Նրա արգելքներում, հեռու մնալով դրանցից ): }

8.    { Այնուհետ, երբ Եղջյուրը (Շեփորը) փչվի (Իսրաֆիլ Հրեշտակի կողմից, այսինքն, եղջյուրի երկրորդ հնչոցը): }

9.    { Իրոք, այդ Օրը կլինի Ծանր Օր: – }

10.    { Անհավատների համար, այն չի լինի հեշտ բոլորովին: }

11.    { Թողեք Ինձ Մենակ (O Մարգարե, գործել) նրա հետ, ում ես արարել եմ միայնակ (իր մոր արգանդում, առանց որևէ ունեցվածքի կամ երեխաների և այլն.) (այս վերաբերվում է Ալ -Վալիդին, Ալ –Մուղիրա Ալ –Մաքզումի որդուն): }

12.    { Եվ այնուհետ, նվիրել եմ նրան ունեցվածք առատորեն: }

13.    { Եվ երեխաներ, որ լինեն նրա կողքը (այսինքն, լինեն նրա գործընկերները): }

14.    { Եվ ես դարձրեցի կյանքը հարթ և հարմարավետ նրա համար: }

15.    { Եվ, այնուհետ (այդ ամենից հետո), նա ցանկանում է (ագահությամբ), որ ես կտամ նրան ավելին (նույնիսկ, չնայած նրա, որ նա մերժեց Հավատքը): }

16.    { Ոչ. Իրոք, նա համառորեն – ճնշում էր Մեր Այաթները (Տարբերակները, լուսաբանումները, նշանները, ապացույցները): }

17.    { Ես կպարտավորեցնեմ նրան, դեմ առ դեմ կանգնել դաժան տանջանքի (առանց հանգստի): }

18.    { Իրոք, նա կարծեց և հիմնավորեց (ինչ պիտի ասեր կապված Ղուրանի հետ և ինչպես նա կարող է պախարակել Մարգարեյին): }

19.    { Այսպիսով, անիծված լինի նա. ինչպես նա հիմնավորել է: }

20.    { Եվ կրկին անիծված լինի նա. ինչպես նա հիմնավորել է: }

21.    { Այնուհետ, նա նայեց (մտքում կրկին, ինչում նա հիմնավոր է): }

22.    { Հետո նա խոժոռվեց և նրա դեպքը սևացավ (խճճվեց և դիտվեց վատ անտրամադիր ձևով, որովհետև նա չէր կարող գտնել որևէ բան ասելու, պախարակելու Ղուրանը և Մարգարեյին): }

23.    { Հետո, նա շրջեց իր մեջքը (ճշմարտությունից), ամբարտավանորեն: }

24.    { Եվ նա ասաց. “Այս ոչինչ է քան ժառանգված մոգություն (նախնիներից): }

25.    { Սա ոչինչ է, քան մարդ արարածի խոսք:” }

26.    { Ես կնետեմ նրան Սաքար (Դժոխքի կրակի անուններից մեկը) այրվելու այնտեղ: }

27.    { Եվ, ինչպես դուք կարող եք իմանալ (այսինքն, դուք չեք կարող պատկերացնել, Օ Մուհամեդ), որքան (սարսափելի է) Սաքարը: }

28.    { Այն չի թողնում ոչինչ (որևէ միս) մնալու, ոչ էլ այն թողնում է որևէ բան (ոսկորներ) առանց այրվելու: }

29.    { Այրելով և սևացնելով կաշիները: }

30.    { Դրա վրա կան տասնինը (ուժեղ հրեշտակներ ինչպես պահակներ և պահապաններ Դժոխքի): }

31.    { Եվ Մենք ոչ ոքի չենք դրել, բացի հրեշտակներից, ինչպես պահակներ Կրակի: Եվ Մենք չենք կարգավորել նրանց թիվը (հրեշտակների, 19), բայց, ինչպես փորձություն անհավատների համար, այնպես, որ Գրքի մարդիկ (Հրեաները և Քրիստոնյաները, ովքեր ստացել են Աստվածային Գրքերը, իրական Թորան և իրական Ավետարանը Հիսուսի) կժամանի հավաստի [որ Ղուրանը Ճշմարտություն է, մինչդեռ այն համաձայնվում է իրենց Գրքերով թվով (19)] և, որ հավատացյալները կարող են աճել Հավատքում (քանի որ, այս Ղուրանը Ճշմարտություն է), և, որ, ոչ մի կասկած չի թողնվի Գրերի մարդկանց համար (Հրեաների և Քրիստոնյաների) և հավատացյալների և, որ նրանց, ում սրտերում հիվանդություն է (փարիսեթյուն) և, որ անհավատները կարող են ասել. “Ի՞նչ է Ալլահը մտադրվել այս (հետաքրքրաշարժ) օրինակով (թվով):” Քանի որ, Ալլահը ուղղորդում է ուղիղ, ում Նա է ցանկանում և առաջնորդում է, ում Նա է ցանկանում: Եվ ոչ ոք չգիտի (հաշիվը) զինվորների (այսինքն, հրեշտակների) ձեր Տիրոջ, բացի Նրանից: Եվ այս (Դժոխքը) ոչինչ է, քան (զգուշացում) հիշեցում մարդկությանը: }

32.    { Ոչ: Եվ (Ես երդվում եմ) լուսնով: }

33.    { Եվ (Ես երդվում եմ) գիշերով, երբ այն դուրս է: }

34.    { Եվ (Ես երդվում եմ) այգաբացով, երբ այն պայծառանում է: }

35.    { Իրոք, այն (Դժոխքը) ոչինչ է, քան ամենամեծ (նշաններից): }

36.    { Զգուշացում մարդկությանը: }

37.    { Ձեզանից յուրաքանչյուրին, որ ընտրում է գնալ առաջ (առ Ալլահ, հնազանդությամբ և առաքինի արարքներով), կամ մնալ ետ (անհնազանդությամբ և մեղքերով): }

38.    { Յուրաքանչյուր ոգի, կլինի պարտավորված (պատանդ, չբաշխված) այն բանի համար, ինչ նա վաստակում է (այն բանի համար, ինչ արել է) (այսինքն, չի շարունակի, մինչ այն չի վճարի, ինչ նա ունի ուրիշ մարդկանց իրավունքներից և պատիժներ իր վատ արարքների համար): }

39.    { Բացի նրանցից, Աջերը (այսինքն, բարեպաշտ, ազնիվ հավատացյալները Իսլամական Միաստվածության, ովքեր ստացան Հաշիվների Գիրքը իրենց արարքների, իրենց աջ ձեռքում): }

40.    { Այգիներում (Դրախտում) նրանք կհարցնեն միմյանց, }

41.    { Հանցագործների (բազմաստվածների, անհավատների), (Եվ նրանք կասեն նրանց). }

42.    { “Ի՞նչը պատճառ դարձավ ձեզ մտնել Սաքար (Դժոխք):” }

43.    { Նրանք կասեն. “Մենք նրանցից չէինք, ովքեր աղոթում էին: }

44.    { Ոչ էլ մենք կերակրում էինք կարիքավորների: }

45.    { Եվ մենք սովոր էինք խոսել սուտ (ամենը, որը Ալլահը ատում է) նրանց հետ, ովքեր նույնպես խոսում են սուտ: }

46.    { Եվ մենք սովոր էինք զրպարտել Փոխհատուցման Օրը (Վերջին Օրը), }

47.    { Մինչ եկավ մեզ մոտ հաստատունը (այսինքն, մահը)”: }

48.    { Այսպիսով, ոչ մի խաչում (որևէ) խաչվողների շահեկան չի լինի նրանց: }

49.    { Այնուհետ, ի՞նչ է պատահում նրանց (այսինքն, անհավատներին), (ինչպես այն կարող է լինել), որ նրանք շեղվում են (ստանալուց) զգուշացումից: }

50.    { (Նրանք շրջվում են) կարծես, եթե նրանք (վախեցած) վայրի ավանակներ են: }

51.    { Փախնելով առյուծից: }

52.    { Ոչ, նրանցից յուրաքանչյուրը ցանկանում է, որ նրան կտրվի էջեր տարածված (եկող Ալլահից գրությամբ, որ Իսլամը ճիշտ կրոն է, և Մուհամեդը եկել է Ճշմարտությամբ Ալլահից): }

53.    { Ոչ. Բայց նրանք չեն վախենում Հանդերձյալ կյանքից (Ալլահի պատիժը նրանում): }

54.    { Ոչ. Իրոք, այս (Ղուրանը) զգուշացում է, }

55.    { Այսպիսով, ով ցանկանում է (ստանալ զգուշացում), նա կստանա զգուշացում դրանից (ընթերցելով այն - Սուրբ Ղուրանը): }

56.    { Եվ նրանք, չեն ստանա զգուշացում, մինչ Ալլահը չցանկանա ; Նա Միակն է, Ով արժանի է բարեպաշտության և հնազանդության մարդկությունից և Նա Միակն է, Ով ներում է (Իր ստրուկների մեղքերը): }

 Սուրա 75 Քիյամա [Հարություն ]

Ալլահի անունով, Առ –Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ես երդվում եմ Հարության Օրվամբ: }

2.    { Եվ ես երդվում եմ հոգու ինքնակառավարման նախատումով (այսինքն, հավատացյալի հոգով, որ կշտամբում է նրան, երբ նա գործում է մեղք կամ սխալ): }

3.    { Արդյո՞ք մարդը (անհավատը) կարծում է, որ Մենք չենք հավաքում (վերահավաքում) նրա ոսկերները (Հարության օրը): }

4.    { Այո, Մենք Կարող ենք միացնել կատարյալ հերթականությամբ նրա մատների հետքերը (մատնահետքերը. Յուրաքանչյուր մարդկային արարած ունի իր կամ նրա անձնական յուրահատուկ մատնահետքերը, չհավաքված ուրիշ որևէ մեկի նման, նշելով, որ մեր Տերը (Ալլահը) Ամենաբարձրագույն Արարիչն է ամենի.): }

5.    { Ոչ. Մարդ (մերժում է Հարությունը և Հաշիվը: Այսպիսով նա) ցանկանում է շարունակել գործել մեղքեր, մնացած կյանքի ընթացքում: }

6.    { Նա ասաց (զրպարտելով). “Ե՞րբ այդ Օրը Հարության կլինի: ” }

7.    { Բայց, երբ հայացքը կվախենա և կզարմանա (բոլոր սարսափելի բաներից, որ կտեսնեն Հարության Օրը): }

8.    { Եվ լուսինը մթագնում է: }

9.    { Եվ արևը և լուսինը կմիանան միասին (գնալով մեկը մյուսի վրա կամ հոտավետ կամ զրկված իրենց միասին թեթև և աճող արևմուտքից): }

10.    { (Այնուհետ) այդ Օրը մարդ կասի. “Որտե՞ղ է (ապաստանողը) սղոսկելուց (և փախնելուց այս պատժից):” }

11.    { Ոչ, Չկա ոչ մի ապաստան: }

12.    { Քո Տիրոջը (Միայն) կլինի վերջնակետի վայրը այդ Օրը (և Նա կպարգևի կամ կպատժի յուրաքանչյուրին, ըստ այնի, թե ինչի են նրանք արժանի և ինչ են նրանք անում իրենց աշխարհիկ կյանքում): }

13.    { Այդ Օրը մարդուն կտեղեկացնեն, թե ինչ է նա ուղարկել սկզբում (այսինքն, ինչ է նա արել, լավ կամ վատ արարքներից իր կյանքի ընթացքում), և ինչ է նա թողել ետևից (լավ կամ վատ արարքներից կամ սովորույթներից, որ նա արել կամ հայտնագործել է և մարդիկ հետևում են նրանց ինչպես օրինակ իր մահից հետո): }

14.    { Ոչ, մարդ կլինի վկա իր դեմ [ինչպես, իր մարմնի մասերը (մաշկը, աչքերը, ձեռքերը, ոտքերը, ականջները և այլն.) կխոսեն նրա արարքների մասին]. }

15.    { Նույնիսկ, եթե նա կարողանա դնել իր արդարացումները (կոծկելու իր վատ արարքները, որ շահ չեն բերի նրան): }

16.    { (O Մուհամեդ) Մի շարժիր քո լեզուն դրանով (այսինքն. Ղուրանով, կրկնելով խոսքերը Ղուրանից, որ դու լսել ես հրեշտակ Գաբրիելից, ժամանակի ընթացքում, երբ դու ստացել ես Լուսաբանում) շտապելու հիշել այն (վախենալով մոռանալ այն): }

17.    { Մենք Նրանք ենք, Ովքեր կհավաքեն այն (իրենց կրծքերում) և կտան ձեզ ունակություն ընթերցել այն (երբ որ դուք ցանկանում եք քարոզել): }

18.    { Եվ, երբ Մենք ընթերցել ենք այդ ձեզ (հրեշտակ Գաբրիելի միջոցով), այնուհետ հետևել ենք իր ընթերցմանը (և, այնուհետ կարդա այդ, ինչպես դու լսել ես այդ): }

19.    { Այնուհետ, այդ Մենք ենք (Ալլահը), Ով կդարձնի այդ պարզ (ձեզ, այսինքն, որ դուք հասկանաք դրա բացատրությունները և հրամանները): }

20.    { Ոչ, (այդ այդպես չէ, ինչպես դուք հայտարարում եք, o կռապաշտներ, որ դուք հարություն չեք առնի և հաշիվ չեք տա ձեր արարքների համար): Բայց, իրոք, դուք ցանկացաք աշխարհիկ կյանք (և դրա հաճույքները): }

21.    { Եվ մերժեք Հետագա Կյանքը (և դրա փայլը): }

22.    { Որոշ դեմքեր այդ Օրը կլինի փայլող և պայծառ: }

23.    { Նայելով իրենց Տիրոջը (Ալլահին): }

24.    { Եվ, որոշ դեմքեր, այդ Օրը, կլինեն կնճռոտ և մութ, }

25.    { Մտածելով (և սպասելով), որ որոշ թշնամություն պատրաստվում է ընկնել նրանց վրա, որ կկոտրի նրանց ողնաշարը: }

26.    { Ոչ, երբ այն (հոգին) հասնում է անրակին (այսինքն, մարմնից դուրս գալու ընթացքում, երբ մարդ կլինի մահվան շեմին): }

27.    { Եվ կասվի (անցորդներից): “Ո՞վ կարող է բուժել նրան (և փրկել նրան մահից):” }

28.    { Եվ նա (մահացող անձը) կհամոզվի, որ ժամանակն է առանձնանալու (մահը) եկել է (մինչ, նա տեսնում է մահվան հրեշտակներին, որ գալիս են ուղեկցելու նրա հոգին); }

29.    { Եվ, մեկ ոտքը կլինի պարուրված մյուս ոտքին: }

30.    { Շարժումը կլինի, այդ Օրը, ձեր Տիրոջը (Ալլահին): }

31.    { Ոչ նա (անհավատը) հավատաց (Ղուրանին և Մարգարեական Ուղերձին), ոչ էլ նա աղոթեց: }

32.    { Բայց, հակառակը, նա զրպարտեց (Ղուրանը և Մարգարեական Ուղերձը) և շրջվեց: }

33.    { Այնուհետ, նա քայլեց դեպի իր ընտանիքը պարծենալով (հիանալով իրենով): }

34.    { Անեծք քեզ (O անհավատ): Եվ կրկին անեծք քեզ: }

35.    { Եվ կրկին, անեծք քեզ (O անհավատ): Եվ կրկին անեծք քեզ: }

36.    { Արդյո՞ք մարդ կարծում է, որ նա կմատնվի արհամարհանքի (առանց հրամաններ ստանալու կամ արգելքների իր Տիրոջից, Ալլահից, և առանց պատժվելու կամ պարգևատրվելու պարտադիր պարտականությունների համար, որոնք դրված են նրա վրա իր Տիրոջից, Ալլահից): }

37.    { Արդյո՞ք նա Նութֆահ չէր (խառնված արական և իգական սեռական ելքով), սերմերով արտանետված (առաջ լցված): }

38.    { Այնուհետ, նա դարձավ Ալաքահ (լերդացած արյուն); հետո Նա (Ալլահը) արարեց (նրան) և այնուհետ, ձևավորեց և զարդարեց (նրան) պատշաճ համամասնությամբ: }

39.    { Եվ արարեց նրանից երկու սեռեր, արական և իգական: }

40.    { Արդյո՞ք Նա չէ (Ալլահը, Ով անում է այս ամենը), Ի Վիճակի է տալ կյանք մահացածին: (Այո, Նա Ի Վիճակի է անել ամեն բան): }

 Սուրա 76 Ալ –Ինսան [Արարած]

Ալլահի Անունով, Առ –Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Արդյո՞ք չի լինի մարդու մոտ ժամանակահատված (մինչ նրա հոգին ոգևշնչված նրան), երբ նա ոչինչ չունի նշելու: }

2.    { Իրոք, Մենք արարել ենք մարդուն խառնված Նութֆայից (այսինքն, Խառնված արտադրությունից երկու սեռերից, արգանդի ներսում): Մենք նկատի ունեյինք փորձելու նրան (հրամաններով և արգելքներով, որ Մենք տվել ենք նրան). Այսպիսով, Մենք նրան դաձրել ենք լսող (ունակ լսելու Մեր Տարբերակները) և տեսնող (ունակ տեսնելու Մեր նշանները և ապացույցները): }

3.    { Իրոք, Մենք ցույց տվեցինք նրան (պարզորեն) ուղղի (Ճշմարտության և կեղծության, բարիքի և չարիքի), արդյոք նա կլինի (հավատարիմ և) շնորհակալ (եթե, նա ընտրի բարիքի ուղին), կամ (անհավատարիմ և) անշնորհակալ (եթե, նա ընտրի չարիքի ուղղին): }

4.    { Իրոք, Մենք պատրաստել ենք անհավատների համար շղթաներ (երկաթե շղթաներ իրենց ոտքերի համար, կապելու նրանցով), երկաթե կապանքներ (որով իրենց ձեռքերը կկապվեն իրենց պարանոցներից), և բոցավառ Կրակ: }

5.    { Իրոք, բարեպաշտ հավատացյալները կըմպեն (գինի) գավաթից, խառնված (ջրով աղբյուրի, Դրախտի քաղցր բույրով, կոչվող) Քաֆուր: }

6.    { Աղբյուր, որտեղից Ալլահի ստրուկները կըմպեն, պատճառ լինելով դրան թափվել առաջ առատորեն (որտեղ որ նրանք լինեն): }

7.    { Նրանք (նրանք են, ովքեր) լրացնում են իրենց ուխտերը, և նրանք վախենում են Օրվանից, ում չարիքը լայն կտարածվի: }

8.    { Եվ նրանք տալիս են սնունդ, չնայած իրենց (կարիքի և) սիրո առ այն (կամ “Նրա սիրո համար ”), կարիքավորներին, որբերին և գերիներին: }

9.    { (Ասելով): “Մենք սնում ենք ձեզ միայն հանուն Ալլահի: Մենք չենք ցանկանում որևէ պարգև, ոչ էլ շնորհակալություն ձեզանից: }

10.    { “Իրոք, Մենք վախենում ենք մեր Տիրոջից, Օրվանից դաժան և անարգ (որի ընթացքում դեմքերը կլինեն մուգ և կնճռոտ սարսափելի բաներից, որ նրանք կտեսնեն):” }

11.    { Այսպիսով, Ալլահը փրկեց նրանց այդ Օրվանից, և տվեց նրանց պայծառություն գեղեցկության (իրենց դեմքերին) և ուրախություն (իրենց սրտերին): }

12.    { Եվ Նա պարգևեց նրանց ինչի համար նրանք դիմակայեցին համբերատար (այսինքն, նրանց հնազանդությունը առ Ալլահ, աշխարհիկ կյանքի ընթացքում), Դրախտով և մետաքսով (մետաքսյա հագուստներով): }

13.    { (Նրանք կլինեն) պառկած այնտեղ, զարդարված թախտին (ամենագեղեցիկ ծածկոցներով), առանց տեսնելու արև (այսինքն, նրանք չեն զգա որևէ ջերմություն), կամ (զգան) շատ ցուրտ (այսինքն, նրանք չեն զգա որևէ սառնություն Դրախտում): }

14.    { Եվ նրանց մոտ են դրանց ստվերները (այսինքն, Դրախտի ծառերի ստվերները), և դրանց պտուղների բույլերը (ծառերի) կախված ցած (իրենց հասանելիք) ամեն հեշտությամբ: }

15.    { Եվ, նրանց միջև կշրջանցեն (ծառաներ) արծաթե անոթներով (սնունդով) և բյուրեղյա բաժակներով }

16.    { Բյուրեղյա մաքուր, արծաթե (և այն կունենա արծաթե սպիտակություն և ապակե թափանցիկությամբ), նրանք (ծառաները) որոշում են դրա չափերը (բաժակների միջի ըմպելիքը) ճշգրիտ (քանակը, որ բնակիչները Դրախտի ցանկանում են): }

17.    { Եվ նրանց կտան ըմպելիք այնտեղ բաժակից (գինու), խառնված ջինջերով, }

18.    { Գարունը այնտեղ, կոչվում է Սալսաբիլ: }

19.    { Եվ նրանց միջև կանցնեն (ծառայելով նրանց) տղաներ, հավերժ երիտասարդ: Երբ դուք տեսնեք նրանց, դուք կկարծեք, որ նրանք (այքան գեղեցիկ են, որքան) ցրված (փայլուն) մարգարիտները: }

20.    { Եվ, երբ դուք նայեք այնտեղ (ցանկացած տեղ Դրախտում), դուք կտեսնեք հրճվանք (որ չի կարելի պատկերացնել), և մեծ տիրապետություն: }

21.    { Նրանց վրա կլինի կանաչ հագուստներ, լավ մետաքսից (ներսի կողմից) և հաստ մետաքսից (դրսի կողմից): Եվ նրանք կզարդարվեն արծաթյա ապարանջաններով, և նրանց Տերը կտա նրանց անարատ ըմպելիք: }

22.    { (Եվ կասվի նրանց): “Իրոք, այս պարգև է ձեզ համար (ինչ դուք արել եք աշխարհիկ կյանքում) և ձեր ջանքերը (ձեր լավ արարքները) կընդունվի (և երախտապարտ կլինի):” }

23.    { Իրոք, այդ Մենք ենք, Ով ուղարկել է Ղուրանը քեզ (O Մուհամեդ) աստիճանաբար (փուլերով): }

24.    { Ուստի, եղեք համբերատար (O Մուհամեդ) անդադար Հրամանատարությամբ ձեր Տիրոջ (լինելով պարտական առ Նա և հաստատելու Նրա Ուղերձը մարդկությանը), և չենթարկվել ոչ մեղսագործին ոչ էլ նրանց միջի անհավատին: }

25.    { Եվ հիշեք ձեր Տիրոջ Անունը (շատ) ամեն առավոտ և կեսօր: }

26.    { Եվ գիշերվա ընթացքում, տարածեք ձեզ Նրան (այսինքն, աղոթեք), և փառաբանեք Նրան երկար գիշերների ընթացքում (այսինքն, Տահաջութ աղոթքը): }

27.    { Իրոք, այս (անհավատները) սիրում են (կարճ ներկայությունը) աշխարհիկ կյանքի, և դիր նրանց ետև (մերժիր) ծանր (դժվար) Օրը (Հարության Օրը): }

28.    { Այդ Մենք ենք, Ով արարեց նրանց, և ամրացրեց նրանց ձևերը (արարել է նրանց կատարյալ ձևով): Եվ, երբ Մենք ցանկանանք, Մենք կարող ենք (կործանել նրանց և) լիովին փոխարինի նրանց ուրիշներով, իրենց նման (այսինքն, մարդկանցով նրանց նման, բայց հնազանդ և ենթարկվող Ալլահի Կամքին): }

29.    { Իրոք, այս (Ղուրանի Գլուխը) զգուշացում է, այսպիսով, ով ցանկանում է, թող նա վերցնի Ուղղի ՝ (հավատքի և բարեպաշտության) առ իր Տեր: }

30.    { Բայց, դուք չեք կարող ցանկանալ (անել որևէ բան), մինչ Ալլահը կցանկանա (դուք անելու այդ, այլապես դուք չեք, Աստվածային Ճակատագիր): Իրոք, Ալլահը ‘Ալիիմ (Ամենաիմացյալը Իր արարածների արարքներից), Հակիմ (Ամենաիմաստուն Իր որոշումներում) է: }

31.    { Նա կտա Իր Գութը նրան, ում Նա է (Ալլահը) ցանկանում, և ինչ վերաբերում է անարդար մարդկանց (սխալ գործողներին, բազմաստվածներին), Նա պատրաստել է նրանց համար ցավալի տանջանք: }

 Սուրա 77 Ալ –Մուրսալաթ [Ուղարկվածներ]

Ալլահի Անունով, Առ –Ռահմեն (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { (Քամիներով) ուղարկված մեկը մյուսի ետևից: }

2.    { Եվ ուժեղ քամիներով, որ փչում են ուժգնորեն: }

3.    { Եվ դրանցով (քամիներով), որ թափել (ամպեր և անձրևը) են: }

4.    { Եվ սրանցով (Ղուրանի Տարբերակներ), որ առանձնացնում է (ճիշտը սխալից): }

5.    { Եվ դրանցով (հրեշտակներով), որ հանձնում էին (Ալլահից) լուսաբանումը (Ալլահի Մարգարեյին), }

6.    { Որ (Ղուրանը) լինի փաստարկ (Ալլահի համար, տանջելու մարդկանց, ով չի հետևում դրան և հեռացնել բոլոր արդարացումները մարդկանցից, մինչ Նա ուղարկել է Ղուրանը նրանց և նրանք չհետևեցին դրան), կամ զգուշացում (մարդկությանը): }

7.    { Հաստատորեն, ինչ ձեզ խոստացել են, պիտի գա անցնելու: }

8.    { Այնուհետ, երբ աստղերը կորցնում են իրենց լույսերը: }

9.    { Եվ, երբ երկինքը ճեղքվում է անջատ: }

10.    { Եվ, երբ լեռները պայթեցվում են: }

11.    { Եվ, երբ Մարգարեները հավաքվում են իրենց նշանակված ժամանակ (վկայելու ընդդեմ իրենց ժողովուրդների): }

12.    { Ինչպիսի՞ (մեծ և սարսափելի) Օր են նրանք (մարգարեները) հետաձգվել (նրանց միջև և իրենց ժողովուրդների միջև դատաստանի համար): }

13.    { Դատաստանի Օրվա համար (ժողովուրդների միջև): }

14.    { Եվ, ինչպե՞ս կարող ես դու իմանալ (O մարդ), ինչ է Դատաստանի Օրը (և ինչպես այն կլինի) (այսինքն, դու չես կարող պատկերացնել դրա սարսափը և դաժանությունը): }

15.    { Անեծք այդ Օրը մերժողներին (Հարության Օրը): }

16.    { Արդյո՞ք մենք չէինք կործանել նախորդներին (նախորդ ազգերից, որովհետև, նրանք մերժեցին մարգարեներին, ինչպես Նոյի մարդիկ, ‘Ադ և Թամուդները արեցին): }

17.    { Այնուհետ, Մենք ստիպեցինք հետագա սերունդներին (ովքեր, նրանց նման էին զրպարտումով և անհնազանդությամբ) հետևել նրանց (կործանմամբ): }

18.    { Այսպիսով, Մենք գործ ունենք հանցագործների հետ (բազմաստվածներ և անհավատներ Մեքքայի, ովքեր մերժեցին Մարգարեյին): }

19.    { Անեծք այդ Օրը մերժողներին (Հարության Օրը): }

20.    { Արդյո՞ք Մենք չենք արարել ձեզ (O անհավատներ) անարգված ջրից (սերմից): }

21.    { Այնուհետ, Մենք տեղադրեցինք այն ապահով վայր (արգանդում), }

22.    { Որոշվա՞ծ է (և իմացյալ) ժամանակահատված (հղիության, որը Ալլահը միայն կարող է սահմանել և իմանալ ճշգրիտ ժամանակը): }

23.    { Եվ Մենք Ի Վիճակի էինք (արարել այն, տալ ձև դրան և հանել այն մոր արգանդից կենդանի, որպես մանուկ), և Մենք Լավագույնն ենք այդպես անելու: }

24.    { Անեծք այդ Օրը մերժողներին (Մեր Հզորության): }

25.    { Արդյո՞ք Մենք չենք դարձրել երկիրը վայր (տեղ) ընդունելության: }

26.    { Արդյո՞ք, (այսինքն, այն ներառում է) ողջերին (իրենց տներում) և մահացածներին (իրենց գերեզմաններում): }

27.    { Եվ տեղավորե՞լ է ներսում հաստատուն և բարձր լեռներ (ինչպես անսասան, խորը խարսխված, այնպես, որ երկիրը չի տատանվում ոտքերիդ տակ), և տվել է ձեզ ըմպելու քաղցր ջուր: }

28.    { Անեծք այդ Օրը մերժողներին (այդ բոլոր բարիքների և լավությունների): }

29.    { (Կասվի անհավատներին Հարության Օրը): “ Ուղարկում եմ Ձեզ դեպի (Դժոխքի Կրակ), որը դուք սովոր էիք մերժելու (աշխարհիկ կյանքում): }

30.    { “Հեռացնեմ ձեզ առ ստվեր (Դժոխքի Կրակի ծխի աճող և առանձնացված) երեք սյուներով (ծխի), }

31.    { “Ոչ ստվերը, ոչ էլ որևէ օգուտ, ընդդեմ Կրակի կատաղի հրի: }

32.    { Իրոք, այն (Դժոխքը) գցում է կայծեր (հսկայական) ինչպես ամրոցներ, }

33.    { Կարծես, եթե նրանք սև ուղտեր էին, որոնց գույնը թեքվում է դեպի դեղինը (Արաբները, անցյալում օգտագործում էին ‘ուղտեր ’ բառը ինչպես հոմանիշ ամրոցների իրենց բանաստեղծություններում): }

34.    { Անեծք այդ Օրը մերժողներին (Հարության Օրվա): }

35.    { Այդ կլինի Օր, երբ նրանք (անհավատները) չեն խոսի (որևէ խոսքով, որ օգուտ կտա նրանց), }

36.    { Եվ նրանց չի թույլատրվի արդարանալ (որովհետև, նրանք չունեն ոչ մի արդարացում իրենց անհավատության համար): }

37.    { Անեծք այդ Օրը մերժողներին (Հարության Օրվա): }

38.    { Այդ կլինի Դատաստանի Օր: Մենք բերել ենք ձեզ և հին մարդկանց միասին (այդ Օրը Ալլահը կդատի բոլոր մարդկանց միջև): }

39.    { Այսպիսով, եթե դուք ծրագիր ունեք (հիմք, սահելու Ալլահի պատժից), ապա, օգտագործեք այն Իմ դեմ (փրկելու ինքներդ ձեզ Ալլահի տանջանքից, եթե դուք, փաստորեն կարողանաք): }

40.    { Անեծք այդ Օրը մերժողներին (Հարության Օրվա): }

41.    { Իրոք, բարեպաշտը (որ վախենում է Ալլահից աշխարհիկ կյանքում, հետևելով Նրա Հրամաններին և խուսափելով Նրա արգելքներից) կլինի ստվերի (ծառերի) և աղբյուրների (հոսող ջրերի) միջև: }

42.    { Եվ մրգերի, ինչից նրանք ցանկանում են: }

43.    { (Եվ կասվի նրանց): “Սնվեք և ըմպեք հարմար ձևով (ուրախությամբ) այն (առաքինի արարքների համար աշխարհիկ կյանքում), որոնք դուք սովոր եք անել: }

44.    { Իրոք, այսպիսով, (այնպիսի առաքինի պարգևով), Մենք պարգևատրում ենք բարիք գործողներին: }

45.    { Անեծք այդ Օրը մերժողներին (Հարության Օրը): }

46.    { (O դուք, հավատացյալներ): Սնվեք և վայելեք ձեզ (աշխարհիկ կյանքում) մի փոքր: Իրոք, դուք հանցագործներ եք (բազմաստվածներ, մեղսագործներ): }

47.    { Անեծք այդ Օրը մերժողներին (Հարության Օրվա): }

48.    { Եվ, երբ ասվեց նրանց (աշխարհիկ կյանքում). “Խոնհարեք ձեզ (աղոթքում) Նրանք չեն խոնարհվում (այլ, նրանք պնդում են իրենց գոռոզությունը և համառությունը): }

49.    { Անեծք այդ Օրը մերժողներին (Տարբերակների և Ալլահի Ղուրանի): }

50.    { Այնուհետ, (եթե, նրանք չեն հավատում այս Ղուրանին), ուրիշ խոսքերին (պարագաներին - գրքին) սրանից (Ղուրանից) բացի, նրանք կհավատա՞ն: }

 ՍՈՒՐԱ 78 ԱՆ-ՆԱԲԱ’ [ՄԵԾ ԱՎԵՏԻՍ]

Ալլահի անունով, Առ –Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ի՞նչ են նրանք (անհավատները) հարցնում (միմյանց): }

2.    {Մեծ ավետիսի մասին (այսինքն, Ղուրանի, որը նշում է Հարությունը, որը անհավատները ժխտում են): }

3.    { Որի մասին, նրանք (անհավատները) տարաձայնությունների մեջ են (այսինքն, նրանք կասկածանքի մեջ են դրա հետ կապված, և նրանք ժխտում են այդ): }

4.    { Ոչ, (այդպես չէ, ինչպես դուք, անհավատներդ մտածում եք):Իրոք, նրանք կիմանան (իրենց ժխտման արդյունքը Հարության Օրը): }

5.    { Ոչ, կրկին, նրանք կիմանան (և կտարբերեն, այն բանից հետո, երբ կստանան իրենց պատիժը, որ Մուհամեդը ազնիվ էր իրենց հետ զգուշացման մեջ): }

6.    { Արդյո՞ք, Մենք չենք դարձրել երկիրը պատրաստ (ինչպես անկողին) ձեզ համար բնակվելու այնտեղ: }

7.    { Եվ (Արդյո՞ք Մենք չենք դարձրել) լեռները որպես ցցեր (այնպես, որ Երկիրը հաստատուն լինի և չերերա ձեր ոտքերի տակ, նրա մեծ արագությամբ շարժումից:) }

8.    { Եվ, արդյո՞ք Մենք չենք արարել ձեզ զույգերով (արական և իգական): }

9.    { Եվ, Մենք արդյո՞ք, չենք դարձրել ձեր քունը, որպես (պատճառ) հանգստացնելու (ձեր մարմինները, աշխատանքի դադարի ժամանակ): }

10.    {Եվ արդյո՞ք, չենք արել մենք գիշերը, ինչպես (քող կամ) հագուստ (քողարկելու ձեզ և թաքցնելու իր խավարով): }

11.    { Եվ արդյո՞ք Մենք չենք դարձրել օրը (գործոն) ապրուստի: }

12.    {Եվ, արդյո՞ք Մենք չենք կառուցել ձեր վերևը յոթ ամուր (երկինքներ): }

13.    { Եվ, Մենք դրել ենք (այնտեղ) փայլող Սիրաջ (լուսամփոփ, լույսի և ջերմության աղբյուր, այսինքն, արև); }

14.    { Եվ, արդյո՞ք Մենք չենք ուղարկել երկնքից (որը պատրաստ է արձրևել) առատ ջուր: }

15.    { Որ Մենք կարող ենք բերել դրանով ցորեն (մարդկանց համար սնվելու) և բուսականություն (կենդանիների համար սնվելու), }

16.    { Եվ այգիներ, խիտ աճով: }

17.    { Իրոք, Դատաստանի Օրը հաստատված ժամանակ է: }

18.    { Օրը, երբ եղջյուրը (Շեփորը) կհնչի, և դուք կգաք առաջ խմբերով (խումբ առ խումբ), }

19.    { Եվ երկինքը բացված կլինի, և այն կդառնա ինչպես դարբասներ (հրեշտակների համար իջնելու), }

20.    { Եվ լեռները կշարժվեն իրենց տեղերից և նրանք եղած կլինեն ինչպես պատրանք: }

21.    { Իրոք, Դժոխքը (այդ Օրը) կփնտրի (անհավատների, և կլինի վայր դարանի նրանց համար), }

22.    { Կեղեքիչների համար այն (Դժոխքը) կլինի բնակության վայր, }

23.    { Նրանք կբնակվեն այնտեղ (Դժոխքում) դարեր (այսիքն, հավիտյան), }

24.    { Ոչինչ պաղ նրանք այնտեղ չեն ճաշակի (պաղեցնելու իրենց, Դժոխքի ջերմությունից), ոչ էլ որևէ ըմպելիք (հագեցնելու իրենց ծարավը), }

25.    { Բացի եռացող ջրից, և աղտոտ վերքի արտահոսքից (որը դուրս կգա Կրակի բնակիչների մաշկերից): }

26.    { (Այս) (արդար և) համամասնական պատիժ է (ըստ իրենց չար հանցանքների): }

27.    { (Քանզի) իրոք, նրանք սովորություն չեն ունեցել փնտրել քավություն (իրենց մեղքերի, նրանք չեն վախեցել Դատաստանի Օրվանից, և նրանք չեն արել բարի արարքներ, որոնք կարող էին օգտակար լինել նրանց այդ Օրը): }

28.    { Բայց, նրանք զրպարտել են Մեր Այաթները (Տարբերակները, Նշանները, Ապացույցները), ամբողջովին: }

29.    { Եվ ամենը Մենք գրառել ենք գրքում: }

30.    { Այսպիսով, ճաշակեք դուք (o, անհավատներ, ձեր չար արարքների արդյունքները). }: Պատժից բացի որևէ բարձրունքի չենք արժանացնի Ձեզ,

31.    { Իրոք, բարեպաշտների (և առաքինիների համար, ովքեր վախենում են Ալլահից և բարի արարքներ են ներկայացնում, որոնք Նա պատվիրել է և ձեռնպահ են մնում չար արարքներից, որոնք Նա արգելել է) կլինի մեծ հաջողություն (Դրախտ): }

32.    { Պարտեզներ և խաղողի այգիներ, }

33.    { Եվ երիտասարդ (կանայք), լիակուրծք (հասուն) կույսեր, նույն տարիքի, }

34.    { Եվ լի գավաթ (հիասքանչ գինու, որը չի հարբեցնում). }

35.    { Ոչ մի Լագըֆ (աղտոտ, սին, չար զրույցներ) չեն լսի նրանք այնտեղ, ոչ էլ սուտ; }

36.    { (Այս ամենը) պարգև է ձեր Տիրոջից, մեծ հաշվարկված նվեր (ըստ իրենց լավ արարքների լավագույնի), }

37.    { Տիրոջից երկինքների և երկրի և ամենի ինչ նրանց միջև է, Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Ում հետ նրանք (մարդիկ) չեն համարձակվի խոսել (Հարության Օրը, բացի Նրա Թույլտվությունից). }

38.    { Օրը, որ Առ-Ռուհ (Գաբրիել հրեշտակը) և հրեշտակները կկանգնեն առաջ, շարքերով, նրանք չեն խոսի բացի նրանից, ում Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութը) կթույլատրի, և նա կխոսի ինչ ճիշտ է: }

39.    { Այդ Ճշմարիտ Օր է (որը, անկասկած կգա). Այսպիսով, ով ցանկանում է, թող ճանապարհ փնտրի առ Իր Տեր (ենթարկվելով Նրան այս աշխարհիկ կյանքում). }

40.    { Իրոք, Մենք զգուշացրել ենք ձեզ մոտակա պատժի մասին, – Օրվա, երբ մարդ կտեսնի (արդյունքը) ինչ իր ձեռքերը արել են (արարքներից) և անհավատը կասի “Ես փափագում էի լինել փոշի (և հարություն չառնեի հանդիպելու այս տանջանքներին):” }

 (79) Սուրա Ան-Նազիաթ [Հոգեառները]

Ալլահի Անունով, Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Այն (հրեշտակներով) ովքեր, դուրս են հանում կատաղի և բռնությամբ (անհավատների հոգիները մահվան ժամանակ), }

2.    { Եվ, նրանցով (հրեշտակներով), ովքեր քնքշությամբ դուրս են հանում (հոգիները առաքինի հավատացյալների, մահվան ժամանակ), }

3.    { Եվ նրանցով (հրեշտակներով), ովքեր լողում են (սահելով երկնքից երկիր և բարձրանալով երկրից երկինք), }

4.    { Եվ, նրանցով (հրեշտակներով) ովքեր առաջ են շարժվում, ինչպես վազքում, (անելու Ալլահի Հրամանները), }

5.    { Եվ, նրանցով (հրեշտակներով), ովքեր հաստատում են իրենց Տիրոջ Հրամանները (աշխարհիկ հարցերում, որը Ալլահը սահմանել է նրանց անելու), (որ, դուք անհավատներ հարություն կառնեք ստանալու ձեր հաշիվը): }

6.    { Օրը, երբ երկիրը կերերա ուժգին (Շեփորի առաջին հնչելուց հետո, որի ընթացքում բոլորը կմահանան), }

7.    { Կհետևի երկրորդ հնչոցը (որի ընթացքում բոլորը հարություն կառնեն), }

8.    { Այդ Օրը սրտերը (անհավատների) կերերան (վախով, խառնաշփոթությամբ և անհանգստությամբ), }

9.    { Իրենց աչքերով, նվաստացած և իջեցրած: }

10.    { Նրանք ասում են (անհավատները աշխարհիկ կյանքի ընթացքում): “Հնարավո՞ր է, որ մենք վերադառնանք մեր նախկին վիճակին երկրի վրա (այսինքն, կենդանի): }

11.    { “Ինչպե՞ս. Այն բանից հետո, երբ մենք դարձանք (մեր մահից հետո) խառնված ոսկորների (ապա, ինչպե' ս հնարավոր է վերադառնալ կյանքին):” }

12.    { Նրանք ասում են. “Կլինի, այդ պարագայում (Եթե մենք իրոք վերադառնում ենք կյանքին) կլինենք (ավերիչ) վերադարձ կորստով (մինչ, կլինի անհնար խուսափել պատժից):” }

13.    { Սակայն, կլինի միայն մեկ ձայն (այսինքն, Եղջյույրի երկրորդ հնչելը), }

14.    { Երբ հանկարծակի, նրանք գտան իրենց, երկրի մակերեսին (կենդանի, իրենց մահից հետո), }

15.    { Արդյո՞ք հասել է քեզ (O Մուհամեդ) Մովսեսի պատմությունը: }

16.    { Երբ նրա Տերը կանչեց նրան Տուվայի Սուրբ հովիտը. }

17.    { (O, Մովսես) “Գնա Փարավոնի մոտ, իրոք, նա չարաշահել է բոլոր սահմանները (հանցանքներում, մեղքերում, կռապաշտությունում անհավատությունում, ) }

18.    { Եվ ասա (նրան): “Արդյո՞ք դու (կցանկանաս) մաքրել քեզ (մեղքերից և հավատալ Ամենահզոր Ալլահին): }

19.    { “Եվ, որ ես ուղղորդե՞լ եմ քեզ առ քո Տերը, այսպիսով դու պիտի վախենաս Նրանից (այսինքն, դառնաս առաքինի և դադարես մեղքեր գործել և չարաշահել և քո դաժան սիրտը դառնա մեղմ) }

20.    { Այնուհետ նա (Մովսեսը) ցույց տվեց նրան մեծ նշան (հրաշքը նրա գավազանի, որը դարձավ մեծ օձ:) }

21.    { Սակայն նա (Փարավոնը), չարախոսեց և չենթարկվեց: }

22.    { Այնուհետ, նա շրջեց իր մեջքը, ձգվելով (Մովսեսի դեմ). }

23.    { Այնուհետ, նա հավաքեց (իր մարդկանց) և բարձրաձայն բղավեց, }

24.    { Ասելով, “Ես եմ ձեր Տերը, ամենաբարձրյալը”: }

25.    { Այսպիսով, Ալլահը զավթեց նրան պատժով Վերջին Օրը (Կրակում), նույնպես աշխարհիկ կյանքում (խեղդելով Կարմիր ծովում). }

26.    { Իրոք, սրա մեջ կա դաս (օրինակ, հորդոր, զգուշացում, ) նրան, ով վախենում է Ալլահից. }

27.    { (O անհավատներ, որ դուք զրպարտում եք Հարության Օրը) Արդյո՞ք ձեր արարումն է դժվար (մահից հետո) թե (արարումը) երկնքի, որը Նա (Ալլահը) կառուցեց (ձեր վրա առանց հիմքերի), }

28.    { Նա բարձրացրեց նրանց (երկինքների) բարձրությունը և կատարելագործեց այն: }

29.    { Եվ Նա քողարկեց դրա (երկնքի) գիշերը խավարով (այսինքն, ամբողջ տիեզերքը խորտակեց խավարի մեջ) և դուրս բերեց (այդ խավարից) դրա օրը (մթնոլորտի միջոցով, որը ներկայացնում է արևի ճառագայթները, որոնք անտեսանելի են, մինչ հասնում են մթնոլորտ, որը վերածում է դրանք լույսի և այդ իսկ պատճառով մթնոլորտից դուրս արևը նման է խավար կապույտ սկավառակի.): }

30.    { Եվ, այնուհետ Նա տարածեց երկիրը (և դրաձրեց դրա ուրվագիծը ջայլամի ձվի նման), }

31.    { Եվ, Նա բերեց այնտեղից (երկրից) իր ջուրը (որը, բխում է հրաբխային գազերից, որոնք ձևավորում են երկինքները ըստ մթնոլորտի բարձր շերտերի ցածր ջերմասաստիճանի և ուստի, այդ ամպերը անձրևում են այդ ջուրը, որը երկրի վրա է հիմա, ) և նրա արոտավայրերը (այսինքն, գյուղատնտեսությունը, որն ունի հրաբխային հող), }

32.    { Եվ, լեռները Նա ամուր ամրագրել է (երկրի վրա ինչպես հենարան, կայունացնելու երկիրը իր բարձր արագության պտույտներից), }

33.    { (Այս ամենը Ալլահն է արել) լինելու պաշար և օգուտ ձեր և ձեր անասունների համար: }

34.    { Սակայն, երբ գալիս է Մեծ Աղետը (այսինքն, Եղջյուրի երկրորդ հնչյունը և Հարության Օրը), }

35.    { Օր, երբ մարդ կհիշի, թե ինչի համար է աշխատել (աշխարհիկ կյանքի ընթացքում, այսինքն բարի կամ չար արարքներ), }

36.    { Եվ, Դժոխքի Կրակը կլինի պարզ ակնհայտ ամենքին, ով տեսնում է (այսինքն, բոլորի համար), }

37.    { Այնուհետ, նրա համար, ով չարաշահում է բոլոր սահմանները (անհավատության մեջ, մեղքերում, ) }

38.    { Եվ, գերադասեց աշխարհիկ կյանքը (հետևելով իր կրքերին և անտարբեր Հետագային), }

39.    { Իրոք, Դժոխքի Կրակը կլինի (նրա) բնակավայրը: }

40.    { Բայց նրա համար, ով վախենում է կանգնել (դատին) իր Տիրոջ առջև և (այդ պատճառով) զուսպ է պահում իրեն կրքերից, }

41.    { Իրոք, Դրախտը կլինի (նրա) բնակավայրը: }

42.    { Նրանք (անհավատները) հարցրեցին քեզ (O Մուհամեդ) Ժամի մասին (Վերջին Օրվա) (ծաղրանքով): “Ե՞րբ կլինի նրա սահմանված ժամկետը:” }

43.    { Որի մասին, դուք ոչ մի գիտելիք չունեք, }

44.    { Ձեր Տիրոջն է (Միայն) պատկանում (գիտելիքը) պահի ժամկետը: }

45.    { Դու (O Մուհամեդ) միայն զգուշացնող ես նրանց համար, ովքեր վախենում են դրանից: }

46.    { Օրը նրանք տեսնում են (Հարության Ժամը), կլինի (նրանց համար) կարծես նրանք չեն ուշացել (աշխարհիկ կյանքում) բացի կեսօրից կամ առավոտից: }

 (80) Սուրա ‘Աբասա [Նա խոժոռվեց]

Ալլահի Անունով, Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Նա (Մուհամեդ) խոժոռվեց և շրջվեց, }

2.    { Երբ կույր մարդը (‘Աբդ Ալլահ իբն Ում- Մաքթում) եկավ նրա մոտ (խորհուրդ հարցնելու, մինչ Մարգարեն շատ զբաղված էր քարոզելով մեկ կամ մի քանի Քուրեյշ առաջնորդների:) }

3.    { Եվ ինչպե՞ս դու կարող ես իմանալ: Նա կարող էր մաքրվել (քո խորհրդի միջոցով), }

4.    { Կամ նա կարող էր ստանալ հղում և հղումը կարող էր օգտակար լինել նրան: }

5.    { Ինչ վերաբերում է նրանց (Քուրեյշների առաջնորդներին), ովքեր անտարբեր են (ստանալու հղում քեզանից և քո քարոզից) կարծելով իրենց ինքնաբավ,  }

6.    { Արդյո՞ք դու նրանց ավելի շատ ես հաշվի առնում (լսելով նրանց), }

7.    { Մինչ քեզ վրա չի լինի որևէ մեղադրանք, եթե նա չմաքրվի (մինչ դու միայն Մարգարե ես, ով փոխանցում է Ալլահի Ուղերձը, մինչ դեռ մարդկանց ուղղորդելը պատկանում է Միայն Ալլահին:) }

8.    { Սակայն, ինչ վերաբերում է նրանց, ովքեր գալիս են քեզ մոտ ձգտելով (իրական եռանդով գիտելիքի), }

9.    { Մինչ նա վախենում է (Ալլահը իր սրտում) (այսինքն, հուսալով Ալլահի գութը և վախենալով Ալլահի պատժից), }

10.    { Դու անտեսեցիր նրան և դու շեղեցիր քո ուշադրությունը (մեկ ուրիշին): }

11.    { Ոչ, (O Ալլահի Մարգարե). Իրոք, այն (նրաՍուրան -Ղուրանը) Հղում է (քեզ և նրան, ով ցանկանում է հղվել), }

12.    { Այսպիսով, ով ցանկանում է, թող հիշատակի Նրան (այսինքն, հիշատակի Ալլահի Անունը և հետևի Նրա ուսմունքներին, որոնք նշված են Նրա Լուսաբանումում, Ղուրանում, ). }

13.    { Այն (Այս Ղուրանը) Պատվելի Գրառումների մեջ են, }

14.    { Ամենաբարձրյալը (փառաբանվածը), մաքրվածը (հեռու ամեն փոփոխությունից և խեղաթյուրումից), }

15.    { Դպիրների Ձեռքերում (հրեշտակների), }

16.    { Պատվելի (առաքինի իրենց էթիկայում) և բարեպաշտ (իրենց արարքներում և հնազանդությունում): }

17.    { Անեծք լինի (անհավատ) մարդուն: Որքան անհավատարիմ է (և անշնորհակալ) նա (Ալլահին, իր Տիրոջը): }

18.    { (Արդյո՞ք նա չի տեսնում) ինչից է Նա արարել նրան: }

19.    { Նութֆայից (սերմի կաթիլից) Նա արարեց նրան և այնուհետ Նա սահմանեց նրան համապատասխան համամասնությամբ (աստիճաններով. Սերմի կաթիլից Ալաքա, այնուհետ Մուդգհա, այնուհետ ոսկորների, այնուհետ Նա հագցրեց ոսկորներին մարմին, այնուհետ Նա հոգի շնչեց նրա մեջ), }

20.    { Այնուհետ, Նա հեշտացրեց նրա համար ճանապարհ (մոր արգանդից), }

21.    { Այնուհետ, Նա պատճառեց նրան մահ և դրեց նրան իր գերեզմանը: }

22.    { Եվ, երբ Նա (Ալլահը) ցանկանա, Նա հարություն կտա նրան: }

23.    { Ոչ (այդպես չէ, ինչպես անհավատները հայտարարում են, որ նա լրացրել է պարտականությունները սահմանված նրան Ալլահից): (Իրոք) նա չի արել, ինչ Նա պատվիրել է նրան (այսինքն, հավատալ Ալլահին և հնազանդվել Նրան, հետևելով Նրա կրոնին): }

24.    { Այնուհետ, թող մարդը նայի իր սնունդին (թող նա երթադրի, ինչպես է Ալլահը արարել այդ). }

25.    { Մենք լցրել ենք (երկիր) ջուր, առատությամբ, }

26.    { Եվ Մենք ճեղքել ենք երկիրը բացվածքի (բույսերից, որոնք գալիս են երկրի ներսից դեպի մակերես), }

27.    { Այնուհետ. Մենք պատճառ ենք հանդիսացել այնտեղ հացահատիկի աճին, }

28.    { Եվ խաղող և երեքնուկ բույսեր (այսինքն, կանաչ կեր անասունների համար), }

29.    { Եվ ձիթապտուղ և արմավենիներ, }

30.    { Եվ այգիներ կանաչապատված շատ ծառերով, }

31.    { Եվ մրգեր, և խոտաբույսեր, }

32.    { Լինելու պաշար և օգուտ ձեր համար և ձեր անասունների: }

33.    { Սակայն, երբ գալիս է խլացնող ճիչը (Եղջյուրի երկրորդ փչոցը, Հարության փչոցը), }

34.    { Այդ Օրը մարդը կփախչի իր եղբորից, }

35.    { Եվ իր մորից և իր հորից, }

36.    { Եվ իր կնոջից և իր երեխաներից, }

37.    { Յուրաքանչյուրը այդ Օրը կունենա բավարար բան, իրեն տարբերելու մյուսներից (այսինքն, նա զբաղված կլինի միայն իր մասին հոգալով ). }

38.    { Որոշ դեմքեր (այսինքն, հավատացյալների դեմքերը) այդ Օրը կլինեն պայծառ, }

39.    { Ծիծաղելով. հրճվելով բարի լուրով (Դրախտով), }

40.    { Եվ ուրիշ դեմքեր այդ Օրը կլինեն խամրած, }

41.    { (Եվ) խավարը կպատի նրանց: }

42.    { Այսպիսին կլինեն անհավատները, վատ, չար արարքներ անողները: }

 (81) Սուրա Աթ-Թակուիր [Վնասված Շրջված]

Ալլահի Անունով, Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Երբ արևը վիրավոր լինի (և նրա լույսը մարի և գահընկեց լինի). }

2.    { Եվ, երբ աստղերը ընկնեն սփռված (և նրանց լույսը մարի), }

3.    { Եվ, երբ լեռները հեռացվեն (և պայթեն), }

4.    { Եվ, երբ հղի ուղտը (որը շուտով պիտի ծննդաբերի) անտեսվի (Այս տարբերակը վերաբերվում է անտարբերությանը, որը գերակշիռ կլինի նույնիսկ ամենակարևոր իրադարձություններում, ինչպիսին էր հղի ուղտը Արաբական հասարակությունում այդ ժամանակ), }

5.    { Եվ, երբ վայրի գազանները հավաքվեն միասին, }

6.    { Եվ, երբ ծովերը բոցավառվեն (դառնան բոցավառ կրակ կամ լցվեն): }

7.    { Եվ, երբ հոգիները միավորվեն խմբերի (լավերը միասին, վատերը միասին, հավատացյալները միասին և անհավատները միասին, Մուսուլմանները միասին, Հրեաները միասին և Քրիստոնյաները միասին և այլն.) }

8.    { Եվ, երբ իգական սեռի (նորածնին) որը կենդանի թաղվել է (ինչպես կռապաշտ Արաբները սովորություն ունեին անելու, մինչ Իսլամի գալուստը) հարցնեն, }

9.    { Ո՞ր մեղքի համար նա սպանվել է (հարցը այստեղ մեղադրանք է, նկատողություն և վճիռ նրա համար, ով թաղել է նրան): }

10.    { Եվ, երբ (գրառված) էջերը (յուրաքանչյուր մարդու գրառված լավ և վատ արարքները) կբացահայտվեն (այսինքն, հրապարակայնություն կստանան), }

11.    { Եվ, երբ երկինքը պոկվի և հեռացվի իր տեղից, }

12.    { Եվ, երբ Դժոխքի Կրակը բոցավառվի (Դժոխքի բնակիչների համար), }

13.    { Եվ, երբ Դրախտը մոտիկ կլինի (իր բնակիչներին), }

14.    { (Ապա) ամեն ոք կիմանա, թե ինչ է նա բերել (բարուց և չարից). }

15.    { Այսպիսով, իրոք Ես երդվում եմ աստղերով, որ նահանջել են (այսինքն, անհայտացել են օրվա ընթացքում և հայտնվել են գիշերվա ընթացքում), }

16.    { Որ վազում են (իրենց ուղեծրում) և (ապա) թաքնվում իրենց համաստեղություններում (ինչպես եղնիկները թաքնվում են իրենց ապաստաններում), }

17.    { Եվ, գիշերով, երբ այն մոտենում է իր խավարով, }

18.    { Եվ, արշալույսով, երբ այն պայծառ է դառնում, }

19.    { (Որ) իրոք, այս (այսինքն, Ղուրանը) Խոսք է (փոխանցված) առաքինի մարգարեյով (այսինքն, Գաբրիել հրեշտակ, ով փոխանցեց Ալլահի Խոսքը Մարգարե Մուհամեդին), }

20.    { Ով ունի մեծ իշխանություն (կատարելու Ալլահի հրամանը) և ունի բարձրյալ դիրք (բարձր աստիճան) Գահի Տիրոջ հետ, }

21.    { (Ով) հնազանդ է (հրեշտակներով), և (նույնպես) հուսալի է (փոխանցելու Ալլահի Լուսաբանումը Իր Մարգարեյին, Մուհամեդին, ), }

22.    { Եվ (O Մեքքայի կռապաշտներ) ձեր ուղեկցորդը (այսինքն, Մուհամեդը, որին դուք գիտեք) խելագար չէ (ինչպես դուք փորձում էիք պնդել). }

23.    { Եվ, իրոք նա (Մուհամեդը) տեսավ նրան (Գաբրիելին) պարզ, հստակ հորիզոնում: }

24.    { Եվ, իրոք, նա (Մուհամեդը) գծուծ չէ (այսինքն, մերժում է գիտելիքը) Անտեսանելիի (Ալլահից Լուսաբանումը, այսինքն նա չի մերժում գիտելիքը ինչպես գուշակներն են անում, ովքեր լուսաբանում են իրենց գիտելիքը միայն նրան, ում ցանկանում են և գումար են վերցնում:Ավելին, Մուհամեդը փոխանցեց Ալլահի Ուղերձը բոլորին, լինի նա հարուստ թե աղքատ, առաքինի թե ոչ, ուժեղ թե թույլ և ոչ մի պարգև չի պահանջում). }

25.    { Եվ, իրոք այն (այս Ղուրանը) արտաքսյալ Սատանայի խոսքը չէ: }

26.    { Ապա, ու՞ր ես գնում (այս Ղուրանի փոխարեն, որը ներառում է ուղղորդում և գութ ձեզ, ): }

27.    { Իրոք, այս (Ղուրանը) ոչինչ է քան Հիշեցում (և հորդոր) ամբողջ աշխարհներին (մարդկությանը և ջիներին), }

28.    { Ով, ձեզանից ցանկանում է ուղղորդվել Ճշտի Ուղղի: }

29.    { Եվ, դուք չեք կարող ցանկանալ (ուղղորդում), մինչ Ալլահը, աշխարհների Տերը, չցանկանա: }

 (82) Սուրա Ալ –Ինֆիտար [Ճեղքում]

Ալլահի Անունով, Առ –Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Երբ երկինքը ճեղքվի անջատ, }

2.    { Եվ, երբ աստղերը ընկնեն և ցրվեն, }

3.    { Եվ, երբ ծովերը պայթեն, }

4.    { Եվ, երբ գերեզմանները շրջվեն անկարգ ներքև (այսինքն, մեռյալները հարություն առնեն), }

5.    { (Այնուհետ) Յուրաքանչյուրը կիմանա, ինչ է որոնում (բարի կամ չար արարքներից կյանքի ընթացքում), և ինչ է նա թողել իր ետևում (բարի կամ չար արարքներից, որի արդյունքը օգնում կամ վնասում է մարդկանց նույնիսկ մահից հետո, օրինակ գիտելիքը, բարեգործությունը կամ անբարոյական նորարարությունը): }

6.    { O Մարդ. Ի՞նչը հրապուրեց և ստիպեց ձեզ համարձակվել անհնազանդ լինել ձեր Մեծահոգի Տիրոջը: }

7.    { Ով արարեց ձեզ, կատարյալ ձև տվեց և տվեց ձեզ համապատասխան համամասնություն, }

8.    { Եվ, ինչ տեսք որ ցանկանա, Նա “դնում է միասին” (հավաքում, արարում է այսինքն, մարդկային կամ կենդանական տեսքով.), }

9.    { Ոչ, (դուք Ճիշտ Ուղղու վրա չեք և ճիշտ կրոնի, ինչպես դուք պնդում եք) Եվ, դեռ դուք զրպարտում եք Հատուցման Օրը, }

10.    { Եվ, իրոք ձեր վրա կա նշանակում (հրեշտակներ) դիտորդներ, }

11.    { Առաքինի դպիրներ, ովքեր գրում են (գրառում են մարդկանց բարի և չար արարքները), }

12.    { Նրանք գիտեն ամենը, ինչ դուք անում եք: }

13.    { Իրոք, բարեպաշտները կլինեն Հրճվանքում (Դրախտում), }

14.    { Եվ, իրոք չարիք գործողները (չարակամները, անհավատները) կլինեն բոցավառ Կրակում (Դժոխքում), }

15.    { Այնտեղ նրանք կմտնեն և կճաշակեն դրա այրվող հուրը Հատուցման Օրը, }

16.    { Եվ այնտեղից (Կրակից) նրանք չեն բացակայի (ոչ նրանք դուրս կգան, ոչ էլ կմահանան այնտեղ). }

17.    { Եվ, ինչպե՞ս դուք կարող եք իմանալ (այսինքն, դուք չեք կարող պատկերացնել) որքան (հզոր և սարսափելի է) Հատուցման Օրը: }

18.    { Եվ, կրկին ինչպե՞ս դուք կարող եք իմանալ (այսինքն դուք չեք կարող պատկերացնել) որքան (հզոր և սարսափելի է) Հատուցման Օրը: }

19.    { Օրը, երբ ոչ մի մեկը չի օգնի մյուսին որևէ բանում (ոչ էլ կհեռացնի վնասը դրանից), և Որոշումը այդ Օրը կլինի (ամբողջովին) Ալլահին: }

 (83) Սուրա Ալ-Մութաֆիֆին[Նրանք, ովքեր զբաղվում են խարդախությամբ]

Ալլահի Անունով, Առ –Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ –Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Անեծք Ալ-Մութաֆիֆին (այն վաճառականներին, ովքեր տալիս են գնորդներին նվազ կշռում և չափում, օգտագործելով թերի կարգ և այլն, որպես խաբկանք գնորդներին), }

2.    { Նրանց, ովքեր, երբ պետք է ընդունեն (գնում են) մարդկանցից, պահանջում են լիարժեք արժեքը, }

3.    { Եվ երբ նրանք (վաճառում են և) պետք է տան չափով կամ կշռով (ուրիշ) մարդու, տալիս են նվազ քան պայմանավորված են: }

4.    { Արդյո՞ք, նրանք կարծում են, որ հարություն չեն առնի (հաշվի համար), }

5.    { Մեծ Օրը: }

6.    { Օրը, երբ (բոլորը) մարդկությունը կկանգնի Աշխարհների Տիրոջ առջև (մարդկությունը, ջիները և ամենը, որ գոյություն ունի). }

7.    { Ոչ, Իրոք, Գրառումը (արարքների գրելը) Ֆուջարների (անհավատների, չարիք գործողների և չարերի) կլինի Սիջինում (հավերժ բանտում և հավերժ տանջանքի մեջ, որը գտնվում է Դժոխքում, Երկրի յոթ շերտերի ներքևում): }

8.    { Եվ, ինչպես դու կարող ես իմանալ (այսինքն, պատկերացնել, o Մուհամեդ) որքան (սարսափելի է) Սիջինը: }

9.    { Այն (անհավատների արարքների գրառման գիրքը) անվանական գրանցում (այսինքն, հաշվարկված, գրված պարզ գծերով, տառերով և խորհրդանիշներով, որում ոչինչ չի ավելացվում կամ փոխվում, ): }

10.    { Անեծք այդ Օրը նրանց, ովքեր զրպարտում են, }

11.    { Նրանց, ովքեր զրպարտում են Հատուցման Օրը: }

12.    { Եվ, իրոք, ոչ ոք չի կարող զրպարտել այն (Հատուցման Օրը) բացառությամբ յուրաքանչյուր մեղսավոր հանցագործի: }

13.    { Երբ, Մեր Տարբերակները (Ղուրանի) ընթերցվում են նրան, նա ասում է. “Նախնիների հեքիաթներ:” }

14.    { Ոչ, իրոք ինչ նրանք սովորություն ունեն անելու (մեղքերից և չար արարքներից)փակել են նրանց սրտերը (Ղուրանին հավատալուց) Ռան ծածկոցով (մեղքերի և չար արարքների ծածկոցով) (Մարգարե Մուհամեդը [Խ.Ա.Ո.Ն] ասաց‘‘Երբ ստրուկը (անհատը) մեղք է գործում (չար արարք) սև կետ է հայտնվում նրա սրտում:Այնուհետ, եթե անհատը դադարում է այդ չար արարքը (մեղքը), աղերսում է Ալլահին թողություն և մեղանչում է, ապա նրա սիրտը մաքրվում է (այդ սիրտը ծածկող կետից);սակայն, եթե նա կրկնում է չար արարքը (մեղքը), ապա այդ ծածկոցը աճում է, մինչ նրա սիրտը լիովին պարուրվում է դրանով: Եվ այդ է Առ-Ռանը, որը Ալլահը նշել է:’’(Աթ-Թիրմիզի)). }

15.    { Ոչ, իրոք նրանք (չարագործները) կքողարկվեն այդ Օրը իրենց Տիրոջը տեսնելուց: }

16.    { Այնուհետ, իրոք նրանք կմտնեն Դժոխքի Կրակ այրվելու այնտեղ, }

17.    { Այնուհետ նրանց կասվի. “Սա է, ինչ դուք սովոր էիք զրպարտելու:}

18.    { Ոչ, իրոք, Գրառումը (արարքների գրերը) բարեպաշտների կլինի ‘Իլիյինում (Դրախտի բարձր աստիճանում). }

19.    { Եվ, ինչպես կարող ես դու իմանալ (այսինքն, դու չես կարող պատկերացնել օ, Մուհամեդ) որքան (հիասքանչ է) ‘Իլիյունը, }

20.    { Այն (բարեպաշտների գրառված արարքների գիրքը) գրառված է անվանական (այսինքն, հաշվարկված է պարզ գծերով, տառերով և նշաններով, որում ոչինչ չի ավելացվի կամ փոխվի:) }

21.    { Որոնք վկայում են նրանց, ովքեր մերձավոր են (Ալլահին, այսինքն, հրեշտակներին). }

22.    { Իրավմամբ, բարեպաշտները կլինեն Հրճվանքում (Դրախտում): }

23.    { (Պառկած) պաշտելի մահճիմ (ծածկված ամենագեղեցիկ ծածկոցով), դիտելով (այն ամենին, ինչ պատրաստվել է նրանց համար), }

24.    { Դուք կտեսնեք նրանց դեմքերին հրճվանքի պայծառությունը: }

25.    { Նրանց կտրվի ըմպելու (անարատ) կնքված գինի, }

26.    { Վերջինս (այդ գինին) կունենա մշկընկույզի բույր:Այսպիսով, այս ամբողջի (բարիքների) համար, թող մրցողները մրցեն (այսինքն, թող մարդիկ, ովքեր ցանկանում են Դրախտում բարձր աստիճան, մրցեն միմյանց հետ անելով բարի արարքներ աշխարհիկ կյանքում), }

27.    { Այդ (գինին) խառնած կլինի Թասնիմով, }

28.    { (Բարձր) աղբյուրներ, որտեղից ըմպում են նրանք, ովքեր մերձավոր են (Ալլահին). }

29.    { Իրոք, նրանք, ովքեր մեղք են գործում (այսինքն, անհավատները) սովորություն ունեն ծիծաղելու (աշխարհիկ կյանքում) նրանց վրա, ովքեր հավատում են, }

30.    { Եվ, երբ նրանք անցնում են նրանց մոտով, սովորություն ունեն աչքով անել միմյանց, (ծաղրանքով). }

31.    { Եվ, երբ նրանք վերադառնում են իրենց իսկ ազգին, նրանք վերադառնում են կատակելով (իրենց ազգի հետ, ծաղրելով հավատացյալներին); }

32.    { Եվ, երբ նրանք տեսնում են նրանց, նրանք ասում են. “Իրոք, դրանք մոլորվել են:}

33.    { Սակայն, նրանք (անհավատները, մեղսագործները) չեն ուղարկվել որպես դիտորդներ նրանց (հավատացյալներին). }

34.    { Սակայն այս Օրը (Դատաստանի Օրը) նրանք, ովքեր հավատացել են, կծիծաղեն անհավատների վրա, }

35.    { (Պառկած) հիասքանչ մահիճներին (ծածկված ամենագեղեցիկ ծածկոցներով), դիտելով (ամենին, ինչ պատրաստվել է նրանց համար և տեսնելով անհավատների վիճակը:) }

36.    { Մի՞թե անհավատները չեն ստացել իրենց վճարը (պատիժը) այն ամենի համար համար, ինչ սովոր են անել (հավատացյալներին:) }

 (84) Սուրա Ալ-Ինշիկակ [Պառակտվող, անջատվող]

Ալլահի անունով, Առ –Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ -Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Երբ երկինքը պառակտվի, անջանտվի, }

2.    { Եվ լսիր և ենթարկվիր նրա Տիրոջը - և նա պետք է այդպես անի: }

3.    { Եվ, երբ երկիրը երկարի (և ձգվի հարթ), }

4.    { Եվ գցի այն ամենը, ինչ մեջն էր (մեռած) և դատարկվի: }

5.    { Եվ լսի ու ենթարկվի իր Տիրոջը - և նա պիտի անի այդպես: }

6.    { O մարդ: Իրոք դու աշխատում ես ջանասեր (անելով բարիք և չարիք) և դու վերադառնում ես առ քո Տերը (քո արարքներով) և դու կհադիպես Նրան (ստանալու քո պարգևը, որը գալիս է Ալլահի Բարեգործությունից կամ ստանալու քո պատիժը, որը գալիս է Ալլահի Արդարությունից:) }

7.    { Այնուհետ նրա համար, ով կստանա իր գիրքը (գրված արարքների) իր աջ ձեռքում, }

8.    { Նա, իրավմամբ կստանա հեշտ հաշվարկ, }

9.    { Եվ կվերադառնա դեպի իր ընտանիքը (Դրախտում) հրճվանքով: }

10.    { Սակայն, նա ում գիքը տրվել է (գրված արարքների) իր մեջքի ետևից, }

11.    { Նա կվկայակոչի (իր) ոչնչացման, (ասելով. O, անեծք լինի ինձ, O, իմ ոչնչացում), }

12.    { Եվ նա կմտնի հուր Կրակ այրվելու այնտեղ: }

13.    { Իրոք, նա իր ազգի մեջ էր (աշխարհիկ կյանքում), հրճվանքում (ամբարտավանությամբ և չէր մտածում չար արարքների հետևանքների մասին), }

14.    { Իրոք, նա մտածեց, որ նա երբեք չի վերադառնա (առ Իր Տերը դատվելու). }

15.    { Այո, (Ալլահը հարություն կտա նրան, որպեսզի դատի նրան): Իրոք, նրա Տերը դիտում էր նրան (այսինքն, Ալլահը տեսավ այն, ինչ նա անում էր իր աշխարհիկ կյանքում): }

16.    { Այսպիսով, ես երդվում եմ մայրամուտի վերջալույսով. }

17.    { Եվ (ես երդվում եմ) գիշերով և, այն ամենով, ինչ նա հավաքում է իր խավարում (արարածներով, ովքեր ցրվում են օրվա ընթացքում, սակայն երբ գալիս է գիշերը, նրանք բոլորը գնում են իրենց տներ), }

18.    { Եվ (ես երդվում եմ) լուսնով, երբ այն լի է (և դառնում է լիալուսին). }

19.    { Դուք (մարդիկ) անկասկած կճամփորդեք աստիճանից աստիճան (կամ իրավիճակներից կամ դրություններից, մեկը մյուսի ետևից այս կյանքում և Հետագայում, մանուկի վիճակից իր մոր արգանդում, ապա կյանքի ընթքացքից, ապա իր մահից և վերջապես իր հարությունից, հաշվի համար:) }

20.    { Ի՞նչն է կատարվում նրանց հետ, որ նրանք չեն հավատում: }

21.    { Եվ, երբ Ղուրանը ընթերցվում է նրանց, նրանք չեն խոնարհվում: }

22.    { Ոչ, նրանք, ովքեր չեն հավատում, զրպարտում են (Ճշմարտությունը): }

23.    { Եվ Ալլահը գիտի լավագույնը, ինչ են նրանք պահում իրենց իսկ մեջ (իրենց սրտերում, համառությունից, նույնսիկ չնայած այն բանի, որ նրանք գիտեն, որ Ղուրանը Ճշմարիտ է:) }

24.    { Այսպիսով, հայտարարեք նրանց ցավալի պատիժ (որը սպասում է նրանց), }

25.    { Բացառությամբ նրանց, ովքեր հավատացել են և առաքինի արարքներ են արել, քանի որ նրանց համար է պարգևը, որը երբեք ավարտ չի ունենա (այսինքն, Դրախտ): }

 (85) Սուրա Ալ-Բուրուջ [Աստղերի Ուղեծրերը]

Ալլահի անունով, Առ –Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ -Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { (Ես երդվում եմ) երկնքով, որը պահում է աստղերի համաստեղությունները: }

2.    { Եվ խոստացված Օրվամբ (այսինքն, Հարության Օրվամբ:) }

3.    { Եվ վկայությամբ, և մեկով, որի համար կլինի վկայությունը: }

4.    { Անիծվեն մարդիկ, ովքեր հոր են փորում, }

5.    { (Այդ լուսավոր) ուժեղ կրակը, լցված վառելիքով, }

6.    { Երբ նրանք նստում են դրա մոտ (կրակի), }

7.    { Եվ նրանք վկայում են, թե ինչ էին անում ընդդեմ հավատացյալների (այսինքն, այրել նրանց): }

8.    { Եվ նրանք ոչինչ չունեն ընդդեմ նրանց, բացառությամբ, որ նրանք հավատացել են Ալլահին, Ալ-Ազիզին (Անպարտելիին, Ամենազորին), Ալ-Համիդին (Ամբողջ Փառքին Արժանիին, ) }

9.    { Ում պատկանում է երկնքի և երկրի տիրապետությունը:Եվ (իրոք) Ալլահը վկա է ամենի: }

10.    { Իրոք, նրանք, ովքեր փորձության մեջ են դնում հավատացյալ տղամարդկանց և հավատացյալ կանանց (տանջելով նրանց և այրելով նրանց, այնպես, որ հեռացնեն նրանց Ալլահի կրոնից) և այնուհետ, չեն մեղանչում (Ալլահին), այնուհետ, նրանք կզգան Դժոխքի տանջանքը և նրանք կպատժվեն այրվող Կրակով: }

11.    { Իրոք, նրանք, ովքեր հավատում են և անում են առաքինի արարքներ, նրանց համար կլինեն Այգիներ (Դրախտ) որի տակ գետեր են հոսում: Այդ է և մեծ ձեռքբերումը: }

12.    { Իրոք, (O Մուհամեդ), Նվաճումը (պատիժը) քո Տիրոջ (Իր թշնամիներին) դաժան է: }

13.    { Իրոք, Նա, Մեկն է, Ով արարում է (ամեն արարվածի) և այնուհետ, նա կրկնում է այդ (Հարության Օրը): }

14.    { Եվ Նա Ալ-Ղաֆուր (Ամենաներողն է, ովքեր մեղանչում են), Ալ-Վադուդ (Մեկը, ով լի է սիրով և հագացությամբ առ Իր առաքինի ստրուկները), }

15.    { Գահի Տիրակալը, Փառավորը: }

16.    { (Նա) Իր կամքի արարողն է (և չկա ոչինչ, որ կարող է խոչընդոտել նրա կամքին): }

17.    { Հասե՞լ է ձեզ արդյոք պատմությունը տերերի, }

18.    { Փարավոնի և Թամուդի (և նրանց ստացած պատժի:) }

19.    { Ոչ, անհավատները պնդում են զրպարտումը (Աստվածային Ուղերձը, այնպես, ինչպես նախորդ սերունդները, ) }

20.    { Եվ, ինչից Ալլահը շրջապատում է նրանց (Այսինքն, Նա շրջապատում է նրանց Իր գիտելիքով և Հզորությամբ և ոչինչ թաքցված չէ Նրանից, նրանց արարքներից և Նա կփոխհատուցի նրանց, իրենց արարքների համար): }

21.    { Ոչ, (Ղուրանը այն չէ, ինչ դուք պնդում եք, o ով Մեքքայի կռապաշտներ, որ այն պոեզիայի կախարդանքն է:) Իրոք, այն Փառահեղ Ղուրանն է, }

22.    { (Որը) պահպանվել է Ալ-Լոհ Ալ Մահֆուդում (Պահպանված Աղյուսակ, զերծ կոռուպցիայից և փոփոխումից:) }

 (86) Սուրա Աթ-Տարիք [Գիշերային եկող աստղ]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Երկնքով և Ատ-Տարիքով (գիշերը եկող աստղով, կամ աստղով, որի ձայնը նման է, կարծես մեկը թակում է դուռը): }

2.    { Եվ, ինչպես դուք կարող եք իմանալ (այսինքն, դուք չեք կարող պատկերացնել) ինչ է (մեծ նշան է) Ատ- Տարիքը: }

3.    { Այն (Ատ-Տարիքը) զիլ աստղ է: (Տես «Նյուտրոն աստղը:») }

4.    { Չկա որևէ մարդկային արարած, որը չունի դիտորդ իր վրա (այսինքն, հրեշտակներ, ովքեր դիտում են նրա բարի և չար արարքները և գրառում են դրանք:) }

5.    { Այսպիսով, թող մարդիկ, (ովքեր ժխտում են Հարությունը) տեսնեն, թե ինչից են արարվել. (այսպիսով, հասկանան, որ Հարությունը ավելի դժվար չէ, քան առաջին արարումը:) }

6.    { Նա արարվել է ջրից (սերմնահեղուկից), որը լցվում է (արգանդը:) }

7.    {Ելնելով ողնաշարի մեջտեղից (տղամարդու) և կոնքերից (կնոջ:) }

8.    { Իրոք, Նա (Ալլահը, Ով արարել է մարդուն, ինչպես նշվել է նախկինում) Ի Վիճակի է վերադարձնելու նրան (կյանքի, մահից հետո:) }

9.    { Օրը, երբ սրտերի բոլոր գաղտնիքները կքննվեն (և ակնհայտ կդառնան և լավերը կտարբերվեն վատերից և մարդիկ կդատվեն դրանց համար): }

10.    { Այնուհետ, նա (մարդը) չի ունենա ոչ հզորություն, ոչ էլ որևէ աջակից, (պաշտպանելու նրան Ալլահի պատժից): }

11.    { Երկնքով, որին բնորոշ է ուղարկել ետ (անձրև, ջերմություն, ձայնային ալիքներ և այլն, այսինքն, ինչպես տրոպոշերտը վերադարձնում է ջրի գոլորշին, օզոնի շերտը վերադարձնում է վնասակար ճառագայթները, այնպես, որ նրանք չհասնեն երկիր, իոնաշերտը վերադարձնում է ռադիո ալիքները ետ, դեպի երկիր:) }

12.    { Եվ, երկրով, որին բնորոշ է ունենալ ակոսներ (վարետվածքային, բնական, կողաշարժ և այլն, նայել «Պարզ Տեկտոնիկա »): }

13.    { Իրոք, այս (Ղուրանը) որոշիչ Խոսք է, որը բաժանում է (ճշմարտությունը կեղծիքից), }

14.    { Եվ այն զվարճանքի առարկա չէ: }

15.    { Իրոք, նրանք հիմք են ծրագրում (ընդդեմ քեզ, o Մուհամեդ), }

16.    { Սակայն, Ես (նույնպես) ունեմ ծրագիր (Իմ ծրագիրը, այնպես, որ Ճշմարտությունը բացահայտվի:) }

17.    { Այսպիսով, տուր հետաձգում անհավատին, կարճատև հետաձգում: }

 (87) Սուրա Ալ-Ալա [Ամենաբարձրյալ]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Փառաբանեք ձեր Տիրոջ Անունը, Ալ-Ալա (Ամենաբարձրյալ), }

2.    { Ով արարել է (ամենը) և համաչափել է (այն կատարյալ ձևով), }

3.    { Եվ, Ով չափել է (ամենը և կանխորոշել է ամենը) և այնուհետ Նա առաջնորդել է (ամեն արարածի, ինչ համապատասխանում է, առաջնորդված անձը տարբերում է բարին չարից և առաջնորդված կենդանին արոտավայրեր և այլն), }

4.    { Եվ, Ով բերում է (կանաչ) արոտները, }

5.    { Եվ, այնուհետ դարձնում է այն մութ խոզան: }

6.    { Մենք կստիպենք քեզ (O Մարգարե) ընթերցել (Ղուրանը և Մենք կհավաքենք այն քո սրտում), այնպես, որ դու չմոռանաս (այն, այնպես, որ չանհանգստանաս դրա համար և չշտապես ընթերցման ընթացքում, մինչ Գաբրիելը սովորեցնում է այն քեզ, որպեսզի չմոռանաս այն:) }

7.    { (Դու չես մոռանա) դրանք բացառությամբ, նրա, ինչ Ալլահը կկամենա (իմաստուն պատճառով:) Իրոք, Նա գիտի ինչ ակնհայտ է և ինչ թաքնված: }

8.    { Եվ Մենք կհեշտացնենք ձեզ համար հեշտ ուղղին (այսինքն, առաքինի արարքներ գործելը:) }

9.    { Այսպիսով, խրատիր (մարդկանց, O Մուհամեդ), եթե խրատը օգտակար լինի (այսինքն, խրատիր նրան, ով ցանկանում է ընդունել խրատը և մի անհանգստացիր, փորձելով խրատել մեկին, ով քո խրատով ոչինչի չի հասնի, բացի անհավատության և անբարտավանության:)

10.    { Կխրատվի միայն նա, ով վախենում է (Ալլահից և սիրում է Նրան:) }

11.    { Եվ կխուսափի դրանից, (քո խրատից), թշվառը, }

12.    { Ով կմտնի Մեծ Կրակ (այրվելու այնտեղ), }

13.    { Այնտեղ նա կլինի ոչ մահացած, (լինելով հանգստում), ոչ էլ կենդանի: }

14.    { Իրոք, ով մաքրում է իրեն (խուսափելով բազմաստվածությունից և ընդունում է Իսլամական Միաստվածությունը) հաջողության կհասնի, }

15.    { Եվ հիշատակում է (փառաբանելով) իր Տիրոջ Անունը և աղոթում է: }

16.    { Ոչ, (o մարդիկ) դուք գերադասում եք աշխարհիկ կյանք, }

17.    { Չնայած Հետագան ավելի լավն է և տևական: }

18.    { Իրոք, այս (ինչ Մենք նշել ենք այստեղ զգուշացումներից և նորություններից) (նույնպես գրված են իրենց իմաստներով) նախորդ Գրերում, }

19.    { Աբրահամի և Մովսեսի Գրերում: }

 (88) Սուրա Ալ-Ղաշիյահ [Հարության Օրը, որը ապշեցնում է իր սարսափելի բաներով]

Ալլահի Անունով, Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Հասե՞լ է արդյոք ձեզ Ալ- Ղաշիյահ նորությունը (այսինքն, Հարության Օրը, որը ապշեցնում է մասրդկանց իր սարսափներով:) }

2.    { Որոշ դեմքեր, այդ Օրը կլինեն նվաստացած (այսինքն, բոլոր անհավատների դեմքերը): }

3.    { Աշխատող (ջանասիրաբար) և հյուծված (աշխատանքից), }

4.    { Նրանք կմտնեն այրվելու ուժգին տաք Կրակում, }

5.    { Նրանց կտան ըմպելու եռացող աղբյուրից: }

6.    { Նրանց համար չի լինի ոչ մի սնունդ, բացառությամբ դառը, թունավոր փշոտ բույսից, }

7.    { Որը, ոչ սնուցում, ոչ էլ օգուտ է տալիս քաղցին: }

8.    { (Այլ) դեմքեր այդ Օրը կլինեն ուրախ (երանությունից, որ նրանք ստացել են), }

9.    { Իրենց ջանքերի համար (բարի արարքների,, որ գործել են աշխարհիկ կյանքում) նրանք կբավարարվեն (Հանդերձյալ կյանքում, պարգևով, որը նրանք ստացել են), }

10.    { Բարձր Դրախտում, }

11.    { Որտեղ նրանք չեն լսի Լագու (վատ, սին, վնասող խոսակցություն:) }

12.    { Այնտեղ կլինի հոսող աղբյուր: }

13.    { Այնտեղ կլինեն գահեր (մահիճներ) բարձրացված: }

14.    { Եվ գավաթներ սահմանված վայրերում (այսինքն, պատրաստված ցանկացողների համար, ) }

15.    { Եվ բարձեր սահմանված շարքերով (մեկը մյուսի կողք): }

16.    { Եվ, շքեղ գորգեր ամենուր տարածված: }

17.    { Արդյո՞ք նրանք (անհավատները) չեն նայում (այսինքն, տեսնում) ուղտերին, (և մտորում), թե ինչպես են նրանք արարվել: }

18.    { Եվ երկնքին, թե ինչպես է այն բարձրացել: }

19.    { Եվ լեռներին, թե ինչպես են նրանք սրված և սահմանված (կանգնեցված, արմատավորված և ամուր հաստատված, կանգուն պահելու երկիրը իր բարձր արագությամբ շարժումից:) }

20.    { Եվ, երկրին, թե ինչպես է այն տարածվել (և պատրաստվել մարդկանց համար ապրելու դրա վրա:) }

21.    { Այսպիսով, խրատիր (և հիշեցրու) նրանց (O Մուհամեդ), իրոք, դու միակն ես, ով խրատում է (և հիշեցնում), }

22.    { Դու իշխող չես (տիրապետող, կառավարող, բռնապետ) նրանց (այսինքն, դու չես կարող ստիպել նրանց հավատալ և կրոնում չկա պարտադրանք). }

23.    { Սակայն, ինչպես մեկը, ով շրջվել է և չի հավատացել (պնդելով իր անհավատությունը, ) }

24.    { Ապա Ալլահը կպատժի նրան մեծ տանջանքով: }

25.    { Իրոք, Մերը կլինի նրանց վերադարձը: }

26.    { Այնուհետ, իրոք Մերը կլինի նրանց հաշիվը: }

 (89) Սուրա Ալ-Ֆաջր[Արշալույս]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { (Ես երդվում եմ) արշալույսով: }

2.    { Եվ տաս գիշերներով (Լուսնային ամսվա Դհի Էլ-Հիջջահ առաջին տաս գիշերներով), }

3.    { Եվ Աշ-Շաֆով (զույգով) և Ալ-Ուաթրով (կենտով), (այսինքն, աղոթքներով, որոնք բաղկացած է չորս կամ երկու Ռաքյա խոնարհումից և ուրիշներով, որոնք բաղկացած են երեքից կամ մեկից) (այն նույնպես կարող է նշանակել Ալ-Ադեհա օր, Դհի Էլ-Հիջջահի տասներրորդ օրը, որը զոհաբերության օր է և Արաֆայի օրը, նույն ամսվա իններորդ օրը, ) }

4.    { Եվ գիշերով, երբ այն հեռանում է: }

5.    { Արդյո՞ք չկա այնտեղ (վերոհիշյալ երդումներում) բավարար երդում նրա համար, ով ունի ուղեղ (այնպես որ համոզվի:) }

6.    { Դու չես տեսել (O Մուհամեդ), ինչպես է քո Տերը գործել (և կործանել)‘Ադին (Հուդ Մարգարեյի մարդկանց);}

7.    { (Ովքեր ցեղից կամ քաղաքից էին) Իմրանի, որոնք ունեին (բարձր) սյուներ (կառույցներ և Ալլահը նրանց դարձրել էր հսկաներ, ովքեր ունեյին մեծ ուժ, ) }

8.    { Որի նմանը (ցեղախմբի կամ ազգի կամ քաղաքի) երբեք չի արարվել երկրի վրա: }

9.    { Եվ, (նույնպես դուք չեք տեսել, թե ինչպես է ձեր Տերը գործել և կործանել) Թամուդ (Մարգարե Սալիհի ազգին), ովքեր փորել էին ժայռեր (լեռներ) հովիտում (կացարան կառուցելու:) }

10.    { Եվ (նույնպես, դուք չե՞ք տեսել, ինչպես ձեր Տերը գործել է և կործանել) փարավոնին, ով ուներ ցցեր(որոնց վրա նա տանջում էր մարդկանց) (կամ նա, ով ուներ զինվորներ, ովքեր հաստատում էին նրա բռնապետական կանոնը, կարծես նրանք ցցեր էին): }

11.    { Նրանք (այսինքն, Ադը, Թամուդը և Փարավոնը), ովքեր կեղեքում էին (և բռնակալներ էին) (իրենց) երկրներում, }

12.    { Եվ անում էին այնտեղ (իրենց երկրներում) շատ կոռուպցիա (չարիք և վատություն, ) }

13.    { Այսպիսով, ձեր Տերը թափեց նրանց վրա խարազանը տանջանքի: }

14.    { Իրոք, ձեր Տերը Մշտական Դիտորդ է (տեսնում է և լսում ամենը, ինչ նրանք անում են և հետաձգում է նրանց պատիժը, սակայն երբ Նա վերցնում է նրանց, Նա պատժում է նրանց շատ խիստ:) }

15.    { Ինչ վերաբերում է տղամարդուն, երբ նրա Տերը փորձում է նրան, տալով պատիվ և առատաձեռնություն (ունեցվածք, զավակներ, իշխանություն և այլն), ապա, նա ասում է (ցնծությամբ). “Իմ Տերը ինձ պատվել է”(կարծելով, որ Ալլահը տվել է նրան այդ առատաձեռնությունը որպես նշան, որ Նա գոհ է նրանից և նա լավ ստրուկ է, ով արժանի է դրան:) }

16.    { Սակայն, երբ Նա փորձում է նրան՝ կաշկանդելով կյանքի պայմանները, նա ասում է.“Իմ Տերը ինձ նվաստացրեց” (կարծելով, որ Ալլահը, արեց այդ, որպես նշան, որ Նա գոհ չէ նրանից և նա վատ ստրուկ է, ով արժանի չէ Ալլահի բարեհաճությանը:) }

17.    { Ոչ, (այդ այնպես չէ, որ Ալլահը տալիս է առատաձեռնություն լավ մարդկանց և հակառակը, ոչ, միգուցե Ալլահը տալիս է առատաձեռնություն վատ մարդկանց և ստիպում է նրանց պատճառ լինել իրենց աղետին:) Իրոք (Պատիվը, Ալլահին հնազանդվելն է և նվաստացումը, Նրան չհնազանդվելը, սակայն,) դուք չեք վերաբերում որբերին բարությամբ և մեծահոգությամբ, }

18.    { Եվ, ոչ էլ կոչ եք անում միմյանց կերակրել աղքատներին, }

19.    { Եվ դուք կուլ եք տալիս բոլորի ժառանգությունը մեծ ագահությամբ (չմտածելով արդյոք այն օրինական է, թե ոչ, այսինքն, վերցնում եք ձեր բաժինը և ուրիշ մարդկանց բաժինը, ինչպիսիք են կանայք, երեխաները և ընդհանուր առմամբ թույլերը, զրկելով նրանց իրենց ժառանգության իրավունքից:) }

20.    { Եվ դուք սիրում եք ունեցվածք շատ մեծ սիրով (այսպիսով, դուք չեք վատնում դրանից Ալլահի ճանապարհին, բարեգործությամբ, աղքատների համար և այլն:) }

21.    { Ոչ, սակայն, երբ երկիրը (ուժգին շարժվում է և) փշրվում և հարթաչափվում է (դառնալով առանց բարձրությունների, լեռների կամ դաշտավայրերի և իր մասերը կոտրում են միմյանց:) }

22.    { Եվ ձեր Տերը գալիս է (դատելու արարածներին), և հրեշտակներին կարգով, շարք առ շարք, }

23.    { Եվ այդ Օրը Դժոխքը կբերվի մոտիկ (կներկայացվի), այդ Օրը մարդը կհիշի (ինչ է նա արել աշխարհիկ կյանքում), սակայն, ինչպե՞ս այդ հիշողությունը (ապա) կօգնի նրան: }

24.    { Նա կասի. “Ավաղ, եթե ես ներկայացնեյի (բարի արարքներ աշխարհիկ կյանքում, այնպես, որ դրանք օգնեին ինձ) իմ կյանքում (Հետագայում:) }

25.    { Այսպիսով, այդ Օրը, ոչ ոք չի պատժի, ինչպես Նա (Ալլահը) կպատժի (այդքան խիստ): }

26.    { Եվ ոչ ոք, չի կապի (այդքան խիստ, ) որքան Նա կկապի (անհավատներին և թույլերին:) }

27.    { (Բարեպաշտներին կասվի), “O (դուք) վստահեցված հոգիներ, (որոնք լիակատար հանգստության և բավարարման մեջ են, ) }

28.    { “Վերադարձեք դեպի ձեր Տերը, գոհացած (Ալլահի պարգևվներով) և գոհացնելով (Նրան, որովհետև դուք բարի արարքներ եք գործել աշխարհիկ կյանքի ընթացքում, ) }

29.    { “Մտեք դուք, ապա, Իմ (պատվելի) ստրուկների շարքերը, }

30.    { “Եվ մտեք դուք Իմ Դրախտը:”}

 (90) Սուրա Ալ-Բալադ[Քաղաք]

Ալլահի Անունով, Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ես երդվում եմ այս (Սուրբ, Նվիրված) Քաղաքով (այսինքն, Մեքքայով, որտեղ արգելված է որևէ մեկին սպանել որևէ մեկին կամ որևէ բան) – }

2.    { Որտեղ (կամ մինչ) դու (O Մուհամեդ) ապրում ես այնտեղ (արաբերեն բառ, որը թարգմանվում է որպես ‘ապրելու վայր', կարող է նաև նշանակել ‘զերծ’ այսինքն, որտեղ դու զերծ ես ամեն մեղքից, եթե դու պատժես քո թշնամիներից մեկին- Ֆատեհ Մեքքայի օրվա ընթացքում, այն օրը դու կմտնես Մեքքա հաղթական, առանց մարտի կամ պատերազմի: Այդ Օրը Մարգարեն հաստատեց Մեքքայի մարդկանց, որ նրանք չեն ստանա որևէ վնաս, չնայած նրանց արաքների նրան և մուսուլմաններին,նախկինում, չարչարելով և դատապարտելով նրանց շատ տարիներ, և նա հրահանգեց մուսուլմաններին չմարտնչել որևէ մեկի հետ, բացառությամբ, եթե որևէ մեկը հարձակվի առաջինը, սակայն, նա հրահանգեց նրանց փնտրել չորս առանձնահատուկ մարդկանց և սպանել նրանց, այն բանի համար, ինչ նրանք արել էին նախկինում ընդդեմ Իսլամի և մուսուլմանների: Արաբերեն բառը կարող է նաև նշանակել ‘որտեղ Մեքքայի անհավատներին թույլատրվում է սպանել ձեզ, չնայած այն Սուրբ Քաղաք է:' Այսպիսով, ինչպե՞ս ստացվեց, որ նրանք դարձրեցին այն Սուրբ, չհարձակվելու մարդկանց կամ նույնիսկ կենդանիների վրա, մինչ նրանք մոռացել են այս Սրբության մասին և ցանկանում են սպանել ձեզ այնտեղ ներսում:), }

3.    { (Ես երդվում եմ) արական ծնողով և նրանով, ինչ նա ծնում է (այն կարող է նշանակել Ադամը, մարդկության հայրը, կամ Աբրահամը, Մեքքայի մարդկանց հայրը, երբ նա ընտրեց այս անմարդաբնակ վայրը իր որդի Իսմայիլի և իր կնոջ Հաջարի համար ապրելու և նրա սերունդներից եկան այս Քաղաքի բնակիչները և նրանց մեջ էր Մարգարե Մուհամեդը, այն նույնպես կարող է նշանակել ‘ցանկացած հայր’մարդկանցից կամ կենդանիներից և այլն, քանի դեռ ծնողը և նրա ծնածը Ալլահի կարողության նշաններն են, ով առաջացրեց մարդկանց և կենդանիներին թույլ սերմնահեղուկից կենդանի, լսելու և տեսնելու զգայարաններով:) }

4.    { Իրոք, Մենք արարել ենք մարդուն աշխատանքում (այսինքն, նա կհանդիպի դժվարությունների աշխարհիկ կյանքում աշխատանքից և փորձություններից և այլն:Աշխատանքի արաբերեն բառը կարող է նաև նշանակել հաստատությամբ կամ ուղիղ կանգնած, այսինքն Մենք արարել ենք մարդուն կատարյալ ձևով և ուղիղ մարմնով, գլուխը բարձր, ոչ ինչպես կենդանիներ, գլուխները մարմիններին հավասար:) }

5.    { Արդյո՞ք նա կարծում է, որ ոչ ոք չի հաղթահարի նրան (կառավարի և գերիշխի նրան և պատժի նրան, եթե նա վատ արարք է արել:) }

6.    { Նա ասում է (սնապարծորեն). “Ես ծախսել եմ ունեցվածքը առատությամբ:”}

7.    { Արդյո՞ք նա կարծում է, որ ոչ ոք չի տեսել նրան (Արդյո՞ք նա կարծում է, որ Ալլահը չի տեսել նրան, մինչ նա ծախսում էր այդ գումարը, և որ Ալլահը չի դատի նրան, թե որտեղից է նա ստացել այդ գումարը, լավ կամ վատ միջոցով և որտեղ է նա ծախսում այդ գումարը, լավ կամ վատ ճանապարհով:) }

8.    { Արդյո՞ք մենք չենք տվել նրան երկու աչք, }

9.    { Եվ լեզու և երկու շրթունք: }

10.    { Եվ ցույց տվել նրան երկու (ակնհայտ) ուղղիներ (բարին և չարը, այնպես, որ ընտրի, թե որն է նա հետևելու): }

11.    { Սակայն, արդյո՞ք նա կանցնի Ալ-Աքաբան (խոչընդոտը կամ դժվար ճանապարհը, սակայն այստեղ այն նշանակում է.‘Բարի արարքների ճանապարհը’, որը խոչընդոտի կամ դժվար ճանապարհի նման է լեռան վրա, որը ոչ ոք չի կարող անցնել, բացառությամբ նրա, ով ունի ազնիվ մտադրություն: Այսպիսով, արդյո՞ք նա կանցնի այն, դառնալու բարեպաշտ ստրուկներից մեկը:) }

12.    { Եվ ինչպե՞ս դու կարող ես իմանալ, (այսինքն, դու չես կարող պատկերացնել, o Մուհամեդ) որքան (հզոր և կարևոր է) այս‘Աքաբան (Արաբերեն արտահայտություն, որը օգտագործվում է ընդգծելու որևէ իսկապես կարևոր բան:) }

13.    { Գլխի ազատում է (այսինքն, ստրուկի, որին ազատում ես, եթե նա քեզ է պատկանում, կամ դու գնում ես ստրուկ, որպեսզի ազատես նրան կամ ազատում ես պատանդի առանց որևէ փրկագնի, այլ ազատում ես նրան հանուն Ալլահի, ), }

14.    { Կամ սնունդ տալն է, այն օրը, երբ դաժան քաղց է (սով), }

15.    { Որբին, ով ազգական է (այնպես, որ դու ստանում ես պարգև սնունդ տալով դաժան սովի ժամանակ, գումարած պարգև ազգակցական կապերը պահելու համար, ), }

16.    { Կամ կարիքավորի, ով վերածվել է ոչնչի (այսինքն, թշվառությունից և անհրաժեշտությունից), }

17.    { Այնուհետ, նա (ով կատարում է վերոհիշյալ ամենը) դառնում է նրանցից մեկը, ով հավատում և հորդորում է մեկը մյուսին հաստատակամություն (ենթարկվելու Ալլահի Պատվիրաններին բարի արարքներում) և համբերության (փորձությունների ժամանակ և զերծ մնալ վատ արարքներից և վատ ցանկություններից), և (նույնպես) հորդորում մեկը մյուսին խղճմտանքի և կարեկցության (դեպի բոլոր արարածները, մարդիկ, կենդանիները, շրջակա միջավայրը և այլն:) }

18.    { Նրանք այն մարդիկ են, ովքեր Աջ Ձեռքում են (այսինքն, Դրախտի բնակիչները), }

19.    { Սակայն, նրանք ովքեր չեն հավատացել Մեր Այաթների (Տարբերակներին, նշաններին, ապացույցներին) նրանք, Ձախ Ձեռքում գտնվողներն են (այսինքն, Դժոխքի բնակիչները:) }

20.    { Ում, Կրակը կլինի մոտիկ (այսինքն, Կրակը կրջապատի նրանց և չի լինի ոչ մի լույս կամ զովացուցիչ ըմպելիք, կամ պատուհան, կամ ելք և նրանք կմնան այնտեղ հավերժ, առանց հանգստի և նրանք երբեք դուրս չեն գա այնտեղից:) }

 (91) Սուրա Աշ-Շեմս [Արևը]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { (Ես երդվում եմ) արևով և նրա Դուհայով (այսինքն, պայծառությամբ այն ժամանակ, երբ արևը սկսում է երևալ բարձր և դրա լույսը սկսում է տարածվել) (արևի պայծառությունը Ալլահից մեծ Նշան է, այն տալիս է մարդկանց հսկայական քանակությամբ էներգիա, էլեկտրականության փոխարեն, այն տալիս է ջերմություն, ոչ մի բույս չի կարող աճել առանց այդ լույսի և այլն,) }

2.    { Լուսնով, երբ այն հետևում է դրան (արևին, ) }

3.    { Ցերեկով, քանի որ այն ցույց է տալիս դրա (արևի) պայծառությունը (այսինքն, մենք կարող ենք տեսնել լույսը, որը գոյություն ունի Երկրի վրա, միայն երկու հարյուր կիլոմետր; այդ սահմանում Արևը նման է երկնագույն սկավառակի, սակայն երբ դրա ճառագայթները հաղորդվում են մթնոլորտի հետ, ապա մթնոլորտը ցույց է տալիս Արևի լույսը, փոխակերպելով դրա ճառագայթները լույսի, որը ցրված է, ինչպես մենք տեսնում ենք այն:) }

4.    { Գիշերով, քանի որ այն թաքցնում է այդ (այսինքն, Արևի լույսը, քանի որ գիշերը քողարկում է իր խավարով երկրի մասը, որից Արևը առանձնացել է, թաքցնելով և մթագնելով Արևի լույսը այդ մասից:) }

5.    { Երկնքով և Նրանով, Ով կառուցել է այդ, }

6.    { Երկրով և Նրանով, Ով տարածել է այդ: }

7.    { Հոգով (մարդով կամ հոգով կամ Ադամով) և Նրանով, Ով արարել և կատարյալ է դարձրել այն իր համամասնություններով, }

8.    { Եվ ոգեշնչել է այն, թե ինչ է անբարեպաշտությունը դրա համար և ինչ է բարեպաշտությունը դրա համար (այնպես, որ տարբերեն չարի ուղղին բարու ուղղուց և ընտրեն, թե որը նա կհետևի): }

9.    { Իրոք, նա է հաջողակ, ով մաքրում է այն (իր հոգին, իրեն բարությամբ, ) }

10.    { Եվ, իրոք, նա է ձախողվում, ով ներշնչում է այն (կոռուպցիայում): }

11.    { Թամուդի (մարդիկ) զրպարտեցին (իրենց Մարգարեյին, Սալեհին) իրենց կեղեքումով (անարդարությամբ, անհանազանդությամբ և ամբարտավանությամբ, ), }

12.    { Երբ նրանց միջի ամենաթույլ մարդը առաջացավ (սպանելու իգական ուղտին: Թամուդի մարդիկ հարցրեցին Մարգարե Սալեհին, ապացույց, որ նա մարգարե է Ալլահից, այսպիսով Ալլահը հանեց իգական ուղտը քարից, ինչպես հզոր ապացույց նրանց համար: Ալլահը հրահանգեց, որ մեկ օր իգական ուղտը կըմպի, մինչ մարդիկ չեն ըմպի այդ օրը և հաջորդ օրը մարդիկ կըմպեն և իգական ուղտը չի ըմպի և այդ անհանգստացրեց նրանց և նրանք ցանկացան սպանել այն:) }

13.    { Սակայն Ալլահի Մարգարեն (Սալեհը) ասաց նրանց.(Զգուշացեք, վախեցեք չար ավարտից:) Այդ է Ալլահի իգական ուղտը: (Մի վնասեք այն) և (մի խոչընդոտեք այն ունենալու) իր ըմպելիքը (իր բաժին ջուրը իր օրը:) }

14.    { Այնուհետ, նրանք զրպարտեցին նրան և սպանեցին այն:Այսպիսով, իրենց Տերը կործանեց նրանց (Ճիչով) իրենց մեղքերի պատճառով և Նա հավասարեցրեց նրանց պատժում (այսինքն, կործանումը եկավ մեկին, ով սպանեց այն և նույնպես մյուս բոլորին, որովհետև նրանք համաձայնեցին այդ ոճրի հետ, այսպիսով նրանք այդ ոճրում նրա գործընկերներն էին:) }

15.    { Եվ Նա (Ալլահը) չի վախենում դրանց հետևանքներից (այսինքն, նրանք չեն կարող վնասել Ալլահին որևէ բանում, բացառությամբ իրենց չար արարքների, որոնք կործանեցին նրանց:.) }

 (92) Սուրա Ալ-Լեյլ [Գիշերը]

Ալլահի Անունով, Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { (Ես երդվում եմ) գիշերով, քանզի այն քողարկում է (ցերեկը իր մթությամբ, ) }

2.    { Ցերեկով, երբ այն հայտնվում է (պայծառությմաբ), }

3.    { Նրանով, Ով արարել է տղամարդուն և կնոջը: }

4.    { Իրոք, ձեր ջանքերը և արարքները բազմազան են (կապված ձեր նպատակների հետ, ձեզանից ոմանք փնտրում են Հետագայի պարգև և բարի արարքներ են անում ըստ դրա, մինչ որոշները փնտրում են աշխարհիկ կյանք առանց հուսալու Հետագայի պարգև և նրանք գործում են ըստ դրա:) }

5.    { Ինչ վերաբերում է նրան, ով տալիս է (բարեգործություն իր ունեցվածքից) և վախենում է Ալլահից (պահպանելով Նրա Պատվիրանները և խուսափելով Նրա արգելքներից, ) }

6.    { Եվ Ալ-Հուսնային հավատքը (լավագույնն է, այսինքն հավատք, որ Ալլահը կփոխհատուցի նրան այն ամենի համար, որ նա ծախսել է բարեգործության մեջ և կպարգևատրի նրան իր բարի արարքների համար և նույնպես հավատում է Ալլահի Միակությանը և Նրա իրավունքին, երկրպագվելու որպես Միակ, ) }

7.    { Մենք կհարթեցնենք նրա համար ուղղին հեշտությամբ (լավությամբ, այսինքն Մենք կառաջնորդենք նրան բարի ուղղի և բարի արարքներ:) }

8.    { Սակայն, ինչ վերաբերում է նրան, ով մերժում է (գծուծ ագահ է) և կարծում է իրեն ինքնաբավ (և մտածում է, որ նա կարիք չունի Ալլահի կամ Նրա պարգևի, ), }

9.    { Եվ զրպարտում է Ալ-Հուսնան (այսինքն, զրպարտում է, որ Ալլահը կփոխհատուցի նրան, եթե նա ծախսի բարգործության մեջ իր ունեցվածքից և նույնպես զրպարտում է Ալլահի Միակությունը, ), }

10.    { Մենք կհեշտացնենք նրա համար ուղղին դեպի դժվարություններ (այսինքն, Մենք կհեշտացնենք թույլ մարդու համար ուղղին դեպի չարիք, որպեսզի նա արժանի լինի Ալլահի պատժին Հետագայում և Ալլահը երբեք չի առաջնորդում անիրավներին:).}

11.    { Եվ ինչ օգուտ կտա նրա ունեցվածքը, երբ նա ընկնի (Դժոխք): }

12.    { Իրոք, Մեզ վրա է առաջնորդություն տալը (այսինքն, Մենք ենք ցույց տալիս բարի և չարի ճանապարհը): }

13.    { Եվ, իրոքՄեզ է պատկանում վերջին (Հետագան) և առաջինը (այս աշխարհը): }

14.    { Հետևաբար, ես զգուշացնում եմ ձեզ բոցավառ Կրակից, }

15.    { Ոչ ոք չի մտնի այն այրվելու, բացառությամբ ամենաթշվառների, }

16.    { Ովքեր զրպարտել են (Մարգարե Մուհամեդին) և շրջվել են (հավատքից): }

17.    { Եվ ամենաբարեպաշտները կհեռացվեն դրանից (Կրակից), }

18.    { Նա, ով ծախսում է իր ունեցվածքից (աղքատների համար) մաքրելու իրեն (մեղքերից և ագահությունից և այլն, և նույնպես մաքրելու իր ունեցվածքը, ) }

19.    { Եվ չկա ոչ ոք (մարդկանցից, ով ստացել է իր բարեգործությունից), ով պարտական է նրան բարեհաճության, ետ վճարելու (այսինքն, նա չի տալիս իր բարեգործությունից պարգևատրելու մարդկանց, ովքեր նրան բարեհաճություն են արել:Այս բարեգործությունը պետք է միայն նպատակ ունենա լինելու իրական, անկեղծ բարեգործություն աղքատ մարդկանց համար, և ոչ թե փոխանակող բարեհաճություն): }

20.    { (Նա շահ չունի այս բարեգործությունից): Բացառությամբ փնտրելու իր Տիրոջ Հայացքը, Ամենաբարձրյալի (այսինքն, ծախսել միայն հանուն Ալլահի և հուսալ Նրա պարգևին): }

21.    { Եվ, անշուշտ նա կգոհանա (երբ նա մտնի Դրախտ): }

 (93) Սուր Ադ-Դուհա [Կեսօրից առաջ]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { (Ես երդվում եմ) Ադ-Դուհայով (այսինքն, ժամանակով, երբ արևը սկսում է երևալ վերևում և նրա լույսը սկսում է տարածվել, ) }

2.    { Գիշերով, երբ մթագնում է (և դրա մթաքգնումը թանձրանում է:) }

3.    { Իրոք, քո Տերը ոչ լքել է քեզ (O Մուհամեդ) ոչ էլ ատում է քեզ (ինչպես Մեքքայի անհավատները ասացին, երբ հրեշտակ Գաբրիելը չեկավ լուսաբանմամբ Ալլահից, Մարգարեյի մոտ որոշ ժամանակ և այնուհետ նրանք ասացին.“O Մուհամեդ, քո Տերը լքել է քեզ”): }

4.    { Եվ, իրոք Հանդերձյալ Կյանքը ավելի լավ է քեզ համար, քան աշխարհիկ կյանքը: }

5.    { Եվ իրոք, քո Տերը կտա քեզ (առատությամբ Հետագայում) այնպես, որ դու գոհանաս: }

6.    { Արդյո՞ք Նա (Ալլահը) չի գտել քեզ (O Մուհամեդ) որբ և տվել քեզ ապաստան (և հոգացություն) }

7.    { Եվ գտա՞վ ձեզ անտեղյակ (այսինքն, դուք չգիտեք ինչ է հավատքը, ոչ էլ գիրը կամ ընթերցանությունը) և առաջնորդեց ձեզ (և սովորեցրեց ձեզ ինչ դուք չգիտեիք առաջ և առաջնորդեց ձեզ բարձրագույն բարոյականության և ամենաառաքինի արարքների:) }

8.    { Եվ գտա՞վ ձեզ աղքատ և հարստացրեց (ինքնաբավ և ինքնորոշված): }

9.    { Ուստի, ինչ վերաբերում է որբին, մի վերաբերվի նրան ճնշմամբ (կամ կոպիտ, ) }

10.    { Եվ, ինչ վերաբերում է մուրացիկին, մի վանիր նրան (այլ հոգ տար նրա կարիքներին և տուր սնունդ, ) }

11.    { Եվ Շնորհը (Առատաձեռնությունը, բարեհաճությունը, ինչպիսիք են մարգարեությունը և մյուս ուրիշ բարեհաճությունները) ձեր Տիրոջ (որ Նա տվել է ձեզ) հռչակում է: }

 (94) Սուրա Աշ-Շարհ [Բացման]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմածt)

1.    { Արդյո՞ք Մենք չենք բացել քեզ համար (O Մուհամեդ) քո կուրծքը (այսինքն, քո սիրտը, լուսավորելով և ամրացնելով քո սիրտը Աստվածային Առաջնորդությամբ, հավատքով և իմաստությամբ, այնպես որ դու չզգաս որևէ անհանգստություն հետապնդումից անհավատների:Այն նույնպես կարող է լինել հղում միջադեպի, Մարգարեյի սրտի բացման, երբ նա շատ երիտասրդ էր, Գաբրիել Հրեշտակի կողմից, ով հանեց արյան գունդ այնտեղից և ասաց.‘Այդ այն մասն էր, որով Սատանան կարող էր շշնջալ քեզ’ Այնուհետ, նա լվաց իր սիրտը Զամզամ ջրով ոսկե թասում:) }

2.    { Եվ հեռացրեց քեզնից քո բեռը (Բեռը այստեղ կարող է վերաբերել Ալլահի ուղերձը կրելու պատասխանատվության զգացմանը, այնպես որ Ալլահը թեթևացնի նրա զգացումը:Այն նաև կարող է նշանակել մեղք, և վերաբերել փաստին, որ Ալլահը դարձրել է Մարգարեյին մեղքից հեռու և խոստացել է նրան ներել ամեն անցյալ և ապագա մեղքերը, սակայն սա արտահայտություն է և չի նշանակում, որ Մարգարեն որևէ մեղք է գործել անցյալում կամ որ նա որևէ մեղք կգործի ապագայում:Այն նույնպես, կարող է վերաբերել Մեքքայի մարդկանց վատ սովորություններին մինչ Իսլամը, որը չէր համապատասխանում Մարգարեյի մաքուր և պարզ ներքնաշխարհին, այսպիսով Ալլահը հեռացրեց այն նրանից, ուղարկելով նրան լուսաբանում, ) }

3.    { ինչը ծանրացավ քո մեջքին: }

4.    { Եվ արդյո՞ք Մենք չենք բարձրացրել քո հեղինակությունը (և դու ունեցար բարձր աստիճան և քո անունը սկսվեց նշվել աղոթքի ամեն կոչում, աղոթքի ժամանակ և Ուրբաթ Օրվա արարողությանը:) }

5.    { Իրոք, ամեն դժվարությունից հետո գալիս է մեղմացում (այսպիսով, թող ոչ մի վնաս, որ դու կրում ես անհավատների կողմից, չկանգնեցնի քեզ կոչելու Ալլահին և Նրա կրոնին:) }

6.    { Իրոք, (կրկին), ամեն դժվարության, հետևում է մեղմացում: }

7.    { Այսպիսով, երբ դու ավարտում ես (քո ամենօրյա գործերը), նվիրիր քեզ անկեղծորեն Ալլահի երկրպագությանը, }

8.    { Եվ քո Տիրոջը (Միակին), ուղղիր ամբողջ քո մտադրությունները և հույսերը: }

 (95) Սուրա Ատ-Թին [Թուզ]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենողորմած)

1.    { (Ես երդվում եմ) թզով և ձիթապտղով (մեջբերելով վայրը, որտեղ սկսվեց Հիսուսի առաքելությունը, վայր, որը հայտնի է այդ երկու տեսակի ծառերի արտադրությամբ, ) }

2.    { Եվ Սինայի Լեռով (մեջբերվում է վայրը, որտեղից սկսվել է Մովսեսի առաքելությունը, ) }

3.    { Եվ այս ապահով քաղաքով (այսինքն, Մեքքայով) (մեջբերվում է վայրը, որտեղից սկսվել է Մուհամեդի առաքելությունը:) }

4.    { Իրոք, Մենք արարել ենք մարդուն իր լավագույն բարձրությամբ (կաղապարով, լավագույն ողջամտությամբ և բնածին բնույթով, որը առաջնորդում է նրան Ալլահի հավատք, արդարադատություն, բարիք, բարձր բարոյականություն և այլն:Եվ լավագույն կերպարով, կանգնելու, ուղղվելու և հավասարակշռվելու), }

5.    { Այնուհետ, Մենք վերածեցինք նրան ցածրագույներից ցածրագույնի (այսինքն, այս մարդը, ով չի հետևում իր մաքուր և լավ բնույթին և բնածին էությանը և հետևում է իր ցանկություններին կամ վատ սովորություններին կամ սովորույթներին, որը նա սովորել է իր միջավայրից, այս մարդը կլինի ցածրագույներից ցածրագույնը, նա կընկնի ագահության, թշվառության, վատ էթիկայի մեջ հետևելով առասպելների և կեղծ աստվածների և այլն: Այն նույնպես, կարող է նշանակել, որ նա կլինի ամենացածր աստիճանում Դժոխքում, եթե նա չի հավատում Ալլահին և շնորհակալ չէ Նրան արարելու իրեն լավագույն կերպարով և Իր բոլոր ծանրություններով:) }

6.    { Բացառությամբ նրանց, ովքեր հավատում և առաքինի արարքներ են գործում (նրանք, ովքեր հետևում են իրենց մաքուր բնույթին դեպի Ալլահի հավատքը և լավ բարոյականությունը:) Նրանք կունենան անվերջանալի և անդադար պարգև (Դրախտ): }

7.    { Այսպիսով, ի՞նչն է ստիպում քեզ (o անհավատ) զրպարտելու Հատուցման Օրը (մինչ դու տեսել ես Ալլահի նշանները, որը ցույց է տալիս Նրա հզորությունը այս ամբողջ տիեզերքում:) }

8.    { Արդյո՞ք Ալլահը Ամենաարդարը չէ (Ամենաիմաստունը) դատավորներից (երբ Նա նշանակեց Օրը դատելու արարածների միջև և վերադարձնելու սեփականատերերի իրավունքները:) (Իհարկե, Նա է:) }

 (96) Սուրա Ալ-Ալաք[Կախված արյան գունդ]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Կարդա, քո Տիրոջ Անունով, Ով արարել է (ամենը, որը գոյություն ունի:) }

2.    { Նա արարել է մարդուն‘Ալաքից (Կախված արյան գնդից:) }

3.    { Կարդա. Եվ քո Տերը Ամենաառաքինին է: }

4.    { Ով սովորեցրել է (գրելը) գրիչով: }

5.    { Նա սովորեցրել է մարդուն, ինչ նա չգիտեր: }

6.    { Ոչ: Իրոք, մարդ ոտնահարել է (անհավատության մեջ և չար արարքներում), }

7.    { Քանի որ նա տեսնում է իրեն ունևոր և ինքնբավ: }

8.    { Իրոք, քո Տիրոջն է վերադարձը (բոլոր մարդկանց Հարության Օրը և Նա կպարգևատրի կամ կպատժի յուրաքանչյուրին ըստ ինչի նրանք արժանի են): }

9.    { Դու (O Մուհամեդ) տեսել ես նրան (Աբու Ջահլին), ով խանգարում է, }

10.    { Ստրուկ (այսինքն, Մուհամեդին) աղոթքի՞ց: (Այս հարցը վերաբերում է այդ խնդրի զարմանքին, ինչպես կարող է Աբու Ջահլը կանխել Մուհամեդին աղոթելու Ալլահին, Արարչին, քանի որ աղոթքը կապ է իր ստրուկի և Տիրոջ միջև: Այսինքն, նա ոչ միայն իրեն է հեռացնում հավատքից, այլև նաև փորձում է խոչընդոտել ձեզ և մյուս մարդկանց ուղղորդությունից:Այս միջադեպն է. ‘‘Աբու Ջահլը երդվեց, որ եթե նա տեսնի Մարգարեյին աղոթելիս, նա կտրորի իր վիզը, մինչ նա խոնարհվում է:Երբ նա տեսավ նրան աղոթելիս, նա գնաց անելու այդպես, սակայն երբ նա մոտեցավ, նա զարմացրեց մարդկանց, երբ կանգնեց իր կրունկներին, փորձելով հակահարված տալ ինչ որ բանի իր ձեռքերով և նա ասաց. ‘Իմ և նրա միջև կրակի փոս կա և վախ և թևեր, ’այնուհետ Մարգարեն ասաց.‘Եթե նա մոտենար ինձ, հրեշտակները կհափշտակեյին նրան մաս առ մաս:’. հաղորդում է Սահիհ Մուսլիմը.) }

11.    { Դու տեսել ես (O Մուհամեդ) եթե նա (աղոթող ստրուկը, այսինքն Մուհամեդը ինքը) առաջնորդման մեջ է (Ալլահից), }

12.    { Կամ, պատվիրու՞մ է բարեպատություն (այս հարցը վերաբերում է այս խնդրի զարմանքին, եթե այս վիճակն է մեկի, կանխելու աղոթքը, որ նա առաջնորդման մեջ է և պատվիրում է բարեպատություն, ինչպես կարող է այդպիսի անձը կանխվի ունենալու կապ իր և իր Տիրոջ, Արարչի միջև:) }

13.    { Դու տեսե՞լ ես (O Մուհամեդ) եթե նա (Աբու Ջահլը, մեղսագործը) զրպարտում է (Ղուրանը) և շրջվում է (Հավատքից), ( ապա զարմանք է առաջանում արդյո ՞ք նա չի վախենում Ալլահից:) }

14.    { Արդյո՞ք նա (այս մեղսագործը) չգիտի, որ Ալլահը տեսնում է (ինչ որ նա անում է:) }

15.    { Ոչ, եթե նա (Աբու Ջահլը) չդադարեր, Մենք կբռնեյինք և կքաշեյինք նրան բռնությամբ իր Նասահից (նրա ճակատի բարձր մասից, որը վերաբերվում է ուղեղի դիմային բլթակին, ) }

16.    { Խաբուսիկ, մեղավոր Նասահ (ճակատի բարձր մաս, որը վերաբերվում է ուղեղի առաջնային բլթակին, բնութագրվում է որպես խաբուսիկ և մեղավոր, որովհետև դիմային բլթակը կառավարում է գիտակցությունը, որը կառավարում է մեր արարքները, դատապարտելը և ինչ կատարվում է մեր առօրյա գործերում, մեր զգացմունքային անրադարձը, լեզուն, որը մենք օգտագործում ենք:Այն նույնպես կարևոր դեր է խաղում տեղեկությունների ընթացքում, ուստի և ինտելեկտում:Տես.Վիկիպեդիա ‘Ճակատային Բլթակ:’) }

17.    { Ապա, թող նա կանչի իր աջակիցներին իր մարդկանցից (ինչպես նա ասաց քեզ, o Մուհամեդ. “Ես ունեմ ամենաշատ աջակիցները ցեղախմբում:”) }

18.    { Մենք կկանչենք Դժոխքի պահապան հրեշտակներին (քաշելու նրան Կրակի մեջ Հանդերձյալ Կյանքում:) }

19.    { Ոչ, (O Մուհամեդ) մի ենթարկվիր նրան (ինչից նա կանխում է), այլ խոնարհվիր և մոտեցիր (քո Տիրոջը, Նրա պատվիրաններին հնազանդվելով): }

 (97) Սուրա Ալ-Քադր[Աստվածային Ճակատագրի Գիշեր]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Իրոք, Մենք ուղարկել ենք այն (այս Ղուրանը, այսինքն, սկսել ենք լուսաբանել այն) ներքև Ալ-Քադր գիշերը (Պատվի և հրամանի գիշերը, որը Ռամադան ամսվա վերջին տաս օրերից մեկն է, որի ընթացքում Ալլահը հրահանգեց Իր ստրուկներին, ճակատագիր հաջորդ տարվա համար, ) }

2.    { Եվ, ինչպե՞ս դու կարող ես իմանալ (O Մարգարե, այսինքն, դու չես կարող պատկերացնել) որքան (հիասքանչ է) Ալ-Քադր գիշերը. (արտահայտություն, որը ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է այս գիշերը), }

3.    { Ալ-Քադր գիշերը ավելի լավ է քան հազարավոր ամիսներ (այսինքն, երկրպագել Ալլահին այդ գիշեր ավելի լավ է, քան երկրպագել Նրան հազարավոր ամիսներ, այսինքն, 83 տարի և 4 ամիս:) }

4.    { Այնտեղ իջնում են հրեշտակները և Առ-Ռուհը (Ոգին, այսինքն, Գաբրիելը) իրենց Տիրոջ Թույլտվությմաբ, բոլոր Հրահանգներով (տարվա բոլոր գործերի հետ կապված:) }

5.    { (Ամբողջ այդ գիշերը), խաղաղություն է (և Բարիք Ալլահից Իր հավատացյալ ստրուկներին) մինչ արշալույսի բացվելը: }

 (98) Սուրա Ալ-Բայինահ [Ակնհայտ Վկայություն]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Նրանք, ովքեր չեն հավատացել Գրերի մարդկանցից (Հրեաներ և Քրիստոնյաներ, ովքեր եկել են Ալլահի ճիշտ հավատքից, դեպի իրենց նորարարությունները) և բազմաստվածները, ովքեր չէին պատրաստվում թողնել (իրենց անհավատությունը), մինչ չգա նրանց ակնհայտ վկայություն (այսինքն, ժամանակի ընթացքում նրանք չեն աճի, բացառությամբ իրենց անհավատությամբ և իրենց նորարարություններով, արդյոք Ալլահը չէր ուղարկել նրանց Մարգարե Մուհամեդին:) }

2.    { (Այս ակնհայտ Վկայությունն է) Մարգարեն Ալլահից, ով ընթերցում է մաքուր էջեր (Սուրբ Ղուրան), }

3.    { Որտեղ կան ճիշտ Գրքեր (ճիշտ գրեր և գլուխներ, որոնք ասում են ճշմարտությունը, պարունակում են արդար Օրենքներ և նրանք հեռու են որևէ աղավաղումից:) }

4.    { Եվ, իրոք նրանց, ում տրվել էին Գրեր (Հրեաները և Քրիստոնյաները) տարբերություն չեն դնում (նրանք բոլորը համաձայն են մարգարեյի գալստյան հետ) մինչ որ եկավ նրանց Ակնհայտ Վկայություն (այսինքն, Մարգարե Մուհամեդը), (մինչ Մարգարե Մուհամեդի գալուստը, նրանք սպասում էին մարգարեյի գալստյան, ինչպես նշվել է նրանց Գրերում, սակայն երբ Մարգարե Մուհամեդը եկավ նրանց մոտ ակնհայտ ապացույցներով, նրանք տարբերվեցին և պառակտվեցին, ոմանք մերժեցին նրան և մյուսները հավատացին նրան և հետևեցին նրան:) }

5.    { Եվ, փաստորեն նրանց չէր հրահանգվել (այս Ղուրանում), սակայն (ինչ նրանց արդեն հրահանգվել էր իրենց բնօրինակ Գրերում) երկրպագել Ալլահին (Միայն), և նվիրվել Նրան կրոնում և լինել Հունաֆա' (հեռու լինել բազմաստվածությունից և շրջվել դեպի Միաստվածություն), և ներկայացնել աղոթքներ և տալ Զաքյաթ (պարտադիր բարեգործություն). և այս է ճիշտ (և ուղիղ) կրոնը: }

6.    { Իրոք, նրանք ովքեր չեն հավատացել Գրերի մարդկանցից (Հրեաներ և Քրիստոնյաներ, ովքեր չեն հետևում բնօրինակ ուսմունքներին ոչ Մովսեսի և Հիսուսի, ոչ էլ Մուհամեդի) և բազմաստվածները կբնակվեն Դժոխքի Կրակում, որտեղ կբնակվեն հավերժ: Նրանք արարածներից վատագույներն են: }

7.    { Իրոք, նրանք, ովքեր հավատացել են (Ալլահի Միակությանը և Նրա Մարգարե Մուհամեդին) և առաքինի արարքներ են արել, արարածներից լավագույներն են: }

8.    { Նրանց պարգևը իրենց Տիրոջ հետ 'Ադն այգիներն են (Դրախտը), որի տակ գետեր են հոսում, նրանք կբնակվեն այնտեղ հավերժ:Ալլահը կգոհանա նրանցով և նրանք կգոհանան Նրանով:Այս է (պարգևը) նրա համար, ով վախենում է իր Տիրոջից: }

 (99) Սուրա Ազ-Զալզալահ [Երկրաշարժ]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Երբ երկիրը թափահարվի իր (վերջնական) երկրաշաժով, }

2.    { Եվ, երբ երկիրը թոթափի իր բեռը (մեռյալները), }

3.    { Եվ մարդիկ (վախեցած և զարմացած) կասեն. “Ի՞նչ է պատահել դրա հետ:”}

4.    { Այդ Օրը այն (երկիրը) կպատմի իր պատմությունները (ինչ բարիք և չարիք է կատարվել դրա վրա), }

5.    { Որովհետև քո Տերը կոգեշնչի այդ: }

6.    { Այդ Օրը մարդիկ կշարունակեն ցրվել (խմբերի), (Դատաստանի վայրից դեպի իրենց վերջնակետ, Դժոխք, թե Դրախտ), ցուցադրված իրենց արարքներով (այսինքն, իրենց պարգևով կամ պատժով): }

7.    { Այսպիսով, ով բարիք է գործում հավասար (նույնիսկ) ատոմի քաշի (կամ փոքրիկ մրջույնի) կտեսնի այդ (այսինքն, դրա պարգևը), }

8.    { Եվ ով չարիք է գործում հավասար (նույնիսկ) ատոմի քաշի (կամ փոքրիկ մրջույնի) կտեսնի այն (այսինքն, պատիժը դրա համար): }

 (100) Սուրա Ալ-Ադիյա [Որոնք վազում են]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Նրանցով, որոնք վազում են (գիտնականների մեծամասնությունը ասում են, որ այն վերաբերում է ձիերին, որոնք վազում են հարձակվելու թշնամուն, - և այս կարծիքը մոտ է ճշտին-, մեկ այլ գիտնականների խումբ, հակված է նրան, որ այն վերաբերում է ուղտերին, որոնք վազում են ‘Արաֆայից մինչ Մուզդալիֆա, հետո ուխտագնացության ծեսերի Մինա) փնչացնելով (ծանր շնչառություն ցուցադրելով, ըստ վազքի ուժգնության), }

2.    { Հարվածելով կրակի կայծերին (իրենց սմբակներով, վազելով, երբ իրենց սմբակները հարվածում են ժայռերին, այն վերաբերում է վազքի ուժգնությանը), }

3.    { Վազելով արշավին (իրենց թշնամիների վրա) արշալույսին, }

4.    { Եվ բարձրացնելով դրանով (իրենց վազքով) փոշի (երկինք, ) }

5.    { Եվ թափանցելով անմիջապես, կարծես որևէ մեկը հավաքի կենտրոնում է (այսինքն, թշնամու շարքերում:) }

6.    { Իրոք մադը, (անհավատը) անշնորհակալ է իր Տիրոջը: }

7.    { Եվ այդ (երախտամոռությունը իր Տիրոջը) նա վկայում է (իր արարքներով:) }

8.    { Եվ, իրոք նա բռնի է ունեցվածքի սիրո մեջ: }

9.    { Արդյո՞ք նա չգիտի, (մարդը, ինչ է սպասում իրեն, ) երբ գերեզմանների պարունակությունը դուրս գան (երբ մարդիկ հարություն առնեն), }

10.    { Եվ, երբ ամենը, որ գոյություն ունի կրծքում (մարդկանց, գաղտնիից և մտադրություններից) հայտնի կլինի: }

11.    { Իրոք, այդ Օրը իրենց Տերը Քաջատեղյակ կլինի նրանց (ինչպես իրենց արարքներին և կպարգևատրի կամ կպատժի նրանց ըստ իրենց արարքների:) }

 (101) Սուրա Ալ-Քարիյա [Դատաստանի Օրը, որը Հարվածում է սրտերը]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ալ-Քարիյա (այսինքն, Դատաստանի Օրը, որը կհարվածի մարդկանց սրտերը իր սարսափով): }

2.    { Ի՞նչ է Ալ-Քարիյան: }

3.    { Եվ ինչպե՞ս դու կարող ես իմանալ (այսինքն, դու չես կարող պատկերացնել Օ, Մուհամեդ) ինչ է (մեծ բան է) Ալ-Քարիյան (արտահայտություն, որը ցույց է տալիս, որքան մեծ բան է այն:) }

4.    { Այդ Օր է, որում մարդկությունը ուտիճների նման կլինի ցրված, }

5.    { Եվ լեռները կլինեն ինչպես բուրդ խավավորված: }

6.    { Այնուհետ, նրա համար, ում կշիռը (բարի արարքների) ծանր կլինի, }

7.    { Նա կլինի հաճելի կյանքում (Դրախտում), }

8.    { Սակայն, նրա համար, ում կշիռը (բարի արարքների) կլինի թեթև, }

9.    { Նրա բնակությունը կլինի Հաուիյայում (հորում, այսինքն, Դժոխքում:) }

10.    {Եվ ինչպե՞ս դու կարող էիր իմանալ (այսինքն, դու չես կարող պատկերացնել Օ, Մուհամեդ) ինչ (սարսափելի վայր է) այն (Ալ-Հաուիյան), (արտահայտություն, որը ցույց է տալիս որքան սարսափելի է այն, ) }

11.    { (Այն) կատաղի բոցավառվող Կրակ է: }

 (102) Սուրա Ատ-Տակաթուր [Ցանկություն Ավելիին]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենողորմած)

1.    { Փոխադարձ մրցակցությունը կուտակելու (հարստություն, ունենալու երեխաներ և իշխանություն և այլն) շեղում է քեզ (Ալլահին երկրպագելուց, ) }

2.    { Քանի դեռ դուք չեք այցելել գերեզմաններ (այսինքն, մինչ դուք մահանաք, այցելություն բառը այստեղ վերաբերում է նրան, որ գերեզմանները վերջնակետը չեն, սակայն վերջնակետը կլինի Դժոխքը կամ Դրախտը, մահվանից և Հարությունից հետո:) }

3.    { Ոչ, դուք պիտի իմանաք (իրականությունը և որ ՀանդերձյալԿյանքը կլինի ավելի լավ ձեզ համար, եթե դուք երկրպագեք Ալլահին, ինչպես հարկն է, աշխարհիկ կյանքում:): }

4.    { Կրկին ոչ, դուք պիտի իմանաք (ձեր ավարտի արդյուքը, նյութական բաների ցանկության դեպքում, որը շեղում է ձեզ երկրպագելու Ալլահին,աշխարհիկ կյանքում:) }

5.    { Ոչ, եթե դուք իմանայիք հաստատուն գիտելիքներով (կուտակելու ավարտի արդյունքը, դուք չէիք զբաղեցնի ձեզ, աշխարհիկ կյանքում, ) }

6.    { Դուք, անկասկած կտեսնեք Դժոխքի Կրակը: }

7.    { Եվ, կրկին դուք հաստատ կտեսնեք այն հաստատուն տեսողությամբ (առանց որևէ կասկածի:) }

8.    { Այնուհետ այդ Օրը ձեզ անշուշտ կհարցնեն հրճվանքների մասին (որի մեջ դուք թաղված եք այս աշխարհում:) }

 (103) Սուրա Ալ-Ասր [Ժամանակը]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { (Ես երդվում եմ) Ալ-Ասրով (Ժամանակով, կամ օրվա երրորդ աղոթքով, որը կոչվում է Ալ-Ասր:) }

2.    { Իրոք, մարդը մոլորված է, }

3.    { Բացառությամբ նրանց, ովքեր հավատում են և առաքինի արարքներ են գործում և խորհուրդ են տալիս միմյանց ճշմարտությունը (իրական հավատքը և բարի արարքներ գործելը) և խորհուրդ են տալիս միմյանց համբերություն: }

 (104) Սուրա Ատ-Հումազահ [Զրպարտիչը Մեկի Մեջքի Ետևում]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Անեծք նրան, ով ծաղրում է ուրիշ մարդկանց իր գործողություններով (ինչպես մեկը, ով տալիս է հասկացություն իր աչքով կամ գլխով մյուսին, անրադառնալու մեկ ուրիշի սխալի) կամ իր խոսքերով (զրպարտիչը կամ բանսարկուն, ով ծաղրում կամ խոսում է ուրիշ մարդկանց սխալներից), }

2.    { Ով կուտակել է հարստություն և հաշվել է այն (վերաբերում է իր եռանդուն սիրուն, դեպի գումարը և երբ նա կուտակում է ավելի գումար, նա ակնկալում է կրկին:) }

3.    { Նա կարծում է, որ իր ունեցվածքը կդարձնի նրան հավերժ: }

4.    { Ոչ, իրոք նրան կգցեն Ալ-Հութամա (ջախջախիչ կրակ, որը ջախջախում է ամենը, ինչ մտնում է այնտեղ:) }

5.    { Եվ ինչպե՞ս դու կարող էիր իմանալ (այսինքն, դու չես կարող պատկերացնել, O Մուհամեդ) ինչ (սարսափելի վայր է) Ալ-Հութաման (ջախջախիչ Կրակը.) (արտահայտություն, որը ցույց է տալիս, թե որքան սարսափելի է այն, ) }

6.    { (Այն) Ալլահի Կրակն է, որը (հավերժորեն) բռնկվում է: }

7.    { Որը թափանցւմ է (մարմինները) մինչ սրտերը (այն վերաբերում է դրա հզորությանն ու այրման արագությանը, քանզի այն հասնում և այրում է սրտերը միևնույն ժամանակ, այն այրում է մարմինը ներսից:) }

8.    { Այն կողպված է, ներառելով նրանց (անհավատներին) այնտեղ: }

9.    { Երկարեցված սյուներով, (որպեսզի նրանք ի վիճակի չլինեն փախչել): }

 (105) Սուրա Ալ-Ֆիլ [Փիղը]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Արդյո՞ք դու (O Մուհամեդ) չես տեսել, թե ինչպես է քո տերը գործում մարդկանց (բանակի) հետ, ովքեր ունեյին Փիղ: (Այն վերաբերում է Աբրահա Ալ-Աշրամի բանակին, որը եկավ Յեմենից, մտադրվելով գրավել Մեքքան և կործանել Ալ-Քաբբան, օգտագործելով հսկայական փիղ, ) }

2.    { Մի՞թե Նա (Ալլահը) չի մոլորեցրել նրանց ծրագիրը: }

3.    { Եվ Նա ուղարկեց նրանց դեմ թռչուններ, երամներով: }

4.    { Այրելով նրանց թրծված կավի քարերով: }

5.    { Եվ, Նա դարձրեց նրանց ինչպես կերած ծղոտ (որը կերել են եղջերավոր անասունները, որ այնուհետ մաքրեն այն:) }

 (106) Սուրա Քուրեյշ [Քուրեյշ Ցեղախումբը]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { (Տես, որքան շատ բարեհաճություններ է Ալլահը պարգևել Քուրեյշներին – Մարգարե Մուհամեդի ցեղախմբին-) Քանզի Քուրեյշները սովոր էին լավատեղյակության (կայունության, միասնականության, ապահովության, ապրուստի միջոցների, ապահով ճամփորդության, այսինքն, տես, ինչպես է Ալլահը նրանց կայուն դարձրել, միասնական և համախմբված տներում Սուրբ Մզկիթի շուրջ, այն բանից հետո, երբ նրանք ցրված տներում էին, այնպես, որ Արաբական ցեղախմբերը չէին կարող հարձակում գործել նրանց վրա, որովհետև նրանք բնակվում էին Սուրբ Քաղաքում, և տես, թե ինչպես Նա կործանեց փղի բանակը և որպես արդյունք դրա, նրանք պահեցին իրենց միասնականությունը և հարգեցին արաբական ցեղախմբերի միջև եղած դրությունը, և տես, թե ինչպես Նա տվեց նրանց ապրուստի միջոցներ և կայունություն կյանքում, չնայած այն բանի որ նրանք ապրում էին անմշակ անապատում, իրենց երկու մշտական առևտրական ճանապարհորդությամբ, և ոչ ոք արաբական ցեղախմբերից, չէր կարող հարձակվել նրանց քարավաններին, որովհետև նրանք Սուրբ Քաղաքի բնակիչներն էին և արաբական ցեղախմբերը գնում էին այնտեղ ուխտագնացության ամեն տարի:) }

2.    { Իրենց սովոր լավատեղյակությամբ տանելու (քարավանները) ձմռանը (ապահով Յեմեն) և ամռանը (ապահով, առանց որևէ վախի հին Սիրիա:) }

3.    { Այսպիսով, (այս բոլոր բարեհաճություններից հետո) թող նրանք երկրպագեն (Ալլահին), այս Տան Տիրոջը, (Մեքքայում Սուրբ Մզկիթի, ) }

4.    { Ով սնել է նրանց ընդդեմ քաղցի և ապահովել է նրանց վախից: }

 (107) Սուրա Ալ-Մաուն [Կարիք Հարևան Հարաբերությունների]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Արդյո՞ք դու տեսել ես նրան, ով մերժում է Հատուցումը (Հարությունը, Պարգևը և Պատիժը Ալլահից Իր ստրուկներին, ըստ իրենց արարքների և այսպիսով նա չի ենթարկվում Ալլահին Իր Պատվիրաններում և Արգելքներում:) }

2.    { Այդ նա է, ով վանում է որբին խստորեն, }

3.    { Եվ կոչ չի անում սնելու կարիքավորի (այսինքն, նա ոչ սնում է աղքատին, ոչ էլ խրախուսւմ է ուրիշներին անելու այդպես:) }

4.    { Այսպիսով, անեծք լինի նրանց, ովքեր աղոթում են (փարիսեցիները), }

5.    { Նրանց, ովքեր հետաձգում են իրենց աղոթքները (իրենց հաստատուն, սահմանված ժամանակից, անտարբերության պատճառով:) }

6.    { Նրանց, ովքեր անում են բարի արարքներ միայն ցուցադրելու (մարդկանց), }

7.    { Եվ, պահել Ալ-Մաուն (այսինքն, բարեգործությունը և նրանք հրաժարվում են պարտքով տալ իրենց կենցաղային պարագաները, որ հարևանը կարող է խնդրել, այն վերաբերում է իրենց ուժգին ագահությանը:) }

 (108) Սուրա Ալ-Կաութար [Գետ Դրախտում]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Իրոք, Մենք պարգևել ենք քեզ (O, Մուհամեդ) Ալ-Կաութար (գետ Դրախտում): }

2.    { Հետևաբար, շրջվիր աղոթքով դեպի քո Տերը (նվիրիր քո աղոթքները Միայն Նրան) և զոհաբերիր (աղքատներին, միայն Հանուն Ալլահի:) }

3.    { Իրոք, նա, ով ատում է քեզ, կլինի մեկը, ով կզրկվի (այս աշխարհում և Հետագայում ամեն բարիքից:Արաբները Իսլամից առաջ, օգտագործում էին այս արտահայտությունը.‘զրկված ’ տղամարդու համար, ով չուներ որդիներ, այսպիսով, նրա անունը զրկվում էր իր մահից հետո, սակայն այստեղ այն վերաբերում է Ալ- 'Ասի իբն Ուաելին, ով խոսեց Մարգարեյի մասին ծաղրելով, որ Մարգարեն չուներ որդիներ, այն բանից հետո, երբ նրա երեք փոքրիկ երեխաները մահացան միմյանց ետևից և նրա անունը չէր շարունակվի իր մահից հետո, և Ալլահը պատասխանեց, որ նա է մեկը, ով զրկվել է ամեն բարիքից և ոչ թե Մարգարեն, քանզի կարևոր չէ, արդյոք որևէ մեկի անունը կշարունակվի նրա մահից հետո, թե ոչ, սակայն կարևոր է, թե նա կզրկվի բարիքից և օրհնանքից) հանդերձյալ կյանքում, թե՝ ոչ]

 (109) Սուրա Ալ-Քաֆիրուն[Անհավատները]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ասա (O Մուհամեդ). “O Անհավատներ }

2.    { Ես չեմ երկրպագում այն, ինչ դուք եք երկրպագում, }

3.    { Ոչ էլ դու կերկրպագեք այն, ինչ ես եմ երկրպագում: }

4.    { Եվ ես չեմ երկրպագի այն, ինչ դու եք երկրպագում, }

5.    { Ոչ էլ դուք կերկրպագեք այն, ինչ ես եմ երկրպագում: }

6.    { Ձեզ լինի ձեր կրոնը և ինձ, իմ կրոնը: }

 (110) Սուրա Ան-Նասր [Հաղթանակը]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Երբ գալիս է հաղթանակը Ալլահից և Ալ-Ֆատեհ (մուտք Մեքքա հաղթանակով առանց պատերազմի կամ մարտի, -Ֆատեհ Մեքքա-, ) }

2.    { Եվ դու տեսնում ես, որ մարդիկ մտնում են Ալլահի կրոն (Իսլամ) ամբոխներով, }

3.    { Ապա, փառաբանիր և գովերգիր քո Տիրոջը ասելով Ալ-Համդու Լիլեհ (Փառք լինի Ալլահին) և խնդրիր Նրա Թողությունը:Իրոք, Նա ապաշխարհության Հավերժ Ընդունողն է: }

 (111) Սուրա Ալ-Մասադ [Արմավենու Ջիղ]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Կորեն և կործանվեն Աբու Լահաբի երկու ձեռքերը (Արաբական արտահայտություն, որը նշանակում է ''թող Աբու Լահաբը կործանվի և չարչարվի,''), և (իրոք) նա կորավ և կործանվեց: (Ղուրանում անցյալ ժամանակը հաճախ օգտագործվում է որևէ բանի համար, որը կկատարվի ապագայում, ցույց տալու, որ այն անշուշտ կկատարվի և ոչինչ չի կարող փոխել այն) (Աբու Լահաբը Մարգարեյի հորեղբայրներից մեկն էր և անողոք թշնամին: Երբ Մարգարեն կանչեց Քուրեյշների ղեկավարներին և կոչեց նրանց Իսլամի, Աբու Լահաբը ասաց նրան.‘Այս ոչ կարևոր բանի համար դու կանչեցի՞ր մեզ: Կործանվես դու:’ Այսպիսով, այս Տարբերակում կա պատասխան այն բանի, ինչ ասաց Աբու Լահաբը:) }

2.    { Նրա ունեցվածքը և նրա երեխաները չեն օգնի նրան (չեն պաշտպանի նրան պատժից, ոչ էլ կօգնեն նրան ընդդեմ Ալլահի:) }

3.    { Նա կմտնի Կրակ (կատաղի) բոցավառվող հրեր, այրվելու այնտեղ, }

4.    { Եվ նրա կինը, նունպես, ով փայտ է կրում (այսինքն, փշերը, որոնք նա սովոր էր կրել և դնել Մարգարեյի ճանապարհին, որպեսզի վնասի նրան, կամ սովոր էր զրպարտել նրան, ) }

5.    { Նրա պարանոցին Մասադ պարանն է (ոլորված, շատ կոպիտ արմավենու ջիլ, որով նա կախված կլինի Դժոխքում և այնուհետ կընկնի ներքև:) }

 (112) Սուրա Ալ-Իխլաս [Հավատարմությունը– Ազնվությունը]

Ալլահի Անունով, Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ասա, (Օ Մուհամեդ). Նա Ալլահն է, Ահադը (Միակը և Եզակի Աստվածը, Ով չունի զուգընկեր կամ համահավասար և չկա ուրիշ աստված բացառությամբ Նրանից: Ոչ ոք չի կիսում Նրա հետ Նրա Աստվածային Ածականները, ոչ ոք չի կարող ներկայացնել Նրա Աստվածային Գործողությունները և ոչ ոք չունի ինքնություն, ինչպիսին է Նրա Աստվածային Ինքնությունը: Նա Անբաժան է և ոչ թե երեքը մեկում, ինչպես Քրիստոնյաներն են ասում: Նա երբեք չի Ունեցել կին կամ որդիներ և Նա Միակն է, Ով կարող է ներել մեր մեղքերը և դատել մեզ Դատաստանի Օրը): }

2.    { Ալլահը Աս- Սամադ (Ինքնաբավը, Կատարյալը Իր Փառքի և Պատվի, Իր Ածականների, Իր գիտելիքի, Իր հզորության մեջ, Ով ոչինչի կարիք չունի Իր արարածներից, սակայն, Ում կարիքը ունեն բոլոր արարածները և Նա ոչ սնվում է, ոչ ըմպում, ոչ էլ մահանում): }

3.    { Նա չի ծնում, ոչ էլ Նա ծնվել է: }

4.    { Եվ ոչ ոք չկա Նրան համահավասար կամ համեմատելի: }

 (113) Սուրա Ալ-Ֆալաք [Արշալույս]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ասա (O Մուհամեդ): “Ես փնտրում եմ ապաստանը (Ալլահի) արշալույսի Տիրոջ, }

2.    { Չարիքից (որը կարող է գալ ամեն ինչից) ինչ Նա արարել է, }

3.    { Եվ չարիքից (այսինքն, որը կարող է գալ) գիշերվա ընթացքում, քանի որ այն գալիս է թանձր խավարով (և քողարկում է ամենը), }

4.    { Եվ նրանց չարիքից (վհուկների), ովքեր հարվածում են հանգույցներին, }

5.    { Եվ նախանձողի չարիքից, երբ նա նախանձում է:”}

 (114) Սուրա Ան-Նաս [Մարդկություն]

Ալլահի Անունով Առ-Ռահման (Ամենաբարեգութ), Առ-Ռահիմ (Ամենաողորմած)

1.    { Ասա (O Մուհամեդ).“Ես փնտրում են ապաստանը (Ալլահի) մարդկության Տիրոջ, }

2.    { Մարդկության Արքայի, }

3.    { Մարդկության Աստծո, }

4.    { Շշնջացողի չարիքից (սատանայի, ով շշնջում է չարիք մարդկանց սրտերում), ով հանում է (իր շշնջոցով մարդու սրտից մեկ առ մեկ Ալլահին հիշատակելը), }

5.    { Ով շշնջում է (չարիք) կրծքերում (սրտերում) մարդկության, }

6.    { (Այս շշնջացողը, ով կարող է լինել) ջիներից կամ մարդկությունից (շատ մարդիկ կարող են շշնջալ ուրիշ մարդկանց անել վատ արարքներ և համոզել նրանց, մինչ նրանք իրոք անում են:) }