Riyaa (Opschepperij, praalzucht) ()

Onder riyaa verstaan we, het voorstellen van iets op een manier tegenovergesteld aan zijn ware aard, m.a.w. opschepperij.

  |

  Riyaa (Opschepperij, praalzucht)

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  2014 - 1435

  حكم الرياء

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2014 - 1435

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  Riyaa (Opschepperij, praalzucht)

  Onder riyaa verstaan we, het voorstellen van iets op een manier tegenovergesteld aan zijn ware aard, m.a.w. opschepperij. Het tegengestelde van riyaa, is iglaas (oprechtheid). Iglaas betekent aanbiddingen enkel uitvoeren voor de ridhaa (tevredenheid) van Allahoe ta'alaa en niet denken aan de wereldse voordelen ervan. Een persoon met iglaas, denkt tijdens het verrichten van aanbiddingen helemaal niet aan opscheppen tegenover anderen. Indien anderen de aanbiddingen van zulk persoon zien, dan brengt dit geen schade toe aan zijn iglaas. Indien iemand zijn aanbiddingen toont met de intentie om het aan anderen te leren en om anderen aan te sporen, dan wordt dit niet beschouwd als riyaa maar zal het heel thawaab (verdienstelijk) zijn.


  Fard zaken die met riyaa zijn uitgevoerd, zullen sahieh worden. Hij/zij zal zich verlost hebben van de plicht van het uitvoeren van aanbiddingen maar zal geen thawaab ontvangen. Aanbiddingen nalaten uit vrees voor riyaa, is niet dja'iez (toegelaten).

  Prediken, nasieha (advies) geven of een boek schrijven met de intentie om bekend te worden, is ook riyaa. Dit geldt ook wanneer een persoon aanbiddingen verricht volgens de soennah voor iedereen en wanneer hij/zij alleen is, aanbiddingen verricht zonder rekening te houden met de adaab (goede manieren). Opdat aanbiddingen sahieh worden, moet men de niyyah (intentie) hebben om het uit te voeren voor de ridhaa van Allahoe ta'alaa. Een intentie vormen gebeurt met het hart. Door enkel de intentie uit te spreken, wordt men niet beschouwd een intentie te hebben gevormd. Volgens sommige geleerden, zal het dja'iez zijn om de intentie te vormen door het uit te spreken, op voorwaarde dat men ook de intentie vormt met het hart. Intentie betekent, iets willen uitvoeren voor Allahoe ta'alaa. Aanbiddingen verrichten om de affectie en gunsten van anderen te verkrijgen, staat gelijk aan hem aanbidden. In de hadieth-i sharief wordt vermeld:

  (Op de Dag der Opstanding zal aan degene die op de wereld, aanbiddingen verrichtte met riyaa gezegd worden: "O jij verderfelijke persoon, vandaag is er geen thawaab voor jou. Ga je thawaab vragen aan hen voor wie je op de wereld aanbiddingen hebt verricht!)

  (Gefeliciteerd voor zij die hun aanbiddingen uitvoeren met iglaas!)

  (Verricht je aanbiddingen met iglaas! Een gering aantal amal (daden), verricht met iglaas, zal voldoende zijn voor jou op de Dag der Opstanding.)