101 CONTRADICŢII DIN BIBLIE ()

Shbbir Ali

 

101 CONTRADICŢII DIN BIBLIE

|


﴿ مئة وواحد تناقض واضح في الإنجيل﴾

ȊN NUMELE LUI ALLAH, CEL MILOSTIV, CEL ȊNDURĂTOR

 CUVÂNT ȊNAINTE

 Dumnezeu spune în Coranul cel Sfânt:

„O, oameni ai Scripturii! A venit la voi Trimisul Nostru ca să vă arate multe lucruri din cele pe care voi le-ați ascuns din Scriptură trecând peste multe altele. V-au venit vouă o Lumină şi o Carte limpede de la Allah” [Coran, 5:15]

„O, oameni ai Scripturii! Trimisul nostru [Mohammed] a venit la voi ca să vă arate vouă [rânduielile], la o vreme după [ceilalți] trimişi, pentru ca voi să nu ziceţi: «Nu ne-a venit nouă niciun vestitor şi nici un prevenitor.» Acum v-a venit vouă vestitor şi prevenitor. Şi Allah este cu putere peste toate.” [Coran, 5:19]

Contradicția 1:

 Cine l-a făcut pe David să numere bărbații apți pentru război din Israel şi din Iuda?

1.         „Domnul S-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel; şi a stârnit pe David împotriva lor, zicând: Du-te şi fă numărătoarea lui Israel şi a lui Iuda” (II Samuel, 24:1)

2.         „Satana s-a sculat împotriva lui Israel, şi a aţâţat pe David să facă numărătoarea lui Israel.” (I Cronici, 21:1)

Contradicția 2:

 În aceasta numărătoare, câți bărbați apți s-au găsit în Israel?

1.         „Ioab a dat împăratului numărul poporului: erau în Israel opt sute de mii de oameni de război care scoteau sabia” (II Samuel, 24:9)

2.         „Ioab a dat lui David cartea numărătorii poporului: în tot Israelul erau o mie de mii şi o sută de mii de bărbaţi în stare să scoată sabia” (I Cronici, 21:5)

Contradicția 3:

 Câți bărbați apți pentru război s-au găsit în Iuda?

1.         „... şi în Iuda cinci sute de mii de oameni.” (II Samuel, 24:9)

2.         „... iar în Iuda erau patru sute şaptezeci de mii de bărbaţi în stare să scoată sabia.” (I Cronici, 21:5)

Contradicția 4:

 Dumnezeu l-a trimis pe profetul Său Gad pentru a-l amenința pe David cu câți ani de foamete?

1.         „Gad s-a dus la David, şi i-a făcut cunoscut lucrul acesta, zicând: Vrei şapte ani de foamete în ţara ta, sau să fugi trei luni dinaintea vrăjmaşilor tăi, care te vor urmări, sau să bântuie ciuma trei zile în ţară? Acum alege, şi vezi ce trebuie să răspund Celui ce mă trimete” (II Samuel, 24:13)

2.         „Gad s-a dus la David, şi i-a zis: Aşa vorbeşte Domnul - Primeşte: sau trei ani de foamete, sau trei luni în timpul cărora să fii nimicit de protivnicii tăi şi atins de sabia vrăjmaşilor tăi, sau trei zile în timpul cărora sabia Domnului şi ciuma să fie în ţară şi îngerul Domnului să ducă nimicirea în tot ţinutul lui Israel. Vezi acum ce trebuie să răspund Celui ce mă trimete” (I Cronici, 21:11-12)

Contradicția 5:

 Ce vârstă avea Ahazia când s-a urcat pe tronul Israelului?

1.         „Ahazia avea douăzeci şi doi de ani când a ajuns împărat şi a domnit un an la Ierusalim. Mamă-sa se chema Atalia, fata lui Omri, împăratul lui Israel.” (II Regi, 8:26)

2.         „Ahazia avea patruzeci şi doi de ani, când a ajuns împărat, şi a domnit un an la Ierusalim. Mamă-sa se chema Atalia, fata lui Omri.” (II Cronici, 22:2)

Contradicția 6:

 Ce vârstă avea Ioiachin când a devenit regele Israelului?

1.         „Ioiachin avea optsprezece ani când a ajuns împărat” (II Regi, 24:8)

2.         „Ioiachin avea opt ani când a ajuns împărat” (II Cronici, 36:9)

Contradicția 7:

 Cât timp a durat domnia lui Ioiachin?

1.         „...şi a domnit trei luni la Ierusalim. Mamă-sa se chema Nehuşta, fata lui Elnatan, din Ierusalim.” (II Regi, 24:8)

2.         „...şi a domnit trei luni şi zece zile la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului.” (II Cronici, 36:9)

Contradicția 8:

 Câți oameni a omorât dintr-o singură lovitură de suliță căpitanul soldaților lui David?

1.         „Iată numele vitejilor care erau în slujba lui David. Ioşeb-Basşebet, Tahchemonitul, unul din fruntaşii căpeteniilor. El şi-a învârtit suliţa peste opt sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o dată.” (II Samuel, 23:8)

2.         „Iată, după numărul lor, vitejii care erau în slujba lui David. Iaşobeam, fiul lui Hacmoni, unul din căpitanii de seamă. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni, pe care i-a omorât dintr-o singură lovitură” (I Cronici, 11:11)

Contradicția 9:

 Când a adus David chivotul lui Dumnezeu în Ierusalim? Înainte sau după ce i-a învins pe filisteni?

1.         Ȋnainte (II Samuel, capitolele 5 şi 6)[1]

2.         După (I Cronici, capitolele 13 şi 14)

Contradicția 10:

 Câte perechi de animale i-a poruncit Dumnezeu lui Noe să bage în arcă?

1.         „Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor, şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înlăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.” (Geneza, 6:19-20)

2.         „Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască” (Geneza, 7:2). Dar în ciuda acestei porunci, Noe a introdus doar două perechi din fiecare animal: „Din dobitoacele curate şi din dobitoacele necurate, din păsări şi din tot ce se târăşte pe pământ, au intrat în corabie la Noe, două câte două, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască” (Geneza, 7:8-9)

Contradicția 11:

 Când David l-a învins pe regele din Soba, câți călăreți a capturat?

1.         „David i-a luat o mie şapte sute de călăreţi şi douăzeci de mii de pedeştri.” (II Samuel, 8:4)

2.         „David a luat o mie de cară, şapte mii de călăreţi, şi două zeci de mii de pedestraşi.” (I Cronici, 18:4)

Contradicția 12:

 Câte grajduri avea Solomon?

1.         „Solomon avea patruzeci de mii de iesle pentru caii de la carăle lui, şi douăsprezece mii de călăreţi.” (I Regi, 4:26)

2.         „Solomon avea patru mii de iesle pentru caii de la carăle lui, şi douăsprezece mii de călăreţi pe care i-a aşezat în cetăţile unde îşi ţinea carăle şi la Ierusalim lângă împărat.” (II Cronici, 9:25)

Contradicția 13:

 În al câtelea an al domniei lui Asa a murit Baeşa, regele Israelului?

1.         „În al douăzeci şi şaselea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ela, fiul lui Baeşa. El a domnit peste Israel la Tirţa. A domnit doi ani.” (I Regi, 16:8) – de aici reiese ca Baeşa a murit în al douăzeci şi şaselea an al domniei lui Asa

2.         „În al treizeci şi şaselea an al domniei lui Asa, Baeşa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda; şi a întărit Rama, ca să nu lase pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă şi să intre.” (I Cronici, 16:1) – de aici reiese că în al treizeci şi şaselea an al domniei lui Asa, Baeşa încă mai trăia

Contradicția 14:

 Câți supraveghetori a folosit Solomon la construcția templului?

1.         „Solomon a numărat şapte zeci de mii de oameni, ca să ducă sarcinile, optzeci de mii ca să taie pietre pe munte, şi trei mii şase sute ca să-i privegheze.” (II Cronici, 2:2)

2.         „Solomon mai avea şaptezeci de mii de oameni care purtau poverile şi optzeci de mii care tăiau pietrele în munţi, afară de căpeteniile, în număr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrări şi însărcinate cu privegherea lucrătorilor.” (I Regi, 5:15-16)

Contradicția 15:

 Câte băi avea palatul lui Solomon?

1.         „Grosimea ei era de un lat de mână; şi marginea ei era ca marginea unui potir, făcută ca floarea crinului. Avea o încăpere de două mii de vedre.” (I Regi, 7:26)

2.         „Grosimea ei era de un lat de mână, şi marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea trei mii de baţi.” (II Cronici, 4:5)

Contradicția 16:

 Dintre israeliții eliberați din Babilonia, câți erau copii de Pahat-Moab?

1.         „… fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi lui Ioab, două mii opt sute doisprezece” (Ezra, 2:6)

2.         „… fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece” (Neemia, 7:11)

Contradicția 17:

 Câți erau copii de Zatu?

1.         „… fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci” (Ezra, 2:8)

2.         „… fiii lui Zatu, opt sute patruzeci şi cinci” (Neemia, 7:13)

Contradicția 18:

 Câți erau copii de Azgad?

1.         „… fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi” (Ezra, 2:12)

2.         „… fiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci şi doi” (Neemia, 7:17)

Contradicția 19:

 Câți erau copii de Adin?

1.         „… fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru” (Ezra, 2:15)

2.         „… fiii lui Adin, şase sute cincizeci şi cinci” (Neemia, 7:20)

Contradicția 20:

 Câți erau copii de Haşum?

1.         „… fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei” (Ezra, 2:19)

2.         „… fiii lui Haşum, trei sute douăzeci şi opt” (Neemia, 7:22)

Contradicția 21:

 Câți erau din Betel şi din Ai?

1.         „… oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei” (Ezra, 2:28)

2.         „… oamenii din Betel şi din Ai, o sută douăzeci şi trei” (Neemia, 7:32)

Contradicția 22:

Ezra 2:64 şi Neemia 7:66 coincid în faptul că numărul total al israeliților era de 42.360. Dar suma totală a cantităților menționate în cele două capitole nu se apropie de acest număr. Această sumă este[2]:

1.         29.818 (Ezra)

2.         31.089 (Neemia)

Contradicția 23:

 Câți cântăreți însoțeau grupul israeliților?

1.         „Între ei se aflau două sute de cîntăreţi şi cîntăreţe.” (Ezra, 2:65)

2.         „Printre ei se aflau două sute patruzeci şi cinci de cîntăreţi şi cîntăreţe.” (Neemia, 7:67)

Contradicția 24:

 Care era numele mamei regelui Abia?

1.         „Mamă-sa se numea Micaia, fata lui Uriel, din Ghibea… ” (II Cronici, 13:2)

2.         „După ea, a luat pe Maaca, fata lui Absalom. Ea i -a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza şi pe Şelomit.” (II Cronici, 11:20)

Contradicția 25:

 Au cucerit Ierusalimul Iosua şi israeliții?

1.         „Iosua a bătut astfel toată ţara, muntele, partea de miazăzi, câmpia şi costişele, şi a bătut pe toţi împăraţii; n-a lăsat să scape nimeni, şi a nimicit cu desăvîrşire tot ce avea suflare, cum poruncise Domnul, Dumnezeul lui Israel.” (Iosua, 10:40) – de aici reiese că au cucerit Ierusalimul

2.         „Fiii lui Iuda n-au putut izgoni pe Iebusiţii care locuiau la Ierusalim; şi Iebusiţii au locuit cu fiii lui Iuda la Ierusalim până în ziua de azi.” (Iosua, 15:63) – de aici reiese că nu au cucerit Ierusalimul

Contradicția 26:

 Cine era tatăl lui Iosif, bărbatul Mariei?

1.         „Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei” (Matei, 1:16)

2.         „Isus avea aproape treizeci de ani, cînd a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli.” (Luca, 3:23)

Contradicția 27:

 Din care fiu a lui David descinde Isus?

1.         „Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie.” (Matei, 1:6)

2.         „... fiul lui Natan, fiul lui David” (Luca, 3:31)

Contradicția 28:

 Cine era tatăl lui Salatiel?

1.         „Iehonia a născut pe Salatiel…” (Matei, 1:12)

2.         „... Salatiel, fiul lui Neri” (Luca, 3:27)

Contradicția 29:

 Care din copiii lui Zorobabel a fost predecesorul lui Isus?

1.         „Zorobabel a născut pe Abiud…” (Matei, 1:13)

2.         „... Resa, fiul lui Zorobabel” (Luca, 3:27)

Contradicția 30:

 Cine era tatăl lui Ozia?

1.         „Ioram a născut pe Ozia…” (Matei, 1:8)

2.         „Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia, care era în vârstă de şasesprezece ani, şi l-a pus împărat în locul tatălui său Amaţia.” (II Cronici, 26:1)

Contradicția 31:

 Cine era tatăl lui Iehonia?

1.         „Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui” (Matei, 1:11)

2.         „Fiii lui Ioiachim: Iehonia, fiul său...” (I Cronici, 3:16)

Contradicția 32:

 Câte generații au trecut de la deportarea în Babilonia până la Isus?

1.         Matei spune ca au fost 14: „de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt patrusprezece neamuri.” (Matei, 1:17)

2.         După o numărătoare minuțioasă a generațiilor, reiese că de fapt au fost doar treisprezece (vezi Matei 1, de la 12 la 16)

Contradicția 33:

 Cine era tatăl lui Sala?

1.         „...Sala, fiul lui Cainam...” (Luca, 3:35-36)

2.         „La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Sala…” (Geneza, 11:12)

Contradicția 34:

 Era Ioan Botezătorul Ilie, cel care a fost anunțat că va veni?

1.         „Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Isus le -a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie, şi să aşeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.” (Matei, 17:10-13) – de aici reiese că Ioan Botezătorul este Ilie

2.         „Iată mărturisirea făcută de Ioan, cînd Iudeii au trimes din Ierusalim pe nişte preoţi şi Leviţi să-l întrebe: Tu cine eşti? El a mărturisit şi n-a tăgăduit: a mărturisit că nu este el Hristosul. Şi ei l-au întrebat: Dar cine eşti? Eşti Ilie? Şi el a zis: Nu sînt! Eşti proorocul? Şi el a răspuns: Nu!” (Ioan, 1:19-21) – de aici reiese că Ioan Botezătorul nu este Ilie

Contradicția 35:

 Trebuia să moştenească Isus tronul lui David?

1.         „Îngerul i-a zis: ,,Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.” (Luca, 1:30-32) – de aici reiese că Isus trebuia să moştenească tronul lui David.

2.         Având în vedere că era descendent din Ioiachim (vezi Matei 1:11 şi I Cronici 3:16) şi că Ioiachim a fost blestemat de Dumnezeu astfel încât nici unul din descendenții săi să nu poată ocupa tronul lui David (vezi Ieremia 36:30 şi 23:30), Isus nu putea să moştenească tronul lui David.

Contradicția 36:

 Câte animale a călărit Isus la intrarea în Ierusalim?

1.         „Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el, şi Isus a încălecat pe el.” (Marcu, 11:7) – un animal

2.         „Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra.” (Matei, 21:7) – două animale

Contradicția 37:

 Cum a aflat Simon Petru că Isus era Hristosul?

1.         „Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: Tu eşti Hristosul! Isus a luat din nou cuvântul, şi i-a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.” (Matei, 16:16-17) – prin intermediul unei revelații divine

2.         „Unul din cei doi, care auziseră cuvintele lui Ioan şi merseseră după Isus, era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel dintâi, a găsit pe fratele său Simon, şi i-a zis: Noi am găsit pe Mesia (care, tâlmăcit însemnează Hristos).” (Ioan, 1:40-41) – i-a spus fratele său, Andrei

Contradicția 38:

 Unde s-a întâlnit Isus pentru prima oară cu Simon Petru şi Andrei?

1.         „Pe când trecea pe lângă marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci erau pescari.” (Matei, 4:18)

2.         „Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara (Sau: Betania.), dincolo de Iordan, unde boteza Ioan....” (Ioan, 1:28-42)

Contradicția 39:

 Când Isus s-a întâlnit cu Iario, fata acestuia era moartă?

1.         „Fiica mea adineaori a murit…” (Matei, 9:18) – era moartă

2.         „Fetiţa mea trage să moară…” (Marcu, 5:23) – nu era moartă

Contradicția 40:

 Le-a permis Isus apostolilor să ia un toiag pentru drum?

1.         „Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag…” (Marcu, 6:8) – da

2.         „Să nu luaţi nici aur, nici argint, nici aramă în brâele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.” (Matei, 10:9-10) – nu

Contradicția 41:

 Irod a crezut că Isus era Ioan Botezătorul?

1.         „În vremea aceea, cârmuitorul Irod, a auzit vorbindu-se despre Isus; şi a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan Botezătorul!” (Matei, 14:1-2) –da

2.         „Dar Irod zicea: Lui Ioan i-am tăiat capul; cine este oare acesta, despre care aud astfel de lucruri? Şi căuta să-L vadă.” (Luca, 9:9) – nu

Contradicţia 42:

 L-a recunoscut Ioan Botezătorul pe Isus înainte de botezul acestuia?

1.         „Atunci a venit Isus din Galilea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?” (Matei, 3:13-14) – da

2.         „Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: Am văzut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimes să botez cu apă, mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” (Ioan, 1:31-33) – nu

Contradicția 43:

 L-a recunoscut Ioan Botezătorul pe Isus după botezul acestuia?

1.         „Ioan a făcut următoarea mărturisire: Am văzut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimes să botez cu apă, mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt” (Ioan, 1:32-33) – da

2.         „Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos, şi a trimes să-L întrebe prin ucenicii săi: Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?” (Matei, 11:2-3) – nu

Contradicţia 44:

 Conform Evangheliei după Ioan, ce a spus Isus despre a depune mărturie despre El însuşi?

1.         „Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.” (Ioan, 5:31)

2.         „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată...” (Ioan, 8:14)

Contradicția  45:

 Când Isus a intrat în Ierusalim, a purificat Templul în aceeaşi zi?

1.         „Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei, şi le-a zis: Este scris: Casa Mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari” (Matei, 21:12-13) – da

2.         „Când s-au apropiat de Ierusalim, şi au fost lângă Betfaghe şi Betania, înspre muntele Măslinilor, Isus a trimes pe doi din ucenicii Săi, şi le-a zis: Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă nici un om; deslegaţi-l şi aduceţi-Mi-l. Dacă vă va întreba cineva: Pentru ce faceţi lucrul acesta? să răspundeţi: Domnul are trebuinţă de el. Şi îndată îl va trimete înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgăruşul legat afară lângă o uşă, la cotitura drumului, şi l-au deslegat... Isus a intrat în Ierusalim, şi S-a dus în Templu. După ce S-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania, cu cei doisprezece... Au ajuns în Ierusalim; şi Isus a intrat în Templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în Templu; a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, şi scaunele celor ce vindeau porumbei. Şi nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin Templu. Şi-i învăţa şi zicea: Oare nu este scris: Casa Mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile? Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” (Marcu, 11:1-17) – nu

Contradicția 46:

 Evangheliile spun că Isus a blestemat un smochin. Acesta s-a uscat imediat?

1.         „A văzut un smochin lângă drum, şi S-a apropiat de el; dar n-a găsit decît frunze, şi i-a zis: De acum încolo în veac să nu mai dea rod din tine! Şi pe dată smochinul s-a uscat.” (Matei, 21:19)

2.         „Dimineaţa, cînd treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini.” (Marcu, 11:20)

Contradicția 47:

 L-a sărutat Iuda pe Isus?

1.         „Vânzătorul le dăduse semnul acesta: Pe care-l voi săruta eu, acela este; să puneţi mîna pe el! Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus, şi I-a zis: Plecăciune, Învăţătorule! Şi L-a sărutat.” (Matei, 26:48-49) - da

2.         „Iuda, deci, a luat ceata ostaşilor şi pe aprozii trimeşi de preoţii cei mai de seamă şi de Farisei, şi a venit acolo cu felinare, cu făclii şi cu arme. Isus, care ştia tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei, şi le-a zis: Pe cine căutaţi? Ei I-au răspuns: Pe Isus din Nazaret! Isus le-a zis: Eu sunt!. Iuda, vânzătorul, era şi el cu ei. Cînd le-a zis Isus: Eu sunt, ei s-au dat înapoi, şi au căzut jos la pământ. El i-a întrebat din nou: Pe cine căutaţi? Pe Isus din Nazaret, I-au zis ei. Isus a răspuns: V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi pe aceştia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba, pe care o spusese: N-am pierdut pe niciunul din aceia, pe cari Mi i-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot, şi i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Isus a zis lui Petru: Bagă-ţi sabia în teacă. Nu voi bea paharul, pe care Mi l-a dat Tatăl să-l beau? Ceata ostaşilor, căpitanul lor, şi aprozii Iudeilor, au prins deci pe Isus, şi L-au legat.” (Ioan, 18:3-12) – nu, Iuda nu s-a apropiat de Isus

Contradicția 48:

 Ce a spus Isus despre lepădarea lui Petru de El?

1.         „Adevărat, adevărat, îţi spun, că nu va cânta cocoşul o data, până te vei lepăda de Mine de trei ori.” (Ioan, 13:38)

2.         „Adevărat îţi spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul de două ori, te vei lepăda de Mine de trei ori.” (Marcu, 14:30)

Contradicția 49:

 Isus şi-a cărat crucea?

1.         „Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul, zis al Căpăţânii, care în evreieşte se cheamă Golgota.” (Ioan, 19:17) - da

2.         „Pe când ieşeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus.” (Matei, 27:32) – nu

Contradicția 50:

 Isus a murit înainte de a se rupe perdeaua Templului?

1.         „Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat duhul. Şi îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat” (Matei, 27:50-51) - înainte

2.         „Soarele s-a întunecat, şi perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc. Isus a strigat cu glas tare: Tată, în mîinile Tale Îmi încredinţez duhul! Şi când a zis aceste vorbe Şi-a dat duhul.” (Luca, 23:45-46) – după

Contradicția 51:

 A vorbit vreodată Isus în secret?

1.        „Eu am vorbit lumii pe faţă; totdeauna am învăţat pe norod în sinagogă şi în Templu, unde se adună toţi Iudeii, şi n-am spus nimic în ascuns.” (Ioan, 18:20) - nu

2.        „Ucenicii s-au apropiat de El, şi I-au zis: De ce le vorbeşti în pilde? Isus le-a răspuns: Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.” (Matei, 13:10-11) – da

Contradicția 52:

 Unde se afla Isus la ora şase, în ziua crucificării?

1.         „Cînd L-au răstignit, era ceasul al treilea.” (Marcu, 15:25) – la ora şase era pe cruce

2.         „Era ziua Pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis Iudeilor: Iată Împăratul vostru!” (Ioan, 19:14) – la ora şase era în tribunalul lui Pilat

Contradicția 53:

 Evangheliile ne spun că împreună cu Isus au fost răstigniți doi tâlhari. Dar, ambii tâlhari şi-au bătut joc de Isus?

1.         „Cei răstigniţi împreună cu El, de asemenea îşi băteau joc de El.” (Marcu, 15:32) – da

2.         „Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zicea: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mântuieşte-ne şi pe noi! Dar celalt l-a înfruntat, şi i-a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n-a făcut nici un rău. Şi a zis lui Isus: Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta! Isus a răspuns: Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca, 23:39-43) – nu

Contradicția 54:

 Isus a ajuns în Rai în ziua crucificării?

1.         „Isus a răspuns: Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai…” (Luca, 23:43) – da

2.         „Nu mă ţinea, i-a zis Isus; căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu…” (Ioan, 20:17) – nu

Contradicția 55:

 În drumul său spre Damasc, Pavel a văzut o lumină şi a auzit o voce. Cei care erau cu el au auzit şi ei vocea?

1.         „Oamenii care-l însoţeau, au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.” (Faptele Apostolilor, 9:7) – da

2.         „Cei ce erau cu mine, au văzut bine lumina, şi s-au înfricoşat; dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea.” (Faptele Apostolilor, 22:9) – nu

Contradicția 56:

 Când Pavel a văzut această lumină, a căzut la pământ. Cei care îl însoțeau, au căzut şi ei?

1.         „Am căzut cu toţii la pământ…” (Faptele Apostolilor, 26:14) – da

2.         „Oamenii care-l însoţeau, au rămas încremeniţi…” (Faptele Apostolilor, 9:7) – nu

Contradicția 57:

 I-a spus vocea lui Pavel ce trebuie sa facă pe loc?

1.         „Dar scoală-te, şi stai în picioare; căci M-am arătat ţie, ca să te pun slujitor şi martor atât al lucrurilor, pe care le-ai văzut, cât şi al lucrurilor, pe care Mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia şi din mijlocul neamurilor, la care te trimet, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.” (Faptele Apostolilor, 26:16-18) – da

2.         „Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.” (Faptele Apostolilor, 9:6) – nu

Contradicția 58:

 Când israeliții au fost în Sitim, au curvit cu fetele lui Moab. Drept pedeapsă, Dumnezeu i-a lovit cu o plagă. Câţi oameni au murit în urma acestei plăgi?

1.         „Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea.” (Numeri, 25:9)

2.         „... într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii.” (I Corinteni, 10:8)

Contradicția 59:

 Câți membrii ai familiei lui Iacov au venit în Egipt?

1.         „Toate sufletele din familia lui Iacov, care au venit în Egipt, erau în număr de şaptezeci.” (Geneza, 46:27)

2.         „Iosif a trimes să cheme pe tatăl său Iacov şi pe toată familia lui, şaptezeci şi cinci de suflete.” (Faptele Apostolilor, 7:14)

Contradicția 60:

 Ce a făcut Iuda cu monezile de argint pe care le-a primit pentru a-L trăda pe Isus?

1.         „Omul acesta (Iuda) a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui…” (Faptele Apostolilor, 1:18)

2.         „Iuda a aruncat arginţii în Templu…” (Matei, 27:5)

Contradicția 61:

 Cum a murit Iuda?

1.         „Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s-a dus de s-a spânzurat.” (Matei, 27:5)

2.         „... a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc, şi i s-au vărsat toate măruntaiele.” (Faptele Apostolilor, 1:18)

Contradicția 62:

 De ce se numeşte ogorul cumpărat de Iuda „ogorul sângelui”?

1.         „Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc, şi i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns aşa de cunoscut de toţi locuitorii din Ierusalim, încît ogorul acela a fost numit în limba lor: Acheldama, adică: ogorul sângelui.” (Faptele Apostolilor, 1:18-19) – din cauza morții violente a lui Iuda

2.         „Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s-a dus de s-a spânzurat. Preoţii cei mai de seamă au strâns arginţii, şi au zis: Nu este îngăduit să-i punem în vistieria Templului, fiindcă sunt preţ de sânge. Şi după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia tarina olarului, ca loc pentru îngroparea străinilor. Iată de ce ţarina aceea a fost numită până în ziua de azi: țarina sângelui.” (Matei, 27:5-8) – pentru că preoții l-au cumpărat cu bani de sânge

Contradicția 63:

 Cine este preț de răscumpărare pentru cine?

1.         „Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi.” (I Timotei, 2:5-6)

2.         „Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit, şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană.” (Proverbe, 21:18)

Contradicția 64:

 Legea lui Moise este de folos?

1.         „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos…” (II Timotei, 3:16) – da

2.         „… se desfiinţează aici o poruncă de mai înainte, din pricina neputinţei şi zădărniciei ei…” (Evrei, 7:18) – nu

Contradicția 65:

 Care erau cuvintele exacte scrise pe crucea lui Isus?

1.         „Şi I-au scris deasupra capului vina: Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor…” (Matei, 27:37)

2.         „Deasupra Lui era scrisă vina Lui: Împăratul Iudeilor…” (Marcu, 15:36)

Contradicția 66:

 Irod a vrut să-l omoare pe Ioan Botezătorul?

1.         „Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un prooroc.” (Matei, 14:5) – da

2.         „Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; îl ocrotea, şi, când îl auzea, de multe ori stă în cumpănă, neştiind ce să facă; şi-l asculta cu plăcere.” (Marcu, 6:20) – nu

Contradicția 67:

 Cine era al zecelea apostol a lui Isus din lista celor doisprezece?

1.         „Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă. Iată numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui; Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu; Simon Cananitul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus.” (Matei, 10:1-4)

2.         „În zilele acela, Isus S-a dus în munte să Se roage, şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, şi a ales dintre ei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, şi anume: pe Simon, pe care l-a numit şi Petru; pe Andrei, fratele lui; pe Iacov; pe Ioan; pe Filip; pe Bartolomeu; pe Matei; pe Toma; pe Iacov, fiul lui Alfeu; pe Simon, numit Zilotul; pe Iuda, fiul lui Iacov; şi pe Iuda Iscarioteanul, care s-a făcut vânzător.” (Luca, 6:12-16)

Contradicția 68:

 Isus a văzut un om în vamă şi l-a chemat să fie unul din ucenicii Săi. Care era numele acestui om?

1.         „După aceea Isus a ieşit afară, şi a văzut pe un vameş, numit Levi, şezând la vamă. Şi i-a zis: Vino după Mine!” (Luca, 5:27)

2.         „De acolo, Isus a mers mai departe, şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: Vino după Mine!” (Matei, 9:9)

Contradicția 69:

 Când a fost răstignit Isus: înainte sau după masa Paştelui?

1.         „În ziua dintâi a praznicului Azimilor, când jertfeau Paştele, ucenicii lui Isus I-au zis: El a trimes pe doi din ucenicii Săi, şi le-a zis: Duceţi-vă în cetate; acolo aveţi să întâlniţi un om ducând un ulcior cu apă: mergeţi după el. Unde va intra el, spuneţi stăpânului casei: Învăţătorul zice: Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paştele cu ucenicii Mei? Şi are să vă arate o odaie mare de sus, aşternută gata: acolo să pregătiţi pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate, şi au găsit aşa cum le spusese El; şi au pregătit Paştele. Seara, Isus a venit cu cei doisprezece.” (Marcu, 14:12-17) – de aici reiese că Isus a fost răstignit după masa de Paşte

2.         „Era ziua Pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis Iudeilor: Iată Împăratul vostru!” (Ioan, 19:14) – de aici reiese că Isus a fost răstignit înainte de masa de Paşte

Contradicția 70:

 S-a rugat Isus la Dumnezeu pentru a-L salva de la răstignire?

1.         „Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?... Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?... Dar tocmai pentru aceasta am venit pînă la ceasul acesta!” (Ioan, 12:27) – nu

2.         „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine!” (Luca, 22:42) – da

Contradicția 71:

 Conform Evangheliilor care spun că Isus s-a rugat pentru a evita răstignirea (Matei, Marcu si Luca), de câte ori s-a depărtat de apostolii Săi pentru a se ruga?

1.         „Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, şi a zis ucenicilor: Şedeţi aici pînă Mă voi duce colo să Mă rog. A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei, şi a început să Se întristeze şi să se mâhnească foarte tare. Isus le-a zis atunci: Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici, şi vegheaţi împreună cu Mine. Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicînd: Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind, şi a zis lui Petru: Ce, un ceas n-aţi putut să vegheaţi împreună cu Mine! Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară, şi S-a rugat, zicînd: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta! S-a întors iarăşi la ucenici, şi i -a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, S-a depărtat, şi S-a rugat a treia oară, zicînd aceleaşi cuvinte. Apoi a venit la ucenici, şi le-a zis: Dormiţi de acum şi odihniţi-vă!.. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă, haidem să mergem; iată că se apropie vânzătorul.” (Matei, 26:36-46) – de trei ori

2.         „După ce a ieşit afară, S-a dus, ca de obicei, în muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită. Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat, şi a început să Se roage, zicând: Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta. Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte, şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sânge, cari cădeau pe pământ. După ce S-a rugat, S-a sculat, şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristare, şi le-a zis: Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” (Luca, 22:39-46) – o data

Contradicția 72:

 Matei şi Marcu sunt de acord în faptul că Isus s-a rugat de trei ori. Care au fost cuvintele Sale în a doua rugăciune?

1.         „S-a dus iarăşi, şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte.” (Marcu, 14:39)

2.         „S-a depărtat a doua oară, şi S-a rugat, zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!” (Matei, 26:42)

Contradicția 73:

 Ce a spus centurionul roman când Isus a murit?

1.         „Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!” (Luca, 23:47)

2.         „Cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!” (Marcu, 15:39)

Contradicția 74:

 Când Isus a spus: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce M-ai părăsit?”, în ce limbă vorbea?

1.         Ebraică: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” (Matei, 27:46)

2.         Arameică: „Eloi, Eloi, lama sabactani?” (Marcu, 15:34)

Contradicția 75:

 Conform Evangheliilor, care au fost ultimele cuvinte ale lui Isus înainte de a-şi da duhul?

1.         „Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” (Luca, 23:46)

2.         „S-a isprăvit!” (Ioan, 19:30)

Contradicția 76:

 Când Isus a intrat în Capernaum, a vindecat sclavul unui sutaş. A venit acest sutaş el însuşi la Isus să-I ceară să-i vindece sclavul?

1.         „Pe când intra Isus în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaş, care-L ruga şi-I zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog, şi se chinuieşte cumplit.” (Matei, 8:4-5) – da

2.         „Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimes la El pe nişte bătrîni ai Iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui.” (Luca, 7:3) – nu

Contradicția 77:

 Mărul lui Adam

1.         „… dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” (Geneza, 2:17)

2.         „Toate zilele pe cari le-a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit.”, chiar daca a mâncat din măr (Geneza, 5:5)

Contradicția 78:

 Cât durează viața unui om?

1.         „Atunci Domnul a zis: Duhul Meu nu va rămânea pururea în om, căci şi omul nu este decît carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” (Geneza, 6:3)

2.         „După naşterea lui Arpacşad, Sem a trăit cincisute de ani; şi a născut fii şi fiice. La vârsta de treizeci şi cinci de ani, Arpacşad a născut pe Şelah. După naşterea lui Şelah, Arpacşad a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice. La vârsta de treizeci de ani, Şelah a născut pe Eber. După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice. La vîrsta de treizeci şi patru de ani, Eber a născut pe Peleg. După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice. La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu. După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani; şi a născut fii şi fiice. La vârsta de treizeci şi doi de ani, Reu a născut pe Serug. După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice. La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor. După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani; şi a născut fii şi fiice.” (Geneza, 11: 11-23)

Contradicția 79:

 A mai fost cineva înălțat la cer în afară de Isus?

1.         „Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer.” (Ioan, 3:13)

2.         „... şi Ilie s-a înălţat la cer într-un vârtej de vînt.” (II Regi, 2:11)

Contradicția 80:

 Cine era marele preot când David a intrat în casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile sfinţite?

1.         „Oare n-aţi citit niciodată ce a făcut David, cînd a fost în nevoie, şi cînd a flămânzit el şi cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu, în zilele marelui preot Abiatar, şi a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe cari nu este îngăduit să le mănânce decât preoţii? Şi cum a dat din ele chiar şi celor ce erau cu el?” (Marcu, 2:25-26)

2.         „David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec...” (I Samuel, 21:1)

Contradicția 81:

 Corpul lui Isus a fost îmbălsămat înainte de a fi îngropat, după tradițiile evreieşti?

1.         „Nicodim, care la început se dusese la Isus, noaptea, a venit şi el, şi a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă şi de aloe. Au luat deci trupul lui Isus şi l-au înfăşurat în făşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei Iudeii să îngroape.” (Ioan, 19:39-40) – da

2.         „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus., ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.” (Marcu, 16:1) – nu, s-au dus să-L ungă după ce a fost îngropat

Contradicția 82:

 Când au cumpărat femeile speciile pentru îmbălsămat?

1.         „După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme…” (Marcu, 16:1) - după

2.         „… s-au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua Sabatului, s-au odihnit, după Lege…” (Luca, 23:56) – înainte

Contradicția 83:

 În ce moment al zilei au vizitat femeile mormântul lui Isus?

1.         „La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămînii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.” (Matei, 28:1)

2.         „În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis de dimineaţă, pe când răsărea soarele.” (Marcu, 16:2)

Contradicția 84:

 De ce s-au dus femeile la mormânt?

1.         „... ca să se ducă să ungă trupul lui Isus…” (Marcu, 16:1) – pentru a-L îmbălsăma pe Isus

2.         „... au venit să vadă mormîntul…” (Matei, 28:1) – doar pentru vizită

Contradicția 85:

 Un bolovan a fost aşezat la intrarea mormântului lui Isus. Unde era acest bolovan când au venit femeile?

1.         „Şi când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită.” (Marcu, 16:4)

„Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt…” (Luca, 24:2)

     „… a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt…” (Ioan, 20:1)

2.         „Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului, şi a şezut pe ea.” (Matei, 28:1-2) – femeile au văzut cum bolovanul a fost înlăturat

Contradicția 86:

 A spus cineva femeilor ce s-a întâmplat cu trupul lui Isus?

1.         „Dar îngerul a luat cuvântul, şi a zis femeilor: Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul.” (Matei, 28:5-6) - da

2.         „Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.” (Ioan, 20:2) – nu

Contradicția 87:

 Când s-a întâlnit Maria Magdalena cu Isus cel înviat şi cum a reacționat?

1.         „Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus, şi le-a zis: Bucuraţi-vă! Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele, şi I s-au închinat.” (Matei, 28:8-9) – când se întorceau de la mormânt si I s-au închinat

2.         „În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineaţă la mormânt, pe când era încă întunerec; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru şi la celalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus... Maria şedea afară lângă mormânt, şi plângea. Pe când plângea s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap şi altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plîngi? Ea le-a răspuns: Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors, şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.” (Ioan, 20:1-14) – L-a văzut la mormânt, după ce i-a anunțat pe ucenici de dispariția Lui şi nu L-a recunoscut

Contradicția 88:

 Ce instrucțiuni le-a dat Isus femeilor?

1.         „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.” (Matei, 28:10)

2.         „du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” (Ioan, 20:17)

Contradicția 89:

 Când s-au întors apostolii din Galilea?

1.         Imediat, deoarece „Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.” (Matei, 28:17)

2.         După cel puțin 40 de zile. „Şi iată că voi trimete peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.” (Luca, 24:49). „După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.” (Faptele Apostolilor, 1:3)

Contradicția 90:

 Cui l-au vândut madianiții pe Iosif?

1.         „La trecerea negustorilor madianiţi, au tras şi au scos pe Iosif afară din groapă, şi l-au vândut cu douăzeci de sicli de argint Ismaeliţilor.” (Geneza, 37:28)

2.         „Madianiţii l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, şi anume căpetenia străjerilor.” (Geneza, 37:36)

Contradicția 91:

 Cum a ajuns Iosif în Egipt?

1.         „l-au vândut cu douăzeci de sicli de argint Ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt.” (Geneza, 37:26) – l-au dus ismaeliții

2.         „Madianiţii l-au vândut în Egipt lui Potifar…” (Geneza , 37:36) – l-au vândut madianiții acolo

Contradicția 92:

 Dumnezeu îşi schimbă părerea?

1.         „Domnul a vorbit lui Samuel, şi i-a zis: Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte... cuvintele Mele” (I Samuel, 15:10-11) - da

2.         „Cel ce este tăria lui Israel nu minte şi nu Se căieşte, căci nu este un om ca să-I pară rău.” (I Samuel, 15:29) – nu

Contradicția 93:

 Biblia ne spune că la fiecare miracol pe care îl făceau Moise şi Aaron, magii faraonului răspundeau făcând acelaşi miracol cu ajutorul vrăjitoriei. Unul din aceste miracole ne atrage atenția:

1.         „Domnul a zis lui Moise: ,,Spune lui Aaron: Ia-ţi toiagul, şi întinde-ţi mâna peste apele Egiptenilor, peste râurile lor, peste pâraiele lor, peste iazurile lor, şi peste toate bălţile lor. Ele se vor preface în sânge; şi va fi sânge în toată ţara Egiptului, atât în vasele de lemn cât şi în vasele de piatră. Moise şi Aaron au făcut cum le poruncise Domnul. Aaron a ridicat toiagul, şi a lovit apele râului, sub ochii lui Faraon şi sub ochii slujitorilor lui; şi toate apele râului s-au prefăcut în sânge. Peştii din râu au pierit, râul s-a împuţit, aşa că Egiptenii nu mai puteau să bea apa râului, şi a fost sânge în toată ţara Egiptului.” (Exod, 7:19-21)

2.         „Dar vrăjitorii Egiptului au făcut şi ei la fel prin vrăjitoriile lor…” (Exod, 7:22) – acest lucru nu este posibil, deoarece toată apa era deja sânge

Contradicția 94:

 Cine l-a omorât pe Goliat?

1.         „Astfel, cu o praştie şi cu o piatră, David a fost mai tare decât Filisteanul Goliat; l-a trântit la pământ şi l-a omorât, fără să aibă sabie în mână.” (I Samuel, 23:50)

2.         „Elhanan, fiul lui Iaare-Oreghim, din Betleem, a omorât pe Goliat…” (II Samuel, 21:19)

Contradicția 95:

 Cine l-a omorât pe Saul?

1.         „Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: Scoate-ţi sabia, şi străpunge-mă, ca nu cumva aceşti netăiaţi împrejur să vină să mă străpungă şi să-şi bată joc de mine. Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci îi era teamă. Şi Saul şi-a luat sabia, şi s-a aruncat în ea.” (I Samuel, 31:4)

2.         „Sînt fiul unui străin, unui Amalecit. David i-a zis: Cum nu ţi-a fost frică să pui mâna... pe unsul Domnului şi să-l omori?” (II Samuel, 1:13-14)

Contradicția 96:

 Toți oamenii sunt păcătoşi?

1.         „… nu este om care să nu păcătuiască…” (II Regi, 8:46) – da

2.         „Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.” (I Ioan, 5:1) – nu, deoarece fiii lui Dumnezeu nu pot păcătui: „Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte…” (I Ioan, 3:9)

Contradicția 97:

 Cine duce povara cui?

1.         „Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.” (Galateni, 6:2)

2.         „… căci fiecare îşi va purta sarcina lui însuşi…” (Galateni, 6:5)

Contradicția 98:

 La câți ucenici s-a arătat Isus după ce a înviat?

1.         „… şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.” (I Corinteni, 15:5)

2.         „Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă.” (Matei, 28:16)

Contradicția 99:

 Unde era Isus trei zile după botezul Său?

1.         „Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustie, unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana.” (Marcu, 1:12-13)

2.         „A doua zi, Ioan stătea iarăş cu doi din ucenicii lui. Şi, pe când privea pe Isus umblând, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe, şi au mers după Isus.” (Ioan, 1:35-37). „A doua zi Isus a vrut să Se ducă în Galilea, şi a găsit pe Filip. Şi i-a zis: Vino după Mine.” (Ioan, 1:43). „A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo. Şi la nuntă a fost chemat şi Isus cu ucenicii Lui.” (Ioan, 2:1-2) – deci, în prima zi Isus a ales doi din ucenicii Săi, a doua zi l-a ales pe Filip şi a treia zi era la o nuntă în Cana, Galilea

Contradicția 100:

 Era în pericol viața pruncului Isus în Ierusalim?

1.         „După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, şi-i zice: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt, şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.” (Matei, 2:13) – da

2.         Nu. Familia lui Isus nu a fugit în nici o parte. I-au făcut circumcizia pruncului, după cum stabileşte tradiția evreiască şi după aceasta s-au întors în Galilea fără nici o grabă şi fără nici o frică (vezi Luca, capitolul 2)

Contradicția 101:

 Când Isus a mers pe apa, cum au reacționat ucenicii?

1.         „Ei au rămas uimiţi şi înmărmuriţi…” (Marcu, 6:51)

2.         „… au venit de s-au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis: Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!” (Matei, 14:33)[1] Aici nu avem spațiul necesar pentru a expune capitolele în întregime, aşa că vă invităm să le citiți singuri pentru a vă convinge

[2] Vă invităm să citiți capitolele 2 din Ezra şi 7 din Neemia în întregime pentru a vă convinge singuri de această contradicție