Ովքեր են Շիիթ Ալ-Իթնա Ասարիա (Տասերկուսների խումբը) ()

 

Իսլամ նշանակում է նվիրումով ու ենթարկում հպանակություն Ալլահին և հեռացում բազմաստվածության ամեն տեսակից: Եվ հակառակվողը չի պատկանում Իսլամի կրոնին: Կան շատ կրոնական խմբեր և երկրներ, որ պնդում են, որ պատկանում են Իսլամին, սակայն Իսլամը հեռու է նրանցից: Նրանք մեծ ազդեցություն ունեն իրական Իսլամի պատկերը պղծելու մեջ և դրանով հեռու պահում ոչ մուսուլմաններին Իսլամից, յուր համոզմունքներով, վերաբերմունքով ու արարքներով, որոնք հեռու են բանականությունից: Քանի որ նրանց ամեն համոզմունք և արարք հակառակ է բանականությանն ու առողջ մտածելակերպին, ապա այն ոչ մի դեպքում չի պատկանում Իսլամին, քանի որ Իսլամը միաստվածությունն է, որ չի պղծվում բազմաստվածության ոչ մի տեսակից: Իսլամը նաև մի կրոն է, որ չի պղծվում ոչ մի ցուցադրությունից, և պատիվ, որ չի պղծվում ոչ մի անպատվությունից:

|

 Ովքեր են Շիիթ Ալ-Իթնա Ասարիա (Տասերկուսների խումբը)

 Նախաբան

Ողջ փառքը պատկանում է Ալլահին, աշխարհների տիրոջը, թող ողորմի Ալլահն Իր մարգարեին, նրա ընտանիքին ու հետևորդներին, և թող նրանց պահպանի ամեն չարիքից:

Իսլամ նշանակում է նվիրումով ու ենթարկում հպանակություն Ալլահին և հեռացում բազմաստվածության ամեն տեսակից: Եվ հակառակվողը չի պատկանում Իսլամի կրոնին: Կան շատ կրոնական խմբեր և երկրներ,  որ պնդում են, որ պատկանում են Իսլամին, սակայն Իսլամը հեռու է նրանցից: Նրանք մեծ ազդեցություն ունեն իրական Իսլամի պատկերը պղծելու մեջ և դրանով հեռու պահում ոչ մուսուլմաններին Իսլամից, յուր համոզմունքներով, վերաբերմունքով ու արարքներով, որոնք հեռու են բանականությունից: Քանի որ նրանց ամեն համոզմունք և արարք հակառակ է բանականությանն ու առողջ մտածելակերպին, ապա այն ոչ մի դեպքում չի պատկանում Իսլամին, քանի որ Իսլամը միաստվածությունն է, որ չի պղծվում բազմաստվածության ոչ մի տեսակից: Իսլամը նաև մի կրոն է, որ չի պղծվում ոչ մի ցուցադրությունից, և պատիվ, որ չի պղծվում ոչ մի անպատվությունից:

 Իսլամը մարդկանց չի բարձրացնում նրանց արժանիքից ավելին, այլ ունի հարգանք ու բարձրացում առանց կրոնական կանոնները խախտելու: Մարգարեն (խաղաղություն և Ալլահի ողորմությունը լինի նրան) ասել է. «Ինձ մի փառավորեք (իմ արժանիքներից ավելին), ինչպես անում էին քրիստոնեաները Մարիամի որդուն: Ճշմարիտ, ես ծառա եմ: Ասեք, ուրեմն, Ալլահի ծառա ու առաքյալ»:

(Բուխարի)

Իսլամը չի թույլատրում միխիա անել, ոչ էլ կոչ է անում Զաուագ Ալ-Մուտա ամուսնության միջոցին դիմելու, ինչպես կատարվում է շիահների կրոնում, որ ցանկանում են օրինականացնել միխիան կրոնի միջոցով, որ արգելել է Ալլահն իր հետևյալ խոսքերում.

«Եվ չմոտենաս միխիային քանի որ այն Ֆախիսա (մեծ մեղք ու տհաճ արարք) է և մի վատ ճանապարհ (որ դժոխք է տանում)» :

                                                                                                               (Ղուրան 17:32)

Ինչպես նաև, Իսլամում չի թույլատրվում անարդարաբար տիրանալ այլերի ունեցվածքին, (  հինգերորդ մասի վճարման  անվան տակ ) քանի որ ունի Զաքյաթ (տարեկան պարտադիր ողորմության տուրք), որ հարուստը հաճույքով և սրտանց տալիս է աղքատներին:

Ինչպես նաև Իսլամում մարդկանց չի թույլատրվում օրինականացնել կամ արգելել որևէ բան, քանի որ օրենսդրության իրավունքը պատկանում է միայն Ալլահին: Ալլահն ասում է.

«Ասա. (ով Մուհամմեդ) «Եվ ճշմարիտ, Տերն արգելել է Ալ-Ֆաուախիս (տհաճ արարքներ, մեծ մեղքեր գործել), լինի դա ծածուկ, թե բացահայտ, մեղքերն ու անարդարությունները, այլերին գործընկեր տալ Ալլահին, մի բան է, որի համար Նա չի տվել ոչ մի իշխանություն, որ ասել, թե չգիտեիք դա»» :

                                                                                                                             (Ղուրան 7:33)

Նաև Իսլամին չի պատկանում այն մարդը, որ պնդում է, թե կարող է օգուտ կամ վնաս տա, կամ էլ իբր գիտի անհայտները, քանի որ դա միայն Ալլահի իրավունքն է: Ալլահն ասում է.

«Ասա. (ով Մուհամմեդ) «Չունեմ իմ համար ոչ օգուտ, ոչ էլ վնաս, բացի այն դեպքից, երբ Ալլահն է դա ցանկանում: Եթե իմանայի անհայտները, կբարձրանայի բարության մեջ և ոչ մի չարիք ինձ չեր մոտենա: Ճշմարիտ, ես ընդամենը մի նախազգուշացնող եմ, և հավատացյալների համար՝ ավետների առաքյալ»:

                                                                                                               (Ղուրան 7:188)

Իսլամում չկա մեղքերի թողություն կամ անձնագիր, որ Դրախտ գնան, քանի որ դա Միայն Ալլահին է պատկանում՝ Արդարին: Ալլահը Սուրբ Ղուրանում ասում է.

«Ով բարիք է արել (լինի դա) ատոմի զանգվածին հավասար, ապա կտեսնի (յուր պարգևը), և ով չարիք է արել (լինի դա) ատոմի զանգվածին հավասար, ապա կտեսնի (յուր պատիժը)»:

                                                                                                                        (Ղուրան 99:7-8)

Նաև Իսլամում չկա գերեզմաններից օրհնություն խնդրել կամ ստանալ, ոչ էլ պտտվել դրանց շուրջ, ոչ է մահացածներից օգնություն խնդրել: Ալլահն ասում է.

«Մի՞թե (Ալլահին) գործընկերներ են տալիս նրանց՝ ովքեր ոչինչ չեն կարող ստեղծել, երբ նույն նրանք արարածներ են: Ոչ մի օգնություն չեն կարող տալ նրանց, ոչ էլ ինքներն իրենց չեն կարող օգնել: Եվ եթե նրանց ուղղորդության կանչեք, ձեզ չեն հետևի: Նրանց կանչելը միևնույնն է լուռ մնալու հետ: Ճշմարիտ, բացի Ալլահից ում էլ կոչ եք անում, նա ձեր պես ծառա է: Կոչ արեք նրանց, և թող պատասխանեն ձեզ, եթե դուք անկեղծ եք»:

                                                                                                       (Ղուրան 7:191-194)

Ինչպես նաև Իսլամին չեն պատկանում անիծելն ու չարախոսելը: Մարգարեն ասել  է (Իրոք Ալլահը ատում է պիղծ արտահայտողին):

Նաև Իսլամին չեն պատկանում իրենք իրենց մարմնական վնասվածքներ հասցնողներն ու իրենք իրենց տանջողները: Ալլահն ասում է.

«Եվ մի սպանեք ինքներդ ձեզ: Ճշմարիտ, Ալլահը գթասիրտ է ձեր համար»:    

                                                                                                                 (Ղուրան 4:29)

Նաև Իսլամին չի պատկանում ուղեղը վնասող նյութեր ընդունելը, ինչպիսիք են ալկոհոլն ու թմրանյութերը: Ալլահն ասում է.

«Ով դուք, որ հավատում եք: Ճշմարիտ, Ալկոհոլը, վիճակահանական խաղերը, Ալ-Անսաբները (Քաաբայի մոտ գտնվող քարերը, որ բազմաստվածները սուրբ էին համարում և նրանց մոտ կենդանիներ էին զոհաբերում) և Ալ-Ալզամը (գուշակության երեք աշեշներից քաշելը հետագայի համար, որոշում ընդունելու համար) Սատանայի գործի նոխկալի մեղքեր են: Այդպիսով հեռու մնացեք դրանցից, գուցե և հաջողվեք»:   

                                                                                                                 (Ղուրան 5:90)

Եվ սա քիչն է շատերից:Միգուցե այս գրված տեղերը պատճառ կլինեն բացատրել այս մոլորված ճանապարհը, որը վերագրում են Իսլամին: Մինչ Իսլամը հեռու է դրանից եվ սա պատճառ է դարձել ոչ մուսուլմաններին վախեցնելու:    Վերն ասվածները շիաների մոլորություններից էին, և գուցե այս ձեռնարկը լինի նրանց մոլորված համոզմունքների ճշտման պատճառը:

 Դոկտոր Աբդուլ Ռահման Աշ-Շիհա


 Մուտք

Ողջ փառքը պատկանում է Ալլահին, աշխարհների տիրոջը, թող ողորմի Ալլահն Իր մարգարեին, նրա ընտանիքին ու հետևորդներին, և թող նրանց պահպանի ամեն չարիքից:

Սա համառոտ գրքույկների մի հավաքածու է, որը նպատակ ունի տեղեկացնել մուսուլմաններին և օգնել նրանց բացահայտել մոլորված խմբերի համոզմունքները, որպեսզի հեռու մնան նրանցից, քանի որ վերջերս այդ խմբերը սկսել են հզոր ձայն և մեծ ակտիվություն ունենալ: Այդ պատճառով սկսեցինք ներկայացնել մեր հավաքածուն մի գրքով, որը կոչվում է «Տասերկուսների խումբը» գրքով: Մենք այն ընտրել ենք ոչ պատահական շիաների խմբերի մեջ, քանի որ այն շատ տարածված է ու  հաջողված է Իրաքում, Իրանում և Պարսից ծոցի որոշ երկրներում:

Այս խումբը հաճախ պնդում է, որ իրենց հավատքը չի տարբերվում Սուննայից և սխալմամբ դատապարտված է: Նրանք շատ խիստ հոգ են տանում իրենց դիրքի պահպանմամբ, գրքերի եվ գրքույկների տարածմամբ: Հետեվում են  Սուննայի (Մարգարեյի ուղղու հետեվորդների) գրքին, եվ փորձում են այն ժխտել այնպես ինչպես որեվէ այլ բան: Մեր օրերում շիաների գրքերը տարածված են ամենուր , քան առաջ էր:

Այդ իսկ պատճառով մենք ստիպված ենք ծանոթացնել նրանց համոզմունքների հետ ընթերցողներին, նրանց իսկ գրքերից ցույց տալով նրանց մոլորված մտադրությունները, որ վերջիններս ամեն գնով փորձում են թաքցնել աշխարհից:

Ինչպես ասել է բանաստեղծը ( Մենք կդատենք ձեզ ելնելով այն բանից  ,ինչ ասում են ձեր բերանները )

Մեր նպատակն է, որ Ալլահը բարձր պահի ճշմարտության դրոշները և ցածրացնի սուտը: Ճշմարիտ, Ալլահը Կողմնորոշիչ է:

 Հեղինակ՝ Աբդ-Ալլահ բին Մուհամմադ Աս-Սալաֆի


 Խմբի ծագման աղբյուրը

·      Այդ խմբի համոզմունքներից է այն, որ ընդունում են, որ շիաների համոզմունքները հենված են հրեաների համոզմունքներին, ավելի ստույգ հրեա Իբն Սաբայից, և որ Ալի իբն Թալիբը: պատժեց  Իբն Սաբային եվ նրա հետեվորդներին, գցելով նրանց կրակի մեջ եվ մերժելով:

(Տես «շիահների խումբը» գիրքը, էջ 22 (հեղինակ Նուբախտի))

·      Նաև մեծ հպարտությամբ ընդունում են, որ նրանց Առ-Ռաֆիդա (ժխտողներ) կոչեն:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքը, էջ 56/97 (հեղինակ Ալ-Մագլիսի))

 Նրանց համոզմունքները Ալլահի մասին

·      Այդ համոզմունքներն ունեցող մարդիկ պնդում են. «Չենք համաձայնում սունիթների հետ ոչ մի աստծու, մարգարեի, ոչ էլ ղեկավարի թեմայում»:

Դրա պատճառն է, որ նրանք ասում են. «(Սուննացիների) Տերը Մուհամմեդին որպես Իր մարգարե ունեցողն է, և որպես ժառանգ Աբու Բակրին, իսկ մենք չենք ասում ոչ այդ Տիրոջ մասին, ոչ էլ այդ մարգարեի մասին, այլ ասում ենք, որ Տերը որը որպես Իր մարգարեի հետնորդ ունի Աբու Բակրին, մեր Տերը չէ, ոչ էլ այդ մարգարեն է մերը

(Տես «Ալ-Անուար» գիրքը, էջ 2/278 (հեղինակ Նի ամատ Ալլահ Ալ-գազարի))

·      Նաև պնդում են, որ Ալլահին ոչ ոք  չի տեսնի Վերջին Օրը, և ով պնդում է, որ նրան կտեսնեն Դրախտում կացարան ունեցողները, ապա անհավատ է:

(Տես «Ակադ Ալ-Իմամիա» գիրքը, էջ 58 (հեղինակ Մուհամմեդ Ռիդա))

·      Նրանք ասում են «Ալլահը կպահի հավատացյալ ստրուկին դատաստանի օրը, իսկ հավատացյալը կպահի տիրոջը, հիշելով մեղքերը:Եթե հարցնեն ինչպես, ապա կպատասխանեն «Ստրուկը կդնի ձեռքերը կողքերը եվ կասի» ,«Ահա այսպես է մեր մարդկանցից մեկը դիմում իր եղբորը այն գործում, ինչ ուրախացնում է նրան»:

(Տես «Տասնվեց արմատները» գիրքը, էջ 203 (հեղինակ Դիյա ադ-Դին Ալ-Մահմուդի)

·      Նաև պնդում են, որ Ալլահն իջնում է երկիր Առաֆա օրը, կեսօրին, մի վախեցած ուղտի վրա շարժելով աջ ու ձախ իր կոնքերով Առաֆաթի վրա կանգնածների դեմ:

(Տես «Տասնվեց արմատները» գիրքը, էջ 204 (հեղինակ Դիյա ադ-Դին Ալ-Մահմուդի)

·      Նաև պնդում են, որ եթե որևէ մեկը աղոթում է, ապա պարտադիր կերպով պետք է ուղղված լինի որևէ գերեզմանի, նույնիսկ եթե գերեզմանն ուղղված չէ դեպի քիբլը: Գերեզման այցելողը պետք է ուղղված լինի դեպի գերեզմանը այնպես ինչպես Քիբլին, քանի որ այն համարվում է Ալլահի դեմք, որ հրահանգել է մարդկանց ուղղվել դեպի գերեզմանը նմանատիպ դեպքերում:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքը 101/369 (հեղինակ Ալ-Մագլիսի))

·      Նրանց համոզմունքներից է նաև, որ «Աահ»-ը դա Աստծո գեղեցիկ անուններից մեկն է և ով ասում է «Աահ», ասես թաքստարան է խնդրում Աստծուց:

(Տես «Մուստադրակ Ալ-Ուասաիլ» գիրքը, էջ 2/148 (հեղինակ Նուրի Ատ-Տաբրասեի))

·      Պնդում են նաև, որ Ալլահն այցելել է Ալ-Հուսեյն բին Ալիին (մարգարեի թոռը) և ողջունել է նրան ձեռքով, նստել է նրա հետ միասին անկողնի վրա:

(Տես «Հավատացյալների մագաղաթը» գիրքը, էջ 2/140 (հեղինակ Միրզա Մուհամմեդ Տա

 Ղուրանի փոփոխման պնդումը 

·      Նաև պնդում են, որ Սւրբ Ղուրանը աղավաղվել է և որոշ մասեր բացակայում են: Ըստ նրանց իրական Ղուրանը դա Ալ-Մախդի Ալ-Մունտադրինն է ( իմամը, որի գալուն սպասում են ):

Ղուրանի աղավաղման տեսակետը պնդող բարձրաստիճան պաշտոնյաներն են. Ալի բին Իբրահիմ Ալ-Քեյմ, Նիհաթ Ալլահ Ալ-Գազարի, Ալ-Ֆաիդ Ալ-Կասանի, Ահմադ Ատ-Տաբրասի, Մուհամեդ Բակիր Ալ-Մագլիսի, Մուհամեդ բին Ան-Նու ման, Ալ-Մուֆեիդ, Աբու Ալ-Հասան Ալ-Ամելի Ադնան Ալ-Բահրանի, Յուսուֆ Ալ-Բահրանի, Ան-Նուրի Ատ-Տաբրասի, Հաբիբ Ալլահ Ալ-Հաոյի, Մուհամեդ բին Յակուբ Ալ-Կլինի, Մուհամեդ Ալ-Այասի և այլերը:

(Տես «Տասերկուսների խումբն ու Ղուրանի փոփոխումը» գիրքը (հեղինակՄուհամմեդ Սեյֆ), նաև «Շիահ առ-Ռուֆաների դիրքը սուրբ Ղուրանի նկատմամբ (հեղինակ Մամադու Կարամբիրի))

·      Նաև պնդում են, որ Ղուրանը չի ընդհանրացված, այլ հավաքել են իմամները (այսինքն տասներկու իմամների կողմից, այսինքն (նրանք գիտեն ամեն ինչի մասին, որ կա Ղուրանում):

(Տես «Ուսուլ ալ-Կլինի, էջ 1/228)

·      Նրանք ասում են ,որ Ղուրանը  հանդիսանում է փաստ միայն բարոյական հարցերում:

(Տես «Ուսուլ ալ-Կլինի, էջ 1/169)

·      Նաև պնդում են, որ կա մի սուրա «Ալ-Ուիլայան» անվանմամբ, որ սկսում է «Ով դուք, որ հավատում եք, հավատացեք երկու լույսերին» և Օֆման բին Աֆանը բաց է թողել դա:

 (Տես «Տերերի Տիրոջ գրքի փոփոխման եզրակացությունը» գիրքը, 18 (հեղինակ Ան-Նուրի Ատ-Տաբրասի))

·      Պնդում են նաև, որ գոյություն ունի այլ Մուսհաֆ (Ղուրան), որ կոչվում է «Ֆատիմայի մուսհաֆ» և պարունակությունը գերազանցում է Ղուրանի չափերին երեք անգամ:

(Տես «Ուսուլ ալ-Կլինի, էջ 1/239)

·      Նաև փոփոխել են Ալլահի խոսքը, որ ասում է. «Փոխանցի՛ր այն՝ ինչ ուղարկվել է քեզ (ով Մուհամմեդ) քո Տիրոջից, և եթե չանես, ապա չփոխանցեցիր Նրա հաղորդագրությունը»:

                                                                                                                 (Ղուրան 5:67)

Անելով դա.

«Փոխանցի՛ր այն՝ ինչ ուղարկվել է քեզ (ով Մուհամմեդ) քո Տիրոջից, կապված Ալիի հետ, և եթե չանես, ապա չփոխանցեցիր Նրա հաղորդագրությունը»:

Ոչ ճշմարտացիորեն ավելացնելով «կապված Ալիիի հետ»-ը և ասում են, որ մարգարեն այն բաց է թողել, հնարավոր է վախենալով քննադատներից:

(Տես «Տերերի Տիրոջ գրքի փոփոխման եզրակացությունը» գիրքը, 18 (հեղինակ Ան-Նուրի Ատ-Տաբրասի))

·      Նաև պնդում են, որ ով ասում է, թե Ղուրանը փոփոխվել է անհավատ չի, իսկ Ալիին չենթարկվողները անհավատ են:

(Տես «Համոզմունքները» գիրքը, էջ 103 (Իբն Բաբուէյա Ալ-Կինի):

·      Նաև պնդում են, որ հրահանգեցին նրանց խմբին կարդալ այդ Ղուրանը, որ գոյություն ունի այսօր իրենց աղոթքների ժամանակ և գործեն համաձայն այնտեղի հրահանգներին մինչ հայտնվի «սպասվող իմամը», և այդ ժամանակ այդ ղուրանը մարդկանց ձեռքերից երկինք կբարձրանա և կգա ճշմարիտ ղուրանը, որ գրել է Ալին: Այդ ժամանակ կընթերցվի այդ ղուրանը և մարդիկ կգործեն համաձայն այնտեղի հրահանգների:

(Տես «Ալ-Անուար» գիրքը, էջ 2/363 (հեղինակ Նի ամատ Ալլահ Ալ-գազարի))

·      Նաև ասում են, որ կանանց չսովորեցնեն «Յուսուֆ» սուրան և թույլ չտալ նրանց կարդալ դա, քանի որ ունի հրապուրանք: Եվ նրանց սովորեցնել «Ան-Նուր» սուրան քանի որ ունի օրենքներ:

(Տես «Ալ-Ֆուրուա մին Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 5/516 (Ալ-Կլինի)

Ղեկավարությունը հենարան է նրանց համոզմունքի համար և չհավատալը՝ ուխտադրժություն

·      Նրանք պնդում են, որ նրանց ղեկավարությանը չհավատացողն անհավատ է: ..

(Տես «Ղեկավարական համոզմունքները» գիրքը, էջ 78 (հեղինակ՝ Մուհամմեդ Ռադա)

·      Նաև պնդում են, ղեկավարությունը մարգարեության շարունակությունն է: Մարգարեների գալու պատճառը նույնն է, ինչ նրանց  ղեկավարը պետք է որոշի հաջորդին, որ կբերի աստվածային գրեր:>>

(Տես «Ղեկավարական համոզմունքները» գիրքը, էջ 88 (հեղինակ՝ Մուհամմեդ Ռադա)

·      Նաև պնդում են, որ ղեկավարությունը ընտրվում է Աստծուց համաձայն Նրա կանխորոշման, ինչպես ընտրում է մարգարեին և հրամայում է նրան կոչ անել մարդկանց դեպի Աստծո ճանապարհն ու հրամայի հետևել նրան ու զերծ մնան նրա կողմից արգելվածներից:

(Տես «Շիահների սկիզբը» գիրքը, էջ 102 (հեղինակ՝ Մուհամմեդ Հասին)

Այսինքն եթե որևէ մեկը հավատում է ղեկավարությանը, ապա կրոնի հենարաններից մեկն է, այլ խոսքերով ի նկատի ունեն, որ ղեկավարությունը մարգարեության շարունակությունն է:

·       Նաև պնդում են, որ եթե որևէ մեկը ժխտում է Ալի բըն Աբի Թալիբի և նրա փոխարինողի իշխանությունը, ապա դա նման է որևէ մարգարեին ժխտելուն: Եվ Ալիի ղեկավարությանը ենթարկվողը և այլ ղեկավարին չենթարկվողը նման է մեկին, որ ընդունել է բողոր մարգարեներին և ժխտել է Մուհամմեդին (խաղաղություն և Ալլահի ողորմությունը լինի նրան):

·      Ասում են նաև, որ ով ժխտում է 12 ղեկավարներից թեկուզ մեկին, ապա դա նման է բոլոր մարգարեների առաքելությունները չընդունելուն:

(Տես «Մինխաձ Ան-Նագա» գիրքը, էջ 48 (հեղինակ՝ Ալ-Ֆաիդ Ալ-Կաշանի)

·      Նաև պնդում են, որ որևէ ղեկավարին չենթարկվողն ու Աստծո հրահանգներին չենթարկվողը անհավատ ու մոլորված է, որ արժանի է հավիտենս վառվի դժոխային կրակներում:

(Տես «Հակ Ալ-Յաքին Ֆի Մաարիֆաթ Ուսուլ էդ-Դին» գիրքը, էջ 2/189 (հեղինակ՝ Աբդուլ Ալլահ Աս-Սիպր)

·      Նաև ասում են, որ Ալիի ղեկավարությանը չհավատացողն ու նրա հետնորդների ղեկավարությանն ու նրանց առանձնահատկությանը մյուսների նկատմամբ չընդունողը, անհավատ է և հավիտենս կլինի դժողքում:

(Տես «Լույսերի ծովերը» Գիրքը, էջ 23/290 (հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի)

 Նրանց չարախոսությունները մարգարեի և նրա դուստրերի և ընտանիքի մասին

·      Նրանք պնդում են, որ մարգարեն ծնվելուց հետո որոշ օրեր եղել է առանց կաթի և Ալիի հայրը՝ Աբու Թալիբը, դրել է նրան իր կրծքին և Ալլահն այնպես է արել, որ ապագա մարգարեն կաթով սնվի նրա կրծքից, մինչ Աբու Թալիբը գտնի Խալիմա Աս-Սաադիյային և նրան հանձնել մարգարեին:

(Տես «Ուսուլ Ալ-Կաաֆի, գիրքը, էջ 1/448  (հեղինակ՝ ալ-Կլինի)

·      Նաև ասում էն, որ Ալին ավելի համարձակ էր, քան Մարգարե Մուհամմեդը: Եվ բացի դրանից պնդում են, որ մարգարեն ընդհանրապես համարձակ չէր:

(Տես «Ալ-Անուար Ան-Նոամանիյա» գիրքը, էջ 1/17 (հեղինակ՝ Նիամաթ Ալլահ Ալ-Գազարի)

·      Նաև ասում են, որ մարգարեն բացի Ֆաթիմայից այլ դուստր չի ունեցել և Ռուկայան, Ում-Կալթումն ու Զաինաբը նրա դուստրերը չէին: նրա խնամակալության տակ էին: .Նրանք ասում են ,որ Մարգարեն սովորաբար չէր քնում , մինչեվ  չէր համբուրում Ֆաթիմային թշից կամ կրծքից:

(Տես «Շիահների հանրագիտարանը» էջ 1/27)

·      Նաև ասում են, որ Ալ Հասան բին Ալին ցածրացրել է հավատացյալներին, երբ Մուաիյաին որպես խալիֆ ընդունեց:

(Տես «Ռիգալ Ալ-Կաշեի» գիրքը, էջ 103 (հեղինակ՝ Ալ-Կաշեի))

 Հավատացյալների մայրեր Աիշայի և Հավսայի հեղափոխական լինելու պնդումը

·      Նաև պնդում են, որ մարգարեի կինը Աիշան հնարավոր է, որ անհավատ է, ինչպես Նոյ և Լոթ մարգարեների կանայք  էին:

(Տես «Հադիթ Ալ-Իֆկ» գիրքը, էջ 17 (հեղինակ՝ Գաֆառ Մուռտադա)

Նաև ասում են, որ մարգարեի մահից հետո Աիշան հեռացավ հավատքից: Ինչպես նաեվ շատ հետեվորդներ:

(Տես «Ալ-Սիհաբ Ալ-Ֆաքիբ Ֆի Բայան Մաանա Ան-Նաասիբ» գիրքը, էջ 236 (հեղինակ՝ Յուսուֆ Ալ-Բահրանի)

·      Նաև պնդում են, որ Աիշան դավաճանաբար քառասուն դինար է հավաքել և բաժանել է,տվել Ալիի ատողներին:

(Տես «Մաշարիկ Անուար Ալ-Յաքին» գիրքը, էջ 86 (հեղինակ՝ Ռաջաբ Ալ-Բարսի)

·      Նաև պնդում են, որ հավատացյալների մայր Աիշան միխիա (ամուսնությունից դուրս սեռական ակտ) է արել (Ալլահը մեզ հեռու պահի նմանատիպ չարախոսությունից), և որ Ալլահի խոսքերը. «Այն (լավ մարդիկ) անմեղ են ամեն (նրանց մասին) չարախոսությունից» (24:26): Վերաբերում են մարգարեին և հեռու են պահում մարգարեին միխիա-ից, այլ ոչ թե Աիշային:

(Տես «Աս-Սիրաթ Ալ-Մուստաքիմ» գիրքը, էջ 3/165 (հեղինակ Զէին Ադ-Դին Ան-Նաբասի)

·      Նաև պնդում են, որ Հավսան դաժաճանել է, երբ ասել է. «Ո՞վ է քեզ տեղեկացրել դա» (66:3): Եվ Ալլահն ասել է դա նրան ու Աիշային. «Եվ եթե դուք երկուսդ էլ մեղանչեք Ալլահի դիմաց, քանի որ ձեր սրտերն արդեն այլ կողմ են շեղվել...» (66:4):

«Մոտեցել են» ըստ նրանց նշանակում է, որ դավաճանել են: Պնդում են, որ Աիշան ու Հավսան պայմանավորվել էին, որ մարգարեին թունավորեն, և երբ Ալլահը տեղեկացրեց դրա մասին, նա (մարգարեն) քիչ էր մնում սպանի նրանց: Այդ ժամանակ նրանք երդվեցին, որ չեն արել դա և Ալլահն ուղարկեց Իր խոսքերը. «Ով դուք, որ ժխտում եք, մի արդարացվեք այս օրը» (66:7):

(Տես«Աս-Սիրաթ Ալ-Մուստաքիմ» գիրքը, էջ 3/168 (հեղինակ Զէին Ադ-Դին Ան-Նաբասի)

 Ալիին չափազանց շատ փառավորումը

·      Նրանք պնդում են, որ Ալ-Միրաձ գիշերը Ալլահը խոսել է մարգարեի հետ Ալիի ձայնով ու խոսքերով:

(Տես «Կասֆ Ալ-Յաքին Ֆի Ֆադաիլ Ամիր Ալ-Մու մինին» գիրքը, էջ 229 (հեղինակ՝ Հասան բին Յուսուֆ)

·      Նաև պնդում են, որ Ալլահը խոսել է Ալի բին Աբի Թալիբի հետ, երբ վերջինս գտնվում էր Ատ-Տաիֆ կոչվող տեղում, և նրանց հետ էր նաև Գաբրիել հրեշտակը:

(Տես «Բասաիրադ-Նարայաթ» գիրքը, էջ 8/230 (հեղինակ՝ Աս-Սաֆար)

·      Նաև պնդում են, որ Ալին է բաժանում Դրախտն ու Դժողքը և նա է որոշում, թե ում որտեղ է ուղարկում:

(Տես «Բասաիրադ-Նարայաթ» գիրքը, էջ 8/235 (հեղինակ՝ Աս-Սաֆար)

·      Նաև պնդում են, որ Ալլահը Դրախտ է ուղարկում Ալիին լսողներին, նույնիսկ եթե նույն Ալլահի չեն լսում, և Դժոխք է ուղարկում Ալիին չլսողներին, նույնիսկ եթե Ալլահին լսում են:

(Տես «Կասֆ Ալ-Յաքին Ֆի Ֆադաիլ Ամիր Ալ—Մումինին» գիրքը, էջ 8 (հեղինակ՝ Հասան բին Յուսուֆ)

·      Նույնիսկ ասում են, որ Ալին մարգարեների վստահելի անձն է, և որ Ալլահն ասել է. «Ով Մուհամեդ, թաքուն ուղարկեցի Ալիին նախկին մարգարեների հետ և հայտնի՝ քո հետ միասին»:

(Տես «Ալ-Ասրար Ալ-Ալաուիյա» գիրքը, էջ 181 (հեղինակ: Մուհամեդ Ալ-Մասաուդի)

·      Նույնիսկ պնդում են, որ Մուհամեդը (խաղաղություն և Ալլահի ողորմությունը լինի նրան) կոչ է արել բոլոր մարդկանց դեպի Ալիի ղեկավարությունը:

(Տես «Բասաիրադ-Նարայաթ» գիրքը, էջ 91 (հեղինակ՝ Աս-Սաֆար)

·      Նաև պնդում են, որ Ալլահը բոլոր մարգարեներին կոչ է արել կամայից թե ակամայից ենթարկվել Ալիին:

(Տես «Ալ-Ասրար Ալ-Ալաուիյա» գիրքը, էջ 190 (հեղինակ: Մուհամեդ Ալ-Մասաուդի)

·      Նաև պնդում են, որ կրոնը կլինի  լիակատար  միայն Ալիի ղեկավարությամբ:

(Տես «Ալ-Իխտայագ» գիրքը, էջ 1/57 (հեղինակ՝ Ատ-Տաբրասի)

·      Նաև ասում են, որ Մուհամմեդ մարգարեն ասել է. «Գաբրիելը եկել է իմ մոտ ու ասել. «Ով Մուհամմեդ, քո Տերը քեզ հրամայում է սիրել Ալիին և կոչել մարդկանց դեպի նրա իշխանությունը»»:

(Տես «Բասաիր Ադ-Նարագաթ» գիրքը, էջ 92 (հեղինակ՝ Աս-Սաֆաար)

·      Նաև պնդում են, որ Ալին Դրախտ կգնա մարգարեից առաջ:

(Տես «Իլալ Աս-Սարաէա» գիրքը, էջ 205 (հեղինակ՝ Իբն Բաբուէ)

·      Նաև պնդում են, որ ամպերի գորգոռոցը լինում է Տիրոջ հրամանով եվ երբ հարցնեն ով է ձեր տերը , կասեն  Ալիի հրամանով:

(Տես «Ալ-Իխթիսաս» գիրքը, էջ 327 (հեղինակ՝ Ալ-Մուֆիդ)

·      Նաև ասում են, որ Ալին վերակենդանացնում է մահացածներին և հեռացնում դժվարությունները:

(Տես «Օյուն Ալ-Մուահգզադ» գիրքը, էջ 150 (հեղինակ՝ Հուսեյն Աբդ Ալ-Ուահմադ, նաև տես «Հալալ Ալ-Մաշաքլ» գիրքը և «Աբդ-Ալլահ Ալ-Հաթթաբի առասպելը)

·      Նաև ասում են, որ Դրախտում ոչ ոք չի հայտնվում առանց Ալիի թույլատրության:

(Տես «Մանակիբ Ալ-Մումինին» գիրքը, էջ 93 (հեղինակ՝ Ալի բին Ալ-Մաղազլի)

·      Նաև ասում են, որ ով հակաճառում է Ալիին անհավատ է և ով նախընտրում է ուրիշին ապա դավաճան է:

(Տես «Բիշարա Ալ-Մուստաֆա Լիշիա Ալ-Մուրտադա» գիրքը, էջ 2/79)

·      Նաև պնդում են, որ Ալլահը հպարտացել է Ալիով Յուր հրեշտակների դիմաց:

(Տես «Բիշարա Ալ-Մուստաֆա Լիշիա Ալ-Մուրտադա» գիրքը, էջ 1/66)

·      Նաև ասում են, որ բոլոր մարգարեներն ու առաքյալները ուղարկվել են ընդունելով Ալիի ղեկավարությունը:

(Տես «Ալ-Մաալիմ Ազ-Զուլֆա» գիրքը, էջ 303 (հեղինակ՝ Հաշիմ Ալ-Բահրամի)

·      Նաև ասում են, որ Ալին ձեռքը վեր է բարձրացրել ու նրա վերևում մի ամպ է եկել ու ողջունել նրան, այնուհետև Ալին Ամմարին ասել է. «Բարձրացիր իմ հետ»: Եվ այդպես Ալին բարձրացավ Ամմարի հետ և նրանք անհայտացան մեր աչքերից:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքը (հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի)

·      Նաև պնդում են, որ մի շուն կծել է մարգարեի հետևորդներից երկուսին որպես վրեժ Ալիի կողմից և մի էշ վկայել է Ալիի իշխանությունը և որ Ալին Ալլահի մտերիմն է եվ նրա առաքյալի օրինական ժառանգը:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքը, էջ 41/247 և 17/306 (հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի)

 Ֆաթիմային չափազանց շատ փառավորելը

·      Նաև պնդում են, որ Ֆաթիման ու Ալ-Հուսեյնն ու նրա հետնորդները անարատ են, սակայն այդպիսին չեն Ալ-Հասանի հետնորդները:

 (Տես «Ակադ Ալ-Իմամիա» գիրքը էջ 89/98 (հեղինակ Մուհամմեդ Ռիդա))

·      Նաև պնդում են, որ եթե Ալին չլիներ, ապա չէր լինի և Մուհամմեդը, և եթե չլիներ Ֆաթիման, ապա ձեզանից ոչ ոք էլ չէր լինի:

(Տես «Ալ-Ասրար Ալ-Ֆաթիմիյա» գիրքը, էջ 98 (հեղինակ՝ Մուհամմեդ Ալ-Մասաուդի)

·      Նաև պնդում են, որ Ֆաթիման կնոջ տեսքով աստվածային էակ է, ԻՄ հզորությունը ով եկել է կնոջ տեսքով:

(Տես «Ալ-Ասրար Ալ-Ֆաթիմիյա» գիրքը, էջ 355 (հեղինակ՝ Մուհամմեդ Ալ-Մասաուդի)

·      Նաև պնդում են, որ Ֆաթիման խոսում էր իր մոր հետ, երբ դեռ նրա արգանդում էր:

(Տես «Ֆաթիմա Ազ-Զահրա» (ծնունդից մինչև մահ) գիրքը, էջ 38 (հեղինակ՝ Մուհամեդ Ալ-Կազուինի)

 Նրանց ղեկավարների առավելությունները մարգարեների նկատմամբ

·      Նաև ասում են, որ տասերկուսների ղեկավարները ավելի լավն են առաքյալներից ու մարգարեներից:

(Տես «Ալ-Անուար Ան-Նոամանիյա» գիրքը, էջ 3/308 (հեղինակ՝ Նիամաթ Ալլահ Ալ-Գազարի)

·      Նաև ասում են, որ նրանց շիահների ղեկավարները գիտեն, թե ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում և ինչ է կատարվելու: Նրանք առանց իրենց ցանկության չեն մահանում:

(Տես «Ուսուլ Ալ-Կաաֆի» գիրքը, էջ 1/258-260  (հեղինակ՝ ալ-Կլինի)

·      Նրանք ասում են, որ ղեկավարն ունի շատ բարձր տեղ դրախտում և ներկայացնում է Աստծուն աշխարհի համար և իր ենթակայության տակ է ամեն ինչ:

(Տես «Տախրիր Ալ-Ուասիլա» գիրքը, էջ 52 (հեղինակ՝ Ալ-Խոմեյնի)

·      Նաև ասում են, որ տասերկու ղեկավարները տիեզերքի ուժն են որը պատկանում է ոչ  միայն արարչին, եվ  այն նման է, Աստծի իշխանությունն իր արարածների հանդեպ:

(Տես «Միսբահ Ալ-Ֆակահ» գիրքը, էջ 5/33 (հեղինակ՝ Աբի Ալ-Կաասիմ Ալ-Հաուիյա)

·      Նաև ասում են, որ նրանց ղեկավարները Աստծո վարձկաններն են և այդ վարձկալությունը չի պատկանում ոչ մի հրեշտակի և ոչ էլ մարգարեի:

«Տախրիր Ալ-Ուասիլա» գիրքը, էջ 94 (հեղինակ՝ Ալ-Խոմեյնի)

·      Նաև ասում են, որ Լելեթ  Ալ-Կադր օրը ոչինչ չի խոչնդոտում նրանց ղեկավարներին, որ կատարվեն բոլոր նրանց հրահանգները: Ասում են ,որ տասներկու իմամներին կրում են կողքում եվ ծնվում են նրանք կոնքերից .որ կեղտ չկպնի նրանց:

(Տես «Ալ-Բուրհան Ալ-Կաատեա» գիրքը, էջ 14 (հեղինակ՝ Մուհամեդ Տակեի)

·      Նաև ասում են, որ Աստվածն ու Նրա հրեշտակները, մարգարեներն ու հավատացյալները այցելում են Ալիի գերեզմանը:

(Տես «Ալ-Ֆուրուա Մին Ալ-Կաաֆի» գիրքը, էջ 4/580 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև ասում են, որ ղեկավարը նման է մարգարեի և կապ չունի ոչ մի վատ բանի հետ, լինի դա պարզ, թե ծածուկ, նույնիսկ ծնված օրվանից, քանի որ նրանք են պահպանում կրոնը, ինչպես անում են մարգարեները:

(Տես «Ակաիդ Ալ-Իմամիա» գիրքը, էջ 3/179 (հեղինակ՝ Իբրահիմ Ազ-Զինգանի)

·      Նաև ասում են, որ հրեշտակները ստեղծվել են, որ ծառայեն Մուհամմեդի ընտանիքին:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքերը, էջ 26/335 (հեղինակ՝ Ալ-Մագլինի)

 Բացի Մուհամմեդի (խաղաղություն և Ալլահի ողորմությունը լինի նրան) երեք հետևորդներից բոլոր հետևորդների անհավատ լինելու պնդումը

Նաև պնդում են, որ հետևորդներն անհավատ են և նրանց գլխավորում է Աբու Բակրը, Օմարը, Ոֆմանը, Խաալիդ բին Ալուալիդը, Մուաուիյա բին Աբիի Սուֆյանն ու Ալ-Մուգիրա բին Շոբան: Միայն երեք հետևորդներ կային, որ անհավատ չէին:

(Տես «Առ-Ռաուդա Մին Ալ-Կաաֆի» գիրքը, էջ 8/245 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

 Նրանց Աբու Բակրի, Օմարի և Օֆմանի  նկատմամբ ատելությունը

·      Նաև պնդում են, որ իրենց համոզմունքները հեռու են չորս «արձաններից» (Աբու Բակր, Օմար, Օֆման, Մուաուիյա): Նաև չեն ընդունում չորս կանանց (Աիշա, Հավսա, Հինդ, Ում Ալ-Հակամ): Եվ հեռու են նրանց բոլոր օգնականներից ու կողմնակիցներից, նշելով, որ նրանք երկրի ամենավատ արարածներն են: Հավատքը դեպի Ալլահը, Նրա առաքյալներն ու ղեկավարները չի լիակատարվում առանց վերն ասվածների ժխտման:

(Տես «Հակ Ալ-Յաքին» գիրքը, էջ 519 (հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի)

·      Պնդում են նաև, որ Աբու Բակրն ու Օմարը անհավատներ են և ցանկացած ուրիշ անհավատ ավելի սիրելի է քան նրանք:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքը, էջ 69/13138 (հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի)

·      Նաև ասում են, որ Աբու Բակրն ու Օմարը անիծվածներ են և մահացել են որպես անհավատներ:

(Տես «Բասա էռ Ադ-Դարագաթ» գիրքը, էջ 8/245 (հեղինակ՝ Աս-Սաֆաառ)

·      Պնդում են նաև, որ Մարգարեն դեպի քարանձավ փախուստի ժամանակ իր հետ վերցրել է Աբու Բակրին, քանի որ նա վախենում էր, որ Աբու բակրը անհավատներին կհայտնի նրա տեղը:

(Տես .Տաֆսիր Ալ-Բուրհա» գիրքը, էջ 2/127 (հեղինակ՝ Հաշիմ Ալ-Բահրանի)

·      Նաև պնդում են, որ Աբու Բակրը աղոթում են մարգարեի թիկունքում ունենալով յուր վզից կախված մի արձանիկ:

(Տես «Ալ-Անուար Ալ-Անուամաիյա» գիրքը, էջ 1/53 (հեղինակ՝ Նիամաթ Ալլահ Ալ-Գազարի)

·      Նաև ասում են, որ Օմարը մի հիվանդություն ուներ, որ միայն սպերմայով է բուժվում և նրա տատը ծնվել է Միխիյաից (Աստված հեռու պահի նման չարագործությունից):

(Տես Ալ-Անուար Ալ-Անուամաիյա» գիրքը, էջ 1/63 (հեղինակ՝ Նիամաթ Ալլահ Ալ-Գազաէրի և «Աս-Սիրաթ Ալ-Մուստակիլ» գիրքը, էջ 3/28 (հեղինակ՝ Զին էդդին Ան-Նաբաթի)

·      Ասում են նաև Ան-Նաիրուզ օրվա մեծարգոյության մասին, երբ սպանվեց Օմար իբն Ալ-Հաթթաբը և մեծ հարգանքով են խոսում սպանողի մասին և կոչ անում այցելել նրա գերեզմանը, որպես Օմարին սպանելու համար շնորհակալություն:

(Տես «Ակտ-Ադորառ Ֆի Բակր Բակն Օմար» գիրքը, էջ 120 (հեղինակ՝ Յասին Աս-Սաուաֆ)

·      Նաև ասում են, որ խնդրանքի ընթերցումը ընդդեմ Աբու Բակրի և Օմարի մեծ արարք է ի նշան Ալլահին լսելու: Եվ հենց նրանք են «կուռքեր» անվանակոչել նրանց:

(Տես «Էհ Կակ Ալ-Հակ» գիրքը, էջ 1/337 (հեղինակ՝ Ալ-Մարաշեի)

·      Նաև ասում են, որ սպասվող ղեկավարը հարություն կտա Աբու Բակրին ու Օմարին, այնուհետև կխաչի նրանց ու կայրի: Նաև հարություն կտա Աիշային, պատժելու նպատակով ըստ շարիաթի օրենքի:

(Տես «Առ-Ռուձահ» գիրքը էջ116/161 (հեղինակ՝ Ահմադ Ալ-Ահսաի)

·      Նաև ասում են, որ Օֆմանը մի կնամարդի էր եվ նվագել էր երաժշտական  գործիքներ (թմբուկ):

(Տես «Աս-Սիրաթ Ալ-Մուստաքիմ» գիրքը, էջ3/30 (հեղինակ Զին Էդդին Ան-Նաբաթի)

 Սպասվող ղեկավարի մասին առասպելն ու նրա գալուստի մասին պնդումը

·      Նաև պնդում են, որ Ջիբրիիլը, Միքաիլը և Ալ-Լահ Ալ-Մահֆուդը հնազանդ ու ենթակա են սպասվող ղեկավարին որեվհետեվ նա առատաձեռն է:

(Տես «Ակաիդ Ալ-Իմամիա» գիրքը, էջ 102 (հեղինակ՝ Մուհամեդ Ռիդա)

·      Նաև պնդում են, որ սպասվող ղեկավարը արտաքնապես նմանվելու է Իսրայելցու:

(Տես «Ալ-Իմամ Ալ-Մախդի» (Ծննդից մինչև հայտնություն) գիրքը, էջ 53 (հեղինակ՝ Մուհամեդ Ալ-Կազուինի)

·      Նաև պնդում են, որ սպասվող ղեկավարը նոր հրահանգ, գիրք և օրենքներ, կրոն կբերի եվ նոր ձեվի դաժան կլինի  արաբների: կօգտագործի միայն սուր եվ ոչ մեկի զղջումը չի ընդունվի  եվ նա չի վախենա խոսքերից:

 (Տես «Ալ-Ղաիբա» գիրքը, էջ 154 (հեղինակ՝ Ան-Նուաման)

·      Նաև պնդում են, որ երբ գա սպասվող ղեկավարը (Ալ-Մահդի) արաբների և նրա   քուրեյշների միջև միայն թվանք է լինելու:

 (Տես «Ալ-Ղաիբա» գիրքը, էջ 154 (հեղինակ՝ Ան-Նուաման)

·      Նաև պնդում են, որ նրանց և արաբների մեջ ոչինչ չի մնացել, բացի կոտորածից: Ու ձեռքով ցույց է տալիս կոկորդը:

(Տես «Ալ-Ղաիբա» գիրքը, էջ 155 (հեղինակ՝ Ան-Նուաման)

·      Նաև պնդում են, որ սպասվող ղեկավարը կքանդի սուրբ Տունը (Քաաբա) ու մարգարեի մզկիթը: Նա ղեկավարելու է մարգարե Դավիթի օրենքներով և խոսելու է Աստծո հետ Նրա հին հրեական անունով ու կսպանի մարդկության երկու երրորդին: Ասում են որ արգելված է զինված պայքար մինչ կգա Մեհդին իր թաքնված տեղից , գետնի տակից:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքը, էջ 52/338 (հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի) նաև «Ուսուլ Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 1/397, նաև «Ալ-Ղաիբա» գիրքը, էջ 326, Նաև «Առ-Ռուգա» գիրքը, էջ 51 (հեղինակ՝ Ահմադ Ալ-Ահսեհի)

 Գերեզմանոցների անընդունելի և չափազանց մեծ երկրպագությունը

·      Նաև ասում են, որ Ալ-Հուսեյն բին Ալիի գերեզմանն այցելելը ավելի գերադասելի է քանի Մեքքայում կատարվող հաջը: Եվ ավելին , Հուսեյնի գերեզման այցելողը  մաքուր է մինչ Քաբբե գնացողների մեջ կան մեղսավորներ:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքը, էջ 98/85(հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի)

·      Նաև պնդում են, որ Ալ-Հուսեյն բին Ալիի գերեզման այցելությունը հավասար է երկու միլիոն հաջի և երկու միլիոն Ումրայի (մեծ և փոքր կրոնական արարողություն): Երկու միլիոն մարտի  Ալլահի ճանապարհին:

(Տես «Աչքի լույսը Ալ-Հուսեին բին Ալիի գերեզման այցելության քայլքում» գիրքը, էջ 2/65 (հեղինակ՝ Մուհամեդ Ալ-Աստահբանատի)

·      Նաև պնդում են, որ Կարբալա քաղաքը ամենասուրբ տեղն է և ավելի սուրբ է քան Երուսաղեմը, Մեքքան ու Մեդինան:

(Տես «Մասաաբիհ Ալ-Ջինան» գիրքը, էջ 360 (հեղինակ՝ Աբաս Ալ-Կաշանի)

·      Նաև պնդում են, որ Ալ-Հուսեյնի գերեզմանի հող ուտելը դեղամիջոց է ամեն հիվանդության բուժման համար:

(Տես «Ալ-Մազաար» գիրքը, էջ 125 (հեղինակ՝ Ալ-Մուֆիդ)

·      Նաև (կեղծավորությամբ) պնդում են, որ Աբու Աբդուլլահը (Ջաֆառ Աս-Սաադկ) ասել է «Հանուն Ալլահի, եթե ձեզ ասել եմ Ալ Հուսեյնի գերեզմանի այցելության մասին (որ ունի մեծ պատիվ), ապա կթողեիք հաջն ու ոչ ոք չէ՞ր անի: Բայց չգիտեք, որ Ալլահը Կարբալան արել է ամենասուրբ, օրհնված ու անվտանգ քաղաքը մինչև մե՞քքան»:

(Տես «Կաամել Ազ-Զիարաթ» գիրքը, էջ 449 (հեղինակ՝ Իբն Քաուլաուիյա)

·      Նաև ասում են, որ գերեզմանոցներում աղոթելը ավելի նախընտրելի է քան մզկիթներում: Նույնիսկ որ Ալիի մզկիթում աղոթելը հավասար է երկու անգամ Քաաբայում աղոթելուն:

(Տես «Ման-Հաձ Աս-Սաալհին» գիրքը, էջ 1/187 (հեղինակ՝ Ալի Ասիստանի)

·      Պնդում են նաև, որ Իսլամի ամենամեծ տոնը դա ոչ Աիդ Ալ-Ֆիտրն է և ոչ էլ Աիդ Ալ-Ադհան է, այլ Ալ-Ղադիրի տոնը, որ Իսլամում չունի ոչ մի արմատ:

(Տես «Աիդ Ալ-Ղադիր» գիրքը, էջ 11 (հեղինակ Մուհամեդ Ալ-Սիրազի)

 Նրանց դավաճանությունը

·      Նաև պնդում են, որ Ալ-Կուֆա քաղաքի բնակիչների դեմ չունեն ապստամբել են, բացի  այն բանից, որ նրանք վիրավորել են են Ալ-Հասանին և սպանել են Ալ-Հուսեյնին երբ հրավիրել էին:

(Տես «Ալ-Կուֆայի պատմությունը» գիրքը, էջ 113)

·      Նաև պնդում են, որ Ալ-Հուսեյնն ասել է. «Ով Ալլահ, դատիր մեզ և մեզ կանչած ազգին (Կուֆայի շիահներին), որ մենք օգնենք հաղթանակի համար, սակայն նրանք սպանեցին մեզ:

(Տես «Մունտահա Ալ-Ամալ» 1/535)

·      Նաև ասում են, որ Ալ-Հուսեյնն ասել է. «Նրանք ինձ սպառնացին (Կուֆայի շիահները) և սրանք նրանց գրքերն են, ու   նրանք ինձ սպանողներն են:

(Տես «Ալ-Հուսեյնի սպանությունը» գիրքը, էջ 175 (հեղինակ՝ Աբդ Ռազակ Ալ-Մուքրիմ)

·      Նաև պնդում են, որ Ալի բին Ալ-Հուսեյնը տեսել է Կուֆայի ժողովրդին լացելուց ու ողբալուց և ասել է նրանց. «Ողբում և լացում եք մե՞ր համար: Եվ ո՞վ է մեզ սպանել» (այսինքն՝ դուք ինքներդ):

«Տես «Նավս Ալ-Մահմում» գիրքը, էջ 357 (հեղինակ՝ Աբաս Ալ-Կիմի)

·      Նաև պնդում են, որ Իրաքի ժողովրդի քսան հազարը նվիրվելու և ենթարկվելու երդում է տվել Ալ-Հուսեյն բին Ալիին և հետո դավաճանեցել նրան որից հետո էլ սպանել:

(Տես «Այան Աս-Շիա» գիրքը, էջ 1/32 (հեղինակ՝ Մուհսին Ալ-Ամին)

·      Նաև պնդում են, որ պետք է օգնել իսլամական հողերին նվաճողներին և չհակամարտել նրանց: 

·      Նաեվ ասում են  որ մուսուլմանը ,ով  կռվել է անհավատների հետ պաշտպանելու իրեն հանդիսանում է ուղղակի մարդասպան,այս եվ մյուս կյանքում: Միակ տանջվածները հավատքի միայն  շիա իմամներն են նույնիսկ եթե նրանք մահանում են անկողնում:

(Տես նրանց մեծ իմամ Աս-Սիստանիի հայտարարությունը (4,03,2003) (Ամերիկացիների Իրաք ներխուժելուց հետո))

(Նաև նրանց մեծ իմամ Մուհամեդ Ալ-Մահրիի հայտարարությունը, որ ասել է, թե շիահների որոշ իմամների հայտարարությունը կապված ամերիկացիներին հակամարտելու հետ անհիմն են)

(Նաև նրանց մեծ իմամ Սաադիկ Աշ-Շիրազիի հայտարարությունը համաձայն որի թույլատրվում է համագործակցել Ամերիկացիների հետ հանուն Սադամ Հուսեյնի համակարգի անկումը)

(Տես «Ալ-Ուհան» շաբաթաթերթը, 27,09,2002 (Քուվեյթ))

 Նրանց ատելությունը Մեքքայի և Մեդինայի նկատմամբ

·      Նրանք պնդում են, որ Մեքքայի ժողովուրդն անհավատ է և Մեդինայի ժողովուրդը նրանցից յոթանասուն անգամ ավելի վատն է:

(Տես «Ուսուլ Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 2/410 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

 Նրանց ատելությունը Եգիպտոսի և Աշ-Շամի (Մեծ Սիրիայի տարածքը՝ Լիբանան, Հորդանան, Պաղեստին և Սիրիա) նկատմամբ

·      Նրանք պնդում են, որ Դավիթը անիծել է Եգիպտոսի ժողովուրդին և նրանցից որոշները կապիկներ են և որոշներն էլ՝ խոզեր:

·      Պնդում են նաև, որ Ալլահը երբ զայրացած է լինում հրեաների վրա, ապա նրանց ուղարկում է Եգիպտոս և երբ գոհ է նրանցից, ապա ետ է ուղարկում:

·      Նաև պնդում են, որ Աբու Ջաֆառը՝ նրանց մեղք չգործած իմամն ասել է, որ նրան ընդհանրապես դուր չի գալիս ուտել որևէ բան, եթե այն պատրաստված է Եգիպտական սպասքում: Նույնիսկ չի կանգնում Եգիպտական հողին, որ ձեռք չբերի նրանց ցածրությունը, ասել է նաև, որ հեռու մնան Եգիպտոսից և չապրեն այնտեղ:

(Տես .Տաֆսիր Ալ-Բուրհա» գիրքը, էջ 1/456 (հեղինակ՝ Հաշիմ Ալ-Բահրանի) Նաև «Տաֆսիր Ալ-Կիմի» գիրքը, էջ 2/241(հեղինակ՝ Ալ-Կիմի) նաև «Ֆուրուա Ալ-Կաաֆի» գիրքը, էջ 6/501 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի) նաև «Լույսերի ծովերը» գիրքը, էջ 60/211 (հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի))

·      Նաև պնդում են, որ Աշ-Շամի հողն այնքան լավն է, ինչքան վատն են այնտեղ բնակվողները և Բյուզանդացիները անհավատություն արեցին, սակայն նրանց թշնամություն չարեցին, սակայն Աշ-Շամ ժողովուրդը անհավատություն արեց և նրանց թշնամություն արեց: Ասում են, թե մի՛ ասեք Աշ-Շամի ազգ, այլ ասե՛ք Աշ-Շոըմի (անեծքի) ազգ:

(Տես .Տաֆսիր Ալ-Բուրհա» գիրքը, էջ 1/456 (հեղինակ՝ Հաշիմ Ալ-Բահրանի) նաև «Ուսուլ Ալ-Կաաֆի» գիրքը, էջ 2/410 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի) նաև «Տաֆսիր Ալ-Կիմի» գիրքը, էջ 2/241(հեղինակ՝ Ալ-Կիմի)

 Ինքնապտակի պատվավոր արարք լինելու մասին պնդումը

·      Նաեվ ասում են ,որ ունեցվացքի մեկ հինգերորդի  վճարը Մարգարեյի ընտանիքին, հիմա պիտի վերցնեն չալմայով մարդիկ, բացատրելով ,որ տվյալ պահին իրենց ծպտված առաջնորդի դերն են տանում:

·      Նաև ասում են, որ Ասուրա օրը սև հագնելն ու ինքն իր այտին խփելը ամենապատվավոր արարքներից է և մոտեցնում է Ալ-Հուսեյնին:

(Տես իմամ Մուհամմեդ Կասիֆի, Առ-Ռաուհանի, Ատ-Տաբրիզիի և նրանց այլ իմամների հատարարությունները)

 Զաուագ Ալ-Մութաա (միայն սեքսուալ կապի համար նախատեսվող կարճաժամկետ ամուսնություն) նրանց կոչը

·      Նրանք պնդում են, որ տղամարդը կարող է ամուսնանալ ամուսնության այդ տեսակի (Զաուագ Ալ-Մութաա) միջոցով նույնիսկ մինչ հազար անգամ, քանի որ կինը, որ ամուսնանում է այդ կերպով չի ամուսնալուծվում և ոչ էլ ժառանգության տեր է դառնում, այլ որոշ կերպով «տրվում է վարձով»:

(Տես «Ալ-Իստիբսար» գիրքը, էջ 3/155 (հեղինակ՝ Ատ-Տաուսի)

·      Նաև պնդում են, որ այդպիսի ամուսնության միջոցով ծնված երեխան ավելի լավն է քան կանոնավոր ամուսնության միջոցով ծնված երեխան:

(Տես «Մանհաջ Աս-Սաադկին» գիրքը, էջ 356 (հեղինակ՝ Ֆաթ Ալլահ Ալ-Կաշանի)

·      Նաև պնդում են, որ ամուսնության այդ տեսակի միջոցով թույլատրվում է նաև մարմնավաճառների հետ և նրանց գրքերում է կոչ է արվում ամուսնության այդ տեսակը:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքը, էջ 100/319-320 (հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի)

·      Նաև պնդում են, որ այդպիսով ամուսնացող կինը հաշվի չի առնվում որպես չորս օրինական կանանցից մեկը, քանի որ չի ունենում ժառանգության իրավունք, այլ «վերցվում է վարձով»:

(Տես «Ալ-Ֆուրուա Մին Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 5/415 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև պնդում են, որ թույլատրվում է այդպիսի ամուսնությունը գեղեցիկ կանանց հետ, նույնիսկ եթե նրանք արդեն ամուսնացած են:

(Տես «Ալ-Ֆուրուա Մին Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 5/462 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև պնդում են, որ թույլատրվում է ամուսնությունը մարմնավաճառի հետ, ինչքան էլ որ դա անցանկալի է, մանավանդ եթե կնոջ մարմնավաճառ լինելը հայտնի է շատերին:

·      Նաեվ ասում են որ ամենաստորին  աստիճանը ժամանակավոր ամուսնությունում այն է ,երբ տղամարդը կքնի կնոջ հետ գոնե մեկ անգամ:

(Տես «Տահրիր Ալ-Ուասիլա» գիրքը, էջ 2/256 (հեղինակ՝ Ալ-Խոմեյնի)

Սուտը և ճշմարտությունը թաքցնելը (Ատ-Տակիյա)  նրանց կրոնի արմատն է

·      Նաև պնդում են, որ պետք է ցույց տալ սրտում եղածի հակառակը և ասել կամ գործին անհամապատասխան յուր հավատին, որ չարիքն ու վնասը հեռու տանի իրենից:

(Տես «Կշեռքի վրայի շիահները» գիրքը, էջ 48 (հեղինակ՝ Մուհամեդ Ջաուատ)

·      Նաև պնդում են, որ կրոնի 90 տոկոսը կայանում է ճշմարտությունը թաքցնելու (Ատ-Տակիյա) մեջ և այդպես չանողը չի պատկանում նրանց կրոնին:

(Տես «Ուսուլ Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 2/217 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև իրար ասում են. «Դու մի կրոնում ես, որը գնահատնողը թաքցնում է, իսկ փոխանցողը՝ ցածրացնում»:

(Տես «Ուսուլ Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 2/222 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև պնդում են, որ Ալ-Հուսեյնը Մարգարեյի  բութ մատից կաթ է կերել և կուշտ վերջինս կուշտ է եղել հետագա երեք օրը:

 (Տես «Ուսուլ Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 1/465 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

 Նրանց պնդումը, որ մուսուլմանները անհավատներ են և նրանց ատելությունը մուսուլմանների նկատմամբ

·      Նաև պնդում են, որ միայն նրանք ինքներն են մուսուլմաններ և ոչ ուրիշ մեկը: Այսինքն տասենկու իմամներն ու նրանց հետևորդները:

(Տես «Ուսուլ Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 1/223-224 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև պնդում են, որ սպասվող ղեկավարը (Ալ-Մահդի Ալ-Մունտադր) իր գալուստին վրեժ կլուծի նրանց թշնամիներից՝ մուսուլմաններից ի օգուտ շիահներին: Եվ հրեաների ու քրիստոնյաների հետ խաղաղության ու անվտանգության համաձայնագիր կկնքեն:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքը, էջ 52/376 (հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի)

·      Նաև պնդում են, որ բոլոր մարդիկ միխիա-ի երեխաներ են բացի շիահներից: Նաեվ ասում են , թե ով երես թեքեց մեզանից ,  նա երես թեքեց  Ալլահից եվ հեթանոսի ճանապարհին է:

(Տես «Առ-Ռաուդա Մին Ալ-Կադի» գիրքը, էջ 8/285 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև պնդում են, որ չկա ոչ մի երեխա, որ ծնվում է առանց սատանայի ներկայության, և եթե դա նրանց երեխան է, ապա նրանց կրոնը խոչնդոտում է սատանայի ներկայությունը, իսկ եթե դա նրանց երեխան չէ, ապա սատանան իր մատը մցնում է երեխայի հետույքը եվ նա հետագայում դառնում է հոմոսեքսուալ, իսկ եթե աղջիկ է, ապա սեռական օրգանը եվ նա դառնում է անբարոյական

(Տես «Տաֆսիր Ալ-Այաշի» գիրքը, էջ 2/218 (հեղինակ՝ Մուհամեդ Ալ-Այաշի)

·      Նաև պնդում են, որ ով նրանց խմբի շիահներից չէ կամ չի հավատում տասերկու ղեկավարներից (իմամներից) որևէ մեկին, ապա անհավատ է և ապագա կյանքում կլինի դժոխքում:

(Տես «Միահների հադիսների հավաքածու» գիրքը, էջ 1/429 (հեղինակ՝ Ալ-Բրուգրիդի) նաև «Տանկիհ Ալ-Մաքալ» գիրքը, էջ 1/208 (հեղինակ՝ Ալ-Մամկանի))

 Նրանց չափից դուրս մեծ ատելությունը մուսուլմանների հանդեպ

·      Նրանք պնդում են, որ թույլատրվում է թափել մուսուլմանների ( սունիների ) արյունը (սպանել նրանց): Նրանց ղեկավարներից մեկն ասել է. «Եթե կարող ես որևէ մուսուլման սպանել այնպես, որ անբացահայտելի լինի, ապա սպանիր նրան և խլիր մուսուլմանների ունեցվածքից ինչ կարող ես»:

(Տես «Շիահների մեթոդները» գիրքը, էջ 18/463 (հեղինակ՝ Ալ-Աէմիլի)

·      Նաև պնդում են, որ եթե որևէ շիահ սխալմամբ սպանել է որևէ մուսուլմանի (սուննի) և վերջինիս ընտանիքը պահանջում է «արյան հարկ», ապա թող վճարի այնքան՝ ինչքան վճարում են այծի սպանության համար, ինչքան էլ, որ  այծի ավելի լավն է մուսուլմանից, և չպետք է վճարի գումար, որ հավասար է որսորդական շան սպանության համար տրվողին:

 (Տես «Ալ-Անուար Ան-Նուամանիյա» գիրքը, էջ 3/308 (հեղինակ՝ Նի Ամաթ Ալ-Գազարի)

·      Նաև պնդում են, որ շիահներին թույլատրվում է խլել կամ գողանալ մուսուլմանների (սունիների) փողը, ինչ ճանապարհով էլ որ լինի, և գողունի մեկ հինգերորդը վճարել ղեկավարներին (իմամներին):

(Տես «Շիահների մեթոդները» գիրքը, էջ 6/340 (հեղինակ՝ Ալ-Ամելի)

·      Նաև պնդում են, որ Վերջին Օրը մուսուլմանների բարի արարքները փոխանցվելու են նրանց, իսկ նրանց վատ արանքները՝ մուսուլմաններին (սուննի) և այդպիսով նրանք կգնան Դրախտ, իսկ մուսուլմանները՝ (սուննի) դժոխք:

(Տես «Լույսերի ծովերը» գիրքը, էջ 5/247-248 (հեղինակ՝ Ալ-Մագլիսի)

·      Նաև պնդում են, որ մուսուլմանները պիղծ են և շիահներին թույլատրվում է տիրանալ նրանց արյանն ու ունեցվածքին, և որ մուսուլմանները ընդմիշտ կլինեն դժոխքում: Նաեվ ասում են ,որ եթե շիան մեկ ուրիշ շիայի ասի սունիթ , ապա կենթարկվի դիսցիպլինի պատժի  շարիաթի կողմից:

(Տես «Ալ-Անուար Ան-Նուամանիյա» գիրքը, էջ 2/306 (հեղինակ՝ Նի Ամաթ Ալ-Գազարի) և Հակ Ալ-Յաքին Ֆի Մաարիֆաթ Ուսուլ Ադ-Դին» գիրքը, էջ 2/188 (Աբդ Ալլահ Աս-Սիպր))

 Շիահների առասպելները

·      Նրանք պնդում են, որ որոշ հրեշտակներ չհամաձայնվելով որոշ բաներին ասել են, որ մարդկանցից մեկը թող գա որպես դատավոր նրանց համար և ընտրեցին Ալի բին Աբի թալիբին:

(Տես «Մուսնադ Ֆաթիմա» գիրքը, էջ 296 (հեղինակ՝ Հուսեյն Ատ-Տուիսրիկանի)

·      Նաև պնդում են, որ մի Աֆիր անունով էշ խոսացել է մարգարեի հետ և ասել. «Ով Ալլահի առաքյալ, հայրս ինձ ասել է, որ լսել է իր հորից, որ լսել է իր հորից, որ լսել է իր հորից, որ նա Նոյան տապանում է եղել Նոյի հետ և Նոյն ասել է նրան, որ նրա հետնորդներից մեկը (մի էշ), որին կհեծնի վերջին մարգարեն: Փառք Աստծուն, որ ես այդ էշն եմ»:

(Տես «Ուսուլ Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 1/237 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև պնդում են, որ նրանց Ալ-Բակր անունով իմամը ցեխից մի իսկական  փիղ է ստեղծել և հեծնելով այն թռնելով հասել է Մեքքա:

(Տես «Մադինատ Ալ-Մաագզ» գիրքը, էջ 5/10 (հեղինակ՝ Հաշիմ Ալ-Բահրանի)

·      Նաև պնդում են, որ նրանց իմամների արտաթորանքներում զզվելի և կեղտոտ ոչինչ չկա, և դրանք ծաղկի բույր ունեն: Նաև դրանք ուտողներն ու խմողները և իմամների այրունը խմողները Դժոխք չեն գնա, կգնան Դրախտ:

(Տես «Անուար Ալ-Ուիլայա» գիրքը, էջ 440 (հեղինակ՝ Այաթ Ալլահ Ալ-Ախուադ Զեյն Ալ-Աբիդին)

·      Նաև պնդում են, որ դեղին կոշիկ հագնելը բարելավում է տեսողությունը և սեքսուալությունը, և հեռացնում է անհանգստությունը: Նաեվ ասում են որ նրանց գազերը  արտաթորանքը մսկեյի հոտ ունեն:

(Տես «Ալ-Ֆուրուա Մին Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 6/465 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև պնդում են, որ գազար ուտելը մաքրում և առողջացնում է երիկամները: Ամրացնում է պոտենցիան ,ու օգնում է սեռական հարաբերության ժամանակ:

(Տես «Ալ-Ֆուրուա Մին Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 6/372 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև պնդում են, որ սատանան կարող է գալ մի կնոջ մոտ և ունենա սեքսուալ ակտ նրա հետ: Դա պարզվում է, երեխա ծնելուց հետո հետևյալ կերպ. Եթե կինը սիրում է շիահներին, ապա երեխան նրա ամուսնուց է, իսկ հակառակ դեպքում՝ սատանայից:

(Տես «Ալ-Ֆուրուա Մին Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 5/502 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

·      Նաև պնդում են, որ թույլատրվում է սեքսուալ ակտ կատարելը կնոջ հետ, երբ նա ունի կանացի ժամանակաշրջան:

(Տես «Ալ-Ֆուրուա Մին Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 5/395 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)

.Նաև պնդում են, որ թույլատրվում է «անալ» սեռական ակտը:

(Տես «Ալ-Ֆուրուա Մին Ալ-Կաֆի» գիրքը, էջ 5/540 (հեղինակ՝ Ալ-Կլինի)