Bârfa și pericolul pe care îl presupune aceasta pentru un nou musulman ()

Ahmed Al-Amir

 

Bârfa (și pericolul pe care îl presupune aceasta pentru un nou musulman) În această broșură, autorul a abordat subiecte precum definiția bârfei, interzicerea acesteia în Nobilul Coran și în Sunnah, precum și ce trebuie să facă un musulman atunci când aude că fratele său este bârfit în absența lui.

|

 Bârfa  (și pericolul pe care îl presupune aceasta pentru un nou musulman)

În numele lui Allah Ar-Rahman (Preamilostivul),

Ar-Rahīm (Prea Îndurătorul)

 Introducere

Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed ibn ‘Abd Allah, asupra familiei sale și a companionilor săi până în Ziua Judecății!

Unele dintre lucrurile cele mai periculoase pentru musulmani în general și pentru noii musulmani în particular sunt bârfa și calomnia, adică, a spune un lucru, chiar și neintenționat, despre o persoană care nu este prezentă și căreia, dacă ar fi de față, nu i-ar plăcea să îl audă. Înainte de a îmbrățișa islamul, noul musulman trăia într-o societate care, departe de a considera bârfa un păcat, îi consideră pe cei care fac aceasta demni de răsplată.

De câte ori nu a expus mass-media în mod public secretele personale ale oamenilor, bărbați și femei deopotrivă, și i-a calomniat? Cu cât mai multe secrete dezvăluie un jurnalist - fără a arăta milă față de cei pe care îi poate afecta și fără a se asigura că este adevărat ceea ce spune - și cu cât scandalul cauzat este mai mare, cu atât mai mare este răsplata, atât din punct de vedere economic, cât și social, acesta obținând o poziție înaltă atât în societate, cât și la locul de muncă.

În islam, bârfa este considerată un păcat grav, iar cel care îl comite va fi pedepsit sever în Ziua Judecății. În islam, toți oamenii au dreptul de a-și proteja onoarea, numele și secretele personale. Astfel, niciun om nu trebuie să spună despre o persoană care nu este prezentă decât lucruri pe care i-ar plăcea să le audă despre el însuși.

Acesta este un mesaj pentru orice nou musulman care dorește să își păstreze religia intactă și pură, departe de orice lucru care ar putea să o afecteze. Nu mai este nevoie să amintim consecințele nefaste ale bârfei, atât pentru individ, cât și pentru societate ca întreg, având în vedere că aceasta răspândește ura și dușmănia printre oameni și expune în mod public secretele și viața personală. Aceste lucruri sunt contrare Legii islamice, care îi încurajează pe oameni să aibă relații bune unii cu alții, răspândind iubirea, prietenia și afecțiunea între ei. Astfel, întreaga comunitate musulmană va deveni asemeni unui zid, în care fiecare cărămidă o susține pe cealaltă.

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Un dreptcredincios este asemeni cărămizilor unui zid pentru alt dreptcredincios, întărindu-se unul pe altul.», spunând aceasta, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi-a împreunat mâinile, încrucișându-şi degetele.” (Al-Bukhari)

Autorul


 Definiția bârfei

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Ştiţi ce este bârfa?» Ei (companionii) au spus: «Allah şi Mesagerul Său ştiu mai bine.» Atunci, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Bârfa înseamnă să vorbeşti despre fratele tău (musulman) într-un mod care lui nu-i place.» L-au întrebat: «Ce se întâmplă dacă fratele meu (musulman) este aşa cum am spus eu?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Dacă el este aşa cum spui tu atunci este bârfă, dar dacă nu este astfel, atunci este calomnie.»

(Muslim)


 Interzicerea bârfei în Nobilul Coran

Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:

„Vai de acela care îşi bate joc de alte persoane prin acţiunile sale (aşa cum este cel care face un semn cu ochiul sau cu capul altei persoane cu privire la defectul altcuiva) sau prin cuvintele sale (calomniatorul sau clevetitorul care îşi bate joc sau vorbeşte despre defectele altei persoane).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 104:1]

„Şi (o, Mohammed) nu te supune celui lipsit de valoare, care jură din obişnuinţă, ~ Un defăimător, care umblă cu bârfe (despre anumite persoane către altele, sperând să rupă legăturile dintre ele).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 68:10-11]

„O, voi cei care credeţi! Feriţi-vă cu străşnicie de bănuieli, căci unele bănuieli sunt păcat (bănuielile şi gândurile rele despre cineva, fără dovezi)! Nu vă iscodiţi şi nu vă ponegriţi unii pe alţii! Oare voieşte vreunul dintre voi să mănânce carnea fratelui său mort (ponegrirea cuiva a fost asemuită cu mâncarea cărnii unui frate, lucru respins de firea omenească)? (Nu!) Voi aţi urât aceasta! Şi fiţi cu frică de Allah, fiindcă Allah este Tawwāb (Primitorul de căință), Rahīm (Prea Îndurător).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 49:12]

„Şi el nu va rosti nici un cuvânt, fără să aibă lângă el un supraveghetor (un înger care înregistrează vorbele şi faptele sale) pregătit (să scrie).” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 50:18]

„Şi nu urma (lucrul despre) care nu ai cunoştinţă (prin auz, văz sau raţiune. Nu urma lucrurile de a căror precizie şi justeţe nu eşti sigur!)! Auzul şi văzul şi inima, pentru toate acestea vei fi întrebat (vei răspunde pentru ceea ce li se atribuie lor în Ziua Învierii)!” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 17:36]

„Iar aceia care îi vor necăji pe dreptcredincioşi şi pe dreptcredincioase, fără ca ei să fi agonisit (ceva pentru care să merite aceasta), aceia vor avea parte de ponegrire şi de păcat învederat.” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 33:58]


 Interzicerea bârfei în Sunnah

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Calomniatorul nu va intra în Paradis.” (Muslim)

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Să vă spun care sunt cei mai buni dintre voi?» Ei au răspuns: «Da!» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cei care vă amintesc de Allah atunci când îi vedeți.» Apoi, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Să vă spun care sunt cei mai răi dintre voi?» Ei au răspuns: «Da!» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cei care calomniază, căutând să provoace certuri între prieteni pentru a-i separa, și doresc să îi determine pe cei nevinovați să comită păcate.»(Al-Adab al-Mufrad)

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Evitați suspiciunea, pentru că este cea mai gravă minciună! Nu vă spionați și nu trageți cu urechea! Nu concurați unii cu alții, nu vă invidiați, nu vă urâți și nu vă evitați unii pe alții! Fiți frați, o, robi ai lui Allah!” (Muslim)

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „O, voi cei care ați crezut cu limbile voastre, dar in inimile cărora nu a ajuns credința! Nu îi bârfiți pe musulmani și nu le căutați greșelile! Pentru că, aceluia care caută greșelile fratelui său musulman, Allah îi va căuta greșelile, iar dacă Allah va căuta greșelile cuiva, El îl va dezonora în propria casă.” (Abu Dawud)

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Unii dintre voi se uită la paiul din ochiul fratelui lor în timp ce uită de trunchiul din propriul ochi.” (Ibn Hibban)

Mama credincioșilor, ‘Aishah (Allah să fie mulțumit de ea!), a relatat: „I-am spus Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): «Este suficient pentru tine că Safiyah este astfel și astfel (în altă versiune, mică de statură).» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Ai rostit un cuvânt care, dacă s-ar amesteca cu apa mării, ar altera-o (...)»” (Abu Dawud și At-Tirmidhi)

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Omul rostește un cuvânt fără să gândească dacă este bine sau rău și, din cauza aceasta, ar putea cădea în Focul Iadului la o adâncime mai mare decât distanța dintre apus și răsărit.” (Muslim)

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cu adevărat, un rob poate rosti un cuvânt, fără să anticipeze consecințele acestuia, pentru care Allah îl va răsplăti din plin până în Ziua Judecății și, cu adevărat, un rob poate rosti un cuvânt, fără să anticipeze consecințele acestuia, pentru care Allah va revărsa asupra lui Mânia Sa, până în ziua în care acesta Îl va întâlni.” (Ibn Hibban)

Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Arabii obișnuiau ca, în timpul călătoriilor, să se servească unii pe alții. Odată, Abu Bakr și ‘Omar (Allah să fie mulțumit de ei!) aveau cu ei un bărbat care îi servea. Ei (Allah să fie mulțumit de ei!) au adormit iar, atunci când s-au trezit, mâncarea nu era pregătită, așa că și-au spus unul altuia: «Doarme ca și cum s-ar afla în casa lui.» Apoi, l-au trezit și i-au spus: «Mergi la Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și spune-i că Abu Bakr și ‘Omar îi transmit salutările lor și îi cer să ne trimită orice fel de mâncare pe care să îl putem mânca cu pâine.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Transmite-le salutări și spune-le că deja au ceva ce pot mânca cu pâine.» Când au auzit acestea, ei s-au îngrijorat și s-au grăbit să meargă la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ei (Allah să fie mulțumit de ei!) i-au spus: «O, Mesager al lui Allah, ți-am cerut să ne dai ceva pe care să îl putem mânca cu pâine, iar tu ai spus că deja avem ceva ce putem mânca cu pâine. Ce ai vrut să spui?» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Carnea fratelui vostru. (Jur) pe Allah, pot vedea carnea lui între dinții voștri.» Ei i-au spus: «Cere iertare de la Allah pentru noi!» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: «Cereți-i lui să ceară iertare de la Allah pentru voi!»(As-Silsilah as-Sahihah)

Odată, Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a trecut pe lângă două morminte, iar oamenii care se aflau în ele erau torturați. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Aceștia nu sunt chinuiți pentru niște păcate mari care să fie greu de evitat. Unul dintre ei nu se ascundea atunci când urina în public, iar celălalt obișnuia să bârfească (pentru a crea neînțelegeri între oameni) (…)(Al-Bukhari)

‘Abd Allah ibn Mas’ud (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că se afla alături de Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atunci când un om s-a ridicat și a plecat, iar altul a început să vorbească despre el. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus:«Curăță-ți dinții!» Omul a întrebat: «De ce să mă curăț? Nu am mâncat carne.» Atunci, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cu adevărat, ai mâncat carnea fratelui tău.»(At-Tabarani)

Mu’adh ibn Jabal (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „«Cineva a vorbit despre un bărbat în fața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: „Cutare nu mănâncă până când nu îi pregătește cineva mâncarea și nu călărește până când nu îi pregătește cineva animalul (cămila sau calul).”» Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «L-ați bârfit pe acest om.» Ei au spus: «O, Mesager al lui Allah, nu am făcut decât să spunem adevărul despre el.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Este suficient păcat să spuneți despre fratele vostru un lucru care nu îi place în absența lui, chiar dacă acel lucru este adevărat.»(Al-Asbahānī și Al-Baghawi)


 Modul de combatere a bârfei

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(...) Cel care crede în Allah și în Ziua de Apoi trebuie să vorbească în cel mai bun mod cu putință (să se abțină de la răutăți sau vorbire indecentă) sau să tacă (...)(Al-Bukhari)

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Niciunul dintre voi nu crede (cu adevărat) până când nu iubește pentru fratele său ceea ce iubește pentru sine.” (Al-Bukhari și Muslim)

Abu al-Yasar Ka’b ibn Amr a relatat că i-a cerut Trimisului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „«O, Mesager al lui Allah, spune-mi o faptă pentru care vom fi primiți în Paradis!» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a arătat către limba sa și a spus: «Controlează asta!» Am repetat întrebarea, iar el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Fie ca mama ta să te piardă! Există ceva care să îi arunce pe oameni în Foc pe fețele - sau pe nasurile - lor  mai mult decât ceea ce rostesc limbile lor?»(Ahmad)

Sufyan ibn ‘Abd Allah Ath-Thaqafi (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că i-a spus Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „«O, Mesager al lui Allah, spune-mi un lucru pe care să îl pot face în mod constant!» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Spune: „Domnul meu este Allah”, apoi fii statornic!» L-am întrebat: «O, Mesager al lui Allah, de ce anume te temi cel mai tare pentru mine?» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și-a prins limba și a spus: «De aceasta.»(Ibn Hibban)

‘Uqbah ibn ‘Amir (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că l-a întrebat pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „«O, Mesager al lui Allah, cum putem obține salvarea?» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Controlează-ți limba, stai în casa ta (adică, nu ieși decât în caz de nevoie) și plângi pentru păcatele tale!»” (Ahmad)

Abu Sa’id Al-Khudri (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Atunci când fiul lui Adam se trezește dimineața, toate membrele lui se supun în fața limbii și îi spun: «Ai teamă de Allah în ceea ce ne privește, pentru că soarta noastră este legată de a ta (adică, vom fi răsplătite sau pedepsite ca urmare a ceea ce ai făcut). Dacă tu ești dreaptă, noi vom fi drepte, iar dacă tu vei devia, și noi vom devia.»”  (Ahmad și At-Tirmidhi)

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Un musulman este cel de ale cărui mâini şi limbă ceilalți sunt în siguranță (...)(convenit)

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Celui care îşi păstrează (castitatea a) ceea ce se află între cele două maxilare (limba sa) şi ceea ce se află între picioarele sale (părţile intime) îi voi garanta Paradisul.” (Al-Bukhari)


 Ce au spus predecesorii bine-călăuziți despre bârfă

‘Abd Allah ibn Mas’ud (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „Pe cel care aude că un credincios este bârfit în absența lui și îl apără, Allah îl va răsplăti atât în această viață, cât și în Viața de Apoi. Pe cel care aude că un credincios este bârfit în absența lui și nu îl apără, Allah îl va pedepsi atât în această viață, cât și în Viața de Apoi. Și nimeni nu a mâncat un dumicat mai rău decât acela care a bârfit un credincios în absența lui. Dacă este adevărat ceea ce a spus, atunci l-a bârfit, iar dacă nu este adevărat, atunci l-a calomniat.” (Al-Adab al-Mufrad)

Qais Abu ibn Hazim (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „Odată, pe când ‘Amr ibn Al-’As mergea împreună cu companionii săi, a trecut pe lângă un măgar mort, care se umflase. El a spus: «(Jur) pe Allah, este mai bine pentru voi să mâncați din acesta până vă săturați, decât să mâncați carnea unui musulman.»” (Al-Adab al-Mufrad)

Al-Hafiz ibn Hajar (Allah să aibă milă de el!) a spus că bârfa înseamnă „a spune despre cineva un lucru care îi displace, fie că este legat de corp, religie sau viața lumească, despre el sau comportamentul lui, despre înfățișarea sau averea lui,  despre tatăl, fiul sau soția lui (soțul său), despre servitorul lui, despre hainele, mișcările, felul lui de a zâmbi sau de a se încrunta, și despre orice este legat de acestea, indiferent dacă aceasta se face în mod verbal, prin gesturi sau prin semne.” (Fath al-Bari)

 Ce trebuie să facă un musulman atunci când aude că fratele său este bârfit în absența lui

Atunci când o persoană aude că o alta este bârfită în absența sa, ea trebuie să îi apere reputația și să îl sfătuiască pe cel care bârfește să înceteze din a face aceasta. Dacă nu poate sau nu este ascultată de către bârfitor, atunci trebuie să părăsească locul în care se află, dacă este posibil.

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Celui care apără onoarea fratelui său (musulman) Allah îi va apăra faţa de Focul Iadului în Ziua Învierii.” (Ahmad și At-Tirmidhi)

Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Pe cel care apără onoarea fratelui său (musulman) Allah îl va elibera din Foc în Ziua Învierii.” (Ahmad și At-Tabarani)

Ka’b ibn Malik (Allah să fie mulțumit de el!) a spus în relatarea sa cu privire la căință: „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se afla printre oamenii din Tabūk. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întrebat: «Ce s-a întâmplat cu Ka’b ibn Malik?» O persoană din Banu Salamah a spus: «O, Mesager al lui Allah, înfrumusețarea mantiei sale și faptul că o admiră din toate părțile l-au reținut.» Mu’adh ibn Jabal (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: «Cât de grav este ceea ce ai spus! O, Mesager al lui Allah! (Jur) pe Allah că nu știm altceva despre el decât lucruri bune.» Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a rămas tăcut.” (Convenit)


 Tipurile de bârfă permise

Kamal Ad-Din ibn Abi Sharif a spus: „Nu sunt considerate a fi bârfă șase situații: atunci când cineva suferă o nedreptate, atunci când se dorește identificarea cuiva, pentru avertizare, atunci când se arată păcatul public al altcuiva, atunci când se cer sfaturi și atunci când este căutat ajutorul pentru a preveni unele rele.” (As-San‘ani în Sabil As-Salam)

Astfel, bârfa îi este permisă celui care suferă o nedreptate, iar el merge la judecător și îi spune: „Cutare și cutare mi-au greșit în cutare și cutare fel.”

De asemenea, bârfa este permisă atunci când cineva este cunoscut după o poreclă (dacă este cunoscut numai după acea poreclă). Astfel, cineva se poate referi la o persoană spunând „Sașiul” sau „Șchiopul”, pentru ca persoana căreia i se adresează să poată recunoaște după poreclă despre cine este vorba. Nu este permisă poreclirea cu intenția de a denigra, iar dacă persoana poate fi recunoscută după alt nume, atunci trebuie să se facă referire la ea cu acel nume.

De asemenea, este permisă avertizarea sau sfătuirea unor musulmani cu privire la răul care poate veni din partea cuiva. De exemplu, în cazul în care cineva dorește să se căsătorească, să colaboreze cu cineva sau să se mute în vecinătatea cuiva și cere sfatul în legătură cu aceasta, cel întrebat nu trebuie să ascundă nimic din ceea ce știe și trebuie să dezvăluie defectele persoanei cu privire la care este consultat.

Bârfa este permisă împotriva celor care inovează în chestiunile religioase și comit în mod deschis păcate precum consumul de alcool în public sau luarea pe nedrept a averii oamenilor. În acest caz, este permisă menționarea în mod public a acestor lucruri, însă este interzisă menționarea oricărui alt păcat pe care nu îl comit în mod deschis.

De asemenea, este permisă bârfa în cazul celui care merge la un avocat pentru a căuta un sfat, spunând: „Cutare și cutare mi-a greșit în cutare și cutare fel.” Astfel, el poate întreba dacă persoana care l-a nedreptățit avea dreptul să procedeze în acest mod și cum își poate recupera drepturile, anulând nedreptatea pe care a suferit-o.

În plus, o persoană are dreptul de a cere ajutor pentru a îl opri pe cel care comite păcate și a-l ajuta să revină la Calea cea Dreaptă. Astfel, ea îi poate spune cuiva care are puterea de a preveni răul: „O, cutare și cutare, oprește-l pe cutare din a face rău!” Dacă intenția este alta decât prevenirea unui rău, bârfa este interzisă.