Шта заиста знате о исламу? ()

Абдуллах Ел-Канаи

Писац каже: „Није ми намера да изменим ваш ум или да променим вашу веру, првобитна сврха и циљ мог писања је да се упознате са поруком ислама како бисте је разумели и како бисте обогатили своје знање, а од вас зависи да ли ћете да је прихватите или да је одбијете.“

|

             ШТА  ЗАИСТА ЗНАТЕ О   ИСЛАМУ ?

Др Абдуллах Ал-Kенаеи

                                 Превод: Фејзо Радончић

Ревизија: Љубица Јовановић

             Фејзо Радончић  

 ШТА ЗАИСТА ЗНАТЕ О ИСЛАМУ ?

            Веома је важно  да се не суди о исламу на основу поступака неких муслимана.

            Као и у свакој заједници постоје неколико „лоших јабука“ а жалосно је, да се понекад медији фокусирају само на те појединце у муслиманској заједници.

Искреном трагаоцу истине....

 Предговор

             Није ми намера да променим ваш ум, или да променим вашу веру, првобитна сврха и циљ мог писања је да се са правог извора упознате са поруком ислама како бисте је разумели и како бисте обогатили своје знање, а у зависности од вас је да ли ћете да је прихватите или да је одбијете.

              Узвишени Бог каже у Кур'ану:

             „У вери нема присиљавања; Прави пут се јасно разликује од заблуде''  (Кур'ан, поглавље 2, ајет[1] 256).

 Шта је ислам?

            Ислам је вера и начин живота. Ислам означава преданост и посвећеност Богу, Господару небеса и Земље.  Због тога је муслиман неко ко посвећује себе Богу. То је разлог због чега су сви Божији посланици и веровесници, као и њихови следбеници по дефиницији „муслимани“, као што је наведено у Кур'ану.

            „Онога ко се буде Богу покоравао и уз то добра дела чинио, чека награда код Господара његовог, такви се неће ничега бојати и ни за чим неће туговати.'' (Кур'ан, поглавље 2, ајет 112)

            Ислам је Божија вера и садржи исту поруку коју  су доносили веровесници и посланици Свемогућег Бога, а неки од њих су: Адам, Нух (Ноа), Ибрахим (Аврама), Мојсије, Јахја (Јован), Иса (Исус) и последњи посланик Мухаммед, нека је мир и благослов над свима њима. Из тог разлога муслимани верују у њихово посланство, воле и поштују све  веровеснике и посланике Свемогућег Бога.

            Узвишени Бог је казао: Посланик верује у оно што му се објављује од Господара његова, и верници; сваки верује у Бога и анђеле Његове, и књиге Његове, и посланике Његове: „Ми не издвајамо ниједног од посланика Његових.“ И они говоре: „Чујемо и покоравамо се; опрости нам, Господару наш;  Теби ћемо се вратити.“   (Кур'ан , поглавље 2, ајет 285)

            Сврха ислама је да се сачувају основна права људских бића и да успостави сигурност и мир како у друштву тако и у свету у целини. Ислам подстиче следбенике да буду праведни, добри, љубазни, културни и пристојни грађани у друштву. Посланик Мухаммед, мир и благослов нека је над њим, казао је: ''Најбољи међу вама је онај ко је најбољег понашања  и карактера.''[2]

 Шта је ислам у ствари?

            Ислам позива и на одржава љубав и директну везу између „Бога и људи“, везу без посредника.               Узвишени Бог је казао:                             

            „Искрено исповедање вере (и послушност) обавеза је према Богу.“  (Кур'ан, поглавље 39, ајет 3)

            Када се молиш, моли се директно Богу, када хоћеш да се покајеш за своје грехе  директно замоли Бога за опрост.

             Узвишени Бог је казао: „А када те робови моји за Мене упитају, Ја сам сигурно близу; одазивам се молби молитеља кад Ме замоли.“ (Кур'ан, поглавље  2, ајет 186)

            Узвишени Бог је казао: „Господар ваш је казао: 'Позовите Ме и замолите, Ја ћу вам се одазвати'.“  (Кур'ан, поглавље  40, ајет 60)

            Ислам је вера чисте људске природе. Подстиче и позива људе да размишљају  о свим проблемима и темама са којима се сусрећу од једноставних проблема њиховог свакодневног живота до најдубљих и најсложенијих као и најчешће неразумљивих  питања а која се тичу сврхе човековог постојања.

            Узвишени Бог је казао: „Питајте следбенике Књиге ако не знате.“ (Кур'ан, поглавље 16, ајет 43)

           Када кажемо „људи од знања“ то се односи на стручњаке у различитим областима који су познати по свом знању.

             У исламу, целокупна верска наука је јасно објашњена, стога нема нејасних или тајанствених компоненти у вери.

             Узвишени Бог је казао: „Бог жели да вам објасни и да вас путевима који су ишли они пре вас упути, и да вам опрости. А Бог све зна и мудар је. Бог жели да вам опрости, а они који се за страстима својим поводе желе да далеко са Правог пута скренете. Бог жели да вам олакша, а човек је створен као нејако биће.“ (Кур'ан, поглавље 4, ајет 26-28)

             Ислам није вера монаштва или одрицања од земаљског живота. Са друге стране не дозвољава  неконтролисано препуштање овосветским жељама и страстима. Учи нас да негујемо и да не запоставимо нашу душу и духовне потребе и исто тако нас учи да не запоставимо наше телесне потребе. То је потпуни друштвени систем који промовише начин живота заснован на умереност и баланс духовног и материјалног живота који један другог допуњује; и један другог непреовладава.

             Узвишени Бог је казао:  „И настој да тиме што ти је Бог дао стекнеш онај свет, а не заборави ни свој удео на овоме свету и чини другима добро, као што је Бог теби учинио, и не чини неред по Земљи.“ (Кур'ан, поглавље 28, ајет 77)

             У Исламу су мушкарци и жене  једнаки пред својим Господаром без обзира на њихову расу, говор језика, националну припадност, спољашни изглед, финансијско стање и друштвени положај. Критеријум за разликовање међу њима јесте на основу божанских прописа.

              Узвишени Бог је казао: „О људи! Ми вас од једног човека и једне жене стварамо и на народе и племена вас делимо да бисте се упознали. Најугледнији код Бога је онај који Га се највише боји, Бог уистину, све зна и није Му скривено ништа.“ (Кур'ан , поглавље 49, ајет 13)

Најбитније користи које ислам пружа својим следбеницима су:

1. Истинска срећа и унутрашњи мир.

2. Практичне смернице које воде ка добром животу.

3. Испавно разумевање људске природе.

4. Опрост претходних греха.

5. Одлазак у вечити Рај.

6. Спас од Пакла.

            Да би особа постигла наведене користи и још многа друга добра потребно је да се прво учине основни кораци: Да се посведочи да нема другог бога достојног обожавања осим једног Бога и да је Мухаммед његов роб и посланик. То се назива „Сведочанство веровања“, и означава прву основу у исламу. Посланик Мухаммед, мир над њим, је казао:                            „Ислам је изграђен на пет основних начела а то су: сведочење да нема другог бога достојног обожавања осим једног Бога и да је Мухаммед Божији посланик, обављање молитве (намаза), плаћање Зекета (означава годишње издвајање на одређено богаство које је првобитно намењено за сиромашне), обављање Хаџџа (ходочашће у Мекку, барем једном у животу), пост месеца рамазана.“[3] 

            Важно је да не дозволимо да наш ум буде прекривен препрекама или ограничењима које могу да нас збуне, као што је употреба арапских израза. Значење имена „Аллах“ једноставно означава „Свемогући Бог“ и то је ексклузивни назив који током целе људске историје није дат никоме осим Њему.

           Када користим реч „Аллах“ мислим на истог Бога који је створио Адама и Еву, на истог Бога који је послао посланике као што су Аврам, Јаков, Лот, Давид, Исус и Мухаммед, нека је мир и благослов над њима свима. Не мислим на другог бога од оног Бога који је разговарао са Мојсијем  и који је одвојио море за Мојсија и његов народ. Мислим на истог Бога који је спасио Ноа са лађом и Јунуса из утробе кита. Мислим на истог Бога који је створио Исуса у утроби девице Марије.

           Чак и Арапи католичке вере користе реч Аллах када се обраћају Створитељу универзума. Можете се у ово уверити у Библији на арапском језику.

           Дозволите ми да вам објасним шта се подразумева под „Сведочанством веровања“

Први део „Сведочанства веровања“

          Према Кур'ану, који је последња објава, ниједно биће није достојно обожавања осим једног Бога, јер је Бог апсолутно један и апсолутно је јединствен:

             Узвишени Бог је казао: „Кажи: Он је Аллах један; Аллах је уточиште сваком! Није родио и рођен није, и нико Му раван није!“ (Кур'ан, поглавље  112, ајет 1-4)

             Бог, узвишен и слављен нека је Он, сам је проузроковао да све постане, кад ништа није постојало пре тога.

            Узвишени Бог је казао: „Међу знамењима Његовим су ноћ и дан, и Сунце и месец. Не падајте лицем на тле ( не клањајте се) ни пред Сунцем ни пред месецом, већ падајте лицем на тле пред Аллахом, који их је створио.“ (Кур'ан, поглавље  41, ајет 37)

             Он опскрбљује и одржава сва створења без икакве потребе за њима, и ништа се не догоди осим оно што он дозволи да се догоди.

             Узвишени Бог је казао: „Аллах је Створитељ свега, и Он управља свим.“ (Кур'ан, поглавље  39, ајет 62)

              У признавању ове реалности, Посланик Мухамед, мир и благослов над њим, често је знао да каже: „Нема снаге и моћи осим са Аллахом.“

             Бог, узвишен и слављен нека је Он, има највеличанственија имена и узвишена савршена својства као што је споменуто у Кур'ану и предањима од Посланика, нек је мир и благослов над њим.

             Узвишени Бог је казао: „Он је Аллах нема другог бога осим њега, Он је познавалац невидљивог и видљивог света, Он је Милостиви, Самилосни! Владар, Свети, Онај који је без недостатка, Онај који свакога осигурава, Онај који над свим бди, Силни, Узвишени, Горди. Хваљен нека је Аллах, Он је врло високо изнад оних које сматрају Њему равним! (Кур'ан, поглавље  59, ајет 22-23)

             Питање које се обично поставља гласи: Зашто морамо да обожавамо Створитеља? Одговор је једноставан:   Он је достојан нашег страхопоштовања и обожавања, и Њему припада потпуно савршенство.     Зато требамо да спознамо то савршенство као и благодати које нам је Бог Узвишени подарио, а неке од ти благодати су: вид, слух, чуло мириса,  укуса, откуцаји срца и још много тога што смо добили као поклон од нашег Господара. Узвишени Бог  је казао:            „Онај ко иде Правим путем, од тога ће само он корист да има, а онај ко лута на своју штету лута.  И ниједан грешник неће туђе грехе да носи.“ (Кур'ан, поглавље  17, ајет 15)

             Због тога, требамо сви да признамо Бога (Аллаха), као и Његове благодати, и да Му покажемо захвалност, оданост и послушност.

Други део „Сведочанства веровања“

            Око 570. године, Мухамед, мир и благослов над њим, је рођен у Арабији. Сироче је постао у раним годинама, одгајили су га његов стриц и деда. У свом народу је био познат по најбољем карактеру:  био је саосећајан, милостив, истинољубив, великодушан, далеко од свих злих особина, пружајући тако најлепши пример људског карактера. Ко год да га је упознао, или је прочитао његову биографију био је фасциниран и очаран њиме.                       Мајкл Џ. Харт у својој књизи „100“, простудирао је животе 100 најутицајних и најпознатијих људи у историји, укључујући и Исуса, разврставајући их по свом одређеном редоследу, и у складу са тим је казао:

           „Мој избор Мухаммеда да буде први на листи најутицајних људи у историји света може да изненади неке читаоце док ће учинити друге да се запитају зашто Мухаммед? Јер је он био једини човек у историји који је био крајње успешан на оба нивоа, на верском и секуларном (световном) нивоу.''                                                                     Такође, Ђулес Месерман амерички психоаналитичар, у Тајм магазину (Јул 15, 1974) казао је: „Најбољи вођа свих времена био је Мухаммед“                                                                         Карен Амстронг британска феминисткиња и бивша монахиња у својој књизи „Мухаммед, биографија Посланика, написала је:                                   „У таквом примитивном свету је оно што је Мухаммед постигао за жене било је изванредно. Сама идеја да је жена могла да буде сведок или наследница било чега на основу свог људског права је запањујућа.“

            Важно је поменути да је посланик Мухаммед, мир и благослов над њим, био неписмен човек, током свог живота, није знао да чита ни да пише.

            Узвишени Бог је казао: „Ти пре ње ниједну књигу ниси читао, а ниси је ни десном руком својом писао; иначе посумњали би они што лажи говоре.“ (Кур'ан, поглавље  29, ајет 48)

             Књига коју називамо Кур'ан, која је тако дубока својом снагом, моћи, речитости и лепотом, објављена је посланику Мухаммеду, мир и благослов над њим, је и даље са нама; она је највећи знак, чудо и доказ да су те поруке од (Бога) Аллаха, и да је Мухаммед Његов посланик и веровесник.

              Узвишени Бог је казао: „Књига (Кур'ан) коју ти објављујемо благословљена је, да би они о речима њезиним размислили и да би они који су разумом обдарени поуку примили.“(Кур'ан, поглавље  38, ајет 29)

              У време Фараона људи у Египту су били познати по својој моћи магије и враџбине. Мојсије, нека је мир и благослов над њим, је био послат њима са сличним и али правим и моћним знацима. Мојсију је тако била дата моћ да се супростави чаробњацима као ником другом у његовом времену.

            За време  Исуса, нек је мир и благослов над њим, сина Маријиног, нека је Бог задовољан са њом, деца Израела била су позната по науци медицине. Сходно томе Исус је дошао људима са медицином, (враћање вида људима, лечење губавца, оживљавања мртваца итд), са чиме нико није могао да га надмаши у његовом времену, а чак ни у данашњем времену.

            Арапи, познати као људи пустиње, нису имали уметност, индустрију или засебну  науку. Али су били познати по изузетној поезији. Аллах Узвишени изазвао је Арапе да саставе књигу исте лепоте као што је Кур'ан, али нису могли да се одазову овом изазову.

             Узвишени Бог је казао: „Зар они да говоре: „измишља га“! Не, него они неће да верују. Зато нека они саставе говор сличан Кур'ану, ако истину говоре!“ (Кур'ан, поглавље 52, ајет 33-34)

            Изазов је затим био смањен на десет поглавља, али ипак нису могли да испуне ни тај услов.

             Узвишени Бог је казао: „А они говоре: 'Он га измишља!' Реци: Па, дајте ви једну суру као што је њему објављена, и кога год хоћете, од оних у које мимо Аллаха верујете, у помоћ позовите, ако истину говорите.“ (Кур'ан, поглавље  10, ајет 38)

              До данашњег дана овај изазов није и неће бити испуњен!

              Узвишени Бог је казао: „Реци: 'Кад би се сви људи и џини удружили да сачине један овакав Кур'ан, они, такав као што је он, не би сачинили, па макар једни другима помагали'.“ (Кур'ан, поглавље  17, ајет 88)

             Сигурно је ово један од многих доказа да је Кур'ан  Божији говор. Са овим највећим чудом Кур'аном, Бог Узвишени поставио је неколико рационалних и научних начела  и доказа за цело човечанство како би тиме олакшао препознавање истине.

               Узвишени Бог је казао: „Лаж јој је страна, било са које стране, она је Објава од Мудрог и хвале достојног.“ (Кур'ан, поглавље  41, ајет 42)

             Дозволите ми да вам представим неколико примера...

 Рационални аргументи

            Узвишени Бог је казао: „Зар су они без Створитеља створени или су они сами себе створили?! Зар су они небеса и Земљу створили?! Не, него они неће да верују.“ (Кур'ан, поглавље 52, ајет 35- 36)

             Претпоставимо да сте отпутовали у неко село и да сте наишли на празно земљиште, и да се ништа око њега није налазило. Неколико месеци касније, вратили сте се на истом месту и пронашли велику изграђену зграду.

           Како је та зграда ту настала?

          То се може објаснити на три различита начина:

          1. Настала случајно!

          2. Сама се изградила!

          3. Градитељ ју је изградио!

             За први и други пример знамо да је нелогичан и немогућ, па због тога нам остаје трећи прихватљив пример.

             Због тога је Узвишени Бог поставља питање људима који негирају Његово постојање: „Да ли су сами себе створили?''

             Са обзиром да неће да признају да их је Створитељ створио, остаје други избор да су сами себе створили, а то је немогуће! Ако сами себе нису створили, шта је одговор? Неко је морао да их створи. Очигледно је да се из „ништа“ добија „ништа“,  зато ако постоји овај свет, то неминовно значи да постоји Створитељ. Свака зграда има градитеља, свака књига има свог писца а свако створење има Створитеља.

            Како би људима  указао да је човечанство у поређењу са небесима и  Земљом неупоредиво (у својој величанствености, пространству и величини) Узвишени Бог је казао: „Или су они створили небеса и Земљу?“ Зато људи не смеју да буду арогантни, и да преписују све око себе својој величанствености и да сматрају себе господарима,  мислећи тако да су центар Универзума, што је веома чест случај у данашњем времену.

              Узвишени Бог је казао: „Ми вас стварамо па зашто не поверујете? Кажите ви Мени: да ли семену које убацујете ви облик дајете или Ми то чинимо? Ми одређујемо када ће ко од вас да умре, и нико нас не може спречити да ликове ваше изменимо и да вас изнова у ликовима које ви не познајете створимо. Познато вам је како сте први пут створени, па зашто се не уразумите?                  Кажите ви мени: шта бива са оним што посејете?      Да ли му ви дајете снагу да ниче, или то Ми учинимо? Ако хоћемо можемо да га у суво растиње претворимо, па бисте се снебивали (говорећи): 'Ми смо доиста, оштећени, чак смо свега лишени!'   Кажите ви Мени: воду коју пијете да ли је ви или Ми из облака спуштамо? Ако желимо, можемо да је сланом учинимо, па зашто нисте захвални? Кажите ви Мени: ватру коју палите да ли дрво за њу ви или Ми стварамо? Ми чинимо да она (ватра) подсећа и да буде корисна онима који коначе; зато хвали Господара свога Величанственог! (Кур'ан, поглавље   56, ајет 57-74)

             Замислите, на моменат,  да сте на броду  у сред океана. И да одједном наиђе силни ветар. Таласи ударају са свих страна, тако велики и моћни да могу да преврну брод и удаве те. Дајете све од себе да овладате бродом, али схватате да сте надјачани силом природе. Дозивате у помоћ али вам нико не одговара! Шта ћете да урадите у овом случају? Зар не би ваша природна нарав позвала неког ко је високо на небу са највишом влашћу као што је Створитељ (Бог)?!

            Наш разум и интелигенција нам говоре да ако постоји Бог, онда Бог мора да буде први узрочник и самим тим мора да буде нестворени Створитељ свега осталог. Тако да питање „Ко је створио Бога“ неисправно, а негирање Створитеља се противи разуму и сујеверно је. Само уз помоћ последње божанске објаве Кур'ана та збуњеност може да буде уклоњена.

             Претходно наведени примери су чврсти и разумни аргументи за неког ко пориче постојање Бога, и нема одговор на питање одакле смо сви настали!

 Научни аргументи

             Веома је важно на почетку да разјаснимо да је Кур'ан  „књига знакова“ и „књига упуте“, и није „научна књига“, и својим објавама и порукама обухвата све аспекте људског живота.

            „Овај Кур'ан води једином исправном путу, и верницима који чине добра дела доноси радосну вест да их чека награда велика.“ (Кур'ан, поглавље  17, ајет 9)

             Такође морамо да схватимо да наука објашњава ''како'' а не ''зашто'' и ако разумемо ово можемо да приступимо стварима на начин који се слаже са вером и науком. Научни докази изнети у Кур'ану су ту да докажу да је то научно откриће, без имало сумње, говор нашег Створитеља тј.  Аллаха.    И не само да ниједан од ових доказа и аргумената није никада негиран од стране науке током историјске повести, већ су многи од њих потврђени са прецизношћу тек са модерном науком.

             Узвишени Бог је казао: „Ми ћемо им пружати доказе Наше у пространствима свемирским, а и у њима самим, све док им не буде сасвим јасно да је Кур'ан истина.“ (Кур'ан, поглавље  41, ајет 53)

            Модерна наука нам говори да су небеса и земља била једно језгро и да су након тога раздвојени. Кур'ан који је објављен у седмом веку, говори нам о овом раздвајању и ко је одговоран за то раздвајање:

            Узвишени Бог је казао: „Зар не знају неверници да су небеса и Земља били једна целина, па смо их Ми раздвојили... (Кур'ан, поглавље  21, ајет 30)

            Др. Алфред Кронер, Професор геологије, казао је: „Неко ко није ништа знао у вези нуклеарне физике пре четрнаест векова, није могао, бар ја мислим, да буде у позицији да зна ово из свог мозга, на пример да су небеса и Земље имали исто порекло.                                                                                 Модерна наука нас такође обавештава да је свако живо биће створено од воде (х2о); ово је установљена чињеница и свима заједничко у биолошкој науци. Интересатно је да о томе читамо у Кур'ану који је објављен пре више од 1.400 година:

              Узвишени Бог је казао:“... и да Ми од воде све живо стварамо, и зар неће да верују?“ (Кур'ан, поглавље 21, ајет 30)

              Узвишени Бог је казао: „Бог све животиње ствара од воде, неке од њих на трбуху пузе, неке иду на две ноге, а неке, опет, ходају на четири. Аллах ствара шта хоће, јер Аллах све може.“            (Кур'ан, поглавље 24, ајет 45)

               Узвишени Бог је казао: „Он од воде ствара људе и чини да су род по крви и по тазбини. Господар твој  може све.“(Кур'ан, поглавље 25, ајет 54)

               Интересатно, у Кур'ану се описује раст и развој људског ембриона у материци мајке у неколико фаза.

               Узвишени Бог је казао: „О људи, како можете да сумњате у проживљење, па Ми вас стварамо од земље, затим од капи семена, потом од угрушака, затим од груде меса видљивих и невидљивих удова, да вам тиме покажемо Моћ нашу! А у материце смештамо шта хоћемо, до рока одређеног.“  (Кур'ан, поглавље  22, ајет 5)

             Др. Кејт  Мур, професор анатомије, је казао:    „Јасно ми је да су ове изјаве  које су дошле Мухаммеду од Бога (или Аллаха) јер скоро све ово знање откривено тек након много векова касније. То  нам доказује да је Мухаммед  морао да буде Божији посланик.“

             Ово је само неколико примера научних чуда Кур'ана, који већ вековима стоје као изазов  искреним трагаоцима истине. Не само да би се доказало божанско порекло његовог објављивања, већ и да се скрене пажња на чудеса Божијег стварања на врло елоквентан (речит) и моћан начин. Он подстиче људе да траже знање и самим тиме повећају своје веровање.

             Узвишени Бог је казао: „А Аллаха се искрено боје од робова Његових они учени. Бог је, доиста, Силан и Он опрашта.“ (Кур'ан, поглавље  35, број ајета 28)

 Предлог - понуда

            Ако прихватите „Сведочанство веровања  (да је Бог један и да је Мухаммед његов посланик) “ тј. да прихватите ислам, волео бих да вам честитам на првом кораку ка искреном успеху у овом животу, а и у будућем животу.

             Узвишени Бог је казао: „Онај ко се сасвим преда Богу, а уз то чини добра дела, ухватио се за најчвршћу везу. А Богу припада одлука за све ствари.“ (Кур'ан, поглавље  31, ајет 22)

             Бити муслиман подразумева потпуну покорност и послушност Богу, и живот у складу са Његовом поруком.

              Узвишени Бог је казао: „А како и не би знао Онај који ствара, Онај који све потанко зна, Који је о свему обавештен.“   (Кур'ан , поглавље  67, ајет)

              Упута је заиста највећи поклон, и сва захвала Богу Који нам је указао на светлост и јасан пут,   јер би се у супротности вечно мучили и лутали у тами наше збуњености.

               Узвишени Бог је казао: „Аллах је заштитник оних који верују, и Он их изводи из тмина на светло.“ (Кур'ан, поглавље 2, ајет 257)

             Узвишени Бог је казао: „О ви који верујете, Бога се бојте и у Посланика Његовог верујте , Он ће вам двоструку милост Своју даровати, и подариће вам светло помоћу којег ће те ићи, и опростиће вам, јер Бог прашта, и самилостан је.“ (Кур'ан, поглавље 57, ајет 28)

              Муслимани имају многе обавезе  једни према другима, а од тих обавеза је и давање искрених савета.

               Наш Посланик Мухаммед, мир и благослов над њим, казао је: „Бог неће да престане да помаже човека, све док тај човек помаже свог брата (другог човека).“  (Хадис бележи Муслим, 2699)

Зато желим да вас посаветујем следеће:

            1. Не очекујте да можете да се придржавате свих верских прописа одмах на почетку.

            2. Почните полако, корак по корак, како бисте са временом омилили себи веровање.  

              3. Будите искрени према себи,  и искрени према Богу.

               4. Учите и читајте са меродавних извора ислама, а то су: Кур'ан и казивања (хадиси) посланика Мухаммеда.

               5. Схватите да сте одговорни за своја дела и будите у стању да испуните све своје обавезе.

              Савете који сам дао многим новим муслиманима је моја обавеза и искрена забринутост а не само моје задовољство и част у томе.                               Ебу Хурејре, један од најбољих пријатеља Посланика, изјавио је да је Божији Посланик, мир и благослов над њим, казао:

              „Шест су обавеза муслимана над другим муслиманом. Питали су га: О Божији Посланиче које су то? На то је одговорио: Када га сретне да му селам назове ( да га поздрави); када га позове у госте да прихвати позив; када тражи савет да га посаветује, када кихне и каже „елхамдулиллах“ (сва захвала припада Аллаху) да му одговори на то „јерхемукеллах“ (Аллах ти се смиловао); када је болестан да га посети; и када умре  да се моли за њега и присуствује на сахрани.“[4]

            Универзално браство је централна тачка и кључни елемент ислама, прелепа и племенита вредност коју ретко можете да нађете у модерном свету пуног себичног и празног материјализма. Посланик, мир и благослов над њим, нам је казао:         „Нико од вас није прави верник све док не жели свом брату или комшији оно што жели себи.“[5]

            Охрабрујем вас да подузмете први корак за покретање пријатељства са вашом браћом / сестрама у вери, да посетите џамије и питате за савет, књиге или литературу. Препоручена књига за почетак може да вам буде  „Сведочење истинитог сведочанства“  од Др. Лауренс Б. Бровн[6]

             Посланик, мир и благослов над њим, казао је: „Верници су, једни другима, као зграде, сваки део подржава остале.“[7]

            Од сада нисте сами на овом путу, Бог је задовољан са сваком особом која прихвати истинску веру и таква особа представља велику радост за све муслимане.

              Узвишени Бог је казао: „Једни другима помажите у доброчинству и честитости, а не помажите се у греху и непријатељству.“ (Кур'ан, поглавље  5, ајет 2)

             Чак и ако сада не прихватите ислам, замолио бих вас да и даље будете широкогруди и отвореног ума, и захваљујем вам се на одвојеном времену за читање ове књижице.

 Последњи савет

            На крају бих вас подсетио да ћемо сви да дочекамо смрт и да не знамо када ће то да се догоди. И зато што одређивање тог тренутка није у нашим рукама, морамо да се спремимо за тај догађај. Није ли онај који прихвати ту реалност и који се припреми за смрт притом водећи се својим разумом, бољи од оног који покушава да тај неминовни догађај стави у заборав и кога затим смрт изненада задеси?

             Узвишени Бог је казао: „Реци: 'Смрт од које бежите заиста ће вас стићи. Затим ћете Ономе који познаје и невидљиви и видљиви свет враћени бити и Он ће вас о ономе што сте радили обавестити'!“ (Кур'ан, поглавље 62, ајет 8)

         Да нас Бог све упути на правом путу! Амин!

Шта су они казали о исламу?

           ''Након 11-ог септембра медији су много говорили о муслиманима и исламу. Већином је било у негативном контексту. Никада нисам био особа која прихвата ствари здраво за готово па сам покушао да откријем истину у вези са исламом. Разговарао сам са колегама муслиманима који су ми дали копију Кур'ана и купио сам многе књиге на ту тему.  Не само било које књиге – него књиге које се тичу вере као и књиге о историји и људима. Неке ствари су биле добре а неке лоше. Временом сам упознава више муслимана и увек сам изнова био импресиониран њиховом љубазношћу, искреношћу, истином и дубоким веровањем у Бога. Након неколико година схватио сам да сам пронашао духовни мир којем сам тежио.  То ми је дефинитивно променило живот на боље! ''  В.Х.   из   Америке.

              „Након што сам прихватио ислам осећао сам да сам коначно почео да испуњавам сврху свог постојања  и да живим у складу са правом стварношћу живота и смрти. Задовољство  и осећај унутрашње среће не може да се упореди са било којим овоземаљским занимањем.  Само покорношћу нашем Створитељу се то може постићи.   Др. Ревес – Енглеска

Молим вас прочитајте шта су остали казали:

            „Прихватање ислама је дошло након дуге потраге за истином и означавао  је свежи почетак у мом животу, животу новог човека. Веровање и обзнана покорности вољи Створитеља је значило од самог почетка, искреност према себи и према свету, постизање унутрашње среће и задовољства, схватајући да је живот диван поклон, и да је наше постојање јако значајно и да се истински успех не огледа у нашем богаству и изгледу или постигнутој моћи, слави и пролазним вредностима него  се огледа у нашој позицији код Аллаха, и у постизању непроцењиве награде која ће вечито да траје.“           др.  Емнуел Гулио – Италија

           „Пришао сам исламу са веома атеистичким и скептичним погледом на њега. Почео сам са читањем исламских књига које представљају потврде о Бога/Аллаха кроз научне доказе из Кур'ана. Ова читања подстакла су у мени питања која су ме одвела у даље истраживање.  Веома брзо сам схватио да су научни докази статистички и рационално тачни и био сам немоћан  да одбијем јаке доказе који су ми представљени. Са великим задовољством и ентузијазмом вас охрабљујем да научите више о исламу  и жељно ишчекујем такође ваше прихватање истините вере.“  Џејмс –Енглеска[1] Пасус или ред.

[2] Хадис бележи Бухари, 56

[3] Хадис, бележи Бухари бр. 8, и Муслим бр.16.

[4] Хадис, бележи Муслим,  5379.

[5] Хадис, бележи Бухари бр. 12, и Муслим бр. 64.

[6] www.leveltruth.com.

[7](Хадис, бележи Бухари, бр. 481,  и бр. Муслим , 2585.