40 de întrebări frecvente despre islam ()

 

În această lucrare, sunt adunate 40 de întrebări comune și răspunsurile lor cu privire la islam. Această broşură vă poate călăuzi pentru a înțelege islamul și pentru a găsi răspunsul la întrebările dumneavoastră. Cuprinde mai multe subiecte despre islam precum: Allah, musulmanii, Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), profetul Isus (Pacea fie asupra sa!), stâlpii islamului, jihad, poligamie, etc.

|

 40 de întrebări frecvente despre islam

Ali Atiq Al-Dhaheri

Traducere:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

& Alina Luminiţa Crăciun

Revizuit de: Mariam Oana

40 de întrebări frecvente despre islam

În numele lui Allah Ar-Rahman (Cel Milostiv), Ar-Rahīm (Cel Îndurător)

 Introducere

Toată Slava I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate Binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel Atotputernic să aibă

milă de ei în Ziua Judecăţii!

Toată Slava I se cuvine lui Allah, numai pe El Îl adorăm şi numai la El cerem ajutorul și iertarea. Căutăm adăpost la El de răul din sufletele noastre și de nelegiuirile noastre. Pe cel pe care Allah îl călăuzește, nimeni şi nimic nu îl poate duce în rătăcire, iar pe cel pe care Allah îl duce în rătăcire, nimeni şi nimic nu îl poate călăuzi.

Mărturisesc că nu există altă Divinitate demnă de adorare în afară de Allah, Care nu are partener, şi mărturisesc, de asemenea, că Mohammed este Robul și Mesagerul Său.

În această lucrare, am adunat 40 de întrebări comune și răspunsurile lor cu privire la islam, preluând din diferite surse. Această broşură vă poate călăuzi pentru a înțelege islamul și pentru a găsi răspunsul la întrebările dumneavoastră. Cuprinde mai multe subiecte despre islam precum: Allah, musulmanii, Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), profetul Isus (Pacea fie asupra sa!), stâlpii islamului, jihad, poligamie, etc.

Îi cer lui Allah să ne călăuzească pe Calea Sa cea Dreaptă, Calea acelora cărora Allah le-a dăruit Harul Său.

 1. Ce este Islamul?

Cuvântul „islam” înseamnă pace și supunere. Pacea face referire la pacea cu noi înșine și cu ceea ce ne înconjoară, iar supunerea înseamnă supunere față de Voinţa lui Allah. Un sens mai larg al cuvântului „islam” este acela de a obține pacea prin supunerea faţă de Voinţa lui Allah.

Aceasta este o religie unică, cu un nume care semnifică o atitudine morală și un mod de viață. Iudaismul își ia numele de la tribul lui Iuda, creștinismul de la Isus Hristos (Pacea fie asupra sa!), budismul de la Goutam Buddha și hinduismul de la râul Ind. Cu toate acestea, musulmanii își iau identitatea de la Mesajul islamului şi nu de la numele lui Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), prin urmare, nu ar trebui să fie numiți „mohammedani”.

 2. Cine este Allah?

Allah este cuvântul arab pentru „un Singur Dumnezeu”. Allah nu este numai Dumnezeul musulmanilor, ci al întregii creații, pentru că El este Creatorul și Susținătorul acesteia.

 3. Allah arată ca noi?

Nu, Allah este Perfect. El nu seamănă cu niciuna dintre creațiile Sale. Un musulman nu spune un singur lucru despre Allah în afară de ceea ce Allah Însuşi a spus despre Sine. Allah este Perfect și Wāhid (Cel care este perfect în toate aspectele, nimic nu este asemeni Lui).

 4. Ce este Kaʻbah?

Kaʻbah este locul de adorare pe care Allah li l-a poruncit lui Avrām și Ismail (Pacea fie asupra lor!), cerându-le să îl construiască acum mai bine de patru mii de ani. Clădirea a fost construită dintr-o piatră despre care mulți cred că a fost locul original al unui sanctuar stabilit de Adam (Pacea fie asupra sa!). Allah i-a poruncit lui Avrām (Pacea fie asupra sa!) să cheme întreaga omenire la vizitarea acest loc, iar când pelerinii merg acolo, ei spun: „Iată-ne în Slujba Ta, o, Doamne!”, ca răspuns la chemarea lui Avrām (Pacea fie asupra sa!).

 5. Cine este musulmanul?

Cuvântul „musulman” face referire la persoana care I se supune Voinței lui Allah. Acest lucru se face mărturisind că: „Nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah și Mohammed este Robul şi Mesagerul lui Allah.”

Într-un sens mai larg, oricine I se supune de bunăvoie Voinţei lui Allah este musulman. Astfel, toți profeții care l-au precedat pe Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sunt considerați musulmani. Coranul îl menționează în mod specific pe Avrām (Pacea fie asupra sa!), care a trăit cu mult înainte de Moise și Hristos (Pacea fie asupra lor!), spunând că:

(...) el nu a fost nici iudeu, nici creştin. El a fost credincios adevărat şi întru totul supus lui Allah (musulman) (...)[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:67],

 pentru că el s-a supus Voinţei lui Allah. Astfel, există musulmani care nu se supun deloc Voinţei lui Allah și există musulmani care fac tot posibilul pentru a trăi o viață islamică. Islamul nu poate fi judecat după acele persoane care au un nume musulman, dar care nu trăiesc și nu se comportă ca musulmani. Măsura în care cineva este musulman poate fi observată în funcție de gradul în care persoana se supune Voinţei lui Allah în ceea ce priveşte convingerile și acțiunile sale.

 6. Cine a fost Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)?

Pe scurt, Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a născut într-un trib nobil din Mecca, în Arabia, în anul 570 d.H. Descendenţa sa merge înapoi până la profetul Ismail (Pacea fie asupra sa!), fiul profetului Avrām (Pacea fie asupra sa!). Tatăl său a murit înainte de nașterea lui și mama sa a murit pe când el avea șase ani. El nu a urmat o școală formală, deoarece a fost crescut în primul rând de o doică, după cum era obiceiul în acele timpuri, iar apoi de bunicul și unchiul său. Ca tânăr, era cunoscut ca fiind un om drept, care obișnuia să mediteze într-o peșteră. La vârsta de 40 de ani, i-a fost oferită Profeţia, atunci când îngerul Gavrīl (Pacea fie asupra sa!) a apărut în peșteră. Apoi, revelațiile au continuat timp de 23 de ani și au fost compilate sub formă de carte numită Coran, pe care musulmanii o consideră ca fiind definitivă și ultimul Cuvânt al lui Allah. Coranul a fost păstrat neschimbat, în forma sa originală, și confirmă adevărul din Torah, Psalmi și Evanghelie.[1]

 7. Cum a devenit Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) Profet și Mesager al lui Allah?

La vârsta de 40 de ani, în timp ce se retrăsese pentru meditaţie, Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a primit prima sa Revelație de la Allah prin îngerul Gavrīl (Pacea fie asupra sa!). Această Revelație, care a continuat timp de douăzeci și trei ani, este cunoscută sub numele de Coran.

De îndată ce a început să recite cuvintele pe care le-a auzit de la îngerul Gavrīl (Pacea fie asupra sa!) și să predice Adevărul pe care Allah i l-a descoperit, el și grupul său mic de persoane care îl urmau au suferit persecuții amare, care au devenit atât de puternice încât, în anul 622, Allah le-a poruncit să emigreze. Acest eveniment, hijrah (emigrarea), în timpul căruia musulmanii au plecat de la Mecca la Medina, un oraș situat la 260 de mile nord, marchează începutul calendarului islamic.

După mai mulți ani, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și cei care l-au urmat au putut să se întoarcă la Mecca, unde și-au iertat dușmanii și au stabilit islamul în mod definitiv. Înainte ca Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să moară, la vârsta de 63 de ani, cea mai mare parte a Arabiei era musulmană și la un secol de la moartea sa islamul s-a răspândit până în Spania în Vest și China în Est.

 8. Musulmanii îl adoră pe Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)?

Nu. Musulmanii nu îl adoră pe Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau pe oricare alt profet. Musulmanii cred în toți profeții, inclusiv în Adam, Noe, Avrām, David, Solomon, Moise și Isus (Pacea fie asupra lor!). Musulmanii cred că Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost ultimul dintre profeți. Ei cred că numai Allah trebuie să fie adorat şi nu o fiinţă umană.

 9. Ce este Coranul?

Coranul este o consemnare a Cuvintelor exacte revelate de Allah Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) prin intermediul îngerului Jibril (Pacea fie asupra sa!). Acesta a fost memorat de către Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și dictat apoi companionilor săi și scris de către scribi, care l-au supus unei verificări încrucișate în timpul vieții sale. Niciun singur cuvânt ale celor 114 Sure ale sale nu a fost schimbat de-a lungul secolelor, astfel încât Coranul este, în fiecare detaliu, un text unic și miraculos, care i-a fost revelat Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) acum mai bine de paisprezece secole.

 10. Despre ce vorbește Coranul?

Coranul, ultimul Cuvânt revelat al lui Allah, este sursa principală a credinței și practicii fiecărui musulman. Acesta face referire la toate subiectele care ne privesc ca ființe umane: înțelepciune, doctrină, adorare și lege, dar tema de bază este relația dintre Allah și creaţiile Sale. În același timp, acesta oferă călăuzire pentru o societate dreaptă, un comportament uman adecvat și un sistem economic echitabil.

 11. Mai sunt și alte surse sacre?

Da, Sunnah, practica și exemplul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care este cea a doua sursă sacră pentru musulmani. Un hadith este o relatare credibilă, prin care sunt transmise date cu privire la ceea ce a spus, făcut sau aprobat Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) la un moment dat. Credința în Sunnah este parte a credinței islamice.

● Exemple de ahadith ale Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cel Milostiv arată milă celor care sunt milostivi (...)(Tirmidhi)

„Niciunul dintre voi nu este cu adevărat credincios până când nu iubeşte pentru fratele său ceea ce iubeşte pentru sine.” (Bukhari)

„Nu este puternic cel care se luptă, ci cel care se stăpâneşte la mânie.” (Bukhari şi Muslim)

 12. Cum știm că islamul este Adevărul?

♦ Este singura religie care Îl consideră pe Allah ca fiind Unul Singur, fără parteneri, și Perfect.

♦ Este singura religie care crede în adorarea doar a lui Allah şi nu a lui Isus (Pacea fie asupra sa!), a unui idol sau a unui înger, ci doar a lui Allah.

♦ Coranul nu conține contradicții.

♦ Coranul conține date științifice, care s-au petrecut la aproximativ 1300 de ani după timpul în care au fost revelate. Deși a fost revelat în urmă cu mai bine de 1400 ani, Coranul cuprinde date științifice care sunt abia acum descoperite. Acesta nu este în contradicție cu știința.

♦ Allah a provocat omenirea pentru a produce ceva asemănător Coranului, spunând că nimeni nu va fi în măsură să facă acest lucru.

♦ Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel mai influent om din istorie. În cartea „Cei mai influenți 100 de oameni din istorie”, scrisă de nemusulmani, Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a situat pe primul loc. Profetul Isus (Pacea fie asupra sa!) a fost pe locul 3. Trebuie remarcat faptul că și profetul Isus (Pacea fie asupra sa!) a fost un profet trimis de Allah.

 13. Islamul tolerează alte credințe?

În Coran, ni se spune:

„Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din pricina religiei şi nu v-au alungat din căminele voastre, (ba din contră) să fiţi foarte buni şi drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 60:8]

„Nu este silire la credinţă! (...)[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:256]

Una dintre funcțiile Legii islamice este aceea de a proteja statutul privilegiat al minorităților, iar acesta este motivul pentru care locurile de cult nemusulmane au înflorit peste tot în lumea islamică. Istoria oferă multe exemple de toleranță a musulmanilor față de alte credințe. De exemplu, atunci când califul Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a intrat în Ierusalim în anul 634, el a acordat amnistie tuturor și a consacrat libertatea de cult a tuturor comunităților religioase din oraș. Un alt exemplu sunt musulmanii care au condus Spania și care au avut o astfel de toleranță față de celelalte credințe încât Epoca de Aur a civilizaţiei evreiești a înflorit sub conducerea musulmană.

Mai mult decât atât, Legea islamică le permite minorităților nemusulmane să își înființeze propriile instanțe, care să le ofere astfel autonomia de a fi judecați după legea familiei lor.

 14. Islamul și creștinismul au origini diferite?

Împreună cu iudaismul, islamul merge înapoi în timp până la profetul si patriarhul Avrām (Pacea fie asupra sa!) și cei trei profeți importanţi ai acestor religii sunt descendenți direcți ai fiilor lui: Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este descendentul celui mai mare, Ismail, iar Moise și Isus (Pacea fie asupra lor!), ai celui mic, Isāc. Avrām (Pacea fie asupra sa!) a stabilit așezarea, care astăzi este orașul Mecca, și a construit Kaʻbah, direcția spre care toți musulmanii se întorc atunci când se roagă.

 15. Ce cred musulmanii despre Isus (Pacea fie asupra sa!)?

Musulmanii îl respectă foarte mult pe Isus (Pacea fie asupra sa!) și pe mama sa cea onorată, Maria (Pacea fie asupra sa!). Coranul ne spune că Isus (Pacea fie asupra sa!) a fost născut într-un mod miraculos, fără a avea tată:

„Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut şi apoi i-a zis lui «Fii» şi el a fost.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:59]

Ca profet, i-au fost oferite nenumărate miracole, printre care faptul că a vorbit la scurt timp după nașterea sa, pentru a apăra evlavia mamei sale. Alte daruri care i-au fost acordate de către Allah sunt vindecarea orbului și a celui bolnav, reînvierea celor morți, facerea unei păsări din lut și, cel mai important, mesajul pe care l-a transmis. Aceste minuni i-au fost oferite de către Allah pentru a confirma profeţia sa.

Potrivit Coranului, el nu a fost răstignit, ci a fost ridicat la Cer. (Coran, Surat Maryam)

 16. „Cum puteți crede în Dumnezeu, dacă nu Îl puteți vedea, auzi, atinge, mirosi, gusta sau măcar imagina cum este”?

Știm din învățăturile Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Allah – cel puțin nu în această viață şi că nici nu suntem capabili să ne utilizăm simțurile pentru a stabili vreun fel de contact cu El.

Cu toate acestea, în islam suntem încurajați să ne folosim simțurile și simțul realității pentru a recunoaște că toate lucrurile din acest Univers nu au putut să se creeze singure. Ceva a trebuit să le proiecteze și să le pună în mișcare. Acest lucru este dincolo de capacitatea noastră de a face, dar este ceva ce putem înțelege.

Nu trebuie să vedem un artist pentru a recunoaște o pictură, corect? Deci, dacă vedem picturi, fără să îi vedem pe artiști în timp ce le pictează, în același fel, putem să credem că Allah a creat totul, fără a fi nevoie să-L vedem (sau atinge, auzi, etc.).[2]

 17. Care sunt stâlpii islamului?

Există cinci stâlpi principali ai islamului. Aceștia sunt:

1) a mărturisi că nu există altă Divinitate în afară de Allah şi că Mohammed este Robul şi Mesagerul Său;

2) rugăciunea (as-Salah) de cinci ori pe zi;

3) postul (as-Siyam), care este obligatoriu în luna Ramadan;

4) caritate (az-Zakah), care trebuie oferită săracilor din averea celor bogați și

5) pelerinajul la Mecca (al-Hajj) o dată în viață, pentru cine are posibilitatea din punct de vedere fizic și financiar.

 Toți stâlpii trebuie să aibă aceeași înălțime și putere într-o clădire pentru a oferi forma și proporțiile necesare. Nu este posibil ca o persoană să facă Hajj fără a respecta postul sau fără a efectua rugăciunile zilnice. Acum, gândiți-vă la o clădire care are doar stâlpi. Aceasta nu ar fi numită clădire. Pentru a fi numită astfel, trebuie să aibă un acoperiș, pereți, uși și ferestre. Aceste lucruri, în islam, sunt codurile morale precum onestitatea, sinceritatea, statornicia și multe alte calități morale umane. Astfel, pentru a fi musulman, cineva nu ar trebui doar să practice stâlpii islamului, ci ar trebui să aibă, de asemenea, cel mai mare atribut posibil pentru a fi o bună ființă umană. Numai atunci clădirea este finalizată și arată frumos.

 18. Care este scopul adorării în islam?

Scopul adorării în islam este acela de a fi conștienți de Allah. Astfel, adorarea, fie că este vorba de rugăciune, post sau caritate, este un mijloc de a dobândi conștiință de Allah, iar atunci când persoana devine conștientă de Allah în gândire și în acțiune, este într-o mai bună poziție pentru a primi Recompensele Lui, atât în această viaţă, cât și în Viaţa de Apoi.

 19. Musulmanii cred în Viața de Apoi?

Allah este Drept și manifestă Dreptatea Lui, stabilind sistemul de răspundere. Cei care fac bine vor fi recompensați, iar cei care fac rău vor fi pedepsiți în consecință. Astfel, El a creat Raiul și Iadul și există criterii de admitere pentru ambele. Musulmanii cred că viața prezentă este una temporară, doar un test și, dacă trecem testul, ne va fi acordată o viață de plăcere permanentă în compania oamenilor buni din Paradis.

 20. Faptele bune ale necredincioșilor vor fi irosite?

Nu. Coranul spune clar:

„Cel care a făcut un bine cât un grăunte de colb, îl va vedea, ~ După cum, cel care a făcut un rău cât un grăunte de colb, îl va vedea.” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 99:7-8]

Prin acest fapt, se înțelege că aceia care sunt necredincioși dar au făcut bine, vor fi răsplătiți în această lume pentru fapta lor bună. Pe de altă parte, dacă aceia care fac bine sunt musulmani, ei vor fi răsplătiți nu numai în această viaţă, ci și în Viața de Apoi. Cu toate acestea, Judecata finală Îi aparţine doar lui Allah. (a se vedea Coran, 2:62)

 21. Care este codul vestimentar al musulmanilor?

Islamul pune accentul pe modestie. Nicio persoană nu ar trebui să fie percepută ca un obiect sexual. Există anumite elemente călăuzitoare atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Astfel, îmbrăcămintea lor nu ar trebui să fie nici prea subțire, nici prea strâmtă, astfel încât să nu le fie descoperite formele corpului. Bărbaţii trebuie să acopere cel puțin zona de la genunchi până la buric, iar în cazul femeilor, rochia lor ar trebui să acopere tot corpul, cu excepția mâinilor și a feței.

 22. Care sunt interdicțiile alimentare în islam?

Musulmanilor li se spune în Coran să nu mănânce carne de porc sau produse din carne de porc, carne de animale care au murit înainte de a fi sacrificate sau de animale carnivore (pentru că acestea mănâncă animale moarte), să nu bea sânge sau intoxicante, cum este, spre exemplu, vinul sau să folosească orice fel de droguri ilicite.

 23. Ce este jihad-ul?

Cuvântul „jihad” înseamnă străduinţă sau, ca să fim specifici, străduința pe Calea lui Allah. Orice strădanie făcută în viața de zi cu zi pentru a-L mulțumi pe Allah poate fi considerată o formă de jihad. Unul dintre cele mai înalte niveluri de jihad este acela de a înfrunta un tiran și a-i spune adevărul. Controlul sinelui de la facerea de faptele rele este, de asemenea, un o formă a jihad-ului mare. Una dintre formele de jihad este aceea de a lua armele pentru apărarea islamului sau a unei țări musulmane, atunci când islamul este atacat. Acest tip de jihad trebuie să fie declarat de conducerea religioasă sau de un șef musulman de stat care urmează Coranul si Sunnah.

 24. Ce este anul islamic?

Anul islamic a început odată cu emigrarea (hijra) Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de la Mecca la Medina, în anul 622 d.H. Este un an lunar de 354 de zile. Prima lună este numită Muharram. Anul 1996 d.H., spre exemplu, este în calendarul islamic anul 1416 (după hijra).

 25. Care sunt sărbătorile islamice cele mai importante?

Eid-ul Fitr marchează sfârșitul postului din luna Ramadan și este sărbătorit cu rugăciuni publice, ospețe și schimb de daruri. Eid-ul Adha marchează sfârșitul Hajj-ului sau pelerinajului anual la Mecca. După rugăciunile publice, cei care își pot permite sacrifică un miel sau o capră, care semnifică ascultarea lui Allah de către profetul Avrām (Pacea fie asupra sa!), demonstrată prin disponibilitatea lui de a-și sacrifica fiul, pe Ismail (Pacea fie asupra sa!).

 26. Ce este Shariʻah?

Shariʻah este Legislaţia musulmană globală care provine din două surse:

a) Coranul;

b) Sunnah sau Tradiţia Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Aceasta acoperă toate aspectele vieții individuale și colective de zi cu zi. Scopul legilor islamice este acela de a proteja drepturile fundamentale ale omului, care includ dreptul la viață, la proprietate, libertatea politică și religioasă și protecția drepturilor femeilor și a minorităților. Rata scăzută a criminalității în societățile musulmane se datorează aplicării legilor islamice.[3]

 27. Islamul a fost răspândit cu sabia?

Potrivit Coranului:

 „Nu este silire la credinţă! (...)[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:256],

astfel, nimeni nu poate fi obligat să devină musulman. Deși este adevărat că în multe locuri, armatele musulmane au mers pentru a elibera oamenii sau ținutul, ei au ținut sabia pentru că aceasta era arma folosită la acel moment. Cu toate acestea, islamul nu a fost răspândit cu sabia, deoarece în multe locuri unde există musulmani în prezent, în Extremul Orient precum Indonezia, China și multe părți din Africa, nu există înregistrări conform cărora armatele musulmane ar fi mers acolo. A spune că islamul a fost răspândit cu sabia este asemeni cu a spune că creștinismul a fost răspândit cu arme, F-16 și bombe atomice, etc., ceea ce nu este adevărat. Creștinismul a fost răspândit prin lucrările misionare ale creștinilor. 10% dintre arabi sunt creștini. „Sabia islamului” nu a putut converti toate minoritățile nemusulmane din țările musulmane. În India, unde musulmanii au condus timp de 700 de ani, ei sunt încă o minoritate. În S.ﷻ‬.A., islamul este religia cu cea mai rapidă creștere și are 6 milioane de adepți, fără nicio sabie prin preajmă.

 28. Islamul promovează violența și terorismul?

Nu. Islamul este religia păcii și a supunerii și pune accent pe sanctitatea vieții umane. Un verset din Coran spune:

(...) cel care ucide un suflet nevinovat de uciderea altui suflet sau de o altă stricăciune pe Pământ este ca şi când i-ar ucide pe toţi oamenii, iar cel care lasă în viaţă un suflet este ca şi cum i-ar lăsa în viaţă pe toţi oamenii (...)[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:32]

Islamul condamnă toate actele de violență care au avut loc în cruciade, în Spania, în al doilea război mondial, sau fapte ale unor oameni precum reverendul Jim Jones, David Koresh, Dr. Baruch Goldstein sau atrocitățile comise în Bosnia de sârbii creștini. Oricine comite violență nu își practică religia în acel moment. Cu toate acestea, uneori violența este un răspuns uman al unor oameni oprimați, așa cum se întâmplă în Palestina.

Deși acest lucru este greșit, ei cred că este o modalitate de a atrage atenția. Există o mulțime de acte de terorism și violență în zonele în care nu există prezență musulmană, ca spre exemplu, în Irlanda, Africa de Sud, America Latină sau Sri Lanka. Uneori, violența se datorează unei lupte între cei care au și cei care nu au, sau între cei care sunt oprimați și cei care sunt asupritori. Trebuie să aflăm de ce oamenii devin teroriști. Din păcate, palestinienii care comit violență sunt numiți teroriști, dar nu la fel se întâmplă în cazul coloniștilor israelieni armați atunci când fac același lucru, uneori chiar împotriva propriului popor. După cum s-a dovedit a fi în atacul cu bombă din Oklahoma City, câteodată musulmanii sunt prematur acuzați, chiar dacă terorismul este comis de către nemusulmani. Uneori, cei care doresc pacea și cei care se opun acesteia pot fi de aceeași religie.

 29. Ce este „fundamentalismul islamic”?

Nu există un asemenea concept de „fundamentalism” în islam. Mass-media occidentală a inventat acest termen pentru a-i defini pe acei musulmani care doresc să se întoarcă la principiile de bază ale islamului și să își trăiască viața conform acestora. Islamul este o religie a moderației și un musulman practicant cu teamă de Allah nu poate fi un fanatic și nici extremist.

 30. Căsătoria islamică este asemeni căsătoriei creștină?

În islam, căsătoria este una dintre legăturile cele mai sacre pe care doi oameni o pot construi. În plus, căsătoria în islam implică, de asemenea, un acord legal și obligații contractuale cu care soții trebuie să fie de acord.

Potrivit islamului, o fată sau băiat musulman nu pot fi obligați să se căsătorească împotriva voinței lor. Părinții trebuie să joace un rol proactiv și activ în a sugera potențiali soți, dar nu să impună o decizie asupra copiilor lor.

 31. Islamul promovează poligamia?

Nu, poligamia în islam este o permisiune, nu o poruncă. Din punct de vedere istoric, toți profeții, mai puțin Isus (Pacea fie asupra sa!), care nu a fost căsătorit, au avut mai mult de o soție. Permisiunea dată în Coran bărbaților musulmani de a avea mai mult de o soție nu este pentru a le satisface poftele, ci pentru bunăstarea văduvelor și a orfanilor. În perioada preislamică, bărbații obișnuiau a avea mai multe neveste.

Se relatează că un bărbat avea 11 soții, iar atunci când a devenit musulman, l-a întrebat pe Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Ce ar trebui să fac cu atât de multe neveste?” El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Divorțează de toate, cu excepția celor patru.”

Coranul spune:

(...) luaţi de soţii pe acelea care vă plac dintre femei – două, trei sau patru, dar dacă vă temeţi că nu veţi fi drepţi (cu ele), atunci (luaţi) una singură (...)[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 4:3]

Deoarece este foarte dificil să fie la fel de drepți cu toate soțiile, în practică, cei mai mulți dintre bărbații musulmani nu au mai mult de o soție. Chiar și Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), de la 24 până la 50 de ani a fost căsătorit cu o singură femeie, Khadija (Allah să fie mulţumit de ea!). În societatea occidentală, unii oameni care au o singură soție au multe aventuri extraconjugale. Astfel, un studiu publicat în „ﷻ‬.S.A. Today” (04 aprilie 1988, Secțiunea D) a întrebat 4.700 de amante ce statut și-ar dori. Ele au spus că: „ar prefera să fie mai degrabă a doua soție, decât «cealaltă femeie», pentru că ele nu au nici drepturile legale, nici cele financiare pe care le au soțiile și s-ar părea că sunt doar folosite de acești oameni.”

 32. Femeia musulmană este subjugată?

Nu. Dimpotrivă, islamul a ridicat statutul femeilor în urmă cu mai bine de 1400 ani, oferindu-le dreptul să divorțeze, dreptul de a avea independență financiară, precum și sprijinul și dreptul de a fi identificate ca femei demne (hijab), atunci când, în restul lumii, inclusiv în Europa, femeile nu aveau astfel de drepturi. Femeile sunt egale cu bărbații în toate actele de evlavie (Coran 33:32). Islamul le permite femeilor să își păstreze numele dinaintea căsătoriei, banii lor câștigați și să îi cheltuiască după cum doresc, și le cere bărbaților să fie protectorii lor, deoarece femeile pot fi deranjate pe stradă.

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus bărbaților musulmani: "

(...) cel mai bun dintre voi este cel care este cel mai bun cu familia sa.” (Tirmidhi)

Nu islamul, ci unii bărbați musulmani sunt cei care subjugă femeile astăzi. Acest lucru se datorează obiceiurilor lor culturale sau ignoranței cu privire la religia lor.

 33. Islamul este intolerant cu alte minorități religioase?

Islamul recunoaște drepturile minorităților. Pentru a le asigura bunăstarea și siguranța, conducătorii lor musulmani au introdus un impozit (jiziyah) pentru ele. Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a interzis armatelor musulmane să distrugă biserici și sinagogi. Califul Omar (Allah să fie mulţumit de el!) nici măcar nu a permis rugăciunea într-o biserică. Evreii au fost bineveniți și au înflorit în Spania musulmană chiar și atunci când au fost persecutați în restul Europei. Ei consideră acea parte din istoria lor ca fiind Era de Aur. În țările musulmane, creștinii trăiesc în prosperitate, dețin poziții guvernamentale și merg la biserică. Cu toate acestea, nu este întotdeauna disponibilă aceeași toleranță religioasă pentru minoritățile musulmane, așa cum se vede și în trecut în timpul cruciadelor și a Inchiziției spaniole, sau cum se vede acum în evenimentele din Bosnia, Israel și India. Musulmanii recunosc că uneori acțiunile unui conducător nu reflectă învățăturile religiei sale.

 34. Care este punctul de vedere islamic cu privire la...?

a. Întâlniri și relații sexuale premaritale:

Islamul nu este de acord cu amestecarea intimă dintre sexe și interzice relațiile sexuale premaritale sau extramaritale. Islamul încurajează căsătoria ca un scut pentru astfel de ispite și ca un mijloc de a avea iubire reciprocă, milostenie și pace.

b. Avortul

Islamul consideră avortul o crimă și nu îl permite decât pentru a salva viața mamei (Coran 17: 23-31, 6:151).

c. Homosexualitate şi SIDA:

Islamul se opune categoric homosexualității și consideră că este un păcat. Cu toate acestea, medicii musulmani sunt sfătuiți să aibă grijă de bolnavii de SIDA cu compasiune, la fel ca în cazul altor pacienți.

d. Eutanasierea și sinuciderea:

Islamul se opune atât sinuciderii, cât și eutanasierii.

e. Transplantul de organe:

Islamul pune accentul pe salvarea de vieți (Coran 5:32); astfel, transplantul, în general, ar fi considerat admisibil la nevoie, cu acordul donatorului. Vânzarea de organe nu este permisă.

 35. Cum ar trebui să îi trateze musulmanii pe evrei și pe creștini?

Coranul îi numește „oameni ai Cărți”, adică, aceia care au primit Sfintele Scripturi înainte de Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Musulmanilor li se spune să îi trateze cu respect și dreptate și să nu lupte împotriva lor, cu excepția cazului în care aceștia inițiază ostilitățile sau ridiculizează credința lor.

Speranța musulmanilor este că toți li se vor alătura într-un final la adorarea doar a lui Allah și că I se vor supune Voinţei Lui.

„Spune: «O, voi, oameni ai Scripturii, veniţi la un cuvânt comun între noi şi voi: să nu-L adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cu nimic, să nu ne luăm unii pe alţii drept dumnezei, în afară de Allah. Apoi dacă ei vor întoarce spatele, spuneţi-(le): „Mărturisiţi (cel puţin) că noi suntem supuşi!”»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:64]

Și cum rămâne cu hindușii, budiștii, bahai și membrii altor religii? Aceștia ar trebui să fie tratați, de asemenea, cu dragoste, respect și înțelegere pentru a le putea transmite invitația la islam.

 36. Cum garantează islamul drepturile omului?

Libertatea de conștiință este prevăzută de Coran:

„Nu este silire la credinţă! (...)[Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 2:256]

Viața și proprietatea tuturor cetățenilor dintr-un stat islamic sunt considerate sacre indiferent dacă o persoană este musulmană sau nu:

„O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o femeie şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este ʻAlīm (Atoatecunoscător), Khabīr (Bineştiutor).” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 49:13]

 37. De ce este familia atât de importantă pentru musulmani?

Familia este temelia societății islamice. Pacea și securitatea oferite de o familie stabilă sunt foarte apreciate și văzute ca fiind esențiale pentru creșterea spirituală a membrilor săi. O ordine socială armonioasă este creată de existența unor familii extinse; copiii sunt prețuiți și rareori pleacă de acasă până în momentul în care se căsătoresc.

 38. Cum îi tratează musulmanii pe cei bătrâni?

În lumea islamică, nu există case de bătrâni. Efortul de a avea grijă de părinți, în cel mai dificil timp din viața lor, este considerat a fi o onoare și o binecuvântare, precum și o oportunitate pentru creșterea spirituală. Allah ne cere nu numai să ne rugăm pentru părinții noștri, ci și să ne comportăm cu nelimitată compasiune, amintindu-ne că atunci când eram copii neajutorați, ei ne-au preferat pe noi în locul lor. Mamele sunt onorate în mod special. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a învățat că „Paradisul se află sub picioarele mamelor”. (Ahmad şi Nasa’i).

Când ajung la o vârstă înaintată, părinții musulmani sunt tratați cu milă, cu aceeași bunătate și altruism. În islam, a ne servi părinții este a doua obligație după rugăciune și este dreptul lor să aștepte acest lucru. Coranul spune:

„Şi Domnul tău a orânduit să nu-L adoraţi decât pe El şi să vă purtaţi frumos cu părinţii voştri, iar dacă bătrâneţile îi ajung pe unul dintre ei sau pe amândoi lângă tine, nu le ziceţi lor «Of!» şi nu-i certa pe ei, ci spune-le lor vorbe cuviincioase. ~ Şi din îndurare coboară pentru ei aripa smereniei şi îndurării şi spune: «Doamne, fii îndurător cu ei, căci ei m-au crescut (când am fost) mic!»” [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 17:23-24]

 39. Ce putem spune despre mâncare?

Deși este mult mai simplu decât legea alimentară urmată de evrei și de primii creștini, codul pe care musulmanii îl respectă interzice consumul de carne de porc sau de orice fel de băutură îmbătătoare. Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „trupul nostru are drepturi asupra noastră.” (Bukhari), și consumul de alimente sănătoase și un stil de viață sănătos sunt văzute ca obligații religioase. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cereți-i lui Allah certitudinea (în credință) și bunăstarea; pentru că după certitudine, nimănui nu îi este dat un cadou mai bun decât sănătatea!” (Bukhari şi Muslim)

 40. Oricine poate să devină un musulman?

Da, oricine poate. Există două declarații care sunt necesare:

1. a mărturisi că nimeni nu este demn să fie adorat în afară de Allah;

2. a mărturisi că Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este Trimisul lui Allah.

Acest lucru face ca o persoană să devină musulmană. Dar ar trebui spuse în limba arabă. Apoi se recomandă o baie rituală totală.

Ce urmează?

După ce o persoană devine musulmană, învață despre rugăciuni, post, milostenia oferită la săraci și pelerinaj.

Aceștia sunt stâlpii islamului.

Ce urmează?

Musulmanii sunt frați și surori. Un musulman ar trebui să dorească pentru fratele sau sora lui ceea ce își dorește și pentru el însuşi. Bogăția lui Allah nu se împuținează și Allah poate furniza pentru noi toți. Ne rugăm unii pentru alții, ne iubim unii pe alții și dorim pentru frații și surorile noastre ceea ce ne dorim pentru noi.[4]

الحمد لله رب العالمين

وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

Toată Slava I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Atotputernicul să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii!

WWW.ISLAMHOUSE.COM[1] Khan, Personalitatea ultimului Mesager al lui Allah, pp. 17-34

[2] www.knowingallah..com

[3] www: Islamichotline.com

[4] www: Islamicfinder.org