Lăsaţi Biblia să vorbească! ()

Abd Ar-Rahman Demishqia

 

Biblia, cartea sfântă a creştinilor, conţine anumite lucruri mai puţin cunoscute acestora, după cum urmează: texte false cu privire la Atributele lui Dumnezeu, texte false cu privire la Profeţi, pe care îi acuză în mod eronat de anumite acţiuni ilicite, poveşti bizare etc. Cu toate acestea, mulţi creştini nu cunosc foarte multe detalii pe care Biblia le cuprinde, fie din neştiinţă, fie din cauza anumitor preoţi care aleg să ascundă adevărul. De aceea, această carte îşi propune să aducă la lumină o serie de versete bliblice controversate, prin intermediul cărora, cu voia lui Allah, cât mai multe inimi să fie luminate.

|


دع الكتاب المقدس يتكلم

Lăsaţi Biblia să vorbească !

 După ce am citit Biblia...


 Celor care poartă adevărul în inimile şi minţile lor, ca şi celor care caută cu sinceritate să cunoască adevărul, le prezint cartea mea despre Scriptură, un scurt rezumat al cercetărilor pe care le-am făcut cu referire la Biblie.

            După ce am citit Biblia în mod corect şi complet, am putut observa că aceasta conţine următoarele lucruri:

            1. texte false cu privire la Atributele lui Dumnezeu;

            2. texte false cu privire la Profeţi, pe care îi acuză în mod eronat de adulter, preacurvie şi idolatrie;

            3. poveşti obscure cu privire la detaliile fizice ale acestora;

            4. poveşti bizare, aşa cum este cea despre copacul care i-a adunat pe toţi ceilalţi pomi pentru a alege un conducător printre ei.

            Cu toate acestea, încă sunt destul de multe persoane care nu cunosc nimic din toate aceste lucruri. Motivele pentru acest fapt ar putea fi următoarele:

            ● lungimea deosebită a Bibliei, de peste trei mii de pagini, fapt pentru care poate fi dificil pentru anumite persoane să o citească.

            ● faptul că mulţi dintre creştini nu citesc Biblia, însă o revendică numai în materie de tradiţie.

            ● activitatea preoţilor, care aleg să le citească oamenilor doar ceea ce doresc din cele despre care au cunoştinţe.

            De aceea, înainte de a întoarce următoarea pagină, vă sugerez:

            ● să vă apropiaţi de această carte cu umilinţă, ferindu-vă să cădeţi în extrema fanatismului, care este piatra despărţitoare pe care Satana o aşează între oameni şi adevăr;

            ● să Îl rugaţi pe Domnul vostru să vă deschidă inimile astfel încât acestea să poată primi adevărul;

            ● să Îl rugăm cu toţii, atât eu, ca autor, cât şi voi, ca cititori, pe Dumnezeu să ne călăuzească întotdeauna pe Calea Adevărului...

Amin!


  

 Cuvânt înainte

Toată lauda I se cuvine lui Allah Preaînaltul şi toate

binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed,

 asupra familiei sale, companionilor săi şi asupra tuturor celor

care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah

Cel Atotputernic să aibă milă de ei în

Ziua Judecăţii

           Te poţi întreba: de unde pot şti că această carte urmează în totalitate Cuvântul lui Dumnezeu? Cum pot cunoaşte care dintre numeroasele „Cărţi Sfinte” este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu? Este Cartea Sfântă în care cred una falsă?

            Cum pot să mai cred într-o religie din moment ce ştiu că acea Carte Sfântă pe care o foloseşte este una falsă?

            Cum poate fi aceasta credinţa cea adevărată în timp ce falsitatea este atât de evidentă în interiorul cărţii sale, o carte plină de erori, contradicţii şi istorii fabricate, scrise de mâna omului?

            Nu trebuie să fac altceva decât să o citesc pentru a şti că aceasta nu este cu adevărat Cuvântul lui Dumnezeu.

            Însă, cum aş putea să judec cu dreptate în timp ce sunt părtinitor cu privire la aceasta şi nu sunt dispus să accept orice fel de critică la adresa acesteia?

            Chiar sunt un căutător al adevărului sau sunt inamicul adevărului?       

            Pentru a putea rezolva această problemă, un căutător al adevărului trebuie să aibă o vedere clară şi o minte limpede şi ar trebui să aibă următoarele caracteristici:

            ● o atitudine inteligentă, ştiinţifică şi atentă;

            ● dorinţa de a afla adevărul, indiferent care este acesta;

            ● o minte deschisă, aflată departe de orice fel de prejudiciu sau de bigotism.

            Un căutător al adevărului ar trebui să se teamă de falsitate, să sprijine adevărul şi să îşi ia angajamentul ferm de a îl găsi. Astfel, ar trebui:

            1. să ne întoarcem cu sinceritate către Domnul nostru şi să Îi cerem Călăuzirea Sa, astfel încât să putem găsi adevărul;

            2. să ne gândim cât de mult avem nevoie de o viziune fermă a adevărului şi de un angajament ferm pentru găsirea acestuia. De asemenea, să ne gândim cât de mult avem nevoie să cerem Călăuzirea puternică a Domnului nostru şi Ajutorul Său pentru a putea să aflăm adevărul.

            Toate acestea trebuie să existe, pentru că fără Ajutorul şi Călăuzirea lui Dumnezeu nimeni nu va putea să găsească vreodată adevărul.

            Nu este nicio îndoială asupra faptului că adevărata religie a lui Dumnezeu nu este greu de găsit. Cu adevărat, aceasta se află chiar în faţa noastră. Dacă nu ar fi fost astfel, atunci oamenii ar fi strigat în Ziua Judecăţii: „O, Doamne, ai trimis Tu jos pe Pământ cartea Ta cea dreaptă astfel încât să părăsim religia cea falsă?”

            Obligaţia noastră este să facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a ne asigura reuşita în Viaţa de Apoi. Ne întrecem unul cu altul, străduindu-ne şi alergând după această viaţă, dorindu-ne să ne trăim fiecare clipă de pe acest Pământ la maxim. De aceea, de ce să nu alergăm tot la fel şi după Paradis, locul în care niciun om nu va suferi şi nu va muri, unde niciun om nu va fi atins de suferinţă sau oboseală şi ale cărui frumuseţi nu au fost văzute de ochiul uman încă, despre care nicio ureche nu a auzit şi la care nicio inimă nu a sperat.

Ce este în neregulă cu oamenii de nu se străduiesc pentru a dobândi răsplata din Viaţa de Apoi?

            Nu este oare adevărată afirmaţia că oamenii vor fi împărţiţi în Ziua Judecăţii în două grupuri: credincioşi şi necredincioşi?

Aceştia vor merge în două direcţii diferite: una către Paradis şi una către Infern.

De asemenea, oamenii vor fi împărţiţi în două: fericiţi şi nefericiţi.

            Aşadar, de ce suntem nepăsători cu privire la Viaţa de Apoi, care este locul etern de odihnă? Însă, să nu uităm că etern este atât Paradisul, cât şi Iadul.

            Imaginaţi-vă că vă aflaţi în pragul morţii, numărându-vă ultimele bătăi de inimă, luându-vă rămas-bun de la preaiubita voastră viaţă, de care inima voastră a fost ataşată, ştiind cu siguranţă că nu vă aflaţi pe Calea cea Dreaptă şi că încă urmaţi o religie falsă, care nu aduce mulţumirea Domnului vostru. Gândiţi-vă la acest moment critic şi urât, atunci când trăiţi această viaţă, având o falsă religie şi o falsă credinţă şi amintiţi-vă că nu există niciun fel de salvare pentru cei care nu au urmat religia cea adevărată.

            Găsirea credinţei adevărate este cea mai mare încercare pe care o avem de trecut pe Pământ şi vom fi testaţi pentru a se putea observa dacă dorim să urmăm adevărul sau nu, iar dacă l-am găsit, vom fi testaţi pentru se putea vedea dacă l-am respectat sau nu, practicat şi dacă ne-am supus acestuia sau nu.

            Acesta ar trebui să fie singurul ţel al vieţii voastre, să căutaţi adevărul şi să vă supuneţi acestuia şi să nu pierdeţi în faţa încercărilor acestei lumi, mergând în faţa Domnului vostru cu altă religie decât a Sa, cu o credinţă păgână, politeistă sau cu o religie tribală. Ar trebui să ne străduim pentru a ne salva începând chiar de astăzi, cu cea mai mare seriozitate, ştiind că mâine ar putea fi prea târziu pentru aceasta.

            Pentru a găsi adevărul cu uşurinţă, ar trebui să urmaţi următoarele reguli simple:

            1. să fiţi sinceri şi corecţi, căutând adevărul însuşi şi nimic altceva;

            2. ar trebui să vă rugaţi în mod constant lui Dumnezeu, pentru a vă deschide piepturile către adevăr şi să nu uitaţi că inimile voastre se află în Mâinile Sale şi că poate să schimbe ceea ce se află în interiorul acestora şi ştie ceea ce acestea intenţionează chiar înainte ca mâinile noastre să se ridice pentru a Îi cere ceva.

            Dumnezeu ştie atunci când căutaţi adevărul cu sinceritate, de aceea, El vă va deschide inimile spre lumina credinţei, şi, de asemenea, ştie când sunteţi falşi şi, de aceea, vă va deschide calea spre întuneric, făcând ca inimile voastre să fie oarbe.

            Problema pe care o întâmpinăm cu toţii în zilele noastre nu este aceea că nu citim, ci faptul că suntem mândri şi mulţumiţi cu noi înşine în mod nejustificat. Suntem înclinaţi spre fanatism şi spre căutarea scuzelor în minciună. Unii oamenii, chiar dacă văd un obiect având culoarea neagră spun despre acesta că este alb. Alţii ţin cu tărie la religia părinţilor lor, pentru niciun alt motiv cu excepţia faptului că aceasta este religia cu care i-au găsit şi pe care familia lor a urmat-o. Astfel, religia devine ceva care este moştenit, asemeni numelui, banilor, caselor sau mobilei.

            Câteodată, oamenii citesc doar pentru a cunoaşte, însă fără a avea nicio dorinţă de a obţine vreun beneficiu din cunoaşterea pe care au câştigat-o şi chiar dacă ştiu că ar trebui să Îi ceară lui Dumnezeu să îi călăuzească, ei nu o fac. De aceea, ar trebui să nu uităm că atunci când citim trebuie să ne pregătim pentru a găsi adevărul şi să ne schimbăm în conformitate cu ceea ce găsim. Aceasta este singura modalitate prin care putem beneficia de ceea ce citim.

            Adevărul te poate şoca atunci când îl conştientizezi, poate să aibă o greutate deosebit de mare, sau să fie prea amar atunci când apare, însă aceasta nu schimbă cu nimic faptul că este adevărul pe care trebuie să îl accepţi. Ar trebui să judeci cu atenţie înainte de a îl respinge şi să fii conştient de faptul că dacă nu ai răbdare în această privinţă acum, nu vei putea avea răbdare nici în privinţa pedepsei de mai târziu, adusă de respingerea lui astăzi.

            Gândeşte-te la acest aspect! Cât de mult vei regreta faptul că ai făcut alegerea greşită mâine (în Ziua Judecăţii), atunci când Judecata lui Dumnezeu se va abate asupra ta şi când vei pierde? Care va fi reacţia ta atunci?

            Nu te lăsa înşelat de vorbele dulci ale altor oameni care speră să îţi domine mintea printr-un mod simplu, spunându-ţi: „Aşteaptă pentru răsplata din Ziua Judecăţii, aşteaptă pentru norul ce te va purta spre Paradis doar pentru că ai crezut că acest bărbat este Dumnezeu!”

 Era cunoaşterii nu a reuşit să distrugă fanatismul...

            În trecut, se obişnuia ca ideile să fie strâns legate de cei care le creau, mai ales dacă acesta era un foarte cunoscut gânditor sau un filosof. În acest caz, ideile lor erau acceptate, iar noile idei aduse erau respinse, considerate a fi false. Despre un om cunoscut se spunea că are idei măreţe, în timp ce despre o persoană insignifiantă se spunea că aduce idei inutile.

            Am greşi dacă am crede că fanatismul este un fapt care a existat doar în trecut, ceva ce nu mai există în timpurile moderne şi în vieţile noastre. Greşim atunci când credem că acesta nu îşi are locul în timpurile moderne şi că timpurile moderne i-au făcut pe oameni rezonabili şi cu o minte deschisă. Suntem în secolul douăzeci şi unu, secolul analizei şi al intelectualităţii, când deja se cunoaşte că întoarcerea spre adevăr este mai bună decât rămânerea în greşeală.

            În realitate, fanatismul încă se află printre noi. Sunt oameni care îşi ascund inimile în spatele unor pietre, îşi închid ochii şi îşi acoperă urechile, negând orice fel de cunoaştere ce ar putea ajunge la inimile oamenilor. Ei sunt surzi, iar ochii lor sunt complet orbi. Astfel de oameni nu vor să audă adevărul şi nici nu îi lasă pe alţii să îl audă.

 Iniţialele pentru cărţile Biblice, în ordine alfabetică

Amos.          Amos                                         Iov.               Iov     

Apoc.           Apocalipsa                                 Isa.               Isaia     

Cânt.             Cântarea cântărilor                    Iuda.             Iuda   

Col.              Coloseni                                    Jud.               Judecătorii

1-2Cor.        1-2Corinteni                              Lev.               Leveticul

1-2Cron       1-2Cronici                                 Luc.               Luca

Dan.             Daniel                                       Mal.               Maleahi

Deut             Deuteronomul                           Marc.            Marcu

Ecl.              Eclesiastul                                 Mat.              Matei

Efes.            Efeseni                                       Mica.            Mica

Est.              Estera                                         Naum.          Naum

Evr.             Evrei                                           Neem.          Neemia

Ezec.           Ezechiel                                      Num.            Numeri

Ezra.            Ezra                                           Obad.            Obadia

Exod.           Exodul                                       Osea.            Osea

Fac.              Facerea                                      1-2Pet.          1-2Petru

Fapt.            Faptele apostolilor                      Plâng.          Plângerile lui Ieremia

Filim.           Filimon                                      Prov.            Pildele sau proverbele

Filip.            Filipeni                                                                            lui Solomon

Gal.              Galateni                                     1-2 Reg.       1-2Împăraţi(Regi)

Hab.             Habacuc                                     Rom.            Romani

Hag.             Hagai                                         Rut.               Rut

Iac.               Iacov                                         1-2Sam.        1-2Samuel

Ier.               Ieremia                                      Tef.               Tefame

Ioan.             Ioan                                           1-2Tes.         1-2Tesaloniceni

1-2-3Ioan.    1-2-3Ioan                                   1-2Tim.        1-2Timotei

Ioel.              Ioel                                            Tit.               Ttit

Iona.             Iona                                           Zah.              Zaharia

Ios.               Iosua

 Iniţialele pentru diferitele versiuni ale Bibliei

R.S.V.    Versiunea standard revizuită (Engl.)

K.J.V      Versiunea Regelui Iacob   (Engl.)

N.I.V.     Noua versiune internaţională  (Engl.)

L.B.V     Living Bible Version

G.N.B    Good News Bible (Known as Today's English Language)

Cazuri de incest

 Profeţii dezbrăcaţi

[Fac. 9:21-22]     

 Noe a băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său.

Ham [fiul său] a văzut goliciunea tatălui său...

[1Sam. 19:23-24]

Spiritul lui Dumnezeu a venit peste Samuel... şi s-a dezbrăcat de haine şi a prorocit şi el înaintea lui Samuel;

şi s-a aruncat dezbrăcat la Pământ toată ziua aceea şi toată noaptea.

[2Sam. 6:20]       

David dansa gol înaintea oamenilor şi înaintea Domnului.

[Exod. 15:20]        

Maria, proorociţa, sora lui Aaron, a luat în mână o tamburină, şi toate femeile au venit după ea, cu tamburine şi jucând.

 Soţii adulteri

 [Judec. 14:19]

 Duhul Domnului a venit peste Samson, şi s-a coborât la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de oameni.

 [Judec. 15:5]

 Samson a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât şi grâul care era în  picioare, ba încă şi grădinile de măslini.

[Judec. 16:1]       

Samson a plecat la Gaza; acolo a văzut o prostituată şi a intrat la ea.

 Fiicele lui Lot au săvârşit incest cu acesta

[Fac. 19:30-32]    

Cea mai mare a zis celei mai tinere: „Tatăl nostru este bătrân; şi nu mai  este niciun bărbat în ţinutul acesta, ca să intre la noi, după obiceiul tuturor  ţărilor.

Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin şi să ne culcăm cu el, ca să ne  păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.”

            Au făcut, dar, pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea; şi cea mai mare s-a dus şi s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a  culcat cu ea, nici când s-a sculat.

            A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: „Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem să-i dăm să bea vin şi în noaptea  aceasta, şi du-te de te culcă şi tu cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.”

Au dat tatălui lor de a băut vin şi în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus şi s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat.

Astfel, cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor.

 Iuda a săvârşit incest cu nora sa

            Iuda a comis adulter cu nora sa, Tamar.

[Fac. 38:15-24]

Iuda a văzut-o şi a luat-o drept prostituată, pentru că îşi acoperise faţa.

S-a abătut la ea din drum şi a zis: „Lasă-mă să mă culc cu tine!” Căci n-a cunoscut-o că era nora sa. Ea a zis: „Ce-mi dai ca să te culci cu mine?”

El a răspuns: „Am să-ţi trimit un ied din turma mea.”  Ea a zis: „Îmi dai un zălog până îl vei trimite?”

El a răspuns: „Ce zălog să-ţi dau?” Ea a zis: „Inelul tău, lanţul tău şi toiagul  pe care-l ai în mână.” El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea; şi ea a rămas însărcinată de la el...

Cam după trei luni, au venit şi au spus lui Iuda: „Tamar, nora ta, a curvit şi a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei.”

 David a avut relaţii intime cu soţia vecinului său

[2Sam. 11:2-27]   

 David s-a sculat de pe pat; şi pe când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip.

David a întrebat cine este femeia aceasta şi i-au spus: „Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hititul.”

Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea... Femeia s-a întors acasă şi i-a trimis mesaj lui David că este însărcinată. David l-a chemat pe soţul ei şi i-a dat să mănânce şi să bea până ce l-a îmbătat.

             A doua zi dimineaţa, David a scris o scrisoare lui Ioab şi a trimis-o prin Urie.

             În scrisoarea aceasta scria: „Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei şi trageţi-vă înapoi de la el, ca să fie lovit şi să moară.”

            După ce Urie a murit şi a trecut perioada de doliu, David a trimis o scrisoare soţiei acestuia, cerându-i să se mute în casa lui, iar aceasta a sosit şi a devenit soţia sa şi i-a dăruit un fiu.

 Dumnezeu l-a pedepsit pe David[1]

[2Sam. 12:10-11] 

Domnul i-a spus lui David: „... pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hititul...

Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta şi voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale şi le voi da altuia care se va culca cu ele în faţa soarelui acestuia.”

 Fiul lui David a săvârşit incest cu sora sa

Amnon, fiul lui David, s-a îndrăgostit de sora sa, Tamar.

[2Sam. 13:1-14 ]

Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sora sa, Tamar; căci era fecioară şi-i venea greu lui Amnon să-i facă ceva.

Amnon avea un prieten, care i-a spus: Culcă-te în pat şi fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui: „Dă voie surorii mele Tamar, să să-mi dea să mănânc; să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare, ca s-o văd şi s-o iau din mâna ei.”

Tamar a luat turtele pe care le făcuse şi le-a dus fratelui său Amnon, în odaie.

Pe când i le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o şi i-a zis: „Vino, soro, şi culcă-te cu mine.”

Ea i-a răspuns: „Nu, frate, nu mă necinsti”... Însă el nu a ascultat-o şi, fiind mai puternic decât ea, a silit-o şi s-a culcat cu ea.

 Ia-ţi de soţie o prostituată!

[Osea. 1:2]

Când Dumnezeu i-a vorbit lui Osea, El i-a spus: „Du-te şi ia-ţi o nevastă prostituată şi copii din curvie; căci ţara a săvârşit o mare curvie, părăsind pe pe Domnul!

[Fac. 35:22]         

Ruben s-a dus şi s-a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său.

[Fac. 49:4]            

Tatăl său l-a învinuit, spunându-i: „... tu nu vei mai avea întâietatea! Căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul, suindu-te în el.”

 Profeţi păgâni

[1Reg. 11:3]         

Solomon  a avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare; şi nevestele i-au abătut inima de la credinţa în Dumnezeu.

 Aaron a creat viţelul de aur

[Exod. 32:2-4]      

Aaron le-a spus oamenilor lui Israel: „Scoateţi cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor şi fiicelor voastre, şi aduceţi-i la mine.”

Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus lui Aaron.

El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat. Şi ei au zis: „Israele! Iată Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!”

 Literatura sexuală în Biblie

[Prov. 7:7-22]          

Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte.

Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.

Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă.

Şi iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată...

Când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă.

Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a zis: „... ţi-am  ieşit înainte să te caut, şi te-am şi găsit... mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară.

            Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări, căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie  lungă.

           Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la tăiat.

 Sânii femeilor în Biblie

[Cânt. 1:13-15]     

Preaiubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir care se odihneşte între   sânii mei... Ce frumos eşti, preaiubitule, ce plăcut eşti! Verdeaţa este           patul[2] nostru.

[Cânt. 3:1-5]        

Am căutat noaptea în aşternutul meu, l-am căutat pe iubitul inimii mele; l-am căutat, dar nu l-am găsit…

            L-am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat şi nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit.

            Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele şi cerboaicele de pe câmp: nu stârniţi, nu treziţi dragostea până nu vine ea.

 Cântarea Cântărilor – O carte a flirtului

[Cânt. 4:1-5]        

Cât de frumoasă eşti iubito!... Buzele tale sunt ca un fir de cârmâz... obrazul tău este ca o jumătate de rodie... Gâtul tău este ca turnul lui David.

Amândoi sânii tăi sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare... Ce dulceaţă în dezmierdările tale, soro, mireaso! Dezmierdările tale preţuiesc mai mult decât vinul...

[Cânt. 8:8-10]        

Avem o soră micuţă care n-are încă sâni. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni peţitorii?...

Eu sunt un zid, şi sânii mei sunt ca nişte turnuri.

 Bucură-te cu ele!

[Prov. 5:18-19]    

... bucură-te de nevasta tinereţii tale.

Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!

 Limbajul sexual al lui Ezechiel

[Ezec. 16:1-39]     

Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: „Fiul omului, arată Ierusalimului urâciunile lui!”...

Dar te-ai încrezut în frumuseţea ta şi ai curvit la adăpostul numelui tău celui mare; ţi-ai revărsat curviile înaintea tuturor trecătorilor şi te-ai dat lor... şi ţi-ai făcut nişte chipuri de bărbaţi, cu care ai curvit...

Şi în mijlocul tuturor urâciunilor şi curviilor tale, nu ţi-ai adus aminte de vremea tinereţii tale când erai goală, goală de tot...

... ţi-ai desfăcut picioarele înaintea tuturor trecătorilor, ai făcut tot mai  multe curvii.

Ai preacurvit cu egiptenii, vecinii tăi, cu trupul plin de vlagă şi ţi-ai  înmulţit curviile ca să Mă mânii.

Tuturor curvelor li se plăteşte o plată; dar tu ai dat daruri tuturor ibovnicilor tăi, i-ai câştigat prin daruri, ca să-i tragi la tine din toate părţile şi să curveşti cu ei.

De aceea, ascultă, curvo... pentru că ţi-ai risipit banii în felul acesta şi ţi-ai descoperit goliciunea în curviile tale cu ibovnicii tăi... voi strânge pe toţi ibovnicii cu care te dezmierdai, pe toţi aceia pe care i-ai iubit şi pe toţi aceia pe care i-ai urât; da, îi voi strânge împotriva ta din toate părţile, îţi voi dezveli goliciunea înaintea lor şi îţi vor vedea toată goliciunea.

Te voi da în mâinile lor; îţi vor surpa casele de curvie şi îţi vor nimici înălţimile; te vor dezbrăca de hainele tale, îţi vor lua toată podoaba de pietre scumpe şi te vor lăsa goală, goală de tot.

 Povestea celor două prostituate: Ohola şi Oholiba

[Ezec. 32:2-31]     

O, fiu al omului, erau două femei... Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinereţea lor; acolo le-au fost strânse ţâţele, acolo le-a fost atins sânul fecioresc. Cea mai mare se chema Ohola, şi sora ei, Oholiba... Ohola nu Mi-a fost credincioasă; s-a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei...

Aceştia se culcaseră cu ea în tinereţea ei, îi atinseseră sânul fecioresc şi îşi vărsaseră curviile peste ea.

De aceea, am dat-o în mâinile ibovnicilor ei... Ei i-au descoperit goliciunea...

            Sora ei, Oholiba, a văzut lucrul acesta şi a fost mai fără frâu decât ea în   patima ei; şi a întrecut pe sora sa în curvii... Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri nişte zugrăveli de bărbaţi... şi s-a aprins după ei la cea dintâi privire, şi le-a trimis soli în Haldeea.

            Şi copiii Babilonului au venit la ea, în patul de dragoste, şi au spurcat-o cu curviile lor. Aşa că ea s-a spurcat cu ei, şi apoi inima i s-a înstrăinat de ei.      Şi când şi-a dezgolit ea necurăţia, şi-a descoperit goliciunea...

            Dar ea şi-a înmulţit curviile tot mai mult, gândindu-se iarăşi la zilele tinereţii ei când curvea în ţara Egiptului.

            Ea s-a aprins după nişte necuraţi a căror carne era ca a măgarilor şi a căror apropiere era ca a armăsarilor.

            Astfel, ţi-ai înnoit iarăşi nelegiuirea tinereţii tale, când egiptenii îţi strângeau sânii, din pricina sânului tău fecioresc...

            „Iată că aţâţ împotriva ta pe ibovnicii tăi de care ţi-ai înstrăinat inima şi-i aduc din toate părţile împotriva ta...

            Se vor purta cu ură cu tine; îţi vor ridica toate bogăţiile şi te vor lăsa goală, goală de tot. Ruşinea necurăţiilor tale se va descoperi, ruşinea nelegiuirilor      şi curviilor tale.

            Lucrurile acestea ţi se vor întâmpla pentru că ai curvit cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor.

            Ai mers pe calea surorii tale, de aceea şi Eu îţi pun potirul ei în mână.”

 Dumnezeu îi face pe oameni să comită adulter

[Amos. 7:16-17]  

Dumnezeu i-a spus lui Amaţia: „Nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!”

Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul: „Nevasta ta va curvi în cetate, fiii şi fiicele tale vor cădea loviţi de sabie.”

[Ier. 8:9-10]          

Înţelepţii au respins Cuvântul Domnului lor... De aceea, pe nevestele lor le voi da altora.

[Isa. 3:16-17]       

Domnul zice: „Pentru că fiicele Sionului sunt mândre şi umblă cu gâtul întins şi cu priviri pofticioase, pentru că păşesc mărunţel şi zornăie cu   verigile de la picior.

Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Sionului, Domnul le va descoperi ruşinea.”

[Ier. 13:22]           

 „Din pricina mulţimii nelegiuirilor tale ţi s-au ridicat poalele hainelor şi ţi se dezgolesc călcâiele cu sila.

De aceea îţi voi ridica poalele şi ţi le voi da peste cap ca să ţi se vadă ruşinea. Am văzut preacurviile şi nechezăturile tale, curviile nelegiuite pe dealuri şi în ogoare, ţi-am văzut urâciunile.”

[Naum. 3:4-5]    

Din pricina multelor curvii ale curvei plină de farmec, fermecătoare iscusită, care vindea neamurile prin curviile ei.

             „... îţi voi ridica poalele peste cap ca să-ţi vadă neamurile goliciunea, şi              împărăţiile, ruşinea.”

[Osea. 2:2-10]      

Domnul a spus: „Plângeţi-vă, plângeţi-vă împotriva mamei voastre! Căci nu este nevasta Mea, şi Eu nu sunt bărbatul ei! Să-şi depărteze preacurviile dinaintea ei şi preacurviile de la sânii ei!

            Altfel, o dezbrac în pielea goală... Nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie... Şi acum îi voi descoperi ruşinea înaintea ibovnicilor ei.”

 Limbajul biblic

 Dezgustătoarea poruncă dată lui Ezechiel

[Ezec. 4:12-15]

 Domnul i-a spus lui Ezechiel: „Hrana s-o mănânci ca turte de orz, pe care le vei coace în faţa lor cu balegă de om.” Şi Domnul a zis: „Aşa îşi vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamuri...”

  Apoi Ezechiel a spus: „Ah! Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată; din tinereţea mea şi până acum, niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort sau sfâşiat şi nicio carne necurată n-a intrat în gura mea.”

Domnul i-a răspuns, spunându-i: „Ei bine, iată că îţi dau balegă de bou în loc de balegă omenească, şi-ţi vei face pâinea pe ea.”

 Ei mănâncă balega şi îşi beau urina

[2Reg. 18:27]        

Rabşache le-a răspuns: „Oare stăpânului tău şi ţie m-a trimis stăpânul meu să spun aceste vorbe? Oare nu acestor oameni care stau pe zid să-şi mănânce balega şi să-şi bea urina cu voi?”

 Termenul de «bastard» în Biblie

[Deut. 23:2]        

Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului...

[Evr. 12:8]         

 ... atunci sunteţi bastarzi şi nu fii. (K.J.V.)

[Evr. 12:8]          

Aceasta înseamnă că nu sunteţi cu adevărat fii, ci bastarzi. (G.N.B.)

 Cum să îţi salvezi soţul!

[Deut. 25:11-12]  

Când doi oameni se vor certa unul cu altul, şi nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul său din mâna celui ce-l loveşte, dacă întinde mâna şi apucă pe acesta din urmă de părţile ruşinoase, să-i tai mâna: să n-ai nicio milă de ea.

 Modul biblic de exprimare

[Ecl. 3:1-7]         

Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui.

Naşterea îşi are vremea ei, şi moartea îşi are vremea ei; săditul îşi are vremea lui, şi smulgerea celor sădite îşi are vremea ei...

Aruncarea cu pietre îşi are vremea ei, şi strângerea pietrelor îşi are vremea ei; îmbrăţişarea îşi are vremea ei, şi depărtarea de îmbrăţişări îşi are      vremea ei...

Ruptul îşi are vremea lui, şi cusutul îşi are vremea lui...

[Ecl. 7:1-3]          

Ziua morţii [este mai bună] decât ziua naşterii.

Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere...

Mai bună este întristarea decât râsul; căci, prin întristarea feţei, inima se  face mai bună.

[Iov. 35:10-11]     

Dumnezeu este Făcătorul meu, care ne insuflă cântări de veselie noaptea, care ne învaţă mai mult decât pe dobitoacele Pământului şi ne dă mai multă pricepere decât păsărilor Cerului.

[1Sam. 2:1-2]       

Ana s-a rugat şi a zis: „Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălţată de Domnul; mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmaşilor mei... şi nu este stâncă aşa ca Dumnezeul nostru.”

 Femeile în Biblie

 Menstruaţia în Biblie

[Lev. 15:19-29]    

Femeia  care va avea o scurgere,  şi anume o scurgere de sânge din  trupul ei, să rămână şapte zile în necurăţia ei. Oricine se va atinge de ea va fi necurat până seara.

Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea ea va fi necurat.

Oricine se va atinge de patul ei să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.

 Dacă este ceva pe patul sau pe lucrul pe care a şezut ea, cine se va atinge de lucrul acela va fi necurat până seara.

Dacă se culcă cineva cu ea şi vine peste el necurăţia femeii aceleia, el va fi necurat timp de şapte zile, şi orice pat în care se va culca va fi necurat.

Femeia care va avea o scurgere de sânge timp de mai multe zile, afară de soroacele ei obişnuite, sau a cărei scurgere va ţine mai mult ca de obicei, va fi necurată tot timpul scurgerii ei, ca pe vremea când îi vine sorocul.

Orice pat în care se va culca în timpul cât va ţine scurgerea aceasta va fi ca şi patul din timpul când ea este la scurgerea de la soroc; şi orice lucru pe      care va şedea va fi necurat ca atunci când este ea la scurgerea de la soroc.

Oricine se va atinge de ele va fi necurat; să-şi spele hainele, să se scalde în apă, şi va fi necurat până seara.

După ce va fi curăţată de scurgerea ei, să numere şapte zile, şi apoi va fi curată.

A opta zi, să ia două turturele sau doi pui de porumbel şi să-i ducă          preotului, la uşa Cortului întâlnirii.

 Motivul din spatele durerii naşterii

[Fac. 3:16]             

Dumnezeu i-a spus Evei atunci când aceasta l-a tentat pe Adam: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”

 Perioada postnatală în Biblie

[Lev. 12:2-5]      

Când o femeie va rămâne însărcinată şi va naşte un copil de parte bărbătească, să fie necurată şapte zile; să fie necurată ca în vremea sorocului ei... Dacă naşte o fată, să fie necurată două săptămâni...

 După un contact sexual

[Lev. 15:16-17]    

Omul care va avea o scurgere a seminţei în somn să-şi scalde tot trupul în apă, şi va fi necurat până seara.

Orice haină şi orice piele care vor fi atinse de scurgerea lui vor fi spălate cu apă, şi vor fi necurate până seara.

[Lev. 22:7]         

După asfinţitul soarelui, va fi curat.

[Lev. 15:18]          

Dacă o femeie s-a culcat cu un astfel de om, să se scalde amândoi în apă,            şi vor fi necuraţi până seara.

 Vălul femeii în Biblie

[1Cor. 11:5-13]    

Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă.

Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească[3]...

Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?

[1Tim. 2:9]           

Femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe.

 Femeia nu este slava lui Dumnezeu

[1Corin. 11:7-9]    

Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat;  şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.

 Femeia este nelegiuire

[Zah. 5:7-8]          

Şi iată că se ridica un talant de plumb, şi în mijlocul efei şedea o femeie. El [îngerul] a zis: „Aceasta este nelegiuirea”

 Vocea femeii trebuie ascunsă

[1Cor. 14:34-35]  

Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o      femeie să vorbească în biserică.

 Căsătoria cu forţa

[Deut. 25:5]        

Când fraţii vor locui împreună, şi unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, s-o ia de nevastă şi să se însoare cu ea ca cumnat.

 Ce se întâmplă dacă acesta refuza căsătoria cu soţia fratelui său?

[Deut. 25:7-10]   

Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnata sa, ea să se suie la poarta cetăţii, la bătrâni, şi să spună: „Cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel...” Bătrânii cetăţii să-l cheme... Dacă el stăruie...

Atunci cumnata sa să se apropie de el în faţa bătrânilor, să-i scoată încălţămintea din picior şi să-l scuipe în faţă. Şi, luând cuvântul, să zică: „Aşa să se facă omului care nu voieşte să ridice casa fratelui său.” Şi casa lui se va numi în Israel „casa celui descălţat.”

 Îndoiala cu privire la Ziua Judecăţii

[Iov. 14:14]         

Omul odată mort ar putea să mai învie?

[Ecl. 11:9]             

„... să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată[4].”

 Filistenii în Biblie

[Judec. 15:4-5]     

Samson a plecat. A prins trei sute de vulpi şi a luat nişte făclii; apoi a legat vulpile coadă de coadă şi a pus câte o făclie între cele două cozi, la mijloc.

A aprins făcliile, a dat drumul vulpilor în grânele filistenilor şi a aprins astfel atât stogurile de snopi, cât şi grâul care era în picioare, ba încă şi grădinile de măslini.

[Judec. 15:15-16] 

El a găsit o falcă de măgar neuscată încă, a întins mâna şi a luat-o şi a ucis cu ea o mie de oameni.

Şi Samson a zis: „Cu o falcă de măgar, o grămadă, două grămezi; cu o falcă de măgar am ucis o mie de oameni.”

 Cele 100 de prepuţuri: zestrea lui David

[1Sam. 18:25-27]

Atunci când David a dorit să se căsătorească cu fiica împăratului Saul, acesta i-a cerut lui David să îi aducă 100 de prepuţuri aparţinând filistenilor, pentru a se răzbuna, astfel, pe duşmanii săi.

            David s-a sculat, a plecat cu oamenii lui şi a ucis două sute de oameni dintre filisteni, le-a adus prepuţurile şi a dat împăratului numărul întreg, ca să fie ginerele împăratului.

[1Cron. 11:20]     

Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei. El şi-a învârtit suliţa peste trei sute de oameni (filisteni) şi i-a omorât.

 Pământul promis pentru poporul ales

[Fac. 26:3]            

Dumnezeu i-a spus lui Isaac: toate ţinuturile acestea ţi le voi da ţie şi seminţei tale şi voi ţine jurământul pe care l-am făcut tatălui tău, Avraam.

[Fac. 35:9-12]       

Dumnezeu i s-a arătat lui Iacov... şi i-a spus: „Ţie îţi voi da ţara pe care am dat-o lui Avraam şi lui Isaac şi voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.”

[Fac. 28:13-14]     

Dumnezeu i-a spus lui Isaac: „...Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale. Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi...”

[Fac. 13:14-17]    

Domnul a zis lui Avraam: „Ridică-ţi ochii şi, din locul în care eşti, priveşte spre miazănoapte şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus; căci toată ţara pe care o vezi, ţi-o voi da ţie şi seminţei tale în veac[5]...

Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat; căci ţie ţi-o voi da.”

[Deut. 32:49]       

 „... priveşte ţara Canaanului pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel.”

 Rasismul în Biblie

[2Reg. 5:15]        

„... nu este Dumnezeu pe tot Pământul, decât în Israel.”

[Deut. 7:6]          

Căci tu [Israel] eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe faţa Pământului.”

[Isa. 43:4]             

De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc, dau oameni pentru tine şi popoare pentru viaţa ta.

 Rasismul a fost introdus de către Noe

[Fac. 9:21-26]       

Noe a băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi a spus celor doi fraţi ai lui afară.

Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a îndărătelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor.

Noe s-a trezit din ameţeala vinului şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai    tânăr. Şi a zis: „Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!” El a mai zis: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, şi Canaan să fie robul lui!”

 Pavel şi rasismul

[Gal. 2:15]            

Pavel a spus: „Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoşi dintre Neamuri.”

[Gal. 4:22-30]      

Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul din roabă, şi unul din femeia slobodă.

 Dar ce zice Scriptura?

Izgoneşte pe roabă şi pe fiul ei; căci fiul roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii slobode.

De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

 Rudele în Biblie

[Isa. 49:22-23]    

De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, voi face neamurilor semn cu mâna şi-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor şi vor duce pe fiicele tale pe umeri.

Te vor hrăni împăraţi, şi împărătesele lor te vor alăpta. Se vor închina cu faţa la Pământ înaintea ta şi vor linge ţărâna de pe picioarele tale...”

[Isa. 60:4-16]       

Ridică-ţi ochii împrejur şi priveşte: toţi se strâng şi vin spre tine!...

Bogăţiile mării se vor întoarce spre tine, şi vistieriile neamurilor[6] vor veni la tine... Străinii îţi vor zidi zidurile, şi împăraţii lor îţi vor sluji... ca să lase să intre la tine bogăţia neamurilor[7] şi împăraţii lor cu alaiul lor...

Căci neamul şi împărăţia care nu-ţi vor sluji vor pieri, şi neamurile acelea vor fi în totul nimicite...

Vei suge laptele neamurilor, vei suge sânii împăraţilor[8]...

[Isa. 61:5-6]          

Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele, şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri.

Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca bogăţiile neamurilor[9] şi vă veţi făli cu     fala lor.

 Luaţi camătă de la oricine, numai de la rude nu!

[Deut. 23:19]       

Să nu ceri nicio dobândă de la fratele tău: nici pentru argint, nici pentru   merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă.

[Deut. 15:2-3]    

 „... orice creditor, care va fi împrumutat pe aproapele său, să-i ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său şi pe fratele său să-i plătească datoria. Vei putea să sileşti pe străin să-ţi plătească; dar să ierţi ce ai la fratele tău.

 Cine sunt câinii şi porcii?

[Marc. 7:27]          

Isus i-a zis celei care a venit să ceară ajutorul său: „Lasă să se sature mai întâi copiii; căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei.”

[Mat. 7:6]             

Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor.

 Numai 144000 de sionişti au fost răsplătiţi şi luaţi în Paradis

[Apoc. 14:1-4]      

Pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său...

Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi  vii şi înaintea bătrânilor.

Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe Pământ.

Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel[10].

 Omorâţi femeile, copii, animalele!

[Ezec. 9:5-6]    

Şi Dumnezeu a spus: „Treceţi după el în cetate şi loviţi; ochiul vostru să fie        fără milă şi să nu vă înduraţi!” Ucideţi şi nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei.

[Num.31:1-10]

Apoi Iehova i-a vorbit lui Moise, zicând: „Răzbună-i pe fiii lui Israel        împotriva madianiţilor.” Şi au purtat război împotriva Madianului, aşa cum îi poruncise Iehova lui Moise, şi i-au omorât pe toţi bărbaţii.

Au luat prizonieri femeile din Madian şi copiii lor. Şi le-au luat ca    pradă toate animalele domestice, toate vitele şi toate bunurile. Au dat foc tuturor oraşelor în care se stabiliseră şi tuturor taberelor lor împrejmuite cu ziduri.

[Num. 15-18]   

Astfel, Moise le-a zis: „Aţi lăsat în viaţă toate femeile? Acum deci, omorâţi toţi copiii de sex bărbătesc şi omorâţi orice femeie care a avut relaţii intime cu vreun bărbat, culcându-se cu el, dar lăsaţi în viaţă pentru voi toate tinerele care nu s-au culcat niciodată cu un bărbat.

[Ios. 6:16-21]   

Iosua a zis poporului israelit: „Domnul v-a dat cetatea în mână! ...Tot argintul şi tot aurul, toate lucrurile de aramă şi de fier să fie închinate Domnului şi să intre în vistieria Domnului.”

             Poporul a scos strigăte, şi au nimicit-o cu desăvârşire, trecând prin ascuţişul sabiei tot ce era în cetate, bărbaţi şi femei, copii şi bătrâni, până la boi, oi şi măgari.

 Uciderea, răpirea, sclavia

[Ios. 16:10]        

Ei n-au izgonit pe canaaniţii care locuiau în Ghezer, şi canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puşi să plătească un bir.[11]

[Judc. 21:10-14]

Atunci adunarea a trimis împotriva lor douăsprezece mii de ostaşi, dându-le porunca aceasta: „Duceţi-vă şi treceţi prin ascuţişul sabiei pe locuitorii din Iabes, din Galaad, cu femeile şi copiii. Să nimiciţi cu desăvârşire orice bărbat şi orice femeie care a cunoscut împreunarea cu bărbat.” Au găsit între locuitorii din Iabes, din Galaad, patru sute de fete fecioare, care nu se culcaseră cu bărbat, şi le-au adus în tabără la Silo; care este în ţara Canaanului.”

În timpul acela beniamiţii s-au întors şi li s-au dat de neveste acelea pe care le lăsaseră cu viaţă din femeile din Iabes, din Galaad. Dar nu erau destule.

 Răpirea femeilor!

[Judc.21:20-23]

Apoi au dat următoarea poruncă fiilor lui Beniamin: „Duceţi-vă şi staţi la pândă în vii. Uitaţi-vă, şi când veţi vedea pe fetele din Silo ieşind să joace, să ieşiţi din vii, să vă luaţi fiecare câte o nevastă din fetele din Silo şi să vă duceţi în ţara lui Beniamin. Fiii lui Beniamin au făcut aşa: şi-au luat neveste, după numărul lor, dintre jucătoarele pe care le-au răpit...

 Omoară-i şi ia-le proprietăţile

[Deut.20:10-14]

Când te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei, s-o îmbii cu pace. Dacă primeşte pacea şi-ţi deschide porţile, tot poporul care se va afla în ea să-ţi dea bir şi să-ţi fie supus.

Dacă nu primeşte pacea cu tine şi vrea să facă război cu tine, atunci s-o împresori. ... să treci prin ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească. Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele şi tot ce va mai fi în cetate, toată prada, şi să mănânci toată prada vrăjmaşilor tăi...

 Răzbunare, sabie, foc!

[Evr. 12:29]     

Căci Dumnezeul nostru este „un foc mistuitor”.

[Ps. 94:1]          

Tu, Dumnezeul răzbunărilor.

[Iov, 7:21]        

Pentru ce nu-mi ierţi păcatul şi pentru ce nu-mi uiţi fărădelegea?

[Ezc. 11:8]        

Vă temeţi de sabie, dar Eu voi aduce sabie peste voi, zice Domnul Dumnezeu.

[Amos. 9:1-4]   

Rămăşiţa lor însă o voi pierde cu sabia, aşa că niciunul din ei nu va putea să scape ... şi acolo voi porunci sabiei să-i piardă...

[Ier. 49:37]      

Îi voi urmări cu sabia, până ce îi voi nimici.[12]

[Ezc.12:14-16] 

Şi voi scoate sabia după ei. Voi lăsa dintre ei câţiva bărbaţi, care vor scăpa de sabie, de foamete şi de ciumă.

 Biblia prezintă în mod greşit Mila lui Dumnezeu

 Mama îşi găteşte propriii copii

[Ier. 19:9]         

Dumnezeu a spus: „Îi voi face să mănânce carnea fiilor lor şi carnea fiicelor lor” şi vor mânca fiecare carnea vecinului său.

[Lev. 26:14-29]

Dar dacă nu Mă ascultaţi ... Voi face să vină împotriva voastră sabie ...Veţi mânca până şi carnea fiilor voştri, şi carnea fiicelor voastre.

[Plâng. 2:20]    

Uită-Te, Doamne, şi priveşte: cui i-ai făcut Tu aşa? Să mănânce femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmierdaţi de mâinile lor?

[Plâng. 4:10]    

Femeile, cu toată mila lor, îşi fierb copiii, care le slujesc ca hrană ...

 Sabia şi focul în Noul Testament

[Mat. 10:34-35]

„Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.”

„Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mama sa...”(a spus Isus)!

[Luc. 12:49-53]

„Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Şi ce vreau decât să fie aprins chiar acum!... Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun: nu; ci mai degrabă dezbinare. Căci, de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi, şi doi împotriva a trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului, şi fiul împotriva tatălui; mama împotriva fiicei, şi fiica împotriva mamei ...”(a spus Isus)!

[Luc. 19:27]   

Cât despre vrăjmaşii mei, care n-au vrut să împărăţesc eu peste ei, aduceţi-i încoace şi tăiaţi-i înaintea mea.

[Luc. 14:26]   

Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.

 Isus şi apostolii săi

[Mat. 14:31]     

Isus i-a zis lui Petru: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”

[Mat. 16:23]     

De asemenea a mai spus: „Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.”

 Isus şi mama sa

[Ioan. 2:4]         

El i-a spus Mariei: „Femeie, ce am a face Eu cu tine?”[13]

[Mat. 12:47]    

Cineva i-a spus lui Isus: „Iată că mama ta şi fraţii tăi stau afară şi caută să-ţi vorbească.” Dar el a răspuns: „Cine este mama mea şi care sunt fraţii mei?”

 Atributele lui Dumnezeu în Biblie

 Iacov se luptă cu Dumnezeu[14]

[Fac. 32:26-30]

Omul acela a zis: „Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lasă să pleci până nu mă vei binecuvânta.”

Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el. Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.”

Iacov L-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri numele?”

Şi l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel; „căci”, a zis el, „am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi am scăpat cu viaţă.”

 Dumnezeu are nevoie de odihnă?

[Exod. 31:17]  

 ... căci în şase zile a făcut Domnul Cerurile şi Pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat.

 Trezeşte-te Doamne!

[Ps. 44:23]         

Trezeşte-Te! Pentru ce dormi, Doamne?

[Ps. 78:65]       

Atunci Domnul S-a trezit, ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin ...

 Dumnezeu uită?   

[Ps. 13:1]             

Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat?

[Plâng. 5:20]        

Pentru ce să ne uiţi pe vecie şi să ne părăseşti pentru multă vreme?

 Dumnezeu regretă?

[Fac. 6:6]            

I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. Şi Domnul a zis:

[Fac. 6:7]         

 „... căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

 Dumnezeu se răneşte singur?

[Ier. 10:18]        

Căci aşa vorbeşte Domnul: „Vai de mine! Sunt zdrobită! Mă doare rana!

 Dumnezeu le porunceşte oamenilor să fure?

[Exod. 3:22]    

Dumnezeu a poruncit fiilor lui Israel să împrumute de la egipteni bijuteriile lor şi să plece cu ele părăsind Egiptul împreună cu Moise.[15]

 Dumnezeu aplaudă?

[Ezec. 21:17]     

Eu voi bate din mâini.

[Ezec. 22:13]     

Iată, bat din mâini[16].

 Negarea Milei şi Dreptăţii Lui

[Zah. 1:12]       

Doamne al oştirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim ...

[Ps. 82:2]         

Până când veţi judeca strâmb ...?

[Iov.12:21-25] 

El varsă dispreţul asupra celor mari; El dezleagă brâul celor tari... El face pe neamuri să crească şi El le nimiceşte; El ia mintea căpeteniilor poporului, El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum, unde bâjbâie prin întuneric şi nu văd desluşit; El îi face să se clatine ca nişte oameni beţi.

 Există judecată?

[Iov. 19:6-8]    

Atunci să ştiţi că Dumnezeu mă urmăreşte şi mă înveleşte cu laţul Lui. Iată, ţip de silnicie, şi nimeni nu răspunde; cer dreptate, şi dreptate nu este! Mi-a tăiat orice ieşire, şi nu pot trece; a răspândit întuneric pe cărările mele.

 Mamele îşi mănâncă propriii copii

[Plâng. 2:20]   

Uită-Te, Doamne, şi priveşte: cui i-ai făcut Tu aşa? Să mănânce femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmierdaţi de mâinile lor?

[Plâng. 3:18]

Nu mai am nicio nădejde în Domnul.[17]

[Plâng. 3:42-44]

... Am păcătuit, am fost îndărătnicit, şi nu ne-ai iertat!

În mânia Ta, Te-ai ascuns şi ne-ai urmărit, ai ucis fără milă.

Te-ai învăluit într-un nor, ca să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.

[Plâng. 4:4-11] 

Limba sugarului i se lipeşte de cerul gurii, uscată de sete; copiii cer pâine

... Dar acum, înfăţişarea le este mai negricioasă decât funinginea; aşa că nu mai sunt cunoscuţi pe uliţe, pielea le este lipită de oase ...

Femeile, cu toată mila lor, îşi fierb copiii, care le slujesc ca hrană, în mijlocul prăpădului fiicei poporului meu.

Domnul Şi-a sleit urgia, Şi-a vărsat mânia aprinsă; a aprins în Sion un foc care-i mistuie temeliile.

 David pretinde nebunia

[1Sam.21:12-13]

Şi lui David îi era frică de Achiş, regele Gatului, astfel şi-a schimbat comportamentul în faţa lor, şi se comporta ca un nebun, mâzgălea canaturile porţii şi lăsa să-i curgă saliva pe barbă.

 Şi dansează dezbrăcat înaintea lui Dumnezeu

[2Sam.  6:5-21] 

David şi toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn de chiparos, cu harpe, cu lăute, cu timpane...

David juca din răsputeri înaintea Domnului şi era încins cu efodul de in subţire.

Astfel au suit David şi toată casa lui Israel chivotul Domnului, în strigăte de bucurie şi în sunet de trâmbiţe...

fata lui Saul, se uita pe fereastră; şi, văzând pe împăratul David sărind şi jucând înaintea Domnului, l-a dispreţuit în inima ei...

Şi a zis: „Cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel descoperindu-se înaintea slujnicelor supuşilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic!”

Înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de tatăl tău şi de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat.

 Ipocrizia

[2.Sam. 22:27] 

... cu cel curat eşti curat, cu cel îndărătnic Te porţi după îndărătnicia lui.

 Autenticitatea Bibliei

 Mărturia Bibliei faţă de cărturari

[Ier. 8:8]             

Cum puteţi voi să ziceţi: „Suntem înţelepţi, şi Legea Domnului este cu noi?” Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor.

[Ier. 6:13]      

Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig; de la proroc până la preot, toţi înşală.

[Ier. 14:14]     

Dar Domnul mi-a răspuns: „Prorocii lor prorocesc minciuni în Numele Meu; Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă şi nu le-am vorbit...”

[Ier. 23:31]      

Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor şi-l dau drept cuvânt al Meu.[18]

[Ier. 23:36]    

Dar să nu mai ziceţi: „O ameninţare a Domnului”, căci cuvântul fiecăruia va fi o ameninţare pentru el, dacă veţi suci astfel cuvintele Dumnezeului celui Viu, cuvintele Domnului oştirilor, Dumnezeului nostru!

 Vechiul şi Noul Testament sunt temporare

[1Cor. 13:9]   

Căci cunoaştem în parte şi prorocim în parte, dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.[19]

 Cărţile apocrife[20]

1 Tobit

2 Iudita

3 Adăugirile la Cartea Esterei

4 Înţelepciunea lui Solomon

5 Baruh

6 Primul Macabei

7 Al doilea Macabei

 Cărţile apocrife[21] în versiunea limbii engleze de astăzi

1 Sirah

2 Epistola lui Ieremia

3 Rugăciunea lui Azaria şi cântarea celor trei tineri

4 Susana

5 Clopotul dragonului

6 Primul Ezdra

7 Al doilea Ezdra

8 Rugăciunea lui Manase

 Versetele apocrife în versiunea regelui Iacob[22]

 Matei 17:21

K.J.V

Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune şi post.

R.S.V

Omis

N.I.V

Omis

G.N.B

Omis

L.B.V [23]

Omis

 Marcu 9:44

K.J.V

Unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.

R.S.V

Omis

G.N.B

Omis

N.I.V

Omis

L.B.V

Omis

 Marcu 9:46

K.J.V

Unde viermele lor nu moare, şi focul nu se stinge.

R..S.V

Omis

G.N.B

Omis

N.I.V

Omis

L.B.V

Omis

 Marcu 16:9-20

K.J.V

Toate paragrafele de la 9 la 20

R.S.V

Omis (în ediţia 1952 şi repus în ediţia recentă)[24]

 Luca 9:56

K.J.V

Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.

R.S.V

Omis

G.N.B

Omis

N.I.V

Omis

L.B.V

Omis

 Luca 17:36

K.J.V

Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat, şi altul va fi lăsat.

R.S.V

Omis

N.I.V

Omis

G.N.B

Omis

 Ioan 5:4

K.J.V

Căci un înger al Domnului se cobora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut.

R.S.V

Omis

N.I.V

Omis

G.N.B

Omis

 1 Ioan 5:7

K.J.V

(Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.)

R.S.V

Omis

N.I.V

Pentru că sunt 3 care mărturisesc: Spiritul, apa şi sângele şi acestea sunt toate de acord.

G.N.B

Sunt 3 martori: Spiritul, apa şi sângele şi toate 3 au dat aceeaşi mărturie.

L.B.V

Versetele 6,7,8 sunt scoase de tot.

 „Născut” este omis în Ioan 3:16

K.J.V

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut.

R.S.V

Pentru că Dumnezeu iubeşte atât de mult lumea încât îl dă pe singurul său fiu.

N.I.V

Pentru că Dumnezeu iubeşte atât de mult lumea încât îl dă pe singurul şi unicul său fiu.

G.N.B

Pentru că Dumnezeu iubeşte atât de mult lumea încât îl dă pe singurul său fiu.

L.B.V

Pentru că Dumnezeu iubeşte atât de mult lumea încât îl dă pe singurul său fiu.

 Romani 7:15

K.J.V

Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.

R.S.V

Omis

 Marcu 16:9  Luca 24:15 şi Ioan 8:1-10[25]

K.J.V

După ce Dumnezeu le-a vorbit, el a fost primit în Paradis.

R.S.V

Omis în versiunea din 1952 şi repus în publicaţia recentă.

 Schimbarea versetelor

 Luca 22:70

K.J.V

Toţi au zis: „Eşti Tu, dar, Fiul lui Dumnezeu?” Şi El le-a răspuns: „Aşa cum o spuneţi; da, sunt.”

N.I.V

Toţi au întrebat: „Eşti fiul lui Dumnezeu?” El a spus: „Spui adevărul când spui că sunt.”

L.B.V

Toţi au exclamat: „Deci susţii că eşti fiul lui Dumnezeu?” Iar el a răspuns: „Da, sunt.”

 Deut. 23:2

K.J.V

Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului

N.I.V

Niciun născut dintr-o căsătorie interzisă nu poate intra adunarea Domnului.

G.N.B

Niciun născut în afara căsătoriei nu poate fi inclus printre oamenii lui Dumnezeu.

 Evrei 12:8

K.J.V

... sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii.

R.S.V

Atunci sunteţi copii nelegitimi, nu fii.

G.N.B

Înseamnă că nu sunteţi fii buni, ci nelegitimi.

L.B.V

Înseamnă că nu sunteţi fii lui Dumnezeu.

 Iov 13:15

K.J.V

Da, mă va ucide: n-am nimic de nădăjduit ...

R.S.V

El mă va ucide, nu am nicio speranţă.

G.N.B

Am pierdut orice speranţă, şi ce dacă Dumnezeu mă omoară.

L.B.V

Dumnezeu mă poate omorî pentru aceasta, accept ca El să o facă.

 Psalmi 2:7

K.J.V

„Eu voi vesti hotărârea Lui” - zice Unsul – „Domnul Mi-a zis:Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.”

N.I.V

David a spus: „Dumnezeu mi-a spus: Tu eşti fiul meu. Eu ţi-am devenit astăzi tată.[26]

 Romani 7:15

R.S.V

Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.

K.J.V

Pentru că fac ceea ce nu permit.

N.I.V

Nu înţeleg ceea ce fac.

L.B.V

Nu mă înţeleg deloc.

 Plângerile 3:18

K.J.V

S-a dus puterea mea de viaţă şi nu mai am nicio nădejde în Domnul.

N.I.V

Splendoarea mea este dusă şi tot ceea ce am sperat de la Dumnezeu.

G.N.B

Numai am mult de trăit, numai am speranţă în Dumnezeu. Dusă este şi slava şi aşteptarea mea de la Dumnezeu.

L.B.V

Toată speranţa s-a dus, puterea mea s-a transformat în apă, pentru că Dumnezeu m-a lăsat.

 Ezechiel 16:25

K.J.V

... ţi-ai desfăcut picioarele înaintea tuturor trecătorilor ...

R.S.V

Oferindu-te oricărui trecător.

N.I.V

Oferindu-ţi corpul cu o promiscuitate mărită oricărui trecător.

L.B.V

Ţi-ai oferit frumuseţea fiecărui bărbat care a venit.

D.R.V[27]

Şi te-ai prostituat pentru fiecare trecător.

 Isaia 49:23

K.J.V

Se vor închina cu faţa la pământ înaintea ta şi vor linge ţărâna de pe picioarele tale...

G.N.B

Ar trebui să se umilească în faţa ta şi să îţi arate respect.

 Leviticul 15:20

K.J.V

Orice pat în care se va culca ea în timpul necurăţiei ei va fi necurat; şi orice lucru pe care va şedea ea va fi necurat.

R.S.V

Şi orice lucru peste care ea se întinde în impuritatea ei va fi murdărit.

L.B.V

Orice lucru pe care ea se întinde sau stă în acea perioadă, este pângărit.

 Între Faptele 9:3 şi Faptele 22:9[28]

K.J.V

Ei au văzut lumina, dar nu au auzit vocea.

N.I.V

Ei au văzut lumina, dar nu au înţeles vocea.

 O altă adăugare în G.N.B

G.N.B

Femeia a mers la Petru şi prietenii lui şi i-a făcut un rezumat despre ceea ce a fost spus.

R.S.V

Nu există.

L.B.V

Nu există.

N.I.V

Nu există.

 Schimbarea cernelii roşii în negru

Ioan 17:12

K.J.V

... Eu am păzit pe aceia pe care Mi i-ai dat; şi niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării ...  (roşu)

L.B.V

Aceia pe care mi i-ai dat nu au fost pierduţi în afară de unul. (roşu)

Ioan 18:9

K.J.V

N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care Mi i-ai dat. (roşu)

L.B.V

Aceia pe care mi i-ai dat nu au fost pierduţi în afară de unul. (negru)

 Revelaţia lui Ioan

Aproape 79 de versete scrise cu cerneală roşie în cartea revelaţiei au fost schimbate în negru!

 De ce Luca a scris Evanghelia lui?

[Luc. 1:1-4]   

Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început şi au ajuns slujitori ai Cuvântului, am găsit şi eu cu cale, preaalesule Teofile,[29] după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le scriu în şir unele după altele, ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai.[30]

 Moise a scris Deuteronomul?

[Deut. 34:5-7] 

Moise, robul Domnului, a murit acolo, în ţara Moabului, după porunca Domnului. Şi Domnul l-a îngropat în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit ...

 Matei a scris Evanghelia lui?

[Mat. 9:9]          

De acolo, Isus a mers mai departe şi a văzut pe un om, numit Matei, şezând la vamă. Şi i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat şi a mers după El.

 Ioan a scris Evanghelia lui?

[Ioan. 21:24]     

Ucenicul acesta este cel ce adevereşte aceste lucruri şi care le-a scris. Şi ştim că mărturia lui este adevărată.

 Dumnezeu vorbeşte în aceste versete?

[Ps. 10:1]      

Pentru ce stai aşa de departe, Doamne? Pentru ce Te ascunzi la vreme de necaz?

[Ps. 89:46]        

Până când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare şi-Ţi va arde mânia ca focul?

[Plâng. 3:18]    

 S-a dus puterea mea de viaţă şi nu mai am nicio nădejde în Domnul.

[Iov.  30:20-21]  

Strig către Tine, şi nu-mi răspunzi; stau în picioare, şi nu mă vezi.

Eşti fără milă împotriva mea, lupţi împotriva mea cu tăria mâinii Tale.

 Mantaua pe care a lăsat-o Pavel

[2Tim. 4:9-13] 

Această carte, „Timotei” este de fapt o scrisoare de la Pavel pentru prietenul său apropiat, Timotei, în care de ex., i-a spus: „Caută de vino curând la mine....

Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, şi cărţile, mai ales pe cele de piele.”

 Revelaţia lui Dumnezeu sau a lui Pavel?

[Gal. 5:2]           

Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.

[1Cor.7:10-25] 

Celor căsătoriţi le poruncesc nu eu, ci Domnul...

Celorlalţi le spun eu, nu Domnul;

Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat ...

 Pavel este responsabil

[1Cor.  9:19-21]

Pavel a spus: Căci, măcar că sunt slobod faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor, ca să câştig pe cei mai mulţi.

Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege;

cu cei ce sunt fără Lege m-am făcut ca şi cum aş fi fost fără Lege (măcar că nu sunt fără o Lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub Legea lui Hristos), ca să câştig pe cei fără lege.

 Apostolii lui Isus îl acuză pe Pavel

[Fapt.  21:20-21]

I-au spus lui: „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege. Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre Neamuri să se lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii împrejur şi să nu trăiască potrivit cu obiceiurile.

Prin urmare, s-a plâns lui Timotei că toţi se îndoiau de el şi l-au lăsat spunând:

[2Tim.  1:15]    

 Ştii că cei ce sunt în Asia toţi m-au părăsit ...

[2Tim.  4:14-16]

Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău.

Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzeşte-te şi tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre.

La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit.

 Pavel a numit Legea Veche!

[Gal. 5:4]         

Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi  căzut  din   har.

[Rom. 7:6]        

Dar acum, am fost izbăviţi de Lege…

[Gal. 2:16]        

Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos[31]

[Gal. 3:10]        

Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii, sunt sub blestem;

[2Cor. 3:6]        

[Dumnezeu] care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou.

 În cele din urmă El l-a anulat!

[Evr. 8:13]   

Pavel a spus: „Prin faptul că zice [Dumnezeu]: «Un nou legământ», a   mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire.”

 L-a respectat Pavel pe Isus?!!

[Gal.3:16]     

Pavel a spus: „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi[32], - fiindcă este scris: «Blestemat e oricine este atârnat pe lemn»”.

 Este Pavel fără de păcat sau este păcătos?!!!

[Gal. 2:15]        

El a spus: „Noi suntem Iudei din fire, iar nu păcătoşi dintre Neamuri.”

[Rom, 7:15-24] 

De asemenea, a spus: „Căci nu ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce  urăsc.

Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună.

Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în  mine.

 Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea  să-l fac.

Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l   fac, iacă ce fac!

Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în mine.

Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.

 Fiindcă, după omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu;

dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.

O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?[33]..”

 Povestiri Biblice uimitoare

O discuţie între copaci

[Judc.9:8-15]  

Copacii au plecat să ungă un împărat şi să-l pună în fruntea lor. Ei au zis    măslinului: „Împărăţeşte peste noi!”

Dar măslinul le-a răspuns: „Să-mi părăsesc eu untdelemnul meu, care îmi aduce laude din partea lui Dumnezeu şi a oamenilor, ca să mă duc să domnesc peste copaci?”

 Şi copacii au zis smochinului: „Vino, tu, de împărăţeşte peste noi!”

  Dar smochinul le-a răspuns: „Să-mi părăsesc eu dulceaţa mea şi rodul meu cel minunat, ca să mă duc să domnesc peste copaci?”

  Şi copacii au zis viţei: „Vino, tu, şi domneşte peste noi.”

  Dar viţa le-a răspuns: „Să-mi părăsesc eu vinul, care înveseleşte pe Dumnezeu[34] şi pe oameni, ca să mă duc să domnesc peste copaci?”

 Atunci toţi copacii au zis spinului: „Vino, tu, şi împărăţeşte peste noi.”

  Şi spinul a răspuns copacilor: „Dacă în adevăr vreţi să mă ungeţi ca împărat  al vostru, veniţi şi adăpostiţi-vă subt umbra mea; altfel, să iasă un foc din spin, şi să mistuie cedrii Libanului”

Viziunea remarcabilă al lui Ioan

[Apoc. 4:5-8]     

Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu.

În faţa scaunului de domnie, mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi.

Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel; a treia  are faţa ca a unui om; şi a patra seamănă cu un vultur care zboară.

Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi, şi erau pline cu ochi …

[Apoc. 5:6-8]   

…şi între bătrâni, am văzut stând în picioare un Miel[35]. Părea jungheat, şi avea şapte coarne şi şapte ochi, cari sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimese în tot pământul.

 El a venit, şi a luat cartea din mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de  domnie.

 Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută şi potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor.

[Apoc. 5:12-14]

Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost jungheat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”

Şi pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot  ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”

Şi cele patru făpturi vii ziceau: „Amin!”

[Apoc.12:1-16]

În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap…

În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zece coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe capete…

Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia, care născuse…

Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie…

şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie…

Dar Pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura, şi a înghiţit râul, pe care-l aruncase balaurul din gură.

[Apoc. 17:14]   

Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul  domnilor şi Împăratul împăraţilor.

 Contradicţii

 Genealogia lui Iosif şi nu al lui Isus!

 Matei 1:18

Luca 3:23

1 - David

1 - David                    29 - Matatia

2 - Solomon

2 - Natan                    30 - Maat

3 - Roboam

3 - Malata                   31 - Nagai

4- Abia

4 - Mena                     32 - Esli

5 - Asa

5 - Melea                    33 - Naum

6 - Iosafat

6 - Eliachim                34 - Amos

7 - Ioram

7 - Ionam                    35 - Matatia

8 - Ozia

8 - Iosif                       36 - Iosif

9 - Ioatam

9 - Iuda                       37 - Ianai

10 - Ahaz

10 - Simeon                38 - Melhi

11 -Ezechia

11 - Levi                     39 - Levi

12 - Manase

12 - Matat                   40 - Matat

13- Amon

13 - Iorim                    41 - Eli

14 - Iosia

14 - Eliezer                  42 - Iosif

15 - Iehonia

15 – Isus                      43 - Isus

16 - Salatiel

16 - Er

17 - Zorobabel

17 - Elmadam

18 - Abiud

18 - Cosam

19 - Eliachim

19 - Adi

20 - Azor

20 - Melhi

21 - Sadoc

21 - Neri

22 - Achim

22 - Salatiel

23 - Eliud

23 - Zorobabel

24 - Eleazar

24 - Resa

25 - Matan

25 - Ioanam

26 - Iacov

26 - Ioda

27 - Iosif

27 - Ioseh

28 - Isus

28 - Semei

[Mat. 1:18]         Genealogia lui „Isus” conţine 28 de nume ale predecesorilor.

[Luc. 3:23]       Genealogia lui „Isus” conţine 42 de nume diferite ale predecesorilor lui Isus pe care-i găsim diferiţi de ceea ce există după cartea lui Matei[36]

 Nume contradictorii în ceea ce priveşte apostolii lui Isus

 Matei 10:2  şi  Marcu 3:16

Luca 6:14

1 - Simon zis Petru

1 - Simon zis Petru

2 - Andrei, fratele lui

2 – Andrei, fratele lui

3 - Iacov fiul lui Zebedei

3 - Iacov

4 - Ioan

4 - Ioan

5 - Filip

5 - Filip

6 - Bartolomeu

6 - Bartolomeu

7 - Matei

7 - Matei

8 - Toma

8 - Toma

9 - Iacov fiul lui Alfeu

9 - Iacov fiul lui Alfeu

10 - Levi zis Tadeu

10 - Simon, numit zelotul

11 - Simon Cananitul

11 - Iuda fiul lui Iacov

12 - Iuda Iscarioteanul

12 - Iuda Iscarioteanul[37]

 Alte contradicţii

[Mat. 1:16]    

Iosif tâmplarul este fiul lui Iacov; iar în

[Luc. 3:23]     

Iosif este fiul lui Eli

                                              -----------------------------

[1Cor. 15:5]      

şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece

[Mat. 28:16]     

Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus  să meargă

                                               -------------------------------

[Mat. 19:28]   

Isus le-a răspuns: ,,Adevărat vă spun că, atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie, şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.

[Ioan. 6:70]    

Isus le-a răspuns: ,,Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul   din voi este un drac.” ?!!!

                                  -----------------------------------

[Ioan. 8:14]   

Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, totuşi mărturia Mea este adevărată;

[Ioan. 5:31]       

Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.

                                              -----------------------------------

[Ioan. 8:29]       

Cel ce M-a trimis, este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur

[Mat. 27:46]    

Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?

                                 ------------------------------------

[Luc.  5:1]         

 Povestea pescarilor a avut loc la începutul misiunii luI Isus (vezi Matei 4:18)

[Ioan.  21:1]        

Povestea pescarilor are loc după ce Isus a fost reînviat dintre morţi

                                 ----------------------------------

[Mat. 21:18]     

Isus a curăţat Templul de vânzători înainte să treacă pe lângă măslinul pe  care l-a blestemat

[Marc. 11:12]  

Isus a curăţat Templul de vânzători după ce a trecut pe lângă măslinul pe care l-a blestemat

                                 ---------------------------------

[2Sam. 24:1]     

Domnul S-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel; şi a stârnit pe David împotriva lor, zicând: ,,Du-te şi fă numărătoarea lui Israel şi a lui Iuda”.

[1Cron.21:1] 

Satana s-a sculat împotriva lui Israel, şi l-a aţâţat pe David să facă numărătoarea lui Israel.

                                  ------------------------------

[2Sam. 10:18]  

Dar Sirienii au fugit dinaintea lui Israel. Şi David le-a tăiat şapte sute de cai de trăsură

[1Cron. 19:18]  

…au fugit dinaintea lui Israel. David le-a ucis oamenii de la şapte mii de care

 Relatări contradictorii despre  crucificare

[Marc. 15:25]    

Când L-au răstignit, era ceasul al treilea.

[Ioan. 19:14]     

Era ziua Pregătirii Paştelor, cam pe la ceasul al şaselea. Pilat a zis Iudeilor: „Iată Împăratul vostru!” (Isus încă nu a fost răstignit)

                                            ---------------------------------

[Mat. 27:32]     

Pe când ieşeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus. (vezi Luca 23:26 şi Marcu 15:21)

[Ioan 19:17]    

Isus, ducându-Şi crucea…

                                    ---------------------------------

[Marc. 15:2l]    

L-au pus pe Isus pe Cruce

[1Pet.  2:24]      

L-au pus pe Isus pe lemn (vezi Gal. 3:13)

                                    ----------------------------------

[Marc. 15:23]   

I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă

[Mat.  27:34]    

I-au dat să bea vin  amestecat cu fiere 

                                     ---------------------------------

[Mat.  27:44]  

Tâlharii care erau răstigniţi împreună cu El, îi aruncau aceleaşi cuvinte de batjocură.

[Luc.  23:39-43]

Unul din tâlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zicea: „Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mântuieşte-ne şi pe noi!”

Dar celalt l-a înfruntat, şi i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă?”…

Şi a zis lui Isus: ,,Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!”

Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

                                 ------------------------------------

[Mat.  27:5]      

Iuda a aruncat arginţii în Templu, şi s-a dus de s-a spânzurat

[Fapt.  1:18]    

Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc, şi i s-au vărsat toate măruntaiele.

                                            -------------------------------------

[Ioan. 20:1]   

În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus disdedimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric  

[Mat.  28:l]         

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul

[Luc. 24:9-10]

La întoarcerea lor dela mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.

Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor, erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte, care erau împreună cu ele.

[Marc. 16:1]     

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome, au cumpărat miresme, ca să se ducă să ungă trupul lui Isus.

                                  ----------------------------------

[Ioan 20:12]      

Şi a văzut [Maria] doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap şi altul la picioare.

[Mat.  28:2]      

[Maria Magdalena şi cealaltă Marie au văzut]  căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului, şi a şezut pe ea

[Luc. 24:3]     

[Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte, care erau împreună cu ele] …iată că li s-au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine strălucitoare.  

[Marc. 16 :5]    

[Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome] Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel şezând la dreapta, îmbrăcat într-un veşmânt alb…

                                   -------------------------------

[Luc  24:9-10]

La întoarcerea lor dela mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor unsprezece şi tuturor celorlalţi.

Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor, erau: Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov, şi celelalte, care erau împreună cu ele

[Marc. 16:8]     

[Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome] Ele au ieşit afară din mormânt, şi au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur şi de spaimă. Şi n-au spus nimănui nimic, căci se temeau.

 Diferenţe dintre Coran şi Biblie

[Biblie]             

…căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a     odihnit şi a răsuflat. [Exod. 31:17]

[Coran]             

Am creat Noi cerurile şi pământul şi ceea ce se află între ele în şase zile şi nu Ne-a cuprins pe Noi nici cea mai mică osteneală! [50:38]

                                  ----------------------------------

[Biblie]            

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul… apoi a Creat lumina zilei şi întunericul nopţii, apoi plantele, şi la final a Creat Soarele şi Luna  [Fac. 1:1-31]

[Coran]           

Oare nu văd cei care nu cred că cerurile şi pământul au fost împreună şi că   Noi le-am despărţit şi din apă am făcut tot ce este lucru viu? Şi oare tot nu cred ei? [21:30]

                                      -------------------------------

[Biblie]             

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;…” [Fac. 1:26]

[Coran]             

Nu este nimic asemenea cu El. El este Cel care Aude Totul şi Cel care Vede Totul [As-Sami’, Al-Basir] [42:11]

[Coran]             

El nu zămisleşte şi nu este născut ~ Şi El nu are pe nimeni egal! [112:3-4]

                                   ----------------------------------

[Biblie]             

Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? [Ps.13:1]

[Coran]            

…Domnul meu nu greşeşte şi nu uită. [20:52]

                                  ----------------------------------

[Biblie]             

Trezeşte-Te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezeşte-Te! [Ps. 44:23]

[Biblie]           

Atunci Domnul S-a trezit, ca unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin… [Ps. 78:65]

[Coran]              

Allah! Nu există divinitate afară de El, Cel Viu, Veşnicul [Al-Qayyum]! Nici aţipirea, nici somnul nu-L cuprind! [2:255]

                                -----------------------------------

[Biblie]             

Până când voi striga către Tine, Doamne, fără s-asculţi? [Hab. 1:2]

[Coran]            

 …Domnul meu este cel care aude rugăciunile. [14:39]

[Coran]             

Şi dacă tu rosteşti vorbele cu glas tare, El ştie, [neîndoielnic], taina şi ceea ce este chiar şi mai ascuns. [20:7]

                                 ---------------------------------

[Biblie]             

„Doamne al oştirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim…” [Zah. 1:12]

[Biblie]             

„Va lepăda Domnul pentru totdeauna? Şi nu va mai fi El binevoitor?

S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie? S-a dus făgăduinţa Lui pentru totdeauna?

A uitat Dumnezeu să aibă milă? Şi-a tras El, în mânia Lui, înapoi îndurarea?” - (Oprire) [Ps. 77:7-9]

[Biblie]             

 şi nu mai am nicio nădejde în Domnul. [Plin. 3:18]

[Coran]      

 „O, voi robii Mei, care aţi întrecut măsura în defavoarea voastră, nu deznădăjduiţi în privinţa îndurării lui Allah!” Allah iartă toate păcatele. El este Iertător, Îndurător [Al-Ghafur, Ar-Rahim]. [39:53]

                                 -----------------------------------

[Biblie]             

Doamne, pleacă-Ţi urechea şi ascultă! Doamne, deschide-Ţi ochii şi priveşte. [Reg. 19:16]

[Coran]            

Allah ştie Necunoscutul din ceruri şi de pre pământ şi Allah vede bine ceea  ce faceţi voi.  [49:18]

                                  ----------------------------------

[Biblie]            

 Dumnezeu a spus: „…să-i nimicesc de tot şi să rup legământul Meu cu ei;” [Lev. 26:44]

Ai spus Doamne: „nu-Mi voi călca legământul” [Ps. 89:34]

Şi totuşi, Tu l-ai îndepărtat şi Te-ai mâniat pe unsul Tău;

ai nesocotit legământul făcut cu robul Tău; i-ai doborât şi i-ai pângărit cununa.; [Ps. 89:38-39]

 ai făcut ca ascuţişul sabiei lui să dea înapoi şi nu l-ai sprijinit în luptă. [Ps. 89:43]

 Până când, Doamne, Te vei ascunde fără încetare şi-Ţi va arde mânia ca focul? [Ps. 89:46]

[Coran]          

 Aceasta este făgăduinţa lui Allah. Şi Allah nu-Şi calcă făgăduinţa, însă cei  mai mulţi oameni nu ştiu. [30:6]

                                  -------------------------------

[Biblie]              

cu cel curat eşti curat, cu cel îndărătnic Te porţi după îndărătnicia lui. [2Sam. 22:27]

[Coran]            

O, voi cei care credeţi! Fiţi făptuitori neclintiţi ai dreptăţii, martori înaintea lui Allah, chiar împotriva voastră, împotriva părinţilor şi rudelor voastre - fie bogat sau sărac - căci Allah cunoaşte cel mai bine ce este spre binele lor! [4:135]

                                 -----------------------------------

[Biblie]             

Tot aşa, şi Hristos nu Şi-a luat singur slava de a fi Mare Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.” [Evr. 5:5]

[Biblie]              

Dumnezeu îi spune lui David: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.” [Ps. 2:7]

[Coran]              

Spune: „El este Allah, Cel Unic! ~ Allah-us-Samad! ~ El nu zămisleşte şi nu este născut ~  Şi El nu are pe nimeni egal!” [112:1-4]

[Coran]             

Allah nu Şi-a luat nici un copil şi nu este nici o divinitate alături de El. [Dacă ar fi fost mai multe divinităţi], fiecare divinitate s-ar fi dus împreună cu ceea ce a creat şi unii dintre ei ar fi încercat să fie deasupra celorlalţi. Mărire lui Allah care este mai presus de tot ceea ce vorbesc ei.  [23:91]

[Coran]           

Şi ei zic: „Cel Milostiv şi-a luat un fiu!” ~ Voi spuneţi un lucru cumplit! ~ Aproape că cerurile se crapă de aceste [vorbe], pământul se despică şi munţii se prăbuşesc în fărâme, ~ Pentru că ei Îi atribuie Celui Milostiv un fiu, ~ În vreme ce nu se cuvine ca Cel Milostiv să-şi ia un fiu! ~ Toţi cei care se află în ceruri şi pre pământ vor veni la Cel Milostiv ca robi, ~ El i-a socotit şi i-a numărat pe ei bine. ~ Şi fiecare dintre ei va veni la El în Ziua Învierii singur.  [19:88-95]

                                  ---------------------------------

[Biblie]           

Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?”

Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri.” [Luc. 1:34-35]

[Coran]            

 Însă ea a zis: „Cum să am eu un prunc, dacă nu m-a atins nici un bărbat şi nici târfă nu sunt?” ~ I-a răspuns el: „Aşa este! Dar Domnul tău a zis: «Acesta pentru Mine-i [un lucru] uşor! Şi-l vom face Noi un semn pentru oameni şi o îndurare din partea Noastră! Acesta-i un lucru [de mult] hotărât!»”  [19:20-21]

                                 -----------------------------------

[Biblie]              

Dumnezeu a spus fiilor lui Israel: „Fiecare femeie va cere, de la vecina ei şi de la cea care locuieşte în casa ei, vase de argint, vase de aur şi haine, pe care le veţi pune pe fiii şi fiicele voastre. Şi veţi jefui astfel pe egipteni.” [Exod. 3:22]

[Biblie]          

Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, care le-au împlinit cererea. Şi astfel au jefuit pe egipteni. [Exod. 12:36]

[Coran]             …Spune: „Allah nu porunceşte nelegiuirea! Spuneţi voi, punând pe seama lui Allah, ceea ce voi nu ştiţi?” [7:28]

                                  ------------------------------------

[Biblie]      

Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc;  [Deut. 5:9]

[Biblie]             

Pregătiţi măcelărirea fiilor, din pricina nelegiuirii părinţilor lor! [14:21]

[Coran]             

Nici un suflet nu va agonisi decât împotriva sa. Şi nici un [suflet] purtător de poveri nu va purta povara altuia!  [6:164]

                                 ----------------------------------

[Biblie]              

Dumnezeu spune: „Treceţi după el în cetate şi loviţi; ochiul vostru să fie fără milă şi să nu vă înduraţi!

Ucideţi şi nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei;”[Ezec. 9:5-6]

[Biblie]              

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

„Răzbună pe copiii lui Israel împotriva madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău.”…

…Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiţilor cu pruncii lor şi le-au jefuit toate vitele, toate turmele şi toate bogăţiile….

…El le-a zis: „Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate femeile?”

….omorâţi pe orice prunc de parte bărbătească şi omorâţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el;

dar lăsaţi cu viaţă pentru voi pe toţi pruncii de parte femeiască şi pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat. [Num.  31:1-19]

[Hadith]            

Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea armatei sale înainte să pornească la luptă: „Luptaţi în numele lui Allah şi pentru cauza lui Allah. Dar nu-i ucideţi pe bătrâni, nici pe tineri, pe copii sau pe femei. Faceţi lucruri bune, pentru Allah îi iubeşte pe toţi cei care fac bine.”

                                   ------------------------------------

[Biblie]            

Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii. [Rom. 3:28]

[Coran]           

Oare socotesc oamenii că vor fi lăsaţi [în pace], dacă vor spune „Noi credem!”, şi că ei nu vor fi încercaţi? ~ Noi i-am încercat pe cei de dinaintea lor şi Allah îi cunoaşte pe cei care spun adevărul şi îi cunoaşte pe cei care mint [în privinţa credinţei][29:2-3]

                                     ------------------------------------

[Biblie]            

 …să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.

Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.  [Mat. 5:39-40]

[Coran]             

Răsplata pentru un rău este un rău deopotrivă cu el. Însă răsplata aceluia care iartă şi care caută împăcare se află la Allah. El nu-i iubeşte pe cei nelegiuiţi! [42:40]

[Coran]               

…Ci să ierte şi să miluiască. Oare nu voiţi voi ca Allah să vă ierte vouă? Iar Allah este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim][24:22]

 Femeie acuzată de adulter,  fără martori   Soluţia Biblică sau Coranică?

[Coran]         

Aceia care le defăimează pe soţiile lor şi nu au martori afară de ei înşişi, fiecare dintre ei trebuie să facă patru mărturii [cu jurământ] pe Allah că el este dintre cei care spun adevărul ~ Şi o a cincea [mărturie cu jurământ] ca blestemul lui Allah să cadă asupra lui, dacă el este dintre cei care mint. ~ Însă osânda[38] va fi îndepărtată de la ea, dacă ea face patru mărturii [cu jurământ] pe Allah că el este dintre cei care mint ~ Şi o a cincea [mărturie cu jurământ] ca mânia[39] lui Allah să se abată asupra ei, dacă el este dintre cei care spun adevărul[40]. [24:6-9]

[Biblie]             

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

„Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: «Dacă păcătuieşte nevasta cuiva faţă de bărbatul ei şi-i este necredincioasă;

  dacă altul se culcă cu ea, şi lucrul este ascuns de bărbatul ei; dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei şi fără să fie prinsă asupra faptului; -

  şi dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui care nu s-a pângărit; -

omul acela să-şi aducă nevasta la preot, şi, ca dar de mâncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea şi să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descoperă o fărădelege.

Preotul s-o apropie şi s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului.

Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ; să ia ţărână de pe podeaua Cortului şi s-o pună în apă.

Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului; să descopere capul femeii şi să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie; preotul să aibă în mână apa amară aducătoare de blestem.

Preotul să pună pe femeie să jure şi să-i zică: „Dacă niciun om nu s-a culcat cu tine şi dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângăreşti cu altul, să nu-ţi facă niciun rău această apă amară aducătoare de blestem!

Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut de la el şi te-ai pângărit, şi dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine -

şi preotul să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem şi să-i zică: - „Domnul să te facă să ajungi de blestem şi de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ţi se usuce coapsa şi să ţi se umfle pântecele,

şi apa aceasta aducătoare de blestem să intre în măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle pântecele şi să ţi se usuce coapsa!” Şi femeia să zică: „Amin! Amin!”

Preotul să scrie blestemele acestea într-o carte, apoi să le şteargă cu apa cea amară.

Şi să dea femeii să bea apa amară aducătoare de blestem; şi apa aducătoare de blestem va intra în ea şi-i va pricinui amărăciunea.

Preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să legene darul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului şi să-l aducă pe altar.

Apoi preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, şi să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apa.

După ce îi va da să bea apa, dacă ea s-a pângărit şi a fost necredincioasă bărbatului ei, apa aducătoare de blestem va intra în ea şi-i va pricinui amărăciunea; pântecele i se va umfla, coapsa i se va usca, şi femeia aceasta va fi de blestem în mijlocul poporului ei.

Dar, dacă femeia nu s-a pângărit şi este curată, va rămâne neatinsă şi va avea   copii.»”  [Num. 5:11-28]

 Iov îl blesteamă pe Dumnezeu

 Iov îl blesteamă pe Domnul său după ce şi-a pierdut răbdarea

[Iov. 4:18]         

Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă găseşte El greşeli chiar la îngerii Săi,

[7:17-21]          

Ce este omul, ca să-Ţi pese atât de mult de el, ca să iei seama la el,

să-l cercetezi în toate dimineţile şi să-l încerci în toate clipele?

Când vei înceta odată să mă priveşti? Când îmi vei da răgaz să-mi înghit scuipatul?

Dacă am păcătuit, ce pot să-Ţi fac, Păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus ţintă săgeţilor Tale, de am ajuns o povară chiar pentru mine însumi?

Pentru ce nu-mi ierţi păcatul şi pentru ce nu-mi uiţi fărădelegea?

[9:24-34]          

Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit;…

sunt îngrozit de toate durerile mele. Ştiu că nu mă vei scoate nevinovat.

Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde şi să mergem împreună la judecată.

Să-Şi tragă însă varga deasupra mea şi să nu mă mai tulbure spaima Lui.

[10:2-3]             

Eu zic lui Dumnezeu: „Nu mă osândi! Arată-mi pentru ce Te cerţi cu mine!”

Îţi place să chinuieşti, să dispreţuieşti făptura mâinilor Tale,[41]

[10:8-16]          

Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime… Şi    Tu să mă nimiceşti!...

  că, dacă păcătuiesc, să mă pândeşti şi să nu-mi ierţi fărădelegea.

   Dacă sunt vinovat, vai de mine! Dacă sunt nevinovat, nu îndrăznesc să-mi ridic capul, sătul de ruşine şi cufundat în ticăloşia mea.

  Şi dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmăreşti ca un leu, mă loveşti cu lucruri de mirat,

[12:6]                

Jefuitorilor li se lasă corturile în pace, celor ce mânie pe Dumnezeu le merge               bine, măcar că dumnezeul lor este în pumn.

[12:21-24]       

El varsă dispreţul asupra celor mari; El dezleagă brâul celor tari.

El face pe neamuri să crească şi El le nimiceşte;

El face pe neamuri să crească şi El le nimiceşte; El le întinde până departe şi El le aduce înapoi în hotarele lor.

El ia mintea căpeteniilor poporului, El îi face să rătăcească în pustiuri fără drum,

[13:3]           

Dar vreau să vorbesc acum Celui Atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu.

[13:13]

Tăceţi, lăsaţi-mă, vreau să vorbesc! Întâmplă-mi-se ce mi s-ar întâmpla.

[13:21]              

Trage-Ţi mâna de pe mine şi nu mă mai tulbura cu groaza Ta.

[16:11-17]         

Dumnezeu mă lasă la bunul plac al celor nelegiuiţi, şi mă aruncă în mâinile   celor răi.

Eram liniştit, şi m-a scuturat, m-a apucat de ceafă şi m-a zdrobit, a tras asupra mea ca într-o ţintă.

Săgeţile Lui mă înconjoară din toate părţile; îmi străpunge rinichii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ,

mă frânge bucăţi, bucăţi, se aruncă asupra mea ca un războinic.

Mi-am cusut un sac pe piele şi mi-am prăvălit capul în ţărână.

Plânsul mi-a înroşit faţa; şi umbra morţii este pe pleoapele mele.

Totuşi n-am făcut nicio nelegiuire, şi rugăciunea mea totdeauna a fost curată.

[19:6-11]

Atunci să ştiţi că Dumnezeu mă urmăreşte şi mă înveleşte cu laţul Lui.

Iată, ţip de silnicie, şi nimeni nu răspunde; cer dreptate, şi dreptate nu este!

m-a zdrobit din toate părţile, şi pier; mi-a smuls nădejdea ca pe un copac.

S-a aprins de mânie împotriva mea, S-a purtat cu mine ca şi cu un vrăjmaş

[21:7-14]          

Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind şi sporind în putere?

… nuiaua lui Dumnezeu nu vine să-i lovească.

Şi totuşi ziceau lui Dumnezeu: "Pleacă de la noi. Nu voim să cunoaştem căile Tale.

[21:19]             

…pentru fiii Săi păstrează Dumnezeu pedeapsa

[24:2-12]          

Sunt unii care mută hotarele, fură turmele şi le pasc;

îmbrâncesc din drum pe cei lipsiţi, silesc pe toţi nenorociţii din ţară să se      ascundă….

Aceia smulg pe orfan de la ţâţă, iau zălog tot ce are săracul….

În cetăţi se aud vaietele celor ce mor, sufletul celor răniţi strigă… Şi Dumnezeu nu ia seama la aceste mişelii!

[30:20]              

Strig către Tine, şi nu-mi răspunzi; stau în picioare, şi nu mă vezi.

Eşti fără milă împotriva mea, lupţi împotriva mea cu tăria mâinii Tale.[42]


 Cuprins

● Cuvânt înainte

● Iniţialele pentru cărţile Biblice, în ordine alfabetică

 Cazuri de incest

●  Profeţii dezbrăcaţi

●  Soţii adulteri

●  Fiicele lui Lot au săvârşit incest cu acesta

●  Iuda a săvârşit incest cu nora sa

●  David a avut relaţii intime cu soţia vecinului său

●  Dumnezeu l-a pedepsit pe David

●  Fiul lui David a săvârşit incest cu sora sa

●  Ia-ţi de soţie o prostituată!

●  Profeţi păgâni

●  Aaron a creat  viţelul de aur

●  Literatura sexuală în Biblie

●  Sânii femeilor în Biblie

●  Cântarea Cântărilor, o carte a flirtului

●  Bucură-te cu ele!

●  Limbajul sexual al lui Ezechiel

●  Povestea celor două prostituate Ohola şi Oholiba

●  Dumnezeu îi face pe oameni să comită adulter

 Limbajul biblic

●  Dezgustătoarea poruncă dată lui Ezechiel

●  Ei mănâncă balegă şi îşi beau urină!

●  Termenul de «bastard»  în Biblie

●  Cum să îţi salvezi soţul

●  Modul biblic de exprimare

 Femeile în Biblie

●  Menstruaţia în Biblie

●  Motivul din spatele durerii naşterii

●  Perioada postnatală în Biblie

●  După un contact sexual

●  Vălul femeii în Biblie

●  Femeia nu este slava lui Dumnezeu

●  Femeia este nelegiuire

●  Vocea femeii trebuie schimbată

●  Căsătoria cu forţa

●  Ce se întâmplă dacă acesta refuză căsătoria cu soţia fratelui său?

●  Îndoiala cu privire la Ziua Judecăţii

 Filistenii în Biblie

●  Cele 100 de prepuţuri:  zestrea lui David

●  Pământul promis pentru poporul ales

 Rasismul în Biblie

●  Rasismul a fost introdus de către Noe

●  Pavel şi rasismul

●  Rudele în Biblie

●  Luaţi camătă de la oricine, numai de la rude nu!

●  Cine sunt câinii şi porcii?

●  Numai 144000 de sionişti au fost răsplătiţi şi luaţi în Paradis

●  Omorâţi femeile, copiii, animalele

●  Uciderea, răpirea, sclavia

●  Răpirea femeilor!

●  Omoară-i şi ia-le proprietăţile

●  Răzbunare, sabie, foc!

 Biblia prezintă în mod greşit Mila lui Dumnezeu

●  Mama îşi găteşte propriii copii

●  Sabia şi focul în Noul Testament

●  Isus şi discipolii săi

●  Isus şi mama sa

 Atributele lui Dumnezeu în Biblie

●  Iacov se luptă cu Dumnezeu

●  Dumnezeu are nevoie de odihnă?

●  Trezeşte-te, Doamne!

●  Dumnezeu uită?

●  Dumnezeu regretă?

●  Dumnezeu se răneşte singur?

●  Dumnezeu le porunceşte oamenilor să fure?

●  Dumnezeu aplaudă?

●  Negarea Milei şi Dreptăţii Lui

●  Există judecată?

●  Mamele îşi mănâncă propriii copii

●  David pretinde nebunia

●  Şi dansează dezbrăcat înaintea lui Dumnezeu

●  Ipocrizia

 Autenticitatea Bibliei

●  Mărturia Bibliei faţă de cărturari

●  Vechiul şi Noul Testament sunt temporare

●  Cărţile apocrife

●  Cărţile apocrife în versiunea limbii engleze de astăzi

●  Versetele apocrife în versiunea regelui Iacob

●  Schimbarea versetelor

●  Schimbarea cernelii roşii în negru

●  De ce Luca a scris Evanghelia lui?

●  Moise a scris Deuteronomul?

●  Matei a scris Evanghelia lui?

●  Ioan a scris Evangelia lui?

●  Dumnezeu vorbeşte în aceste versete?

●  Mantaua pe care a lăsat-o Pavel

●  Revelaţia lui Dumnezeu sau a lui Pavel?

●  Pavel este responsabil

●  Discipolii lui Isus îl acuză pe Pavel

●  Pavel a numit Legea  „veche”

●  În cele din urmă, El a anulat-o

●  L-a respectat Pavel pe Isus?!!

●  Este Pavel fără de păcat sau este păcătos?!!!

●  Povestiri biblice uimitoare

 Contradicţii

●  Genealogia lui Iosif şi nu a lui Isus

●  Nume contradictorii în ceea ce priveşte apostolii lui Isus

●  Alte contradicţii

●  Relatări contradictorii despre crucificare

 Diferenţe dintre Coran şi Biblie

·      Femeie acuzată de adulter, fără martori.

·      Soluţia Biblică sau Coranică?

·      Iov îl blesteamă pe Dumnezeu[1] Dumnezeu l-a pedepsit pe David prin intermediul fiului şi fiicei sale şi nu a soţiilor, aşa cum se va vedea în cele spuse mai jos

[2] În R.S.V. : culcuşul

[3] Deci, acoperirea capului nu este o obligaţie doar pentru femeia musulmană!

[4] Vechiul Testament nu menţionează venirea Zilei Judecăţii cu excepţia unui singur verset. Dumnezeu nu îi ameninţă pe necredincioşi cu Focul Iadului, ci le ia pământul de fiecare dată când aceştia nu Îi dau ascultare şi li-l oferă înapoi atunci când aceştia se căiesc, ca şi cum recompensa şi pedeapsa sunt nişte lucruri specifice oar acestei vieţi

[5] Ambilor fii ai lui Avraam

[6] În versiunea K.J. (Rudele)

[7] În versiunea K.J. (Rudele)

[8] În versiunea K.J. (Rudele)

[9] În versiunea K.J. (Rudele)

[10] Această frază contrazice ideea ispăşirii lui Isus pentru întreaga omenire şi, de asemenea, îi scoate pe unii Profeţi din rândul celor care au primit ispăşirea, aşa cum sunt David, Lot, la care Biblia a făcut referire cu privire la faptele lor rele de adulter cu propria fiică, cu nurorile lor sau cu soţiile vecinilor, aşa cum a ost menţionat la începutul acestei cărţi

[11] A se vedea de asemenea [Ios. 17:13 şi Judc. 1:30]

[12] Pentru cei care spun că Islamul este religia sabiei, să ştie că acest cuvânt, „sabie” nu a fost niciodată menţionat în Coran în timp ce în Biblie este menţionat de mai multe ori, în acelaşi fel în care vedeţi şi aici

[13] Aici doar citez un lucru pe care nu îl cred, pentru că eu cred că Isus este un Profet măreţ al lui Dumnezeu care a  fost mai politicos şi mai blând cu mama sa decât arată Biblia.

[14] Acest titlu a fost luat din Noua versiune internaţională a Bibliei

[15] A se vedea în detaliu (Exodul 3:22 şi 11:1 şi 12:35)

[16] în K.J.V (bate)

[17] Conform Good News Bible cunoscută în versiunea limbii engleze de astăzi.

[18] Cât de similar este aceasta cu versetele coranice în care Allah i-a acuzat pe cărturari în acelaşi mod, versete în care citim: „Printre ei sunt unii care stâlcesc Cartea cu limbile lor, pentru ca să vă facă să credeţi că [aceasta] este din Carte, însă aceasta nu este din Carte, şi ei spun: «Aceasta este de la Allah», fără ca să fie de la Allah. Ei spun minciuni împotriva lui Allah cu bună ştiinţă.” [Coran, 3:78]

[19] Pavel dă o profeţie care spune despre venirea celuit care anulează profeţia lui şi cunoaşterea, în alte cuvinte: Face Vechiul şi Noul Testament, deja vechi, să numai fie valide, trebuie să ne amintim că Pavel a scris scrisorile sale la mult timp după ridicarea lui Isus, prin urmare el nu vorbea despre Duhul Sfânt care ar fi trebuit să vină imediat după ridicarea lui Isus. În orice caz, creştinii trebuie să caute pe cel care anulează „Previziunile anterioare şi revelaţiile lui Pavel”

[20] Termenul „apocrife” face referire la cele 7 cărţi incerte catolice care au fost respinse de protestanţi şi care au fost refuyate de la regele lor Iacob Bible. Următorul paragraf [Ioan 14:25] prezice venirea Duhului Sfânt după plecarea lui Isus, pentru a îi învăţa pe creştini toate lucrurile. Dar cărţile apocrife au rămas în Bible 16 secole, cu toate acestea, Duhul Sfânt nu i-a prevenit în această perioadă lungă de timp că Biblia lor conţine 7 cărţi apocrife. Regele lor Iacob Bible a scris şi autorizat în 1611 Î.H, ceea ce înseamnă că toţi creştinii au fost ţinuţi în minciună şi nu a fost niciun rol şi nicio venire a Duhul Sfânt. Pe cine să credem: catolicii a căror Biblie conţine 73 de cărţi sau Protestanţii a căror Biblie conţine 66 de cărţi? Este o blasfemie să luăm chiar şi un titlu din Biblie: cei care au adăugat aceste 7 cărţi de la bun început, sau cei care le-au anulat?

[21] Există două copii diferite şi contradictorii ale acestei versiuni: una dintre ele conţine aceste cărţi adăugate care le face să fie 81 la număr, iar cealaltă copie care nu are adăugate aceste cărţi

[22] După înlăturarea celor 7 cărţi din Biblia catolică, vine rândul versiunii regelui Iacob care devine a doua victimă şi de asemenea este expusă criticii şi îndoileii. Fiecare nouă sectă de creştini are propria îndoială împotriva acestei versiuni. A fost revăzută de 32 dintre cei mai înalţi învăţaţi susţinuţi de 15 culte cooperatoare. Toţi au fost de acord că introducerea R.S.V, că: „Versiunea regelui Iacob are greşeli mari, multe şi serioase.” Prin urmare, şi-au permis să omită (prin această declaraţie) multe versete din ea, după cum se vede în versetele de mai sus. Mormonii nu au încredere în versiunea regelui Iacob, care ţin sub observaţie propria lor carte Mormoni, martorii lui Iehova susţin că aceasta conţine 50.000 de greşeli, conform (ziarului AWAKE, 8 septembrie 1957) şi prin urmare, au propria lor „Bilblie modificată”. În concluzie, întrebăm: unde era rolul Duhului Sfânt care trebuia să îi scoată din această confuzie?

[23] Această Biblie este cunoscută sub denumirea de Biblia Vie, pubilcată anterior în 1962. Reprezintă o altă schimbare majoră în versetele şi expresiile sale în comparaţie cu alte versiuni ale Bibliei. Conform unor autorităţi creştine, este considerată ca o Biblie demnă dispreţ.

[24] Comentatorii versiunii recente au admis ca notă la N.I.V, R.S.V ŞI L.B.V că aceste versete au fost expuse multor adăugări şi inserări, spunând:

„Cele mai de încredere manuscrise şi alte mărturii mai vechi nu au Marcu (16:9-20)

„Versetele de la 9 la 20 nu sunt găsite în cele mai vechi manuscrise, dar pot fi considerate o adăugare, dând date suplimentare.” (L.B.V)

„Unele dintre cele mai vechi autorităţi au adus cartea la final la sfârşitul versetului 8. Una dintre aceste autorităţi, sfârşete carte prin adăugarea după versetul 8 a textului: «Dar au relatat pe scurt lui Petru şi celor care erau cu el, că li s-a spus...” Alte autorităţi includ pasajul anterior şi continuă cu versetele 9-20. În cele mai multe autorităţi versetele 9-20 urmează imediat după versetul 8, puţine dintre ele inserează un material după versetul 14.” (R.S.V)

[25] Aceste versete au fost omise în versiunea revizuită care a fost publicată în 1952, aceleaşi versete au fost repuse în următoarea publicare în 1971 după mari controverse

Aceste versete vorbesc despre ascensiunea lui Isus şi femeile care au fost luate în timp ce erau în adulter. Comentatorii Bibliei Vii au declarat la nota de subsol la pagina 79 că cele mai vechi manuscrise omit Ioan 7:53-8:1-11

[26] Cei care au revizuit N.I.V spun că pentru cuvântul – născut –  că acesta nu trebuie atribuit şi lui David şi lui Isus, în timp ce numai Isus trebuie să fie singurul fiu născut al lui Dumnezeu după cum proclamă Ioan 3:16, totuşi prin această modificarea a versetului – cât şi ale altora – ei atrag atenţia oamenilor cum falsul stilou al cărturarilor a schimbat cuvântul lu Dumnezeu după cum a proclamat Ieremia 8:8.

[27] Versiunea Douay Rheims

[28] Motivul schimbării acestor versete este contradicţia dintre (Fapt. 9:3) şi (Fapt. 22:9) pe care ei au încercat să o acopere. Găsim această modificare în N.I.V

[29] Biserica a încercat să ştie cine este acest prieten apropiat al lui Luca, Teofil. Totuşi, sunt câţiva creştini care susţin că acesta nu este numele unei persoane, ci un cuvânt din limba greacă, care înseamnă „oameni”

· Nu înţeleg de ce toată Biblia a fost tradusă în engleză, cu excepţia acestui cuvânt

· Şi dacă este aşa, atunci care este valoarea menţinerii lui?

· Şi cine a fost „cel mai bun” pentru Luca? Oamenii sau prietenul lui, Teofil?

În acest mod ei apără greşeala printr-o altă greşeală, prin aceasta încercând să evite dificultăţile pe care le crează acest paragraf. Introducerea pe care Luca a făcut-o acestei Evanghelii face ca aceasta să fie mai mult o scrisoare personală

[30] Acest paragraf indică trei lucruri esenţiale:

· Luca nu a fost un martor al lui Isua (Pacea fie asupra lui!)

· El nu a pretins că a fost inspirat, dar i s-a părut o idee bună să scrie cartea sa

· Cartea lui a fost numai un mesaj pentru prietenul său, nu pentru omenire

[31] Această vorbă al lui Pavel contrazice în mod absolult Cartea lui Iacov [1:20]  şi cartea lui Ezechiel [14:14] „Ei nu şi-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor.” Acesta contrazice chiar şi ceea ce însuşi Pavel a spus:[Dumnezeu] care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.” [Rom, 2:6]

[32] Toţi cei care îl iubesc cu adevărat pe Isus Hristos să-şi amintească că acest mare Profet a fost blestemat în Biblie

[33] Vă sugerez să prezentăm mărturisirea lui Pavel despre Născut, întrebându-i cum vine spiritul răului se potriveşte în corpul său sfânt şi-l împiedică să facă bine, în timp ce el are Spiritul lui Dumnezeu în el, în acelaşi timp revelând lui Nou Testament pe care-l recitaţi azi? Care este rolul Duhului Sfânt dacă nu învinge spiritul răului din corpul său, atunci ce să mai spunem despre Creştinii ca şi voi? Dacă este dificil pentru el să-l scape de spiritul rău, este imposibil, este imposibil pentru voi să primiţi Duhului Sfânt. Prin urmare, voi nu aveţi Duhul Sfânt în corpurile voastre, dar există un „Spirit” în el 

[34] De ce să-L înveselească pe Dumnezeu?!!!

[35] Cuvântul „Miel” este cu majusculă deoarece se referă la Isus, crezând drespe el că este de origine divină, şi care va lua forma unui animal, precum hinduşii care cred că Dumnezeu a luat forma unui animal, şi anume vacă, întruchipându-l. Creştinii folosesc majuscula pentru un conceptul de divinitate pentru trei persoane: Tatăl, Fiul şi Mielul, Duhul Sfânt, în timp ce în Islam unicul Care merită majuscula este Allah Atotputernicul

[36] Dacă Creştinii încearcă să se scuze pentru eroare spunând că ceilalţi predecesori sunt ai lui Isus după mama sa, acesta este o insultă la adresa ei, deoarece, această genealogie este al lui Iosif tâmplarul. Astfel putem analiza contradicţia clară care există cu privire la tatăl lui Iosif. După Matei, tatăl lui Iosif este Iacov, ia după Luca, tatăl lui este Eli

[37] Matei şi Marcu l-au adăugat pe Levi zis Tadeu şi pe Simon Cananitul şi l-au omis pe Simon, numit zelotul şi pe Iuda fiul lui Iacov; în timp ce Luca l-a adăugat pe Simon, numit zelotul şi pe Iuda fiul lui Iacov şi l-a omis pe Levi zis Tadeu şi pe Simon Cananitul

[38] Pedeapsa cu biciuirea

[39] Mânia este mai gravă decât blestemul

[40] După ce judecătoreul a luat decizia de separare, dacă în pântece există un făt care se va naşte, acesta va purta numele mamei

[41] Eu am folosit traducerea din versiunea NIV câteodată, pentru am găsit-o mai ușoară decât Biblia K.J.V

[42] Astfel aţi văzut Biblia „vorbind”. Încă mai credeţi că acesta este Biblia Lui? Vă lăsăm să stabiliţi motivele voi înşivă:

● Cum poate Cartea lui Dumnezeu să conţină blesteme împotriva lui Dumnezeu?

● Avem destulă credinţă să corectăm aceste erori pentru că noi ştim că aceste cuvinte nu nu puteau fi rostite de Dumnezeu, pur şi simplu pentru că Dumnezeu se Laudă în Cartea Sa deoarece doar El merită toate laudele, prin urmare El niciodată nu-şi încalcă Cuvântul şi nici nu lasă pe alţii să-l blesteme în Cartea Sa.

● Aceste cuvinte de blasfemie au fost scrise de nişte mincinoşi. Fie ca Dumnezeu să le ardă degetele celor care au scris în mod fals aceste cuvinte.

● Atunci când Pavel a a afirmat că: „Aceste cuvinte au fost inspirate de Dumnezeu.” – nu a văzut  că aceste cuvinte împotriva Lui, adresate Lui, dar nu sunt ale Lui.